• ตารางสัมมนา
  • รูปภาพ/วิดีโอจากงาน
ปฏิทินงานสัมมนา
เลือกมุมมอง
ค้นหา
หัวข้อสัมมนา วันเวลา จำนวนที่นั่ง ผู้ลงทะเบียน สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย วิทยากร
มือใหม่หัดดูกราฟ (Online Seminar)
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. 999 ที่นั่ง
(เหลือ 665 ที่นั่ง)
334 คน Online Seminar ฟรีสำหรับนักลงทุนที่สนใจและไม่เคยมีบัญชีกับ SBITO อภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ (สิทธิ์) นักวิเคราะห์จาก SBITO
มือใหม่หัดเล่นหุ้น (Online Seminar)
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. 999 ที่นั่ง
(เหลือ 858 ที่นั่ง)
141 คน Online Seminar ฟรีสำหรับนักลงทุนที่สนใจและไม่เคยมีบัญชีกับ SBITO คุณวรเกียรติ กิ่งมนตรี (คุณอาร์ม) นักวิเคราะห์จาก SBITO
มือใหม่หัดเล่นหุ้น (Online Seminar)
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. 999 ที่นั่ง
(เหลือ 667 ที่นั่ง)
332 คน Online Seminar ฟรีสำหรับนักลงทุนที่สนใจและไม่เคยมีบัญชีกับ SBITO คุณวรเกียรติ กิ่งมนตรี (คุณอาร์ม) นักวิเคราะห์จาก SBITO