• ตารางสัมมนา
  • รูปภาพ/วิดีโอจากงาน
ปฏิทินงานสัมมนา
เลือกมุมมอง
ค้นหา
หัวข้อสัมมนา วันเวลา จำนวนที่นั่ง ผู้ลงทะเบียน สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย วิทยากร
เพิ่มช่องทางทำกำไรกับ SBITrade USA
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 35 ที่นั่ง
(เหลือ 0 ที่นั่ง)
35 คน The Great Room เกษรทาวเวอร์ ชั้น 26 ฟรีสำหรับนักลงทุนที่สนใจ คุณจักรกฤษณ์ กิจการรัฐบุตร จากเพจ Money Buffalo และ คุณอุกฤษณ์ กรธีระภันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
รู้และเข้าใจช่องทางทำกำไรจากบัญชีมาร์จิ้น (Credit Balance)
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 12.00 35 ที่นั่ง
(เหลือ 0 ที่นั่ง)
35 คน The Great Room เกษรทาวเวอร์ ชั้น 26 ฟรีสำหรับนักลงทุนที่สนใจ ครูไก่ โค้ชด้านการลงทุนประจำโครงการ ซุปเปอร์ เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ และ คุณเควิน โค้ชโปรแกรม SITUP
หาหุ้นเทรดได้ทุกวันง่ายๆด้วย SBITrade AI
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 12.00 35 ที่นั่ง
(เหลือ 0 ที่นั่ง)
35 คน The Great Room เกษรทาวเวอร์ ชั้น 26 ฟรีสำหรับนักลงทุนที่สนใจ ทีมงาน SBITO