กองทุนรวม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
Highlight FUND
Equity Fund Fund
AMC FundCode Name YTD% 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years Last Price
(Date)
PRINCIPAL PRINCIPAL VNEQ-I กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 47.97 73.3 11.98 01/10/2021
MFC MIDSMALLMF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน 42.18 01/10/2021
MFC MIDSMALLLTF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว 42.17 59.92 14.64 01/10/2021
KSAM KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 41.97 55.77 -1.45 4.21 01/10/2021
PRINCIPAL PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 41.97 73.3 11.98 01/10/2021
เปิดบัญชีใช้เอกสารอะไรบ้าง

ชุดเปิดบัญชี
เซ็นลายเซ็นลงบนเอกสารทุกหน้า
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุรายละเอียด "เพื่อเปิดบัญชีกับ SBITO เท่านั้น"
หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
เฉพาะหน้าแรกที่มีชื่อลูกค้าอยู่ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
*เอกสารต้องเซ็นลงนามเหมือนกันทุกฉบับ
*ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารเปิดบัญชีได้ที่นี่
*หมายเหตุ:   สำหรับการซื้อขายกองทุนรวม บริษัทฯ มีการให้บริการตัดเงินอัตโนมัติ (Payment Gateway) จำนวน 4 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพานิชย์ โดยนักลงทุนต้องสมัครใช้บริการ Payment Gateway และรอผลการอนุมัติจากธนาคาร โดยมีระยะเวลา รอผลประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)
1.บริการตัดเงินอัตโนมัติ ATS (ATS_SA)
2.การโอนเงินเข้า SBITO (TRN_SA) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking) หรือผ่าน Mobile Banking   โดยเมื่อท่านได้ทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ Sbito_infofund@sbito.co.th  หรือ   support@sbito.co.th
**หมายเหตุ  บลจ.ฟิลิป และ บลจ.สยาม ไนท์ ฟันด์ ไม่สามารถส่งคำสั่งผ่าน Streaming for Fund ได้ โดยจะต้องใช้ใบคำสั่งซื้อ-ขาย ในการทำรายการ (จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง) โดยนักลงทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน >>> คลิก
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน >>> คลิก
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน >>> คลิก