บทวิเคราะห์อนุพันธ์รายวัน

18
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 18 October 2019,สลับบวกในรอบเช้า วางแนวต้านสาคัญ 1639 จุด
(views 39)
ภาพรวมดู Downtrend ที่ 1639 จุด แต่ตามรอบหลักที่ฟื้นแบบ Double Bottoms ให้โอกาสทะลุผ่าน 1639 จุด ไปที่ม ีเป้าหมาย 1645-1650 จุดโดยที่รอบเช้านี้มีระยะสลับบวกเข้า หาแนวต้าน 1637 -1640 จุด รอbreakout เพื่อหลุดออกจากกรอบ Sidewayเว้นหลุด 1625 จุด เสี่ยงอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 17 October 2019,ขอดูช่วงแนวต้านย่อย 1637- 1639 จุด ก่อน อาจติดราย ชม.
(views 38)
รอบหลักจ่อผ่าน Downtrend ที่1639 จุด ซึ่งตามกรอ บการฟื้นแบบDouble Bottoms จะต้องทะลุผ่าน เพื่อทดสอบเป้าหมาย 1645-1650 จุด แต่รอบย่อยยังขอ ดูแนวต้านที่ 1637-1639 จุด เป็นด่านสำคัญก่อนหากเริ่มติดอาจทำให้การฟื้นแบบ Double Bottoms มีระยะแกว่งออกด้านข้างรายทางช่วง 1625-1639 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 16 October 2019,ติดต้านสั้นที่ 1634 จุด มีโอกาส ย่อรายทาง แต่รอบหลักไปต่อ
(views 41)
ภาพหลักฟื้นตัวแบบ Double Bottoms ต่อเนื่อง หลังเมื่อวานแตะ High ที่เป้าหมายหลักเบื้องต้นของแนวค่าเฉลี่ยที่ 1633 จุด แต่สั้น ๆ ยังติดแรงขายรายทาง หากไม่หลุดแนวรับล่างที่ 1616 จุด ยังให้กรอบหลักทะลุต้าน 1633 จุด ในระยะถัดไป โดยมีเป้าหมาย 1645-1650 จุด ขณะทีรอบเช้ายังคาดไม่ผ่าน1634 จุด มีโอกาสอ่อนตัวเข้าหาแนวรับย่อย 1620-1622 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 15 October 2019,ติดแนวต้านสั้นๆ ที่ 1630-1633 จุด มีโอกาสย่อรายทาง
(views 45)
ภาพหลักฟื้นตัวแบบ Double Bottoms และเมื่อวานปิดผ่านแนวต้าน 1623 จุด ยืนยันรอบบวกมากขึ้น ( ยืนปิด Gap 1619-1623 จุดได้สนิท) เป้าหมายหลักเบื้องต้นอยู่ที่แนวค่าเฉลี่ย 1633 จุด แต่สั้น ๆ คาดว่ามีโอกาสติดแรงขาบยรายทางแต่หากไม่หลุดแนวรับล่างที่ 1616 จุด ยังให้กรอบหลักทะลุต้าน 1633 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 11 October 2019,ให้น้ำหนักฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1613-1615 จุด
(views 39)
เมื่อวานยืน Low ไม่หลุด 1605-1609 จุด ดึงรอบเช้ามีโอกาสฟื้นกลับราย ชม. เพื่อแตะแนวต้าน 1613-1615จุด แต่หากยังมีแรงกดอีกเล็กน้อย จะพบว่า Downside ไม่น่าหลุด 1600จุด เพราะภาพหลักการปรับฐานจาก 1680 จุด มีโอกาสจบรอบสมบูรณ์ไปแล้วความเสี่ยงจะเริ่มเปิด หากมีการดึง Low หลุด 1602 จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 10 October 2019,เช้าติดแนวต้าน 1618-1620 จุด มีโอกาสอ่อนตวัวราย ชม. อีกรอบ
(views 37)
เมื่อวานปิดเหนือ 1615 จุด ได้ยังยืนภาพหลักเหมือนเดิมคือ การปรับฐานจาก 1680 จุด ในรูปแบบ Head &Shoulders มีโอกาสจบรอบสมบูรณ์ไปแล้วฉะนั้น Downside จำกัดที่ 1600/1590 จุด เว้นหลุเปลี่ยนเป็นขาลงชัดเจนส่วนเช้านึ้ติดแนวต้าน 1620 จุด มีโอกาสอ่อนตัวเข้าหา 1610/1605 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 9 October 2019,Downside จำกัด รอบบวกจะยืนยันชัดเมื่อผ่านต้าน 1615 จุด
(views 32)
ภาพหลักการปรับฐานจาก 1680จุด ในรูปแบบ Head & Shoulders มีโอกาสจบรอบสมบูรณ์ไปแล้ว Downside จำกัดที่1600/1590 จุด เว้นหลุดเปลี่ยนเป็นขาลงชัดเจนแตะ 1585 จุด อีกรอบ ขณะที่เช้านี้ Downside จำกัด1604/1600 จุด และเมื่อกลับมาผ่าน1615 จุด จะยืนยันรอบบวกราย ชม.
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 8 October 2019,ยังติดแนวต้าน 1615 จุด เช้ามีโอกาสสลับ ชะลอราย ชม.
(views 34)
ภาพหลักการปรับฐานจาก 1680 จุด แบบ Head & Shoulders มีโอกาสจบรอบการพักฐานวาง Downside จำกัด 1600/1590 จุด เว้นหลุดเปลี่ยนเป็นขาลงชัดเจน แตะ 1585 จุด เช้านี้ติดแนวต้านแรก 1615-1616 จุด มีโอกาสอ่อนตัวเข้าหาฐาน 1604จุด คาดเมื่อทดสอบแล้วจะทรงตัวฟื้นได้
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 7 October 2019,เปิดรอบเช้าฟื้นราย ชม. วางแนวต้าน 1612 จุด
(views 42)
รอบเช้าคาดฟื้นราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1612 จุด หลังศุกร์บ่ายดัชนีปิดใกล้ฐาน 1600 จุด ทำให้ Downside ที่เหลือจำกัด โดยจะยืนยันการฟื้นเมื่อปิด Gap 1619-1623 จุด กรณีไหลต่อหลุด 1590 จุด เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจน เจอฐาน 1585/1555 จุด อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 4 October 2019,เช้าปิดบวก ดูแนวต้านแรก 1614 จุด จะให้ดีต้องยืน 1622 จุด
(views 47)
แตะฐาน 1605 จุด อีกรอบทำให้การฟอร์มตัวปรับฐานจาก 1680 จุด ในกรอบ Head & Shoulders จบรอบสมบูรณ์ ฉะนั้น Downside จำกัดแนวรับ 1600/1590 จุด น่าจะเป็นโอกาสฟื้นตัว ยกเว้นหลุดอีกครั้ง
จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจนเช้านี้คาดเปิดบวก เข้าหาแนวต้าน 1614 จุด และจะดีมากขึ้น หากไปยืนเหนือ 1622 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 3 October 2019,กรณียืนเหนือ 1608 จุด ได้ควรเกิด Technical Rebound
(views 44)
เมื่อวานเกิดระดับเสี่ยงจากการหลุด 1620 จุด แต่ยังประคองปิดยืนเหนือ 1608 จุด ได้กรณีเช้านี้หากยังยืนระดับดังกล่าวได้ลุ้นเกิด TechnicalRebound กลับมาปิด Gap 1619 -1623 จุด หากไม่เกิดกรณีข้างต้น ดัชนีเสี่ยงไหลต่อเนื่องไปที่แนวรับช่วงถัดมา1585-1590 จุด เพื่อฟอร์มตัวแบบ Head & Shoulders ในรอบเล็กให้จบ
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 2 October 2019,พักตัวใกล้ Low เดิม 1620 จุด ต้องรีบฟื้นกลับ เพื่อไม่เสี่ยง
(views 52)
ช่วง 1630-1635 จุด กลายเป็นแนวต้านระยะสั้น หลังเมื่อวานมีการพักตัวจากแนวต้านใกล้ 1640 จุด ลงมาแตะใกล้ Low ก่อนหน้า 1620 จุด มีโอกาสฟื้นกลับแม้จะพักตัวแต่ยังไม่เห็นPattern เสี่ยง เนื่องจากภาพรายวันได้ยืนยันสัญญาณการกลับตัวที่ 1620 จุดไปแล้ว (ให้เป็นซื้อ)ระดับเสี่ยงจะเปิดอีกรอบ หากหลุด 1620 จุด จะวิ่งลงสู่ 1612 จุด
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 1 October 2019,รอบเช้าคาดยืนแนวรับ 1633 จุด และกลับมาฟื้นสลับ
(views 36)
เมื่อวานมีสลับอ่อนตัวจากการติดแนวต้าน 1645 จุด ซึ่ง ยังปิดไม่ต่ากว่า 1635/1630 จุด ฉะนั้นรอบเช้าคาดไม่หลุด 1633 จุด และน่าจะฟื้นตัว แต่ยังจำกัดแนวต้าน 1643-1645 จุด แต่ยังไม่เห็น Pattern เสี่ยงเนื่องจากภาพรายวันได้ยืนยันสัญญาณการกลับตัว (หลังให้ซื้อที่แนวรับ 1620 จุด ไปแล้ว) รอบหลักในรายวันยังคงโอกาสแตะแนวต้าน 1645 จุด และทะลุผ่าน
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 30 September 2019,ราย ชม. สลับอ่อนตัวเบาๆ ได้บ้าง แต่ไม่หลุด 1636 จุด ยังให้ยึดภาพฟื้นตัว
(views 53)
ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปิดผ่านแนวต้านราย ชม. ที่1642 จุด (30 นาทีก่อนปิดตลาดฯ มีการดึงทาราคา) ทำให้ราย ชม. อาจยังมีช่วงสลับอ่อนเล็กๆ ได้บ้าง แต่ไม่หลุด 1636 จุด ยังให้รอบฟื้นตัวตามภาพรายวันซึ่งยืนยันสัญญาณกลับตัวไปแลว้ตั้งแต่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา (หลังเราให้ซื้อที่แนวรับแรก 1620 จุด) รอบหลักให้จังหวะทดสอบแนวต้าน 1660 จุด หลังดึง High ผ่าน Downtrend 1645 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 27 September 2019,รายวันกลับตัวแล้ว แต่ราย ชม. อาจติด 1639-1642 จุด ได้
(views 39)
ดัชนีติดแนวต้านราย ชม.ที่ 1639-1642 จุด มีโอกาสอ่อนตัวรายชม ลงสู่ 1631/1625 จุด อีกระลอกแต่ภาพรายวันไดยื้นยันสัญญาณกลับตัวไปแล้วตั้งแต่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา(หลังให้ซื้อที่แนวรับ 1620 จุดไปแล้ว) มีโอกาสแตะ Downtrend ที่แนวต้าน1645 จุด และใหจั้งหวะทะลุผ่าน 1645จุด Momentum บวกจะมากขึ้น เมื่อพ้นแนวต้านย่อย 1636 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 26 September 2019,รอบหลักทำฐานรอฟื้น แต่เช้านี้ยัง Sideway 1620-1633 จุด
(views 62)
รายวันพักฐานในรูปแบบ Head& Shoulders จากแนวต้าน 1680 จุด ซึ่งเราคงมุมมองเดิมคือ ทำฐานและมีน้ำหนักกลับตัว หลังแตะแนวรับซื้อคืนด่านแรกที่1620 จุด ไปแลัว (กรณีแย่สุดรอบนี้ไม่หลุดแนวรับ 1610 จุด)ส่วนภาพย่อยเช้านี้ Sideway1620-1633 จุด Momentum บวกจะมากขึ้นเมื่อพ้นแนวต้าน 1633-1636 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 25 September 2019,คาดเช้านี้จะมีสลับอ่อนตัวเข้าหา 1626 จุด หากไม่พ้น 1636 จุด
(views 49)
การพักฐานแบบ Head &Shoulders ได้จบรอบที่ฐาน 1620 จุด(วางเป็นแนวซื้อกลับ) ไปแล้ว ฉะนั้นรอบรายวันจะทยอยฟื้นตัว โดยยืนยันรอบบวกมากขึ้นเมื่อผ่านแนวต้าน 1636 จุด ในกรณีแย่สุดรอบนี้ หากยังชะลอต่อน่าจะไม่เกินแนวรับ 1610 จุดรอบเช้านี้ติดแนวต้าน 1634 จุด มีโอกาสชะลอเข้าหาแนวรับ 1626 จุดอีกรอบ (ทำฐานทยอยฟื้นกลับ)
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 24 September 2019,รอบรายวันใกล้กลับตัวเช้านี้ดูแนวต้าน 1630-1632 จุด
(views 48)
การพักฐานแบบ Head &Shoulders กำลังเข้าใกล้ฐานหลักที่มีโอกาสเกิดระยะกลับตัวที่แนวรับ 1620/1610 จุด วางเป็นแนวซื้อ กลับเพื่อดักรอบทยอยฟื้นตัวอีกครั้งเมื่อวานเปิดต่ำกว่า 1638 จุด ทำให้เกิดแรงกดแตะใกล้กรอบล่างรอบแกว่งขึ้น ณ ระดับ 1610-1617 จุดฉะนั้น Downside ที่เหลือจากัดมากเช้านี้ดูแนวต้าน 1630-1632 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 23 September 2019,ดูระดับเปิด หากเปิดผ่าน 1638 จุด ฟื้นเข้าหา 1645 จุด
(views 53)
การพักฐานแบบ Head &Shoulders หลุดแนวรับ 1630 จุด เล็กน้อยในระหว่าง ชม. แตะ Low 1628 จุด ก่อนฟื้นปิดเหนือ 1630 จุดได้ฉะนั้นระดับเปิดรอบเช้าดู 1638 จุด เป็นด่านสำคัญ เปิดผ่านจะฟื้นราย ชม. ไดถึ้งแนวต้าน 1645 จุด แต่ถ้าเปิดติด 1638 จุด ยังเสี่ยงทดสอบแนวรับ 1620/1610 จุด ซึ่งวางเป็นแนวซื้อกลับ
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 20 September 2019,ดีดต่ำกว่า 1646/1650 จุด เสี่ยง ดีดแค่ราย ชม. แล้วลงต่อ
(views 47)
ทิศทางหลักพักฐานตามโอกาสเกิด Head & Shoulders และเมื่อวานยืนยันมากขึ้นจากการหลุด 1654 จุด(กลายเป็นแนวต้านที่แข็งของรอบสั้น)ขณะที่รอบเช้าฟื้นตัว หากติดแค่แนวต้าน 1660 จุด จะเสี่ยงที่ทดสอบแนวรับ 1630 จุด และ 1610 จุด ในระยะถัดมาวางเป็นฐานการฟื้นตัวเป็นรอบอีกครั้งส่วนเช้านี้ดูระยะฟื้นถ้าติดแค่แนวต้าน 1646 จุด หรือ 1650 จุด เป็นดีดแค่ราย ชม.เท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 19 September 2019,เปิดบวกแต่ดูแนวต้าน 1660 จุด หรือ 1668 จุดก่อน
(views 50)
การฟื้นตัวทาได้ต่ำกว่าแนวต้านกรอบบนของภาพราย 60 นาที ณ ระดับ1668 จุด ฉะนั้นทิศทางหลักเสี่ยงที่จะพักฐานตามโอกาสเกิด Head &Shoulders ซึ่งจะยืนยันมากขึ้นเมื่อหลุด 1654 จุด เช้าให้รอบฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1660 จุด หรือ 1668 จุด แต่ระยะUpside ยังจำกัด เบื้องต้นหากเปิดบวกแต่หากไม่ข้ามแนวต้าน 1668 จุด ยังระวังตามภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 18 September 2019,Sideway Up ในกรอบ 1660-1670 จุด
(views 44)
กลุ่มพลังงานยังคงประคองตลาดในช่วงนี้นำโดย PTT และ PTTEP และกลุ่มที่ยังโดดเด่นต่อเนื่องเลยคือ ICTภาพทางเทคนิค ในราย 60 นาทีรูปแบบการแกว่งตัวเริ่ม ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย โดยกลายมาเป็นลักษณะ Sideway Up ตามกรอบ Channel ช่วงบรเิ วณ 1660 – 1670 จุด ตราบใดที่ไม่หลุด 1658 จุด ยังรักษาภาพบวก
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 17 September 2019,ยืนแนวรับ 1658 จุด ได้ประคองภาพบวก
(views 45)
กลุ่มพลังงานโดยเฉพาะกลมุ่ PTT ที่พยุงตลาดในเมื่อวานนี้ ทำให้ภาพ SET In dex ในรายชม. ยังสามารถประคองตัวเหนือระดับ 1658 จุด ได้รักษาแนวโน้ม Sideway ในช่วงนี้กรอบการแกว่งตัวที่บริเวณ 1658 – 1668 จุด(กรณีหลุด 1658 จุด จะเป็นการเข้าสู่อบการพักฐานทันที)
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 16 September 2019,ศุกร์ปิดต่ำกว่า 1665-1667 จุด ทำให้การดีดราย ชม. ยังต่ำ
(views 49)
ยังให้น้ำหนักที่ภาพรายวันยังเสี่ยงพักตัวต่อเนื่อง หลังรอบนี้ชนแนวต้าน1680 จุด และกลับมาต่ำกว่า 1665 จุด คาดติด Peak ระยะสั้นมีโอกาสปรับลงต่ำกว่า 1655 จุด แต่จะลงแรงหรือไม่ขอดูช่วงแนวรับแรก 1650-1655 จุด ก่อนให้น้ำหนักรอซื้อในช่วงทาฐานนิ่งแล้วส่วนรอบเช้าฟื้นตัวจากฐานที่ลงมาแตะ 1655 จุด แต่คาดติดแนวต้าน 1665-1667 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 13 September 2019,ไม่กลับไปยืน 1665-1667 จุด เสี่ยงเกิด Head & Shoulders
(views 50)
หากยึดที่รายวันยังเสี่ยงพักตัวหลังเมื่อวานชนแนวต้าน 1677-1680จุด และกลับมาต่ำกว่า 1665 จุด ฉะนั้นยังให้น้ำหนักตามเดิมคือ ติด Peak ระยะสั้น และคงโอกาสปรับลงต่ำกว่า 1655จุด แต่จะลงแรงหรืไม่ ขอดูช่วงแนวรับแรก 1650-1655 จุด ก่อนให้น้ำหนักรอซื้อในช่วงทำฐานนิ่งแลว้ระยะฟื้นราย ชม. ต่ำลง ไม่กลับไปยืนเหนือ 1665-1667 จุด เสี่ยงต่อการฟอรม์ตัว Head & Shoulders
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 12 September 2019,ติดแนวต้านรอบเช้าที่ 1677-1680 จุด
(views 57)
รายวันหากปิดไม่ผ่าน 1680 จุดยังให้น้ำหนักติด Peak ระยะสั้น และคงโอกาสปรับลงต่ำกว่า 1655 จุด แต่จะลงแรงหรือไม่ ขอดูช่วงแนวรับแรก 1650-1655 จุด ก่อนให้น้ำหนักรอซื้อในช่วงทำฐานนิ่งแล้วภาพย่อยรอบเช้านี้ติดแนวต้าน 1677-1680 จุด ยกเว้นขึ้นแรงทะลุแนวต้าน 1680-1685 จุด และยืนปิดได้จะเป็นการขึ้น ต่อเนื่องโดยไม่พักฐานระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 11 September 2019,เช้าคาดฟื้นสลับ แต่รายวันยืนยันการพักตัวแล้ว
(views 60)
ดัชนีติดแนวต้าน 1680 จุด รอบรายวันให้น้ำหนักพักตัว หลังเมื่อวานได้ดึง Low ต่ำกว่า 1665 จุด ไปแล้วจึงมีโอกาสปรับลงต่ำกว่า 1655 จุด ให้น้ำหนักรอซื้อในช่วงทำฐานนิ่งแล้วแต่จะลงแรงหรือไม่ ขอช่วงแนวรับแรก 1650-1655 จุด ก่อนขณะที่รอบเช้านี้คาดราย ชม. มีโอกาสฟื้นสลับ แต่ยังจำกัดแนวต้าน1670 จุด หรือ 1673 จุด เท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 10 September 2019,เริ่มติดมากขึ้น วันนี้รอบเช้าดู แนวต้าน 1676 จุด ไม่ผ่านระวัง
