ร่วมงานกับ SBITO

ติดต่อ

SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์ : +66-(0)2-018-8666


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน
 • คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานระบบ Internet Trading และการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 • ตอบข้อซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แก่ลูกค้า
 • ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ งานสัมนา หรือ event ต่าง ๆ
 • จ้ดทำเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องและสรุปรายงาน
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามแต่หัวหน้าฝ่ายจะกำหนด
 
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและอนุพันธ์ (Single License /Derivatives License)
 • มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1493 - 4
E-mail: recruitment@sbito.co.th
IT Front Office Engineer
Role & Responsibilities:
 
 • Responsible for maintaining IT Front Office Trading System on both trading and maintenance hours.
 • Work with a vendor to assure high integrity of packages and procedures before applying on the production system.
 • Analyze and verify installation packages in UAT and ensure completion of production installation and verification.
 • Monitor IT Front Office Trading System and report to management for day to day operations.
 • Prepare and plan configuration updates when require.
 • Accountable for functional and technical support to Customer Service department and Operational department.
 • Document all processes and procedures of IT Front Office Trading System to store in a knowledge database.
 • Ensure end of day process are completed successfully on each trading day.
 • Collaborate with team members such as IT Back Office Trading System, Infrastructure, and Development team to design, build and test.
 • Proficient in Linux operating system and command lines.

Qualification:
 
 • Bachelor's degree in Computer Science or a related field
 • At least 1 year’ s working experience in a brokerage business with Front Office System is a Big Plus
 • Experience in testing or automated testing is preferable
 • ITIL certification is a plus
 • Demonstrate enthusiasm about learning new things
 • Able to work independently and work as a team
 • Good communication is English is preferable
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
 
นิสิต/ นักศึกษา Part-Time (ช่วง 15-18 พ.ย. ในงาน SET in the City)

รายละเอียดงาน:

แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงให้ข้อมูลเรื่องโปรโมชั่นของบริษัทแก่ลูกค้าในงานมหากรรม "SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018"

คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย/หญิง 
 • ชั้นปี 3-4 หรือนักศึกษาจบใหม่ คณะบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์หรือคณะอื่นๆที่สนใจ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 • ชอบงานบริการ ขยัน มีทักษะในการนำเสนอ และมีความคล่องตัวในการทำงาน
 • ระยะงานตั้งแต่ วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ รอยัลพารากอนฮออล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติได้ที่:
ฝ่ายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1494 หรือ E-mail: recruitment@sbito.co.th
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Institutional Sales Manager
Roles and Responsibilities:
 • Manage and communicate with the limited number of institutional clients, including foreign investors.
 • Monitor the trading program and system, and in case a problem occurs, report it to the management and respond appropriately.
 
Qualification:
 • Bachelor Degree or higher
 • Experience of Institutional Clients Desk / Sales
 • Able to use multiple programs of Microsoft Office; such as word, excel, power point, etc.
 • Single License is required, and Derivatives License would be an advantage   
 • Interest and good understanding of financial markets
 • Enthusiastic, results driven, independent and able to multi-tasks
 • Good command of both spoken and written English is required

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ / Operation Officer (Contract)
รายละเอียดงาน:
สนับสนุนงานส่วนชำระราคาเช่น บันทึกการฝาก-ถอนหลักประกันทุกประเภทบัญชี การติดตามการชำค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า การจัดทำรายงานต่อทางการ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย/หญิง 
 • อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป (ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่)
 • สามารถใช้ Microsoft office รวมถึง Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีความตั้งใจและมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบต่องานและมนุษยสัมพันธ์ดี
 
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติได้ที่:
ฝ่ายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1494 หรือ E-mail: recruitment@sbito.co.th
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline