ร่วมงานกับ SBITO

ติดต่อ

SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์ : 02-022-1499


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Graphic Designer (Fresh Graduate are Welcome)
 
Responsibilities:
 • Develop the concept, content and design of all online and offline marketing materials
 • Retain the company’s corporate identity (CI) for all the designs before the publication
 • Ability to manage multiple projects and pay attention to detail
 • Demonstrate outstanding creativity and an innovative “Can-Do” attitude

Qualifications:
 • Thai Nationality only, age 24 – 28 years old
 • Bachelors in Graphic Design, Applied Art or related fields
 • At least 2-4 years’ experience in creative, artwork, graphic design roles (Fresh graduated are welcome)
 • Proficient in Adobe CS especially Illustrator. Other Adobe CS programme such Photoshop, Premier Pro, Muse and basic knowledge of HTML 5 and CSS will be advantage
 • Having portfolio will be advantage

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Client Service (Japanese Speaking)/ ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาญี่ปุ่น)
Job Responsibilities:
 • Support the Japanese customers by providing general information relating to account opening process, marketing promotions, company’s products, etc.
 • Support customers’ problem when trading problems occur or other related matters
 • Response calls or personal queries from the customers professionally
 • Handle and resolve customer complaints, provide customers with products information over the phone and in person

Qualifications:
 • Male or Female, Thai Nationality, Age not over 32 yrs. old (Fresh Graduates are welcome)
 • B.A. Degree in Communication Arts, Business Administration or related field, majoring in Japanese is a big plus
 • Good command of spoken and written Japanese, Level N2 is preferable
 • Understand basic Business Japanese with polite speech - (Keigo) is a big Plus
 • Able to communicate in English fluently

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to:  Apply Now 
Human Resources Department
Tel: +66 2 022 1494  
URL: www.sbito.co.th
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Senior Investment Consultant (Internet Trading)
รายละเอียดงาน
 • ให้คำแนะนำและสอนทีมงาน บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการลูกค้า
 • คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานระบบ Internet Trading และการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 • ช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึงเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตอบข้อซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แก่ลูกค้า
 • ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ งานสัมนา หรือ event ต่าง ๆ
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องและสรุปรายงาน
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามแต่หัวหน้าฝ่ายจะกำหนด
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง, อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและอนุพันธ์ (Single License /Derivatives License)
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1493 - 4
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Proprietary Trader (Equity / TFEX)
ลักษณะงาน:

ทำหน้าที่ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยให้การลงทุนเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ เพื่อผลกำไรสูงสุดแก่บริษัทฯ

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License) หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)
 • มีความกระตือรือร้น, มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน, สามารถทำงานด้วยตนเองได้ และสามารถทำงานได้หลากหลาย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ส่ง Resume มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล recruitment@sbito.co.th  
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-0221494 
Client Service Consultant เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน
 
 • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Internet Trading และการแก้ปัญหาต่างๆ
 • เป็นผู้ช่วยเหลือลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขาย/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
 • อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า
 • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ หรือ event ต่างๆ เป็นต้น
คุณสมบัติ
 
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์ หรือนักศึกษาจบใหม่
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (Single License /Derivatives License) สำหรับผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และมีใจรักในการให้บริการ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว และประสานงานได้ดี
 • มีความสนใจในเรื่องการเงินและการลงทุน ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดออนไลน์
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ส่ง Resume มาที่ recruitment@sbito.co.th  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-0221494 

 
Institutional Sales Manager
Roles and Responsibilities:
 • Manage and communicate with the limited number of institutional clients, including foreign investors.
 • Monitor the trading program and system, and in case a problem occurs, report it to the management and respond appropriately.
 
Qualification:
 • Bachelor Degree or higher
 • Experience of Institutional Clients Desk / Sales
 • Able to use multiple programs of Microsoft Office; such as word, excel, power point, etc.
 • Single License is required, and Derivatives License would be an advantage   
 • Interest and good understanding of financial markets
 • Enthusiastic, results driven, independent and able to multi-tasks
 • Good command of both spoken and written English is required

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline