บทวิเคราะห์ภาคบ่าย

07
ธันวาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 7 December 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 11 – 14 ธ.ค. 18
(views 40)
ถ้าดัชนียังไม่สามารถขึ้นปิด Gap ที่บริเวณ 1670 จุด จะยังคงเผชิญความเสี่ยงการพักตัวปรับฐานสำหรับรอบนี้อยู่ มองฐานสำคัญที่ 1636 จุด
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Night) : 7 December 2018 :GOLD SPOT: ควรรีบผ่าน 1240 ดอลลาร์
(views 13)
ภาพกราฟราคาทองคำราย 240 นาที ถ้าจะรักษาภาพการปรับตัวขึ้นแบบต่อเนื่องราคาทองคำควรรีบผ่าน 1240 ดอลลาร์ เพื่อเปิด Upside มิฉะนั้นราคาทองคำจะเสี่ยงพักตัวเพื่อสะสมกำลังอีกครั้ง ประเมินแนวรับที่ 1230 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 6 December 2018 ,บ่ายนี้คาดฟื้นต่อเนื่องจากฐาน 1650 จุด
(views 32)
SET INDEX ทิศทางบ่ายนี้คาดฟื้นตัว เป้าหมาย 1660 จุด เป็นระยะเกิด Technical Rebound ราย ชม. แนว Gap 1656.87-1669.10 จุด หากยังปิดไม่สนิท จะดึงให้ภาพหลักที่มีการคลายตัวจากแนวต้าน 1680 จุด จะยังไม่เสร็จสิ้นระยะปรับฐาน
S50Z18 Basis กลับมา -3.29 3.29 จุด ลดช่วงติดลบจากระดับเปิด คาดว่ารอบบ่ายน่าจะฟื้นตัว วางแนวต้าน 1110-1112 จุดรอทดสอบ แต่รอบหลักยังไม่ปิดความเสี่ยงคลายตัว
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Night) : 6 December 2018 :GOLD SPOT: ย่อตัวระยะสั้น
(views 9)
ภาพกราฟราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้านที่ 1240 ดอลลาร์ ประเมินการย่อตัวรอบนี้เป็นการย่อตัวในระยะสั้นประเมินแนวรับแรกที่ 1230 ดอลลาร์ ราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้น ต่อตามแนวโน้มเดิม เนื่องจาก Momentum ยังดีอยู่
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 4 December 2018 ,บ่ายสลับย่อ แต่ยังไม่เหวี่ยงแรง
(views 27)
SET INDEX รอบหลักมีโอกาสคลายตัวเพื่อลดความร้อนแรง โดยมีโอกาสปิด Gap 1648-1660 จุด แต่ยังเป็นการพักเพื่อรอฟื้นตัวอีกระลอก ส่วนบ่ายนี้มีระยะสลับชะลอ แต่จะไม่เห็นการเหวี่ยงรุนแรง ดูฐานสา คัญ 1665 จุดไม่ควรหลุด เพราะจะไปยืนยันภาพหลัก
S50Z18 Basis กลับมา -0.18 จุด บ่ายสลับอ่อนตัวเข้าหา 1114 จุด หรือ 1108 จุดแต่รอบหลักหลังจากใกลแ้ นวตา้ น 1125 จุด มีระยะพักตัวอีกระลอกวางเป้า 1095 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Night) : 4 December 2018 :GOLD SPOT: แนวต้านหลัก 1241-1245 ดอลลาร์
(views 15)
คืนนี้พิจารณาแนวต้านสำคัญของราคาทองคำที่ 1241-1245ดอลลาร์ หลังราคาเกิด Momentum บวกจากการที่ราคาทะลุผ่าน 1230ดอลลาร์ เป็นการยืนยันการหลุดจากกกรอบ Sideway ช่วง 1220-1230
ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 3 December 2018 ,บ่ายอาจมีชะลอ หลังรอบเช้าดีดแรง
(views 33)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีกระโดดดีดตัวขึ้น มาแรง ในภาพรายชม. ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณ Overbought ทาให้ในรอบบ่ายประเมินได้ว่าอาจจะมีการชะลอตัวก่อน เพื่อสะสมกาลังใหม่ แนวรับ 1660/1650 จุด
S50Z18 Basis +2.11 จุด ดัชนีขึ้นปิดที่ร ะดับแนวต้าน 1115 จุด อาจได้เห็นการย่อตัวในรอบบ่าย (ในรอบหลักมองเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ)
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Night) : 3 December 2018 :GOLD SPOT:ตามดูต่อว่าจะพ้น 1236 ดอลลาร์ หรือไม่
(views 10)
ราคาทองคำจ่อที่ 1230 ดอลลาร์ แม้วว่าราย ชม. จะทะลุ 1230ดอลลาร์ แต่ยังเป็นการทะลุแบบไม่เด็ดขาด ฉะนั้นหากไม่พ้น 1236 ดอลลาร์ อาจจะเป็นการทะลุหลอกยกเว้นพ้น 1236 ดอลลาร์ จะเป็นการยืนยันฝั่งขึ้นต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 30 November 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 3 – 7 ธ.ค. 18
(views 40)
ติดแนวต้าน 1650 จุด มีโอกาสชะลอระยะสั้นหลังจากฟื้นตัวแบบ Double Bottoms ขึ้นจากฐาน 1595-1600 จุด ไดท้ ดสอบเป้าหมาย 1650 จุดฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดการอ่อนตัวกลับลงมาไดอี้กรอบแต่จ
เป็นการชะลอเพื่อคลายตัว และขึ้นต่ออีกรอบตราบที่ไม่หลุดแนวรบั 1620 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 30 November 2018 :GOLD SPOT:ไม่รีบทะลุแนวต้าน 1230 ดอลลาร์ ยังมีความเสี่ยงต่อขาอ่อนตัว
(views 19)
ภาพราย 60 นาทีราคาทองคำยังแกว่งตัวในกรอบ 1220-1230 ดอลลาร์ การดีดที่ยังไม่ข้าม 1230 ดอลลาร์ ดึงความเสี่ยงที่จะพักตัวหลุด 1220 ดอลลาร์ในระยะถัดไปเพราะโดยการหลุด 1220 ดอลลาร์ จะทำให้ภาพหลักกลับไปสู่เชิงลบอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 29 November 2018 : สลับย่อราย ชม. หลังแตะ 1650 จุด
(views 34)
SET INDEX ชนแนวต้าน 1650 จุด ทำให้บ่ายนี้อาจมีชะลอสลับได้บ้าง ไม่หลุดแนวรบั1636 จุด จะเป็นเพียงแค่สลับย่อสั้นๆ ก่อนทะลุ 1650 จุดไปที่1675 จุดในระยะถัดไป
S50Z18 ปิดรอบเช้า Basis +1.06 จุด ทิศทางรวมยังแข็งกว่าตลาด รอบบ่ายการชะลอไม่น่าหลุดแนวรับ 1088-1090 จุด เพราะภาพหลักยังลุ้นทดสอบ 1100-1115 จุดบริเวณนี้เป็นระยะปิดทากาไรสถานะ Long เพราะรอบนี้ยังไม่น่าจะขึ้นเกิน 1120 จุด
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 29 November 2018 :GOLD SPOT:ราคากลับมาเคลื่อนไหวในกรอบเดิมช่วง 1220 – 1230 ดอลลาร์
(views 17)
ภาพทางเทคนิคราย 60 นาที กลับมายืนเหนือ 1220 ดอลลาร์ ได้อีกครั้งทำให้ภาพของการหลุด 1220 ดอลลาร์ เมื่อต้นสัปดาห์ กลายเป็น Failed Break ส่งผลให้ราคาทองคากลับมา Sideway ในกรอบ 1220 – 1230 ดอลลาร์ ในรอบสั้นเราคาดว่า ราคาทองคำจะยังติดที่บริเวณ 1230 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 23 November 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 26 พ.ย. – 30 พ.ย. 18
(views 44)
ภาพหลักกาลังหาฐานเพื่อรอกลับตัวคาด 1595-1600 จุด ยังเป็นฐานที่ดีของรอบหลักในการที่จะสร้างฐาน แต่จุดที่จะยืนยันว่าดัชนี ได้ผ่านBottom ไปแลว้ คือ ผ่านแนวต้าน 1620 จุดกรณีเลวร้ายดัชนีไม่น่าถูกดึงหลุด 1590 จุด ยังให้กรอบหลักทยอยฟื้น
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 23 November 2018 :ดูที่แนวรับหลัก 1220 ดอลลาร์
(views 22)
ภาพทางเทคนิครายชั่วโมง ราคาทองคำพักตัวลงมาต่อเนื่องเข้าใกล้ทดสอบแนวรับหลักของภาพรายชั่วโมงที่ 1220 ดอลลาร์ ประเมินหากราคาทองคำพักตัวไม่หลุด 1220 ดอลลาร์ ราคาทองคำจะฟื้นตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 22 November 2018 :ทยอยฟื้นตัวในรอบหลัก
(views 34)
SET INDEX เช้าติดแนวต้านแรกที่วางไว ้ณ ระดับ 1622 จุดไปแล้วคาดช่วงบ่ายมีโอกาสที่จะแกว่งออกข้างสลับอ่อนตัว แต่จะไม่หลุด 1610 จุด เพราะรอบหลักเจอ Bottom ไปแล้วกำลังทา ฐานทยอยฟื้น เป้าหมาย 1650-1665 จุด
S50Z18 รอบบ่ายน่าจะทรงตัวแกว่งออกข้าง คาดติดแนวต้าน 1080-1081 จุด น้าหนักจะเป็นเชิงสลับอ่อนตัวเข้าหำฐาน 1071 จุด ส่วนรอบหลักเจอ Bottom แล้วทยอยฟื้น
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 22 November 2018 :ราคาทองคำ มีโอกาสพักตัว
(views 20)
ภาพทางเทคนิครายชั่วโมง ราคาทองคำแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกด้านข้าง โดยเราคงมุมมองการพักตัวสะสมกำลังอีกครั้ง เนื่องจากแรงซื้ออ่อนแรงเว้นแต่ราคาทองคาสามารถทะลุผ่าน 1230 ดอลลาร ์ จึงเป็นการดึงภาพการปรับขึ้นอย่างเนื่องเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 21 November 2018 :ทยอยฟื้นตัวในรอบหลัก
(views 34)
SET INDEX ตามที่ได้ประเมินไว้ในช่วงเช้า ดัชนีได้รอบไปแตะระดับ 1600 จุด และจากนั้นมีแรงซื้อกลับเข้ามา ทำให้ขึ้นมาปิดที่ 1609 จุดโดยมองบริเวณนี้มีโอกาสเป็นจุดกลับตัวของรอบกลับ เพื่อที่จะทยอยฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในอนาคต
S50Z18 ค่า Basis +3.03 จุด แสดงถึงตลาดฟิวเจอร์ที่พยายามดันดัชนีขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นในรอบบ่ายรอดูการผ่านแนวต้าน 1075 จุด เพื่อยืนยันรอบการดีดกลับครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 21 November 2018 :GOLD SPOT:ตราบที่ไม่หลุด 1220 ดอลลาร์ ราคาทองคำยัง มีโอกาสฟื้นตัว
(views 23)
ภาพทางเทคนิครายชั่วโมง ราคาทองคาพักตัวสะสมกำลังออกด้านข้างหลังจากเกิด Failed Break ในเมื่อ เช้านี้ โดยราคาทองคาพักตัวออกด้านเหนือระดับ 1220 ดอลลาร์ ตราบราคาทองคำพักตัวไม่หลุด 1220 ดอลลาร์ ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 1230 ดอลลาร์ อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 20 November 2018 :GOLD SPOT:ราคาทองคำรอการทะลุผ่าน 1225 ดอลลาร์ เพื่อยืนยันรอบขาขึ้น
(views 19)
ภาพทางเทคนิครายชั่วโมง ราคาทองคำพักตัวสะสมกาลังออกด้านข้างในรูปแบบ Ascending Triangles รอเพียงการ Breakout ออกจากกรอบ1225 ดอลลาร์ ขึ้นมาเพื่อเป็นการยืนยันสัญญาณขึ้นรอบใหม่
เป้าหมายระดับถัดไปที่บรเิวณ 1230 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 20 November 2018 :ภาพหลักเหลือฐาน 1605 จุด รอทดสอบ
(views 40)
SET INDEX ให้น้ำหนักที่ภาพหลัก หลังจากแตะแนวรบับ 1620 จุดแลว้ ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว คาดว่าจะไปเกิดการกลับตัวที่แนวรับ 1605 จุด ฉะนั้นแม้ว่ารอบบ่ายจะพยายามสลับฟื้นราย ชม. แต่ยังจะตันที่
1630-1633 จุด
S50Z18 แข็งกว่าตลาดฯ Basis +3.08 จุด การแตะแนวรับ 1078-1080 จุดพยายามยืน แต่ดีดยังจำกัด 1085-1088 จุด หลักๆ รอ 1065-1070 จุด (Long กลับด่านแรก)
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 19 November 2018 :ภาพหลักทำฐานต่อ แม้บ่ายจะแกว่งแคบ
(views 32)
SET INDEX บ่ายแกว่งออกข้าง 1630-1640 จุด แต่ในภาพหลักยังไม่ถึงจุดต่ำที่จะเกิดสัญญาณการกลับตัว วางฐาน 1620/1605 จุด เว้นดีดพ้น 1666 จุดถึงจะปิดความเสี่ยง
S50Z18 รอบบ่ายแกว่งออกข้าง แนวต้านยังไม่พ้น 1089/1092 จุด ให้ไปดูที่ภาพหลักเพราะยังเสี่ยงที่จะชะลอ หลังจากเช้าที่ผ่านมาปิด Gap 1084-1085.60 จุด ได้สนิทมีฐานหลักรอทดสอบ 1065-1070 จุด (แนว Long กลับด่านแรกในรอบหลัก)
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 19 November 2018 :GOLD SPOT: ราคาทองคำพักตัวลงมาที่แนวรับ 1215 – 1218 ดอลลาร์
(views 17)
ภาพทางเทคนิครายชั่วโมง ราคาทองคำพักตัวลงมาที่บริเวณแนวรับ 1215 – 1218 ดอลลาร์ ประเมินเป็นการพักตัวสะสมกาลังเพื่อขึ้น ต่อหากราคาทองคำพักตัวไม่หลุดบริเวณดังกล่าว เป็นจังหวะเข้าสะสม Long
Position ทีดีมีเป้าหมายการฟื้นตัวที่ 1225 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 16 November 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 19 พ.ย. – 23 พ.ย. 18
(views 20)
ภาพหลักกาลังหาฐานที่จะลงต่ำสุด เพื่อกลับตวัหลังจากปิด Gap 1645.31-1649.27 จุดไปแลว้คาดมีโอกาสทยอยแกว่งลงเข้าหาแนวรบั 1620 จุดหรือ 1605 จุด แต่การถอยคือ โอกาสสุดท้ายของรอบปีก่อนจะทยอยฟื้นตัวเป็นรอบกลับขึ้นไปอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 16 November 2018 :GOLD SPOT: ฟอร์มตัว Ascending Triangle รอการ Breakout
(views 17)
ภาพทางเทคนิครายชั่วโมง ราคาทองคำพักตัวสะสมกำลังออกด้านข้างในรูปแบบ Ascending Triangle รอการ Breakout ทะลุผ่าน 1217ดอลลาร์ เพื่อยืนยันการเปิด Upside ของราคาทองคาดึงรอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง ประเมินแนวต้านระยะถัดมาบริเวณ 1220 – 1225 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 15 November 2018 : ราคาทองคำฟื้นตัวจาก Uptrend Line
(views 23)
ภาพทางเทคนิราคาทองคำฟื้นตัวจากแนวรับของ Uptrend Line ทาให้ยังสามารถประคองภาพเชิงบวกได้อยู่ ทิศทางหลักของราคาทองคำนั้นเป็นการทยอยฟื้นตัวสลับอ่อนตัว ตามแนวโน้มของ Sideway Up มีด่านแนวต้านรอทดสอบแรกที่ 1222 ดอลลาร์ หากสามารถผ่านไปไดจึ้งจะเป็นฟื้นตัวแบบV - Shape
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 15 November 2018 : บ่ายฟื้นติด 1658-1660 จุด แต่ภาพหลักลงต่อ
(views 32)
SET INDEX ราย ชม. ช่วงบ่ายมีโอกาสฟื้น แต่ยังติดแนวต้าน 1658/1660 จุด และตราบที่ไม่พ้น 1666 จุด รอบหลักยังเสี่ยงที่จะชะลอทา ฐานต่ำกว่า 1640 จุด
S50Z18 แกว่งบวกในกรอบแคบ คาดยังติดแนวต้าน 1101 จุด หรือ 1105 จุด และตราบที่ไม่ผ่านแนวต้าน 1110-1114 จุด ภาพหลักยังเสี่ยงที่จะชะลอปิด Gap 1084-1085.60 จุด โดยมีฐานหลักรอทดสอบ 1065-1070 จุด (แนว Long กลับเป็ นรอบ)
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 14 November 2018 : เฝ้าระวังที่รอบหลักเพราะยัง มีโอกาสชะลอ
(views 41)
SET INDEX ภาพหลักยังคงมุมมองเสี่ยงต่ำกว่า 1640 จุด (รอหาจุดกลับตัว) แม้ว่ารอบบ่ายจะแกว่งออกข้าง และระวังต่อเนื่องหลัง Low เช้าหลุด 1654 จุด กด Upside จำกัด S50Z18 หลังเช้าที่ผ่านมาทดสอบ 1100 จุด ไปแล้วรอบบ่ายคาดแกว่งออกข้างดูแนวรับสำคัญ 1092 จุด และ 1088 จุด แต่ภาพหลักยังชะลอ มีโอกาสทดสอบ 1065-1070 จุดซึ่งให้ เป็นแนวเปิด Long ด่านแรก ที่จะดักการดีดกลับเป็นรอบอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 14 November 2018 : GOLD SPOT :จับตาดูที่ระดับ 1196 ดอลลาร ์
(views 28)
ภาพทางเทคนิครายวัน ราคาทองคำพักตัวลงมาที่แนวรับของ Uptrend Line ที่ 1200 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสเกิด Technical Rebound โดยหากราคาทองคำหลุดระดับ 1196 ดอลลาร์ ลงมา จะทำให้ภาพหลักของราคาทองคำสูญเสียทิศทางเชิงบวกไป และเสี่ยงที่จะพักตัวลงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 13 November 2018 : ราย ชม. ฟื้นจำกัด ตราบที่ไม่พ้น 1666 จุด
(views 39)
SET INDEX เมื่อเช้าดึง Low แตะ 1642.83 จุด ปิด Gap 1645-1649 จุด ของช่วงการฟื้นตัวก่อนหน้าได้สนิท ก่อนจะฟื้นราย ชม. ซึ่ง รอบบ่ายคาดติด 1658-1662 จุดและตราบที่ไม่รีบพ้น 1666 จุด ภาพหลักเสี่ยงถอยต่ำ กว่า 1640 จุด (รอหาจุดกลับตัว)
S50Z18 รอบฟื้นราย ชม. ยังติดแนวต้าน 1100-1103 จุด ดีสุดไม่ข้าม 1108 จุด ซึ่งหากเป็นไปตามกรอบข้างต้น ภาพหลักยังมีโอกาสทดสอบ 1055-1065 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 13 November 2018 : GOLD SPOT :ระยะสั้น Momentum ลงเริ่มอ่อนแรง
(views 23)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำหลุดระดับ 1210 ดอลลาร์ ลงมาทดสอบที่ระดับ 1200 ดอลลาร์ (ระดับจิตวิทยา) ราคาทองคำเริ่ม มี Momentum ลงที่อ่อนแรง บ่งชี้จาก RSI เริ่มกลับหัวขึ้นจาก Oversold เราประเมินรอบสั้นราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวสลับ แต่ยังเสี่ยงที่จะติดบริเวณ 1210 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 12 November 2018 : หลุด 1666 จุด ระวังการไหลต่อ
(views 44)
SET INDEX ดัชนีอ่อนตัวหลุดระดับ 1666 จุด ที่วางไว้ในรอบเช้า ทำให้เกิดภาพความเสี่ยงการพักตัวลงต่อ รอบบ่ายวางแนวต้านแรกที่ 1660 จุด ถัดไปที่ 1655 จุด S50Z18 รอบเช้าปิด Premium +2.76 จุด การแกว่งตัวค่อนข้างแคบ ช่วงบริเวณ 1100 -1108 จุด บ่ายรอดูทิศทางการทะลุกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 12 November 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำอ่อนตัวต่อเนื่องยังไม่มีสัญญาณกลับตัว
(views 25)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำอ่อนตัวต่อเนื่องตามที่ได้ประเมินไว้โดยเมื่อหลุด 1210 ดอลลาร ์ลงมาจะเป็นการดึงภาพเชิงลบเข้าการอ่อนตัวของราคาทองคำนั้นยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเข้าเนื่องจาก RSI ทำ Lower Low สอดคล้องกับราคาทองคำ
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 9 November 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 12 พ.ย. – 16 พ.ย. 18
(views 48)
ภาพหลักอยู่ในช่วงชะลอตัวเพื่อสร้างฐานอีกรอบโดยมีจุดสำคัญคือ 1666 จุด หลุดจะดึง Momentum ไหลเร็ว ลงสู่ช่วง Gap 1645-1649 จุด ซึ่งให้เป็นแนวซื้อกลับในรอบสุดท้ายของปี
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 9 November 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำมีโอกาสเกิด Technical Rebound ที่แนวรับ 1215 -1220 ดอลลาร ์
(views 27)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำพักฐานลงมาที่ 1220 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับแรก เราประเมินราคำทองมีโอกาสเกิด Technical Rebound สั้นๆ ที่บริเวณ 1215 -1220 ดอลลาร์ แต่หากราคาทองคำหลุดระดับ 1210 ดอลลาร์ จะเป็นการดึงภาพเชิงลบเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 8 November 2018 :ระวัง Gap 1676-1682 จุด แม้ราย ชม. จะมีดีด
(views 40)
SET INDEX ติดแนวต้าน 1690 จุด ภาพราย ชม. การฟื้นอยู่ในกรอบ Sideway แต่ให้ระวัง Gap ที่เปิดไว้เมื่อเช้าที่ผ่านมาในช่วง 1676.09-1681.65 จุด หากกลับมาปิด Gap ดังกล่าว จะไปยืนยันภาพหลักที่ยังคงเสี่ยงอ่อนตัว
S50Z18 บ่ายจากัดที่ 1121 จุด ตราบที่ไม่พ้น 1123 จุด จุด ต้องระวังการชะลอลงสู่ฐานแรก 1111 จุด ยกทะลุ 1123 จุด จะขึ้นต่อโดยไม่มีการพักตัว ไปที่เป้า 1135 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 8 November 2018 : GOLD SPOT :รอดูการพักฐานช่วงแนวรับ 1215 -1220 ดอลลาร์
(views 25)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังพักฐานลงมาที่บริเวณแนวรับ ช่วง 1215 – 1220 ดอลลาร์ ประเมินหากราคาทองคำพักฐานไม่หลุดบริเวณดังกล่าว จะมีโอกาสเกิด Technical Rebound
แต่หากราคาทองคำหลุดระดับ 1215 – 1220 ดอลลาร์ จะเป็นการดึงภาพเชิงลบเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 7 November 2018 :บ่ายพยายามฟื้นราย ชม. แต่เสี่ยงที่ภาพหลัก
(views 41)
SET INDEX บ่ายน่าทรงตัวถึงดีดกลับ แต่ยังเป็นการดีดราย ชม. ติด 1671/1677 จุด เนื่องจากภาพหลักยังเสี่ยงอ่อนตัวอีกระลอก โดยระยะถัดไประวังหลุด 1660 จุดเพื่อปิด Gap 1645-1649 จุด มองเป็นการทำฐานรอบสุดท้ายของปี ให้เป็นจุดซื้อ
S50Z18 บ่ายนี้คาดดีดราย ชม. ได้บ้าง แต่จากัดแนวต้าน 1109-1112 จุด แต่จุดเสี่ยงคือ ภาพหลัก คาดมีโอกาสแกว่งทำฐานอีกรอบ หากไม่รีบปิดยืนเหนือ 1115 จุด
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 7 November 2018 : GOLD SPOT :การฟื้นของราคาทองคำเสี่ยงไม่ผ่าน 1240 ดอลลาร์
(views 23)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีกลับมาฟื้นตัวเหนือ1230 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง เราประเมินราคาทองคำมีความเสี่ยงจะไม่ผ่านแนวต้าน 1240 ดอลลาร์ เนื่องจากแรงฟื้นตัวยังไม่แข็งแรงพอโดยหากราคาทองคำ สามารถฟื้นตัวทะลุผ่าน 1240 ดอลลาร์ ถึงจะเป็นการเปิด Upside
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 6 November 2018 :บ่ายมีสลับฟื้นราย ชม. แต่ติด 1684-1685
(views 41)
SET INDEX บ่ายนี้คาดสลับฟื้นราย ชม. ได้ แต่ยังจากัดด่านแรกไว ้ที่1684-1685 จุดโดยไม่น่าจะดึง High พ้น 1687 จุด ส่วนภาพหลักกรณีปิดไม่พ้น 1680 จุดยังเสี่ยง Sideway เชิงอ่อนตัวอีกระลอก โดยระวังหลุด 1660 จุดเพื่อปิด Gap 1645-1649 จุด S50Z18 ภาพราย ชม. แกว่งออกข้าง แต่บ่ายนี้จะมีสลับบวกต่อ แนวต้น 1115/1120จุด แต่ภาพหลักยังเสี่ยงแกว่งทำฐานอีกรอบ หากไม่รีบปิดยืนเหนือ 1115 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 6 November 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำ Sideway รอเลือกทิศทาง
(views 26)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีเริ่มฟื้นตัวจาก 1230 ดอลลาร์ โดยการพักตัวของราคาในรอบเช้านี้ลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ แต่อย่างไรก็ดีเรายังคงมุมมองเดิมคือ ติดแนวต้าน 1240 ดอลลาร์ เนื่องจากเราประเมินทิศทางราคาทองคำยังเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบ 1210 -1240 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 5 November 2018 :Sideway เหนือบริเวณ 1660 จุด
(views 37)
SET INDEX รอบเช้าแกว่งตัว Sideway ออกด้านข้างในกรอบ 1666-1672 จุด โดยรอบบ่ายคาดยังคงเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างต่อ เหนือบริเวณ 1660 จุด รอการสร้างรูปแบบของราคาเพื่อกำหนดทิศทาง
S50Z18 รอบเช้าปิด Premium อยู่ที่ 0.96 จุดรอบบ่ายกรณียังสามารถยืนแนวรับ1097 จุดได้ จะเป็นการักษาแนวโน้มในภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 5 November 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำพักตัวในกรอบแคบ
(views 24)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังพักตัวในกรอบแคบช่วง1230 - 1237 เพื่อเลือกทิศทางในอนาคตอีกครั้ง โดยเราให้น้ำหนักการพักตัวปรับบฐานมากกว่าเนื่องจาก การฟื้นตัวในรอบที่ผ่านมายังไม่ทะลุผ่าน 1240 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 2 November 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 5 พ.ย. – 9 พ.ย. 18
(views 53)
Case 1 : ปิดพ้น 1680 จุด ยืนยันการกลับตัวแบบ Island Bottom ฉะนั้นระยะสั้น-กลางจะปรับขึ้นต่อ เป้าหมาย 1705/1730 จุด Case 2 : ปิดต่ากว่า 1680 จุด จะพักตัวลงมาที่Gap 1645-1650 จุด อีกรอบแต่เป็นจังหวะซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 2 November 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำมีความเสี่ยงไม่ผ่านแนวต้าน 1243 ดอลลาร์
(views 26)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 1243 ดอลลาร์ เราประเมินราคาทองคำยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านบริเวณดังกล่าว เนื่องจากการพักตัวของราคาทองคำในรอบก่อนหน้าได้ทำ Lowe Low แตะ 1212 ดอลลาร์ จึงทาให้ภาพของราคาทองคำ ยังไม่กลับเป็นเชิงบวก
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 1 November 2018 :ภาพหลักไม่พ้น 1680 จุด จะยังไม่กลับตัว
(views 46)
SET INDEX ยังไม่พ้น 1680 จุดและเริ่มติดตั้งแต่ด่านแรก 1674 จุด ฉะนั้นระยะสั้น-กลางจะยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน และไม่ได้ปิดความเสี่ยงของการทำฐานอีกรอบ แต่บ่ายนี้คาด Sideway แบบจำกัดแนวต้านไว้ที่ 1674 จุด
S50Z18 บ่ายคาด Sideway จากัดแนวต้าน 1105-1108 จุด เมื่อวานมีโอกาสที่จะเกิดระยะ break ชั่ว คราว หากวันนี้ปิดเหนือ 1110 จุดไม่ได้
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Night) : 1 November 2018 : GOLD SPOT :การฟื้นตัวของราคาทองคำยังไม่ปิดความเสี่ยงในการพักตัว
(views 26)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวติดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเกิดเป็นแท่งเทียน Doji ประเมินการฟื้นตัวรอบนี้ยังไม่แข็งแรงพอฉะนั้นราคาทองคำยังเสี่ยงพักตัวอีกระลอกหากราคาทองคำฟื้นตัวเกินระดับ 1230 ดอลลาร์ ถึงจะปิดภาพความเสี่ยงพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 31 October 2018 :Gap 1648-1655 จุดปิดไม่สนิท มีแรงขายสั้น
(views 45)
SET INDEX เช้าปิด Gap 1647.90-1654.90 จุด แต่ยังไม่ยืนยันมากนัก หลังมูลค่าการซือขายเบาบาง รอบบ่าย 1655-1656 จุด คาดยังติดแรงขาย ยกเว้นพ้น1660 จุดจะเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวระยะสั้น และจะเริ่มปิดความเสี่ยงเด้งเพื่อลงในรอบหลัก
S50Z18 ปิดรอบเช้า Basis -0.59 จุด ขณะที่ทิศทางยังน่าจะติดแนวต้าน 1090-1093จุด ฉะนั้นราย ชม. มีโอกาสชะลอเข้าหาแนวรับ 1084 จุด และ 1080 จุด
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 31 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำ มีทิศทางเชิงลบหลังหลุด 1220 ดอลลาร์
(views 37)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำหลุดระดับ 1220 ดอลลาร์ ดึงภาพเชิงลบเข้ามา หากราคาทองคำ ไม่กลับไปยืนเหนือระดับ 1220 ดอลลาร์ จะทำให้แนวโน้มของราคาทองคำมีความเสี่ยงพักตัวลงต่อ วางแนวรับ 1210ดอลลาร์ และ 1200 ดอลลาร์ เป็นจุดสังเกตุถัดมา
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 30 October 2018 :บ่ายจำกัด แนวต้าน 1646-1648 จุด
(views 50)
SET INDEX รอบบ่ายคาดติดแนวต้าน 1646-1648 จุด ระยะดีสุดยังไม่น่าพ้น 1650จุด ตราบที่การเด้งยังไม่รีบพ้นช่วง Gap 1647.90-1654.90 จุด จะทำให้รอบหลักยังคงเสี่ยงเด้งเพื่อลงต่อ แต่จะเป็นการทำฐานครั้งสุดท้าย ก่อนฟื้นตัว มองรอบชะลอซื้อ
S50Z18 ปิดรอบเช้า Basis +0.30 จุด ลดลงจากระดับปิดเมื่อวานที่+3.49 จุด ส่งผลให้รอบบ่ายน่าจะติดแนวต้าน 1085-1088 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 30 October 2018 : GOLD SPOT :จับตาดูการลงมาทดสอบฐาน 1220 ดอลลาร ์
(views 30)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังพักตัวลงมาที่ฐานแนวรับ 1220 ดอลลาร์ จับตาดูการลงมาทดสอบที่แนวดังกล่าว หากราคำทองคำหลุดระดับนี้ลงมา จะดึงภาพทิศทางเชิงลบเข้ามาอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
29
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 29 October 2018 : Market Update :รอบบ่ายดูแนว Gap หากปิดไม่สนิทยังเสี่ยง
(views 45)
SET INDEX บ่ายนี้คาดว่าจะเริ่มติดแนวต้านนแรก 1646-1648 จุด การฟื้นตัวจากฐาน 1596.40 จุดยังไม่สามารถปิด Gap 1648-1655 จุดได้สนิท ฉะนั้นภาพหลักยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัว ตราบที่ไม่ปิด GAP หรือรีบดีดให้พ้นแนวต้าน 1680 จุด
S50Z18 ปิดรอบเช้า Basis -3.06 จุดจากระดับปิดศุกร ์ ที่ผ่านมา -7.05 จุด ถือว่าระยะดีดเริ่มแข็งแกร่ง แต่ยังต้องดูต่อ หากปิด Gap 1085-1090 จุดไม่ได้เสี่ยงเด้งลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
29
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 29 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำกำลังพักตัวลงมาที่ฐาน 1220 ดอลลาร์
(views 33)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังพักตัวลงมาที่ฐานแนวรับ 1220 ดอลลาร์ หลังเกิดสัญญาณเตือนจาก Negative Divergence ใน RSI เราประเมินราคาทองคาจะสร้างฐานสะสมกาลังที่บริเวณแนวรับ 1220ดอลลาร์ (แต่วางไว้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ )
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 26 October 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 18
(views 59)
จุดที่จะเกิดการกลับตัวยังไม่มีสัญญาณแน่ชัด จนกว่าจะพ้น 1680 จุด ช่วงนี้เน้นเทรดในกรอบ ให้ดูแนวต้าน 1645-1655 จุดไว้ก่อน เพราะความเสี่ย งที่จ ะเด้งเพื่อลงต่อยังอยู่ (แต่จะเป็นรอบลงครั้งสุดท้าย ก่อนฟื้นตัว)
