ร่วมงานกับ SBITO

ติดต่อ

SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์ : 02-022-1499


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Senior Investment Consultant (Internet Trading)
รายละเอียดงาน
 • ให้คำแนะนำและสอนทีมงาน บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการลูกค้า
 • คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานระบบ Internet Trading และการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 • ช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึงเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตอบข้อซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แก่ลูกค้า
 • ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ งานสัมนา หรือ event ต่าง ๆ
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องและสรุปรายงาน
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามแต่หัวหน้าฝ่ายจะกำหนด
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง, อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและอนุพันธ์ (Single License /Derivatives License)
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1493 - 4
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Proprietary Trader (Equity / TFEX)
ลักษณะงาน:

ทำหน้าที่ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยให้การลงทุนเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ เพื่อผลกำไรสูงสุดแก่บริษัทฯ

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License) หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)
 • มีความกระตือรือร้น, มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน, สามารถทำงานด้วยตนเองได้ และสามารถทำงานได้หลากหลาย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ส่ง Resume มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล recruitment@sbito.co.th  
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-0221494 
Institutional Sales Manager
Roles and Responsibilities:
 • Manage and communicate with the limited number of institutional clients, including foreign investors.
 • Monitor the trading program and system, and in case a problem occurs, report it to the management and respond appropriately.
 
Qualification:
 • Bachelor Degree or higher
 • Experience of Institutional Clients Desk / Sales
 • Able to use multiple programs of Microsoft Office; such as word, excel, power point, etc.
 • Single License is required, and Derivatives License would be an advantage   
 • Interest and good understanding of financial markets
 • Enthusiastic, results driven, independent and able to multi-tasks
 • Good command of both spoken and written English is required

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Client Service (Internet Trading Securities)

Client Service (Internet Trading Securities)

รายละเอียดงาน
· คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานระบบ Internet Trading และการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย (order execution) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
· ตอบข้อซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แก่ลูกค้า
· ให้คำแนะนำทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคกับลูกค้า
· รับผิดชอบการตอบคำถามผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook Pantip เป็นต้น
· ดูแลลูกค้า walk-in ที่มาเปิดที่บริษัท และ ออกพบลูกค้าเป็นครั้งคราว
· ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ งานสัมนา หรือ event ต่าง ๆ
· จัดทำเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องและสรุปรายงาน
· รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามแต่หัวหน้าฝ่ายจะกำหนด
 
คุณสมบัติ
· เพศ ชาย/หญิง
· อายุ 25-32 ปี
· วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์ตรงด้านสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2-5 ปี
· สามารถใช้งานโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ iFis Streaming และ e-finance ได้ดี
· มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและอนุพันธ์ (Single License /Derivatives License)
· มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
· มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1494 E-mail: recruitment@sbito.co.th
IT Application Specialist
 

IT Application Specialist
 

Role & Responsibilities:
· Responsible for maintaining IT Front Office Trading System on both trading and maintenance hours.
· Work with a vendor to assure high integrity of packages and procedures before applying on the production system.
· Monitor IT Front Office Trading System and report to management for day to day operations.
· Accountable for functional and technical support to Customer Service department and Operational department.
· Ensure end of day process are completed successfully on each trading day.
· Collaborate with team members such as IT Back Office Trading System, Infrastructure, and Development team to design, build and test.
· Other tasks assigned by supervisor.
 
Qualification:
· Bachelor's degree in Computer Science or a related field
· At least 1-2 year’ s working experience in a Linux system administrator (Fresh graduate are welcome)
· Experience in Linux/AIX system administrator and SQL database is a big plus
· Demonstrate enthusiasm about learning new things
· Able to work independently and work as a team
· Good communication is English is preferable
How to Apply: Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to:
 
Human Resources Department
Tel: +66 2 022 1494
URL: www.sbito.co.th
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Senior Risk Management

Senior Risk Management

 
Role & Responsibilities:
· Evaluate credit line application and analyze financial statement of client
· Provide opinion and recommendation to facilitate consideration of credit application, as well as recommendation to mitigate or control credit risk
· Report and monitor client’s status in Cash, Credit Balance, Derivative Account to comply with the Company’s policy and regulations
· Perform Risk Management monitoring report and perform meeting material for the Company’s Risk Management Committee
· Any other risk management related task as assigned by Department Head
 
Qualifications:
· Thai nationality.
· Age range 25 – 35 years old
· Bachelor’s degree or higher in Financial, Banking, Accounting, Economics or related fields
· At least 3-5 years working experience in Risk Management or Credit Control in Securities Brokerage Business
· Good command of English in both spoken and written
· Computer literacy in MS Office
· Good interpersonal, good teamwork, positive thinking
· Holding a single license is preferable but not required

 
How to Apply: Application in English,
stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph,
should be sent to:
Human Resources Department
Tel: +66 2 022 1494 E-mail: recruitment@sbito.co.th
Telesales (Contract)

Telesales (Contract-ค่าตอบแทนดี)
 

รายละเอียดงาน:
· ติดต่อสื่อสารแนะนำบริการ/ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยผ่านทางโทรศัพท์
· ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่บริษัทให้บริการ รวมถึงตอบคำถามในกรณีที่ลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
· ประสานงาน และติดตามเอกสารลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับทางบริษัท
· อื่นๆตามที่หัวหน้างานจะมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร:
· สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
· วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 6 ขึ้นไป
· สามารถใช้ Microsoft office รวมถึง Internet ได้
· มีใจรักงานขายทางโทรศัพท์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
· หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1494
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline