ร่วมงานกับ SBITO

ติดต่อ

SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์ : +66-(0)2-018-8666


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Head of Risk Management
Role & Responsibilities:
 • Implement Risk Management Policy & Procedures and Portfolio Management across the credit cycle from origination, risk assessment, portfolio management, risk analytic and credit control.
 • Lead manage the business transformation aspects of online securities risk management and decision support technology areas.
 • Strategic support for identification and execution of Risk Management.
 • Prescribe strategies and plans to prepare company’s risk management system.
 • Cooperate with related department in obtaining and verifying risk assessment review.
 • Perform risk analysis for various strategic and operational purposes and able to make the recommendations to Risk Management committee.
 • Conduct & Implement risk management processes required to perform ongoing risk measurement, evaluation, reporting, etc.
Qualifications:
 • Thai nationality
 • Bachelor’s or Master’s degree in Economics, Finance, Financial Engineering, Mathematical Finance or related fields.
 • Good command in written & spoken of English language.
 • 5 years in managerial level.
 • 8+ years working experienced from financial industry in area of Risk management and Operational control, preferable in Securities, Finance or Asset Management industries.
 • Having a direct experience in risk management of Credit balance, TFEX, SBL business is an advantage.
 • Passion to learn and drive for results.
 • Strong leadership, analytical skills, excellent communication and logical thinker.
 • Having knowledge in law/regulations related to securities / finance business is advantage.
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to: 
Human Resources Department
Tel: +66 2 022 1494  
E-mail: recruitment@sbito.co.th

 
IT Application Specialist
Role & Responsibilities:
 
 • Responsible for maintaining IT Front Office Trading System on both trading and maintenance hours.
 • Work with a vendor to assure high integrity of packages and procedures before applying on the production system.
 • Analyze and verify installation packages in UAT and ensure completion of production installation and verification.
 • Monitor IT Front Office Trading System and report to management for day to day operations.
 • Prepare the configuration updates when require.
 • Accountable for functional and technical support to Customer Service department and Operational department.
 • Document all processes and procedures of IT Front Office Trading System to store in a knowledge database.
 • Ensure end of day process are completed successfully on each trading day.
 • Collaborate with team members such as IT Back Office Trading System, Infrastructure, and Development team to design, build and test.
 • Proficient in Linux operating system and command lines.

Qualification:
 
 • Bachelor's degree in Computer Science or a related field
 • At least 2-3 year’ s working experience in a brokerage business with Front Office System is a Big Plus
 • Experience in testing or automated testing is preferable
 • Demonstrate enthusiasm about learning new things
 • Able to work independently and work as a team
 • Good communication is English is preferable
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Client Service Consultant เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน
 
 • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Internet Trading และการแก้ปัญหาต่างๆ
 • เป็นผู้ช่วยเหลือลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขาย/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
 • อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า
 • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ หรือ event ต่างๆ เป็นต้น
คุณสมบัติ
 
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์ หรือนักศึกษาจบใหม่
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (Single License /Derivatives License) สำหรับผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และมีใจรักในการให้บริการ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว และประสานงานได้ดี
 • มีความสนใจในเรื่องการเงินและการลงทุน ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดออนไลน์
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ส่ง Resume มาที่ recruitment@sbito.co.th  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-0221494 

 
Investment Consultant (Internet Trading)
รายละเอียดงาน
 • คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานระบบ Internet Trading และการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 • ตอบข้อซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แก่ลูกค้า
 • ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ งานสัมนา หรือ event ต่าง ๆ
 • จ้ดทำเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องและสรุปรายงาน
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามแต่หัวหน้าฝ่ายจะกำหนด
 
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและอนุพันธ์ (Single License /Derivatives License)
 • มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1493 - 4
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Client Service (Japanese Speaking)/ ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาญี่ปุ่น)
Job Responsibilities:
 
 • Support the Japanese customers by providing general information relating to account opening process, marketing promotions, company’s products, etc.
 • Support customers’ problem when trading problems occur or other related matters
 • Response calls or personal queries from the customers professionally
 • Handle and resolve customer complaints, provide customers with products information over the phone and in person
 
Qualifications:
 
 • Male or Female, Thai Nationality, Age not over 32 yrs. old (Fresh Graduates are welcome)
 • B.A. Degree in Business Administration or related field, majoring in Japanese is a big plus
 • Good command of spoken and written Japanese (At least N4 up)
 • Able to communicate in English fluently

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to:  Apply Now 
 
Human Resources Department
 
Tel: +66 2 022 1494  
 
URL: www.sbito.co.th
 
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Institutional Sales Manager
Roles and Responsibilities:
 • Manage and communicate with the limited number of institutional clients, including foreign investors.
 • Monitor the trading program and system, and in case a problem occurs, report it to the management and respond appropriately.
 
Qualification:
 • Bachelor Degree or higher
 • Experience of Institutional Clients Desk / Sales
 • Able to use multiple programs of Microsoft Office; such as word, excel, power point, etc.
 • Single License is required, and Derivatives License would be an advantage   
 • Interest and good understanding of financial markets
 • Enthusiastic, results driven, independent and able to multi-tasks
 • Good command of both spoken and written English is required

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline