• ตารางสัมมนา
  • รูปภาพ/วิดีโอจากงาน
ปฏิทินงานสัมมนา
เลือกมุมมอง
ค้นหา
หัวข้อสัมมนา วันเวลา จำนวนที่นั่ง ผู้ลงทะเบียน สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย วิทยากร
วางแผนการลงทุนให้เป็นระบบเหมือน AI ร่วมดูหุ้นที่ AI คัดเลือกจาก Fundamental และ Technical (Online Seminar)
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 - 15.30 น. 999 ที่นั่ง
(เหลือ 841 ที่นั่ง)
158 คน Online Seminar ฟรี สำหรับลูกค้าSBITOและบุคคลทั่วไป คุณบิ๊ก ธานินทร์ แซมมณี กูรูด้าน AI Wealth & CEO ของ Deepscope - คุณเก่ง ชาญวิทย์ เกษตรภิบาล ผู้แนะนำการลงทุนมากประสบการณ์ (Investment Consultant)
หาหุ้นตัวแรกด้วยตัวเอง กับ SBITO (Online Seminar)
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. 999 ที่นั่ง
(เหลือ 889 ที่นั่ง)
110 คน Online Seminar ฟรี สำหรับลูกค้าSBITOและบุคคลทั่วไป คุณอภิชาติ เลิศสาครศิริ (คุณหนึ่ง) นักวิเคราะห์จาก SBITO