(views 56)
หลังดัชนีชนแนวต้าน 1680 จุด แล้วไม่ทะลุผ่านทำให้ Upside ระยะสั้นจำกัด ทำได้แค่กรอบ Trading และเมื่อกลับลงมาต่ำกว่า 1665 จุด จะเป็นการยืนยันสัญญาณติด Peak ระยะสั้น ดึงโอกาสปรับลงต่ำกว่า 1655 จุด อีกรอบแต่จะลงแรงหรือไม่ ขอดูช่วงแนวรับแรก 1650-1655 จุด ก่อนกรณีผิดทาง ทะลุ 1685 จุด เจอต้าน 1700 จุด ส่วนเช้าวันนี้หากไม่พ้น 1676 จุด ระวังมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 9 September 2019,ยังดูแนวต้านหลักสำคัญ 1680 จุดผ่านได้หรือไม่
(views 53)
ดัชนีขึ้นชนแนวต้าน 1680 จุด Upside จำกัดเน้นแค่ Trading โดยทิศทางหากติดช่วงแนวต้าน 1680-1685 จุด และกลับลงมาต่ำกว่า 1665จุด จะเป็นสัญญาณยืนยันการติด Peakระยะสั้น ดึงโอกาสปรบัลงต่ำกว่า 1655 จุด อีกรอบแต่จะลงแรงหรือไม่ ขอดูช่วงแนวรับแรก 1650-1655 จุด ก่อนกรณีผิดทางดันต่อผ่าน 1685 จุด เจอแนวต้าน1700 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 6 September 2019,แนวต้านหลักสำคัญ1680 จุด จะผ่านได้หรือไม่
(views 76)
แม้ว่ารอบนี้ High จะถูกดึงขึ้นถึงแนวต้าน 1675 จุด ก็ตาม ดูว่าจะผ่านแนวต้านหลักถัดมาที่1 6 80 จุด ได้หรือไม่ หากติดมีโอกาสพักตัวระยะสั้นต่ำกว่า 1660 จุด อีกรอบเนื่องจากเมื่อวานช่วงเปิดทิ้ง Gap ไว้ในกรอบ 1665-1670 จุด แต่มีการไหลลงมาปิด ฉะนั้น Upside ที่เหลือเน้นแค่ Trading
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 5 September 2019,ระยะสั้นพิจารณาแนวต้าน 1665-1670 จุด
(views 69)
วานนี้ขึ้นแรงกว่าแนวต้าน1655-1660 จุด แตะ High 1665 จุด แต่ยังปิดต่ำกว่า 1660 จุด ไม่ลบล้างโอกาสชะลอเพื่อคลายตัวในระยะถัดไปโดยจะยืนยัน Momentum ลบเมื่อหลุดแนวรับ 1648 จุด เช้านี้พิจารณาต่อรอบเส้นค่าเฉลี่ย 50 และ 75 วันช่วง 1665-1667 จุด น่าจะผ่านไม่ง่าย
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 4 September 2019,หากฟื้นต่ำกว่า 1650 จุด ยังระวังการไหลสู่ 1630 จุดในระยะถัดไป
(views 67)
เช้าเมื่อวานดึง High แตะ 1660จุด พ้น 1655 จุด ที่เป็นแนว Downtrend (วัดรอบตั้งแต่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา) แต่เกิดขึ้น แค่ในราย ชม. และได้อ่อนตัวหลุดแนวชี้วัดสำคัญคือ 1646จุด ยืนยันชัดเจถึงโอกาสที่จะหลุดแนวรบั 1640 จุด ไปสู่ฐานหลัก 1625 จุด ขณะที่รอบเช้าวันนี้หากฟื้นไดต่ำกว่า 1650 จุด ยังระวังการฟื้นชั่วคราวเพื่อลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 3 September 2019,ยังคงติด Downtrend สั้นที่ 1655 จุด มีโอกาสทาฐานอีกรอบ
(views 50)
เมื่อวานปิดไม่ผ่านแนวต้าน 1655 จุด (Downtrend วัดตั้ง แต่ 26ม.ค.) หากติด 1655 จุด ต่อเนื่องมีโอกาสชะลอลงมาทำฐานเพื่อรอรอบฟื้นตัวอีกครั้ง โดยเฉพาะหลุดแนวรับ 1646 จุด ยืนยันการอ่อนตัวแต่หากปิดพ้น 1655 จุด จะขึ้นต่อถึงแนวต้าน 1665 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2019
Chart Insight (Morning) : 2 September 2019,ติด Downtrend สั้นที่ 1655 จุด มีโอกาสทำฐานอีกรอบ
(views 64)
ศุกร์ที่ผ่านมาฟื้นในกรอบ Double Bottoms สู่ High เดิม1647-1650 จุด ทำให้หลุดจากการทำฐานในรอบหลัก หลังจากพ้นแนวต้าน 1650 จุด แต่ยังติด Downtrend 1655จุด จึงเสี่ยงในระยะสั้นที่จะปรับลงไปทาฐานอีกรอบ โดยเฉพาะหลุดแนวรับ1646 จุด มีฐานรอทดสอบ 1635 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 30 August 2019,เมื่อวานขึ้นแรง หากวันนี้มีย่อ หลุด 1635 จุด ยังระวังต่อ
(views 59)
เมื่อวานกลับมาปิด Gap 1625-1636 จุด ทำให้ภาพรายวันถูกยืนยันทิศทางบวกในการฟื้นตัวแบบ Double Bottoms สู่ High เดิม 1647-1650จุด และรอบหลักจะหลุดจากการทำฐานเมื่อยืนยันด้วยการพ้น 1650 จุด แต่ราย ชม. ระวังชะลอตัวจากภาวะขึ้นแรง หากหลุด 1635 จุด อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 29 August 2019,แกว่งออกข้าง 1612-1625 จุด
(views 56)
คาดเปิดบวก แต่น้ำหนักรวมยังเน้นแกว่งออกข้างช่วง 1612-1625 จุด ส่วนภาพรายวันทำฐาน โดยจะมีแนวโน้มเชิงบวกมากขึ้นเมื่อกลับมายืนเหนือแนวต้าน 1628 จุด ได้อีกรอบกรณีที่มีแรงเหวี่ยงมากกว่าที่
ประเมินและหลุด 1612 จุด จะเจอฐาน 1600/1590 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 28 August 2019,เช้าฟื้นตัวผ่านแนวต้านย่อย 1620 จุด จะให้ทิศทางที่ดีขึ้น
(views 49)
บ่ายเมื่อวานระยะเหวี่ยงตัวไม่หลุดแนวรับ 1612 จุด มีโอกาสฟื้นตัวรายชม. แต่การปิดตัวเมื่อวานยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ 1620 จุด ทำให้แนวต้านแรกยังจำกัด 1620 จุด ส่วนกรอบบนติดแนวตา้น 1625-1630 จุด เช้านี้ดูระดับเปิด หากไม่ดึง Lowต่ำกว่า 1612 จุด คาดจะฟื้นตัว และหากเริ่มพ้นแนวต้านย่อย 1620 จุด จะให้ทิศทางที่ดีขึ้น เว้นหลุด 1612 จุด เจอฐาน 1600-1605 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 27 August 2019,มีลุ้นฟื้นเข้าหาแนวต้าน 1630/1634 จุด
(views 58)
เมื่อวานหยุดฐานได้ที่แนวใกล้เคียง 1600 จุด ที่ให้เป็นฐานเริ่มทยอยซื้อ กลับ และเมื่อวานกลับมาปิดเหนือระดับที่หลุดแนวรับ 1622 จุดลงไปส่งผลให้รอบเช้านี้มีโอกาสเปิดบวก วางแนวต้าน 1630/1634 จุด
และเมื่อผ่านจะค่อย ๆ เปิดUpside กลับสู่แนวต้าน 1640-1647 จุด อีกรอบ (ซึ่งจะปิดความเสี่ยงที่จะเจอฐาน 1585-1590 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 26 August 2019,ระดับเปิดต่ำกว่า 1633 จุด รอดูฐานแรก 1622 จุด แต่คาดไม่อยู่
(views 62)
รอบการปรับฐานมีแนวรับสำคัญ2 ช่วง 1. 1600/1585 2. 1555 จุด ให้เป็นฐานทยอยซื้อกลับ เพราะรอบนี้น่าจะเป็นการปรับลงในระยะสุดท้ายของปีก่อนจะฟื้นตัวเป็นรอบฉะนั้นเช้านี้ดูแนวเปิด กรณีเปิด หลุด 1633 จุด (กรอบล่าง Uptrend)ให้รอดูแนวรับรายทางระยะแรกที่ 1622จุด หากรับอยู่จะแค่ฟื้นราย ชม. เท่านั้นเพราะฐานจริงจะหลุดแนวรับ 1622 จุด ลงสู่ 1600 จุด เป็นอย่างน้อย
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 23 August 2019,แกว่งออกข้าง 1626-1640 จุด
(views 61)
เมื่อวานดัชนีผันผวนช่วงเปิดตลาดฯ อ่อนตัวหลุด 1630-1633 จุด แตะ Low 1627 จุด ใกล้แนวรับ 1626 จุด ก่อนจะฟื้นตัว แต่ยังไม่ปิด Gap 1644-1650 จุด ภาพรวมต้องดู Gap หากไม่รีบปิด เสี่ยงที่จะอ่อนตัวขณะที่เช้านี้แกว่งตัวออกด้านข้างช่วง 1626-1640 จุด หาก break ออกจากกรอบฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จะให้ทิศทางที่ชัดเจนขึ้น แต่ในระยะถัดไปยังให้น้ำหนักมีโอกาส break ลง
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 22 August 2019,ติด Gap แนวต้าน 1644-1650 จุด
(views 55)
กลับมายืนเหนือ 1633 จุด (แนวชี้วัดการพักตัวราย ชม. ซึ่งชัดเจนมากขึ้นหากหลุด 1633 จุดแล้วปรับลงต่อเนื่อง)ฉะนั้นดัชนีมี Gap 1644-1650 จุด รอปิดแนว Gap หากไม่รีบทะลุผ่าน มีโอกาสที่จะติดและอ่อนตัว โดยจะเสี่ยงอีกรอบเมื่อหลุด 1630-1633 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 21 August 2019,ราย ชม. ยืน 1622 จุด มีจังหวะ ฟื้นย่อย แต่รายวันยังคงอ่อนตัว
(views 75)
รอบรายวันหลังจากดัชนีติดแนวต้านช่วง Gap 1644-1650 จุด และหลุด 1633 จุด (แนวชี้วัดการพักตัวรายชม. ที่ชัดเจนมากขึ้น) ทำให้ดัชนียังคงรอบอ่อนตัวได้ต่อเนื่อง แนวรับสำคัญ 1616จุด แต่ราย ชม. มีจังหวะฟื้นย่อยจากแนวรับ 1622 จุด เข้าหาแนวต้าน 1630/1635 จุด คาดผ่านลำบาก
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 20 August 2019,ติดแนวต้านช่วง Gap 1645-1650 จุด
(views 65)
ดัชนียังติดแนวต้านช่วง Gap 1644-1650 จุด โดยยังคงอ่อนตัวได้ในราย ชม. วางแนวรับแรก 1630-1633 จุด แต่การย่อตราบที่ไม่หลุด 1616จุด ทิศทางไม่เสียรอบฟื้นตัวจากฐาน1590 จุดในแบบ Technical Rebound ซึ่งเคลื่อนไหวระหว่าง 1590-1650 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 19 August 2019,ราย ชม. มีโอกาสย่อ แต่ระยะ สั้น-กลาง ยังให้รอบฟื้นต่อเนื่อง
(views 61)
ดัชนีปิดยืน 16 30 จุด ให้รอบTechnical Rebound ต่อเนื่อง มีโอกาสปิด Gap 1644-1650 จุด แต่ช่วงสั้นราย ชม. อาจจะเริ่มติดแนวต้าน 1636 จุด หรือ 1643 จุดได้โดยมีโอกาสอ่อนตัวเข้าหาแนวรับ 1625 จุด แต่การย่อราย ชม. ตราบที่ไม่หลุด 1616 จุด ทิศทางไม่เสียรอบฟื้นตัวจากฐาน 1590 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 16 August 2019,เมื่อวานปิดด้วยรูปแบบ Doji เช้ามีโอกาสแตะ 1610-1613 จุด
(views 59)
ดัชนีลงไปทำ Lower low ที่1590 จุด ก่อนจะฟื้นตัวปิดได้ที่ 1604 จุด ซึ่ง เป็นฐานสุดท้ายที่ควรฟื้นกลับ(Bullish Divergence 60 นาที) แต่ยังเป็นแค่ Technical Rebound จนกว่าจะทะลุ 1612-1630 จุด
วันนี้คาดรอบเช้ามีลุ้นทดสอบแนวต้าน 1610-1612 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 15 August 2019,แนวรับสุดท้าย 1604 จุด ควรฟื้น หากหลุดทิศทางแย่
(views 66)
เมื่อวานเปิดด้วย Technical Rebound ติดแนวต้าน 1640 จุด (เป็นดีดเพื่อลงต่อ) บวกกับดัชนีปิด Gap 1644-1650 จุด ไม่ได้ดึงรอบบ่ายไหลทา Lower low วางแนวับรอทดสอบถัดมา 1604 จุด 1604 จุด เป็นฐานสุดท้าย ควรฟื้นกลับ (Bullish Divergence 60นาที) แต่หากหลุด ทิศทางแย่ต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
14
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 14 August 2019,หลุด 1626 จุด ภาพใหญ่เสีย หาก ไม่เกิด Technical Rebound
(views 52)
ไหลเร็วหลุด 1626 จุด ที่วางไว้ในภาคบ่าย ทำให้ภาพใหญ่เปลี่ยนแนวโน้มเป็นลบ มีแนวรับถัดมา 1604 จุด ฉะนั้นควรรีบเกิด Technical Rebound กลับมาปิด Gap 1644-1650 จุด เพื่อไม่เสี่ยงไหลต่อเนื่องเช้านี้ดูการดีดราย ชม. จากภาวะ Oversold กลับมาที่แนวต้าน 1630-1640 จุด หากไม่พ้นเป็นดีดเพื่อลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
13
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 13 August 2019,ไม่ควรดึง Low ต่ำกว่า 1647 จุด
(views 51)
ศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากติดแนวต้าน 1674 จุด มีรอบพักตัวที่แรงกว่าคาด ปิดแตะ 1650 จุด ฉะนั้นรอบเช้านี้ควรเปิดฟื้นทันที เพื่อไม่เสี่ยงหลุด Lowเดิม 1647 จุด (แนวทำฐาน) ลงสู่แนวรับถัดมาที่ 1635 จุด นักลงทุนต่างชาติกลับมา Long ในตลาด Futures 3,949 สัญญา แต่ยังขายสุทธิในตลาด Spot 2,025 ลบ.
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 9 August 2019,รอบเช้าทรงตัวใน กรอบ 1663-1674 จุด
(views 57)
ยังคงมุมมองภาพรวมอยู่ในช่วงทำฐาน 1650-1670 จุด ซึ่งจะเปิดUpside ระยะกลางมากขึ้น เมื่อพ้นแนวต้าน 1687 จุด เพื่อ ลุ้นปิด Gap 1687-1695 จุด ในระยะถัดไปภาพรวมเช้านี้ทรงตัว 1663-1674 จุด โดยกรอบบนยังติดแนวต้าน1674 จุด ระยะรอบวันจะดีขึ้น เมื่อปิดเหนือ 1670 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 8 August 2019,ดูจุดเปิดที่ 1668 จุด เป็นแนวตัดสิน
(views 54)
ภาพรวมยังอยู่ในช่วงกรอบแกว่งทำฐาน 1650-1670 จุด โดยจะเริ่มเปิดUpside ระยะกลางมากขึ้นเมื่อพ้น1687 จุด เพื่อลุ้นปิด Gap 1687-1695 จุด ขณะที่ภาพเช้านี้ หากเปิดยืน 1668 จุดได้จะฟื้นเข้าหาแนวต้าน1675-1681 จุด แต่หากระดับเปิดรอบเชา้ ต่า กว่า 1668 จุด จะปรบั ลงอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 7 August 2019,ระยะกลางจะเปิด Upside เมื่อพ้น 1687 จุด
(views 56)
เมื่อวานเปิดรอบเช้าแตะฐาน 1650 จุด พอดีและเกิด Technical Rebound กลับมายืนเหนือ 1670 จุดได้พ้นจากการแกว่งทำฐาน 1650-1670 จุด ให้รอบฟื้นต่อ โดยจะเริ่มเปิด Upside ระยะกลางมากขึ้น
เมื่อพ้น1687 จุด เพื่อลุ้นปิด Gap 1687-1695 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 6 August 2019,ดูรอบเปิดเช้านี้ ควรจะฟื้นตัวแต่หากเปิดลงเสี่ยง
(views 69)
ปิดต่ำกว่า 1670 จุด และปิดที่กรอบล่างของรอบแกว่งตัวขึ้นตั้งแต่ 27ธ.ค. 61 อยู่ ณ ระดับ 1665 จุด ฉะนั้นโอกาส ฟื้นตัวยังต้องรอดูจนกว่าจะกลับมายืนเหนือ 1670-1677 จุด ได้อีกครั้งรอบเช้าดูจังหวะการดีดที่แนวต้าน 1670 จุด หรือ 1677 จุด แต่หากเปิดลง เสี่ยงเจอฐาน 1650 จุด
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 5 August 2019,เช้านี้ดูแนวต้าน 1687 จุด เป็นด่านสำคัญ
(views 76)
รอบเกิด Technical Rebound จากแนวรับ 1670 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย200 วัน) ดูระยะดีดต่อ หากยังไม่ข้ามแนวต้าน 1700 จุด จะยังเป็นรอบการฟื้นตัวขึ้นมาปิด Gap 1687-1695 จุด เท่านั้น จุดยืนที่จะให้รอบบวกคือ พ้นแนวต้าน 1715 จุด ขณะเช้าหากติดแนวต้าน 1687จุด ยังเสี่ยงต่อการทดสอบ 1670-1675 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 2 August 2019,ถ้าหลุด 1696 จุด มีโอกาสเจอฐาน 1675 จุด
(views 61)
เมื่อวานดัชนีปรับ ตัวลงมาปิดต่ำกว่าระดับ 1700 จุด ซึ่งเช้านี้รอดูหากเคลื่อนไหวหลุดระดับ 1696 จุด จะทำให้ดึงความเสี่ยงการพักตัวกลับมา มีโอกาสปรับตัวลงต่อสู่ฐูาน 1675 จุดแต่กรณียืน 1696 จุด จะยังคงรักษารอบการเกิด Technical Rebound ในภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 1 August 2019, เช้ายังติดแนวต้าน 1715-1720 จุด
(views 68)
เมื่อวานเกิด Technical Rebound ได้ที่แนวรับ 1700 +/- 5จุด และปิดเหนือ 1708 จุด ได้ทำให้ทิศทางรวมมีโอกาสฟื้นตัว แต่ยังดูแนวต้านเช้านี้ที่ 1715-1720 จุด ก่อนหากทดสอบแล้วมีแรงขายไม่หลุดตต่ำกว่า1700 จุด ยังเป็นช่วงแกว่งเพื่อรอฟื้นตัวแต่หากหลุด 1696 จุด จะเกิดทิศทางลบอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
31
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 31 July 2019, Downside ต่อรอบเหลือไม่เยอะ 1696-1700 จุด ลุ้นฟื้นกลับ
(views 60)
เมื่อวานราย ชม. หลุด 1715 จุด เข้าสู่ระยะปรับฐาน แต่การลงมาที่แนวรับ 1705 จุด ทำให้เหลือ Downside ต่อรอบการปรับฐานไม่เยอะ ประเมินแนวรับ 1696 -1700 จุด จะเป็นฐานเกิด Technical Reboundเปิดรอบเช้าดูแนวต้านย่อย 1708 จุด หากเปิดข้ามยืนยันการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
26
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 26 July 2019, เช้าติดแนวต้าน 1730-1733 จุด มีโอกาสอ่อนตัวราย ชม.