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 26 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1240 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 32)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1240 ดอลลาร ์ ตามที่คาดการณ์หากราคาทองคาไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1240 ดอลลาร์ ได้ในรอบนี้ราคาทองคำมีโอกาสเข้าสู่รอบการพักตัวเพื่อสะสมแรงอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 25 October 2018 : Market Update :เด้งราย ชม. ได้บ้าง แต่ยังไม่ยั่งยืน
(views 52)
SET INDEX หลุด 1600 จุด แตะ Low 1596 จุด (ไม่หลุดรับหลัก 1590 จุด) มีเด้งสั้นแนวต้าน 1614 จุด โดยยังไม่ยืนยันรอบถาวรตราบที่ไม่ผ่าน1630 จุด เสี่ยงเด้งลงต่อ
S50Z18 รอบเช้าเกือบแตะแนวรับ 1047 จุด และเริ่มมีระยะฟื้น คาดราย ชม. มีโอกาสฟื้นเข้าหาแนวต้าน 1057 จุด เพื่อปิด Gap 1056.40-1064.50 จุด แต่ยังเสี่ยงลงต่อตราบที่ไม่ผ่าน 1068 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 25 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำย่อตัวระยะสั้น รอบหลักมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1240 ดอลลาร์
(views 40)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวระยะสั้นหลังขึ้นไปใกล้บริเวณแนวต้าน 1240 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำยังมีโอกาสขึ้นทดสอบ 1240 ดอลลาร์ อีกครั้งเนื่องจากรอบหลักราคาทองคำยังเป็นเชิงขาขึ้นอยู่
อ่านเพิ่มเติม
24
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 24 October 2018 : Market Update :อาจเป็น Exhaustion Gap
(views 50)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิด Gap ทิ้งไว้ที่บริเวณ 1648-1655 จุด ยอมรับว่าทิศทางยังคงเป็นเชิงลบ มีแนวรับถัดไปที่ 1635/1625 จุดแต่ในระยะสั้นหากดัชนีขึ้นมาปิด Gap ที่1655 จุด จะเป็นลักษณะ exhaustion gapเตรียมเข้าสู่รอบฟื้นตัวทันที
S50Z18 ปิด Premium กว่า 1.81 จุด รอบบ่ายอาจได้ เห็นการเด้งสั้นๆ
อ่านเพิ่มเติม
24
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 24 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำ Throw Back รอฟื้นตัวกลับ
(views 37)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำยังอยู่ในช่วง Throw Back หลังจากการฟื้นตัวทะลุ 1230 ดอลลาร์ ทำ New High ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อตามแนวโน้มหลักขาขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
22
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 22 October 2018 : Market Update :รอบบ่ายมองฟื้น แนวต้าน 1670/1675 จุด
(views 57)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีลงไปหลุดต่ำกว่าระดับ 1660 จุด แต่ระหว่างวันสามารถดึงกลับขึ้นมาเหนือระดับดังกล่าวได้ โดยเกิดสัญญาณ Bullish divergence กับ RSI ในภาพราย 30 นาที รอบบ่ายมองแนวต้าน 1670/1675 จุด หากผ่าน 1675 จุด จะเป็นการไดดึ้งภาพบวกกลับมา
S50Z18 ปิด Premium กว่า 0.36 จุด รอบบ่ายมองแนวต้าน 1100 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 22 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำทะลุแนวรับของรูปแบสามเหลี่ยม
(views 50)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคาหลุดแนวรบั ของรูปแบบสามเหลี่ยมที่ 1225 ดอลลาร์ ลงมา มีแนวรับแรกทดสอบ 1220 ดอลลาร์ และ1215 ดอลลาร์ การลงมารอบนี้ประเมินเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อตามภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 19 October 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 22 - 26 ต.ค. 18
(views 53)
ดัชนีเข้าสู่โซนแนวรับสาคัญที่บริเวณ 1660-1665 จุด ซึ่งไม่ควรหลุดระดับนี้ เพราะจะทาให้ Downside ในภาพใหญ่เปิด ดังนั้นเราจึงให้น้าหนักการเกิด Technical Rebound มากกว่า
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 19 October 2018 : GOLD SPOT :รอการทะลุแนวต้าน 1230 ดอลลาร์ เพื่อยืนยันรอบการฟื้นตัว
(views 40)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นจ่อแนวต้าน 1230 ดอลลาร์ โดยภาพหลักของราคาทองคำยังเป็นทิศทางบวก หากราคาทองคำสามารถทะลุผ่านบริเวณดังกล่าวนี้ไปได้จะการยืนยันรอบการฟื้นตัวใหม่อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 18 October 2018 : Market Update :ระวังหลุด 1686 จุด
(views 63)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีแกว่งตัว Sideway ในกรอบแคบ ช่วงบริเวณ 1686 -1690 จุด รอบบ่ายระมัดระวังการหลุดระดับ 1686 จุด เพราะถ้าหากหลุดระดับดังกล่าวจะเป็นการเปิด Downside ลงสู่แนวรับถัดไปที่ 1683/1675 จุด
S50Z18 ตราบใดที่ดัชนียังขึ้นผ่านระดับ 1113 จุดไม่ได้ ยังคงเผชิญความเสี่ยงการทำฐานอยู่สาหรับรอบนี้
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 18 October 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว
(views 36)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำเริ่ม มีสัญญาณฟื้นตัวจากการย่อตัวลงมาที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น พร้อมทั้งแท่งเทียน Hammer ที่แนวรับ 1220 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองมีโอกาสฟื้นไปทดสอบแนวต้าน 1230 ดอลลาร์ อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 17 October 2018 : Market Update :บ่ายน่าจะทรงตัวถึงสลับอ่อนตัว
(views 56)
SET INDEX เช้าที่ผ่านมาทา High ทะลุ 1705-1708 จุด (ที่เป็นแนวสำคัญ) แต่ยืนปิดรอบเช้าเหนือ 1708 จุด ไม่ได้น้ำหนักรอบบ่ายค่อนไปในทางทรงตัวถึงสลับอ่อนตัว มีแนวจิตวิทยา 1700 จุดรองรับการอ่อนตัวราย ชม. เว้นเปิดพ้น 1708 จุดไปต่อถึง 1720 จุด S50Z18 รอบบ่ายมีแนวโน้มทรงตัวสลับอ่อนตัวลงปิด Gap 1115.60-1121.40 จุด หลังรอบเช้ายังไม่ผ่านแนวต้านหลักของวันที่ 1125 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 17 October 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ 1216 – 1231 ดอลลาร์
(views 42)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวรอบสั้นจากสัญญาณเตือนว่า Momentum ของทิศทางราคำในขาขึ้นเริ่มอ่อนแรง โดยเกิด Bearish Divergence ใน RSI ทาให้ประเมินราคาทองคำจะแกว่งตัว
สะสมกำลังในช่วง 1216 – 1231 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 16 October 2018 : Market Update :บ่ายนี้ยังติดแนวต้าน 1702-1705 จุด
(views 51)
SET INDEX ภาพรวมวันนี้ยังแกว่งออกด้านข้างในกรอบ 1690-1708 จุด ส่งผลให้ Upside ช่วงบ่ายน่าจะยังไม่ผ่าน 1705-1708 จุด (ที่เป็นแนวสำคัญ) โดยระหว่าง ชม. มีแนวต้านย่อยที่ 1702 จุด S50Z18 รอบเช้าปิดด้วยค่า Basis -1.61 จุด ฉะนั้นยังมีแรงกดดันในแง่ Upside ส่งผลใหร้ อบบ่ายน่าจะแกว่งออกด้านข้าง 1108-1115/1118 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 16 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำกำลังฟื้นขึ้นทดสอบแนวต้าน 1235 ดอลลาร ์
(views 39)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นขึ้นทดสอบแนวต้าน 1235 ดอลลาร์ จากการพักตัวไม่หลุด 1225 ดอลลาร์ โดยทิศทางหลักของราคาทองคำยังเป็นขาขึ้น แต่ในรอบสั้นนี้เราประเมินราคาทองคำจะยังไม่สามารถผ่านที่ 1235 ดอลลาร์ และพักตัวลงมาก่อน
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 12 October 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 16 - 19 ต.ค. 18
(views 71)
10 ต.ค. ที่ผ่านมาถือว่าตลาดฯ ลงแรงกว่าคาดแตะ Low ใกล้ 1670 จุด (กรอบล่างแนวโน้มการแกว่งตัว) ก่อนจะเกิด Technical Rebound ซึ่งดูระยะสาคัญที่ 1708 จุดโดยเมื่อกลับมายืนเหนือ 1708 จุดได้ จะส่งผลต่อโอกาสการฟื้นตัวเป็นรอบ กลับมาที่แนวต้าน 1715-1725 จุด แต่ถ้ายืนเหนือ 1708 จุดไม่ได้ ระยะถัดไปยังไม่ปิดความเสี่ยงที่จะแตะ Low 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ ระดับ 1666 จุด และยังเสี่ยงทา Low
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 12 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำ เกิด Throw Back ในทิศทางบวกของรอบหลัก
(views 39)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำพุ่งทะลุแนวต้านของภาพหลักที่ 1210 ดอลลาร์ ขึ้น มาทำให้ทิศทางหลักของราคาทองคำเปลี่ยนเป็นขาขึ้นโดยภาพระยะสั้นทองคำกำลังเกิด Throw Back ลงมา มองเป็นการย่อตัวในภาพหลักขาขึ้น ประเมินแนวรับแรกที่ 1213 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 11 October 2018 : Market Update :ลงแรง ดูการหยุดไหลที่ Low เดิม 1665 จุด
(views 65)
SET INDEX ไหลเร็วกว่าคาด Low 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ ระดับ 1665 จุด เป็นระดับที่น่าจะมีการเกิดรอบฟื้นตัวระยะสั้น แต่หากช่วงดีดทำได้แค่ 1685-1695 จุด แต่ไม่สามารถขยับขึ้นไปปิด Gap 1688.63-1707.63 จุด ยังเสี่ยงที่จะทำ Low ใหม่
S50Z18 รอบเช้าแตะ 1090 จุด แล้วเกิดแรงฟื้นกลับราย ชม. ดูการฟื้นต่อในรอบบ่ายแต่ยังมีแรงเหวี่ยงเพราะติด 1110 จุด และ 1120 จุด ตราบที่ไม่พ้น 1120 จุด ยังเสี่ยงลง
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 11 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำกำลังฟื้นขึ้นทดสอบแนวต้านหลัก 1205 – 1210 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 49)
ราคาทองคำฟื้นตัวได้ดีเนื่องจากนักลงทุนเริ่ม กลับมาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงในภาพราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวผ่านแนวต้านย่อยที่ 1195 ดอลลาร์ ขึ้นมา โดยมีแนวต้านรอทดสอบถัดมาที่ 1205 – 1210 ดอลลาร์ เราประเมินว่าราคาทองคำมีโอกาสติดรอบสั้นที่บริเวณ ดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 10 October 2018 : Market Update :บ่ายมีต้านย่อย 1720 จุด (หลังผ่าน 1710 จุด)
(views 50)
SET INDEX ดัชนีผ่านระดับ 1710 จุด เป็นการยืนยันรอบการฟื้นตัวจากกรอบล่าง 1696 จุด รอบบ่ายมีแนวต้านย่อย 1720 จุดอาจติดราย ชม. ได้บ้าง ส่วนรอบหลักดูกันที่แนวต้าน 1730-1736 จุด
S50Z18 Basis -2.39 จุด ทำให้รอบบ่ายคาดติดแนวต้านสำคัญราย ชม. ที่ 1136 จุดหลังจากเกิด Technical Rebound ขึ้นมาจากกรอบล่าง 1111 จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 10 October 2018 : GOLD SPOT :พักตัวลงมาใกล้กรอบล่างของกรอบ Sideway ของภาพหลัก
(views 49)
ในภาพราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังพักตัวลงมาใกล้กรอบล่างของรอบ Sideway หลัก ที่บริเวณแนวรับ 1180 ดอลลาร์ อีกครั้งหลังจากฟื้นตัวขึ้นมาไม่ผ่าน 1190 ดอลลาร์ เราประเมินราคาทองคำนั้นจะมี Downside ที่เริ่มจำ กัด ณ บริเวณแนวรับ 1180 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 9 October 2018 : Market Update : รอบบ่ายรอผ่าน 1710 จุด ยืนยันรอบฟื้นตัว
(views 52)
SET INDEX กลุ่มพลังงานที่ฟื้นตัวขึ้นมาแรง หนุนดัชนีในรอบเช้าขึ้นมาปิดเหนือระดับ 1700 จุด ในรอบบ่ายให้รอดูการเคลื่อนไหวของดัชนี หากผ่านระดับ 1710 จุดขึ้นได้ จะเป็นการยืนยันรอบการฟื้นตัว
S50Z18 ค่า Basis ติดลบอยู่ 1.36 1.36 จุด เห็นการสร้างฐานที่ร ะดับ 1111 จุด รอบบ่ายมองแนวต้านสาคัญที่ 1130 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 9 October 2018 : GOLD SPOT : พักตัวลงมาใกล้กรอบล่างของช่วงการแกว่งตัว
(views 45)
ในภาพราย 240 นาที ราคาทองคาพักตัวลงมาใกล้กรอบล่างของรอบ Sideway หลัก ที่บริเวณแนวรับ 1180 ดอลลาร์ เราประเมิน Downsideค่อนข้างจากัด มีโอกาสเกิด Technical Rebound ในบริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 8 October 2018 : Market Update : รายนาทีมี Divergence ลุ้นยืน 1710 จุดต่อ
(views 69)
SET INDEX รอบเช้าดึง Low หลุด 1710-1715 จุด และยืนปิดรอบเช้าได้บ่ายมีโอกาสเกิด Technical Rebound เข้าหาแนวต้าน 1720-1725 จุด กรณีปิดพ้นจะให้สัญญาณกลับตัว กรณีเลวร้ายปิดหลุด 1710 จุด จะเปิด Downside เจอฐาน 1685 จุด
S50Z18 เช้kไม่พ้นแนวต้าน 1137 จุดและเริ่มชะลอตัว แต่ยืน Low ไม่หลุดแนวรับ1120-1125 จุด บ่ายคาดมีโอกาสเกิด Technical Rebound เข้าหา 1135-1137 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 8 October 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1195 ดอลลาร์ ลงมา แนวรับถัดมาที่ 1186 ดอลลาร์
(views 58)
ในภาพราย 240 นาที หลังจากราคาทองคำหลุดแนวรับ Uptrend Line ในรอบเช้านี้ ณ ระดับ 1200 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำอ่อนตัวหลุดแนวรับ ที่ 1195 ดอลลาร์ ทำให้ภาพระยะสั้นของราคาทองคำมีทิศทางเป็นลบ เราประเมินแนวรับระดับถัดมาที่ 1185 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 5 October 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 8 - 12 ต.ค. 18
(views 69)
ระดับการพักตัวไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ณ ระดับ 1715 จุด คาดว่าจะเริ่มทาฐานเพื่อรอรอบฟื้นกลับ เป็นการพักตัวระหว่างรอบย่อย หลังจากแตะ High 1765 จุดให้เป็นจุดซื้อกลับ เพราะรอบหลักยังมีโอกาสทะลุทำ Higher High ไปที่ 1775 จุด เว้นแต่ดึง Low หลุด 1710 จุดจะเปลี่ยนสู่รอบขาลง
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 5 October 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำ Sideway กรอบกว้างช่วง 1180 – 1210 ดอลลาร ์
(views 42)
ในภาพราย 240 นาที เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในรอบสั้น จากการพักตัวของราคาทองคำ ยังไม่หลุดแนวรับ ของ Uptrend Line อย่างไรก็ดีภาพหลักของราคาทองคานั้นเป็น Sideway ในกรอบกว้างช่วง 1180 – 1210 ดอลลาร์ แนะนักลงทุนเข้า สะสมสถานะเมื่อราคาทองคำเกิดการ Breakout ออกจากกรอบหรือแกว่งตัวใกล้บริเวณ กรอบแนวรับ และแนวต้านของภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 4 October 2018 : Market Update :ดูแนว 1730 จุด ไม่หลุดประคองตัว
(views 66)
SET INDEX หลังจากเช้าที่ผ่านมาชะลอตัวแตะแนวรบั 1730 จุด ส่งผลให้รอบบ่ายน่าจะเริ่ม ประคองตัว แต่หากยังไม่รีบพ้น 1740 จุด ภาพรวมยังเสี่ยงที่จะทดสอบ 1725/1720 จุด แนวดังกล่าวมีโอกาสเกิด Technical Rebound
S50Z18 ถือว่าแข็งกว่าตลาดรวม Basis ยืน Premium 0.38 จุด บ่ายเล็งแนวรับสำคัญ1140 จุด ยืนได้จะฟื้นปิด Gap 1143.40-1146.30 จุด (เช้าที่ผ่านมายังปิดไม่สนิท)
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 4 October 2018 : GOLD SPOT : มีโอกาสขึ้นแตะระดับ 1210 ดอลลาร์อีกครั้ง
(views 46)
ในภาพราย 240 นาที เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในรอบสั้น จากการพักตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เริ่มส่งสัญญาณพักฐาน ทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำมีความน่าสนใจในช่วงนี้ทางเทคนิคมีโอกาสได้เห็นการขึ้นแตะระดับแนวต้านสาคัญที่ 1210 ดอลลาร์อีกครั้
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 3 October 2018 : Market Update :รอบบ่ายมีสลับฟื้น แต่ยังจำกัด 1758/1762 จุด
(views 68)
SET INDEX บ่ายนี้คาดว่ามีรอบฟื้นสลับ แต่ยังจำกัดแนวต้าน 1758-1762 จุด ส่วนรอบหลักตราบที่ไม่หลุด 1748-1750 จุด ยังคงโอกาสทะลุออกจากรอบ Sideway ช่วง1748-1765 จุด
S50Z18 รอบบ่ายยังไม่น่าจะพ้นแนวต้าน 1157 จุด หรือ 1160 จุด หลังค่า Basis กลับมาเป็น Discount 0.69 จุด เทียบกับระดับปิดเมื่อวานเป็น Premium 1.47 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 3 October 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำฟื้นตัวติดแนวต้าน 1210 – 1213 ดอลลาร์
(views 56)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ 1200 ดอลลาร์ ทำให้ภาพ Sideway Down ก่อนหน้าถูกลบล้างไป ประเมินในรอบสั้นนี้ราคาทองคำจะติดที่บริเวณแนวต้าน 1210 – 1213 ดอลลาร ์
โดยภาพระยะกลางราคาทองคำแกว่งตัวในช่วงกว้างบริเวณ 1180 – 12010 ดอลลาร
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 2 October 2018 : Market Update : พักตัวรอดูฐาน 1740 จุด
(views 79)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีลงปิดต่า กว่าระดับ 1755 จุด ทา ให้เกิดภาพเข้าสู่รอบการพักตัวของดัชนี รอบบ่ายมองแนวรับสำคัญที่ระดับ 1740 จุด
S50Z18 ค่า Basis กลับมา Discount -3.22 จุด (เมื่อวานนี้ Premium อยู่ +2.96จุด) น้ำหนักเชิงลบเริ่มเข้ามา รอบบ่ายมีโอกาสลงแตะระดับ 1148/1140 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 2 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำฟื้นตัวติดกรอบของ Downtrend Channel
(views 50)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำยังเป็นภาพ Sideway Down ราคาทองคำฟื้นตัวติดกรอบของ Downtrend Channel บริเวณ 1193 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำยังความสี่ยงจะลงต่อตามทิศทาง Sideway Down มีแนวรับรอทดสอบแรกที่บริเวณ 1186 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 1 October 2018 : Market Update :รอผ่าน 1765 จุด ยืนยันการปรับตัวขึ้นต่อ
(views 66)
SET INDEX ดัชนีปิดบวก 5.73 จุด โดยในรอบเช้ามีการขึ้นไปแตะระดับแนวต้านสำคัญที่1765 จุด รอบบ่ายรอดูหากผ่านระดับดังกล่าวได้จะเป็นการยืนยันภาพการขึ้นต่อ
S50Z18 ค่า Basis +1.94 จุด รอบบ่ายเราประเมินว่าดัชนีมีโอกาสขึ้นแตะระดับ 1167จุด ส่วนเป้าหมายหลักของรอบนี้เราวางไว้ที่ 1174 จุด
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Night) : 1 October 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำกาลังลงมาทดสอบแนวรับ 1180 – 1183 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 39)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำเป็นระยะต่อเนื่องของภาพ Pullback โดยแนวโน้มของราคาทองคำเป็น Sideway Down มีแนวรับรอทดสอบด่านแรกที่บริเวณ 1180 – 1183 ดอลลาร์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบล้าง หากราคาทองคำกลับมายืนเหนือบริเวณ 1193ดอลลาร์ อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 28 September 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 1 - 5 ต.ค. 18
(views 67)
24-28 ก.ย. เราให้ระวังการหลุดแนวรับ 1750 โดยวางฐานรอซือ้ กลับช่วง 1730-1735 จุดโดยดัชนีลงแตะ Low 1735.58 จุดแล้วดีดกลับทันที ยืนยันว่าเป็นแค่การพักเพื่อขึน้ ต่อ1-5 ต.ค. วางเป้าหมายรทดสอบ 1760-1770 จุด ดีสุดยังติด 1780 จุดยกเว้นกลับมาทา Low ต่า กว่า 1735 จุด ดัชนีจะยังไม่หลุดจากช่วงพักฐานในโซน 1725-1735 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 28 September 2018 : GOLD SPOT : เน้น Trading Short เมื่อราคาทองคำฟื้นตัวมาที่แนวต้าน 1190 ดอลลาร ์
(views 47)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในรอบหลักนั้นเป็นทิศทางของขาลงหลังการหลุดระดับ 1190 ดอลลาร์ ลงมาล่าสุดราคาทองคำลงมาทดสอบแนวรับ 1183 ดอลลาร ์ โดยหากไม่หลุดระดับดังกล่าว ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวขึ้น มาที่แนวต้าน 1190 – 1193 ดอลลาร์ แนะให้นักลงทุนทยอยสะสม Short ที่บริเวณแนวต้านดังกล่าวนี้
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 27 September 2018 : Market Update :ภาพราย 60 นาทีไม่หลุด 1741 จุด ...ไม่เสีย
(views 68)
SET INDEX บ่ายเน้นแกว่งตัวออกข้าง ไม่หลุด 1741 จุด ภาพราย 60นาทีไม่เสีย และมีโอกาสดีดสลับแต่ยังจำกัดแนวต้าน 1748-1752 จุด (เว ้นหลุด 1740 จุดเสี่ยงอีกรอบ)
S50Z18 คาดรอบบ่ายมีระยะดีด แต่ยังวางแนวต้านไม่ไกล ติด 1158-1160 จุด ส่วนรอบหลักยังรอดูจังหวะการชะลอตัวในระยะสั้น ที่แนวรับ 1145-1150 จุด ไม่หลุดจากนี้จะเริ่มระยะฟื้นตัว แต่หากหลุดเจอฐาน 1130 จุด (ทั้งนี้ยังเป็นการชะลอเพื่อขึ้นต่อ)
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 27 September 2018 : GOLD SPOT :เน้นการ Trading ในกรอบ Sideway
(views 50)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในรอบหลักนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ราคาทองคา Sideway ในกรอบ 1190 – 1210 ดอลลาร์ เพื่อสะสมกาลังรอการ Breakout ในการกำหนดทิศทางในอนาคตอีกครั้ง
ระหว่างรอการ Breakout ออกจากกรอบ Sideway เราแนะให้เน้น Trading เล่นรอบดังกล่าวเป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 26 September 2018 : Market Update :แกว่งแคบจำกัดแนวต้าน 1755-1757 จุด
(views 55)
SET INDEX รอบบ่ายเคลื่อนไหวในช่วงแคบ 1748-1755 จุด ระยะดีสุดยังไม่ผ่าน 1757 จุด รอบหลักยังรอเลือกทิศทาง (พ้นแนวต้าน 1766 จุด ถึงจะให้รอบขึ้นแบบไม่พัก)
S50Z18 รอบเช้าปิดที่ค่า Basis +3.09 จุด ลดลงจากระดับปิดเมื่อวานที่ Basis +5.12 จุด ฉะนั้นคาดรอบบ่ายแกว่งแคบ แนวต้านจากัด 1164-1165 จุด ขณะที่แรงเหวี่ยงยังไม่น่าหลุดแนวรับ 1155 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 26 September 2018 : GOLD SPOT :ระวังราคำทองหลุด Uptrend Line ของรอบสั้น
(views 45)
ภาพระยะสั้นราคาทองคำต้องระวังการหลุด Uptrend Line ที่ 1198 ดอลลาร์ จะทำให้ราคาทองคำพักตัวลงมาที่กรอบล่างของการแกว่งตัวรอบหลักที่ 1190 ดอลลาร์ ในขณะที่ภาพของรอบหลักรอการ Breakout ออกจากกรอบ 1190 – 11210 ดอลลาร์ เพื่อเลือกทิศทางในอนาคตอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 25 September 2018 : Market Update :บ่ายนี้มีโอกาสทดสอบ 1757 จุด
(views 52)
SET INDEX บ่ายคาดขยับขึ้นต่อ เพื่อทดสอบแนวต้าน 1757 จุด ดีสุดไม่เกิน 1760จุด น่าจะเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น จนกว่าจะพ้น 1758 จุดถึงจะยืนยันรอบขึ้นต่อ S50Z18 ปิดรอบเช้า Basis เป็น Premium +3.17 จุด (เพิ่มขึ้นจากระดับปิดเมื่อวานที่ค่า Basis เป็น Premium 0.80 จุด) ส่งผลให้บ่ายนี้มีโอกาสขึ้นแตะ 1163 จุด หรือ1165 จุด จากนั้นจะเผชิญกับแรงขายทำ กำไรกดเข้าหา 1154 จุด ได้อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 25 September 2018 : GOLD SPOT ราคาทองคำ Sideway เน้น Trading ในกรอบ 1190 – 1210 ดอลลาร์
(views 44)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำมีภาพไม่ต่างจากเมื่อเช้านี้ ราคาทองคำยังคง Sideway ในกรอบ 1190 – 1210 ดอลลาร์ รอการ Breakout ออกจากกรอบนี้เพื่อกาหนดทิศทางในอนาคตอีกทีระหว่างที่ราคาทองคำยังแกว่งตัวในช่วง 1190 – 1210 ดอลลาร์ แนะให้นักลงทุนเน้น Trading ในกรอบดังกล่าวนี้
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 24 September 2018 : Market Update : กรอบการแกว่งตัว 1750-1766 จุด
(views 54)
SET INDEX ภาพรายชม. อยู่ในช่วง Sideway ในกรอบ 1750-1766 จุด ช่วงนี้เป็นลักษณะสะสมกาลังในกรอบนี้ไปก่อน
S50Z18 Basis เป็น Premium อยู่ที่+2.11 จุด รอบบ่ายมีโอกาสขึ้นแตะระดับแนวต้าน 1167/1170 จุด อีกครั้ง มองว่าโอกาสผ่านบริเวณดังกล่าวมีน้อย
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 24 September 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำ Sideway รอเลือกทิศทาง
(views 45)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำมีภาพไม่ต่างจากเมื่อเช้านี้ ราคาทองคำกลับมา Sideway เลือกทิศทางในกรอบ 1190 – 1210 ดอลลาร์ อีกรอบในระหว่างที่ราคาทองคำยังไม่ Breakout ออกจากกรอบ 1190 – 1210 ดอลลาร์ แนะให้นักลงทุนเน้น Trading ในกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 21 September 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 24 - 28 ก.ย. 18
(views 68)
รอบหลักหลังจากดีดแรงถึง 96.69 จุด (วัดจาก Low 1666.07 จุด แตะ High รอบเช้าที่ผ่านมา 1762.76 จุด) มีโอกาสที่จะเข้าสู่ระยะพักตัว ตราบที่ไม่รีบดึง High เกิน 1765 จุด เพื่อทาลาย Negative
Divergence ใน RSI โดยให้ระวังการหลุดแนวรับ 1750 จุด เพราะจะยืนยันสัญญาณลบช่วงสั้นทันที มีฐานรอซื้อกลับ 1730-1735 จุด เนื่องจากรอบหลักเป็นแค่พักเพื่อขึ้นต่อ เป้าหมายถัดมา 1780 จุด และ 1800 จุด ยกเว้นวันนี้ปิดผ่าน 1765 จุด ดัชนีจะขึ้นต่อเนื่องแบบไม่พักไปที่ 1770-1780 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 21 September 2018 : GOLD SPOT :ระวังการติดที่บริเวณ 1210 – 1213 ดอลลาร์
(views 49)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น มาที่บริเวณเป้าหมายของรอบหลักที่ 1210 – 1213 ดอลลาร์ เราประเมินในรอบสั้นนี้ราคาทองคำจะยังไม่ผ่านบริเวณดังกล่าวนี้ ประเมินแนวรับแรกที่ 1200 – 1203 ดอลลาร์
แต่ถ้าหากราคาทองคำสามารถทะลุผ่าน 1213 ดอลลาร์ไปได้ จะเป็นการยืนยันของทิศทางขาขึ้นรอบใหม่ทันที
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 20 September 2018 : Market Update : รอบหลักพักตัว...บ่ายนี้ยังติด 1755-1760 จุด
(views 79)
SET INDEX รอบเช้า High ผ่าน 1760 จุด แต่ยังเร่งตัวไม่พอที่จะทำลาย Divergence ใน RSI ฉะนั้นภาพหลักยังอยู่ในกรอบที่จะพักตัว ส่วนรอบบ่ายนี้คาดว่าจะแกว่งออกข้างแบบจำกัดแนวต้าน 1755 จุด และ 1760 จุด
S50Z18 ปิดเช้า Basis เป็น Premium เพิ่มขึ้น +1.12 จุด รอบบ่ายจะแกว่งออกข้างจำกัดแนวต้านหลักที่1165 จุด ภาพหลักยังไม่ทำ ลาย Divergence อยู่ในช่วงพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 20 September 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองย่อตัวลงมาที่แนวรับของ Uptrend Line
(views 52)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำย่อตัวลงมาที่บริเวณแนวรับของ Uptrend Line การย่อรอบนี้ยังไม่ทรงเสียของทิศทางเชิงบวกที่มีรอบหลักรอทดสอบด่านแรกที่บริเวณ 1210 – 1213 ดอลลาร์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบล้างหากราคาทองกลับมาหลุด 1197 ดอลลาร์ อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 19 September 2018 : Market Update : Upside ถัดมา 1765-1771 จุด
(views 64)
SET INDEX ปิ ดรอบเช้าผ่าน 1760 จุด มีโอกาสทำลาย Divergence ใน RSI เป้าหมายหลักของรอบขาขึ้นคือ 1780 จุด และ 1800 จุด แต่จากการขึ้นแรง 2 วันต่อเนื่องถึง 43 จุด ดัชนีควรจะมีระยะพักตัว เพื่อให้การขึ้นต่อไม่เร่งตัวจนเกินไป
S50Z18 Basis ในรอบเช้า +1.84 จุด ลดลงจากระดับปิดเมื่อวาน +2.71 จุด รอบบ่ายขึ้นต่อ แต่ระวัง Upside ระยะสั้นที่1174 จุด จาก Divergence ที่ยังไม่ถูกทำลาย
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 19 September 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก
(views 59)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกเข้ามาจากเครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว โดยสัญญาณเชิงบวกนี้จะถูกยืนยันอีกเมื่อราคาทองคำยืนเหนือระดับ 1208 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 18 September 2018 : Market Update :บ่ายติด 1728-1730 จุด แต่รอบหลักน่าจะทะลุ
(views 71)
SET INDEX รอบเช้าแข็งกว่าตลาดฯ ในภูมิภาค และที่เราคาดการณ์ ส่งผลให้รอบหลักมีโอกาสที่จะผ่าน High 1730 จุด (ติดในรอบที่ผ่านมา 3 ครั้ง ) ส่วนบ่ายนี้คาดว่าแนวต้าน 1728-1730 จุดยังไม่น่าจะข้ามผ่าน เป็นการติดแนวต้านราย ชม. ในกรอบสั้นๆ
S50U18 ปิดรอบเช้า Basis -1.31 จุด ลดลงจากระดับปิดเมื่อวานที่ Basis -2.52 จุด คาดรอบหลักผ่าน 1135 จุด เพื่อทดสอบ 1140 จุดอีกรอบ แต่บ่ายนี้อาจติด 1135 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 18 September 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำ Sideway ในกรอบ 1190 – 1210 ดอลลาร์
(views 45)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบ Sideway ช่วง 1190 – 1210 ดอลลาร์ ระหว่างที่ราคาทองคำยังแกว่งตัวกรอบ แนะเล่นรอบ Trading เมื่อราคาทองคำแกว่งตัวใกล้แนวรับที่ 1190 ดอลลาร์ หรือแนวต้านที่ 1210 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 17 September 2018 : Market Update :รอบบ่ายคาดไม่หลุด 1713 จุด และฟื้นสลับ
(views 53)
SET INDEX ภาพหลักยังเป็นการปรับลงเพื่อขึ้นต่อ แนวรับหนาแน่น 1710/1700 จุด ส่วนบ่ายนี้คาดไม่หลุดแนวรับ 1713 จุดและน่าจะมีการฟื้นสลับ แนวต้าน 1720 จุด หรือ1725 จุดยังติดแรงขาย
S50U18 บ่ายคาดยืนแนวรับ 1122 จุด หรือ 1118 จุด และมีโอกาสที่จะฟื้นสลับ แต่ยังไม่พ้นแนวต้าน 1130-1135 จุด เพราะรอบหลักยังอยู่ในกรอบพักตัวเพื่อรอขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 17 September 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวจากฐาน 1190 ดอลลาร์
(views 43)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวจากฐาน 1190 ดอลลาร์ขึ้นมา ทาให้ภาพทิศทางบวกของช่วงปลายสัปดาห์ยังไม่ถูกลบล้าง ราคาทองคำยังมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1210 ดอลลาร์ในรอบหลักอีกครั้งแต่รอบสั้นนี้เราประเมินมีโอกาสที่ 1200 – 1205 ดอลลาร์ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 14 September 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 17 - 21 ก.ย. 18
(views 80)
10-14 ก.ย. ที่ผ่านมาดัชนีมีแรงเหวี่ยง แต่ยืนไม่ต่ำกว่าแนวรับ 1665 จุด แล้วเกิด Technical Rebound รุนแรง เกือบชนแนวต้าน 1730 จุด คาดว่าช่วง 17-21 ก.ย. ดัชนีน่าจะแกว่งตัวออกด้านข้างสลับพักตัวระยะสั้น โดยไม่น่าจะหลุดแนวรับ 1710/1700 จุด ก่อนจะปรับขึ้นต่อในระยะถัดไปทะลุแนวต้าน 1730 จุดขึ้นทดสอบ 1750 จุด ยกเว้นวันนี้ปิดผ่าน 1727 จุด ดัชนีจะขึ้นต่อเนื่องไปที่ 1750 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 14 September 2018 : GOLD SPOT :หากราคาทองคำผ่านบริเวณ 1210 – 1213 ดอลลาร์ จะเปิด Upside
(views 49)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากย่อตัวไม่หลุดแนวรับที่ 1200 ดอลลาร์ ราคาทองคำยังรักษาทิศทางบวกได้ หากราคาทองคำฟื้นตัวได้ต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ 1210 – 1213 ดอลลาร์ จะทาให้ราคาทองคำเปิด Upside
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 13 September 2018 : Market Update :บ่ายติดแนวต้าน แต่รอบหลักไปต่อ
(views 68)
SET INDEX ภาพหลักหลังทะลุแนวต้าน 1700-1705 จุด เป้าหมายคือ High ก่อนหน้า 1730 จุด ส่วนรอบบ่ายคาดว่ามีโอกาสติดแนวต้าน 1710-1712 จุด แต่จะยืนแนวรับ 1700 จุดได้ (โดยรอบหลักระยะเหวี่ยงไม่น่าเกิดการไหลปิด Gap 1681-1691 จุด)
S50U18 รอบบ่ายมีติดแนวต้าน 1125-1126 จุด ได้บ้างแต่รอบหลักยังให้Momentum ขยับขึ้นต่อ เป้าหมายถัดมา 1130 จุด หรือ 1140 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 13 September 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำฟอร์ม Bull Flag Pattern
(views 52)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำแกว่งตัวทะลุ Bull Flag Pattern หลังจากทะลุ 1200 ดอลลาร์ (กรอบสะสมแรง) ขึ้นมาได้ เป็นการยืนยันการไปต่อของทิศทางราคาทองคำขาขึ้น มีแนวต้านรอทดสอบแรกที่ 1210 – 1213 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 12 September 2018 : Market Update : ไม่หลุด 1665 จุด ฟื้น ... หลุดเสี่ยง
(views 61)
SET INDEX บ่ายน่าจะเริ่มฟื้นกลับ หลังมี Positive Divergence ใน RSI ราย 30 และ 60 นาที โดยดูว่าจะกลับมายืนที่ 1678 จุดได้แข็งแกร่งหรือไม่ ยืนได้ให้รอบบวก ในกรณีที่ยืน 1678 จุด ได้แต่ไม่หลุด 1665 จุด ดัชนีจะเกาะ Sideway ทำฐานต่อ
S50U18 ยังติดแนวต้านย่อย 1095 จุด ดูต่อว่าจะปิดเหนือได้หรือไม่ เพื่อให้สัญญาณบวกต่อรอบทำฐาน กรณีบ่ายนี้มีแรเงหวี่ยงแล้ว ยืนไม่หลุด 1085 จุด น่าจะเป็นรอบรอฟื้น
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 12 September 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบแคปเพื่อเลือกทิศทาง
(views 43)
ภาพทางเทคนิคการแกว่งตัวของราคาทองคำยังมีภาพเหมือนเดิม ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวแบบผันผวนต่าในช่วง 1190 – 1200 ดอลลาร์ แสดงถึงราคาทองคำยังมีทิศทางไม่ชัดเจน แนะให้เฝ้าติดตามการ Breakout ออกจากกรอบตัวกล่าว เนื่องจากการจาก Breakout จะทาให้ราคาทองคำกลับมามีทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 11 September 2018 : Market Update :ทิศทางไม่เปลี่ยน Sideway ติด 1695 จุด
(views 58)
SET INDEX คงทิศทางหลักคือ ทำฐานเพื่อฟื้นตัว (ยกเว ้นหลุด 1677 จุดทาลายภาพดังกล่าว เสี่ยงอีกรอบ) ขณะที่รอบบ่ายเกาะ Sideway จำกัดแนวต้าน 1695 จุด ช่วงสลับยืนฝั่งลบไม่หลุด 1688 จุด ภาพบ่ายนี้ไม่น่าจะแตกต่างจากที่ประเมิน S50U18 บ่ายนี้คาดยืนแข็งกว่า SET Index โดยจะวิ่งเข้าหา High ในรอบเช้าณระดับ 1114 จุดอีกรอบ และมีโอกาสที่จะปิดทะลุผ่าน แต่เบื้องต้นขอดูที่แนวนี้ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 11 September 2018 : GOLD SPOT : เฝ้าติดตามการแกว่งตัวในกรอบแคบของราคาทองคำ
(views 48)
ภาพทางเทคนิคราคำทองคาแกว่งตัวแคบ(ความผันผวนต่า)ในกรอบ Sideway Down ช่วง 1190 – 1200 ดอลลาร์ บ่งบอกถึงทิศทางของราคาทองคำยังไม่ชัดเจน แนะให้เฝ้าติดการ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว เนื่องจากการแกว่งตัวความผันผวนต่านั้น เป็นช่วงของการสะสมกาลังในการเลือกทิศทางของราคาทองคำ
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 10 September 2018 : Market Update :แกว่งแคบ Low ไม่น่าหลุด 1677 จุด
(views 55)
SET INDEX ทิศทางหลักยังรอการทำฐานเพื่อฟื้นตวั (ยกเว้นหลุด 1677 จุดทำลายภาพดังกล่าว เสี่ยงอีกรอบ) ขณะทีบ่ายนี้แกว่งแคบต่อโดยจำกัดแนวตา้น 1691 จุด ดีสุดไม่ผ่าน 1694 จุด
S50U18 บ่ายนีแกว่งแคบแบบจำกัดแนวต้าน 1110-1112 จดุ ขณะที่แรงเหวี่ยงรอบเช้ายังไม่หลุด Low เดมิ 1097 จดุ น่าจะประคองใหร้อบหลักทำฐานและรอฟืนตัว
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 10 September 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำแกว่งแคบในกรอบ Sideway Down
(views 43)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำแกว่งตัวแคบในกรอบ Sideway Down บ่งบอกถึงทิศทางของราคาทองคายังไม่ชัดเจน ประเมินทิศทางจากเครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่ต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว บ่งบอกถึงภาพที่ค่อนไปทางลง โดยระหว่างชั่วโมงการซื้อขายราคาทองคำอาจจะเด้งสลับได้บ้างแต่จะคงยังอยู่ในกรอบของ Downtrend Channel
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 7 September 2018 ,มุมมองสัปดาห์ห์น้า 10 - 14 ก.ย. 18
(views 64)
หลังจากดัชนีหลุด 1700 จุด ลงมาแตะแนวรับตั้งต้น 1677 จุด แต่จะพบว่ายืน Low ได้แข็งแกร่งที่แนวดังกล่าว ส่งผลให้โอกาสที่จะเกิดระยะทยอยฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1700 จุดมีมากขึ้นและเมื่อผ่าน 1700 จุด จะยืนยันรอบการฟื้นตัวสู่ High เดิม 1730 จุดอีกรอบ กรณีที่ดัชนียังมีแรงเหวี่ยง เราไม่คาดว่าจะเกิดการถอยต่ำกว่าแนวรับ 1665 จุด สรุปยังให้น้ำหนักกำรทยอยฟื้นตัวจำกฐำนแนวรับ 1677 จุด มากกว่า
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 7 September 2018 : GOLD SPOT :ราคาทอง Sideway เพื่อรอดูทิศทางในอนาคตอีกครั้ง
(views 43)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำไม่สามารถฟื้นตัวทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย ระยะยาวที่ 1205 ดอลลาร์ เพื่อบ่งบอกถึงทิศทางบวก และยังไม่หลุด 1190 ดอลลาร์ ที่จะบ่งบอกถึงทิศทางลบ ประเมินราคาทองคาจะยังมีการเคลื่อนไหวแบบ Sideway จนกว่าจะBreakout ออกมาจากสองระดับดังกล่าว ราคาทองคำจึงจะมีทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 6 September 2018 : Market Update :เช้าแตะ 1677 จุด บ่ายฟื้นยังกำกัด
(views 70)
SET INDEX หลังจากรอบเช้าแตะแนวรับ 1677 จุดแล้วทรงตัวได้ คาดว่าบ่ายนี้อาจหนุนการฟื้นไดบ้าง แม้ว่ายังจากัดแนวต้านย่อย 1690-1695 จุด หลังภาพราย 60 นาที มี Bullish Divergence ใน RSI ยกเว้นหลุด 1677 จุดทาลายภาพดังกล่าว เสี่ยงอีกรอบ
S50U18 เช้าลงไม่ถึงแนวรบั 1100 จุด แตะ Low 1105 จุด ถือว่าแข็งกว่า SET Index เล็กน้อย คาดบ่ายสลับฟื้นราย ชม. แบบจา กัดแนวต้าน 1112-1114 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 6 September 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองกลับมาเหนือ 1200 ดอลลาร์อีกครั้ง
(views 53)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวได้มากกว่าที่คาดการณ์ กลับมายืนเหนือ 1200 ดอลลาร์ อีกครั้ง โดยหากยืน 1200 ดอลลาร์ได้ต่อเนื่อง จะส่งผลให้ภาพ Sideway Down ถูกลบล้าง และยืนยันว่าการหลุดแนวรับ 1200 ดอลลาร์ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น Failed Break
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 5 September 2018 : Market Update :รอบบ่ายรอดูฐาน 1698-1700 จุด
(views 70)
SET INDEX ดัชนีปรับตัวลดลงตามภูมิภาค ในรอบบ่ายให้รอดูแนวรบั สาคัญที่ 1698-1700 จุด ไม่ควรหลุดบริเวณนี้ เพราะจะทาให้ภาพระยะกลางเสีย
S50U18 Discount 2 จุด Downside เริ่มจำกัด รอบบ่ายเรามองแนวรับ 1117 จุด เป็นด่านสำคัญ อาจมีแรงซื้อกลับในบริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 5 September 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำเกิด Bear Flag Pattern
(views 52)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำเกิด Bear Flag Pattern โดยราคาทองคำแกว่งในกรอบแคบช่วง 1191 – 1195 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นช่วงสะสมแรงเพื่อ ลงต่อของการฟอร์มรูปแบบ Bear Flag หากราคาทองคำหลุดกรอบด้านล่างของ Bear Flag ที่ 1191 ดอลลาร์ จะเป็นการยืนยันรอบการลงต่อของราคาทองคำ วางแนวรับบริเวณ 1180 - 1184 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 4 September 2018 : Market Update :ฟื้นจาก 1713 จุด แต่ยังติด 1723-1725 จุด
(views 64)
SET INDEX บ่ายนี้จ ากัดการฟื้นตัวที่แนวต้าน 1723-1725 จุด แต่รอบหลักมีโอกาสทะลุแนวต้าน 1730 จุด ตราบที่Low ไม่หลุดแนวรับ 1713 จุด S50U18 ขณะที่รอบหลักยังมีโอกาสทะลุแนวต้าน 1140 จุด ตราบที่การคลายตัวไม่หลุด 1127 จุด (กรณีหลุดเปิด Downside) ส่วนบ่ายนี้ค าดติดแนวต้าน 1134-1136จุด หากนักลงทุนเน้นเทรดราย ชม. อาจเปิด Short ช่วงสั้นที่แนวต้าน 1134-1136 จุ
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 4 September 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำสูญเสียทิศทางบวกระยะสัปดาห์
(views 49)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำหลุดเส้น Uptrend Line และ แนวรับ 1200 ดอลลาร์ ทำให้สูญเสียทิศทางเชิงบวกระยะสัปดาห์ไป ประเมินราคาทองคำจะมีทิศทางลักษณะ Sideway Down โดยจะมีแนวต้าน 1200 ดอลลาร์เป็นแนวต้านสาคัญ
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 3 September 2018 : Market Update : รอบบ่ายมีโอกาสขึ้นแตะ 1730 จุด
(views 61)
SET INDEX ภาพในราย 60 นาที ระยะสั้นเป็นการทยอยฟื้นตัวเข้าหาแนวต้านสาคัญที่ 1730 จุดรอดูรอบบ่ายหากผ่านระดับดังกล่าวได้จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น แต่กรณีไม่ผ่านจะเป็นลักษณะ Sideway ต่อ (กรอบ 1715 -1730 จุด)
S50U18 ก่อนปิดตลาดรอบนี้ ดัชนีประคองตัวไม่หลุดระดับ 1135 จุด รอบบ่ายมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นแตะระดับ 1138 -1140 จุดใหม่อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2018
Chart Insight (Night) : 3 September 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำสามารถรักษาภาพบวกระยะสัปดาห์ได้หลังกลับมายืน 1200 ดอลลาร์
(views 63)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกลับมายืนเหนือแนวรับ 1200 ดอลลาร์ ได้หลังจากหลุดไปในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย ทำให้ภาพบวกระยะสัปดาห์ยังไม่เสียทรง โดยราคาทองคำมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1208 – 1212 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ดี เราประเมินว่ามีโอกาสติดก่อนในรอบสั้นนี้ เนื่องจากแรงส่งชะลอตัวลงแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 31 August 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 3 - 7 ก.ย. 18
(views 65)
รอบเช้าการปรับลงแค่คลายตัว เพราะยืนแนวรับหลัก 1713 จุดได้ (จุดซื้อ) จากแนวโน้มยังคงโอกาสทดสอบ High เดิม 1730 จุด (ทดสอบ 4 ครั้งในรอบที่ผ่านมายังไม่ผ่าน) และครั้งนี้มีโอกาสทะลุ 1730 จุด ขึ้นทดสอบแนวต้านถัดมาช่วง 1745-1750 จุด MACD ยืนยัน Momentum บวก สนับสนุนการปรับขึ้นต่อในรอบหลัก
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 31 August 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำกลับมายืน 1200 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง
(views 55)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคากลับมายืนเหนือแนวรับ 1200 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง ทำให้ภาพระยะสัปดาห์ยังไม่เสียทรงขาขึ้น โดยราคาทองคาจะแกว่งออกด้านข้างเพื่อสะสมกาลังในรอบสั้นไปก่อน หากราคาทองคาสามารถทะลุเหนือ 1208 ดอลลาร์ ถึงจะเป็นการบ่งบอกถึงแรงส่งของ Momentum ในการปรับขึ้นรอบใหม่
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 30 August 2018 : Market Update : วันนี้ยังไม่น่าพ้น 1730-1731 จุด
(views 63)
SET INDEX ทำ Higher High ได้ แต่ RSI ยังไม่ขยับทำ High ตาม มีโอกาสที่บ่ายนี้จะติด 1730-1731 จุด ซึ่งจะเข้าเงื่อนไขการคลายตัวราย ชม. เพื่อขึ้น ต่อ แรงเหวี่ยงบ่ายนี้ยังไม่น่าหลุดแนวรับ 1722/1720 จุด
S50U18 เช้ าติด 1143 จุด แต่คลายตัวไม่หลุดแนวรับแรก 1136 จุด ฉะนั้นบ่ายจะเน้นประคองตัวจา กัดแนวต้าน 1143-1145 จุด ส่วนรอบหลักรอทดสอบ 1150-1165 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 30 August 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำกำลังพักตัวสร้างฐาน
(views 55)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกำลังพักตัวสร้างฐานที่บริเวณแนวรับ 1200 – 1202 ดอลลาร์ มองเป็นการพักในแนวโน้มขาขึ้น (อ้างอิงจาก Dow Theory) เราประเมินว่าการพักฐานที่บริเวณดังกล่าวนี้ ยังไม่เสียทรงแนวโน้มขาขึ้น ราคาทองมีโอกาสฟื้นตัวกลับไปทดสอบที่ระดับ 1210 – 1213 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 29 August 2018 : Market Update : Sideway 1715-1722 จุด
(views 71)
SET INDEX บ่ายนี้ดัชนียังอยู่ในภาวะ Sideway ช่วง 1715-1722 จุด ทิศทางหลักเป็นการคลายตัวหลังจากทดสอบ High เดิม 1730 จุด ประเมินแนวรับหลัก 1710-1713 จุด และตราบที่ไม่หลุด 1704 จุดทิศทางไม่เสีย คงโอกาสทำ Higher High S50U18 แข็งกว่า SET Index หลังเช้าแตะ 1132 จุดแล้วเริ่มดีดกลับ บ่ายนี้ติดแนวต้าน 1139-1142 จุด แต่รอบหลักให้น้าหนักทะลุ 1143 จุด ไปที่1150-1155 จุด
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 29 August 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองพักตัวลงมาที่ฐาน 1200 ดอลลาร์
(views 60)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกาลังพักตัวสร้างฐานที่บริเวณแนวรับ 1200 – 1202 ดอลลาร์ มองเป็นการพักในแนวโน้มขาขึ้น (อ้างอิงจาก Dow Theory) เราประเมินว่าการพักฐานที่บริเวณดังกล่าว เป็นจังหวะที่ดีในการเข้า Trading เพื่อรอขายในจังหวะดีดกลับตามแนวโน้มเดิม
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 28 August 2018 : Market Update :แกว่งในกรอบ 1717-1728 จุด
(views 73)
SET INDEX หลังจากเช้าที่ผ่านมาขยับเข้าใกล้ High ก่อนหน้า ณ ระดับ 1730 จุดแล้วเกิดแรงขายสลับ คาดว่ายังเป็นการคลายตัวราย ชม. ตราบที่ไม่หลุด 1704 จุด ส่วนบ่ายนี้น่าจะยืนแกว่งตัวในกรอบ 1717-1728 จุด (แนวต้านหลัก 1730 จุด) S50U18 รอบบ่ายมีคลายตัวสลับ แต่น่าจะยืนแนวรับ 1134 จุด และ 1132 จุด ได้เนื่องจากรอบหลักยังมีโอกาสทำ Higher High ผ่าน 1143 จุด ไปที่ 1148-1150 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 28 August 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองมีโอกาสติดแนวต้าน 1215 ดอลลาร์
(views 51)
ภาพทางเทคนิคการฟื้นตัวของราคาทองคำมีสัญญาณอ่อนแรงจาก Bearish Divergence ใน RSI และติดแนวต้านสาคัญบริเวณ 1215 – 1220 ดอลลาร์ ทาให้เราประเมินว่ารอบสั้นมีโอกาสพักตัวลงมาก่อน แต่เป็นเป็นเพียงการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 27 August 2018 : Market Update : ระดับราย ชม. ติดแนวต้านได้บ้างที่ 1716 จุด
(views 65)
SET INDEX บ่ายติดแนวต้าน 1716 จุด หรือกรณีมีแรงส่งต่อยังไม่น่าพ้น 1722 จุด มีโอกาสอ่อนตัวปิด Gap ที่เปิดทิ้งไว้ ในรอบเช้าช่วง 1704.59-1708.94 จุด แต่รอบหลักยังไปต่อ มี High เดิม 1730 จุด และ Higher High 1740-1750 จุดรอทดสอบ
S50U18 บ่ายนี้มีโอกาสที่จะยืนได้แข็งแกว่า SET Index รอผ่าน 1132 จุด มีเป้าหมาย1139 จุดรอทดสอบ ฉะนั้นรอบเหวี่ยงสลับอ่อนตัวยังมีน้ำหนักน้อย
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 27 August 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำคลายตัวลงหลังจากขึ้นแรง
(views 54)
ภาพทางเทคนิคราย 60 นาที เริ่มคลายตัวลดความร้อนแรงหลังจากขึ้นมาแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพระยะ 1-2 สัปดาห์จากประเมินด้วย Dow Theory พบว่าราคาทองคำเป็นขาขึ้น เนื่องจากมี Higher High และ Higher Low ราคาทองคำมีแนวรับแรกของการคลายตัวที่ 1200 ดอลลาร์ และ 1195 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 22 August 2018 : Market Update : Sideway ในกรอบ 1696-1704 จุด
(views 63)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ 1700 จุด แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นมา ทางเทคนิคเรามองช่วงนี้เป็น Sideway ในกรอบ 1696 -1704 จุด สะสมกำลังออกด้านข้าง เพื่อรอการปรับตัวขึ้นในรอบใหม่
S50U18 ติดแนวต้านย่อยที่ 1120 จุด รอบบ่ายมีโอกาสชะลอทดสอบระดับ 1115/1110 จุด ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 22 August 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำอ่อนตัวได้น้อยกว่าที่ประเมิน
(views 57)
ล่าสุดภาพทางเทคนิคของราคาทองคำราย 60 นาทีฟื้ตัวกลับมาที่ 1196 ดอลลาร์ อีกครั้ง การอ่อนตัวในเมื่อเช้านี้น้อยกว่าที่ประเมิน โดยราคาทองคำมีระดับรอทดสอบถัดมาที่ 1198 - 1200 ดอลลาร์ ซึ่ง เป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยา รอดูแรงขายที่บริเวณดังกล่าวเพื่อประเมินแนวโน้มอีกที
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 21 August 2018 : Market Update : บ่ายดูการชะลอที่แนวรับ 1687/1684 จุด
(views 73)
SET INDEX เช้าติดต้านที่วางไว้1708 จุด และกดแรงขายลงมาใกล้แนวรับ 1690 จุด ประเมินรอบหลักเป็นการคลายตัวเพื่อขึ้น ต่อ ตราบที่ไม่ดึง Low ในรอบบ่ายหลุด 1684 จุด ฉะนั้นช่วงบ่ายเด้งไม่พ้น 1695-1698 จุด จะอ่อนตวักลับมาที่ 1687/1684 จดุ S50U18 ยังคงคลายตัวเพื่อขึ้นต่อ ตราบที่ไม่หลุด 1100 จุด ส่วนบ่ายนี้ เด้งไม่พ้น 1114-1116 จุด จะอ่อนตัวลงต่อ วางแนวรับ 1107/1103 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 21 August 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองค ามีโอกาสย่อตัวจากสัญญาณ Bearish Divergence
(views 53)
ล่าสุดภาพทางเทคนิคของราคาทองคำราย 60 นาทีมีสัญญาณ Bearish Divergence ใน RSI ฉะนั้นราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวมีแนวรับแรกที่ 1190 ดอลลาร์ และ 1185 ดอลลาร์ เป็นระดับถัดมา
หากราคาทองคำไม่ต่ากว่า 1185 ดอลลาร์ แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นยังไม่เสียแม้ภาพหลักยังไม่ใช่ขาขึ้นก็ตาม
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 20 August 2018 : Market Update : บ่ายแกว่งแคบ ยังติด 1703-1705 จุด
(views 67)
SET INDEX รอบหลักยังรอปิด Gap 1697.06-1705.20 จุด และยังคงรอบที่จะขึ้นทดสอบ 1715 จุด และ High ก่อนหน้า 1730 จุด ฉะนั้นการคลายตัวระหว่างทางจะไม่รุนแรง มองเป็นจังหวะซื้อ ส่วนบ่ายนี้คาดแกว่งออกข้างแบบติดแนวต้าน 1703-1705 จุด
S50U18 รอบหลักมีรอบที่จะปรับขึ้น ทดสอบ 1130-1140 จุด ฉะนั้นการคลายตัวระหว่างจะไม่มีการทำ Low หลุด 1095 จุด ส่วนบ่ายนี้จำกัดแนวต้าน 1123-1125 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 20 August 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1190 ดอลลาร์
(views 57)
ภาพทางเทคนิคล่าสุดราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น มาทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1190 ดอลลาร์ โดยเบื้องต้นเราประเมินว่าจะติดแนวต้านบริเวณนี้ก่อน โดยเครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว แนวโน้มหลักยังไม่ใช่ขาขึ้น การปรับตัวขึ้นมาของราคาทองคำรอบนี้ มองเป็นจังหวะทยอยสะสม Short ที่ใกล้บริเวณแนวต้าน 1190-1192 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 17 August 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 20 - 24 ส.ค. 18
(views 75)
การฟื้นตัวจากแนวรับ 1665 จุด ยังไม่ผ่าน Gap 1697.06-1705.20 จุด ซี่งเริ่มมีแรงขายตั้งแต่ใกล้แนวต้าน 1695 จุด ประเมินมีโอกาสสลับพักตัวได้อีกระลอก แต่ยังวางเป็นแนวซื้อเพราะรอบนี้ดัชนีแค่คลายตัวลงจาก High 1730 จุด แล้วจะมีการปรับขึ้นต่อเพื่อทำ Higher High วางเป้าหมาย 1750 จุด (แต่ยังไม่ใช่การดีดเร็วในช่วง 20-24 ส.ค. นี้เพราะจะมีการสลับพักลงมาก่อน)แนวรับ 1665-1670 จุด ยังเป็นฐานหนาแน่น (กรณีเลวร้ายจะไม่หลุด 1650 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 17 August 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำฟื้นไม่ผ่าน 1183 ดอลลาร์ ระวังการหลุดแนวรับ 1172 ดอลลาร์ จะเสี่ยงลงต่อ
(views 63)
ราคาทองคำฟื้นตัวไม่ผ่านระดับ 1183 ดอลลาร์ การฟื้นตัวรอบนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงนัก ระวังการหลุดแนวรับที่ 1172 ดอลลาร์ ราคาทองคำจะมีโอกาสลงต่อได้อีกระลอก เบื้องต้นประเมินราคาทองคำจะยังไม่ทำ Low ที่ต่ำกว่า 1160 ดอลลาร์ ( Selling Climax )
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 16 August 2018 : Market Update : ปิดเหนือ 1675 จุดได้ ยังคงรอบคลายตัวเพื่อขึ้น
(views 63)
SET INDEX เช้ าลงไปสร้างฐานที่ 1665 จุด (โซนแนวรับฐานล่างช่วง 1660-1665 จุด)และกลับมาปิดเหนือ 1670 จุดได้อีกรอบ ส่งผลให่ภาพรายวันยังคงแค่คลายตัวสร้างฐานเพื่อรอการปรับขึ้นต่อ ส่วนบ่ายนี้ดูแนวต้าน 1678-1680 จุด อาจมีติดได้บ้าง S50U18 บ่ายมีแนวต้านสำคัญ 1108-1110 จุด อาจติดได้บ้าง แต่รอบหลักการยืนเหนือ1100 จุดได้อีกรอบ (หลังจากเช้าลงไปแตะใกล้ 1095 จุด) ยังลุ้นการสร้างฐานฟื้น
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 16 August 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำมีสัญญาณกลับตัวเข้ามาจากแท่งเทียน Hammer
(views 54)
ราคาทองคำล่าสุดเกิดสัญญาณกลับตัวจากแท่งเทียน Hammer ประเมิน ระยะสั้นราคาทองคำน่าจะเกิด Selling Climax ไปแล้ว โดยวางแนวต้านแรกที่ 1183 ดอลลาร์ และ 1189 ดอลลาร์ เป็นระดับถัดมา หากราคาทองคำเด้งไม่ผ่านบริเวณดังกล่าวนี้ประเมินยังมีโอกาสลงต่อได้
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 15 August 2018 : Market Update :รอบบ่ายมีโอกาสฟื้นสลับแนวต้าน 1685 จุด
(views 74)
SET INDEX เช้าสวนคาดการณ์ ไม่สามารถฟื้นปิด Gap 1697-1705 จุด และไหลทำ Lower Low เขา้ ใกล้แนวรับ 1675 จุด (แต่รอบหลักยังประเมินดัชนีกา ลังสรา้ งฐาน จากการคลายตัว) รอบบ่ายมีระยะฟื้นได้บ้างจำกัดต้าน 1685 จุด จนกว่าจะพ้น 1695 จุด
S50U18 แม้เช้าจะยังทำ Lower Low แต่ไม่หลุดแนวรับหลัก 1100 จุด คาดว่า Downside จำกัด อยู่ในช่วงสร้างฐานรอฟื้น ส่วนบ่ายนี้มีโอกาสฟื้นทดสอบ 1110 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 15 August 2018 : GOLD SPOT :ราคาทองคำยังคงลงเพื่อหา Bottom ต่อ รอดูต่อที่โซนแนวรับ 1180 ดอลลาร์
(views 50)
หลังจากราคาทองคำหลุดกรอบของรูปแบบ Bear Flag มีแรงขายเข้ามาต่อเนื่อง ทิศทางราคาทองคำยังเป็นขาลงชัดเจน ภาพเทคนิคระยะกลางราคาทองคำยังหา Bottom ไม่เจอ รอดูต่อที่โซนแนวรับบริเวณ 1180 ดอลลาร์ ว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหรือไม่
อ่านเพิ่มเติม
14
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 14 August 2018 : Market Update : ลงมาใกล้ฐานหลัก 1680 จุด น่าจะเริ่มทำฐาน
(views 73)
SET INDEX เช้าที่ผ่านมาลงแตะใกล้ฐานของรอบหลัก ณ ระดับ 1680 จุด คาดว่ารอบบ่ายจะเริ่ม ทรงตัวสลับดีด แต่ยังจำกัดแนวต้าน 1694-1700 จุด ในทางตรงข้ามกรณีบ่ายนี้มีแรงเหวี่ยงต่อเนื่
อง น่าจะยืนไม่หลุดช่วงแนวรับ 1675-1680 จุด ที่เป็นฐานหลัก
S50U18 ดูแนวรับ 1100 จุด เป็นด่านหลัก ซึ่งรอบบ่ายคาดว่าจะเริ่มทรงตัวจากแนวรับ 1108/1100 จุด ยกเว้นมีแรงขายต่อเนื่องจะเปิด Downside รอทดสอบ 1095 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 14 August 2018 : GOLD SPOT :เฝ้าดูการหลุดกรอบล่างของรูปแบบ Bear Flag
(views 56)
ล่าสุดราคาทองคำยังคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของทิศทางมากนัก ราคาทองคำยังคงฟอร์มตัวรูปแบบ Bear Flag ที่เป็นการฟอร์มตัวแบบไปต่อในทิศทางขาลงเฝ้าดูการหลุดกรอบล่างที่ 1192 ดอลลาร์
จะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสลงต่อวางแนวรับแรกที่ 1187 ดอลลาร์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบล้างเมื่อราคาทองคำกลับมายืนเหนือ 1205 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 10 August 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 14 - 17 ส.ค. 18
(views 78)
รอบการคลายตัวจาก High 1730 จุด มีสัญญาณบ่งชี้จาก Bearish Divergence ในหลายเครื่องมืออาทิ RSI, MACD กดดัชนีให้มีการคลายตัวถือว่าเป็นจังหวะที่ดี วางฐาน 1690-1700 จุด รอทดสอบ และวางแนวลึกไว้ที่ 1675-1680 จุด คาดไม่หลุดแนวนี้และมีโอกาสฟื้นกลับอีกระลอก ให้เป็นจังหวะซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 10 August 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำหลุดระดับ 1210 ดอลลาร์ ระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย ลบล้างสัญญาณบวกก่อนหน้า
(views 57)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำหลุดระดับ 1210 ดอลลาร์ ในระหว่างชั่วโมงการซื้อ ขาย ทำให้สัญญาณบวกก่อนหน้าถูกลบล้าง ส่งผลให้ทิศทางราคาทองคำกลับมาอยู่ในช่วงเลือกทิศทางอีกครั้ง ประเมินกรอบการแกว่งตัวช่วง 1206 – 1215 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 9 August 2018 : หากหลุด 1720 จุด จะเข้าสู่รอบพักฐาน
(views 73)
SET INDEX โดยรวมดัชนีแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่อง รอบสั้นเกิดการย่อตัวลงมา ในรอบบ่ายให้รอดูแนวรับ 1720 จุด หากยืนได้ จะยังคงรักษาภาพเชิงบวก แต่กรณีหลุดจะเป็นการเข้าสู่รอบการพักตัวเพื่อปรับฐาน
S50U18 ภาพราย 60 นาที ติดแนวต้านที่วางไว้บริเวณ 1143 จุด อีกทั้งยังคงสัญญาณการเกิด Bearish divergence ทำให้รอบบ่ายมีโอกาสชะลอ
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 9 August 2018 : GOLD SPOT : ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทะลุกรอบการเคลื่อนไหวรูปแบบสามเหลี่ยม
(views 64)
ทิศทางราคาทองคำในราย 60 นาที ราคาทองคำขึ้น ทะลุกรอบการเคลื่อนไหวรูปแบบสามเหลี่ยมได้ ประเมินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1220 – 1225 ดอลลาร์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบล้างเมื่อราคาทองคำกลับลงมา ต่ากว่า 1210 ดอลลาร์ อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 8 August 2018 : อาจมีชะลอหลังเข้าใกล้แนวต้าน 1720 จุด
(views 73)
SET INDEX ในช่วงเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่อง มาปิดใกล้แนวต้าน High เดิม ที่ 1720 จุดรอบบ่ายมีโอกาสชะลอหลังเข้าใกล้บริเวณดังกล่าววางแนวต้าน1710 /จุด (กรณีทะลุ 1720 จุด Upside จะเปิดกว้างทันที สร้างระยะทางการไปต่อสู่ 1734 จุด)
S50U18 เกิด Bearish divergence ในภาพราย 60 นาที หากหลุด 1130 จุด ยืนยัน
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 8 August 2018 :GOLD SPOT: เฝ้าติดตามการทะลุออกนอกกรอบสามเหลี่ยมของราคาทองคำ
(views 71)
ทิศทางราคาทองคำในกรอบ 60 นาที ราคาทองคำขึ้นไปแตะกรอบด้านบนของการแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมที่ 1215 ดอลลาร์ ยังไม่ผ่านในรอบนี้ประเมินการทะลุกรอบดังกล่าวนี้ที่แนวต้าน 1215 ดอลลาร์ หรือหลุดแนวรับ 1209 ดอลลาร์ ราคาทองคำจะกลับมามีทิศทางระยะสั้นที่ชัดเจนอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 7 August 2018 : บ่ายนี้น่าจะติดแนวต้าน 1707 จุด
(views 96)
SET INDEX บ่ายติดแนวต้าน 1707 จุด (ดีสุดยังไม่พน้ 1717 จุด) คาดมีแรงขายสลับแต่จะไม่หลุด Low ของรอบเช้าที่ 1692 จุด ช่วงนี้ทิศทางหลักยังอยู่ในกรอบคลายตัวฐานลึก 1680 จุด ยังประเมินการอ่อนตัวคือ จังหวะซื้อ ยกเว้นหลุด 1680 จุดเสี่ยง
S50U18 รอบบ่ายการดีดคืนยังจำกัดแนวต้านช่วงแรก 1128-1130 จุด ดีสุดของวันนี้ยังไม่น่าพ้นแนวตา้ น 1133 จุด ภาพหลักไม่หลุด 1110 จุด ฝั่ง Long ยังได้เปรียบ
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 7 August 2018 :GOLD SPOT: การฟื้นตัวของราคาทองคำยังจำกัดติดแนวต้านหลัก 1218-1220 ดอลลาร ์
(views 65)
ทิศทางราคาทองคำในกรอบ 60 นาที การฟื้นตัวยังติดแนวต้าน 1218-1220 ดอลลาร์ แม้ว่าระยะสั้นดัชนีค่าเงินดอลลาร์ จะเริ่มติดแนวแข็งค่าที่ 95.50 จุด แต่ยังไม่มีสัญญาณการอ่อนค่าแบบเร่งตัวส่งผลให้การฟื้นตัวของราคาคายังถูกจำกัด ตามแนวโน้มหลักที่ติด Downtrend 1230 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 6 August 2018 :รอบบ่ายดูกันที่แนวรับย่อย 1710 จุด
(views 69)
SET INDEX รอบเช้ายังติดแรงขายระยะสั้นจากแนวต้าน 1720 จุด บ่ายการคลายตัวดูแนวรับย่อย 1710 จุด ไม่หลุดเกาะ Sideway 1710-1720 จุด กรณีหลุด 1710 จุด จะมีฐานรอทดสอบ 1703 จุด รอบหลักคลายตัวเป็นจังหวะซื้อ ฐาน 1695-1700/1680 จุด
S50U18 บ่ายนี้ดูแนวรับย่อย 1125 จุด หลุดจะยืนยันการย่อตัวราย ชม. เข้าหาแนวรับ 1117-1120 จุด ยกเว้นตีกลับปิดเหนือ 1130 จุด ดึงไปต่อที่แนวต้าน 1136-1140 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 6 August 2018 :GOLD SPOT: ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1212 ดอลลาร์
(views 60)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองปรับตัวลงมาตามแนวโน้มเดิม Sideway Down การที่ราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1212 ดอลลาร์ ได้แสดงถึงแรงซื้อที่เข้ามาในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อน ไม่ได้มีนัยยะต่อทิศทางราคาทองคำจึงมีความเสียงที่ราคาทองคาจะลงต่อไปที่ช่วง 1206-1209 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) :3 August 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 6 - 10 ส.ค. 18
(views 72)
26 ก.ค. ที่ผ่านมาดัชนีปิดผ่านแนวต้าน 1700 จุด ดึงการปรับขึ้นเกินแนวต้าน 1712 จุด ที่วางไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนจะไปติดแนวต้าน 1720 จุด 6-10 ส.ค. มีโอกาสเข้าสู่ระยะคลายตัวสลับ ฐาน 1695-1700 จุดรอทดสอบ และวางแนวลึกไว้ที่ 1680 จุด ดัชนีมีการคลายตัวถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากกว่าการขึ้นต่อโดยไม่พักไปที่แนวต้าน 1750 จุด เลยทันทีฉะนั้นมองเป็นจังหวะซื้อ เนื่องจากรอบหลักดัชนีได้ผ่านจุดต่าสุดที่ 1585 จุด ไปแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 3 August 2018 :GOLD SPOT: รายชั่วโมงราคาทองคำมีแรงซื้อ ประเมินยังไม่ผ่านแนวต้าน 1215 ดอลลาร์
(views 54)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำมีแรงซื้อ เข้ามาระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย ประเมินราคาทองคำจะยังเด้งไม่ผ่านแนวต้าน 1215 ดอลลาร์ เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว บ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นยังลงอยู่การเด้งขึ้นมาใกล้แนวต้านบริเวณ 1212-1215 ดอลลาร์ มองเป็นโอกาสในการเข้าเปิดสถานะ Short อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 2 August 2018 :1705 จุดต้องทรงตัวและฟื้นกลับ ไม่งั้นเสี่ยง
(views 82)
SET INDEX รอบบ่ายการชะลอตัวมีแนวรับสาคัญ 1705 จุด กรณีจะคงกรอบขาขึ้นโดยไม่มีการพักฐาน จะต้องดีดกลับและปิดสิ้นวันเหนือ 1710 จุด ซึ่งหากปิดเหนือ 1710 จุด ไม่ได้ ทิศทางต้องเริ่มระวังแรงขายจากการติด Downtrend 1718-1720 จุดมากขึ้น S50U18 บ่ายดีดคืนได้ไม่ถึงแนวต้าน 1125 จุด ภาพรายวันเสี่ยงพักฐานระยะสั้นในลักษณะคลายตัว ยกเว้นรีบตีกลับและยืนปิดเหนือ 1130 จุดได้ ถึงจะปิดความเสี่ยงฝั่งลบ
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 2 August 2018 : ราคาทองคำไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1218-1220 ดอลลาร์ มีโอกาสปรับตัวลงต่อ
(views 56)
แรงซื้อ ทองคำในช่วงเช้าไม่สามารถผ่านระดับแนวต้านในช่วง 1218 – 1220 ดอลลาร์ ประกอบกับระดับปิดของแท่งเทียนได้ทำจุดต่ำสุดใหม่จากการทะลุกรอบสะสมกำลังเมื่อต้นสัปดาห์ช่วง 1218-1228 ดอลลาร์ ประเมินแนวโน้มระยะสั้น Sideway Down มีเป้าหมายรอทดสอบที่บริเวณ 1212 – 1215 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 1 August 2018 :แนวต้าน 1720 จุด น่าจะมีแรงกดราย ชม.
(views 78)
SET INDEX แนวต้าน 1720 จุดน่าจะมีแรงกดราย ชม. โดยบ่ายนี้ไม่ควรหลุดต่ำกว่า 1709 จุดเพื่อให้ทิศทางการปรับขึ้นต่อ แต่จากรอบหลักควรจะมีการพักตัว เพื่อที่การขึ้นต่อจะมีระยะเปิด Upside ไปที่แนวต้าน 1750 จุด
S50U18 ปิดเช้าชน 1130 จุด บ่ายย่อราย ชม. ไม่หลุด 1120 จุด ทิศทางยังมี Momentum บวก เป้าหมายรอทดสอบ 1140-1146 จุด แต่ระวังในแง่ปรับขึ้นมาเยอะ
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Night) : 1 August 2018 : รอเปิดสถานะ Short เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้านที่ 1230 ดอลลาร์
(views 54)
ตามที่ตลาดคาดการณ์ การประกาศนโยบายดอกเบี้ยของคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ( FOMC ) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2% จึงยังไม่ส่งผลต่อราคาทองคาในช่วงนี้
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อไหวในกรอบแคบเพื่อสะสมแรงในช่วง 1218 – 1230 ดอลลาร์ จากการที่เส้นค่าเฉลี่ย ระยะสั้นยังคงอยู่ต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว แนวโน้มระยะสั้นเป็นลบอยู่ ประเมินหากราคาทองคำปรับตัวขึ้น มาใกล้แนวต้านที่ 1230 ดอลลาร์ ให้ทยอยสะสมสถานะ Short
อ่านเพิ่มเติม
26
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 26 July 2018 : แนะให้ถือเงินสดเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงหยุดยาว
(views 71)
ในช่วงวันหยุดยาวของตลาดหลักทรัพย์ 27-30 ก.ค. จะมีรายงานด้านเศรษฐกิจประกาศจากหลายประเทศ อาทิ จีน , ยุโรป , ญีปุ่น และ สหรฐั ประเมินราคาทองคำผันผวนแรงในช่วงสุดสัปดาห์
ล่าสุดราคาทองคำไม่ผ่านแนวต้านที่ระดับ 1235 ดอลล่าร์ (แนวต้านสำคัญ)พร้อมทั้งหลุดแนวรับถัด มาที่ 1230 ดอลลาร ์ประเมินภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็น Sideway ออกข้างในกรอบ 1215 -1235 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 25 July 2018 :ราย 60 นาที มี Bearish Divergence
(views 88)
SET INDEX รอบขึ้นต่อเนื่องได้ทดสอบแนวต้าน 1680-1690 จุด ไปแล้วและเข้าใกล้1700 จุด คาดจะเกิดระยะอ่อนตัวราย ชม. บ่ายนี้ดูแนวรับ 1685-1688 จุด ส่วนรอบหลักคลายตัวคือ โอกาสซื้อ มองฐาน 1665 จุด (กรณีหลุด 1665 จุดยิ่งเปิด Upside)
S50U18 เช้าผ่าน 1110 จุด เกือบแตะ 1115 จุด ราย ชม. รอบบ่ายน่าจะมีย่อสลับเข้าหา 1105/1100 จุด ขณะที่รอบหลักมีโอกาสคลายตัว เว้นปิดพ้น 1115 จุด ไปต่อ
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 25 July 2018 :ราคาทองจะมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นบวกหากยืนเหนือระดับ 1230 ดอลลาร์
(views 75)
หลังจากราคาทองคำพักตัวออกด้านข้างเพื่อเลือกทิศทางในช่วง 1217 – 1230 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำทะลุผ่าน Downtrend Line ขึ้นมาได้ หากราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ 1230 ดอลลาร์ได้ จะมีเป้าหมายรอทดสอบอีกทีที่ 1236 ดอลลาร์ ภาพดังกล่าวจะถูกหักล้างเมื่อราคาทองคำลงมาต่ากว่า 1224 ดอลลาร์อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 24 July 2018 :บ่ายแกว่งออกข้าง แต่ระวังคลายตัวรอบหลัก
(views 86)
SET INDEX ดัชนีลดช่วงบวกลงและเริ่มติดแนวต้าน 1690 จุด ดเจนขึ้นคาดบ่ายนี้แกว่งออกข้างจากัดแนวต้าน 1687-1691 จุด แต่รอบหลักให้ระวังการคลายตัว เนื่องจาก Upside จำกัด สังเกตแนวรับ 1665 จุด หลุดจะเป็นการยืนยันสัญญาณลบในช่วงสั้น S50U18 รอบหลักยังให้ระวังแรง ขายช่วงสั้น ขณะที่บ่ายนี้รอบรวมยังเกาะ Sideway แบบจากัดแนวต้านในช่วง 1108 -111 0 จุด คาดโอกาสทะลุผ่านมีน้าหนักน้อย
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 24 July 2018 :ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบเดิมช่วง 1217-1230 ดอลลาร์
(views 66)
ยังคงไร้ปัจจัยเศรษฐกิจทำให้ราคาทองเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการซื้อ ขายช่วง 1217-1230 ดอลลาร์ ภาพทางเทคนิคราคาทองคำเคลื่อนตัวออกด้านข้างเพื่อ เลือกทิศทางในกรอบ 1217-1230 ดอลลาร์ โดยราคาทองคำจะมีแนวโน้มระยะสั้น ที่ชัดเจนมากขึ้นหากผ่านแนวต้านที่ 1230 ดอลลาร์ หรือหลุดแนวรับที่ 1217 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
23
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 23 July 2018 :รอบบ่ายยังติดช่วงแนวต้าน 1675-1679 จุด
(views 81)
SET INDEX บ่ายนี้คาด Sideway แต่ให้ระวังแรงขายสลับ เนื่องจากดัชนียังปิด GAP ช่วง 1674-1679 จุด ได้ไม่สนิทและการขึ้นมาใกล้แนวต้าน 1680 จุด น่าจะยังเป็นด่านที่ผ่านลาบาก โดยเมื่อหลุดแนวรับ 1665 จุด จะเป็นการยืนยันรอบพักฐานช่วงสั้น
S50U18 รอบหลักหลังขึ้นมาใกล้ 1100-1105 จุด ยังให้ระวังแรงขาย ซึ่งระยะถัดไปมีโอกาสทดสอบแนวรับ 1080 จุด ส่วนบ่ายนี้เน้น Sideway จำกัดแนวต้านที่1100 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 23 July 2018 :ราคาทองคำไม่สามารถยืนแนวรับ 1230 ดอลลาร์ ได้
(views 73)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำกลับมาต่ำกว่าแนวรับ 1230 ดอลลาร์ อีกระลอกในรูปแบบ False Break ประเมินราคาทองกลับมาแกว่งในกรอบ 1217-1230 ดอลลาร์ อีกครั้ง ภาพดังกล่าวจะถูกลบล้างหากราคาทองคำยืนเหนือ 1235 ดอลลาร์ อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) :20 July 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 23 - 26 ก.ค. 18
(views 82)
ดัชนีได้ทดสอบแนวต้าน 1665 จุดไปแล้ว สำหรับการฟื้นตัวจากฐาน 1585 จุด (Double Bottoms) ฉะนั้นมีจุดที่ต้องระวังคือ บ่ายนี้หากติดแค่แนวต้าน 1668-1670 จุด มีโอกาสที่จะเกิดการพักตัวในช่วง 1625-1670 จุดได้ และบ่งชี้ว่าการเด้งในครั้งนี้ เป็นเด้งเพื่อลงมาสร้างฐานอีกระลอก ยกเว้นวันนี้รอบบ่ายดีดต่อเพื่อปิด Gap 1674-1679 จุด จะยืนยันว่าการทะลุ 1650 จุดขึ้นมาคือ รอบขึ้นต่อเนื่อง โดยไม่มีการพักฐานสลับ และจะมีแนวต้านรอทดสอบถัดมา 1680-1690/1700 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 20 July 2018 :ราคาทองคำพักตัวแกว่งออกด้านข้างเพื่อเลือกทิศทาง
(views 86)
จากภาพราย 60 นาที หลังจากราคาทองคำปรับลงมาจากแนวต้านที่ 1230 ดอลลาร์ ราคาไม่ได้เกิดการทำ Lower Low หมายถึงอัตราเร่งของแรงขายเริ่มผ่อนลงแล้ว ระยะสั้นประเมินราคาทองคำจะยังมีทิศทางที่ไม่ชัดเจน จนกว่าจะทะลุกรอบแนวต้านที่ 1230 ดอลลาร์ หรือแนวรับที่ 1215 ดอลลาร์อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
19
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 19 July 2018 : Market Update :บ่ายนี้แนวต้านแรกยังติด 1645-1647 จุด
(views 86)
SET INDEX ปิดตลาดรอบเช้าพบว่าเม็ดเงินมีการเวียนตัวซื้อมากขึ้น แต่ยังประเมิน1650 จุด คือ แนวต้านหลักของรอบ (ยกเว้นทะลุจะขึ้นต่อเนื่องแบบไม่พัก) ระยะดีดช่วงบ่ายน่าจะติด 1645-1647 จุด ขณะที่การอ่อนตัวสลับไม่รุนแรง เนื่องจากเกาะ Sideway
S50U18 บ่ายนี้ยังเกาะ Sideway 1066-1077 จุด โดยวางช่วงดีดยังติดแนวต้านแรก1075-1077 จุด เช่นเดียวกับรอบเช้าที่ผ่านมา (รอบหลักยังติดแนวต้าน 1080 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
19
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 19 July 2018 :ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องกดดันราคาทองคา
(views 84)
Dollar Index แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 จากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐทีเติบโตแข็งแกร่ง เป็นปัจจัยกดดันให้นักลงทุนเทขายทองคาซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ภาพทางเทคนิคราคาทองคำลงสร้าง Low ใหม่ต่อเนื่อง แรงขายยังมีความแข็งแกร่ง โดยที่ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายจะมีการเด้งสลับได้บ้างตามช่วงแนวต้าน 1223-1230 ดอลลาร์ แต่ยังคงมุมมองทางด้านลงมากกว่า
อ่านเพิ่มเติม
18
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 18 July 2018 : Market Update :รอบดีดยังไม่ปิดความเสี่ยงราย ชม.
(views 86)
SET INDEX บ่ายสลับย่อเข้าหาแนวรับ 1624-1627 จุด แม้ว่าเช้าจะขึ้นเกิน 1633 จุด แต่รอบหลักยังไม่ทำ High ผ่าน 1642-1650 จุด ฉะนั้นจะยังไม่ยืนยันแนวโน้มการปรับขึ้นที่แข็งแกร่ง หรือปิดความผันผวนรายทาง จังหวะยัง Trading ในกรอบ S50U18 รอบบ่ายจำกัด Upside มากขึ้น และน่าจะเข้าสู่ช่วงชะลอสลับเพื่อทดสอบแนวรับ 1061 จุดอีกรอบ หลังจากรอบเช้าเข้าใกล้แนวต้าน 1070 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 18 July 2018 :ราคาทองคำ Break Bear Flag ปรับตัวลงต่อเนื่อง
(views 70)
มุมมองการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐของผู้ว่าธนาคารคารกลางสหรัฐ เป็นปัจจัยลบกดดันราคาทองคำในภาพรวม ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวลงทะลุแนวรับของกรอบการฟอร์มตัวรูปแบบ Bear Flag ที่ 1226 ดอลลาร์ ได้เป็นการยืนยันทิศทางของแรงขายต่อเนื่อง ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายอาจจะมีเด้งสลับได้บ้าง แต่ยังคงมุมมองด้านลงอยู่
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 17 July 2018 : Market Update :ดีดราย ชม. ได้จำกัด เพราะรอบหลักยังลงต่อ
(views 97)
SET INDEX เช้าไม่มีการฟื้นตัวราย ชม. ดึงลงแตะใกล้เคียงแนวรับ 1614 จุดก่อนฟื้นตัวปิดรอบเช้ ายืน 1620 จุด ทำให้บ่ายนี้มีโอกาสฟื้นได้บ้าง แต่ยังจำกัดแนวต้าน 1624จุด หรือ 1629 จุด เพราะรอบหลักยังคงโอกาสที่จะแกว่งตัวลงต่อ
S50U18 เช้าพักฐานลงสู่แนวรับ 1056 จุด โดยระหว่างทางในภาพราย ชม.ไม่มีการฟื้นตัว ยืนยันภาพหลักที่ยังแกว่งลงต่อ แต่บ่ายนี้มีโอกาสฟื้นสลับเข้าหา 1065-1068 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 17 July 2018 :ราคาทองคำฟื้นตัวติดแนวต้านที่ 1248 ดอลลาร์
(views 67)
ราคาทองคำฟื้นตัวทะลุ Downtrend Line หลังจากลงมาไม่หลุดบริเวณ 1236 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของภาพใหญ่ ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์เริ่ม มีทิศทางอ่อนค่าโดยเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ
ประเมินฟื้นตัวรอบนี้ยังไม่น่าจะผ่านแนวต้านที่ 1248 ดอลลาร์ เนื่องจากทิศทางหลักของราคาทองคำยังไม่ใช่ขาขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
16
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 16 July 2018 : Market Update :บ่ายไม่ควรหลุดแนวรับ 1630 จุด
(views 82)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดหลุดระดับ 1640 จุด และไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนได้ ทำให้รอบบ่ายมีความเสี่ยงพักตัวลงต่อ รอดูแนวรับ 1630 จุด ไม่ควรหลุดบริเวณนี้ มิฉะนั้นจะเปิด Downside ลงต่อสู่ 1620 จุด
S50U18 หลุดกรอบ Sideway ที่ 1068 จุด ลงมาเกิดความเสี่ยงการพักตัวลงสู่แนวรับถัดไปที่ 1062 / 1056 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 16 July 2018 :ราคาทองคำอยู่ในรอบรีบาวน์จากสัญญาณ Bullish Divergence
(views 71)
รายชั่วโมงราคาทองคำดีดตัวเข้าสู่รอบรีบาวน์หลังจากเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI โดยวางแนวต้านแรกที่บริเวณ 1247 – 1252 ดอลลาร์
หากราคาทองคากลับลงมาต่ากว่า 1236 ดอลลาร์ จะลบล้างภาพดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 13 July 2018,มุมมองสัปดาห์หน้า 16 - 20 ก.ค. 18
(views 89)
ประเมินการฟื้นตัวแบบ Double Bottoms จากฐาน 1585 จุด มี Upside รอทดสอบที่แนวต้าน 1665 จุด หลังจากดัชนีผ่าน 1630 จุด ซึ่งเป็นกรอบล่างของรูปแบบแกว่งขึ้นนับตั้งแต่ 11 ม.ค. 2559 ขึ้นมาเคลื่อนไหวในกรอบ 1630-1665 จุด (จุดเสี่ยงคือ หลุด 1600 จุด จะบ่งชี้ว่าการเด้งในครั้งนี้ เป็นเด้งเพื่อลงต่อ)
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 13 July 2018 : หากราคาหลุด 1236 ดอลลาร์ ภาพใหญ่จะเป็นลบ
(views 81)
จากภาพรายสัปดาห์การปรบัตัวของราคาทองคำไม่ควรหลุด 1236 ดอลลาร์ ซึ่งเป็น Low ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กรณีที่ราคาทองคำหลุด 1236 ดอลลาร์ จะดึงให้ภาพหลักกลับมามี Momentum เป็นลบ
กรณีราคาทองคำยืนไม่หลุด 1236 ดอลลาร์ มองเป็นจังหวะเข้าซื้อสะสม
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 12 July 2018 : Market Update : บ่ายติดแนวต้าน 1646-1650 จุด
(views 86)
SET INDEX Low รอบเช้าไม่หลุด 1633 จุด และดีดกลับมายืนเหนือ 1640 จุดได้ ถือว่าระยะสั้นแข็งแกร่งกว่าที่ป ระเมินไว้ในรอบเช้า พิจารณาที่กรอบหลักซึ่งฟื้นในรูปแบบ Double Bottoms มีบ่าอยู่ที่ 1650 จุด คาดบ่ายนี้มีโอกาสติด แต่รายวันลุ้นทะลุผ่าน
S50U18 ภาพรวมค่า Basis ดีขึ้น ปิดรอบเช้าเหลือ -6.48 6.48 จุด รอบหลักยังไปต่อ รอผ่าน 1085 จุด ส่วนภาพบ่ายนี้มีโอกาสติด 1080 จุด และ 1085 จุด
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 12 July 2018 : รอบรีบาวด์ถูกกดดันจากเส้น Downtrend Line
(views 76)
จากภาพราย 60 นาที ถึงแม้ว่าราคาทองคำจะมีแรงรีบาวด์จากสัญาณ Bullish Divergence จาก RSI แต่ภาพยังคงเป็นนวโน้ม Sideway Down หากการฟื้นตัวรอบนี้ยังไม่ยืนเหนือเส้น Downtrend Line ยังเสี่ยงลงต่ออีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 11 July 2018 : Market Update : ยืนแนวรับ 1630 จุด รักษาภาพฟื้นตัว
(views 95)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีสามารถยืนแนวรับ 1630 จุด รักษารอบการฟื้นตัวรูปแบบ Double bottom (ในภาพราย ชม.) รอบบ่ายมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อ เพื่อไต่ตัวขึ้นระดับสู่ 1656 / 1672 จุด
S50U18 ค่า Basis ติดลบกว่า 10 จุด ทางเทคนิคเห็นการสร้างฐานที่บริเวณ 1670 จุด บ่ายมีโอกาสดีดขึ้นเพื่อปิด Gap p บริเวณ 1077 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 11 July 2018 : แรงซื้อจากแนวรับ 1250 ดอลลาร์ ถูกกดดันจาก Downtrend Line
(views 78)
จากภาพราย 60 นาที ถึงแม้ว่าราคาทองคำจะมีแรงซื้อกลับหลังจากที่ลงต่ำกว่า แนวรับที่ 1250 ดอลลาร์ แต่แรงซื้อยังถูกกดดันจากเส้น Downtrend Lineอยู่ ทาให้ภาพระยะสั้นยังเป็น Sideway down อยู่ แม้จะยังไม่ทำ Low ที่ต่ำกว่าก็ตาม
อ่านเพิ่มเติม
10
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 10 July 2018 : Market Update : บ่ายยังอยู่ในกรอบอ่อนตัวฐาน 1616/1611 จุด
(views 87)
SET INDEX บ่ายนี้มีแนวรับสำคัญช่วง 1616-1618 จุด หลุดเจอฐาน 1611 จุดอีกระลอก ก่อนจะฟื้นตัวกลับในภาพราย ชม. เพื่อคงกรอบ Sideway 1610-1630 จุด
S50U18 เช้าที่ผ่านมาเผชิญแรงขายที่แนวต้านนช่วงแรก 1065-1067 จุด รอบบ่ายดูแนวรับสำคัญ 1054 จุด หลุดจะเปิด Downside ในภาพราย ชม. เข้าหาฐาน 1050 จุดได้ แต่เบื้องต้นคาดว่าแนวดังกล่าวจะรองรับการอ่อนตัวราย ชม. ได้ดี
อ่านเพิ่มเติม
10
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 10 July 2018 : ราคาทองคำหลุด 1260 ดอลลาร์อีกครั้ง
(views 81)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1260 ดอลลาร์ได้ หลังจากที่ผ่านมาขึ้นไปติดแนวต้านที่ 1265 ดอลลาร์ แล้วเผชิญแรงขายอย่างต่อเนื่องกดดันราคาทองคำหลุดบริเวณ 1260 ดอลลาร์ โดยบริเวณดังกล่าวหากไม่สามารถยืนได้จะลบล้างภาพระยะสั้นที่เป็น Sideway Up ประเมินภาพราคาทองคำจะแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1251-1260 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 9 July 2018 : Market Update : GAP 1618-1621 จุด มีโอกาสถูกปิด
(views 85)
SET INDEX เช้าไม่ข้ามแนวต้าน 1630 จุด บ่ายประเมินทรงตัวถึงซึมลงปิด GAP ที่เปิดทิ้งไว้ในรอบเช้าช่วง 1618.36-1621.05 จุด ส่วนรอบหลักติดแนวต้าน 1630-1640 จุด
S50U18 เช้าผ่าน 1065 จุด แตะ High 1068 จุด ก่อนเผชิญแรงขาย ดึงให้รอบบ่ายอยู่ในแนวโน้มซึมลงวางแนวรับ 1057 จุด และ 1053 จุด คาดว่าวันนี้ไม่หลุดแนวดังกล่าวขณะที่รอบหลักยังติด Downtrend ตราบที่ไม่พ้น 1078 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 9 July 2018 :ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้านที่ 1260 ดอลลาร์
(views 77)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำได้ขึ้นเหนือแนวต้านที่ 1260 ดอลลาร์ หลังได้ปรับตัวทะลุ Downtrend Line ของการฟอร์มตัวรูปแบบ Descending Triangle ทำให้แนวโน้มระยะสั้น เป็นบวก โดยหากสามารถยืนเหนือแนวต้านที่ระดับ 1260 ดอลลาร์ได้ แนวต้านจะกลายเป็นแนวรับ และมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านถัดไปที่ 1265 และ 1270 ดอลลาร์ตามลาดับ ทั้งนี้ภาพของการขึ้นจะถูกหักล้างหากราคาทองคาไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1260 ดอลลาร์ได้
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 6 July 2018,มุมมองสัปดาห์หน้า 9 - 13 ก.ค. 18
(views 97)
2-6 ก.ค. ทีผ่านมา ดัชนีฟื้นตัวจากช่วงแนวรับ 1580-1585 จุด ผ่านแนวต้านหลัก 1610-1620 จุดได้ แต่ยืนเหนือแนวต้าน 1620 จุดได้ไม่ถาวร ทำลายสัญญาณการกลับตัว 9-13 ก.ค. มีความเสี่ยงที่ดัชนีจะทำ Lower Low หลุด 1585 จุด เพราะให้น้ำหนักการฟื้นตัวระหว่างทางจำกัดที่ 1610-1620 จุด ตราบที่ยืนเหนือ 1620 จุด ได้ไม่ถาวรโอกาสที่จะดึงลงแตะ 1550-1565 จุดมีน้ำหนักมากขึ้น (จุดเสี่ยงคือ หลุด 1580-1585 จุด จะไปเจอแนวรับอีกที ณ ระดับ 1555 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 6 July 2018 : ราคาทองคำกาลังฟอร์มตัวรูปแบบ Descending Triangle
(views 76)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำกาลังฟอร์มตัวในรูปแบบของ Descending Triangle หลังจากพักตัวออกด้านข้างเพื่อสะสมกาลังไม่หลุดแนวรับที่ 1251 ดอลลาร์ หากราคาทองคำสามารถเคลื่อนตัวทะลุกรอบของ Descending Triangle ที่แนวรับ 1251 ดอลลาร์ หรือแนวต้านที่ 1255 ดอลลาร์ ราคาทองคำจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเป็นจังหวะในการกาหนดสถานะเข้าเทรด
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 5 July 2018 : Market Update : ระวังหลุด 1605 จุด (รอบหลักเด้ง เพื่อลงต่อ)
(views 94)
SET INDEX ดัชนีติดแนวต้าน 1630-1632 จุด และรอบเช้าไหลเร็วหลุด 1619 จุด ทำให้การดีดสลับยังติด 1611-1618 จุด และเสี่ยงลงต่อ ระวังหลุด 1605 จุดในระยะถัดไป เพื่อลงแตะ 1600 จุดและต่ำกว่า
S50U18 การดีดราย ชม. ติด 1054 จุด และ 1057 จุด รอบหลักบ่งบอกว่าแนวโน้มยังดีดเพื่อลงต่อ ระวังการหลุด 1045 -1047 จุด เพราะจะบ่งชี้โอกาสการทำ Lower Low
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 5 July 2018 : 1252 ดอลลาร์ หากหลุดบริเวณนี้จะทาให้ภาพของการฟื้นตัวหมดไป
(views 86)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำย่อค่าต่ำกว่า Neck Line ที่ 1257ดอลลาร์ ของการฟอร์มในรูปแบบของ Inverse Head and Shoulders ลงมาทดสอบบริเวณแนวรับถัดมาที่ 1252 ดอลลาร์ หากหลุดบริเวณนี้จะทาให้ภาพของการฟื้นตัวหมดไป
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 4 July 2018 : Market Update :มี Gap รอปิดอยู่ที่ 1631 จุด
(views 91)
SET INDEX ดัชนีอยู่ในรอบการดีดตัวกลับแบบ V-Shape Reversal เป้าหมายแรกคือการปิด Gap ที่ 1631 จุด และเป้าหมายถัดไปคือการทดสอบยอดHigh เดิมที่ 1638 จุด S50U18 การย่อตัวลงในรายชั่วโมงของรอบเช้าที่ผ่านมามีจุดต่ำสุดอยู่ที่ระดับ 1056 จุด ซึ่งสูงกว่าจุดต่าสุดก่อนหน้าที่ 1046 จุดการทำ Higher Low บ่งบอกว่าแนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 4 July 2018 : ย่อตัวลงมาหลังจากทะลุ Neck Line ของ Inverse Head and shoulders
(views 79)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำได้ทะลุผ่าน Neck Line ที่ 1257ดอลลาร์ ของการฟอร์มในรูปแบบของ Inverse Head and Shoulders ไปแล้วราคาอ่อนตัวลงมาที่แนวรับ 1256 ดอลลาร์ แนะเปิดสถานะ Long ที่บริเวณนี้เพื่อลุ้นการดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าที่บริเวณ 1261 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 3 July 2018 : Market Update :บ่ายนี้คาดจะทรงตัว และมีจังหวะสลับอ่อนตัว
(views 93)
SET INDEX บ่ายคาดทรงถึงสลับอ่อนราย ชม. หลังรอบเช้าขึ้นมาใกล้แนวต้าน 1615-1618 จุด แต่จะไม่หลุดแนวจิตวิทยา 1600 จุด โดยมีแนวรับย่อย 1604 จุด เนื่องจากการดึง High ได้ผ่าน 1610 จุดแล้ว ลบโอกาสสร้างฐานลึกที่1570 จุด และ 1550 จุด
S50U18 บ่ายนี้จะสลับอ่อนตัวราย ชม. แต่อยู่ในกรอบ Sideway มากกว่าที่จะลงแรงแนวรับ 1045-1048 จุดประคองได้หนาแน่น ขณะที่ภาพรายวันมีรอบทดสอบ 1060 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 3 July 2018 : GOLD SPOT :ราคาลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1235-1240 ดอลลาร์
(views 70)
จากภาพรายวัน ทิศทางราคาทองคำอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1235-1240 ดอลลาร์ แนวนี้เป็นจุดตัดสิน หากราคาไม่สามารถยืนบริเวณนี้ได้ จะเปิดความเสี่ยงในการอ่อนตัวลงต่อเนื่อง แต่ถ้าหากราคาทองคาสามารถยืนที่บริเวณนี้ได้ มีโอกาสที่จะเกิด Technical Rebound
อ่านเพิ่มเติม
02
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 2 July 2018 : Market Update :จำกัดการฟื้นตัวทิศทางรวมยังติดขาลง
(views 85)
SET INDEX การฟื้นตัวราย ชม. จากภาวะ Bullish Divergence ใน RSI ยังจำกัดบ่ายนี้คาดไม่ข้ามแนวต้าน 1600-1604 จุด เพราะทิศทางหลักยังอยู่ในขาลง จนกว่าจะเริ่มดึง High ผ่าน 1610 จุด ถึงจะลบล้างโอกาสสร้างฐานลึกที่1570 จุด และ 1550 จุด
S50U18 บ่ายแกว่งออกข้าง ระวังฐานไม่ควรหลุด 1034 จุด เพื่อไม่เปิด Downside ลงต่อในระดับลึก แต่จะเห็นว่าการฟื้นตัวราย ชม. ยังจากัดบ่ายนี้ิติด 1046-1048 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Night) : 2 July 2018 : GOLD SPOT : Pull Back ลงมาที่เส้น Downtrend line ยังมีโอกาสฟื้นตัว
(views 66)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำสามารถ breakout ผ่านเส้น Downtrend Line ขึ้นมาได้แล้ว และราคาได้เกิดการ Pull Back ลงมาที่ Down trend Line อีกรอบ ไม่หลุดบริเวณนี้ประเมินการขึ้นทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 1255 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 28 June 2018 : Market Update :บ่ายมีโอกาสแตะ 1600 จุด
(views 115)
SET INDEX รอบบ่ายมีโอกาสได้เห็นการอ่อนตัวลงของดัชนี เพื่อทดสอบแนวรับสาคัญที่บ ริเวณ 1600 จุด ซึ่งเป็นบริเวณแนวรับจิตวิทยา เราคาดการณ์ว่าอาจมีเด้งสั้นในบริเวณดังกล่าวได้ S50U18 Discount กว่า 6 จุด บ่ายนี้ร อดูแนวรับ 1050 จุด และสุดท้ายที่ 1045 จุด(อาจเกิดการผันผวนช่วงก่อนปิดตลาด S50M18 S50M18 เทรดวันสุดท้าย มีการ Roll over)
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 27 June 2018 : Market Update :บ่ายอ่อนสลับได้บ้าง แต่ยังยืน 1624-1627 จุด
(views 89)
SET INDEX รอบเช้าดึง High ผ่าน 1637 จุดแต่ยืนไม่ได้ ทำให้รอบบ่ายมีระยะชะลอสลับได้บ้าง แนวรับไม่หลุด 1624-1627 จุด และน่าจะทรงตัวถึงฟื้นกลับ ซึ่งหลักๆ ยังเคลื่อนตัวในกรอบ Sideway เพราะภาพทยอยฟื้นระยะสัปดาห์ยังติด 1655-1665 จุด S50U18 บ่ายน่าจะทรงตัวไม่หลุดแนวรับ 1057-1060 จุด แม้ว่าจะเกิดแรงขายในรอบเช้าที่ผ่านมา หลังจากเกือบแตะต้าน 1070 จุด เพราะรายสัปดาห์ยังลุ้น 1075-1080 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 27 June 2018 : GOLD SPOT : รอ Breakout ผ่าน 1260 ดอลลาร์ เพื่อยืนยันการกลับแนวโน้ม
(views 94)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ในอินดิเคเตอร์ MACD เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม โดยทั้งนี้ต้องเห็นการกลับมา breakout ผ่าน 1260 ดอลลาร์ เพื่อเป็นสัญญาณ Confirm การปรับตัวขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
26
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 26 June 2018 : Market Update :Technical Rebound ต้านแรก 1630-1633 จุด
(views 93)
SET INDEX เช้าที่ผ่านมาเกือบแตะแนวรับรายเดือน 1607 จุด นามาสู่การเกิด Technical Rebound ปิด Gap ที่เปิดไว้ในรอบเช้าช่วง 1619.03-1621.12 จุด บ่ายนี้น่าจะฟื้นต่อเนื่องเข้าหาแนวต้านแรก 1630-1633 จุด และแนวต้านหลัก 1640 จุด S50U18 บ่ายนี้คาดฟื้นต่อเนื่อง โดยมีระยะขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1070-1075 จุด หลังจากรอบเช้าเปิดไหลลงแตะแนวรับ 1049 จุดแต่ไม่หลุดต่ากว่า
อ่านเพิ่มเติม
26
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 26 June 2018 : GOLD SPOT : หลุด Low เดิม ลบโอกาสการฟื้นตัว
(views 78)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำหลุด Low เดิมที่ 1263 ดอลลาร์เป็นการลบล้างโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำ Downside ด้านล่างยังเปิดกว้าง ยังไม่แนะนาเข้าซื้อ กรณีที่จะเกิดสัญญาณบวกขึ้นคือต้องดึงกลับมายืนเหนือ 1263 ดอลลาร์ให้ได้ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
25
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 25 June 2018 : Market Update :หากยังสามารถยืน 1630 จุด รักษาภาพฟื้นตัว
(views 93)
SET INDEX ถึงแม้รอบดัชนีจะเปิดโดดขึ้น ติดแนวต้าน 1648 จุด แต่ในภาพราย 60 นาที เรายังมองว่าดัชนีอยู่ในรอบการฟื้นตัวตามสัญญาณ Bullish divergence ตราบใดที่ด ัชนีไม่หลุดระดับ 1630 จุด จะรักษาภาพดังกล่าว และมีโอกาสขึ้นผ่านแนวต้าน 1648 จุด เพื่อไปทดสอบ 1660 จุด (กรณีหลุด 1630 จุด เปิด Downside ลงต่อ)
S50U18 ฟอร์มตัวในกรอบสามเหลี่ยม Descending Triangle รอเลือกทาง
อ่านเพิ่มเติม
25
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 25 June 2018 : GOLD SPOT : Low เริ่มยกสูงขึ้น มีโอกาสรีบาวน์กลับ
(views 72)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำเริ่มทำ Low ล่าสุดที่ 1265 ดอลลาร์ สูงกว่า Low ก่อนหน้าที่ 1261 ดอลลาร์ ทาให้ประเมินว่าราคาเริ่มที่จะทำฐานได้แล้ว กรณียืนไม่หลุด 1265 ดอลลาร์ มองโอกาสปรับตัวขึ้น เข้าหาเป้าหมายที่บริเวณ 1280-1285 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 22 June 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 25 - 29 มิ.ย. 18
(views 90)
ดัชนีไหลลึกกว่าคาด หลุดแนวโน้มระยะสั้น -กลาง ทำ Low ล่าสุด 1629 จุด ซึ่งลงมาอยู่ในช่วงกรอบล่างของรอบแกว่งขึ้นตั้งแต่ 11 ม.ค. 2559 ณ ระดับ 1625-1630 จุด ประเมิน Downside สัปดาห์หน้าเริ่ม
จำกัด และน่าจะเกิดการฟื้นตัวระยะสั้นเข้าหาแนวต้าน 1665 จุด ผ่านได้มีUpside ฟื้นต่อ แต่ยังเป็นการฟื้นตัวภายใต้ขาลง ตราบที่ไม่ผ่าน 1690 จุดยกเว้นดัชนีเกิดระยะไหลต่อเนื่อง หลุด 1610 จุด จะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มรอบใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 22 June 2018 : GOLD SPOT : ทะลุผ่านเส้น Downtrend line ขึ้นมาได้
(views 76)
ราคาทองคำได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดัชนีค่าเงินดอลลาร์ ที่ย่อตัวลงหลังขึ้นไปทา High รอบ 11 เดือน โดยสามารถขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้น Downtrend line ได้ แต่สังเกตได้ว่า ความแข็งแกร่งในการทะลุครั้งนี้ไม่ค่อยมีนัยสาคัญ ทำให้มองว่าภาพในช่วงนี้เป็นลักษณะ Sideway ออกด้านข้างมากกว่า
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 21 June 2018 : Market Update :ระยะเด้งกลับราย ชม. ติด 1650-1653 จุด
(views 91)
SET INDEX รอบหลักทั้งในระยะสั้น-กลางเป็นขาลง ซึ่งยังไม่มีสัญญาณการกลับตัว ยังระวังการความเสี่ยงที่จะทำ Lower Low ฉะนั้นบ่ายนี้ความพยายามเด้งสลับยังติดแนวต้าน 1650-1653 จุดคาดมีแรงขาย เว้นแต่ผ่าน 1667 จุด ถึงจะเริ่มมีโอกาสตั้งฐาน S50U18 แนวการฟื้นตัวรอบบ่ายยังเป็นการฟื้นระดับราย ชม. แบบจากัดแนวต้านด่านแรกคือ 1075-1078 จุด และด่านหลัก 1083 จุด คาดยังเผชิญแรงขาย
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 21 June 2018 : GOLD SPOT : ความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อยังสูง
(views 90)
ภาพราย 60 นาที ตั้งแต่ราคาหลุดระดับ 1272 ดอลลาร์ลงมา ก็เป็นการลบล้างภาพ Divergence ราคาสร้าง Lo w ใหม่ต่อเนื่อง สัญญาณต่างๆในทางเทคนิคยังคงเป็นลบ ไม่มีสัญญาณเชิงบวกเข้ามา ทำให้ประเมินว่าความเสี่ยงการพักตัวลงต่อมีสูง แนวรับถัดไปที่ 1260 / 1257 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 20 June 2018 : Market Update : RSI ออกจากเขต Oversold กระตุ้นการฟื้นตัว
(views 96)
SET INDEX ดัชนีรีบาวน์ขึ้นมาหลัง RSI ปรับตัวขึ้นมาจากเขต Oversold เป็นตัวกระตุ้นการรีบาวน์ แต่ต้องไม่ลืมว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาลง ยังต้องระวังแรงขายโดยเฉพาะเมื่อเข้าใก้ลแนวต้านของเส้น Moving Average ที่ 1668 จุด S50U18 ฟื้นตวัขึน้ได้แข็งแกร่งมีโอกาสขึ้น ดสอบบริเวณแนว Gap ที่เปิดไว้ที่่ 1088-1091 จุด ซึ่งบริเวณดังกล่าวให้ระวังแรงขาย
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 20 June 2018 : GOLD SPOT : อยู่ในรอบ Bullish divergence
(views 77)
ภาพราย 60 นาที ตราบใดที่ราคายังไม่หลุดระดับ 1270 ดอลลาร์ จะยังมีโอกาสฟื้นตัวตามสัญญาณ Bullish divergence กับ RSI รอรีบาวน์กลับมาทดสอบระดับ 1285 ดอลลาร์ อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 19 June 2018 : Market Update : มีฐานสุดท้ายที่ 1648 จุด ควรจะยืนและฟื้นตัว
(views 101)
SET INDEX เช้าหลุด 1670-1673 จุด เปิด Gap 1674.28-1679.48 จุด ระยะไหลเร็วใกล้แนวรับ 1648 -16 50 จุด เป็นด่านสุดท้ายที่ควรจะฟื้นกลับ (เพื่อไม่ไหลต่อเนื่องไปที่ 1610 จุด ยังให้น้าหนักน้อย) บ่ายดูการดีด 1665-1670 จุด ควรจะกลับมายืนปิดให้ได้
S50U18 เช้าหลุดแนวรับ 1080 จุด แต่ยังไม่หลุดลึกเท่า SET Index และปิดรอบเช้าได้ที่ 1080 จุดบ่ายนี้ดูการดีดกลับมาปิดเหนือ 1088-1090 จุดได้มีสัญญาณฟื้นระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 19 June 2018 : GOLD SPOT : น้ำหนักโดยรวมยังให้เป็นลบ
(views 118)
ภาพราย 60 นาที อยู่ในช่วง Risk-off เป็นตัวช่วยหนุนพยุงราคาทองคำในตอนนี้ได้บ้าง ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างพากันปรับตัวลงค่อนข้างแรง จากแรงกดดันของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ภาพในทางเทคนิคเรายังให้น้ำหนักเป็นเชิงลบ ราคามีโอกาสปรับตัวลงต่อเพื่อทดสอบแนวรับหลักที่ 1260 / 1240 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
18
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 18 June 2018 : Market Update : หลุดแนวรับรายเดือน 1695 จุด ฟื้นตัวยังต่ำ
(views 111)
SET INDEX ดัชนีทา Lower Low หลุด 1690 จุด และในระยะสั้น-กลางยังถูกกดดันภายใต้ขาลง ทำให้การฟื้นตัวจากัด บ่ายนี้ดูแนว 1680 จุด ไม่ควรหลุดเพื่อเด้งกกลับมายืน 1695 จุดอีกรอบ แต่หากหลุดจะไปเจอฐานอีกที 1670-1673 จุด
S50M18 Basis +1.49 จุด แข็งแกร่งกว่าถ้าเทียบกับตลาดฯ รอบบ่ายราย ชม. ยืน1100 จุดได้ ยังมีโอกาสเด้งสั้นราย ชม. แต่ยังเป็นเด้งเพื่อลงตราบที่ไม่ผ่าน 1120 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 18 June 2018 : GOLD SPOT : อยู่ในช่วงฟื้นตัวระยะสั้นหลังดิ่งหลัก
(views 85)
ภาพราย 60 นาที รูปแบบการฟื้นตัวระยะสั้นนั้นเริ่มเห็นการลักษณะสามเหลี่ยม Ascending triangle รอที่จะ Breakout เพื่อเลือกทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา โดยเรายังคงให้น้ำหนักการพักตัวลงมากกว่าตามภาพใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 15 June 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 18 - 22 มิ.ย. 18
(views 98)
ประเมินช่วงไหลลงจาก High 7 มิ.ย. 1746.50 จุด น่าจะเริ่มมี Downside ที่จำกัดแม้ว่ารอบเช้าที่ผ่านมาจะหลุด 1700 จุดระหว่าง ชม. การซื้อขายลงมาทำ Lower Lowแตะ 1695 จุด ใกล้แนวรับ 1690 จุด
แต่คาดว่าน่าจะเกิดการดีดกลับได้บ้าง ติดแนวต้าน 1715-1725 จุด เพราะยังเป็นการดีดภายใต้แรงกดดันทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง ตราบที่ยังไม่พ้นแนวต้านหลัก 1750 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 15 June 2018 : GOLD SPOT : False Breakout
(views 87)
ราคาทองคำไม่สามารถ Breakout ผ่านระดับ 1308 ดอลลาร์ได้ เกิดเป็นเพียงสัญญาณรูปแบบ False Breakout เท่านั้น ทำให้ราคากลับมาแกว่ง Sideway ในกรอบอีกรอบ ให้ออกมา Wait and see เพื่อรอดูสถานการณ์ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 14 June 2018 : Market Update :กาลังหาจุดต่ำสุดของรอบสั้น
(views 99)
SET INDEX ดัชนีหลุด Low เดิมลงมาใกล้แนวจิตวิทยา 1700 จุด ประเมินโอกาสลงลึกช่วงสั้นเริ่มจากัดมากขึ้น กรณีแย่สุด 1690 จุด เป็นด่านทยอยซื้อ เพื่อรอรอบการเกิดTechnical Rebound
S50M18 อ่อนแอกว่า SET Index ปิดรอบเช้า Basis -1.84 จุด ฉะนั้นบ่ายนี้ต้องตามดูแนวรบั 1110 จุด ยืนได้รอกลับตัวทดสอบ 1120-1128 จุด กรณีหลุดเจอ 1095 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 14 June 2018 : GOLD SPOT : Breakout ผ่านกรอบบนได้แล้ว ให้น้าหนักขึ้นต่อ
(views 87)
รับข่าวเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว และราคาทองคาเริ่มปรับตัวขึ้นผ่านกรอบบนที่ 1301 ดอลลาร์ แสดงถึงความแข็งแกร่งของราคาทองคำในช่วงนี้ และมองว่าเป็นจังหวะในการ Trading Long ราคามีโอกาสขึ้นทดสอบกรอบบนหลักที่ 1306 ดอลลาร์ ต่อไปหากผ่านได้จะเปิด Upside ขึ้นต่ออีก
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 13 June 2018 : Market Update : รอบบ่ายมีน้ำหนักฟื้นกลับราย ชม.
(views 130)
SET INDEX ภาพหลักยังอยู่โซนฐานแต่น่าจะประคองตัวไม่หลุด 1715 จุด ขณะที่รอบบ่ายจะดีดสลับราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1726 จุด และ 1730 จุด โดยรอผ่าน 1730 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน) เพื่อลดความผันผวนในภาพรายวัน และกลับมาให้ทิศทางบวก
S50M18 บ่ายนี้จะฟื้นสลับเข้าหาแนวต้าน 1134-1138 จุด คาดว่าแรงเหวี่ยงฝั่งลบจะลดลง แต่ภาพรายวันจะยืนยันทิศทางบวกเมื่อ พ้นแนวต้าน 1141 จุดเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 13 June 2018 : GOLD SPOT :หากหลุดระดับ 1288 ดอลลาร์จะ Confirm สัญญาณลบ
(views 84)
จากตัวเลขของ Fed Fund Rate Futures บ่งชี้ว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในคืนนี้ด้วยความน่าจะเป็นสูงถึง 96.50 % ซึ่งหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นลบต่อราคาทองคำ ทั้งนี้ให้ดูภาพทางเทคนิคประกอบ หากหลุดระดับ 1288 ดอลลาร์ลงมา จะเป็นการ Confirm สัญญาณลบ
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 12 June 2018 : Market Update : บ่ายนี้ดูแนวต้าน 1735-1740 จุด
(views 94)
SET INDEX ระยะสั้นการทาฐานกลับเป็นบวก หลังผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1730 จุด โดยจะยืนยันการกลับตัวเมื่อพ้น High 7 มิ.ย. 1747 จุด ส่วนบ่ายนี้น่าจะติดแนวต้าน 1735-1740 จุด
S50M18 ภาพหลักแข็งแกร่งกว่า SET Index รอผ่าน 1147-1150 จุดเพื่อหลุดจากกรอบทาฐาน ส่วนบ่ายนี้สังเกตแนวต้าน 1141 จุด กรณีทะลุผ่านยืนยันข้าง Long ตาม
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 12 June 2018 : Gold Spot :ดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่ากดดันราคาทองคำ
(views 80)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำยังแกว่งตัว Sideway ในกรอบเช่นเดิมซึ่งหากประเมินจากภาพของค่าเงินดอลลาร์ประกอบจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสรีบาวน์ขึ้นจากแนวรับ ซึ่งจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำได้
อ่านเพิ่มเติม
11
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 11 June 2018 : Market Update : การฟื้นราย ชม. ยังจำกัด
(views 96)
SET INDEX ภาพระยะสั้นและระยะกลางยังอยู่ในเชิงลบ รอบเช้ายืนไม่หลุดแนวรับ 1715 จุด แต่การฟื้นตัวราย ชม. ยังจำกัดคาดบ่ายนี้ยังไม่ผ่าน 1725-1728 จุด และยังระวังต่อ่ เนื่องที่จะไม่ดึง Low ต่ากว่า 1715 จุด เพื่อไม่เสี่ยงที่จะลงไปสร้างฐานที่ 1700 จุด
S50M18 บ่ายฟื้นสลับแต่ยังจำกัด คาดติด 133-1135 จุด ดีสุดยังไม่พ้น 1136 จุด โดยรอบหลักประเมินแข็งกว่า SET Index และมี Downside จำกัด รอเปิด Long
อ่านเพิ่มเติม
11
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 11 June 2018 : Gold Spot : แกว่งในกรอบรอการประชุม FOMC ในช่วงกลางสัปดาห์
(views 85)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำยังแกว่งตัว Sideway ในกรอบ คาดว่าเป็นการแกว่งตวัเพื่อรอผลการประชุม FOMC ในช่วงกลางสัปดาห์ มองจากกรอบย่อยที่ 1294-1301 ดอลลาร์หาก Breakout ผ่านไปไดจ้ะมกี รอบใหญ่อยู่ที่ 1288-1306 ดอลลาร์ เป็นตัวขวางอยู่อีกระดับหนึ่ง
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 8 June 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 11 - 15 มิ.ย. 18
(views 151)
SET Index ยังอยู่ในช่วงทำฐานมีแนวรับ 1725 จุด และ 1710จุดเป็นตัวยืนไม่หลุดจากแนวนี้โอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านรายเดือน 1745-1750 จุดยังมีน้ำหนักที่จะเกิดขึ้นซึ่งระหว่างทางจะมีแนวทดสอบย่อยคือ 1737 จุด (เป็นการทรงตัวทำฐานและรอฟื้นตัวภายใต้ขาลงฉะนั้นยังมีแรงเหวี่ยงจนกว่าจะพ้น 1747-1750 จุดทิศทางรวมจะกลับเป็นลบเมื่อหลุด 1710 จุดเพราะจะกลับลงมาทดสอบแนวจิตวิทยา 1700 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 8 June 2018 :GOLD SPOT: โดยรวม Sideway ในกรอบ 1290 – 1306 ดอลลาร์
(views 90)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหว Sideway ในกรอบ 1290-1306 ดอลลาร์อยู่โดยยังมองว่านักลงทุนต่างรอผลการประชุม G7 ในช่วงวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. และที่สำคัญในสัปดาห์มีเหตุการณ์สาคัญอย่างการประชุม FOMC คาดมีโอกาสได้เห็นราคาทองคำกลับมาเคลื่อนไหวรุนแรงอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 7 June 2018 : Market Update :บ่ายยัง Sideway แต่จะมีรอบบวกสลับ
(views 103)
SET INDEX บ่ายนี้ Sideway ในกรอบ 1739-1746 จุด โดยจะมีระยะดีดแบบจากัดแนวต้านได้บ้างอาทิ 1746 จุด หรือ 1747-1750 จุด เนื่องจากภาพรวมยังเป็นการฟื้นตัวภายใต้ขาลงจนกว่าจะผ่านแนวดังกล่าว จึงจะมีความชันในการฟื้นตัวได้ดีขึ้น
S50M18 การฟื้นตัวในรอบบ่ายยังเป็นไปแบบจากัดแนวต้านเนื่องจากยังติดแนวต้านหลักของภาพรายวันที่ 1154 จุด ผ่านได้จึงจะมีแรงส่งมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 7 June 2018 :GOLD SPOT: ยังคงเคลื่อนไหวภายใต้เส้น Downtrend line
(views 97)
ภาพราย 240 นาที ทิศทางโดยรวมยังให้น้าหนักเป็นลบ เนื่องจากเครื่อนไหวใต้เส้น Downtrend line ทาให้ยังมีความเสี่ยงลงแตะระดับ Low เดิมที่ 1282 ดอลลาร์อีกครั้งเว้นแต่กรณีราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1306 ดอลลาร์ ถึงจะดึงภาพบวกเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 6 June 2018 : Market Update :รอบบ่ายสลับย่อราย ชม. ได้บ้าง
(views 104)
SET INDEX เช้าที่ผ่านมาแตะแนวต้านช่วง 1740-1745 จุดไปแล้วราย ชม. ในรอบบ่ายอาจมีการย่อตัวได้บ้าง ประเมินแนวรับ 1737 จุด และ 1733 จุดเป็นฐานแน่นเพราะรอบรายวันยังมีโอกาสทะลุผ่านแนวต้าน 1745-1746 จุด เป้าหมาย 1755-1764 จุด S50M18 เช้าเกือบแตะ 1150 จุด ทำให้บ่ายนี้อาจมีระยะชะลอสลับไดบ้างแนวรับสำคัญ1143 จุด และ 1140 จุด ไม่น่าหลุดเพราะภาพรายวันยังมีโอกาสรอทะลุผ่าน 1153 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 6 June 2018 :GOLD SPOT: เกิด Double Top ในภาพย่อย
(views 86)
ภาพราย 60 นาที ภาพย่อยติดแนวต้านบริเวณ 1300 ดอลลาร์ เกิดรูปแบบ Double Top ทาให้ราคามีความเสี่ยงการจะที่ได้การพักตัวลงแตะแนวรับสาคัญที่บริเวณ 1290 ดอลลาร์ อีกครั้ง (ฐาน Low เดิม)
อ่านเพิ่มเติม
05
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 5 June 2018 : Market Update : ต้องรีบกลับมายืนเหนือระดับ 1715 จุด
(views 143)
SET INDEX บ่ายนี้สำคัญหลังดัชนีลงมาทดสอบ low เดิมที่ 1715 จุดต้องรีบเกิดรอบการดีดกลับให้ได้เร็ว มิเช่นนั้นจะเปิด Downside ลงไปต่ออีกประมาณ 10-15 จุด S50M18 ภาพยังแข็งแกร่งกว่า SET Index เล็กน้อยราคายังไม่ทำ Low ใหม่ต่ากว่าระดับ 1125 จุดในรอบก่อน แต่บ่ายนี้ยังต้องระวัง เพราะหากหลุด Low ก่อนหน้าจะเปิด Downside ทันที
อ่านเพิ่มเติม
05
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 5 June 2018 :GOLD SPOT: Double divergence
(views 87)
ภาพราย 60 นาที ราคกาลังเคลื่อนไหวที่บริเวณ Low เดิมอีกครั้งสังเกตสัญญาณ RSI เกิด Divergence เป็นครั้งที่ 2 ทำให้มีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นเพื่อทดสอบแนวต้าน 1300 ดอลลาร์ อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 4 June 2018 : Market Update : แกว่งออกข้างแบบจำกัดแนวต้าน
(views 95)
SET INDEX รอบบ่ายยังติดแนวต้าน 1724-1725 จุด ภาพรวมรักษาแนวโน้มการแกว่งตัวออกด้านข้างช่วง 1716-1725 จุด ส่วนภาพหลักทิศทางอยู่ในช่วงทรงตัวทำฐานรอฟื้นกลับ โดยจะยืนยันเมื่อทะลุแนวต้าน 1730 จุด (ระวังอย่าหลุดต่ำกว่า 1715 จุดอีก)
S50M18 รอบบ่ายยังแกว่งออกด้านข้าง 1125-1135 จุด โดยภาพรายวันน่าจะยืนฐานได้แข็งแกร่งกว่า SET Index ซึ่งจะให้ Momentum บวกเมื่อทะลุ 1135 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 4 June 2018 :GOLD SPOT: รอบสั้นเกิด Bullish divergence
(views 103)
ภาพราย 60 นาที เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเกิดขึ้น หลังราคาเกิดสัญญาณ Bullish divergence กับ RSI และอีกทั้งยังสามารถกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันได้ รอเพียงการผ่านแนวต้าน 1296 -1300 ดอลลาร์ เพื่อยืนยันภาพบวกในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 1 June 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 4 มิ.ย. - 8 มิ.ย. 18
(views 111)
ดัชนี SET Index ปรับตัวลดลงหลุด low หลักของรอบที่ 1725 จุดลงมา และตอนนี้ Trading อยู่ต่ากว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันแล้ว ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ตราบใดที่ดัชนียังไม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่ 1711 จุด จะเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน แต่หากหลุดจากแนวรับนี้ลงมา มีโอกาสไหลลงต่อเนื่องไปที่แนวรับถัดไปที่ 1700 จุด
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Night) : 1 June 2018 : GOLD : ติดตามตัวเลข PMI อาจทำให้ราคา Breakout ได้
(views 93)
จากภาพราย 60 นาที ยังไม่เปลี่ยนแปลง ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมที่ 1294-1306 ดอลลาร์ คาดว่าคืนนี้ม ีโอกาสที่จะ Breakout ในทิศทางลงได้หากตัวเลขดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐออกมาน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 31 May 2018 : Market Update : บ่ายไม่ควรหลุด 1715 จุด เพื่อรักษารอบฟื้นตัว
(views 100)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที โดยรวมยังถือว่าดัชนีอยู่ในรอบการฟื้นตัวตามสัญญาณ Bullish divergence กับ RSI โดยรอผ่าน 1730 จุด เพื่อยืนยันทิศทางบวก แต่อย่างไรก็ดี ดัชนีไม่ควรดึงหลุดระดับ 1715 จุด มิฉะนั้นภาพจะเสียทันที
S50M18 เทรด Premium เกือบราว 2 จุด แสดงถึงความแข็งแกร่งในการพยายามดึงดัชนีเพื่อปรับตัวในฝั่งขึ้น รอบบ่ายรอผ่านแนวต้าน 113 7 จุด เพื่อเปิด Upside
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 31 May 2018 : GOLD : รอดูแนวต้านที่ 1306 ดอลลาร์
(views 97)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำขึ้นทดสอบแนวต้านกรอบบนที่ 1306 ดอลลาร์ในช่วงตลาดยุโรปเปิดทาการ แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ รอดูต่อคืนนี้ หากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคา Breakout ผ่านไปได้
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 30 May 2018 : Market Update :Bullish Divergence ใน RSI ควรจะดึงฟื้นตัว
(views 105)
SET INDEX ดึง Low หลุดแนวรับ 1720 จุด แตะ 1715 จุด แต่จะพบว่า RSI เกิด Bullish Divergence ในราย 60 นาที และรายวันกรณีบ่ายตีกลับมายืนเหนือ 1725-1730 จุดได้ จะเป็นการให้สัญญาณฟื้นตัว ยกเว้นหลุด 1715 จุด จะเจอ 1700 จุด
S50M18 แข็งกว่า SET Index โดยไม่มีการทำ Lower Low และปิดรอบเช้าเหนือ1130 จุดได้ดูบ่ายนี้กรณีปิด Gap 1133-1140 จุดได้เป็นสัญญาณเปิด Long ตาม
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 30 May 2018 : GOLD : แกว่งในกรอบ Sideway
(views 91)
จากภาพราย 60 นาทีราคาทองคำยังคงแกว่งตัว Sideway อยู่ในกรอบ 1294-1306 ดอลลาร์ ยังให้น้ำหนักกับทิศทางลงมากกว่า โดยเฉพาะหากหลุดระดับ 1294 ดอลลาร์ ลงมามีโอกาสไหลลงต่อมาที่จุดต่าสุดเดิมที่ 1282 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 28 May 2018 : Market Update : บ่ายนี้แกว่งออกข้าง แต่รอบหลักคือ ฟื้นตัว
(views 105)
SET INDEX คาดบ่ายนี้คาดยืนไม่หลุดแนวรับ 1730 จุด ภาพรวมๆ อยู่ในกรอบแกว่งออกข้าง 1730-1740 จุด ส่วนภาพรายวันให้น้าหนักทยอยฟื้นตัว รอผ่านแนวต้าน 1745-1750 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน) เพื่อ ยืนยันความต่อเนื่อง
S50M18 รอบบ่ายแกว่งออกข้างคาดยืนแนวรับ 1140 ได้แข็งแกร่งโดยให้ทิศทางของภาพรายวันคือ ฟื้นตัว รอผ่าน 1157 จุดเพื่อเปิด Upside
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 28 May 2018 : GOLD : มีโอกาสรีบาวน์ที่แนวรับแรกก่อน
(views 92)
ราคาทองคำมีแนวรับแรกอยู่ที่ 1295 ดอลลาร์ การปรับตัวลดลงมาแรง มีโอกาสที่จะเกิดรอบรีบาวน์ขึ้นที่แนวรับนี้ก่อน แต่ให้ตามดูต่อหากการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นยังไม่พ้นแนวต้านที่ 1300 ดอลลาร์ มีโอกาสเกิดการอ่อนตัวอีกรอบลงมาที่ 1290 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 25 May 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 18
(views 109)
สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลงมากกว่าคาด หลังหลุดแนวรับ 1735-1740 จุด ทาให้การฟื้นกลับจากนี้ยังมีแนวต้านจากัด โดยวางกรอบบนไว้ในช่วง 1760-1767 จุดโดยวันนี้จะมีการยืนยันว่าฐาน 1725 จุดเป็นแนวที่จะหยุดไหลและตั้งฐานฟื้นตัวเมื่อมีการปิดสิ้นวันเหนือ 1740 จุดอีกครั้งแต่หากยืนปิดเหนือ 1740 จุดไม่ได้จะเปิดความเสี่ยงรอทดสอบแนวรับล่าง 1715 จุดแต่ทั้งนี้ยังประเมินแนว 1725 จุดเป็นฐาน และน่าจะเริ่มมี Downside ที่จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 25 May 2018 : GOLD :ภาพรายชั่วโมง Upside จำกัด
(views 95)
ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาใกล้แนวต้านสาคัญบริเวณ 1305 ดอลลาร์ ซึ่ง เป็นบริเวณแนว Breakdown ลงมาในช่วงก่อนหน้า เราประเมินว่าโอกาสผ่านบริเวณนี้เป็นไปได้ยาก ทำให้มีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงสู่แนวรับ 1295 / 1290 ดอลลาร์อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 24 May 2018 : Market Update : ไม่กลับมายืนเหนือ 1740 จุด ย้อนเป็นขาลง
(views 108)
SET INDEX หลุดกรอบล่างการพักตัวที่ 1740 จุด เปิด Downside รอทดสอบ 1725-1735 จุด เช้าแตะ Low 1734.11 จุด หากไม่กลับมายืนเหนือ 1740 จุดในบ่ายนี้ยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มจากรอบพักตัวเป็นขาลงและมีโอกาสแตะ 1715 จุดในระยะถัดไป
S50M18 ช่วงแนวรับ 1135-1140 จุด หากไม่มีระยะเด้ งกลับในบ่ายนี้ จะไหลต่อเนื่องไปที่บ่าแนวรับ 1130 จุด (หลังรอบเช้าหลุด 1154 จุด เปลี่ยนกรอบการแกว่งตัวเป็นลบ)
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 24 May 2018 : GOLD : ให้น้าหนัก Sideway
(views 90)
ราคาทองคำค่อยๆไต่ระดับขึ้นจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังจากการเผยคำแถลงการการประชุม FOMC ที่เป็นที่ตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้แล้วว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐมีความสอดคล้องกับการคาดการณ์ของเฟดทางเทคนิคโดยรวมยังคงมอง Sideway อาจมีย่อสั้นๆ เนื่องจากติดกรอบด้านบน
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 23 May 2018 : Market Update : บ่ายผันผวนแต่ถือว่ายังไม่เสีย
(views 118)
SET INDEX ทิศทางช่วงบ่ายคาดผันผวน โดยระยะการดีดกลับจะเป็นบวกต่อรอบหลักเมื่อยืนเหนือ 1765 จุดได้ แต่ถือว่ารอบหลักยังไม่เสียทิศทาง หลังเช้าที่ผ่านดัชนีไม่มีการทำ Lower Low และการหลุด 1750 จุดเกิดขึ้นแค่ในระหว่าง ชม. การซื้อขายเท่านั้น
S50M18 ประเมินบ่ายนี้ยังผันผวน โดยรอบเหวี่ยงน่าจะยังยืนไม่หลุด Low เดิม 1155จุด ขณะที่ระยะพยายามดีดราย ชม. จะกลับเป็นบวกเมื่อพ้น 1167 จุดอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 23 May 2018 : GOLD :โดยรวมแกว่ง Sideway ในกรอบ 1285 -1295 ดอลลาร์
(views 91)
ภาพโดยรวมของราคาทองคำในช่วงนี้ยังคงเป็นการแกว่งตัว Sideway ในกรอบ 1285 – 1295 ดอลลาร์ รอการ Breakout ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อเลือกทิศทางนักลงทุนรอติดตามผลการประชุม FOMC วันที่ 1-2 พ.ค. ที่จะเผยรายการประชุมในคืนนี้อาจได้เห็นการเลือกทางในช่วงเวลาดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 22 May 2018 : Market Update : บ่ายนี้ขึ้นทดสอบแนวต้านย่อย 1770-1771 จุด
(views 109)
SET INDEX รอบบ่ายน่าจะทดสอบแนวต้านย่อย 1770-1771 จุดอีกรอบ ซึ่งเมื่อทะลุผ่านจะดึง Upside ของภาพรายวันทดสอบ High 14 พ.ค. ณ ระดับ 1775 จุด และมีเป้าหมายรอทดสอบ 1780-1790 จุดอีกรอบ S50M18 รอบบ่าย Sideway 1168-1173 จุด ส่วนแนวโน้มหลักยังมีแนวต้านรอทดสอบ 1175-1190 จุด ความเสี่ยงจะเปิดเมื่อปิดหลุดแนวรับ 1168 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 22 May 2018 : GOLD :หากผ่านแนวต้าน 1295 ดอลลาร์ได้ Upside จะถูกเปิด
(views 95)
ราคาทองคำดีดตัวขึ้น มาใกล้บริเวณด้านบนของกรอบ Sideway ที่บริเวณแนวต้าน 1295 ดอลลาร์ ซึ่งถ้าหากผ่านได้จะเป็นการเปิด Upside เพื่อปรับตัวขึ้นต่อวัดเป้าหมายได้ถึง 1305 ดอลลาร์ แต่กรณีไม่สามารถผ่านได้ ก็ยังคงภาพ Sideway ในกรอบ 1286-1295 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 21 May 2018 : Market Update : รอบบ่ายมีแนวต้านสำคัญ 1767 จุด
(views 101)
SET INDEX ผ่านแนวเสี่ยงที่ 1758 จุดขึ้นยืนอีกครั้ง ส่งผลให้รอบย่อยมีการฟื้นตัวแบบ Double Bottoms มีแนวต้าน 1770-1775 จุดรอทดสอบ โดยบ่ายนี้มีแนวต้านย่อย 1767 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะผ่านได้ในระยะถัดไป S50M18 บ่ายการชะลอสลับราย ชม.จากัด คาดแนวรับ 1166-1168 จุดเป็นฐานแข็งแกร่ง ส่วนแนวโน้มหลักยังมีแนวต้านรอทดสอบ 1175-1190 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 21 May 2018 : GOLD :หลุดแนวรับย่อยลงมา เปิด Downside Downside ลงสู่ 1275 ดอลลาร์
(views 92)
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งแกร่งขึ้นมาสูงสุดในรอบ 5 เดือน ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคาในช่วงนี อีกทั้งการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอีกครั้งในเดือนหน้า ลดความสนใจสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนอย่างทองคาในช่วงนี้ ทางเทคนิคราคาหลุดแนวรับย่อย เปิด Downside ลงสู่ 1275 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 18 May 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 21-25 พ.ค. 18
(views 109)
ยังประเมินว่าภาพการหลุดแนวจุดเสยี่ง 1758 จุดครั้งนี้น่าจะเป็นการหลุดชั่วคราว Downside แย่สุดคือแนวรับ 1735-1740 จุด ซึ่ง Momentum ของรอบจะไม่เสียหากไม่มีการทำ Lower Low หลุด 1745 จุด (Low 10 พ.ค. ที่ผ่านมา)เราประเมินเป็นระดับตั้งฐานและฟื้นกลับ โดยเมื่อพ้น 1760 จุดจะเปิด Upside ทันที
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 18 May 2018 : GOLD :หากหลุด Descending Triangle จะเปิด Downside ลงต่อ
(views 101)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาฟอร์มตัวรูปแบบ Descending Triangle มีแนวรับสาคัญอยู่ที่บริเวณ 1285 ดอลลาร์ หากหลุดจากแนวรับนี้จะเปิด Downside ลงต่อไปที่บริเวณ 1275 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 17 May 2018 : Market Update : บ่ายยังมีแรงเหวี่ยง แต่ไม่ควรหลุด 1745 จุด
(views 109)
SET INDEX รอบบ่ายยังมีแรงเหวี่ยง หลังจากเช้าที่ผ่านมาติดแนวต้าน 1758 จุด โดยไม่ควรดึงให้เกิด Lower Low ต่ากว่า 1745 จุด เพราะจะดึงให้เกิดการหลุดจากรอบพักตัวสู่ระยะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแกว่งลงสู่แนวรับ 1735 จุดในระยะถัดไป S50M18 บ่ายคาดติดแนวต้าน 1165 จุด และมีโอกาสที่จะเกิดแรงเหวี่ยงราย ชม. ลงสู่แนวรับ 1155 จุด แต่ไม่ควรหลุดต่ากว่า เพราะจะดึงให้เกิดการไหลเร็วแทนที่จะตั้งฐาน
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 17 May 2018 : GOLD :MACD ใกล้ที่จะส่งสัญญาณลบอีกครั้ง
(views 109)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงอีกครั้ง หลัง MACD ใกล้ที่จะตัดลงมาต่ากว่าเส้น Signal และเนื่องจากภาพหลักยังไม่มีแนวรับ ทาให้หากราคาไหลลงหลุดระดับ Low เดิมที่ 1286 ดอลลาร์ มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อเนื่องได้
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 16 May 2018 : Market Update : บ่ายนี้ควรตีกลับมาปิดเหนือ 1760 จุด
(views 113)
SET INDEX เช้าที่ผ่านมาหลุดระดับเสี่ยงที่ประเมินไว้ ณ ระดับ 1758 จุด ใกล้แนวรับ 1750 จุดอีกรอบ แต่ยังไม่มีการทำ Lower Low รอบบ่ายดูอัตราการดีด กรณีกลับมายืน 1760 จุดได้ทิศทางไม่เสียมีแนวต้านสำคัญ 1762-1765 จุด S50M18 อย่างน้อยรอบบ่ายควรฟื้นตัวราย ชม. กลับมาสู่แนวต้าน 1167-1170 จุด เพื่อไม่ดึงให้เกิดรอบการเปลี่ยนทิศทางและไหลลงสู่แนวรับ 1150 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 16 May 2018 : GOLD :ตราบใดที่ยังกลับมายืนเหนือ 1300 ดอลลาร์ไม่ได้ มีโอกาสไหลลงต่อเนื่อง
(views 95)
การรีบาวน์ในระหว่างวันเกิดแรงขายที่บริเวณ 1296 ดอลลาร์ ตราบใดที่ราคาทองคำยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1300 ดอลลาร์ได้ ยังมีโอกาสที่จะเกิดการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทั้งจากปัจจัยทางเทคนิคที่ราคาหลุดแนวรับ และภาวะตลาดโลก ที่ Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 15 May 2018 : Market Update :ยังไม่หลุดจุดเสี่ยงที่ 1758 จุด
(views 140)
SET INDEX รอบเช้าเหวี่ยงแรงกว่าคาด แต่ยังไม่หลุดจุดเสี่ยงที่ 1758 จุด โดยยืน Low เหนือ 1760 จุดได้ รอบบ่ายมีโอกาสทรงตัวถึงดีดสลับราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1770 จุด S50M18 เช้าที่ผ่านมาหลุดแนวรับ 1168 จุดที่วางไว้ แต่ยังไม่มีการทำ Lower Low รอบใหม่ต่ำกว่า 1154 จุด ฉะนั้นบ่ายนี้น่าจะมีระยะสลับฟื้นตัวราย ชม. วางแนวต้านย่อย 1170 จุด และแนวต้านหลักที่ 1175 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 15 May 2018 : GOLD : ทดสอบเป้าหมายของ Head and Shoulder ไปแล้วรอประเมินทิศทางระยะถัดไป
(views 89)
ภาพทางเทคนิคในราย 60 นาที ราคาทองคำลงมาทดสอบเป้าหมายหลักของรูปแบบ Head and Shoulders ที่บริเวณ 1310 ดอลลาร์ไปแล้วคาดแนวโน้มระยะถัดไปจะเป็นการแกว่งตัวผันผวนแบบ Sideway Down และใหร้ อดูการทดสอ
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 14 May 2018 : Market Update :ราย ชม. อาจมีย่อได้บ้าง แต่รอบหลักไปต่อ
(views 125)
SET INDEX บ่ายนี้อาจมีชะลอเล็กน้อยในราย ชม. แต่น่าจะยืนไม่หลุดแนวรับ 1768 จุดหรือแย่สุด 1764 จุด เนื่องจากรอบหลักให้ทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง มีโอกาสทะลุ 1780 จุด
S50M18 ใหทิ้ศทางฟื้นตัวไดเ้ ร็วกว่า SET Index รอบหลักมีแนวตา้ นรอทดสอบ 1180-1190 จุด ขณะที่บ่ายนี้โอกาสคลายตัวราย ชม. จากัด แนวรบั 1172/1168 จุดเป็ นฐานหนาแน่นน้ำหนักหลักคือ ฟื้นตัว วางแนวต้านย่อย 1177 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 14 May 2018 : GOLD :ฟอร์มตัวรูปแบบ Head And Shoulders
(views 91)
ภาพทางเทคนิคในราย 60 นาทีเริ่มดูไม่ดีนัก หลังราคาทองคาฟอร์มตัวรูปแบบ Head and Shoulders โดยมี Neckline อยู่ที่ร ะดับ 1317 ดอลลาร์ หากเกิดการหลุดระดับนี้ลงมาจะเป็นสัญญาณ Confirm สัญญาณลบทันที
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 11 May 2018 ,ุมมองสัปดาห์หน้า 14-18 พ.ค. 18
(views 104)
ระยะพักฐานจาก High 1789.77 จุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาลงมาแตะ Low 1744.55 จุด หลุดช่วงสุดท้ายของระดับแนวรับ 1750-1755 จุด ที่จะฟื้นกลับในรูปแบบที่เรียกว่า Inverse Head & Shoulders
แต่การหลุดครั้งนี้คาดเป็นการหลุดชั่วคราวสัปดาห์หน้าประเมินฟื้นตัว Downside แย่สุดคือ แนวรับ 1735-1740 จุดเราประเมินเป็นระดับตั้งฐานและฟื้นกลับโดยเมื่อพ้น 1760 จุดจะเปิด Upside ทันที
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 11 May 2018 : GOLD :ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นตามรูปแบบ Rounding bottom
(views 92)
แต่ตั้งราคาสามารถทะลุกรอบ Sideway ที่บริเวณ 1318 ดอลลาร์ขึ้นมาได้ เราก็ให้น้าหนักการประเมินทิศทางราคากลายเป็นบวก มีโอกาสแกว่งตัวขึ้น ต่อ ตามรูปแบบ Rounding bottom ในภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 10 May 2018 : Market Update :บ่ายนี้ยังติดแนวต้าน 1763-1765 จุด
(views 111)
SET INDEX บ่ายยังไม่พ้นแนวต้าน 1763-1765 จุด แต่จุดสนใจคือ ภาพรายวันหากฐานไม่หลุด 1750 จุด มีลุ้นฟื้นกลับ และจะยืนยันทิศทางบวกทันทีที่ผ่าน 1770 จุด
S50M18 บ่ายนี้คาดแกว่งในกรอบ 1160-1166 จุด ระยะดีดราย ชม. ดีสุดยังไม่ผ่าน1170 จุด แต่จุดที่เริ่มเห็นทิศทางดีขึ้น คือ ภาพรายวันน่าจะเริ่มตั้งฐานได้เร็วกว่า SET Index หลัง Low ไม่หลุดแนวรับ 1150-1155 จุด (ทะลุ 1170 จุดเปิด Upside ทันที)
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 10 May 2018 : GOLD :ช่วงนี้ Sideway รอการ Breakout เพื่อเลือกทิศทาง
(views 95)
เรายังคงย้าการประเมินที่ว่าราคาเป็นการ Sideway ในกรอบ 1304 – 1317 ดอลลาร์ รอการ Breakout เพื่อเลือกทิศทางการแกว่งตัวอีกครั้งความกังวลต่อสถาณการณ์ตึงเครียดของตะวันออกกลางจากการประทะกันระหว่างอิสราเอลและซีเรีย ซึ่งช่วยพยุงราคาสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงนี้
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 9 May 2018 : Market Update :เล็งแนวอ่อนค่าต่อเนื่องของเงินบาท
(views 104)
SET INDEX เช้าหลุดแนวรับสุดท้าย 1755 จุด แตะ Low ใกล้ 1750 จุด ควรจะมีระยะฟื้นตัวราย ชม. กลับไปยืนเหนือ 1755-1760 จุดให้ได้เพื่อไม่เสี่ยงไหลต่อถึง 1735 จุด
S50M18 รอบบ่ายมีแนวรับช่วง 1155-1158 จุดรองรับการชะลอตัวแย่สุดรอบนี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1150 จุด (เป็นช่วงฐานสุดท้ายที่จะต้องฟื้นตัว) ไม่เช่นนั้นรอบหลักจะเปลี่ยนจากที่คลายตัวเป็นขาลง
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 9 May 2018 : GOLD SPOT: รอบสั้นมีโอกาสฟื้นตัว
(views 89)
ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องยังคงกดดันราคาทองคำในช่วงนี้ โดยราคาทองคำลงมาใกล้บริเวณด้านล่างของกรอบ Sideway เรามองว่ามีโอกาสได้เห็นการฟื้นกลับในบริเวณดังกล่าว นักลงทุนสามารถใช้เป็นจังหวะ Trading ระยะสั้นได้
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 8 May 2018 : Market Update :เสียทิศทางหลังหลุดแนวรับ 1770 จุด
(views 141)
SET INDEXภาพหลักหลุดแนวรับ 1770 จุด เสียแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในกรอบ 1770-1815 จุด บ่ายนี้หากไม่รีบกลับมายืนเหนือ 1770 จุด ภาพหลักจะเสี่ยงแตะ 1755 จุด
S50M18 หลุด 1170 จุด มีฐานที่จะเกิดการฟื้นตัวอีกระลอกที่แนวรับถัดมา ณ ระดับ 1155 จุด คาดเป็นฐานหนาแน่น และน่าจะเกิดการฟื้นตัวได้เร็วกว่า SET Index ส่วนบ่ายนี้การสลับฟื้นราย ชม. ดูแนวต้าน 1168-1170 จุดเป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 8 May 2018 : GOLD SPOT: มีโอกาสลงแตะ 1305 ดอลลาร์
(views 99)
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่กว่าในรอบ 4 เดือน เป็นตัวกดดันราคาทองคำในรอบเช้า ทั้งนี้นักลงทุนต่างติดตามการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐฯ เกี่ยวกับการถ่อนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านในคืนนี้ (01.00 น.) ทางเทคนิคหลุดเส้น Uptrend line มีโอกาศลงแตะ 1305 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 7 May 2018 : Market Update : บ่ายนี้แกว่งในกรอบ 1785-1795 จุด
(views 114)
SET INDEX รอบบ่ายคาดว่าทิศทางยังรักษากรอบ Sideway ช่วง 1785-1795 จุด โอกาสที่จะทะลุแนวต้าน 1795 จุดยังมีน้ำหนักน้อย ส่วนภาพรายวันจะคงรูปแบบการฟื้นตัวแบบ Inverse Head & Shoulders ตราบที่ไม่หลุดแนวรับใหญ่ 1770 จุด
S50M18 บ่ายจำกัดแนวต้าน 1184-1188 จุด ภาพรวมรายวันจะเกิดความต่อเนื่องสาหรับการเปิด Upside เมื่อทะลุแนวต้าน 1198 จุด เพราะจะหลุดจากกรอบผันผวน
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 7 May 2018 : GOLD SPOT: เริ่มสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวเป็นเชิงบวก
(views 101)
ในระหว่างวันราคาทองคำเกิดการย่อตัวลงมา ภาพโดยรวมในทางเทคนิคทิศทางราคาเริ่มสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวเป็นเชิงบวกแล้ว (รอบเช้าขึ้นทำ Higher High)รอดูการพักตัวรอบนี้หากไม่หลุดระดับ 1311 จุด ก็ยังสามารถมีลุ้นการสร้าง High ใหม่อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤษภาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 4 May 2018 ,SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 7-11 พ.ค. 18
(views 117)
สัปดาห์ที่ผ่านมามีระยะฟื้นตัวจากฐาน 1767 จุด และทะลุผ่านแนวต้าน 1785 จุดขึ้นแตะ High 1797.56 จุด ตามการฟอร์มตัวที่เรียกว่า Inverse Head & Shoulders แต่ยังมีแรงส่งไม่มากพอ ทาให้การฟื้นตัวไม่สามารถผ่านแนวต้านจิตวิทยา 1800 จุดขึ้นยืนฉะนั้นมุมมองระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. ต้องพิจารณาแนวต้าน 1800 จุดเป็นด่านตัดสินผ่านได้จะไปต่อถึงแนวต้าน 1805-1815 จุดอีกรอบแต่กรณีไม่พ้นแนวต้าน 1800 จุดระวังการพักฐานอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 4 May 2018 : GOLD SPOT: คืนนี้ราคาทองคำ น่าจะยังติดแนวต้าน 1315-1320 ดอลลาร ์
(views 104)
ปัจจัยกดดันช่วงนี้คือ ค่าเงินดอลลาร์ที่มีความผันผวนในเชิงแข็งค่า ล่าสุดดัชนีค่าเงินดอลลาร์ มีโอกาสแข็งค่าทดสอบแนวต้าน 93 จุด ส่งผลให้การฟื้นตัวของราคาทองคำในระยะสั้นมีรอบจำกัดที่แนวต้าน 1315-1320 ดอลลาร์กรณีที่จะเกิดทิศทางบวกต่อเนื่อง จะต้องเกิดการทะลุแนวต้าน 1330 ดอลลาร์ขึ้นยืน
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 3 May 2018 : Market Update :เล็งแนวต้าน 1794 จุดในบ่ายนี้
(views 123)
SET INDEX รอบหลักคงโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องแบบ Inverse Head & Shoulders เป้าหมาย 1805-1815 จุด ขณะที่บ่ายนี้มีแนวต้านสำคัญ 194 จุดรอทดสอบ ผ่านได้จะเปิด Upside หนุน Momentum บวกในภาพรายวันทันที
S50M18 บ่ายนี้มีโอกาสดีดกลับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1140 จุด ขณะที่ภาพรายวันยังติดแนวต้านที่ 1145 จุด ผ่านแนวนี้ได้จึงจะดึงรอบบวกต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 3 May 2018 : GOLD SPOT:มี Momentum เชิงบวกเข้ามา
(views 102)
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นหลังตลาดยุโรปเปิดทาการพร้อมทั้ง MACD ที่กลับมายืนเหนือระดับ 0 ได้เป็นครั้งแรกในเดือนนี้ ทำให้ประเมินว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และการอ่อนค่าลงระยะสั้นของค่าเงินดอลลาร์จะยังคงเป็นปัจจัยหนุน
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 2 May 2018 : Market Update :บ่ายนี้แกว่งแคบดูแนวรับไม่หลุด 1770 จุด
(views 122)
SET INDEX รอบบ่ายคาดดัชนียังแกว่งออกข้างเป็นหลักช่วงเคลื่อนไหว 1770-1778จุด โดยยังไม่น่าจะข้ามแนวต้าน 1780 จุดแบบยืนปิดได้ส่วนรอบหลักปิดไม่ต่ำกว่าแนวรับ 1767-1770 จุด ยังคงโอกาสที่จะฟื้นตัวแบบ Inverse Head & Shoulders S50M18 แนวต้านรอบเช้าที่ผ่านมายังไม่พ้น 1180 จุด ส่งผลให้รอบบ่ายแนวต้านยังจากัดต่ำลงติด 1776 จุด โดยรวมเคลื่อนไหวออกข้างในช่วง 1168-1176 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Night) : 2 May 2018 : GOLD SPOT:ทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นหลังค่าเงินดอลลาร์ Overbought
(views 111)
ราคาทองคำมีีโอกาปปรับตัวขึ้นได้เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาได้เข้าสู่เขต Overbought แล้ว ซึ่งภาพดังกล่าวสอดคล้องกับภาพเทคนิคในราย 60 นาที ราคาทองคำ Breakout ผ่าน Downtrend Line ระยะสั้นขึ้นมาได้มีีโอกาสขึ้นทดปอบระดับ 1320 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 30 April 2018 : Market Update : รอบบ่ายมีโอกาสฟื้นเข้าหา 1786 / 1790 จุด
(views 117)
SET INDEX ระยะสั้นดัชนีสามารถยืนฐานแนวรับ 1778 จุด ทำให้รอบบ่ายมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นแตะแนวต้านบริเวณ 1786 / 1790 จุดเป็นด่านรอทดสอบ S50M18 หากยังสามารถยืน 1180 จุดได้ ก็สามารถลุ้นสร้าง High ใหม่ของวันได้ แต่กรณีหลุดระดับดังกล่าวก็จะดึงภาพลบเข้ามาทันที
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 30 April 2018 : GOLD SPOT:หากหลุด 1315 ดอลลาร์จะเปิด Downside
(views 98)
MACD กลับเข้าสู่แดนลบอีกครั้ง หลังวันศุกร์ที่ผ่านมาสามารถวกกลับเข้าแดนบวกได้ ดังนั้นยังคงให้ระวังต่อ โดยเฉพาะหากหลุดแนวรับเดิมที่ 1315 ดอลลาร์จะเปิด Downside ลงมาที่กรอบล่างของ Sideway ในภาพหลักที่บริเวณ 1310 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 27 April 2018 ,มุมมองสัปดาห์หน้า 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 18
(views 125)
สัปดาห์ที่ผ่านมาเราประเมินว่าดัชนียังไม่น่าพ้นกรอบบน (เส้นสีแดง) ที่แนวต้าน 1805 จุด และให้น้ำหนักระวังการชะลอตัวระยะสั้นเพื่อปิด GAP 1772.27-1776.81 จุด ซึ่งดัชนีได้ลงมาปิด Gap ดังกล่าว และกำลังเข้าสู่โซนสำคัญที่แนวรับ 1768-1770 จุดกรณียืนที่แนวนี้ได้มีน้ำหนักยืนยันการกลับตัวเพื่อฟื้นนขึ้นสู่แนวต้าน 1785 จุด ในรูปแบบที่เรียกว่า Inverse Head & Shoulders และเมื่อพ้น 1785 จุดจะเปิด Upside ทันที
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 27 April 2018 : GOLD SPOT: เริ่มเข้าใกล้กรอบแนวรับสำคัญ 1310 ดอลลาร์
(views 136)
เรายังคงย้าการประมาณการทิศทางของราคาทองคำในช่วงนี้เป็นลักษณะแกว่งตัวลงเข้าหาแนวรับสำคัญบริเวณ 1310 ดอลลาร์ (กรอบล่างของช่วง Sideway) ระหว่างทางอาจมีเด้งสั้นบ้างเล็กน้อย แต่โดยรวมยังให้น้ำหนักการพักตัวลงอยู่
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 26 April 2018 : Market Update : บ่ายยืนที่แนวรับไม่หลุด 1773 จุด จะเริ่มทรงตัว
(views 132)
SET INDEX รอบถอยจะมีแนวสำคัญมากที่ 1773 จุด ยืนได้เริ่มฟื้นตัว กรณีแย่บ่ายนี้ยังไม่น่าหลุด 1770 จุด ภาพหลักเริ่มมีสัญญาณการทรงตัวเพื่อทำฐาน รอสัญญาณยืนยันการฟื้นตัวชัดเจนเมื่อพ้น 1785 จุด (โดยจะเปลี่ยนเป็นลบเมื่อหลุด 1770 จุด)
S50M18 รอบบ่ายให้น้ำหนักการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่า SET Index หลังจากรอบเช้าลงไปแตะแนวรับ 1170 จุด คาดบ่ายนี้ฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1175-1178 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 26 April 2018 : GOLD SPOT:ทิศทางโดยรวมยังคงอ่อนตัว
(views 97)
ในภาพราย 240 นาที จะเห็นได้ว่าทิศทางโดยรวมยังคงมีน้าหนักอ่อนตัว ราคาทา Lower High และ Lower Low ซึ่งสัญญาณต่างๆในทางเทคนิคยังคงบ่งชี้ว่าราคามีโอกาสพักตัวลงต่อสู่แนวรับหลักที่ 1310 ดอลลาร์การแข็งค่าของดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐที่สูงกว่า 3 % กดดันราคาทองคำ
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 25 April 2018 : Market Update :ตัดสินกันที่แนวรับสำคัญ 1777 จุด
(views 101)
SET INDEX ภาพหลักหลังจากติดกรอบบน 1805 จุด ระยะถอยลงมาแตะ 1777 จุด(แนว Gap) ฉะนั้นรอบถอยจะมีแนวสำคัญมากที่1773 จุด ยืนได้จะโชว์ว่าวันนี้คือ ฐานแต่ถ้าหลุด 1777 จุดจะไปเจอฐานลึกที่ 1760/1750 จุด ส่วนบ่ายนี้คาดติด 1788 จุด S50M18 บ่ายแกว่งในกรอบ 1174-1184 จุด ระยะถอยแย่สุดไม่น่าจะหลุด 1170 จุดเริ่มให้สัญญาณกลับเป็นบวก ยกเว้นผิดจากที่ประเมินหลุด 1170 จุด ทิศทางแย่อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 25 April 2018 : GOLD SPOT:มองแนวรับสำคัญ 1310 ดอลลาร์
(views 100)
ในช่วงนี้โมเมนตัมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังคงอ่อนแรง ตามภาพหลักเราสามารถประเมินได้ว่าราคายังคงมีโอกาสปรับตัวลงเพื่อทดสอบแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1310 ดอลลาร์ (บริเวณด้านล่างของกรอบ Sideway)
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 24 April 2018 : Market Update :บ่ายนี้ดูที่แนวต้านกรอบบน 1805 จุดอีกรอบ
(views 106)
SET INDEX รอบเช้าได้แรงส่งจาก PTT ที่บวกขึ้นมา 3.15% ดึงดัชนีทดสอบแนวต้าน 1800 จุดอีกรอบ ฉะนั้นรอบบ่ายดูแนวต้านกรอบบน 1805 จุดอีกที ผ่านไดถึ้งจะลบล้างความเสี่ยงของการพักฐานและขึ้นต่อเนื่องไปที่1810-1815 จุด S50M18 บ่ายดูต้านสำคัญ 1195 จุด ไม่ผ่านทรงตัว Sideway สลับอ่อนตัว กรณีผ่าน1195 จุด ยืนยันรอบขึ้นต่อเนื่อง การแตะ 1180 จุดเมื่อวานกลายเป็นฐานของรอบสั้น
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 24 April 2018 : GOLD SPOT: รีบาวรน์ระยะสั้นยังประเมินไม่พ้นระดับ 1333 ดอลลาร์
(views 96)
ราคาทองคำรีบาวน์ขึ้นมาเล็กน้อย แต่ Momentum การฟื้นตัวยังคงอ่อนแรง ดังนั้นการรีบาวน์ขึ้น ต่อ ประเมินว่าจะยังไม่ผ่านแนวต้านย่อยเดิมที่ 1333 ดอลลาร์ ภาพหลักยังมีโอกาสอ่อนตัวลงมาต่อเพื่อทดสอบแนวรับหลักที่ 1310 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ยังเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 23 April 2018 : Market Update :บ่าย Sideway ในกรอบ 1796-1805 จุด
(views 113)
SET INDEX รอบเช้าแตะ High 1805.78 จุด (เขตแนวต้าน) และยังไม่ทะลุผ่าน คาดว่ารอบบ่ายจะ Sideway ในกรอบ 1796-1805 จุด โดยมีทิศทางสลับอ่อนตัวราย ชม.ขณะที่รอบหลักประเมินแรงส่งจำกัด กรณีผ่าน 1805 จุด จะยังไปติดแนวต้าน 1813 จุด S50M18 รอบหลักติดกรอบบนไปแล้ว คาดน้ำหนักต่อจากนี้คือ อ่อนตัว ระวังการถอยหลุด 1188 จุดเป็นตัวยืนยัน ส่วนบ่ายนี้คาด Sideway 1188-1194 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 23 April 2018 : GOLD SPOT: ภาพหลักอ่อนตัวลงในกรอบ Sideway มีแนวรับหลักที่ 1310 ดอลลาร์
(views 100)
ราคาทองคำถูกกดดันหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 90 จุดได้เป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งในส่วนของบอนด์ยีลด์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความน่าสนใจสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำในช่วงนี้ลดลงภาพทางเทคนิคเป็นการแกว่งตัวลงหากรอบ Sideway ด้านล่างที่ 1310 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 20 April 2018 ,SET INDEX :มุมมองสัปดาห์หน้า 23-27 เม.ย. 18
(views 120)
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีขึ้นแรงชนแนวต้าน 1800 จุด ประเมิน Upside รอบหลักจากัด ยังไม่น่าพ้นกรอบบน (เส้นสีแดง) ที่แนวต้าน 1805 จุด กรณีพ้นยังไปติดแนวต้าน 1813 จุดให้น้ำหนักระวังการชะลอตัว ระยะสั้นเพื่อปิด GAP 1772.27-1776.81 จุดสังเกตแนวรับสำคัญ 1780 จุดไว้เป็นจุดเปลี่ยนทิศทาง หลุดแนวดังกล่าวยืนยันทิศทางลบระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 20 April 2018 : GOLD SPOT: ทดสอบกรอบล่างของภาพราย 60 นาที ณ ระดับ 1340 ดอลลาร์ เสี่ยงหลุด
(views 111)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำกำลังทดสอบกรอบล่างของแนวโน้ม Sideway up ณ ระดับ 1340 ดอลลาร์ และเป็นระดับกาหนดทิศทางที่สำคัญ การหลุดจะยืนยันความเสี่ยงของรอบหลักในภาพรายวันที่จะปรับลงสู่แนวรับ 1335 ดอลลาร์ และ 1330ดอลลาร์ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 19 April 2018 : Market Update : บ่ายติดรอบสั้นช่วงแนวต้าน 1790-1793 จุด
(views 107)
SET INDEX เมื่อเช้าดึง High แตะ 1789.44 จุด ดึงรอบหลักใกล้แนวต้านแรก 1790 จุด และมีแนวต้านถัดมารอทดสอบช่วง 1800-1805 จุด แต่บ่ายนี้แรงส่งต่อน่าจะมีโอกาสติดแนวต้านรอบสั้นช่วง 1790-1793 จุด
S50M18 รอบหลักน่าจะติดแนวต้านได้เร็วกว่า SET INDEX เพราะใกล้แนวต้าน 1188-1190 จุดแล้ว คาดว่าน่าจะเริ่มตัน โดยบ่ายนี้เล็งแนวต้านสำคัญ 1182 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 19 April 2018 : GOLD SPOT: รูปแบบ Ascending Triangle จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในคืนนี้
(views 117)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคาขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1355 ดอลลาร์ เป็นรอบที่ 2 แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ ทำให้ราคาฟอร์มตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยม หาก Breakout ผ่าน 1355 ดอลลาร์ ได้จะเกิดรอบการปรับตัวขึ้นต่อ แต่หากหลุดระดับ 1350 ดอลลาร์ลงมาจะเข้าสู่การพักตัวอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 18 April 2018 : Market Update : ติดกรอบแนวต้าน 1767 จุด
(views 128)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีพยายามดีดตัวขึ้นไป แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านเส้น Downtrend line ในภาพราย 15 นาทีได้ (ที่บ ริเวณ 1767 จุด) ทำให้รอบบ่ายเรายังให้น้าหนัก Sideway อยู่ในช่วงนี้ จนกว่าจะผ่านระดับดังกล่าวถึงจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้ม
S50M18 รอบบ่ายกรณีหลุดแนวรับ 1158 จุด จะเป็นการเข้าสู่รอบการพักตัวทันที
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 18 April 2018 : GOLD SPOT: Indicator ทางเทคนิคไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ
(views 111)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบแคบ และ MACD อยู่ใกล้ระดับ 0 ไม่ได้แสดงสัญญาณทางเทคนิคใดๆ และมีโอกาสผันผวนมากขึ้นในช่วงการรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด การเก็งกำไรในช่วงนี้ยังแนะนาการให้รอเทรดตามกรอบแนวรับ-แนวต้านเป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 17 April 2018 : Market Update : ฟื้นตัวในกรอบ Sideway ด้านสำคัญ 1769 จุด
(views 131)
SET INDEX รอบเช้า Sideway ดัชนียังอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ 1760-1770 จุด ซึ่งการชะลอลงมาใกล้แนวรับ 1760 จุด ส่งผลให้รอบบ่ายฟื้นสลับต่อเนื่อง มีแนวต้านสำคัญ 1769 จุด คาดยังไม่ผ่านในวันนี้ (จุดเสี่ยงจะเกิดเมื่อดัชนีปิดหลุด 1755 จุด)
S50M18 บ่ายนี้คาดจะสลับฟื้นตัว แนวต้าน 1167 จุดรอทดสอบ อาจเผชิญแรงขายบ้างแต่จะไม่ดึงให้เกิดสัญญาณลบต่อภาพหลัก ตราบที่ไม่หลุดแนวรับ 1154 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 17 April 2018 : GOLD SPOT: ภาพหลังแกว่งในกรอบ ส่วนระยะสั้นมีโอกาสลงมาที่กรอบล่าง
(views 112)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำพักตัวลงมาหลังไม่ผ่านกรอบบนทีบริเวณ 1350 ดอลลาร์ ระยะสั้น ยังมองการย่อตัวลงมาต่อเนือง โดยมีแนวรับถัดมาอยู่ทีบบริเวณ 1335 ดอลลาร์ ส่วนภาพหลักยังเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1310-1360 ดอลลาร์ตามเดิม
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 12 April 2018 ,SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 17-20 เม.ย. 18
(views 122)
รอบการเกิด Technical Rebound ในช่วง 9-12 เม.ย. ที่ผ่านมา สามารถยืนเหนือระดับ 1760 จุดได้อีกรอบ แต่ยังไม่ยืนยันทิศทางการฟื้นตัวชัดเจนเพราะยังติดกรอบล่าง ณ ระดับ 1770 จุด (ถ้าคงแนวการฟอร์มตัวแบบสามเหลี่ยม) ฉะนั้นการรีบาวน์จะปิดความเสี่ยงว่าเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อ เมื่อทะลุแนวต้าน 1770 จุด เพื่อเปิด Upside ไปที่แนวต้าน 1785 จุด กรณีที่ติดแนวต้าน 1770 จุด และเกิดแรงขายหลุดแนวรับ 1755 จุด (SMA 5 วัน) จะเสี่ยงต่อการถอยกลับมาตั้งลำที่แนวรับ 1745 จุด หรือ 1732 จุดอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 12 April 2018 : GOLD SPOT: สั้นๆยังติดแนวต้าน 1352 ดอลลาร์ ภาพรวมยังเน้น Sideway
(views 105)
ภาพรายนาทีบ่งชี้ว่าราคาทองคำอยู่ในกรอบ Sideway 1342-1355 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านสั้นๆ ระหว่างทาง ณ ระดับ 1352 ดอลลาร์ เป็นตัวกดดันขณะที่รอบการฟื้นตัวจะให้ Momentum การแกว่งขึ้นที่
ต่อเนื่อง เมื่อทะลุผ่านแนวต้าน 1355 ดอลลาร ์(แต่ระวังการกลับมาแข็งค่าของดัชนีค่าเงินดอลลาร์)
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 11 April 2018 : Market Update : รอบบ่ายคาดทรงตัวไม่หลุดแนวรับ 1760 จุด
(views 139)
SET INDEX บ่ายประเมินแนวรับ 1760 จุดแข็งแกร่ง ทิศทางรวมเน้น Sideway 1760-1770 จุด ระยะลึกสุดกรณีดึง Low หลุด 1760 จุด ก็ยังไม่น่าจะหลุดแนวรับ 1756 จุดเพราะรอบหลักยังทยอยฟื้นจากฐาน 1725 จุดต่อเนื่องเว้นหลุด 1756 จุดเสี่ยง S50M18 รอบเช้าที่ผ่านมาอ่อนแอกว่า SET50 Index (Discount 5.92 จุด) บ่ายนี้ประเมินแนวรับ 1158 จุดน่าจะฟื้นกลับ แต่ยังติดที่แนวต้าน 1164-1165 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 11 April 2018 : GOLD SPOT: ประเมิน Upside ระยะสั้นเริ่มจำกัด
(views 111)
ภาพราย 60 นาที Upside การขึ้นของราคาค่อนข้างจำกัด โดยเข้าใกล้แนวต้านสาคัญบริเวณ 1348 ดอลลาร์ ทาให้ประเมินได้ว่ามีโอกาสได้เห็นการชะลอการขึ้นในระยะสั้นนี้ รอบพักตัวจะเกิดขึ้นเมื่อราคาหลุดระดับ 1338 ดอลลาร์ อย่างไรก็ดีทิศทางหลักเรายังมอง Sideway ในกรอบ 1310 – 1360 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 10 April 2018 : Market Update :บ่ายระยะสลับดีดยังจำกัดที่ 1755/1760 จุด
(views 144)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเกิดแรงขายหลังชนแนวต้าน 1760 จุด โดยย่อตัวราย ชม.ลงสู่แนวรับ 1745 จุด คาดว่าบ่ายนี้จะประคองไม่หลุดแนวดังกล่าว เน้นแกว่งออกข้าง 1745-1760 จุด แต่รอบหลักการยืนปิดไม่พ้น 1760-1764 จุด ยังระวังการชะลออีกรอบ S50M18 รอบบ่ายแกว่งออกข้างในกรอบ 1150-1160 จุด ขณะที่รอบหลักยังปิดไม่พ้น1165 จุด จะต้องระวังแรงขายอีกรอบ ยกเว้นนปิดทะลุจึงจะลบล้างความเสี่ยงดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 10 April 2018 : GOLD SPOT: ทิศทางโดยรวมยังคงลักษณะ Sideway
(views 109)
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่ากลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 90 จุด หนุนราคาทองคำให้ประคองตัวเหนือเส้น Uptrend line ในภาพย่อยทำให้รอบสั้นมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน 1340 / 1345 บาท ตามลำดับอย่างไรก็ดี ภาพหลักยังคงเป็นการ Sideway ในกรอบ 1320 -1345 ดอลลาร์อยู่
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 9 April 2018 : Market Update : ระวังแรงขายที่แนวต้าน
(views 154)
SET INDEX ดัชนีมีแนวต้านของรอบการรีบาวน์อยู่ที่บริเวณ 1755 -1760 จุด บริเวณดังกล่าวให้ระวังแรงขาย เพราะเป็นแนว Breakdown รอบก่อนและเป็นแนวต้านของเส้น Downtrend Line S50M18 ยังมองเป็นเพียงการรีบาวน์ในแนวโน้มขาลง ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1164 จุดได้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดแรงขายออกมาอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 9 April 2018 : GOLD SPOT:รอบสั้นมีโอกาสย่อแตะแนวรับ 1320 ดอลลาร์
(views 111)
ภาพหลักเรายังคงมองราคาเป็นการ Sideway ในกรอบ 1310 -1350 ดอลลาร์ ขณะที่ระยะสั้นอาจได้เห็นการย่อทดสอบแนวรับย่อยที่ 1320 ดอลลาร์ รอดูหากหลุดบริเวณนี้จะเป็นการลงทดสอบแนวรับหลักที่ 1310 ดอลลาร์ สัปดาห์นี้ให้รอติดตามรายงานการประชุม FOMC ในคืนวันพุธนี้ รวมถึงประเด็นนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 5 April 2018 ,SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 9-12 เม.ย. 18
(views 132)
หลุดแนวรับหลักที่ 1760 จุดลงมาแล้วทาให้เกิดรอบการไหลแรงมีแนวรับหลักถัดไปอยู่ที่เส้น Moving Average 200 วัน ที่ 1760 จุด ระยะสั้นมีโอกาสเกิดรอบ Technical Rebound สั้นๆในรายชั่วโมงได้
แต่ตราบใดที่ยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1760 จุดได้อีกรอบมองว่าเป็นเพียงการรีบาวน์ขึ้นมาเพื่อลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 5 April 2018 : GOLD SPOT:ทิศทางหลักยังคง Sideway
(views 120)
ในภาพรายวัน รอบหลักจะเห็นการแกว่งตัวในกรอบ Sideway ที่ช่วงบริเวณ 1310 – 1360 จุด (เส้นสีแดง) ส่วนในรอบสั้น ราคากำลังอ่อนตัวลงสู่แนวรับ 1322 ดอลลาร์ หากหลุดบริเวณนี้จะเปิด Downside ลงสู่แนวรับหลักที่ 1310 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 4 April 2018 : Market Update : หลุด 1760 จุด Downside ถูกปิด
(views 139)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีอ่อนตัวหลุดกรอบแนวรับสาคัญ 1760 จุด ทำให้ Downside ถูกเปิดอีกครั้ง มีความเสี่ยงการปรับตัวลง กรณีรอบบ่ายวันนี้ไม่สามารถกลับขึ้นมายืนระดับดังกล่าว ก็จะเป็นการยืนยันสัญญาณเชิงลบนี้
S50M18 ดัชนีเป็นการหาจุด Bottom ใหม่ ทิศทางโดยรวมยังให้น้าหนักเชิงลบ รอบบ่ายรอดูแนวรับ 1150 / 1146 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 4 April 2018 : GOLD SPOT:ผ่าน 1345 ดอลลาร์ได้จะเปิด Upside
(views 122)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคาปรับตัวขึ้นมาอีกครั้ง หลังตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลง ทางเทคนิคมีแนวต้านเดิมอยู่ที่ 1345 ดอลลาร์ หากผ่านได้จะเปิด Upside หนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่บริเวณ 1356 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 3 April 2018 : Market Update : รอบบ่าย Sideway ประคองตัวเหนือ 1768 จุด
(views 123)
SET INDEXรอบเช้าดัชนีเปิดต่าลงมา ในภาพราย 15 นาที ดัชนีกลับมาเคลื่อนไหวต่ากว่าเส้น SMA20 ทาให้ทิศทางเปนนลักณณ Sideway ขณ ที่รอบหลักไม่ควรดึงหลุดแนวัรบ 1768 จุด เพื่อรักณาภาพการฟื้นตัวในรอบหลัก (ภาพรายวัน)
S50M18ทิศทางในรอบสั้นอ่อนแรง รอดูการผ่านแนวต้าน 1170 จุด เพื่อดึงสัญญาณบวกกลับมา
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 3 April 2018 : GOLD SPOT: พักตัวไม่ควรหลุด 1330 ดอลลาร์ เพื่อขึ้นต่อ
(views 121)
ภาพราย 60 นาที ดูรอบของการพักตัวหากพักตัวไม่หลุดระดับ 1335 ดอลลาร์ หรือกรณีแย่สุดไม่ต่ากว่าระดับ 1330 ดอลลาร์ มองว่าระยะสั้นจะเกิดรอบการดีดตัวกลับได้ และจะเป็นขาขึ้น อีกครั้งหนึ่งเมื่อผ่านระดับ 1340 ดอลลาร์ เพื่อเป็นการ Breakout รูปแบบ Flag
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2018
Chart Insight (Afternoon) : 2 April 2018 :Market Update : หากยังยืน 1774 จุดได้ รักษาภาพบวก
(views 113)
SET INDEXรอบเช้าดัชนีแก่งตัวลักษณะ Sideway ออกด้านข้าง ทิศทางโดยรวมยังให้น้าหนักเป็นบวก ดัชนีเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันในภาพราย 15 นาที โดยรอบบ่ายหากยังสามารถยืนระดับ 1774 จุดได้ ก็จะรักษาภาพบวก มีลุ้นสร้าง High ใหม่ S50M18ภาพย่อยดัชนีแกว่งตัว Sideway ในกรอบ 1164 –1168 บาท รอการ Breakout เพื่อเลือกทิศทาง
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2018
Chart Insight (Night) : 2 April 2018 :GOLD SPOT:ฟื้นตัวต่อเนื่อง
(views 123)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคาฟื้นตัวกลับต่อเนื่อง และ MACD กลับมายืนเหนือระดับ 0 แล้วแสดงถึง Momentum ที่เริ่มกลับมาแข็งแกร่ง คาดการณ์การปรับตัวขึ้นต่อในคืนนี้ โดยมีเป้าหมายที่ 1335 และ 1340 ดอลลาร์ตามลาดับ
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 30 March 2018 ,SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 2-5 เม.ย. 18
(views 139)
SET Index : พฤหัสที่ผ่านมาดัชนีหลุด Downside ในมุมมองของกรณีที่แย่สุด ณ ระดับ 1765 จุด ลงมาแตะ Low 1756.62 จุด ฉะนัน้ ไม่ควรมีการทา Lower Low อีกรอบ เพื่อคงโอกาสที่จะเกิดTechnical Rebound โดยจะยืนยันการกลับตัวเป็นบวก เมื่อผ่านแนวต้าน 1780 จุดอีกรอบ กรณีแย่กว่าคาดคือ หลุด 1756 จุดลงไปทา Lower Low จะเปิด Downside รอทดสอบที่แนวรับ 1740 จุดทันที
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 30 March 2018 :GOLD SPOT:ตลาดปิดทำการเนื่องในวัน Good Friday
(views 117)
ตลาดหลายประเทศปิดทำการ เนื่องจากวัน Good Friday ส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกไม่มีการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ภาพโดยรวมยังเป็นลักษณะ Sideway Down ต้องขึ้นผ่านแนวต้าน 1330 ดอลลาร์ให้ได้ก่อน ถึงจะดึงภาพเชิงบวกกลับมา
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 29 March 2018 :Market Update :แกว่งในกรอบ 1775-1789 จุด
(views 138)
SET INDEX รอบเช้าถอยลงมาใกล้แนวรับ 1770 จุดอีกรอบ คาดว่ารอบบ่ายน่าจะยืนแกว่งออกข้าง โดยจากัดแนวต้าน 1785-1790 จุด ขณะที่ภาพรายวันน่าจะเริ่มตั้งฐานการฟื้นตัวได้แล้ว ภายใต้การคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยม 1770-1815 จุด
S50M18 ระยะฟื้นตัวราย ชม. ยังจำกัดช่วงแนวต้าน 1175-1180 จุด Downside ของรอบหลักเหลือประมาณ 1160 จุด คาดไม่น่าหลุดต่ำกว่ามองเป็นฐานดีดกลับ
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 29 March 2018 :GOLD SPOT:มีความเสี่ยงที่จะทำ Low ใหม่
(views 115)
ภาพราย 60 นาที แรงฟื้นตัวของราคาค่อนข้างอ่อนแรง โดยขึ้นไปทำยอดที่ 1328 ดอลลาร์ เป็นการทำ Lower High เรายังมองว่า รอบการขึ้นได้จบไปแล้วทิศทางช่วงนี้เป็นเชิงลบ ราคามีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงต่อ แนวรับสำคัญของรอบนี้จะอยู่ที่บริเวณ 1310 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 28 March 2018 :Market Update : บ่ายแรงเหวี่ยงไม่น่าดึงหลุด 1794 จุด
(views 125)
SET INDEX บ่ายคาดแรงเหวี่ยงต่อเนื่องจากรอบเช้า จะดึง Low ไม่หลุดแนวรับ 1794/1790 จุด เพราะทิศทางหลักยังรอการฟื้นตัวข้ามผ่านแนวต้าน 1810 จุด เพื่อเปิด Upside ยกเว้นบ่ายนี้หลุด 1790 จุด จะเริ่มเสีย และถอยกลับมาที่ 1770 จุดอีกรอบ S50M18 ประเมินแนวรับรอบบ่ายไม่หลุด 1178 จุด มีโอกาสจะฟื้นตัวราย ชม. สลับ วางแนวต้าน 1185-1188 จุด ส่วนรอบหลักยังรอผ่าน 1190 จุดเพื่อเปิด Upside
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 28 March 2018 :GOLD SPOT:ไม่ควรหลุดฐานแนวรับ 1340 ดอลลาร์
(views 109)
ภาพราย 60 นาที ราคาลงมาเคลื่อนไหวที่บริเวณแนวรับ 1340 ดอลลาร์อีกครั้งให้รอดูการปิดของราคาบริเวณนี้ หากยังสามารถปิดเหนือระดับดังกล่าวได้ จะรักษาภาพแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ แต่กรณีปิดหลุดจะดึงภาพเชิงลบเข้ามาทันที
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 27 March 2018 :Market Update : รอบหลักรอแตะ 1815 จุด แต่บ่ายนี้ดู 1810 จุด
(views 117)
SET INDEX รอบหลักฟื้นตัวต่อเนื่องจาก Low 1779.73 จุด (23 มี.ค. ที่ผ่านมา) มีแนวต้านสาคัญ 1815 จุด และแนวต้านหลัก 1830 จุดรอทดสอบ ขณะที่บ่ายนี้การฟื้นตัวต้องข้ามแนวตา้ น 1810 จุดก่อน ถึงจะเปิด Upside S50M18 รอบบ่ายมีแนวต้านสำคัญ 1189-1190 จุด อาจมีแรงขายบ้าง แต่รอบหลักยังไปต่อมีโอกาสทะลุ 1200 จุด ขึ้นทดสอบแนวต้าน 1215 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 27 March 2018 :GOLD SPOT: หากไม่หลุด 1345 ดอลลาร์ ยังมองเป้าหมาย 1360 ดอลลาร์
(views 110)
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ดีดตัวขึ้นมาแรง ทาให้กดดันราคาทองคำ โดยเกิดการย่อตัวระยะสั้น หลังเกิดสัญญาณ Bearish divergence กับ RSI ในภาพราย 60 นาที ให้รอดูแนวรับ 1345 ดอลลาร์ หากไม่หลุดบริเวณนี้ เรายังมองว่าราคามีโอกาสฟื้นตัวกลับเพื่อขึ้นทดสอบเป้าหมายแนวต้านหลักที่ 1360 ดอลลาร์ในภาพใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 26 March 2018 :Market Update : จะยืนยันรอบขาขึ้นเมื่อผ่าน 1807 จุด
(views 117)
SET INDEX ขึ้นมาปิด Gap ที่บริเวณ 1797 จุดได้แล้ว ภาพทางเทคนิคมองการแกว่งตัว Sideway ออกข้างที่ 1785-1807 จุด และจะ Confirm การขึ้นต่อเมื่อผ่านเส้น Downtrend Line ที่ 1807 จุดได้ S50M18 ทิศทางเดียวกับ Set Index คือแกว่งออกข้างก่อน โดยจะ Confirm รอบขาขึ้นเมื่อผ่านระดับ 1183 จุดขึ้นมาได้
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 26 March 2018 :GOLD SPOT: Bullish Broadening Formation
(views 114)
ภาพรายชั่วโมงราคาฟอร์มตัวลักษณะ Bullish Broadening Formation ราคาเป็นการเตรียมตัวที่จะขึ้นผ่านระดับ 1350 ดอลลาร์ เพื่อไปทดสอบเป้าหมายหลักที่บริเวณ 1360 บาท ตามภาพใหญ่ ทั้งนี้ราคาไม่หลุดกลับไปต่ำกว่าระดับ 1340 ดอลลาร์ เพราะจะดึงภาพลบเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 23 March 2018 ,SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 26-30 มี.ค. 18
(views 136)
SET Index : รอบเช้าที่ผ่านมาเหวี่ยงหลุดกรอบล่างของการเกาะกรอบสามเหลี่ยม ณ ระดับ 1790 จุด ลงไปแตะ Low 1779.73 จุด ใกล้แนวรับระดับแรกของภาพรายเดือน มองเป็นโอกาสฟื้นตัว โดยเฉพาะวันนี้ ปิดเหนือ 1795 จุดได้ จะเป็นสัญญาณบวกกลับต่อรอบ (Downside กรณีแย่สุดคือ 1765 จุด) เป้าหมายการฟื้นตัว 1800 จุด และสาคัญที่ด่าน 1815 จุด ผ่านได้เปิด Upside
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 23 March 2018:GOLD SPOT: เปิด Upside หลัก Breakout ผ่านระดับ 1340 ดอลลาร์
(views 117)
ภาพหลัก ราคาทองคำ Breakout ผ่านแนวต้านแรกที่ 1340 ดอลลาร์ได้แล้ว สังเกตว่า Upside ด้านบนเปิดกว้างมีแนวต้านอีกทีที่บ ริเวณ 1360 ดอลลาร์ ส่วนภาพระยะสั้นอาจะเกิดการย่อตัวในรายชั่วโมงได้บ้าง แต่ไม่ควรหลุดระดับ 1330 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 22 March 2018 :Market Update : รอบหลักทะลุ 1815 จุด แต่บ่ายนี้อาจติดก่อน
(views 116)
SET INDEX รอบบ่ายติดแนวต้าน 1813-1815 จุด แต่รอบหลักจะทะลุ 1815 จุดตามการฟอรม์ ตัวแบบ Inverse Head & Shoulders มีเป้าหมายแรก 1820-1825 จุด S50H18 ประเมินบ่ายยังไม่พ้นแนวต้าน 1193-1195 จุด และมีจังหวะที่จะเกิดการชะลอสลับลงสู่แนวรับ 1185 จุดอีกรอบ ขณะที่รอบหลักอยู่ในช่วงทยอยฟื้นตัว อาจดูจังหวะกรณีข้าม 1195 จุดค่อยเปิด Follow Long ตาม กรณีไม่ข้ามรอ Long เมื่อชะลอ
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 22 March 2018: GOLD SPOT: Sideway สะสมกำลัง
(views 106)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคายังคงติดอยู่ที่บริเวณแนวต้านหลักที่ 1335-1340 ดอลลาร์ มองว่าการที่จะผ่านแนวต้านนี้ต่อเนื่องไปเลยโดยไม่มีการฟอร์มตัวเพื่อสะสมกำลังก่อน มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย ดังนั้นในคืนนี้ให้น้ำหนักการแกว่งในกรอบ 1325-1340 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 21 March 2018 :Market Update :บ่ายนี้ยังไม่ผ่าน 1808-1810 จุด
(views 118)
SET INDEX รอบหลักหลังจากวานนี้แตะ Low 1793.09 จุด ใกล้แนวรับ 1790 จุดคาดเป็นฐานกลับตัวแบบ Inverse Head & Shoulders โดยจะยืนยันมากขึ้น เมื่อผ่าน 1815 จุด ขณะที่บ่ายนี้ยังติดแนวต้าน 1808-1810 จุด มีโอกาสชะลอสลับรายทางบ้าง S50H18 บ่ายติดต้าน 1190 จุด ดีสุดไม่พ้น 1195 จุด และมีโอกาสชะลอราย ชม. กลับสู่แนวรับ 1183-1185 จุด ส่วนรอบหลัก 1175-1177 จุดน่าจะเป็นฐานแข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 21 March 2018: GOLD SPOT:ราคาทองคำ Breakout ขึ้นก่อนผลการประชุมเฟดคืนนี้
(views 118)
คืนนี้ติดตามการประชุมเฟด ซึ่งจากราคา Fed Fund Rate Futures ในปัจจุบันจะเห็นว่าตลาดได้คาดการณ์ว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ โดยมีความน่าจะเป็นถึง 94% ทาให้มองว่าราคาทองคำน่าจะ Price In ไปบ้างแล้ว ส่วนภาพทางเทคนิคเกิดการ Breakout ขึ้นมา มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นได้
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 20 March 2018 :Market Update : ภาพหลัก Downside จำกัด ส่วนภาพย่อยเหวี่ยงต่อ
(views 125)
SET INDEX รอบหลักน่าจะเริ่มตั้งฐานที่แนวรบั 1790 จุด อย่างมากสุดไม่น่าจะหลุดแนวรับ 1785 จุด ประเมินดัชนีสร้างไหล่ขวา เพื่อกลับตัวแบบ Inverse Head & Shoulders ส่วนบ่ายนี้ระยะดีดยังจากัดที่แนวต้าน 1803-1806 จุด และเสี่ยงชะลอสลับ
S50H18 รอบบ่ายคาดว่าระยะดีดสลับราย ชม. ยังไม่ผ่านแนวต้าน 1185/1188 จุด และยังมีโอกาสที่จะอ่อนสลับกลับมาที่แนวรับ 1177/1170 จุดอีกรอบ โดยวางเป็นแนวซื้อคืน
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 20 March 2018: GOLD SPOT: ติดแนวต้าน Downtrend line
(views 114)
ภาพราย 60 นาที ลักษณะการแกว่งตัวของราคาทองคาในช่วงนี้เป็น Sideway Down ใต้เส้น Downtrend line Downtrend line Downtrend line Downtrend line Downtrend line Downtrend line Downtrend line Downtrend line เราประเมินทิศทางรอบสั้นจะเป็นลักษณะนี้ไปก่อน และจะไปผันผวนอีกที่ช ่วงการแถลงอัตราดอกเบียของ FED FED (ประชุมวันที่ 20-21 มี.ค.และจะทราบผลช่วงเช้าวันที่ 22 มี.ค.ตามเวลาประเทศไทย)
อ่านเพิ่มเติม
19
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 19 March 2018 :Market Update : รอบหลักยังคลายตัวมีฐาน 1790-1800 จุด
(views 132)
SET INDEX พบว่าทิศทางรอบหลักติดแนวต้านระหว่างทาง 1820 จุด ฉะนั้นการคลายตัวที่เกิดขึ้นมีฐานสาคัญ 2 ระดับคือ 1800 จุด และ 1790 จุด คาดบริเวณนี้จะเป็นฐานการฟื้นกลับอีกรอบ โดยจะทะลุ 1820 จุด ขณะที่บ่ายนี้การชะลอไม่ควรหลุด 1805 จุด S50H18 บ่ายนี้คาดว่าจะแกว่งออกด้านข้างในกรอบ 1187-1192 จุด ระยะดีสุดในบ่ายนี้ยังไม่เกินแนวต้าน 1195 จุด ขณะที่รอบหลักมีฐาน 1175-1180 จุดรองรับหนาแน่น
อ่านเพิ่มเติม
19
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 19 March 2018: GOLD SPOT: คาดการณ์ความผันผวนต่าในคืนนี้
(views 121)
ราคาทองคาในวันนี้อ าจจะผันผวนไม่มากนัก เนื่องจากไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศในคืนนี้ นักลงทุนรอผลการประชุมเฟดวันคืนนี้พุธนี้ ภาพทางเทคนิคในราย 60 นาทีมีแนวสาคัญที่ 1315 ดอลลาร์ ต่ากว่าบริเวณนี้มีโอกาสที่จ ะเห็นราคาทองคาอ่อนตัวลงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 16 March 2018 ,SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 19-23 มี.ค. 18
(views 138)
SET Index : เช้าที่ผ่านมาเริ่มชะลอตัว หลังจากติดแนวต้าน 1820 จุดฉะนั้นปิดรอบวันนี้ไม่ควรหลุดแนวรับสำคัญ 1809 จุด เพื่อคงทิศทางการฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1827-1830 จุด และมีเป้าหมายหลักของรอบการฟื้นตัวจาก Low 1761.63 จุด อยู่ที่แนวต้าน 1750 จุดกรณีวันนี้ปิดหลุด 1809 จุด จะกลับลงมาสร้างฐานที่แนวรับ 1795-1800 จุดอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 16 March 2018: GOLD SPOT: กลับมายืนแนว 1315 ดอลลาร์ คงภาพ Sideway
(views 116)
ภาพราย 60 นาที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดการอ่อนค่าในระยะสั้น เป็นตัวหนุนให้ราคาทองคากลับมายืนระดับ 1315 ดอลลาร์ ทาให้ภาพทางเทคนิคกลับมาเป็นลักษณะ Sideway ในกรอบเดิมที่ 1315 – 1330 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 15 March 2018 : Market Update :รอบบ่ายหากไม่หลุด 1810 จุด มีโอกาสขึ้นต่อ
(views 120)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีพยายามขึ้น ผ่านแนวต้าน 1820 จุด แต่ยังไม่สามารถทำได้ รอบบ่ายให้รอดูแนวรับ 1810 จุด หากยังสามารถยืนบริเวณนี้ได้ คาดได้เห็นการขึ้นแตะแนวต้าน 1820 จุดอีกครั้ง S50H18 ทิศทางโดยรวมยังคงแข็ง แกร่งรอบหลักยังคงประเมินมีโอกาสขึ้นทดสอบเป้าหมาย 1200 จุดที่วางไว้
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 15 March 2018 :GOLD SPOT: ไม่มีทิศทางการแกว่งตัวที่ชัดเจน
(views 116)
ภาพราย 60 นาที ยังไม่มีทิศทางการแกว่งตัวของราคาที่ชัดเจน ทำให้เราประเมินราคาทองคำในช่วงนี้เป็นลักษณะ Sideway ในกรอบ 1310 – 1330 ดอลลาร์ ไปก่อน นักลงทุนส่วนใหญ่รอวันใกล้ประชุมเฟดคืนวันที่ 21 มี.ค.ในสัปดาห์หน้า
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 14 March 2018 : Market Update : ให้น้ำหนักที่ภาพหลักคือไปต่อ มากกว่าภาพราย ชม.
(views 134)
SET INDEX ภาพย่อยจะพบว่าดัชนีเข้าใกล้แนวต้านหลักที่รอทดสอบ ณ ระดับ 1815จุด (เป้าหมายหลักการฟื้นตัว Double Bottoms คือ 1830 จุด) แม้ว่าาราย ชม. อาจจะมีติดแรงขายเช่นเดียวกับเปิดตลาดฯ เมื่อเช้าบ้าง แต่ไม่รุนแรง บ่ายดูแนวต้าน 1814 จุด S50H18 เช้ายังติดแนวต้าน 1193 จุด บ่ายนี้การคลายตัวไม่เยอะ แนวรับ 1188 จุดรองรับไ้ดหนาแน่น รอบหลักกลับตัว Inverse Head & Shoulders รอทะลุ 1195 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 14 March 2018 :GOLD SPOT: โดยรวมยังคง Sideway
(views 108)
ภาพราย 60 นาที ทิศทางโดยรวมเรายังคงประเมินเป็นลักษณะ Sideway โดยกรอบแนวรับสำคัญจะอยู่ที่บริเวณ 1315 ดอลลาร์ หากเกิดการย่อไปใกล้บริเวณดังกล่าวอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ สามารถใช้เป็นจังหวะการเข้าซื้อเก็งกาไร
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 13 March 2018 : Market Update : ภาพย่อยคลายตัวได้บ้าง ให้เล็งที่กรอบหลักมากกว่า
(views 129)
SET INDEX เช้าที่ผ่านมาติดแนวต้าน 1805 จุด ระยะคลายตัวราย ชม. จะไม่หลุด 1795 จุด และน่าจะตามมาด้วยการฟื้นตัวผ่าน 1805 จุดได้ ตามรูปแบบกลับตัวของรอบหลักแบบ Inverse Head & Shoulders มีแนวต้านรอ 1815 จุด และ 1830 จุด S50H18 เช้ายังติดแนวต้าน 1193 จุด บ่ายนี้การคลายตัวไม่เยอะ แนวรับ 1188 จุด รองรับ ได้หนาแน่น รอบหลักกลับตัว Inverse Head & Shoulders รอทะลุ 1195 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 13 March 2018 : GOLD SPOT: กรอบ Sideway 1315 –1325 ดลลาร์
(views 109)
รอบหลักการกลับขึ้นจาก Low 1762 จุดอยู่ในเงื่อนไขที่เรียกว่า “Inverse Head & Shoulders” มีเป้าหมายหลักระดับแรก 1815 จุด และระดับที่สองคือ 183 0 จุด (เว้นหลุด1760 จุด เปลี่ยนแนวโน้มไหลต่อถึง1750 จุดซี่ง ณ ปัจจุบันให้น้ำหนักน้อย) ขณะที่เช้านี้มีโอกาสติดแนวต้านย่อย 1805 จุด หรือดีสุดคือ 1810 จุดจะเผชิญแรงขายทากาไรบ้าง โดยแนวรับ 1793 จุดรองรับได้แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 12 March 2018 :Market Update : บ่ายนี้ติดแนวต้าน 1800 จุด แต่รอบหลักจะทะลุได้
(views 130)
SET INDEX รอบหลักยืนยันกลับตัวจากฐาน 1762 จุด ในแบบที่เรียกว่า Inverse Head & Shoulders มีแนวต้านรอทดสอบ 1815 จุด และ 1830 จุด ขณะที่บ่ายนี้คาดว่าจะติดแนวต้านจิตวิทยา 1800 จุด หรือดีสุด คือ 1805 จุด และมีสลับอ่อนตัวได้บ้าง S50H18 รอบหลักกลับตัวแบบ Inverse Head & Shoulders กำลังเข้าใกล้แนวต้านสาคัญ 1193-1195 จุด ผ่านแนวนี้ได้จะเปิด Upside อีกระลอก บ่ายนี้ดูที่แนวดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 12 March 2018,GOLD SPOT: ติดกรอบบนของแนวต้าน Downtrend channel
(views 116)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคายังไม่สามารถผ่านกรอบแนวต้านบริเวณ 1325 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณกรอบบนของ Downtrend channel ทาให้ในช่วงนี้เรายังประเมินเป็นลักษณะ Sideway down ตามกรอบดังกล่าว อีกทั้งความกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ในเดือนนี้เป็นตัวกดดันราคาทองคำ
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 9 March 2018,GOLD SPOT: ฟอร์มตัวรูปแบบ Descending Triangle
(views 112)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาฟอร์มตัวรูปแบบ Descending Triangle รอการ Breakout เพื่อเลือกทิศทางในคืนนี้ และให้ดูการประกาศตัวเลขการจ้างงานอกภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยหากราคาหลุดแนวรับที่ 1316 ดอลลาร์ลงไป มีโอกาสที่จะทดสอบแนวรับเดิมที่ 1305 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 9 March 2018 ,SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 12-16 มี. ค. 18
(views 128)
SET Index : สัปดาห์ที่ผ่านมาหลุด 1785-1790 จุด ลงมาแตะแนวรับรายเดือน 1770 จุด น้ำหนักการถอยวันนี้ไม่ควรปิดต่ากว่า 1766 จุด เพื่อยังคงโอกาสที่จะฟื้นกลับตามทิศทาง Inverse Head & Shoulders ซึ่งจะมีระยะฟื้นตัวรอทดสอบช่วงแนวต้าน 1795-1815 จุดกรณีหลุด 1766 จุด จะเปลี่ยนทิศทางของรอบหลักที่พักตัวระหว่างขาขึ้นเป็ นเริ่มรอบแกว่งลง และจะถูกกดให้ไหลเร็วลงสู่แนวรับ 1750 จุด ได้
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 8 March 2018 :Market Update : ใหความสำคัญกับภาพหลักมากกว่าราย ชม.
(views 124)
SET INDEX รอบหลักฟื้นตัว มีเป้าหมาย 1830 จุด หลังจากแตะ Low 1772.79 จุด (ใกล้เคียงแนวรับหลักหลัก 1770 จุด) ส่วนภาพราย ชม. อาจจะมีติดแรงขายเก็งกำไรในวันที่แนวตา้ น 1798-1800 จุดบ้าง S50H18 เป้าหมายฟื้นตัวของรอบหลักด่านแรกคือ 1193 จุด มีแนวโน้มผ่านได้ รูปแบบกลับตัวที่เรียกว่า Inverse Head & Shoulders ส่วนบ่ายนี้ดูแนวต้าน 1185 จุดก่อน
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 8 March 2018,GOLD SPOT: หากหลุดระดับ 1322 ดอลลาร์ จะลบล้างโอกาสการปรับตัวขึ้น
(views 124)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาหลุดแนวรบั ของเสน้ Uptrend Line ลงมาหลังตัวเลขการจา้ งงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐออกมาดีกว่าคาดการณ์ ในระยะสั้นต้องระวังต่อ หากหลุดระดับ 1322 จุดจะลบล้างโอกาสการปรับตัวขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 7 March 2018 :Market Update : บ่ายสลับฟื้นราย ชม. แนวต้านจำกัด 1795-1798 จุด
(views 129)
SET INDEX บ่ายนี้แกว่งออกข้างในกรอบ 1785-1798 จุด ระหว่างทางการฟื้นตัวราย ชม. มีแนวต้านจำกัดที่ 1795-1798 จุด ส่วนรอบหลักน่าจะเริ่ม ทรงตัวและดีดกลับหลังจากลงมาทดสอบกรอบล่าง
1785 จุด (กรณีหลุด 1785 จุด จะไปเจอ 1770 จุด)
S50H18 บ่ายนี้คาดไม่หลุดแนวรับ 1170-1172 จุด เมื่อแตะแนวรับดังกล่าวน่าจะฟื้นกลับ โดยมีแนวต้านรอแตะ 1180-1183 จุด ขณะที่รอบหลักมี Downside ที่1167 จุด
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 7 March 2018,GOLD SPOT: มีแนวรับของเส้น Uptrend Line อยู่ที่ 1340 ดอลลาร์
(views 141)
จากภาพราย 60 นาที มีแนวรับของเส้น Uptrend Line อยู่ที่บริเวณ 1330 ดอลลาร์ การลงมาทดสอบน่าจะเกิดแรงซื้อกลับได้ ทั้งนี้ให้ดูการประกาศตัวเลขการจ้างงานในคืนนี้ประกอบ หากกรณีที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์มีโอกาสที่จะหลุดแนวรับได้
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 6 March 2018 :Market Update : บ่ายนี้ยังมองแนวต้าน 1815-1820 จุด
(views 122)
SET INDEX รอบเช้าที่ผ่านมาปิ ดเหนือ 1815 จุดไม่ได้ (แม้ว่าจะดึง High แตะ 1817.93 จุด) ฉะนั้นบ่ายนี้การไปต่อใหดู้แนวตา้ น 1818-1820 จุด ผ่านไดถึ้งจะยืนยันรอบหลักที่จะไปต่อ และปิดความเสี่ยงทดสอบแนวรบั 1785-1790 จุดอีกรอบ
S50H18 รอบบ่ายทยอยฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1195 จุด และเมื่อผ่าน 1195 จุดจะเปิด Upside ของรอบหลักรอทดสอบแนวตา้ น 1200 จุด ปิด Gap 1197.50-1200.40 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 6 March 2018,GOLD SPOT: ไม่หลุดต่ากว่า 1316 ดอลลาร์ ยังให้น้าหนักกับการปรับตัวขึ้น
(views 115)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคายังไม่มีแนวโน้มทีชัดเจน การ Breakout ผ่านเส้น Downtrend Line ขึ้นมาเมื่อวานนี้ไม่เกิด Momentum เชิงบวกตามมา แต่ตราบใดที่ยังไม่หลุดระดับ 1316 ดอลลาร์ ยังให้น้าหนักกับฝั่งขาขึ้นมากกว่า
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 5 March 2018 : Market Update : รอบบ่ายมองแนวรับ 1788-1792 จุด
(views 122)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีถูกกดให้ปิดต่ำกว่าระดับ 1800 จุด ทาให้มองว่าความเสี่ยงการพักตัวยังคงมีอยู่ รอบบ่ายรอดูแนวรับสาคัญช่วงโซน 1788-1792 จุด อาจเกิด Technical Rebound ในบริเวณดังกล่าว
S50H18 อยู่ในช่วงการหาจุด Bottom ใหม่ของรอบให้รอดูแนวรบั 1176 / 1170 จุดตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 5 March 2018,GOLD SPOT: Breakout ผ่านเส้น Downtrend Line
(views 109)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคา Breakout ผ่านเส้น Downtrend Line ขึ้นมาได้แล้ว ทาให้ระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อ โดยมีแนวต้านถัดไปรอทดสอบที่บริเวณ 1335-1340 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 2 March 2018 ,SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 5-9 มี. ค. 18
(views 142)
SET Index : ภาพหลักหลังจากทดสอบแนวต้าน 1850 จุดไปแล้ว เริ่มมอง Upside การไปต่อที่ระมัดระวังมากขึ้น เพราะเกิด Bearish Divergence ใน RSI มีฐานรอทดสอบ 1815 จุด (เช้าที่ผ่านมาเกือบทดสอบ) และดีดกลับได้ ทิศทางยังไม่เสีย Momentum แต่จำกัดการดีดช่วงแนวต้าน 1838-1850 จุดระดับเสี่ยงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อวันนี้ปิดหลุด 1822-1823 จุดเพราะรอบหลักหลังจากทดสอบ 1850 จุด มี Downside กรณีหลุดแนวรับ 1815 จุด อยู่ที่ฐาน 1785-1790 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2018
Chart Insight (Night) : 2 March 2018,GOLD SPOT: รีบาวด์เพื่อลงต่อ
(views 125)
จากภาพราย 60 นาที ราคาฟื้นตัวขึ้นจากฐานแนวรับ 1305 ดอลลาร์ขึ้นมา โดยล่าสุดขึ้นมาใกล้แนวต้าน 1322 ดอลลาร์ มองความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อยังมีสูง เนื่องจากทิศทางหลักเป็นลบ ทาให้มองว่าการฟื้นตัวรอบนี้เป็นเพียงรีบาวด์เพื่อลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 28 February 2018 : Market Update : รอบบ่ายติดแนวต้าน 1845 จุดได้บ้าง
(views 121)
SET INDEX รอบบ่ายการฟื้นต่อเนื่องจากฐาน 1825 จุด น่าจะมีติดแนวต้าน 1845 จุดได้บ้าง แต่รอบหลักยังมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1850 จุดอีกรอบ ระดับเสี่ยงที่จะไปไม่ถึง Upside ดังกล่าวคือ หลุด 1822 จุด S50H18 รอบบ่ายมีโอกาสติดแนวต้านย่อย 1210-1213 จุดได้บ้าง แต่ยังมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1220 จุดอีกรอบก่อนจะเผชิญกับแรงขาย (รอบหลัก Upside จำกัด)
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 28 February 2018 : GOLD SPOT : น้าหนักโดยรวมเป็นลบ
(views 105)
จากภาพราย 60 นาที ในระยะสั้นเริ่มเห็นการสร้างรูปแบบของราคาลักษณะสามเหลี่ยม Ascending triangle scending triangle scending triangle scending triangle scending triangle scending triangle scending triangle scending triangle scending triangle รอการ Breakout Breakout Breakout Breakout Breakout Breakout Breakout เพื่อเลือกทิศทาง กรณีจะดึงภาพหลักเป็นบวกได้ก็ต่อเมื่อ กลับมายืน 1322 ดอลลาร์อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 27 February 2018 : Market Update : แกว่งออกข้าง แนวต้านติดสั้นๆ 1843-1845 จุด
(views 125)
SET INDEX รอบบ่ายคาดแกว่งตัวติดแนวต้าน 1843-1845 จุด โดยแรงกดยังไม่น่าจะรุนแรง แนวรับ 1832-1834 จุดเป็นฐานรองรับที่ดีขณะที่รอบหลักรอทดสอบแนวต้าน 1850/1880 จุด ระดับเสี่ยงที่จะไปไม่ถึง Upside ดังกล่าวคือ หลุด 1810 จุด
S50H18 บ่ายนี้แกว่งออกข้าง อาจมีติดแนวตา้ น 1210 จุด แต่ยังไม่น่าจะเกิดแรงขายกดต่ากว่า 1200 จุด เพราะรอบหลักมีโอกาสทะลุ 1210 จุด ขึ้นสู่ 1220 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 27 February 2018 : GOLD SPOT:ตราบใดที่ย่อไม่หลุด 1330 ดอลลาร์ ยังมีโอกาสขึ้นต่อ
(views 108)
จากภาพราย 60 นาที ราคายังคงประคองตัวเหนือเส้น Neck line Neck line Neck line Neck line Neck line Neck line ของรูปแบบ Inverse H&S Inverse H&S Inverse H&S Inverse H&S Inverse H&S Inverse H&S Inverse H&S Inverse H&S Inverse H&S ภาพยังคงเดิม ถ้าหากราคาไม่หลุดบริเวณนี้ (1330 ดอลลาร์) ก็ยังคงมองว่ามีโอกาสขึ้นต่ออีกรอบ เพื่อทดสอบแนวต้าน 1340 – 1345 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
26
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 12 January 2018 : Market Update ดูที่รอบหลักไปต่อ กา ลังจะปิด Gap 1814-1823 จุด
(views 127)
SET INDEX รอบหลักไปต่อ หลังจากผ่านแนวตา้ นสา คัญ 1815 จุด ณ ปัจจุบันกาลังจะขยับขึ้นปิด Gap 1814-1823 จุด และมีแนวต้านหลัก 1850 จุด ขณะที่รอบบ่ายการคลายตัวสลับชะลอจะเบาบาง ยืนไม่หลุด 1813 จุด และประคองรอบขึ้นต่อ S50H18 บ่ายนี้ระยะชะลอสลับเพื่อคลายตัวราย ชม. จะไม่หลุด 1182/1180 จุด เพราะรอบหลักยังคงกรอบแกว่งขึ้น มีเป้าหมาย 1190-1195 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 26 February 2018 : GOLD SPOT : ยืนยันรูปแบบ Inverse H&S
(views 105)
จากภาพราย 60 นาที ต้นสัปดาห์ราคากลับเข้าสู่รอบฟื้นตัว หลังจากที่ราคาสามารถทะลุแนวต้าน 1332 ดอลลาร์ที่เป็นบริเวณเส้น Neck line ของรูปแบบ Inverse Head and Shoulder เกิดสัญญาณบวก วัดรอบได้ที่ 1344ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 23 February 2018 , SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 26 ก.พ.-2 มี.ค. 18
(views 126)
SET Index : สัปดาห์ที่ผ่านมาดึง High เกือบปิด Gap 1814-1823 จุด แต่ยังปิดไม่สนิท และเกิดแรงขายกดลงแตะ 1790 จุด แรงเหวี่ยงมาจาก PTT
ฉะนั้น ช่วงระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-2 มี.ค. คาดว่าภาพรวมของตลาดฯ ยังจะมีแรงเหวี่ยงตามราคาหุ้น PTT ที่ติดแนวต้าน 554 บาทประเมินภาพรวมตลาดฯ ในสัปดาห์หน้า แนวรับ 1780-1785 จุด เป็นฐานสาคัญ คาดว่าจะเกิดการดีดกลับที่แนวดังกล่าว Upside ประมาณ 1810-1825 จุด
ระดับเสี่ยงจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อปิดหลุดแนวรับ 1785 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 23 February 2018 : GOLD SPOT: ฟอร์มตัวรูปแบบ Inverse Head and Shoulders
(views 110)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาฟอร์มตัวรูปแบบ Inverse Head and Shoulders หาก Breakout ผ่านแนวต้านที่บริเวณ 1332 ดอลลาร์ได้จะเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัว โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1345 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 22 January 2018 : Market Update : บ่ายการหนุนขึ้นจากหุน้ PTT น่าจะติด 1805-1810
(views 114)
SET INDEX ดัชนีถูกค้ายันจากหุ ้น PTT (มีผลต่อดัชนี 7.40 จุด) ส่วนบ่ายนี้แรงหนุนจากหุ ้น PTT ให้ดูที่แนวต้าน 554-556 บาท กรณีเริ่มติด จะทาใหภ้ าพรวมของดัชนีไม่ผ่าน 1810 จุดได้ โดยมีแนวตา้ นย่อยระหว่างทาง ณ ระดับ 1805 จุด S50H18 รอบบ่ายแกว่งแคบ เล็งแนวรบั ย่อย 1165-1167 จุด ควรจะยืนทรงตัวไม่หลุดแนวดังกล่าว เพื่อคงรอบหลักที่จะฟื้นต่อเนื่องเพื่อปิด Gap 1173-1179 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 22 February 2018 : GOLD SPOT : รอแนวรับที่ 1310 ดอลลาร ์
(views 106)
ค่าเงินดอลลารย์ ังอยใู่ นรอบของการแข็งค่า ทาใหถึ้งแมว้ ่าราคาทองคาจะมีโอกาสรีบาวน์ในรอบสั้นได้บ้าง แต่ยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อ เมื่อ มองจากภาพทางเทคนิคจะเห็นว่ามีแนวรับสาคัญอยู่ที่บริเวณ 1310 ดอลลาร ์แนวดังกล่าวจะเป็ นแนวรอเขา้ซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 21 January 2018 : Market Update : บ่ายนี้ฟื้นเขา้ หาแนวตา้ น 1810-1815 จุด
(views 113)
SET INDEX รอบเช้ ามีแรงส่งจาก PTT ซึ่งมีผลกระทบถึง 8.40 จุด ฉะนั้นหากไม่นับรวม PTT ดัชนีมีโอกาสชะลอในรอบเช้ า ภาพรวมบ่ายนี้คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวตา้น 1810-1815 จุด ขณะที่รอบหลักมีระยะที่จ ะฟื้นขึ้นปิด Gap 1814-1823 จุด
S50H18 บ่ายคาดแกว่งในกรอบ 1164-1172 จุด ขณะที่ภาพรายวันตอ้ งระทะลุแนว
ต้าน 1172 จุดก่อน ถึงจะเปิด Upside ซึ่งจะพบว่าทิศทางอ่อนแอกว่า SET50 Index
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 21 February 2018 : GOLD SPOT : ไม่ผ่านระดับ 1330 ดอลลาร์ มองลงต่อ
(views 106)
จากภาพราย 60 นาที แนวสาคัญของวันนี้ที่ 1330 ดอลลาร์ หากราคาทองคาไม่สามารถ Breakout ผ่านบริเวณนี้ขึ้นไปได้ มีโอกาสที่จะเกิดการปรับตัวลดลงต่อ และมีโอกาสผันผวนแรงในช่วงการรายงานผลการประชุม FOMC ในเวลาตี 2 ตามเวลาประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 20 February 2018 : GOLD SPOT : ลงต่อหลัง Breakout จากรูปแบบ Descending Triangle
(views 114)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคายังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจาก Breakout จากรูปแบบ Descending Triangle ลงมา ประเมินว่าระยะสั้นอาจมีแรงซื้อกลับเมื่อทดสอบแนวรับที่ 1330-1335 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 20 January 2018 : Market Update : รอบบ่ายมีโอกาสย่อแตะ 1807 จุดอีกครั้ง
(views 112)
SET INDEXภาพราย 15 นาที เริ่มเห็นรูปแบบการแกว่งตัวที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเคลื่อนไหวในกรอบ Downtrend channel รอบบ่ายดัชนีมีโอกาสลงทดสอบ Low ของรอบเช้าที่ 1807 จุดอีกครั้ง
S50H18ดัชนีลงมาเคลื่อนไหวต่ากว่า 1170 จุด รอบบ่ายมีโอกาสชะลอตัวก่อน กรณีจะดึงภาพบวกกลับมาต้องดึงพ้นแนวต้าน 1172จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 19 January 2018 :Market Update : Sideway เหนือระดับ 1812 จุด
(views 154)
SET INDEXรอบเช้าดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ ตั้งแต่เปิดตลาดโดดขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1812 จุด ลักษณะเป็นการ Sideway โดยรอบบ่ายถ้าหากยังสามารถยืนระดับดังกล่าวได้ ก็จะมีลุ้นดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1820 จุดอีกครั้ง
S50H18ดัชนีค่อยๆ ปรับตัวขึ้นต่อ อาจมีย่อระหว่างทางบ้างเล็กน้อย แต่โดยรวมเรายังประเมินบวก รอบบ่ายหากยังไม่หลุด 1170 จุด ลุ้นทา High ใหม่ต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 19 February 2018 : GOLD SPOT: มีโอกาส Breakout ลงจากรูปแบบ Descending Triangle
(views 110)
จากภาพราย 60 นาทีราคาทองคาฟอร์มตัวรูปแบบ Descending Triangle มีโอกาสที่จะ Breakout ลงมา ดังนั้นหากหลุดระดับ 1345 ดอลลาร์ มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง
อ่านเพิ่มเติม
16
กุมภาพันธ์
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 16 February 2018 , SET INDEX : มุมมองสัปดาหห์ น้า 19-23 ก.พ. 18
(views 131)
SET Index : สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการทา Lower Low ต่ากว่า 1758 จุดและทยอยฟื้นกลับเข้าหาแนวต้านสาคัญ 1810 จุด แต่ยังไม่ทะลุผ่าน
คาดว่า 19-23 ก.พ. จะทะลุผ่านได้ ซึ่งจะยืนยันรอบฟื้นตัวต่อเนื่องตามกรอบการฟื ้นตัวของภาพหลักกลับสู่แนวต้าน 1850 จุด ระหว่างทางมีแนวต้าน
ย่อย 1810-1815 จุดคอยสกัดกัน้ บ้าง แต่ในที่สุดจะทะลุผ่านได้ระดับเสยี่งจะเกิดขึน้ต่อเมื่อหลุดแนวรับ 1785 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 01 February 2018 : GOLD SPOT: เป้ าหมายแนวต้านถัดไปที่ 1365-1370 ดอลลาร์(ราคายังแข็งแกร่ง แต่ระวังการกลับตัวแข็งค่าของเงินดอลลาร์ไว้ด้วย)
(views 108)
วางเป้ าหมาย 1365-1370 ดอลลาร์สอดคล้องกับการฟื้นตัวในรูปแบบ Inverse Head & Shoulders ที่มีความต่อเนื่องของรอบการฟื้นตัวเพื่อทดสอบบ่าขวา และมีแนวต้านด้านบน 1380 ดอลลาร์ เป็นด่านใหญ่ที่จะรอทดสอบ
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 14 January 2018 : Market Update บ่ายนี้ยังตันที่ 1797-1800 จุด
(views 111)
SET INDEX รอบบ่ายคาดว่ายังไปไม่ได้ไกล ตันที่แนวต้าน 1797-1800 จุด และมีโอกาสชะลอสลับราย ชม. มาที่แนวรับ 1790 จุด ตราบที่ไม่หลุดแนวรับ 1785 จุดรอบหลักคงวางเป้าหมายที่จะปิด Gap 1814-1823 จุด S50H18 ปิดเช้า Basis -6.02 จุด ทำให้รอบบ่ายยังจำกัดแนวต้านไว้ที่ 1160 จุด และมีโอกาสที่จะเจอระยะชะลอกลับลงมาที่แนวรับ 1152 จุดได้ ส่วนภาพหลักรอแตะ 1170 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 15 February 2018 : GOLD SPOT: เป้าหมายแนวต้านถัดไปที่1365 ดอลลาร์
(views 111)
ภาพราย 60 นาที หลังจากที่ราคาทะลุแนวต้าน 1352 ดอลลาร์มาได้ ในรอบเช้าเกิดการ Pullback สั้นๆลงมา และสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ แสดงถึงการขึ้นในรอบนี้แข็งแกร่ง ราคามีโอกาสขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1365 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 14 January 2018 : Market Update รอบบ่ายประคองเหนือ 1795-1798 จุดได้
(views 121)
SET INDEX รอบบ่ายคาดว่าจะยืนเหนือ 1798 จุด และมีระยะสลับดีดราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1805-1807 จุด กรณีถอยมากกว่าคาด ยังจะไม่หลุดแนวรับ 1795 จุด ขณะทีรอบหลักวางเป้าหมายมีโอกาสปิด Gap 1814-1823 จุด S50H18 ปิดรอบเช้า Basis -5.32 จุด ลดลงจากรอบเช้าวันก่อนหน้าที่ -7.18 จุด แต่ยังไม่หลุดจากกรอบ Sideway เนื่องจากราย ชม. มี Upside จำกัด ติด 1165-1169 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 14 February 2018 : GOLD SPOT: ยังคงแกว่งในกรอบ Uptrend channel
(views 124)
ภาพราย 60 นาที ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1335 บาท ซึ่งเป็นกรอบบนของ Uptrend channel แล้วเกิดการย่อตัวลงมา เราประเมินเป็นเพียงการย่อสลับระหว่างทางเท่านั้น ทิศทางโดยรวมคงลักษณะ Sideway Up ในกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 13 January 2018 : Market Update บ่ายนี้จำกัด UpsideUpside UpsideUpside 1805-1810 จุด
(views 110)

SET INDEXประเมินที่ภาพหลักจะปรับขึ้นปิด Gap 1814-1823 จุด และไปต่อเพื่อรอทดสอบ 1850 จุด แต่บ่ายนี้คาดว่าจากัด Upsideไม่เกินช่วงแนวต้าน 1805-1810 จุด
S50H18ยังอ่อนแอเมื่อเทียบกับตลาดฯ Basisปิดรอบเช้า -7.18 จุด คาดบ่ายนี้แกว่งออกข้าง 1155-1162 จุด ดีสุดสาหรับ Upsideรอบบ่ายังไม่ผ่านแนวต้าน 1165 จุด ขณะที่ภาพรายวันมีแนวต้านสาคัญ ณ ระดับ 1170 จุดรอทดสอบ
อ่านเพิ่มเติม