กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์


สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษสำหรับ : ลูกค้าที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
 1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติรับ “โปรแกรมปรนนิบัติผิวทั่วใบหน้าและลำคอ (Love Peach Program)” ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
 2. ผู้ใช้บริการสะสมค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ครบ 5,000 บาท ขึ้นไปรับฟรี “HIFU 4D (UFDA Approve) หรือ “Botox Botulax Upper” โดยเลือกรับบริการได้เพียง 1 อย่าง เท่านั้น ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
เงื่อนไขแคมเปญ
 1. โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 2. ลูกค้าใหม่ หมายถึง เป็นผู้ไม่เคยมีเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (บริษัท) มาก่อน
 3. บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
 4. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น
 5. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชีแคชบาลานซ์ผ่านช่องทางแคมเปญนี้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 6. โปรแกรมปรนนิบัติผิวผั่วใบหน้าและลำคอ (Love Peach Program) จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่ลงทะเบียนและเปิดบัญชีสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อนำไปแสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการที่กองจู คลินิก
 7. HIFU 4D (UFDA Approve) หรือ Botox Botulax Upper (หน้าผาก หว่างคิ้ว หางตา) จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่มียอดสะสมค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ครบ 5,000 บาท ขึ้นไปภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยเลือกรับบริการได้เพียง 1 อย่างเท่านั้น และผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อนำไปแสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการที่กองจู คลินิก
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
 9. บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
สถานที่ตั้งกองจู คลีนิก (ติด MRT สุทธิสาร ทางออก 4)
  213/1-2 อาคารเอส.เค.ดี มั่นคงกรุ๊ฟ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400
  โทร 087-938-02222 , 094-948-2226 และ 095-764-5015