• ตารางสัมมนา
  • รูปภาพ/วิดีโอจากงาน
ปฏิทินงานสัมมนา
เลือกมุมมอง
ค้นหา
หัวข้อสัมมนา วันเวลา จำนวนที่นั่ง ผู้ลงทะเบียน สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย วิทยากร
การใช้โปรแกรม Streaming ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วยตนเอง
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. 15 ที่นั่ง
(เหลือ 1 ที่นั่ง)
14 คน ห้องประชุมโตเกียว บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ฟรีสำหรับผู้สนใจ คุณอรดี มะโยรี (เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)