(views 73)
รอบหลักคงมุมมองเดิมคือ Low ไม่หลุดแนวรับ 1715 จุด ยังเป็ นพักเพื่อขึ้นต่อ ให้เป็ นจังหวะซื้อ คงเป้าหมายรอทดสอบ High เดิม 1748-1750 จุด (ยืนยันฝั่งลบเมื่อหลุด 1715 จุด) ส่วนเช้านี้คาดแกว่งแคบติดแนวต้าน 1733-1735 จุด และมีโอกาสอ่อนตัวแตะแนวรบั ย่อย 1725 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 25 July 2019,รอบเช้าเปิดบวก แต่ยังติด แนวต้าน 1730-1733 จุด
(views 60)
รอบหลักคงมุมมองเดิมคือ Low ไม่หลุดแนวรับ 1715 จุด ยังเป็นพักเพื่อขึ้นต่อ ให้เป็นจังหวะซื้อ คงเป้าหมายรอทดสอบ High เดิม 1748-1750 จุด(ยืนยันฝั่งลบเมื่อหลุด 1715 จุด)ขณะที่เช้านี้ดัชนีจะเปิดบวก แต่จำกัด Upside ช่วงแนวต้าน 1730-1733 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 24 July 2019,คงมุมมองตราบที่ Low ไม่หลุด 1715 จุด ไม่เสีย
(views 66)
เมื่อวานดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ แต่มูลค่าการซื้อ ขายเบาบาง และประคอง Low ไม่หลุดแนวรับ 1715 จุด เรายังคงมุมมองพักเพื่อขึ้น ต่อ ให้เป็นจังหวะซื้อ คงเป้าหมายรอทดสอบ High เดิม 1748-1750 จุด (เว้นไม่เป็นไปตามคาด โดยจะยืนยันฝั่งลบเมื่อหลุด 1715 จุด) ส่วนเช้านี้แกว่งออกข้างช่วง 1720-1730 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 23 July 2019,Sideway ตราบที่ Low ไม่หลุด 1715 จุด ไม่เสีย
(views 68)
กลับมาทำฐาน Sideway ซึ่งหาก Low ไม่หลุดแนวรับ 1715 จุด ยังให้มุมมองเป็นพักเพื่อขึ้นต่อ ให้เป็นจังหวะซื้อ คงเป้าหมายรอทดสอบ Highเดิม 1748-1750 จุด (เว้นไม่เป็นไปตามคาด โดยจยืนยันฝั่งลบเมื่อหลุด 1715 จุด) ขณะที่เช้านี้คาดติดแนวต้านย่อย 1733/1738 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 22 July 2019,ราย ชม. ยังติดแนวต้านย่อย 1740/1745 จุด
(views 76)
หลังจากรอบนี้หยุด Low ได้ที่สนวรับ 1715 จุด ซึ่ชเราได้เคยให้มุมมองไว้ว่าการพักที่ผ่านมา เป็นพักเพื่อขึ้น ต่อและให้เป็นจัชหวะซื้อ ฉะนั้นการขยับขึ้นต่อยังคงเป้าหมายรอทดสอบ High เดิม 1748-1750 จุด และมีโอกาสทะลุขึ้นทดสอบแนวต้านถัดมา 1755 / 1760 จุด (เว้นไม่เป็นไปตามคาด โดยจะยืนยันฝั่งลบเมื่อหลุด 1715 จุด) ขณะที่เช้านึ้คาดยัชติดแนวต้านย่อย 1740/1745 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 19 July 2019,ดูฐาน 1715-1720 จุด เป็นหลักให้น้ำหนักทยอยฟื้นตัว
(views 58)
เมื่อวานหยุด Low ได้ที่ 1715 จุด นำมาสู่การฟื้นราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1724 จุด และปิดตลาดฯ ดัชนียังคงประคองตัวปิดเหนือ 1720 จุด ได้มีโอกาสสูงที่จะกลับขึ้นทดสอบแนต้าน 1750 จุด ในระยะถัดไปส่วนเช้านี้คาดแกว่งออกข้างยังติดแนวต้าน 1727 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 18 July 2019,เช้าหากหยุด Low ที่ 1715 จุด มีโอกาสฟื้นและปิดเหนือ 1720 จุด
(views 70)
เมื่อวานปิดต่ำกว่า 1720 จุด มีน้าหนักที่จะไปเจอแนวรับ 1715/1700จุด แต่คาดว่าจะไม่หลุด 1700 จุด ยังคงมุมมองชะลอแค่ช่วงสั้นเพื่อขึ้นต่อเช้านี้หากหยุด Low ได้ที่ 1715 จุด จะนามาสู่การฟื้นราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1724 จุด และ 1727 จุด และมีโอกาสที่จะยืนปิดเหนือ 1720 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 17 July 2019,ทำฐานต่อ แนวรับไม่หลุด 1720 จุด ยังไม่เสียทิศทาง
(views 75)
รอบนี้การพักตัวจาก High ใกล้1750 จุด หากไม่หลุดแนวรับ 1725 /1720 จุด ยังวางเป็นแนวซื้อกลับ เพราะทิศทางรวมเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อขณะที่ภาพรวมเช้านี้ดูแนวรับ 1725 จุด เป็นหลักหากไม่หลุดคาดจะมีระยะฟื้นกลับสู่แนวต้าน 1735 จุดแต่หากไม่เป็นตามที่คาด ความเสี่ยงที่จะทำฐานต่ำกว่า 1720 จุด อาทิ 1715/1700 จุด ยังมีน้ำหนัก
อ่านเพิ่มเติม
15
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 15 July 2019,การอ่อนตัวเป็นแค่แกว่งออกข้าง รอฟื้นกลับ
(views 68)
รอบการย่อจาก High 1748 จุด จะยังไม่เปลี่ยนกรอบที่จะเป็นพักเพื่อขึ้นต่อ ตราบที่ดัชนีไม่หลุดแนวรับ 1725 /1720 จุด ยังวางเป็นแนวซื้อกลับ เพราะทิศทางรวมเป็น การพักเพื่อขึ้นต่อส่วนเช้านี้หากเปิดชะลอลงมาก่อน วางแนวรับ 1728 จุด เป็นรอบฟื้นกลับสู่แนวต้าน 1735-1740 จุด
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 12 July 2019,วันนี้หากดึง High ไม่ข้าม 1748 จุด ระยะสั้นเสี่ยง
(views 73)
เมื่อวานชน High เดิมแถวๆ 1748 จุด และอ่อนตัวในภาพราย ชม.ปิดต่ำกว่าแนวสังเกต (แนวรับย่อย)1743 จุด ฉะนั้นหากเช้านี้ดึง High ไม่พ้น 1748 จุด จะมีความเสี่ยงต่อการพักตัวมากขึ้นยกเว้นทะลุ 1748 จุด จะขยับต่อไปที่ 1750-1755 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 11 July 2019,ราย ชม. มีย่อจะเปิด Upside แตะ High เดิม 1747 จุด
(views 64)
ชนแนวต้านหลัก 1740 จุด รอบไปต่อในทันทีน่าจะถูกสกัด Momentum ลงไปบ้าง เพื่อคลายความร้อนแรงในการต่อยอดไปที่ High เดิม 1747 จุด และดึง High ไปที่ 1750-1755 จุด โดยหากมีการย่อตัวในราย ชม.และไม่หลุดแนวรับ 1735/1730 จุด ยังมีโอกาสแกว่งขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
10
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 10 July 2019,เช้ายังคงโอกาสฟื้นราย ชม. แนวต้าน 1730 / 1734 จุด
(views 56)
เมื่อวานจังหวะอ่อนตัวยังรักษา Low ไม่หลุดแนวรับ 1720 จุด ยังคงโอกาสฟื้นตัวในรอบเช้าแต่จำกัดกรอบแนวต้าน 1730 / 1734 จุด ระดับเสี่ยงจะเปิดมากขึ้นหาดึง Low หลุด 1720 จุด เพราะจะเข้าลักษณะ Sideway เชิงอ่อนตัวลงสู่ฐาน1700 / 1695 จุด และเสี่ยงปิด Gap 1683.78-1691.95 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 9 July 2019,ประคอง Sideway จะเริ่มดีขึ้น เมื่อพ้นแนวต้าน 1740 จุด
(views 61)
การรักษา Low ไม่หลุดแนวรับ 1720 จุด คงโอกาสเกิด Technical Rebound จากแนวซื้อคืนด่านแรก 1716 จุด อย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มให้สัญญาณชัดขึ้นเมื่อพ้นแนวต้าน 1740 จุด ยกเว้นหลุด 1720 จุด และเกิดลักษณะ Sideway เชิงอ่อนตัวลงสู่ฐาน1700 / 1695 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 8 July 2019,หลังจากเกิด Technical Rebound มีโอกาสติด 1735 จุด
(views 78)
การเกิด Technical Rebound จากแนวซื้อ คืนด่านแรก 1716 จุด ด้ทดสอบ 1730 จุดไปแล้วทำให้รอบเช้าราย ชม. น่าจะติด 1735 จุด ก่อนแต่รอบหลักยังรอทดสอบแนวต้าน 1740-1745 จุด หากยังไม่ผ่านขึ้นยืนเหนือแนวดังล่าว มีโอกาส Sideway เชิงอ่อนตัวอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 5 July 2019,การฟื้นตัวรอบเช้าดูแนวต้าน 1730 จุด
(views 74)
รอบบ่ายเมื่อวานลงมาที่แนวซื้อกลับด่านแรก 1725 / 1716 จุด แม้จะดึง Low ลงไปแตะ 1714.98 จุด แต่สามารถยืนปิดเหนือ 1722 จุด ได้ยังมีโอกาสเกิด Technical Rebound โดยรอบเช้าการฟื้นตัวมีแนวต้าน รอทดสอบ 1730 จุด และจะมีแรงส่งมากขึ้น เมื่อกลับมายืนเหนือได้เว้นหลุด 1713 จุด ยืนยันรอบลง
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 4 July 2019,ช่วงดีดราย ชม. จำกัดจากแรงกดระยะสั้นที่กำลังพักตัว
(views 82)
รอบสั้นยังคงอยู่ในสัญญาณพักฐาน หลังดัชนีลงมาปิด Gap แรก1736-1739 จุด แม้ว่าจะมีแรงดีดรายชม. แต่จะเห็นว่าแรงส่งเบา รอบนี้มองเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อ มีแนวรับรอซื้อกลับด่านแรก 1725/1716 จุด รอบเช้าวันนี้การไปต่อจำกัด 1740 / 1745 จุด และจะเริ่มให้แรงเหวี่ยงมากขึ้นเมื่อหลุด 1735 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 3 July 2019, รอบสั้นเข้าสู่การพักฐาน แม้ช่วง เช้าวันนี้จะฟื้นราย ชม. ได้บ้าง
(views 87)
เมื่อวานเราให้ระวังแรงขายโดยเฉพาะรอบเช้าเมื่อวานที่ดึง Hig ไม่เกิน 1745 จุด บวกกับมีการยืนยันสัญญาณพักฐานระยะสั้น หลังดัชนีลงมาปิด Gap 1735 จุด มีแนวรับรอซื้อกลับที่ 1716/1700 จุดขณะที่เช้า วันนี้มีโอกาสฟื้นรายชม. หลังลงมาใกล้แนวรับ 1730 จุด แต่ยังไม่เกินแนวต้าน 1735-1737 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 2 July 2019, ระวังการปรับขึ้นแรงของภาพเมื่อ วานนี้โดยเฉพาะหลุด 1635 จุด
(views 83)
เมื่อวานเปิดบวกทิ้ง Gap ไว้ในช่วง 1735.61-1740.20 จุด ส่งผลให้การต่อ High ยังติดแนวต้าน 1750 จุด ช่วงสั้นการไปต่อแรงๆ น่าจะมีน้ำหนักน้อย และหากเริ่มอ่อนตัวปิด Gap 1735จุด จะเป็นสัญญาณพักฐานระยะสั้นรอบเช้าหากยังดึง High ไม่เกินแนวต้าน 1745-1750 จุด ยังต้องระวังแรงขาย
อ่านเพิ่มเติม
01
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 1 July 2019,รอบเช้ามีแนวต้านรอทดสอบ ด่านแรก 1740 จุด
(views 76)
ระดับปิดศุกร์ที่ผ่านยืนเหนือ 1725 จุด ได้คาดสัปดาห์นี้ยังให้รอบขึ้นทดสอบแนวต้าน 1740-1750 จุด รอบพักตัวที่ผ่านมาลงมาใกล้ 1700 จุด แล้วดีดขึ้นทดสอบกรอบบน1735 จุด ทันทีฉะนั้นยังคงแนวโน้มแกว่งขึ้นต่อเนื่อง โดยจะถูกยืนยันว่าการทะลุ1735 จุด เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเมื่อหลุด 1725 จุด เท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 28 June 2019,หากจะขึ้นถึง 1740-1750 จุด ย่อรายทางต้องไม่หลุด 1725 จุด
(views 75)
รอบหลักรอทดสอบเป้าหมาย1740-1750 จุด (หลังทะลุแนวต้าน 1725-1727 จุด ขึ้นมาเป็นแนวรับ )รายทางหลังทะลุ 1730 จุด แนวขอบบนรอบแกว่งขึ้นจาก 1600 จุด ถือว่าขึ้น รอบเดียวถึงเป้าหมายโดยไม่พักฉะนั้นหากมีย่อไม่ควรหลุด 1725 จุดเพื่อยืนยันแนวโน้มไปต่อถึงแนวต้าน1740-1750 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 27 June 2019,รอบเช้ายังติดแนวต้านเดิม 1725-1727 จุด
(views 56)
ภาพหลักยังเป็นพักเพื่อขึ้น ต่อรวมๆ จะเป็นการประคองแกว่งออกข้างช่วง 1700-1730 จุดขณะที่ภาพเช้านี้ยังติดแนวต้าน1725-1727 จุด ได้บ้างและมีโอกาสอ่อนตัวราย ชม. กลับลงสู่แนวรับ1714 จุด หรือ 1708 จุด แต่ตราบที่ไม่หลุดแนวรับ 1700 จุด ยังเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อ เนื่องจากรอบหลักยังรอทะลุผ่านแนวต้าน 1730 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 26 June 2019,เช้านี้ติดแนวต้าน 1725-1727 จุด มีโอกาสอ่อนตัวราย ชม.
(views 58)
เช้าเมื่อวานต่ำกว่า 1710 จุด แต่ไม่หลุดแนวรับ 1707 จุด ที่เราให้เป็นระยะดีดกลับ โดยมีแรงส่งมากขึ้นจากการทะลุ 1715 จุด และยืนปิดเหนือได้แต่สั้นๆ อาจติดแนวต้าน 1725-1727 จุด ได้บ้างตราบที่ไม่หลุด 1700 จุด ทิศทางไม่เสียเช้าติดแนวต้าน 1725-1727 จุด ประเมินมีโอกาสอ่อนตัวราย ชม. กลับลงสู่แนวรับ 1713 จุด หรือ 1708 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 25 June 2019,เช้านี้แกว่งออกข้าง แนวต้านติด 1720/1727 จุด
(views 46)
รายสัปดาห์ดัชนีมีโอกาสพักตัวเนื่องจากติด Upside ที่1727 จุด วางฐานพักตัว 1700 จุด และ 1685 จุดตราบที่ไม่หลุด Gap 1684-1692 จุด จะยังคงเป็นรอบพักตัวเพื่อขึ้นต่อภาพรายวันยังรักษากรอบแกว่ง
ออกข้างทำให้เช้านี้ยังติดแนวต้าน 1720 จุด และ 1727 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 24 June 2019,รอบเช้าวันนี้น่าจะแกว่งตัวใน กรอบ 1710-1724 จุด
(views 54)
รายสัปดาห์ดัชนีมีโอกาสพักตัวระยะสั้น หลังจาก Upside เริ่ม ติดและมีแรงขายสลับที่แนวต้าน 1727 จุด ประเมินเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อ วางฐานพักตัว 1700 จุด และ 1685 จุด ตราบที่ไม่หลุด Gap 1684-1692 จุด จะยังคงเป็นรอบพักตัวเพื่อขึ้นต่อส่วนวันนี้รอบเช้าประเมินกรอบแกว่งตัวไว้ในช่วง 1710-1724 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 21 June 2019,ระวัง Upside ที่เหลือบ้าง
(views 73)
เมื่อวานทดสอบขอบบนรอบแกว่งขึ้น 1717-1720 จุด ไปแล้วและปิดไม่พ้น 1720 จุด ฉะนั้นหากจะดัน Peakระยะสั้นขึ้นต่อดูแนวต้านช่วงแรก 1720-1727 จุด เป็นระยะก่อน แนวต้านถัดไป 1735 จุด ในแง่ timing ถือว่าขึ้น มาแรงโดยไม่มีการพักตัว ให้ระวังหลัง Upside เหลือไม่เยอะอาจเริ่มติด Peak ระยะสั้น โดยจะยืนยันเมื่อหลุด 1700 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 20 June 2019,รอบนี้ดึงทีเดียวใกล้แนวต้าน ขอบบน 1717-1720 จุด
(views 66)
Gap เมื่อวาน 1683.78-1691 .95 จุด กลายเป็นแนวรับ ที่แข็งแกร่ง และขอบบนของการฟื้นตัวจากฐาน 1600 จุด คือ 1717-1720จุด (เว้นแต่หลุด 1695 จุด อาจจะเป็นPeak ระยะสั้น)รอบเช้าคาดว่าการเปิดบวก หากพยายามเข้าใกล้แนวต้านช่วงแรก 1710 จุด หรือ 1717 จุด อาจจะเริ่มติด Peak ระยะสั้น โดยจะยืนยันเมื่อหลุด 1700 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 19 June 2019,เช้านี้มีแนวต้าน 1690-1693 จุด รอทดสอบ
(views 72)
เมื่อวาน Low ไม่หลุดแนวสังเกตที่1665 จุด แล้วเกิด Technical Rebound แรงหนุนปิดเหนือ Downtrend ณ ระดับ1680-1682 จุดส่งผลให้รอบเช้านี้หนุนเปิดบวกทดสอบช่วงแนวต้านแรก 1690-1693 จุดโดยเฝ้าดูแนวต้าน 1693 จุด กรณีติดแลว้กลับมาต่ำกว่า 1675 จุด (อาจ Peak สั้น)แต่ถ้าไม่หลุด 1675 จุด ลงมาอีกจะไปต่อ
อ่านเพิ่มเติม
18
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 18 June 2019,หลังติด Downtrend 1680-1682 จุด เข้าสู่ช่วงย่อ
(views 64)
เมื่อวานปิดไม่ค่อยดี แม้จะยังไม่หลุดแนวสังเกตที่ให้ไว้ ณ ระดับ 1665 จุด แต่ต้องระวังการพักฐานระยะสั้นกลับมาที่ Gap 1659-1661 จุด เพราะหากพิจารณาในแง่ระยะเวลาควรจะเกิดการย่อตัว โดยดูแนวรับแรกช่วง 1660-1663 จุดก่อน (ลงเพื่อขึ้นต้องไม่หลุด 1660 จุด หากไม่อยู่จะไหลเร็ว)เช้านี้สังเกตการดีดราย ชม. ไม่พ้น 1673 จุดเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 17 June 2019,ยังวาง Downtrend กดดันที่ 1680-1682 จุด
(views 68)
เมื่อวานดัชนียังไม่ผ่าน Downtrend ที่แนวต้าน 1680-1682 จุด ไม่ทะลุแนวดังกล่าวจะพักตัวระยะสั้นกลับมาที่ Gap 1659-1661 จุด พิจารณาในแง่ระยะเวลาควรจะเกิดการย่อตัว เพื่อเปิด Upside ในรอบถัดไปเช้านี้ดูแนวต้าน 1675 จุด และระวังแรงเหวี่ยงราย ชม. ไม่ควรหลุด 1665 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 14 June 2019,รอบหลักมี Downtrend กดดันที่ 1680-1682 จุด
(views 79)
รอบเช้าเมื่อวานพักตัวแตะ 1663จุด ( ใกล้แนวรับ 1 660 จุด ) แล้วเกิด Technical Rebound กลับมาที่แนวต้านย่อย 1675 จุด ทาให้รอบการพักตัวจบเร็วไปแต่ถ้าราคาน้ำมัน WTI ขึ้น ทดสอบ 53 ดอลลาร ์ /บาร์เรลได้ น่าจะดึงดัชนีขึ้นทดสอบ Downtrend ช่วงแนวต้าน1680-1682 จุดได้ก่อนพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 13 June 2019,ติดต้าน 1675 จุด หากหลุด 1667 จุด ราย ชม. จะเริ่มไม่ดี
(views 96)
ยืนปิดเหนือ 1668-1670 จุด ได้ต้อบ่งชี้โอกาสที่จะไปต่อถึง Upside 1700 จุด แต่หากจะต่อยอดขึ้นไปในทันที เรายังประเมินว่ามีน้ำหนักไม่มากพอ โดยเฉพาะพิจารณาในแง่ระยะเวลาภาพปัจจุบันติด Downtrend ที่ช่วงแนวต้าน 1680-1682 จุด ดัชนีควรพักระยะสั้น แต่ตราบที่ไม่หลุด 1650 จุด ภาพหลักจะเป็นแค่ย่อเพื่อขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 12 June 2019,ตามรูปแบบราคาควรจะติด และย่อตัว
(views 67)
ปิดพ้น 1668-1670 จุดได้ แต่ถ้าดูโอกาสที่จะไปต่อถึง Upside 1700 จุดในทันทีน่าจะยังมีน้ำหนักไม่มากพอหากพิจารณาในแง่ระยะเวลาโดยมี Downtrend รอบใหญ่ขวางอยู่ที่ 1682 จุด เปิดรอบเช้าแกว่งในกรอบ 1665-1675 จุด ระยะสั้น จะเกิดทิศทางว่ารอบนี้ขึ้นมาติดเมื่อเริ่มหลุด 1663 จุด อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
11
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 11 June 2019,อยู่ในโซนที่ Upside ขึ้น มาเต็มที่
(views 77)
ทะลุ 1662 จุด แต่ยังขอตามดูช่วงแนวต้าน 1668-1670 จุด หากไม่พ้นและกลับมาปิดต่ำกว่า 1662 จุด ยังคงโอกาสพักฐานในระยะสั้น กรณีพ้น 1668-1670จุด ถึงจะเปิด Upside ไปต่อถึง 1700 จุดซึ่งเราให้น้ำหนักกรณีแรกสูงกว่าและบ่ายเมื่อวานดึงไม่ผ่าน 1668-1670 จุด ฉะนั้นในราย 60 นาทียังเสี่ยงอ่อนตัวกับ Bearish Divergence
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 10 June 2019,เช้านี้มีแนวต้านสำคัญ 1658-1660/1662 จุด
(views 59)
ระยะสั้นเรายังคงใหมุ้มมองต่อโอกาสพักฐาน โดยเฉพาะหลุดแนวรับ 1644-1647 จุด ซึ่งหากเป็นเหมือนภาพของวันศุกร์ ที่ผ่านมาคือ แตะ High 1660 จุด แต่ปิดไม่ข้าม จะเริ่มเห็นสัญญาณฝั่งลบชัดขึ้นส่วนเช้าวันนี้ประเมินเปิดบวกดูแนวต้าน 1658-1660/1662 จุด
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 7 June 2019,Upside การไปต่อน่าจะตันแม้จะดึงเกิน 1655 จุด แต่ยังระวัง
(views 73)
เมื่อวานหลุด 1644 จุด แค่ในระหว่าง ชม. ก่อนจะฟื้นตัวในรอบบ่ายเข้าหาแนวต้าน 1655 จุด Upside ด้านบนเริ่มจำกัดมากขึ้น แม้วันนี้จะดึง High เกิน1655 จุด ได้แต่ยังต้องระวังแรงขายโดยจะยืนยันเมื่อ หลุดแนวรับ 1644 จุด และแนว Gap 1640.54-1642.35 จุด หากถูกปิดจะยืนยันเงื่อนไขการพักฐานระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 6 June 2019,1650-1655 จุด กรณีติด ระยะสั้นจะเกิดการพักตัว
(views 61)
ยังไม่พ้น 1650 จุด ที่วางไว้เป็นเงื่อนไขว่า หากตลาดฯ ในรอบนี้ตลาดฯ ที่เกิด Technical Rebound จากฐาน1600 จุด จะขึ้น ต่อโดยไม่มีการพักตัวอีกรอบ จะต้องทะลุผ่าน 1650 จุด ฉะนั้นยังมีโอกาสติดแรงขาย ระวังการอ่อนตัวหลุด1644 จุด เช้านี้ดู 1650-1655 จุด ติดจะอ่อนตัว และระวัง Gap 1640.54-1642.35 จุด ปิดเมื่อไหร่ยืนยันรอบพักระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
05
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 5 June 2019,ขึ้นแรงกว่าที่ประเมิน เช้าดูแนวต้าน 1643-1647 จุด
(views 58)
เมื่อวานปิดพ้น 1633 จุด แต่ยังไม่กลับตัวแบบ Double Bottoms ทันทีหากยังปิดไม่ผ่านแนวต้าน 1643 จุด เพราะยังคงเสี่ยงที่จะเป็นแค่ Technical Rebound ยกเว้นดึงขึ้นผ่าน 1643 จุดและขึ้นต่อเนื่องจนพ้น 1650 จุด จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าดัชนีจะไม่พักตัวและไปต่อส่วนเช้านี้ดูแนวต้าน 1643-1647จุด หากไม่ผ่านจะเริ่ม ติดแรงขาย
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2019
Chart Insight (Morning) : 4 June 2019,เช้าไม่พ้นแนวต้าน 1626-1628 จุด ระวังรอบหลัก
(views 57)
รอบเช้าไม่พ้นแนวต้าน 1625-1626 จุด ยังระวังแรงเหวี่ย งราย ชม. โดยระวังแนวรับย่อย 1614/1608 จุด วางเป็นด่านสำคัญ หากยืนไม่ได้เปิด Downside เนื่องจากครั้งที่ผ่านมา รอบฟื้นจากแนวรับ 1600 จุด ยังไม่ผ่านแนวต้าน1630-1633 จุด ฉะนั้นหากยังไม่พ้นแนวดังกล่าว มีโอกาสที่จะกลับมาสร้างฐานที่ 1600 จุด หรือต่ำกว่าอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 31 May 2019,ดีดต่อระวังต่อ เพราะเมื่วานปิดหลุด 1624 จุด
(views 72)
เมื่อวานปิดหลุดแนวรับที่ให้ระวัง ณ ระดับ 1624 จุด ฉะนั้นยืนยันการที่ดัชนีจะลงไปสร้างฐานที่ 1600 จุด และต่ำกว่า วางแนวรอซื้อคืนอีกรอบขณะที่เช้านี้คาดติดแนวต้าน 1623-1625 จุด กรณีไม่รีบดึง High ให้ผ่านแนวดังกล่าว จะดึงให้รอบนี้เสี่ยงที่จะติดแนวต้านหลัก 1630-1633 จุด ไปแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 30 May 2019,ระวังเช้านี้ หากไม่พ้น 1624 จุด เสี่ยงเหวี่ยงลงต่อ
(views 92)
ราย 60 นาที ตลาดฯ อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง เพราะจ่อ 2 เงื่อนไข คือ ข้อ 1 กรณีจะฟอร์มแบบ Inverse Head & Shoulders ต้องเปิดรอบเช้าแล้วดีดทันที ให้พ้น 1624 จุด แต่หากไม่พ้นแล้วไปเข้ากรณีข้อ 2 มีน้ำหนักสูงที่จะแตะ 1600 จุด และต่ำกว่าเป็นแนวรอซื้อคืนอีกรอบ (เราให้น้ำหนักที่เงื่อนไขที่ 2 )
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 29 May 2019,หลังชน 1630-1633 จุดไปแล้วยังระวังแรงขาย
(views 88)
เมื่อวานปิดไม่ข้าม 1633 จุด ฉะนั้นรายวันของรอบนี้ยังเสี่ยงพักฐานต่ำกว่า1600 จุด ซึ่งวางเป็นแนวซื้อคืนในรอบระยะสั้น-กลางเช้านี้วันนี้ประเมินติดแนวต้าน 1633-1363 จุด และระวังแรงขายราย ชม.กดหลุดแนวรับ 1624 จุด เพราะจะเป็นการยืนยันภาพการพักฐานอีกหนึ่งระลอก
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 28 May 2019,ไม่ผ่าน 1630-1633 จุด ยังระวังแรงขาย
(views 73)
รอบนี้หลังหลุด 1600 จุด เล็กน้อยและดีดขึ้น ทันทีใกล้แนวต้าน 1630-1633จุด ณ ระดับนี้ต้องระวัง ถ้าไม่ข้าม 1630-1633 จุด ยังเสี่ยงพักฐานต่ำกว่า 1600 จุด อีกรอบยกเว้นดึงขึ้นเร็วๆ ทะลุแนวต้านช่วง1630-1633 จุด จะเกิดการยืนยันรอบฟื้นแบบ Double Bottoms เช้านี้ประเมินติดแนวต้าน 1628-1630 จุด ระวังแรงขายกดหลุด 1619 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 27 May 2019,เด้งสั้น ต้านแรก 1618-1620 จุด ยังระวังแรงเหวี่ยงในรอบหลัก
(views 56)
เมื่อวานฟื้นตัวหลังหลุด 1600 จุด แต่ไม่ใช่การเกิด Technical Rebound ที่จะเป็นรอบใหญ่ เป็นแค่ฟื้นตัวในระดับรายชม. จาก Bullish Divergence ฉะนั้นไม่พ้น 1618 จุด หรือดีดสุดแค่ 1630 จุด หากไม่พ้น 1630 จุด ยังเสี่ยงเป็นเด้งเพื่อลงกลับไปสร้างฐานต่ำกว่า 1600 จุด อีกรอบส่วนวันนี้ประเมินเปิดบวก แต่ติดแนวต้านด่านแรก 1618-1620 จุด และระวังแรงเหวี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 24 May 20193,รอทำฐานต่ำกว่า 1600 จุด
(views 76)
ระยะสั้นยืนยันจบรอบ Technical Rebound ไปแล้วหลังจากรอบฟื้นไม่พน้แนวต้าน 1630-1633 จุด และเมื่อวานกลับดึง Low หลุด 1615 จุด จึงมีโอกาสถอยต่ำกว่า 1600 จุดอีกรอบ เบื้องต้นวาง 1585 จุด เป็นแนวซื้อดักดีดเป็นรอบขณะที่วันนี้การฟื้นรายทางจำกัดมาก ระวังการหลุด 1603 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 23 May 20193,เช้านี้ดูแนวต้าน 1630 จุด
(views 67)
รอบนี้เกิด Technical Rebound จากฐาน 1602-1604 จุด ให้ตามดูแนวต้านต่อเนื่อง หากไม่พ้น 1630-1633 จุดขึ้นยืน (error อย่างมากรอบนี้ 1647 จุด)ยังไม่ปิดความเสี่ยงการดีดเพื่อลงต่อขณะที่เช้านี้ หากเปิดแล้วเริ่ม ติดแนวต้าน 1630 จุด จะมีแรงเหวี่ยงราย ชม.ใหสั้งเกตหากไม่หลุด 1618-1620 จุด จะประคองทรงตัวแกว่งออกข้างแต่หากเริ่มหลุด 1615 จุด ต้องระวังมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 22 May 2019,Sideway จนกว่าจะพ้น 1614 จุด
(views 50)
รายวันยังไม่หลุดช่วงฐาน 1590-1604 จุด คงน้ำหนักที่จะเด้งคืน แต่หากเด้งรอบนี้ไม่พ้น 1630-1633 จุด เสี่ยงเป็นเด้งเพื่อลงไปทำฐานต่ำกว่า 1590 จุด อีกรอบรอบเช้าแกว่งออกข้างช่วง 1605-1614 จุด ระยะดีสุดของวันนี้ยังไม่ข้ามแนวต้าน 1621 จุด เนื่องจากยังคงเป็นภาพของการเกิด Technical Rebound
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 21 May 2019,ช่วงฐาน 1590-1604 จุด ควรจะหยุดการไหล และเริ่มฟื้นตัว
(views 55)
ระยะสั้นรอดูฐาน 1590-1604 จุด ประเมินหากไม่หลุด มีน้ำหนักที่จะเด้งคืนแต่หากเด้งไม่พ้น 1630 จุด จะเป็นเด้งเพื่อลงไปทำฐานต่ำกว่า 1590 จุด อีกรอบกรณีทะลุ 1640 จุด ถึงจะให้รอบฟื้นต่อเนื่อง โดยไม่มีการพักฐานลงมาอีกศุกร์ ที่ผ่านมาการเหวี่ยงราย ชม. ไม่ดึง Low หลุด 1606 จุด ฉะนั้นภาพเช้านี้ขอดูแนวรับ 1590-1604 จุด ก่อนมีโอกาสประคอง ตัวเพื่อ ลุ้นการทาฐาน และเกิด Technical Reobund ในระยะถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 15 May 2019,ราย ชม. ดีดยังต่ำ ตราบที่ไม่พ้น 1640-1643 จุด
(views 61)
รายวันหลังจากหลุด 1640 จุด ดึงให้การดีดรายทางยังเสี่ยงดีดเพื่อลงต่อ โดยมีแนวต้าน 1643/1650 จุด เป็นด่านสกัดหลักในราย 30-60 นาทีเกิด Bullish Divergence รอผ่านแนวต้านย่อย 1636 จุด เพื่อยืนยัน แต่หากดีดได้ต่ำไม่พน้ 1636 จุด ยังไม่ปิดความเสี่ยงเจอฐาน 1620-1625 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 14 May 2019,หลุด 1635-1640 จุด ถึงจะเปลี่ยนทิศทาง
(views 69)
จาก Sentiment ภายนอกกดดันแต่หากหลุด 1635-1640 จุด แค่ในชม. ยังไม่เสี่ยงเปลี่ยนทิศทางเมื่อวานติด High ที่แนวต้าน 1652จุด ก่อนจะเผชิญแรงขายทำกำไรในรอบบ่ายหลุด 1640 จุด แตะ Low 1635 จุด ก่อนจะปิดยืน 1640 จุด วันนี้หากไม่สามารถเด้งราย ชม. กลับมาที่ 1645-1648 จุด มีโอกาสเจอฐาน 1625 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 13 May 2019,รอบ Technical Rebound ยังไม่จบแต่อาจมีติดแรงขายบ้าง
(views 63)
เกิด Technical Rebound ตามคาดการณ์ที่แนวซื้อกลับ 1640 จุด มีเป้าหมายระยะสั้นคือ 1666 จุด ประเมินภาพรายวัน-สัปดาหจ์ ะฟื้นตัวต่อเนื่อง เพื่อรอทดสอบแนวต้าน 1660-1666 จุด แต่ระดับราย ชม. หลังจากขึ้นมาแตะ 1650 จุด อาจจะมีติดแรงขายสั้น ๆ ได้บ้างที่ 1652-1654 จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 10 May 2019,รอบนี้ไม่หลุด 1640 จุด ล้นุ Technical Rebound
(views 64)
ดัชนีลงมาใกลเ้ คียงแนวรบั 1640-1643 จุด คาดเป็นบริเวณที่จะเกิด Technical Rebound ดูจังหวะซื้อกลับโดยภาพย่อย 30 -60 นาทีมี Bullish Divergence ใน RSI เป็นสัญญาณชี้นำสวนทางกับดัชนีที่ทำ Lower Low จึงประเมิน Downside ทั้งในภาพรายวันและรายสัปดาห์มี Downside จำกัดให้น้ำหนักไปในทางรอฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 9 May 2019,คาดรอบนี้ไม่หลุด 1640 จุด ล้นุ Technical Rebound
(views 56)
เมื่อวานเปิดหลุด 1666 จุด (ระดับเสี่ยงการเปิด Downside อีกระลอก)ทำให้มีแรงกดลงสู่ฐาน 1650 จุด แต่การฟื้นราย ชม. ช่วงบ่ายไม่สามารถดันขึ้นปิดGap 1663.40-1665.58 จุดได้ทำให้รอบหลักมีโอกาสที่จะลงมาใกล้ เคียงแนวรับ 1640-1643 จุด คาดเมื่อใกล้แนวนี้จะเกิด Technical Rebound
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 8 May 2019,ระวังแนวเปิด Downside ที่ 1666 จุด แม้จะมีดีดราย ชม.
(views 69)
เมื่อวานดัชนีไม่สามารถปิดเหนือ 1673 จุด ยืนยันว่าภาพรายวันยังอยู่ในช่วงคลายตัวพักฐานระยะสั้นแนวเปิด Downside จะเกิดอีกรอบเมื่อหลุดแนวรับ1666 จุด เจอฐาน 1650-1660 จุดขณะที่การฟื้นราย ชม. ให้ดูที่แนวต้าน 1675 จุด เป็นหลัก หากไม่พ้น ยังเสี่ยงที่จะอ่อนตัวกลับเข้าหาแนวรับระดับเสี่ยงที่จะเปิด Downside ณ ระดับ 1666 จุด
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 7 May 2019,หลังจากติดแนวต้าน 1685 จุด เช้านี้มีโอกาสอ่อนตัวสลับ
(views 70)
เข้าสู่ช่วงทดสอบ High เดิม 1680-1685 จุด ซึ่งยงัไม่สามารถดึง High ให้ผ่าน 1685 จุด ระยะสั้นจึงยังไม่ปิดความเสี่ยงทีจะติดแนวต้านกรอบบนของช่วงสามเหลี่ยม 1685-1695 จุด และพักฐานระยะสั้นวันนี้มีโอกาสเกิดระยะคลายตัว โดยจะเปิดความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อดัชนีกลับมาต่ำกว่าแนวรับย่อย 1673 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 30 April 2019,การฟื้นตัวราย ชม. ยังติดแนวต้าน 1670 จุด
(views 77)
ระยะสั้นยังมองเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อ ตราบที่ไม่หลุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 ที่ระดับ 1657 จุด ควรจะเกิดการฟื้นตัวอีกหนึ่งรอบก่อน แต่ถ้าหลุดจะเป็นการฐานรอทดสอบที่ 1650 จุดส่วนเช้านี้คาดระยะฟื้นราย ชม. ยังติดแนวต้าน 1669-1670 จุด ดีสุดยังไม่ข้าม 1673 จุด เนื่องจากภาพรวมยังเกาะ Sideway พักตัว
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 29 April 2019,เข้าสู่รอบการพักตัวการสลับดีดราย ชม. ยังเบาบาง
(views 60)
ดัชนีอ่อนตัวหลุดระดับ 1670 จุดลงมา ทาให้ระยะสั้น เป็นการเข้าสู่รอบการพักตัวปรับฐาน (มองเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อ)รอดูแนวรับรอบนี้ที่ 1663 จุด เป็นด่านแรก ส่วนแนวรับสาคัญที่ไม่ควรหลุดคือ บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 ที่ระดับ 1657จุด ควรจะเกิดรอบการฟื้นตัวอีกหนึ่งรอบเพราะถ้าหลุด 1657 จุด จะทาให้ภาพหลักเสีย
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 26 April 2019,Sideway ในกรอบ 1670-1680 จุด
(views 73)
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ภาพของดัชนี Set index โดยรวมยังคงเป็นลักษณะการแกว่งตัว Sideway ออกด้านข้างในช่วงกรอบ 1670-1680 จุด เนื่องจากภาพหลักถูกกดดันจากการเกิดสัญญาณ Bearish Divergence กับ RSI ทาให้ช่วงนี้เป็นการพักตัวปรับฐานเพื่อสะสมกำลังก่อนขึ้นรอบใหม่ดัง นั้นรอบเชhานี้เราประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนี จะยังคงแกว่งอยู่ในกรอบ 1670-1680 จุด จนกว่าจะเกิดการ Breakout เพื่อทิศทางในอนาคตอีกที
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 25 April 2019,วันนี้จำกัดแนวต้าน 1679-1680 จุด
(views 84)
เมื่อวานราย ชม. ดึง Low หลุด1670 จุด แต่กลับมายืนปิดเหนือได้ทำให้เช้านี้ยังรักษาช่วงเปิดบวก คาดแนวต้านยังไม่ผ่าน 1679-1680 จุด ส่วนรอบหลักยังอยู่ในช่วงพักตัวระยะสั้นจาก Bearish Divergence แนวเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (200 วัน) ในช่วง1655-1660 จุด น่าจะรองรับไวัได้อยู่เป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 24 April 2019,ฟื้นใน ชม. จำกัดมากขึ้น ระวังเหวี่ยงหลุด 1670 จุด
(views 77)
รายวันการฟื้นตัวใน ชม. จำกัดต่าลงเรื่อยๆ วันนี้ดู 1675 จุด น่าจะเริ่มติดดีสุดไม่ข้าม 1678 จุด ภาพหลักยังคงโอกาสพักตัวจาก Bearish Divergence ซึ่งจะยืนยันมากขึ้นเมื่อ Low หลุด 1670 จุด ซึ่ง เบื้องต้น คาดว่าเส้นค่าเฉลี่ย ระยะยาว (200 วัน) ในช่วง 1655-1660 จุด จะรองรับไว ้ได้อยู่ ยังคงเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 23 April 2019,เช้าฟื้นตัวดูแนวต้าน 1678 จุด เป็นด่านแรก
(views 86)
รอบเช้าวันนี้มีระยะฟื้นตัวขึ้น ก่อนจากแรงส่งของหุ้น PTT แต่คาดว่ายังติดแนวต้าน 1678 จุด ดีสุดไม่ผ่าน 1684 จุด เนื่องจากรอบหลักยังไม่ทำลาย Bearish Divergence จึงยังคงโอกาสพักตัวช่วงสั้น และจะยืนยันมากขึ้น เมื่อ Lowหลุด 1670 จุด แต่ตราบที่ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (200 วัน) ณ ระดับ1655-1660 จุด จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
22
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 22 April 2019,ยังไม่ทำลาย Divergence คงโอกาสพักตัวระยะสั้น
(views 69)
ดัชนีทำ Higher High ใกล้แนวต้าน 1680 จุด แต่มี Bearish Divergence ส่งให้ระยะสั้นควรจะมีการย่อแต่ตราบที่ยืนไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย ระยะยาว(200 วัน) ณ ระดับ 1655 จุด จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อส่วนภาพวันนี้ยังระวังการอ่อนตัวต่อเนื่อง ตราบที่ไม่ข้ามแนวต้านรายเดือน 1680 จุด แบบเร็วๆ และกลับมาต่ากว่าแนวรับ 1665-1667 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 19 April 2019,สั้นๆ มีโอกาสพัก ตราบที่ไม่ขึ้น เร็วๆ เพื่อทำลาย Divergence
(views 58)
ยังไม่ล้าง bearish divergence(หลังทา Higher High ใกล้แนวต้าน1680 จุด) คงโอกาสที่ดัชนีจะมีการพักตัวระยะสั้น โดยเฉพาะเริ่ม ดึง Low ต่ำกว่า1665 จุดขณะที่ราย ชม. มี divergence ชัดเจน คาดว่าวันนี้การไปต่อยังมี upside จำกัด ระวังอ่อนตัว หลังใกล้แนวต้านรายเดือน 1680 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 18 April 2019,ระยะสั้น Upside น่าจะจำกัดหลังมี Divergence
(views 60)
รอบหลักทำ Higher High ผ่าน1670 จุด แต่ไม่เด็ดขาด เนื่องจากกระชากHigh แตะ 1676 จุด ซึ่งไม่ได้เกิน Highก่อนหน้ามานักบวกกับมี Bearish Divergence ใน RSI และราย 30 นาทีมี Bearish Divergence หลังแตะ 1675 จุด เช่นกันการไปต่อในระยะสั้นมี upside จำกัด ระวังอ่อนตัวรายทาง
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 12 April 2019,แนวฟื้นยังจำกัดโดยเฉพาะไม่รีบทะลุแนวต้าน 1665 จุด
(views 56)
เมื่อวานยืน Low ไม่หลุด 1655 จุด ส่งให้รอบเช้ามีโอกาสฟื้น แต่ยังอยู่ในแนวแกว่งออกข้าง ดูแนวต้าน 1665 จุด หากไม่พ้นระวังการอ่อนตัวมากขึ้นโดยเฉพาะต่ากว่า 1655 จุด รอบหลัก Upside ที่เหลือจำกัด
หลังใกล้บ่าแนวต้านของรอบหลักในช่วง 1670-1675 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 11 April 2019,ใกล้บ่ารอบหลักและมี Bearish ในราย ชม. ระวังมากขึ้น
(views 68)
เมื่อวานขึ้นแตะ High 1665จุด ใกล้บ่าแนวต้านของรอบหลักในช่วง 1670 -1675 จุด และเริ่ม มี Bearis Divergence ในราย 30-60 นาที ระวังการอ่อนตัวมากขึ้น โดเฉพาะต่ำกว่า 1658 จุด ขณะที่รอบเช้าไม่พ้นแนวต้าน 1665 จุด ระวังการแกว่งออกข้างเชิงอ่อนตัว และยืนยันมากขึ้นเมื่อหลุด 1655 จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 10 April 2019,รอบหลักกลับมาเปิด Upside ส่วนเช้านี้ต้านสำคัญ 1662 จุด
(views 73)
รอบหลักที่กลับมาพ้น 1650-1652 จุด เป็นการเปิด Upside ระยะสั้น ส่งให้ในช่วงสัปดาห์นี้ยังไม่เกิดการพักฐานต่อเนื่อง จนดึงหลุดแนวรับ 1640 จุดโดยมีบ่าแนวต้าน 1670 -1675 จุด รอทดสอบส่วนเช้านี้วางแนวต้านสาคัญ1662 จุด กรณีติดจะ Sideway ในกรอบ 1651-1662 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 9 April 2019,เช้าตราบที่ไม่พ้น 1650-1652 จุด (รอบหลักยังเสี่ยงชะลอ)
(views 61)
รอบหลัก Sideway เชิงอ่อนตัวโดยเฉพาะหลุดแนวรับ 1640 จุดอีกระลอกจะเป็นการยืนยันระยะชะลอเพื่อทดสอบแนวรับ 1630-1635 จุดส่วนเช้านี้ Sideway รอบบวกไม่พ้น 1650-1652 จุด ยังระวังแรงขาย (หลังศุกร์ที่ผ่านมาฟื้นได้ต่ำไม่ผ่านช่วงวิ่ง1647-1652 จุด) โดยเฉพาะเหวี่ยงหลุด 1642 จุด แรงขายจะมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 5 April 2019,ฟื้นไม่พ้น 1647-1652 จุด รอบ หลักเสี่ยงเจอ 1630-1635 จุด
(views 67)
รอบหลักชะลอตามคาด หลังติดแนวต้าน 1655 จุด เบื้องต้นแนวรับ 1640จุดจะเป็นจุดเด้งชั่วคราวได้บ้าง แต่หากยังไม่ผ่าน 1647-1652 จุด เสี่ยงพักฐานลงสู่แนวรับที่วางไว้คือ 1630-1635 จุด วันนี้คาดฟื้นราย ชม. จำกัด1647/1652 จุด ก่อนจะเจอแรงเหวี่ยงหลุด 1640 จุด เพื่อรอทดสอบแนวรับหลัก1630-1635 จุด ในระยะถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 4 April 2019,ภาพหลักระวังการพักฐานต่อ แม้เช้านี้จะมีดีดราย ชม.
(views 79)
โดยรอบนี้ประเมินติดแนวต้าน 1655 จุด หรือดีสุด 1660 จุด และเริ่มยืนยันการพักฐานระยะสั้น หลังจากรอบเช้าเมื่อวานมีการเหวี่ยงลงมาปิด Gap ราย 60 นาทีในช่วง 1647.84-1650.43 จุด จึงเสี่ยงพักฐานลงสู่แนวรับ 1630-1635 จุด ส่วนเช้านี้ระยะดีดราย ชม. ยังติด 1653-1655 จุด ระวังการลงต่ำกว่าแนวรับ 1645 จุด จะเกิดแรงเหวี่ยงมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 3 April 2019,ยังระวังที่ภาพหลักคาด 1655/1660 จุด น่าจะเริ่มตัน
(views 63)
Upside ภาพหลักเหลือค่อนข่างจำกัดในช่วง 1655-1660 จุด เช้ารอบขึ้น จำกัดที่แนวต้าน1655 จุด หรือกรณีพยายามดึงผ่านไปที่1660 จุด ยังมีความเสี่ยงที่จะเจอแรงขายระยะสั้น โดยเฉพาะหากราย ชม.
มการเหวี่ยงลงมาปิด Gap ราย 60 นาทีในช่วง 1647.84-1650.43 จุด จะเป็นการยืนยันการพักฐานทันที
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 2 April 2019,ภาพหลักระวังแรงขายมากขึ้น หลังเมื่อวานแตะ 1650 จุด ไปแล้ว
(views 63)
ภาพ หลักจำกัด Upside หลังดัชนีได้เคลื่อนเข้าหาแนวต้าน 1650 จุด คาดรอบนี้ยังไม่พ้น 1655 จุด ให้ระวังแรงขายระยะสั้นต่อเนื่อง กรณีทะลุ 1655 จุด จะผิดจากคาด เจอแนวต้าน 1660 จุด อีกทีขณะที่เช้านี้ คาดแนวต้านยังติด 1649-1651 จุด และให้ระวังแรงเหวี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะหลุดแนวรับย่อย1643 จุด ลงมา
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2019
Chart Insight (Morning) : 1 April 2019,เช้านี้ฟื้นราย ชม. ได้ แต่รอบหลักระวังแรงขายมากขึ้น
(views 61)
ภาพหลักระวังแรงขาย ถือว่าUpside ลดลงแล้วแนวต้าน 1647-1650จุด และ 1655 จุด รอบนี้น่าจะไม่ผ่าน และมีโอกาสอ่อนตัวได้อีกครั้ง ยกเว่นทะลุ 1655จุด จะผิดจากคาดการณ์เช้าฟื้นใน ชม. แต่เริ่มระวังเพราะ Upside รอบหลักจากัดลง ฉะนั้นแนวต้านวันนี้น่าจะติด 1640 จุด ดีดสุดไม่ผ่าน 1643-1645 จุด ให้ระวังแรงเหวี่ยงมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 29 March 2019,รอบเช้าน่าจะมีติดแนวต้าน 1637 จุด แต่ภาพหลักลุ้นฟื้นต่อ
(views 68)
ภาพหลักผ่าน 1633 จุดแล้ว รอทดสอบ 1640 จุด และเมื่อพ้นมีโอกาสทยอยฟื้นเข้าหาแนวต้าน 1650-1655 จุดแต่ถือว่า Upside ลดลงจากเป้าหมายเดิม1660-1670 จุดส่วนเช้านี้ ดูแนวต้าน 1637 จุดคาดติดราย ชม. แต่หากระยะอ่อนตัวไม่หลุด1628 จุด ยังเป็นลักษณะ Swing(ยก Low และ High สูงขึ้นจากเมื่อวาน)
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 28 March 2019,แกว่งออกข้าง 1625-1634 จุด
(views 76)
ภาพหลักยังคงกรอบฟื้น ตราบที่ไม่หลุด 1613-1616 จุด โดยจะยืนยันแรงส่งได้ดีขึ้น เมื่อผ่าน 1633 จุดอีกรอบรอบเช้ายังติดแนวต้าน 1635จุด ภาพรวม ังเกาะ Sideway จนกว่าจะทะลุแนวต้าน 1633-1635 จุด โด คาดจะประคองฐานไว้ได้ที่แนวรับ 1625 จุด(ยก Low และ High สูงขึ้นจากเมื่อวาน)
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 27 March 2019,เช้าติดด่านย่อยที่ 1635-1638 จุด สลับย่อราย ชม.ได้บ้าง
(views 72)
ภาพหลักคงโอกาส Technical Rebound ตราบที่ไม่หลุด 1613-1616 จุด โดยจะยืนยันแรงส่งได้ดีขึ้น เมื่อผ่าน1633 จุด อีกรอบเช้าวันนี้น่าจะติดแนวต้าน 1635-1638 จุด มีสลับย่อราย ชม. ได้ แต่น่าจะประคองฐานไว้ที่แนวรับ 1624 จุด(ยก Low และ High สูงขึ้น)
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 26 March 2019,รอบหลักไม่ควรหลุด 1613 จุด เพื่อไม่เสี่ยงเปลี่ยนทิศทาง
(views 78)
ภาพหลักเจอแรงเหวี่ยง แต่หากยังยืนฐานได้ที่ 1613 จุด มีโอกาสเกิด Technical Rebound โดยจะยืนยันแรงส่งได้ดีขึ้น เมื่อผ่าน 1633 จุด อีกรอบยกเว้นหลุดฐาน 1613 จุด จะเปลี่ยนทิศทางในรอบหลักสู่ขาลงทันทีวันนี้ยังดูแนว้านช่วงแรก 1630-1634 จุด มีโอกาสติดแรงขาย แต่ไม่ควรเหวี่ยงหลุด 1616 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 25 March 2019,ปรับตัวขึ้นต่อ เป้าหมายของภาพหลัก 1660-1675 จุด
(views 73)
ยืนภาพหลักเหมือนเดิมคือเป้าหมาย 1660-1675 จุด กรณีเปิดบวกแรงทิ้ง Gap ขึ้น ทดสอบกรอบบนรอบพักตัว ณ ระดับ 1660 จุดอาจะเผชิญแรงขายได้บ้าง แต่คาดจะทะลุแนวต้าน 1675 จุด หากขึ้นทดสอบทันที เน้นทยอยแบ่งทำกำไร ผ่านได้ค่อย Follow ต่อ เพราะจะขึ้น ต่อถึงแนวต้าน 1690 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 22 March 2019,เช้า Sideway 1630-1640 จุด ขณะที่รอบหลักจะผ่าน 1640 จุด
(views 56)
ยืนภาพหลักเหมือนเดิมคือ รอผ่านต้นทุน 1640 จุด มีเป้าหมายถัดมา1650-1675 จุด วันนี้คาด Sideway แนวต้านรายชม. ติด 1639 จุด และฐานน่าจะพยายามประคองไว ้ที่ 1630 จุด กรณีมีเหวี่ยงแรงเพื่อปิดความเสี่ยงท้ายสัปดาห์แต่ไม่หลุดแนวรับ 1624 จุด รอบหลักจะยังไม่จบโอกาสที่ฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 21 March 2019,ยังคงติดแนวต้าน 1635 จดุ ส่วนรอบหลักรอทะลุ 1640 จุด
(views 53)
ยืนภาพหลักเหมือนเดิมคือ รอผ่านต้นทุน 1640 จุด มีเป้าหมายถัดมา 1650-1675 จุด ส่วนวันนี้คาดติด 1634-1365จุด มีโอกาสพักราย ชม. ในกรอบแกว่งออกข้าง แต่ตราบที่แรงเหวี่ยงไม่หลุด 1620 จุด ยังคงโอกาสทะลุผ่านแนวต้าน 1634 จุดเพื่อขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1640 จุด ในระยะถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 15 March 2019,รอบเช้าสลับบวกยัง ติดแนวต้าน 1642-1643 จุด
(views 68)
ภาพหลักรอปิดผ่าน 1640 จุด (แนว Downtrend) ผ่านได้จะยืนยันรอบกลับขึ้นจากฐาน 1625 จุด เป้าหมายในภาพรายเดือนรอทดสอบ 1650-1653 จุด วันนี้ช่วงเช้าติด 1642-1643จุด คาดแรงขายราย ชม. ไม่รุนแรง ตราบที่ปิดไม่หลุด 1635 จุด ให้ภาพหลักกาลังผ่านฐานและเริ่มรอบฟื้นตัว แต่หากปิดหลุด1635 จุด ภาพจะกลับเป็นลบทันที
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 14 March 2019,ผ่าน 1640 จุด ยืนยันการทำฐาน เสร็จสิ้น (ระยะสลับย่อไม่รุนแรง)
(views 84)
ภาพหลักจ่อผ่าน 1640 จุด ซึ่งเป็นแนว Downtrend การผ่านจะยืนยันรอบกลับขึ้นจากฐาน 1625 จุด เป้าหมายแรกในภาพรายเดือน 1650-1653 จุด วันนี้ดูแนวต้าน 1640 จุด เป็นจุดเปลี่ยน หากเปิดข้ามทันที จะขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1644 จุด ก่อนจะเผชิญแรงขายทำกำไรสั้น ๆ ในราย ชม. แต่หากยืน Low ไม่หลุด 1635 จุด ให้ภาพขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 13 March 2019,สลับย่อไม่หลุด 1623 จุด ภาพรวมยังเน้น Sideway
(views 73)
ภาพหลักทำฐานทยอยฟื้น รอผ่านแนวต้าน Downtrend ณ ระดับ1640 จุดเพื่อยืนยันรอบกลับขึ้น หลังการทำฐานช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมายืนปิดไา่หลุด 1625 จุด น่าจะเป็นระยะแกว่งทำฐานรอการกลับตัววันนี้หากมีการย่อสลับ น่าจะยืน Low ไว้ได้ที่ 1625 จุด รวมๆ เกาะกรอบแกว่งออกข้าง 1623-1635 จุด
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 12 March 2019,ฟื้นราย ชม. แต่ยังไม่ยืนยันการ กลับตัวจนกว่าจะผ่าน 1640 จุด
(views 66)
ภาพหลักยังคงยืน Low ไม่หลุด 1625 จุด ยังคงประเมินทำฐานทยอยฟื้นรอผ่านแนวต้าน Downtrend ณ ระดับ1640 จุดเพื่อยืนยันรอบกลับขึ้น วันนี้มีโอกาสฟื้นราย ชม. แต่ยังติดแนวต้าน 1632 จุด ดีสุดไม่ข้ามแนวต้าน 1635-1637 จุด เป็นระยะดีดตาม Bullish Divergence ใน RSI และ MACD
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 11 March 2019,ผ่าน 1632 จุด ได้ให้รอบฟื้นต่อ แนวต้าน 1635-1640 จุด
(views 56)
ภาพหลักยืน Low ไม่หลุด1625 จุด ยังให้รอบทำฐานทยอยฟื้นรอผ่านแนวต้าน Downtrend ณ ระดับ1640 จุดเพื่อยืนยันรอบกลับขึ้นวันนี้คาดผ่านแนวต้านย่อย1632 จุด และมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1635-1367 จุดแต่ยังจะติดแรงขาย ซึ่งดีสุดยังไม่น่าข้ามแนวต้าน 1640 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 8 March 2019,วันนี้น่าจะจำกัดแนวต้าน 1635/1639-1642 จุด
(views 93)
ภาพหลักกลับมาอยู่ในช่วงทยอยฟื้นตัว หลังกลับมาปิดได้ที่แนวรายเดือน 1633 จุด ปิดความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงส่วนภาพวันนี้คาดว่าจะมีแรงขายสลับ มีแนวต้านย่อย 1635 จุด และกรอบบนยังจำกัดแนวต้าน 1639-1642จุด แต่น่าจะยืน Low ไม่หลุด 1625 จุด
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 7 March 2019,ภาพหลักเสีย หากวันนี้ไม่ดีดคืน ยืนยัน ขาลง
(views 67)
ทิศทางหลักเสีย หลังปิดหลุดแนวรับ รายเดือน 1633-1635 จุด หากวันนี้ไม่ดีดกลับตามภาพราย 30 นาทีที่เกิด Bullish Divergence ใน RSI ขึ้นสู่แนวต้าน 1630-1633 จุด จะยืนยันการเปลี่ยนสู่ขาลงเต็มตัว
เจอฐานอีกที 1610-1618 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 6 March 2019,มีแรงเหวี่ยงบ้าง แต่หากยืน 1630-1633 จุดได้ไม่เสี่ยง
(views 58)
ผ่านระดับตัดสินเมื่อวานไปแล้ว หลังกลับมาปิดเหนือแนวรับรายเดือน 1633-1635 ฉะนั้น Gap ที่ทะลุขึ้นมาในรอบก่อนหน้า ยังยืนยันเป็นฐานฟื้นตัว แต่ระดับที่จะยืนยันไดดี้คือ ดีดพน้แนวต้าน 1647 จุดวันนี้ PTT ขึ้น XD 1.20 บาท อาจมีแรงเหวี่ยงต่อดัชนีได้ หากไม่หลุด1630-1633 จุดลงไปปิ ดต่า ยังให้รอบฟื้น เป้าหมายรอบนี้ 1660-1670 จุด
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 5 March 2019,ควรจะเริ่มฟื้นตัว เพื่อไม่เปิดความเสี่ยงมากขึ้น
(views 63)
ไม่หลุดแนวรับรายเดือน 1633-1635 จุด และเป็น Gap ที่ทะลุขึ้นมาในรอบก่อนหน้า มีโอกาสเป็นฐานเพื่อฟื้นตัว แต่ระดับที่จะยืนยันได้ดีคือดีดพ้นแนวต้าน 1647 จุดวันนี้เป็นระดับตัดสิน หากจะฟื้นต้องรีบยืนแนวต้าน 1640-1647 จุด ให้ได้เพื่อไม่เสี่ยงต่อภาพวันถัดไปที่ PTT จะขึ้น XD 1.20 บาท
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 4 March 2019,Downside จำกัดมีโอกาสฟื้น
(views 83)
ศุกร์ที่ผ่านมาปิดหลุด 1650 จุด ทำให้เสี่ยงต่อการเปลี่ยนทิศทาง แต่ยังมีจุดค้าน คือ Downside ที่เหลือจำกัดฉะนั้นการหลุดแนวรับรายสัปดาห์ช่วง 1640-1645 จุด น่าจะเป็นการหลุชั่วคราวมีโอกาสฟื้นกลับ และเมื่อ กลับมายืนเหนือ 1647-1650 จุด ได้จะมีรอบรอบขึ้นต่อ เนื่องไปที่เป้าหมายหลัก 1660-1670 จุด อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
01
มีนาคม
2019
Chart Insight (Morning) : 1 March 2019,ไม่หลุด 1650 จุด มีรอบฟื้น (หลุดเปลี่ยนทิศทาง)
(views 59)
ระยะสั้น ที่อยู่ในโซนพักฐาน จาก Bearish Divergence ใน RSI ดัชนีได้ลงมาใกล้ทดสอบแนวรับ 1650 จุด ที่วางเป็นแนวซื้อ กลับอีกรอบแล้ว ฉะนั้นมีโอกาสฟื้นกลับ และหากยืน 1659 จุด ได้จะเป็นตัวยืนยัน
แม้ว่าเมื่อวานจะหลุด 1658 จุด แล้วเกิดแรงเหวี่ยง แต่ตราบที่ไม่หลุด 1650 จุดจะเป็นกรอบพักเพื่อขึ้นต่อยกเว้นหลุด 1650 จุดยืนยันการเปลี่ยนทิศทางสู่รอบลง
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 28 February 2019,ราย ชม. คาดแกว่งฟื้นตัวดูแนวต้าน 1669/1674 จุด
(views 64)
ระยะสั้น อยู่ในโซนพักฐานแต่ระยะกลางยังอยู่ในกรอบแกว่งขึ้น แนวต้านรายเดือน 1677-1680 จุด มีโอกาสติดช่วงสั้น จึงยังไม่ทำลาย Bearish Divergence ใน RSI ระยะถัดไปมีโอกาสทดสอบแนวรับ1650 จุด วางเป็นแนวซื้อกลับอีกรอบภาพวันนี้ คาดแกว่งฟื้นตัวรายชม. มีแนวต้าน 1669 จุด และ 1674 จุด รอทดสอบ แต่ยังไม่น่าจะทะลุผ่าน เว้นแต่กรณีหลุด 1658 จุด จะเหวี่ยงแรง
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 27 February 2019,ฟื้นราย ชม.ไดจ้ า กดั ดู 1669-1670 จุด
(views 70)
กำลังพักฐานระยะสั้น เมื่อวานปิด Gap 1661.09 -1664 . 92 จุดหลังจากก่อนหน้าเข้าใกล้แนวต้านรายเดือน 1677-1680 จุด จึงไม่ทำลาย Bearish Divergence ใน RSI ระยะถัดไปมีโอกาสทดสอบแนวรับ1650 จุดภาพเช้านี้ มีโอกาสฟื้นราย ชม.แต่คาดยังจำกัดแนวต้าน 1669-1670จุด โดยจะเสี่ยงเพิ่มขึ้น เมื่อหลุด 1660จุด เพราะจะเป็นการหลุด Gap ราย 30นาที
อ่านเพิ่มเติม
26
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 26 February 2019,ยังติดแนวต้านรายเดือน 1677-1680 จุด
(views 100)
ใกล้ทดสอบเป้าหมายรายเดือน 1677-1680 จุด ระยะสั้นมีโอกาสเผชิญแรงขายทำกำไร กดลงปิด Gap 1661.09-1664.92 จุด หลังมี Bearish Divergence ใน RSI ยกเว้นกระชากเร็วทะลุ 1680 จุด ไปต่อถึง 1690 จุด ภาพรายวันหากอ่อนตัวลงมาที่แนวรับ 1660-1665 จุด แล้วไม่หลุดมีโอกาสเป็นการย่อเพื่อไปต่อตามแนวโน้มหลัก มีกรอบบน 1690 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 25 February 2019,แนวต้าน 1667-1670 จุด ระวังแรงขายการจากขึ้นเร็ว
(views 70)
ภาพรายสัปดาห์ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ณ ระดับ1660 จุดฉะนั้นที่ซื้อกลับในระยะสั้นไปแล้วหลังลงมาใกล้ 1633 จุด ยังคงจังหวะรอทำกำไรที่แนวต้าน 1660-1670 จุด อีกรอบภาพรายวัน ศุกร์ที่ผ่านมาระหว่างวันดึงขึ้น แรงข้าม 1650 จุด มีโอกาสจะไปต่อถึง 1667-1670 จุด แต่ยังระวังแรงขาย จากภาวะดึงขึ้น เร็วยกเว้นทะลุผ่านอีกระลอก จะเป็นการเปิด
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 22 February 2019,เช้านี้ยังคงติดแนวต้าน ช่วงแรก 1650-1654 จุด
(views 65)
ภาพรายสัปดาห์ดัชนียังคงแกว่งตัวระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันและ 200 วันในช่วง 1633-1660 จุด ซึ่งซื้อกลับในระยะสั้นไปแล้ว หลังลงมาใกล้1633 จุด มีจังหวะรอทำกำไรที่แนวต้าน1660-1670 จุดอีกรอบภาพเช้านี้ ติดแนวต้านแรก1650-1654 จุด มีโอกาสย่อตัวรายชม. ทดสอบแนวรับ 1643 จุด ยกเว้นเปิดแล้วดึงขึ้น ต่อข้าม 1650 จุด จะไปต่อถึง 1660 จุด โดยไม่มีการพักรายทาง
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 21 February 2019,หากเปิดไม่พ้น 1647 จุด มีโอกาสติดแนวต้านและย่อตัว
(views 78)
ภาพรายสัปดาห์ดัชนียังคงแกว่งตัวระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันและ 200 วันในช่วง 1633-1660 จุด ซึ่งซื้อกลับในระยะสั้นไปแล้ว หลังลงมาใกล้1633 จุด มีจังหวะรอทำกำไรที่แนวต้าน1660-1670 จุด อีกรอบ
ภาพเช้านี้ มีโอกาสติดแนวต้านและอ่อนตัว โดยเฉพาะเปิดติด 1647 จุดอาจได้เห็นการย่อทดสอบ 1640 จุด แต่หากเปิดข้าม 1647 จุด จะขึ้นไปทดสอบ 1650-1654 จุด ก่อนย่อ
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 20 February 2019,ฐาน 1633 จุด ไม่ควรหลุด เพื่อคงโอกาสฟื้นตัวระยะสั้น
(views 70)
ภาพรายสัปดาห์ดัชนียังแกว่งตัว ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันและ 200 วันในช่วง 1633-1660 จุด ตราบที่ไม่ดึงLow หลุด 1626 จุด มองเป็นจังหวะซื้อกลับระยะสั้น เพราะมีโอกาสเป็นแค่พักตัวเพื่อ ขึ้นต่อส่วนภาพเช้านี้ยืนฐานไม่หลุด1633 จุด มีน้ำหนักที่จะฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1640-1646 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 18 February 2019,แตะใกล้ 1633 จุดไปแล้ว ระยะสั้นควรมีรอบฟื้นตวั ราย ชม.
