คำถามที่พบบ่อย

 • OTP จะส่งไปหลังจากกด “ขอรับรหัส”  หากไม่ได้รับภายใน 5 นาที กด “ขอรับรหัส” อีกครั้ง หากยังไม่ได้ ลองตรวจสอบ ดังนี้

  • กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือผิดหรือไม่ ควรกดย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้ง และเช็กให้แน่ใจว่าไม่ได้กรอกอักขระหรือเคาะว่างในช่องกรอกหมายเลขโทรศัพท์
  • อาจจะอยู่พื้นที่ที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือให้บริการหนาแน่น หรือบางท่านทำการยกเลิกการรับ SMS ทั้งหมดไว้ ก็อาจจะทำให้ไม่ได้รหัส OTP ที่ส่งไป
  • ปิดและเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง และดำเนินการในขั้นตอนเดิมอีกครั้ง
 • สามารถ Download แอปพลิเคชันจากระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้งาน และสามารถ Login โดยใช้ Username / Passcode เดิมได้ตามปกติ

  1. สำหรับลูกค้า SBITO ที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชี Cash Balance และ/หรือ Cash Account รวมกัน ทุกๆ 10,000 บาท จะได้รับคะแนน 1 Satang Points และลูกค้าสามารถรับคะแนน  โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SBITO และลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกซื้อสินค้า/บริการ แทนเงินสด ได้ที่แอปพลิเคชัน SBITO เท่านั้น
  2. การรับคะแนนสะสม Satang Points บริษัทฯ ขอจำกัดการให้คะแนนสะสม Satang Points จากยอดการซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามประเภทบัญชีที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของลูกค้ารวมกัน ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือไม่เกิน 1,000 Satang Points / เดือน
 • คะแนนสะสม Satang Points มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่บริษัทคำนวณให้ และลูกค้าสามารถใช้คะแนนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีถัดจากปีที่คะแนนมีอายุครบ 2 ปี

 • เมื่อลูกค้าเปิดบัญชี, โหลดแอปพลิเคชัน SBITO หรือซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว จะคำนวณจากยอดซื้อขายหลักทรัพย์แบบสะสมเป็นรายเดือน และได้รับคะแนน Satang Points ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

  1. สำหรับลูกค้า SBITO ที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชี Cash Balance และ/หรือ Cash Account รวมกัน ทุกๆ 50,000 บาท จะรับคะแนน 5 Satang Points และลูกค้าสามารถรับคะแนน โดยการลงทะเบียนแคมเปญต่างๆ เช่น TrueYou หรือ Blue Card หรือ S Plus+ และแคมเปญอื่นๆ ในช่วงเวลานั้นๆ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SBITO อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกซื้อสินค้า/บริการแทนเงินสดได้ที่แอปพลิเคชัน SBITO เท่านั้น
  2. กรณีที่รับฟรีคะแนนสะสม 500 Satang Points สำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SBITO โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนในส่วนนี้ให้กับลูกค้าเพียงครั้งเดียว (คะแนนสะสมส่วนนี้จะไม่นำมาคิดรวมกับการคิดคะแนนสะสมของแคมเปญ)
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคำนวณคะแนนจากยอดการซื้อขายหลักทรัพย์สะสมเป็นรายเดือน โดยบริษัทจะไม่คำนวณคะแนนย้อนหลัง หรือนำคะแนนสะสม Satang Points ที่มีอยู่แล้วมาคำนวณเป็น True Point , Blue Card Point หรือ S Plus+ Point และแคมเปญอื่น ๆ ในช่วงเวลานั้น ๆ
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดยอดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณคะแนนให้เป็นไปตามเงื่อนไขแคมเปญที่ลูกค้าลงทะเบียน หากยอดการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ในเดือนใดของลูกค้ามีมากกว่าเงื่อนไขที่แคมเปญนั้นๆกำหนด บริษัทจะนำยอดการซื้อขายส่วนที่เกินมาคำนวณเป็นคะแนน Satang Points แทน โดยจำกัดยอดการซื้อขายหลักทรัพย์สะสมไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือไม่เกิน 1,000 Satang Points / เดือน

02-022-1499

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

OFFICE HOURS: MON-FRI (08:30 - 17:30)