(views 84)
ดัชนีพักตัวระยะสั้น แกว่งระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันและ 200 วันในช่วง 1633-1660 จุด ตราบที่ไม่ดึง Lowหลุด 1626 จุด ยังวางเป็นจังหวะซื้อกลับระยะสั้นและภาพราย 30 นาที ดัชนีลงมาแตะใกล้แนวรับ 1633 จุด ควรจะเกิดระยะฟื้นกลับราย ชม. วางแนวต้าน1641-1647 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 15 February 2019,รอบเช้าแกว่งแคบ แต่ให้ระวัง High เดิม มีแรงขาย
(views 169)
ยังคงโอกาสทดสอบ High เดิม1665-1666 จุด แต่จะมีแรงขายระยะสั้นเกิดขึ้น (แค่คลายตัวไปต่อ) ก่อนจะทะลุขึ้นทำ Higher Highขณะที่เช้านี้เน้นแกว่งแคบจำกัดแนวต้าน 1656-1660 จุด และเมื่อเหวี่ยงหลุด 1650 จุด จะไปยืนยันภาพระยะสั้นต่อการพักตัวอีกครั้งตราบที่ไม่หลุด 1633 จุดยังเป็นภาพพักเพื่อขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 14 February 2019,กรอบบนราย 30 นาที ติดแนวต้าน 1658-1660 จุด
(views 70)
รอบหลักการพักตัวไม่หลุด 1633 จุด รอบนี้จึงมีโอกาสทดสอบ 1663-1670 จุด และยังมีโอกาสทำ Higher High โดยเช้านี้ให้ดูแนวต้าน 1658-1660 จุด หากไม่รีบทะลุผ่าน มีโอกาสที่จะย่อตัวลงสู่ 1650 จุด แต่ยังขึ้นไม่สุดจึงยังไม่มีแรงขายรุนแรงในช่วงนี้ ยกเว้นเริ่มหลุด 1646 จุด ต้องเริ่มระวัง
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 13 February 2019, รอบเช้าางแนวต้านแรก 1645-1648 จุด
(views 86)
รอบหลักกำลังหาฐาน มีโอกาสที่แนวรับ 1628-1633 จุดจะเริ่มยืนมองเป็นจังหวะซื้อโดยที่ผ่านมาเป็นแค่พักตัวจาก High 1670 จุด เท่านั้นไม่ใช่Island Reversalรอบนี้จึงมีโอกาสทะลุผ่าน 1670 จุด เพื่อทำ Higher High ขณะที่เช้านี้วางแนวต้านแรก1645-1648 จุด น่าจะมีติดแรงขายรายชม. ดีสุดไม่ข้าม 1650 จุด
อ่านเพิ่มเติม
12
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 12 February 2019, พักตัวยังไม่จบรอบดี ทำให้การฟื้นราย ชม. วันนี้ยังจำกัด
(views 75)
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านดัชนีค่อนข้างผันผวน โดยระหว่างวันลงไปแตะระดับแนวรับ 1640 จุด แล้วมีแรงซื้อ กลับขึ้นมาทำให้เราประเมินได้ว่า ช่วงนี้เป็นลักษณะการ Sideway ออกด้านข้างในกรอบ 1640-1660 จุด รอสะสมกำลังเพื่อกำหนดทิศทางใหม่ในอนาคตกลุ่มที่หนุนตลาดเมื่อวันศุกร ์คือ
อ่านเพิ่มเติม
11
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 11 February 2019,Sideway ในกรอบ 1640-1660 จุด
(views 76)
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านดัชนีค่อนข้างผันผวน โดยระหว่างวันลงไปแตะระดับแนวรับ 1640 จุด แล้วมีแรงซื้อกลับขึ้นมาทำให้เราประเมินได้ว่า ช่วงนี้เป็นลักษณะการ Sideway ออกด้านข้างในกรอบ 16401660จุด รอสะสมกำลังเพื่อกำหนดทิศทางใหม่ในอนาคตกลุ่มที่หนุนตลาดเมื่อวันศุกร์ คือ ICT
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 8 February 2019,มองเข้าสู่รอบพักฐาน
(views 85)
วานนี้รอบบ่ายดัชนีถูกแรงเทขายลงมา ทำให้ลงมาปิดต่ำกว่าระดับ 1657จุด ดังนั้นเป็นสัญญาณการบ่งชี้ว่าดัชนีกำลังเข้าสู่รอบการพักฐานอีกทั้ง สัญญาณ RSI ในภาพรายวัน ล่าสุดกลับลงมาต่ำกว่าระดับ 70 ทำให้เป็นการหนุนภาพการชะลอตัวในครั้งนี้โดยรอบสั้นให้ร้อดูแนวรับ 1640-1645 จุด เป็นด่านแรก
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 7 February 2019,ไม่ควรหลุดระดับ 1655 จุด มิฉะนั้นจะเป็นการพักฐาน
(views 80)
วานนี้ดัชนีสามารถยืนในแดนบวก บวกขึ้นมา 5.62 จุด ปิดที่ระดับ 1658.71 จุด โดยมีกลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มแบงค์ที่หนุนดัชนีภาพในทางเทคนิคยังคงสัญญาณ Bearish divergence กับRSI โดยในรอบสั้นดัชนีไม่ควรหลุดระดับ 1655 จุด เพราะจะทาให้เกิดภาพการพักฐานเข้ามากรณีจะลบล้างสัญญาณดังกล่าวดัชนีต้องดึง ขึ้นผ่านระดับแนวต้าน1665 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 6 February 2019,ช่วงนี้มอง Sideway ในกรอบ 1640-1660 จุด
(views 87)
มูลค่าการซื้อขายเมื่อวาน นี้ค่อนข้างเบาบาง เพียงกว่า 25,000 ล้านบาท โดยดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ ทำให้เราคงมุมมองเดิม คือ เป็นลักษณะการแกว่งตัวออกด้านข้าง ในกรอบ1640-1660 จุด โดยมีสัญญา ณ Bearish divergence กับ RSI ในภาพราย 60นาที หนุนภาพการชะลอการขึ้นในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม
05
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 5 February 2019,ติดแนวต้าน 1660 จุด ระวังชะลอ
(views 87)
รอบสั้นเริ่มเห็นดัชนีติดแนวต้านบริเวณ 1660 จุด โดยยังไม่สามารถผ่านระดับดังกล่าวได้อีกทั้งสัญญาณ RSI ที่เข้าสู่ภาวะ Overbought ดังนั้นในช่วงนี้เราให้น้ำหนักการชะลอตัวของดัชนีมากกว่า เนื่องจากโอกาสการขึ้นแรงๆ ต่อมีค่อนขา้ งน้อยแนวรับการชะลอตัวของรอบนี้ที่บรเิวณ 1640 จุด เป็นด่านสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
04
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 4 February 2019,ตราบใดที่ยังยืน 1640 จุด ทิศทางเป็นบวก
(views 78)
เมื่อวันศุกร์ดัชนีมีแรงซื้อต่อเนื่องหนุนใหยื้นเหนือระดับแนวรับ 1640 จุดไว้ได้โดยเป็นการทิ้ง Gap ไว้ที่บริเวณ1630-1640 จุด ซึ่งถ้าสัปดาห์นี้ดัชนียังคงยืนระดับ 1640 จุดได้ จะทาให้Gap ที่เปิดไว้เป็นลักษณะ Runaway Gap (ดัชนีมีโอกาสขึ้นต่อไกล)แต่กรณีสัปดาห์นี้ดัชนีลงมาปิดGap ดังกล่าว จะเป็นการเข้าสู่รอบพัก
อ่านเพิ่มเติม
01
กุมภาพันธ์
2019
Chart Insight (Morning) : 1 February 2019,Upside จำกัด 1645-1650 จุด สั้นๆ มีโอกาสชะลอปิด Gap
(views 82)
เมื่อวานขึ้นมาจ่อ 1650 จุด แต่ยังปิดไม่พ้น 1650 จุด และกลับมาปิดต่ำกว่า 1645 จุด ฉะนั้นให้ดูแนว Gap1633-1640 จุดที่เปิ ดทิ้งไว้ในรอบเปิดเช้าเมื่อวาน ยังมีโอกาสชะลอลงมาปิดส่วนรอบหลักยังเกาะแกว่งขึ้น มีเป้าหมาย 1680-1685 จุด หากลงมาปิด Gap 1633-1640 จุดจะเป็นสัญญาณพัก สั้นๆลงมาที่ด่านแรก1625 จุด และด่านหลัก 1615 จุด (ยังเป็นจังหวะรอซื้อกลับ)
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 31 January 2019,Sentiment ต่างประเทศ หนุน รอบบวก ดูด่านสำคัญ 1640 จุด
(views 103)
รอบหลักยังวางติดแนวต้าน 1640/+5 จุด เมื่อวานการดีดตัวจากระดับใกล้เคียงแนวรับ 1620 จุด ยังไม่สามารถปิดข้ามแนวต้าน 1635 จุดส่งผลให้รอบเช้าการฟื้นต่อเนื่อง ต้องดูแนวต้านสำคัญ 1640 จุด หรือบวกเกินขึ้นไปไม่เกิน 5 จุด ซึ่งประเมินตามรอบเมื่อทดสอบแล้ว ควรจะมีการย่อตัวลงมา ก่อนที่จะฟื้นไปที่แนวต้าน 1645-1655 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 30 January 2019,รอบเช้าฟื้นเข้าหาแนวต้าน 1630 จุด ดีสุดยังไม่พ้น 1635 จุด
(views 82)
รอบหลักติดแนวต้าน 1640 จุดช่วงนี้ยังอยู่ในระยะคลายตัวช่วงสั้น แต่จากเมื่อวาน ที่ดัชนีมีการย่อลงมาทดสอบฐานแรกของภาพรายสัปดาห์ ณ ระดับ 1615 จุด ส่งผลใหเ้ กิด Tehnical Rebound ฉะนั้นเช้านี้เรายังวางฟื้นต่อแนวต้าน 1630-1635 จุด รอทดสอบ แต่คาดว่ายังไม่ทะลุผ่านในทันทีเพราะโดยรอบควรจะมีการย่อตัวก่อนฟื้นไปที่ 1645 จุด
อ่านเพิ่มเติม
29
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 29 January 2019,ติดแนวต้าน 1630-1635 จุด ระวังแรงขายช่วงสั้น
(views 72)
เมื่อวานดัชนีทะลุกรอบบน 1630 จุด แตะ High 1635 จุด แต่ยืนได้ไม่แข็งแกร่ง กดดันให้ระยะสั้นยังคงโอกาสคลายตัว โดยภาพรายสัปดาห์ยกฐานแรกขึ้นมาอยู่ที่ 1615 จุด และฐานสองคือ 1605 จุด
แม้จะพยายามฟื้นในราย ชม. แต่จำกัดแนวต้าน 1630-1635 จุด ให้ระวังแรงขายต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลุด 1619จุด เป็นการยืนยันรอบพักตัวระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
28
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 28 January 2019,แนวต้านหลักของวันดูที่ 1630 จุด
(views 94)
รายสัปดาห์หลังจากดัชนีได้ชนกรอบบน 1630 จุด กดดันให้ระยะสั้นควรจะมีการคลายตัวเพื่อเปิด Upside เพื่อทำให้รอบหลักเหลือ Upside ที่จะขึ้นสู่แนวต้านรายเดือน 1645-1650 จุด โดยวางฐาน 1610 จุดเป็นด่านแรกและฐานสองคือ 1595-1600 จุดขณะที่เช้านี้ยืนบวกต่อเนื่อง แนวต้าน 1630 จุด ยังเป็นด่านหลักของวันต้องรีบทะลุผ่านเพื่อปิดความเสี่ยงที่จะไม่ดึงให้ช่วงสั้นๆ เกิดการคลายตัว
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 25 January 2019,เช้าเปิดบวก แต่จำกัดแนวต้าน 1625-1627 จุด
(views 96)
การกลับตัวในรอบสั้น-กลาง แบบ Inverse Head & Shoulders ได้ทดสอบแนวต้านช่วง 1625-1630 จุด ไปแล้ว ยังคงเสี่ยงคลายตัว แต่รอบหลักตราบที่ไม่หลุด 1600 จุด ยังคงขึ้นต่อวันนี้รอบเช้าเปิดบวก แต่ยังจากัดแนวต้าน 1625-1627 จุด ดีสุดไม่พ้น1630 จุด โดยรอบควรจะย่อลงสู่แนวรบัราย ชม. ที่1613-1615 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 24 January 2019,รอบแกว่งขึ้นมาถึงขอบบน 1620-1625 จุด ระวังต่อ
(views 90)
เมื่อวานขึ้น แรงไปติดแนวต้าน1620 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน ขณะที่การแกว่งขึ้นจากฐาน 1565 จุด เหลือ Upside จำกัดมากขึ้นที่ 1625 จุด ส่งผลให้ระยะสั้นควรจะย่อ และเมื่อหลุด 1612 จุด จะยืนยันการถอยของรอบนี้มาที่1608/1600 จุดได้แต่รอบหลักยังเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อ ตราบที่ไม่หลุด 1580 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 23 January 2019,หลังชน 1600 จุด ไปแล้ว ระยะสั้นการไปต่อระวังบ้าง
(views 83)
Upside ระยะสั้น น่าจะเริ่มติดแรงขายบ้าง หลังเมื่อวานแตะ High 1600 จุด ไปแล้ว รอบหลักจะไปต่อโดยไม่พักเมื่อรีบทะลุแนวต้าน 1610 จุด จะไปต่อถึง 1620-1630 จุด ฉะนั้นแม้รอบหลักยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นต่อ แต่เสี่ยงที่จะติดแนวต้าน 1605-1609 จุด สูงขึ้น ยังขอประเมินโอกาสคลายตัวในลักษณะพักเพื่อขึ้นต่อโดยมีฐาน 1587/1580 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 22 January 2019,เช้าเปิดบวกขึ้นก่อน แต่ยติดแนวต้าน 1595 จุด
(views 94)
เมื่อวานทยอยฟื้นตามรอบหลักไปแตะ High 1595 จุด แต่ในช่วงปิดยังยืนไม่พ้น 1590 จุด ฉะนั้นการเปิดบวกขึ้นต่อรอบเช้านี้ ยังน่าจะติดแนวต้าน 1595จุดขณะที่รอบหลักอยู่ในแนวโน้มฟื้นตัว แต่คาดว่าแรงขายแถว 1595-1600จุดน่าจะกดการอ่อนตัวระยะสั้นได้อีกระลอกรอบหลักจะไปต่อโดยไม่พักระยะสั้น ต้องรบับทะลุแนวต้านน 1610 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 21 January 2019,วันนี้ดูระดับปิดว่าจะผ่าน 1590 จุดหรือไม่
(views 146)
ศุกร์ที่ผ่านมาให้เล็ง 1578 จุด ไว้เป็นด่านสำคัญ หากยืนปิดได้จะทยอยฟื้นตามรอบหลักไปที่1595-1605 จุดและมีโอกาสน้าหนักทะลุผ่านฉะนั้นเช้านี้ยังมีแรงหนุนขึ้นทดสอบแนวต้าน 1590 จุด จาก Sentiment บวกของตลาดฯ ต่างประเทศและราคาน้ามันดิบ WTI ที่ฟื้นตัวขึ้น 4.30%แต่ต้องดูช่วงปิ ดว่าจะยืนเหนือ1590 จุดได้หรือไม่ กรณีปิดไม่พ้นยังเสี่ยงทำฐานต่อ
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 18 January 2019,ยังติดแนวต้าน ต้องรีบทะลุผ่าน 1590 จุด เพื่อไม่เสี่ยงพักตัว
(views 123)
แม้ว่าภาพรวมจะกลับมายืนปิดเหนือ 1575 จุด แต่ยังถือว่าไม่ปิดความเสี่ยง หากหลุด 1575 จุดอีกครั้ง ยังคงโอกาสเจอฐานต่ำกว่า 1570 จุด เมื่อวานติดแนวต้าน 1 5 8 6 -1587 จุด ยังดึง High ไม่ข้ามแนวต้าน1590 จุด จึงยังไม่สามารถยืนยันการกลับตัวได้ฉะนั้นวันนี้หากยังไม่ข้าม 1590จุด มีโอกาสย่อราย ชม. โดยระวังการดึง Low ต่ำกว่า 1575-1576 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 17 January 2019,ติดแนวต้าน 1583-1585 จุด ยังเสี่ยงเผชิญแรงขาย
(views 83)
เมื่อวานผันผวนมาก โดยลงไป Low ที่แนวรับรายสัปดาห์ 1565 จุดก่อนจะฟื้นตัวแรงในช่วงบ่าย กลับขึ้นมาปิดเหนือ 1575 จุด (วางเป็นแนวสำคัญ)ฉะนั้นวันนี้ถ้าเปิดดีด และติดแนวต้าน 1583-1585 จุด แล้วเกิดแรงขายกดลงต่ำกว่า 1575 จุด อีกรอบภาพรวมยังเสี่ยงกลับลงไปสร้างที่1550 จุด แต่จะไม่มีการทา Lower Low วางเป็นแนวซื้อกลับเพื่อดักดีดผ่าน1600 จุด อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 16 January 2019,เมื่อวานปิดไม่หลุด 1575 จุด ส่งให้เช้านี้ลุ้นฟื้น
(views 76)
รอบการติด Upside ระยะสั้น ที่ 1600 จุด และใกล้เคียง 1610 จุด ยังอยู่ในช่วงการคลายตัวเพื่อขึ้น ต่อ ตราบที่ปิดไม่หลุด 1575 จุด เพราะยังรักษากรอบ Sideway ในช่วง 1575-1596จุดไว้ได้ส่งผลให้เช้านี้มีโอกาสฟื้นเข้าหาแนวต้านย่อย 1581 จุด และแนวต้านหลัก 1585 จุด แต่หากปิดหลุด 1575 จุด จะกลับลงไปสร้างฐานที่ 1547-1550 จุดอีกรอบ แต่จะไม่มีการทำ Lower Low
อ่านเพิ่มเติม
15
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 15 January 2019,รอบเช้าฟื้นตัวแนวต้านช่วงแรก 1585-1587 จุด
(views 81)
หลังจากติด Upside ระยะสั้น ที่1600 จุด และใกล้เคียง 1610 จุด ส่งผลให้ระหว่างทางมีโอกาสคลายตัว แต่จะพบว่าตราบที่ไม่หลุด 1575 จุด ทิศทางในรอบหลักยังเป็นแค่การพักเพื่อขึ้นต่อ ขณะที่ภาพเช้านี้ คาดฟื้นตัวจากฐาน 1580 จุด วางแนวต้านช่วงแรก 1585-1587 จุด เนื่องจากยังไม่หลุดกรอบ Sideway ในช่วง 1575-1596จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 14 January 2019,ระยะสั้น 1600-1605 จุด มีโอกาสเผชิญแรงขายทำกำไร
(views 88)
Upside ระยะสั้นอาจติดบ้าง จากที่ได้ทดสอบ 1600 จุด และใกล้เคียง 1610-1615 จุด ส่งผลให้ระหว่างทางมีโอกาสสคลายตัว แต่ตราบที่ไม่หลุด1575 จุด ทิศทางยังเป็นแค่พักเพื่อขึ้นต่อ เป้าหมายรอทดสอบ 1620 จุด และ 1640 จุด ส่วนภาพรวมเช้านี้ติดแนวต้าน 1600 จุด มีโอกาสเผชิญแรงขายทำกำไร หรือดีสุดของวันไม่พ้น 1605 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 11 January 2019,เช้าฟื้นต่อ แนวต้าน 1596 จุด และ 1600 จุด คาดติดแรงขายระยะสั้น
(views 119)
รอบหลักทยอยทำกำไรเมื่อตลาดฯ ขึ้นทดสอบแนวต้านจิตวิทยา1600 จุด และ 1610 จุด คาดจะติดแรงขายระยะสั้น เป็นการพักตัวระหว่างรอบฟื้นตัวจากฐาน 1545 จุด ก่อนจะปรับขึ้นต่ออีกระลอก ตราบที่ไม่หลุด 1575จุด (ช่วง Gap 1575-1583 จุด)ขณะที่คาดว่ารอบเช้า นี้จะฟื้นตัวต่อเนื่อง วางแนวต้าน 1596 จุด และ1600 จุด รอทดสอบ ก่อนเผชิญแรงขาย
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 10 January 2019,เช้านี้เปิดฟื้นตัวเป้าหมายหลัก 1600 จุด ลุ้นทดสอบ
(views 76)
เมื่อวานหลังจากแตะ High 1609.39 จุด (ใกล้แนวต้านสาคัญ1613-1615 จุด) ตามมาด้วยการเผชิญแรงขายระยะสั้น กลับลงมาปิด Gap ที่เปิดทิ้งไว้ช่วงเปิดตลาดฯ รอบเช้า1597.35-1601.67 จุด ได้สนิท แต่ยังยืนปิดเหนือ 1590 จุดได้ส่งผลให้รอบเช้ามีโอกาสฟื้นตัววางแนวต้านย่อย 1595 จุด และให้น้ำหนักที่จะทดสอบ 1600 จุดและเกินกว่าอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 9 January 2019,รอบเช้าเปิดบวก คาดจะขึ้นทดสอบ แนวต้าน 1597-1600 จุด
(views 82)
รอบหลักมีลุ้น ผ่านแนวจิตวิทยา 1600 จุด ไปที่แนวต้านถัดมา 1615 จุด และสูงกว่าได้ ตราบที่แรงเหวี่ยงในรอบนี้ไม่ดึง Low ของวันหลุด 1560 จุดลงไปขณะที่รอบเช้าคาดว่าจะเปิดบวกวางแนวต้านช่วงแรก 1597-1600 จุดจากแรงส่งของหุ้น ใหญ่ในกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวกลับมายืนเหนือ 50 ดอลลาร์ มีเป้าหมายรอทดสอบถัดไปที่ 54 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
08
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 8 January 2019,เผชิญแรงขายระยะสั้น เช้านี้ติด 1597-1600 จุด
(views 86)
รอบเช้าคาดติดแนวต้าน 1597-1600 จุด มีโอกาสที่จะเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้น โดยแรงเหวี่ยงจะมีมากขึ้นกรณีหย่อนลงมาปิด Gap 1575-1583จุดขณะที่รอบหลักมีลุ้นผ่านแนวจิตวิทยา 1600 จุด ไปที่แนวตต้านถัดมา1615 จุด และสูงกว่าได้ตราบที่แรงเหวี่ยงในรอบนี้ไม่ดึง Low ของวันหลุด 1560 จุดลงไปอีก
อ่านเพิ่มเติม
07
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 7 January 2019,ฟื้นต่อเนื่อง ระยะหลักให้น้ำหนักผ่าน 1585 จุด
(views 84)
รอบหลักในระยะสัปดาห์ให้น้ำาหนักทะลุ 1585 จุด เพื่อเปิด Upsideต่อเนื่องหลังจากที่เราคาดว่าตลาดฯ น่าจะทำฐานสละฟื้นตัวในรอบที่ผ่านมาหลังไปสตะ Low ใกล้แนวรับ 1545 จุดส่วนภาพรวมเช้านี้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นทดสอบสนวต้าน 1580-1585 จุด ประเมินสรชขายราย ชม. ไม่รุนแรงยกเว้น หลุด Low ต่ากว่า 1565 จุดต้องระวังแรงเหวี่ยง (แต่ยังคาดว่าจะมีโอกาสหลุดแนวดังกล่าวน้อย)
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 4 January 2019,อยู่ในช่วงทำฐานฟื้นตัว วันนี้ยังติดต้านแรก 1565 จุด
(views 100)
คาดรอบหลักตลาดน่าจะเริ่มยืนทำฐาน ประเมิน Downside จำกัดการถอยรายทางยังวางเป็นแนวทยอยซื้อ มีโอกาสที่ตลาดฯ จะไม่หลุด Low ก่อนหน้า 1545 จุด และให้น้ำหนักทะลุ1585 จุด ในระยะสัปดาห์เมื่อวานหลุดต่ำกว่า 1560 จุด แค่ใน ชม. การซื้อ ขาย ฉะนั้นให้น้ำหนักการเหวี่ยงท้ายสัปดาห์ไม่หลุดแนวรับ 1555/1550 จุด โดยรวมแกว่งในกรอบ 1550-1565 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 3 January 2019,รอบเช้า คาดว่าจะเปิดบวกวางแนวต้าน 1570 จุด
(views 78)
รอบหลักยังประเมินเป็นการฟื้นตัวจากฐาน 1540 จุด โดยรอบจะยืนยันการหลุดจากช่วงฐาน เมื่อพ้นแนวต้าน1585 จุด เพื่อเข้าสู่การเปิด Upside การขึ้นทดสอบแนวตา้ นจิตวิทยา 1600 จุด ภาพเช้านี้น่าจะเปิดบวก หลังจากเมื่อวานปิดที่แนวรับไม่หลุด 1560 จุดวางแนวต้านแรก 1570-1575 จุด อาจติดแรงขายราย ชม. เนื่องจากยังไม่หลุดกรอบ Sideway 1560-1575 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
มกราคม
2019
Chart Insight (Morning) : 2 January 2019,เปิดต้นปี ยืนบวกวางแนวต้าน 1575-1580 จุด
(views 83)
ประเมินการฟื้นตัวจากฐานใกล้เคียง 1540 จุด และจะยืนยันการหลุดจากช่วงฐานเมื่อพ้นแนวต่าน 1585 จุด เพื่อเข้าสู่การเปิด Upside ขึ้นทดสอบแนวต้านจิตวิทยา 1600 จุดซึ่งเช้านี้ตลาดฯ น่าจะลุ้นการเปิดบวกต้นปีโดยมีแนวต้านย่อย 1570 จุดคาดว่าจะทะลุผ่านได้ แม้ว่าจะมีแรงขายสลับออกมาบ้างสัญญาณบวกต่อการฟื้นตัวจะไม่ถูกลบล้าง ตราบที่ไม่หลุด 1553 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 27 December 2018,Technical Rebound กลบั มายืน 1565 จุด
(views 81)
เมื่อวานยังประคองปิดที่จุดเปลี่ยน 1555 จุดได้ ฉะนั้นมีทางเลือกเดียวคือต้องเกิด Technical Rebound กลับมาปิด Gap 1576.75-1588.56 จุด โดยวันนี้ดูระยะเปิดบวก กรณียืนเหนือ 1565 จุดได้ จะกลับทิศทางเป็นบวกทันทีแต่รอบหลักยังต้องรอการยืนยันที่แนว Gap เพราะจะต้องถูกดันขึ้น ปิดสนิท เพื่อยืนการทาฐานเสร็จสิ้น และปิดความเสี่ยงต่อการไหลต่า กว่า 1540 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 26 December 2018,ต้องเกิด Technical Rebound กลับมายืน 1565 จุด
(views 74)
ดัชนีปิดที่แนวรับ จุดเปลี่ยน 1555 จุด ฉะนั้นมีทางเลือกเดียวคือ ต้องเกิด Technical Rebound กลับมาปิด Gap 1576.75-1588.56 จุด หรือกรณีมีแรงดีดต่า ต้องยืนให้เหนือ 1565 จุด หากไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นตลาดฯเสี่ยงสูงที่จะเปลี่ยนทิศทางในภาพรายสัปดาห์จากทำฐานเป็นขาลง เจอแนวรบัอีกที 1540 จุด และเสี่ยงหลุดไปแตะ 1510 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 25 December 2018,ประคองเหนือแนวรับ 1580 จุดได้ ภาพรวมยังลุ้นทำฐานทยอยฟื้น
(views 82)
รอบหลักยังคงอยู่ในช่วงทำฐานทยอยฟื้นตัว โดยจะยืนยันดีขึ้นเมื่อผ่าน 1605 จุด ซึ่งจะไปยืนยันว่าการปรับลงแตะ Low 1578.64 จุด ในช่วงที่ผ่านมาเป็นแค่สัญญาณหลอก ฉะนั้นยังคงรอทดสอบแนวต้าน 1620-1630 จุด โดยภาพรวมเช้านี้ดูฐาน 1580จุด ยืนได้ และน่าจะสลับบวกเข้าหาแนวต้าน 1602-1605 จุดอีกรอบ ยกเว้นหลุด 1575 จุดจะเริ่มเสี่ยงมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
24
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 24 December 2018,เช้าหากเปิดชะลอก่อนจะมี Upside (ยืนฐาน 1590/1584 จุดได้)
(views 84)
ยังคงประเมินรอบหลักอยู่ในช่วงทำฐานและทยอยฟื้น บ่งชี้งว่าการปรับลงแตะ Low 1578.64 จุดในช่วงที่ผ่านมาเป็นแค่สัญญาณหลอก ฉะนั้นยังคงรอทดสอบแนวต้าน 1620-1630 จุดขณะที่รอบเช้านี้มีโอกาสเปิดชะลอวางฐานแรก 1590 จุด แย่สุดไม่หลุด 1584 จุด ซึ่งจะเป็นทิศทางที่ดีต่อการฟื้นตัวในรอบบ่าย เพื่อปรับเข้าหาแนวต้าน 1601-1605 จุดอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 21 December 2018,เช้านี้น่าจะติดแนวต้าน 1600 จุด ส่วนรอบหลักทยอยฟื้น
(views 80)
รอบหลักทำฐานและทยอยฟื้นการปรับลงแตะ Low 1578.64 จุดในช่วงที่ผ่านมาเป็นแค่สัญญาณหลอกรอทดสอบแนวต้าน 1620-1630 จุด เป็นตัวยืนยันส่วนภาพเช้านี้ประเมินติดแนวต้าน 1600 จุด ดีสุดไม่ข้ามแนวต้าน 1607 จุด คาดจะมีแรงขายสลับราย ชม.ตามแนวต้าน
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 20 December 2018,รอบหลักฟื้นต่อ เช้าถ้าเปิดย่อดึง Upside ไปต่อ
(views 92)
เมื่อวานกลับมายืนเหนือ 1595-1600 จุด ทำให้การปรับลงแตะ Low 1578.64 จุด ในระหว่างวันเป็นแค่สัญญาณหลอกฉะนั้นรอบหลักเปิด Upside ต่อTechnical Rebound โดยดูแนวต้าน1620-1630 จุด เป็นตัวยืนยันขณะที่เช้าวันนี้อาจมีแรงขายสลับได้บ้าง ดูแนวต้านย่อย 1605-1607 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 19 December 2018,เมื่อวานปิดหลุด 1595-1600 จุด ภาพรวมเสี่ยง หากไม่รีบดีดคืน
(views 78)
รอบหลักการปิดหลุด 1595-1600 จุด ทำให้เสี่ยงมากขึ้นที่จะเปลี่ยนจากคาดการณ์เดิมคือ ทำฐานรอฟื้นตัวเป็นรอบลงต่อเนื่องไปที่ 1570 จุด หากวันนี้ไม่รีบฟื้นตัวตั้ง แต่รอบเช้ากลับมายืนเหนือ 1595 จุดให้ได้ กรณีที่ตีกลับมายืนปิดเหนือ1595 จุด ได้ในวันนี้ จะมีโอกาสเปิด Upside ต่อ Technical Rebound
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 18 December 2018,วาง 1595-1600 จุดไม่ควรหลุด เพราะรอบหลักจะตั้งฐานฟื้น
(views 84)
รอบหลักเข้าสู่ระยะทาฐานและรอที่จะเกิด Technical Rebound(Bullish Divergence) แม้ว่าเมื่อวานระหว่าง ชม. การซื้อขายจะหลุด 1595จุด แต่ระดับปิดไม่หลุด 1595-1600 จุดยกเว้นปิดหลุด 1595 จุดเปลี่ยนทิศทางขณะที่เช้านี้ยังเน้นแกว่งทำฐานวางกรอบล่าง 1595/1592 จุด ขณะที่วางแนวต้านย่อยอยู่ที่1609 จุด และแนวต้านหลัก 1620 จุด (ผ่านไดยื้นยันสร้างฐานเสร็จสิ้น และกลับตัวแรงขึ้น)
อ่านเพิ่มเติม
17
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 17 December 2018,เล็งฐาน 1600/1595 จุด เป็นฐานหลักที่จะต้องกลับตัว
(views 96)
ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดึงหลุด 1610จุด แต่ยังคงประเมินว่าแนวจิตวิทยา1600 จุด และใกล้ Low เดิม 1595 จุด เป็นพื้นที่การกลับตัวมีโอกาสเกิด Technical Rebound ยกเวน้ ปิดหลุด1595-1600 จุดเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลง ผิดจากที่คาด และจะเกิดระยะไหลเร็ววันนี้ดูแนวรับ 1595-1600 จุดโดยเมื่อทดสอบแล้วควรจะรีบกลับตัวทันที ซึ่ง รอบหลักจะยืนยันการทาฐานเสร็จสิ้น เมื่อผ่านแนวต้าน 1630 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 14 December 2018,ซื้อกลับ แนวรับ 1610 จุด คาดกลับตัว
(views 86)
ภาพหลักจากที่เราประเมินไว้ว่าดัชนีจะพักตัวจาก 1680 จุด ลงมาสร้างฐานที่ 1620/1610 จุด ซึ่งเมื่อวานแตะด่าน 1620 จุดไปแล้ว แม้ว่าจะปิดหลุด แต่ประเมิน Downside ที่เหลือของตลาดฯ จากัด แนวรับ 1610 จุดให้เป็นจุดซื้อคืนของตลาดฯ กรณีพยายามเหวี่ยงให้ดูเสียรอบ อาจหลุด 1610 จุดระหว่างทาง แต่จะไม่หลุด 1600 จุด เว้นหลุดไหลและผิดจากที่คาด
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 13 December 2018,เปิดเช้าฟื้นตัวแต่ยังติด 1640-1645 จุด
(views 90)
ภาพหลักยังประเมินดัชนีน่าจะสร้างฐานที่1620/1610 จุด คาดเป็นแนวซื้อกลับของตลาดฯแต่อาจจะมีการกลับตัวได้ที่แนวรับ 1630 จุด (แมว้ ่าปัจจุบันยังมีน้าหนักน้อย)ขณะที่วันนี้น่าจะเปิดฟื้น แต่ยังเสี่ยงเด้งเพื่อลงต่อเพราะ แนวต้าน1640-1645 จุด ยังเป็นแนวขวางที่หนาแน่น ยกเว้นทะลุ 1650 จุด จะเกิดการกลับตัวก่อนถึงแนวรับ 1620 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 11 December 2018,เด้งราย ชม. ยังติด 1656-1659 จุด เพราะภาพหลักยังปรับฐานไม่เสร็จ
(views 85)
ดัชนียังเสี่ยงหลุด 1645 จุด หลังศุกร์ที่ผ่านมาชะลอปิด Gap 1648-1660 จุด วางรอบหลักการคลายตัวระยะสั้น มีโอกาสทดสอบฐาน 1630-1636จุด อีกรอบ แต่ยังคงมอง 1595-1605จุด คือ Bottom ของรอบใหญ่ไปแลว้ส่วนภาพวันนี้การเด้งราย ชม. มีโอกาสเกิดขึ้น แต่จะติด 1656-1659 จุด โดยจะกลับตัวเมื่อผ่าน 1665 จุดเท่านั้น น้าหนักผ่านน้อย ยังเด้ง ราย ชม.เพื่อลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 7 December 2018,วันนี้คาดเด้งสลับราย ชม. แต่หาก ปิดต่ำกว่า 1660 จุดยังเสี่ยง
(views 96)
เมื่อวานปิดต่ำกว่า 1660 จุด ทำให้อบหลักคงอยู่ในแนวโน้มการพักฐานระยะสั้น (คลายตัวเพื่อขึ้นต่อ) เสี่ย งหลุด1645 จุด เข้าหาฐาน 1630-1636 จุดอีกรอบ ที่ผ่านมายังคงมอง 1595-1605จุดคือ Bottom ของรอบใหญ่ขณะที่ท้ายสัปดาห์ระยะการเดง้ราย ชม. จำกัดดูแนว 1660 จุดเป็นสำคัญ หากฟื้นตัวแล้วยืนปิดเหนือไม่ได้ระวังเด้งแค่ราย ชม. แล้วลงต่อตามภาพหลัก โดยจะกลับตัวเมื่อผ่าน 1665 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 6 December 2018,ภาพหลักเสี่ยงต่อการคลายตัว หลังรอบนี้ติด 1680-1685 จุด
(views 99)
ภาพหลักยังมอง Upside ส่วนที่เหลือจำกัด หลังรอบนี้ติด1680 จุดประเมินเสี่ยงต่อการคลายตัวเพื่อ พักจากรอบขึ้นแรง ลงสู่แนว GAP 1648-1660 จุด แต่ยังเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อ เพราะดัชนีได้ผ่านจุดต่ำสุด ณ ระดับ 1595-1605 จุดไปแล้ววันนี้ยังวางแนวต้านจำกัด โดยระยะเสี่ยงยังมีน้ำหนักมากกว่าการดีดผ่าน 1678 จุดทันที เพราะยังคงเสี่ยงหลุด 1665 จุด ซึ่งจะไปยืนยันรอบคลายตัว
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 4 December 2018,ภาพหลักการไปต่อจากัดมากขึ้น แม้รออบเช้าจะพยายามดีดต่อ
(views 101)
ภาพหลักการฟื้นตัวแบบ Double Bottoms ขึ้นจากฐาน 1595 -1600 จุด ได้แตะเป้าหมาย 1665-1675 จุดไปแล้ว ฉะนั้น Upsideที่เหลือ 1680-1690 จุด ถือว่าจำกัดแล้วประเมินจะมีการพักจากรอบขึ้นแรงลงสู่แนว GAP 1648-1660 จุดได้ แต่จะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อคาดเชา้ นี้ติดแนวต้าน 1675-1680 จุด และน่าจะมีการย่อจากรอบขึ้นแรงเมื่อวาน ถัดไปสังเกตแนวรับสำคัญ 1665 จุด หลุดยืนยันการคลายตัวทันทีแต่จะไม่มีการทิ้งตัวแรงๆ
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 3 December 2018,รายวันติดแนวต้าน 1648 จุด มีสลับย่อสั้นๆ ไม่หลุด 1634 จุด
(views 84)
รอบ หลักหลังจาก ฟื้นตัวแบบ Double Bottoms ขึ้นจากฐาน1595-1600 จุด ได้ทดสอบเป้าหมาย1650 จุด ฉะนั้นรายทางช่วงสั้นมีโอกาสที่จะเกิดการอ่อนตัวกลับลงมาไดอี้กรอบแต่จะเป็นการคลายตัว และขึ้นต่อ คือโอกาสซื้อ ตราบที่ไม่หลุด 1620 จุด เป้าหมายถัดไป 1665-1675 จุดส่วนภาพย่อยเช้านี้ คาดว่าจะติดแนวต้าน 1648 จุด และมีโอกาสย่อสลับแต่จะไม่มีการดึงทำ Lower Low ต่ากว่า 1634 จุด ฉะนั้นทิศทางที่เหวี่ยงระหว่างวันจะไม่รุนแรง
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 30 November 2018,รอบเช้าคาดฟื้นตัวแต่ยังจำกดั แนวต้าน 1640-1642 จุด
(views 92)
เมื่อวานขึ้นทดสอบแนวต้านแรกของรอบหลักในช่วง 1645-1650 จุดครึ่ง ทางของการฟื้นตัว Double Bottoms และเผชิญแรงขายทำกำไรตามคาด แต่ไม่ได้กด Low ของวันลงต่ำกว่า 1635 จุด ฉะนั้นยังคงแนวโน้มแกว่งขึ้น บ่งชี้ดัชนีแค่พักช่วงสั้นก่อนจะทะลุผ่าน เป้าหมายรายเดือน 1675 จุดขณะที่เช้านี้คาดเปิดฟื้นตัวจากแนวรับ 1635 จุด แต่ยังตันช่วง 1640-1642 จุด ดีสุดของวันไม่เกิน 1650 จุ
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 29 November 2018 : วันนี้ทดสอบแนวต้านแรกของรอบ หลักช่วง 1645-1650 จุด
(views 96)
คาดวันนี้จะขยับขึ้นทดสอบแนวต้านแรกของรอบหลักในช่วง 1645-16 5 0 จุด เป็นระยะการฟื้นตัวของรูปแบบ Double Bottoms ครึ่ง ทางขณะที่ในระยะถัดไปมีน้าหนักทะลุผ่านเพื่อทดสอบเป้าหมายรายเดือน 1675จุดแม้ว่าการขยับ High เข้าหาแนวต้าน 1650 จุดจะเผชิญแรงขายบ้าง แต่จะไม่กดดัน Low ของวันลงต่ากว่า1635 จุด ฉะนั้นคงแนวโน้มแกว่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 23 November 2018,ดูการเปิดนำของ S50Z18 เพื่อชี้ทิศทาง SET Index
(views 91)
ดัชนีกลับมาจ่อ 1600 จุดอีกรอบคาด 1595-1600 จุดยังเป็ นฐานที่ดีของรอบหลักในการที่จ ะสร ้ างฐาน แต่จุดที่จะยืนยันว่าดัชนีได้ผ่าน Bottom ไปแล้วคือ ผ่านแนวต้าน 1620 จุดกรณี เลวร้ายดัชนี ไม่น่าถูกดึงหลุด 1590 จุด (Sentiment ลบจากดอกเบี้ยที่เริ่มขึ้น) ให้รอบหลักทยอยฟื้นวันนี้รอบเชา้ ให้ดูแนวเปิดของ S50Z18 เป็นตัวนาทาง หาก S50Z18 เปิดบวกได้ดัชนีน่าจะขึ้นแตะ 1610 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 22 November 2018,ภาพหลกั ผ่าน Bottom ไปแล้ว จากนี้ให้รออบทยอยฟื้นตัว
(views 90)
เมื่อวานรอบเช้าดัชนีถูกกดให้หลุด 1605 จุด แค่ระหว่าง ชม. การซื้อขายเท่านั้น โดยแตะ Low 1598.57 จุด(ใกล้ Low ก่อนหน้าแถวๆ 1595 จุด)ก่อนจะทยอยฟื้นตัว ฉะนั้นในรอบหลักคาดว่าดัชนีได้ผ่าน Bottom ไปแล้วและเข้าสู่รอบเริ่มทยอยฟื้นตัว เป้าหมาย1650-1665 จุด (เป้าหลักในระยะแรก)แม้รายทาง เช่นเช ้ าวันนี้อาจจะมีติดแนวต้าน 1622 จุด แล้วย่อสลับได้บ้าง แต่ไม่น่าจะหลุด 1608-1610 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 21 November 2018,ภาพหลัก1605 จุด น่าจะเป็น Bottom (หรือหลุดใน ชม. ชั่วคราว)
(views 97)
เมื่อวานดัชนีไหลเร็วหลุด 1620จุด ใกล้นวรับ 1605 จุด คาดจะเป็นจุด Bottom ของรอบนี้แนวสังเกต คือกรณีที่ดึงลงต่อ แล้วกดให้หลุด 1605จุด จะเป็นแค่การหลุดระหว่าง ชม. การซื้อ ขายเท่านั้น ก่อนจะทยอยฟื้นตัวในรอบหลักวัน นี้น่าจะเป็นจุดเข้าซื้อ ที่ดีเพราะดัชนีน่าจะเริ่มหา Bottom และทยอยฟื้นกลับขึ้นไปเป็นรอบ เป้าหมายหลักในด่านแรก 1650 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 20 November 2018,ภาพหลักกำลังหา Bottom ส่วนวันนี้ดูฐานสำคัญ 1630 จุด
(views 97)
ภาพหลักกาลังหาฐานที่จะลงต่ำสุด เพื่อกลับตัวยังวางกรอบวิเคราะห์เช่นเดิมคือ ดัชนียังคงทยอยแกว่งลงต่อ แนวรับ 1620 จุดหรือ 1605จุด ก่อนจะทยอยฟื้นตัวเป็ นรอบอีกครั้งขณะที่ภาพวันนี้ดูแนวสำคัญ1630 จุด โดยยังระวังการทา Lower Low และ Lower High เนื่องจากจะไปยืนยันหลักการของภาพแกว่งลง แทนที่จะแกว่งออกข้างเพื่อทาฐาน
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 19 November 2018,วันนี้ฟื้นยังติด 1640-1645 จุด แต่น้ำหนักของภาพหลักยังลงต่อ
(views 85)
ภาพหลักกาลังหาฐานที่จะลงต่าสุด เพื่อกลับตัวหลังจากปิด Gap 1645.31-1649.27 จุด ไปแล้วคาดมีโอกาสทยอยแกว่งลงต่อ แนวรับ 1620 จุด หรือ 1605 จุด แต่การถอย คือโอกาสสุดท้ายของรอบปี ก่อนจะทยอยฟื้นตัวเป็นรอบกลับขึ้นไปอีกครั้งแม้ว่าวันนี้จะมีะยะฟื้นสลับไดบ้างแต่ยังจากัดแนวต้าน 1640-1645 จุดและมีโอกาสถอยทำ Lower Low ต่อฉะนั้นยังให้ดูน้ำหนักที่ภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 16 November 2018,ฟื้นรอบเช้าได้บ้าง แต่ให้น้าหนักที่ภาพหลักยังลงต่อ
(views 95)
เมื่อวานเราให้ระวังที่ภาพหลักเพราะยังคงเสี่ยงต่ำกว่า 1640 จุด (รอหาจุดกลับตัว)ซึ่งดัชนีปิดต่ำกว่า ฉะนั้นยืนยันการทยอยลงทดสอบฐาน 1620 จุดหรือ 1605 จุด วางเป็นแนวซื้อดักการดีดกลับรอบใหญ่แม้ว่าเชา้ นี้จะมีการฟื้นตัวจากระดับปิดเมื่อวาน 1638.83 จุด แต่จะพบว่าแนวต้านจากัด 1645 จุด ดีสุดไม่ข้าม 1654 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 15 November 2018,ภาพหลักยังเสี่ยงที่จะทำฐานต่อ แม้ว่าวันนี้จะแกว่งออกข้าง
(views 90)
ภาพหลักยังคงมุมมองเสี่ยงต่ำกว่า 1640 จุด (รอหาจุดกลับตัว) กรณีไม่รีบฟื้นตัวจนผ่านแนวสำคัญ 1666 จุด ต้องระวังการลงทดสอบ 1620 จุดหรือ 1605จุด เพื่อวางเป็นแนวซื้อ ดักการดีดกลับรอบใหญ่ส่วนภาพรวมเช้าาวันนี้แกว่งตัวในกรอบ 1646-1656 จุด ซึ่ง Upside กดต่า และยังระวังการกด Low ต่ำกว่า 1646 จุดต่อเนื่อง ยกเว้นปิดพ้น 1666 จุด ถึงจะลบภาพดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 14 November 2018,ยังดูระยะเด้งที่จำกัด ตราบที่ไม่พ้น 1666 จุด ยังเสี่ยงในภาพหลัก
(views 91)
เมื่อวานรอบเช้าเปิดด้วยแรงขายดึง Low แตะ 1642.83 จุด ปิด Gap1645-1649 จุดของช่วงการฟื้นตัวก่อนหน้าได้สนิท ก่อนจะฟื้นราย ชม. แต่ยังไม่พ้น 1666 จุด ฉะนั้นภาพหลักยังไม่ปิดความเสี่ยงที่จะถอยต่ำกว่า 1640 จุด(รอหาจุดกลับตัว)เช้านี้มีรอบฟื้นราย ชม. แต่ตราบที่ไม่ผ่านแนวสำคัญ 1666 จุด จะยังไม่เกิดจุดกลับตัว และระวังการหลุดแนวรับ 1654 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 13 November 2018,ภาพหลักปรับฐานยังไม่สุด แม้จะพยายามเด้งราย ชม.
(views 94)
หลังจากหลุดแนวสำคัญที่วางไว้ที่ 1666 จุด เกิด Momentum ไหลเร็วฉะนั้นภาพหลักจะปรับลงสู่ช่วง Gap 1645-1649 จุด ประเมินแนวดังกล่าวเป็นพื้น ที่ซื้อในช่วงแรก แต่หากหลุด1648 จุด ใหร้ ะวัง Downside เพราะดูฐานยังลงไม่สุด มีความเสี่ยงที่จะหลุดต่ำกว่าแนว Gap ดังกล่าวสังเกตการฟื้นตัวราย ชม. รอบเช้าหากดึง High ขึ้นได้ไม่เกิน 1663- 1666 จุด เสี่ยงเด้งเพื่อลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 12 November 2018,ระวังการหลุด 1666 จุด จะไปยืนยีนการปรับ ลงหาฐานของภาพหลัก
(views 99)
ภาพหลักอยู่ในช่วงชะลอตัวเพื่อสรา้ งฐานอีกรอบ โดยมีจุดสาคัญคือ1666 จุด หลุดจะดึง Momentum ไหลเร็ว ลงสู่ช่วง Gap 1645-1649 จุดประเมินแนวดังกล่าวเป็นพื้น ที่ซื้อในช่วงแรกวัน นี้ยังเสี่ยงตามภาพ หลักโดยเฉพาะเปิดหลุด 1666 จุด หลังจากศุกร์ ที่ผ่านมามีการดึง Low ลงต่ำ กว่าไปแล้ว ฉะนั้นการเด้งงรายทางยังเป็นเด้งเพื่อลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 9 November 2018,ภาพหลักยังเสี่ยง แต่ราย ชม. มีระยะฟื้นแบบจำกัด
(views 93)
เมื่อวานติดแนวต้าน 1690 จุดการฟื้นสลับราย ชม. ยังคงอยู่ในกรอบ Sideway แต่ให้ระวัง Gap ที่เปิดทิ้งไว้ในรอบเช้าเมื่อวานช่วง 1676.09 -1681.65 จุด หากกลับลงมาปิด Gapดังกล่าว จะไปยืนยันภาหลักที่ยังคงเสี่ยงอ่อนตัว ซึ่งมองเป็นการทำฐานรอบสุดท้ายของปีให้เป็นจุดซื้อขณะที่ทิศทางเช้านี้จะทรงตัวระยะฟื้นราย ชม. จากัด 1685 จุด ดีสุดไม่ผ่าน 1688 จุด จุดระวังคือ ฐานล่าง
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 8 November 2018,เช้านี้ยังยืนบวกต่อ มีแนวต้านแรก 1681 จุด
(views 89)
เมื่อวานบ่ายเราคาดดัชนีจะมีการดีดราย ชม. ดึง High ใกล้ 1677 จุดส่งผลให้รอบเช้ายังมีช่วงบวกต่อ สำคัญที่แนวกดของ Downtrend 1684 จุดน่าจะเริ่ม มีแรงขาย ดีสุดวันนี้ยังไม่น่าผ่าน 1690 จุดเนื่องจากภาพหลักยังเสี่ยงอ่อนตัวอีกระลอก โดยระยะถัดไประวังหลุด1660 จุด เพื่อปิด Gap 1645-1649จุด ซึ่งมองเป็นการทาฐานรอบสุดท้ายของปี ให้เป็นจุดซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 7 November 2018,ภาพหลักเสี่ยงทาฐานระยะสั้น แม้เช้าจะพยายามดีดราย ชม.
(views 94)
เมื่อวานปิดต่ำกว่า 1680 จุด เป็นวันที่สอง แม้ว่าจะดึง High ไปที่1685จุ ด แต่ยังไม่ทะลุผ่าน ( แนว Downtrend) ฉะนั้นรอบหลักยังเสี่ยง Sideway เชิงอ่อนตัวอีกระลอก โดยระวังหลุด 1660 จุด เพื่อปิด Gap 1645-1649 จุด มองเป็นการทำฐานรอบสุดท้ายของปี ให้เป็นจุดซื้อส่วนเชา้ นี้ดีดราย ชม. ได้จากัดติด 1674 จุด หรือดีสุดไม่พน้ 1680 จุดยกเวน้ เปิดหลุด 1666 จุดจะดึงไหล
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 6 November 2018,เช้านี้เปิดฟื้น แต่ยังระวังที่รอบหลัก ตราบที่ไม่พ้น 1680 จุด
(views 92)
รอบเช้ามีโอกาสเปิดฟื้น แต่ยังติด1675 จุด ดีสุดไม่พน้ 1682 จุดแต่รอบหลักยังเสี่ยงพักตัวอีกรอบหลังปิดต่ำกว่า 1680 จุด จึงยังไม่ยืนยันที่จะเกิดรอบกลับตัวในระยะสั้น-กลางและปิดโอกาสสาหรับ สัญญาณกลับตัวแบบ Island Bottom ที่จะขึ้นไปสู่ Upside ที่1705-1710 จุดหากไม่รีบดีดข้าม 1680 จุด ระวังการถอยลงต่ำกว่าแนวรับ 1660 จุดเพื่อปิด Gap 1645.31-1649.27 จุด
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 5 November 2018,ภาพรวมยังดูต่อว่าวันนี้จะ ปิดเหนือ 1680 จดุ ได้หรือไม่
(views 115)
ศุกร์ที่ผ่านมาปิดเหนือ 1680 จุดได้ แต่ถือว่ายังไม่ยืนยันที่จะเกิดรอบกลับตัวในระยะสั้น-กลางมากนัก วันนี้สังเกตต่อหากปิดเหนือ 1680 จุด ได้ต่อเนื่องจะเกิดสัญญาณกลับตัว ยืนยันการฟื้นแบบ Island Bottom มีUpside ที่1705-1710 จุด)ส่วนเช้านี้คาด Sideway จากัด
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 2 November 2018,ยังไม่กลับตัว หลังขึ้นไม่พ้น 1680 จุด รอบหลักยังเสี่ยง
(views 152)
เมื่อวานไม่พ้น 1680 จุด ฉะนั้นยังไ ม่ลบล้างความเสี่ยงการ break ชั่วคราว และยังเสี่ยงเด้งเพื่อลงทำฐานอีกรอบ (เนื่องจากเราให้แ้นว 1680 จุด เป็นจุดตัดสิน หากจะเกิดรอบกลับตัวในระยะสั้น-กลางทันที ต้องพ้นแนวดังกล่าวเพื่อไปยืนยันการกลับตัวแบบ Island Bottom มี Upside ที่1705 จุด)โดยเฉพาะหลุด 1660 จุดเสี่ยงสูงส่วนเช้าวันนี้น่าจะ Sideway ติด1673 จุด และมีแรงเหวี่ยงแตะ 1660 จุด
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2018
Chart Insight (Morning) : 1 November 2018,ดูแนวต้านต่อที่ 1680 จุด จะยืนยันกลับตัวชัดเจนเมื่อพ้น
(views 151)
เมื่อวานปิด Gap 1647.90 -1654.90 จุด ได้สนิทและผ่าน 1660 จุด ได้ถือว่าการดีดแรงกว่าที่ประเมินไว้จากฐานใกล้ 1595 จุด วันนี้ตามดูต่อว่าการดีดจะต่อเนื่องพ้น 1680 จุดได้หรือไม่ถ้าไม่ได้จะยังไม่ลบล้างความเสี่ยงเด้งเพื่อลงทำฐานอีกรอบ แต่ถ้าพ้น 1680 จุด จะทำให้เกิดการกลับตัวในระยะสั้น-กลางทันทีเพราะจะไปยืนยันการกลับตัวแบบ Island Bottom ไปที่ 1705 จุด
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 31 October 2018,จำกัดแนวต้าน 1645/1648 จุด โดยภาพหลักยังเสี่ยง
(views 107)
วันนี้รอบเช้าเน้น Sideway คาดการฟื้นราย ชม. จากัด 1645 จุด ดีสุดไม่พ้น 1648 จุด เนื่องจากภาพหลักยังเสี่ยงเป็นเด้งเพื่อ ลงต่อ (แต่คาดว่าจะเป็นรอบการทำฐานครั้งสุดท้ายของปี ) หลังดัชนีไมสามารถปิด Gap 1647.90-1654.90 จุดได้สนิทวางฐาน 1620/1600 จุด มีโอกาสแตะอีกรอบ ให้เป็นจุดซื้อยกเว้น ดีดเร็วพ้น 1680 จุด ถึงจะให้รอบการกลับตัวในระยะสั้น-กลาง
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 30 October 2018,ราย ชม. มีโอกาสฟื้นแบบจำกัด แต่ภาพหลักยังเสี่ยง
(views 115)
เมื่อวานการดึง High High ยังไม่สามารถปิด Gap 1647.90-1654.90 จุด ได้สนิทฉะนั้นภาพหลักยังเสี่ยงเป็นเด้งเพื่อลงต่อ แต่คาดว่าจะเป็นรอบการทำฐานครั้งสุดท้ายของปี วางฐาน 1600/1590 จุดมีโอกาสแตะอีกรอบ ยกเว้นมีระยะกลับตัวจากการดีดเร็วพ้น 1680 จุด ขณะที่รอบเช้าระยะเด้งราย ชม. จำกัดที่แนวต้านช่วง 1640-1646 จุด
อ่านเพิ่มเติม
29
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 29 October 2018,ภาพหลักยังคงเสี่ยง หลังการเด้งมี Upside ต่ำ
(views 162)
ศุกร์ที่ผ่านมากลับมาปิดต่ำกว่า1630 จุด ฉะนั้นวันนี้น่าจะจำกัดแนวต้าน 1635-1638 จุด ซึ่งการเด้งรายชม. หากไม่รีบพ้นแนว Gap 1647.90-1654.90 จุด จะยังคงเสี่ยงที่จะเด้งไม่ยั่งยืน เนื่องจากรอบหลักจะเกิดการกลับตัวระยะสั้นเมื่อผ่าน 1680 จุดเท่านั้นภาพรวมวันนี้ Sentiment ภายนอกยังกดดันทำการฟื้นจาก Oversold จำกัด และระวังอย่างดึง Lowหลุด 1619 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 26 October 2018,เปิดบวก รอบเช้าดูแนวต้าน 1650-1655 จุด เป็นด่านแรก
(views 149)
เมื่อวานระหว่าง ชม. หลุดแนวรับ 1600 จุด แตะ Low 1596 จุด (ไม่หลุดรับหลัก 1590 จุด) และเกิด Technical Rebound ปิดผ่าน 1630 จุด วันนี้ดูระยะเด้งในรอบเช้าต่อ หากไม่พ้นแนว Gap 1647.90-1654.90 จุด ยังเสี่ยงที่จะเด้งไม่ยั่งยืน ฉะนั้นรอบหลักจะเกิดการกลับตัวระยะสั้นเมื่อผ่าน 1680 จุด ช่วงนี้เน้น Trade ในกรอบโดยรอบเชาดูแนวต้าน 1650-1655 จุด มีโอกาสติดแรงขายในช่วงแรก
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 25 October 2018,Sentiment ต่างประเทศกดดัน ดูแนวรับสำคัญ 1615 จุด
(views 157)
รอบหลักทิศทางยังเสี่ยงไหลลงต่ออัตราการเด้งจำกัดตราบที่ไม่พ้นแนวต้าน Gap 1647.90-1654.90 จุด ยังเสี่ยงที่จะเด้งได้แค่ราย ชม. แล้วลงต่อ ซึ่งปัจจุบันเสี่ยงหลุด 1600 จุดขณะที่เช้านี้การเปิดชะลอไม่ควรดึง Low หลุดแนวรับสำคัญ 1615 จุดมิฉะนั้นจะเปิดความเสี่ยงต่อรอบหลักที่จะไหลลงสู่แนวรับ 1604/1590 จุด และต่ำกว่าได้
อ่านเพิ่มเติม
24
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 24 October 2018,แนวรับถัดไปที่ 1650 จุด
(views 111)
ดัชนีปิดหลุดระดับ 1660 จุด ทำให้ดึงภาพใหญ่เป็นลบ เปิด Downside ในการอ่อนตัวลงต่อ เปิดความเสี่ยงการพักตัวลงสู่ระดับถัดไปที่ 1650 จุด และ1625 จุด ในช่วงถัดไปSentiment เชิงลบ จากการพัก
ตัวของตลาดหุ ้นทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันตลาดบ้านเราโดยกรณีจะดึงภาพบวกในระยะสั้นกลับมา ดัชนีจะต้องขึ้น ผ่านระดับ1666 จุด ให้ได้ในสัปดาห์นี้มิฉะนั้นความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อยังคงมีสูง
อ่านเพิ่มเติม
22
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 22 October 2018,Downside จำกัด
(views 120)
สัญญาณ RSI ในภาพราย 60 นาที เข้าสู่ภาวะ Oversold ประกอบกับบริเวณนี้เ ป็ นระดับแนวรับ Low เดิม ทำให้เราประเมิน Downside ในการลงต่อค่อนข้างถูกจำกัด มีโอกาสได้ Technical Rebound ในรอบสั้นนี้ได้วางแนวต้านรอทดสอบ 1675/1687 จุดตามลำดับเว้น แต่กรณีหลุด 1660 จุด จะทาให้ภพใหญ่เสียทันที
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 19 October 2018,อยู่ในช่วงพักตัว
(views 110)
รอบบ่ายเมื่อวาน นี้ดัชนีหลุดกรอบแนวรบั 1686 จุด ลงมาทำให้ภาพทางเทคนิคในระยะสั้นนี้เป็นการพักตัวลงอยู่ มีแนวรับถัดไปที่ 1675/1670 จุดโดยแนะนาให้เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของดัชนีช่วงแนวรับ 1670-1675 จุด มีโอกาสเกิดภาพ Technical Rebound ในบริเวณดังกล่าวเกิดขึ้นได้เนื่องจากฐานตรงนั้นค่อนข้างแข็งแรง
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 18 October 2018,เปิดดูแนวรับย่อย 1693 จุด ไม่หลุดฟื้นสั้นราย ชม.
(views 102)
รอบเช้าเมื่อวานทำ High 1710 จุด ทะลุ 1705-1708 จุด (ที่เป็นแนวสำคัญ) แต่ยืนเหนือ 1708 จุดได้ไม่นานก่อนจะอ่อนตัวปิดต่ำ จึงยังไม่ปิดความเสี่ยงของรอบหลักที่จะแตะ 1675 จุดและ Low 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ ระดับ1666 จุด และยังเสี่ยงทำ Lowขณะที่รอบเช้าให้ดูแนวเปิดที่ด่านย่อย 1693 จุด เปิดไม่หลุดจะเกิดระยะฟื้นตัว แต่ยังติด 1700 จุดและ1707 จุด กรณีเปิดหลุด 1693 จุดระวังปิด Gap 1683-1689 จุด (30 นาที)
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 17 October 2018,เช้าบวกขึ้นก่อน ดูช่วงแนวต้านแรก1702-1708 จุด
(views 101)
เมื่อวานทยอยฟื้นปิด Gap 1700-1708 จุด แต่ยังถือว่าไม่ดีพอเนื่องจากยังยืนเหนือ 1708 จุด ไม่ได้หลังตลาดฯ มีมูลค่าการซื้อขายเบาบางจากการติดวันหยุดยาว จึงยังไม่ปิดความเสี่ยงของรอบหลักที่จะแตะ Low 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ ระดับ 1666 ส่วนรอบเช้ายังแกว่งออกข้างแนวต้านยังติด 1702-1708 จุด (ยกเวน้ผ่าน 1708 จุด ถึงจะยืนยันรอบฟื้นต่อเนื่อง)
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 16 October 2018,ระยะดีดต่อเนื่อง มีด่านสำคัญช่วง Gap 1700-1708 จุด
(views 116)
รอบหลักระยะสำคัญคือ 1708 จุด โดยเมื่อกลับมายืนเหนือ 1708 จุด ได้จะส่งผลต่อโอกาสการฟื้นตัวเป็นรอบกลับมาที่แนวต้าน 1715-1725 จุด แต่ถ้ายืนเหนือ 1708 จุดไม่ได้ระยะถัดไปยังไม่ปิดความเสี่ยงที่จะแตะ Low 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ ระดับ 1666จุด และยังเสี่ยงทำ Lowขณะที่ภาพเช้านี้คาดทยอยฟื้นตัวเข้าหาช่วง GAP 1700-1708 จุด เบื้องต้นน่าจะมีแรงขายสลับ ส่งผลให้ High ของวันยังไม่เกิน 1708-1710 จุด
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 12 October 2018,เปิดดีดท้ายสัปดาห์ รอบเช้าดู แนวต้าน 1686-1695 จุด
(views 108)
รอบบ่ายเมื่อวานช่วงดีดทาได้แค่ 1688 จุด ยังไม่สามารถขยับขึ้นไปปิดGap 1688.63-1707.63 จุด ฉะนั้นยังเสี่ยงที่จะแตะ Low 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ ระดับ 1666 จุด และยังเสี่ยงทำ Low เช้านี้การดีดช่วงแรกคือ แนวต้าน 1686-1695 จุด ถ้ายังปิดไม่พ้นภาพที่จะเสี่ยงแค่ดีดชั่วคราว แล้วลงมาทำฐานในช่วง 1650-1666 จุดยังมีน้าหนักแต่ถ้าดีด เร็วได้จะดีกว่า คือกลับมายืนเหนือ 1708 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 11 October 2018,รอบเช้ามีโอกาสเผชิญแรงขาย จากการติด 1723 จุด
(views 107)
เมื่อวานเกิด Technical Rebound ที่ฐานล่างของรอบแกว่งขึ้นณ ระดับ 1696 จุด ได้แม้จะยืนยันการฟื้นตัวด้วยการทะลุผ่าน 1710 จุด อีกระลอก แต่เป็นการปิดใกล้ระดับแนวต้าน 1723 จุดพอดีมีโอกาสเผชิญแรงขายระยะสั้นเช้านี้ตลาดต่างประเทศกดดันรวมทั้งผลกระทบของ PTT ขึ้น XD 0.80 บาท คาดว่าปรับลงก่อน ดูฐานแรก 1710 จุด และ Low 1690 จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 10 October 2018,แกว่งแคบทำฐาน รอการเกิด Technical Rebound
(views 109)
เมื่อวานเป็นวันที่สองที่ปิดตัว ณ กรอบล่าง 1696 จุด ซึ่งยังต้องตามดูทิศทางต่อ หลังจากการดีดกลับติด 1710 จุด และยังไม่สามารถดันราคาปิดปิดเหนือ 1710 จุด ฉะนั้นยงัไม่ปิดความเสี่ยงที่จะะถอยหลดุ 1696 จดุ ลงสู่แนวรับ 1685 จุด และ 1670 จุดแต่เบื้องต้นคาดว่าแนว 1696จุด+/- 5 จุด ยังจะเป็นฐานที่น่าจะเกิดTechnical Rebound โดยจะยืนยันการฟื้นตัวเมื่อปิดผ่าน 1710 จดุ อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 9 October 2018,ควรจะเกิด Technical Rebound เพื่อไม่เปลี่ยนเป็นขาลง
(views 110)
เมื่อวานดัชนีไหลแรงกว่าคาด ปิดที่กรอบล่าง 1696 จุด (โดยระหว่างวันดึง Low หลุด 1710 จุด กรณีไม่รีบตีกลับ จะเปลี่ยนทิศทางระยะกลางสู่ขาลง)ฉะนั้นถ้าเกิด Technical Rebound จากกรอบล่าง 1696-1697 จุด แล้วผ่าน 1710 จุดได้จะเป็นแค่การหลุดชั่วคราวแต่หากดีดกลับเหนือ 1710 จุด ไม่ได้โอกาสที่จะถอยหลุด 1696 จุด ลงสู่แนวรับ 1685 จุด และ 1670 จุดยังมีน้ำหนัก
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 8 October 2018,แนวรับหลัก 1710-1715 จุด ควรจะเริ่มตั้งฐานและฟื้นกลับ
(views 97)
รอบหลักระดับการพักตัวไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ณ ระดับ 1710-1715 จุด คาดว่าจะเริ่ม ทำฐานเพื่อรอรอบฟื้นกลับเพราะเป็นการพักตัวระหว่างรอบย่อย หลังจากแตะ High 1765 จุด วางเป็นจุดซื้อกลับ เว้นแต่ดึงLow หลุด 1710 จุดจะเปลี่ยนสู่รอบขาลงเช้ามีแนวรับ 1715/1710 จุด เป็นระดับที่ควรจะตั้งฐาน และเริ่ม ฟื้นกลับ เพื่อไม่ให้ทิศทางในภาพรายสัปดาห์เสียโอกาสการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 5 October 2018,คาดฐาน 1718/1710 จุด จะรองรับได้แข็งแกร่ง
(views 103)
เมื่อวานเกิดระยะฟื้นตัวที่แนวรับ1720 จุด แต่ยังปิดไม่พ้น 1732 จุด ส่งผลให้รอบหลักยังเหลือ Downside ที่จะชะลอลงต่อ ประเมินฐาน 1718/1710จุด เป็นแนวซื้อกลับเช้านี้โดน Sentiment จากตลาดต่างประเทศ แต่คาดว่าบ้านเราจะปรับลงตามไม่เยอะ ดูแนวเปิด กรณีเปิดทรงตัวไม่ต่ำกว่า 1725 จุด จะมีระยะฟื้นราย ชม. เข้าหา 1735-1740 จุด แต่ถ้าเปิดชะลอเลย ดูฐาน 1718/1710 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 4 October 2018,อ่อนแอกว่า S50Z18 ดูเช้าเด้งไม่พ้น 1745-1748 จุด ระวังแรงขาย
(views 108)
เมื่อวานปิดต่ำ 1741.96 จุด และมูลค่าการซื้อ ขายไม่ได้หดตัวต่ำกว่า 45,000 ลบ. ส่งผลให้รอบหลักกลับมามีทิศทางอ่อนแอ หลังดัชนีหลุดกรอบ Sideway ช่วง 1748-1750 จุด ฉะนั้นดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวเข้าหาแนวรับ 1725-1735 จุด ได้อีกรอบ มองเป็นโอกาสซื้อส่วนรอบเช้านี้ดูแนวต้าน 1745-1748 จุด ดีดไม่พ้นยังระวังแรงขายกดอ่อนตัวเข้าหาแนวรับ 1740/1735 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 3 October 2018,เปิดมีโอกาสฟื้นเล็กน้อย ติด 1754 จุด ระวังความเสี่ยงของรอบหลัก
(views 119)
รอบหลักตราบที่ยืนไม่หลุด1748-1750 จุด ยังคงโอกาสทะลุออกจากกรอบ Sideway ช่วง 1748-1765จุด แต่เริ่มระวังมากขึ้น เพราะการฟื้นตัวที่ผ่านมาทาได้จำกัด และยังไม่ทาลาย Divergence เพราะหากหลุด 1748 จุดจะอ่อนตัวเข้าหา 1730-1740 จุดไดอี้กรอบ แต่ยังมองเป็นโอกาสซื้อขณะทีรอบเช้าคาดราย ชม. ฟื้นตัวจำกัดติดแนวแรกที่1754 จุด มีโอกาสเผชิญแรงขาย
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 2 October 2018,รอบเช้ามีโอกาสทดสอบ 1765- 1768 จุด ก่อนเผชิญแรงขาย
(views 105)
รอบหลักตราบที่ยืนไม่หลุด1748-1750 จุด ยังคงโอกาสทะลุออกจากกรอบ Sideway ช่วง 1748-1765จุด มีเป้าหมาย 1770-1775 จุด ยกเวน้หลุด 1748 จุด จะอ่อนตัวเข้าหา 1730-1740 จุดไดอี้กรอบ แต่ยังมองเป็ นโอกาสซื้อรอบเช ้ าคาดขึ้นทดสอบแนวตา้ น1765 จุดหรอื 1768 จุด ก่อนเผชิญแรงขายราย ชม. แต่ยังไม่น่าจะดึง Lowหลุด 1748 จุด เนื่องจากฐาน 1755 จุดและ 1751 จุด ยังเป็นแนวรับที่หนาแน่น
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 1 October 2018,รอบเช้าเปิดบวกขึ้นต่อ แนวต้าน 1757-1760 จุด
(views 107)
รอบหลักหลังจากฟื้นได้ที่แนวรับ1735 จุด มีเป้าหมายรอทดสอบ 1765-1770 จุด และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังยืนเหนือ 1756 จุด ได้บ่งชี้ว่าดัชนีรอบนี้พ ักตัวเสร็จแล้ว ฉะนั้นแรงเหวี่ยงระหว่างทางจะไม่รุนแรง ตราบที่ยืนไม่หลุด 1750 จุดประเมินเช้านี้เปิดบวกต่อ แนวต้านรอทดสอบ 1757-1760 จุด รายชม. เมื่อทดสอบแล้ว จะมีแรงขายบ้าง ทำให้ภาพรวมยังเน้นช่วงแกว่งออกข้างเป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 28 September 2018,ดูแนวตา้น 1756 จุด เพื่อยืนยันรอบขึ้น
(views 112)
เมื่อวานดััชนีหลุด 1741 จุดลงมาแตะแนวรับรอบบ่าย 1735 จุด แล้วสลับเกิดระยะเด้งกลับทดสอบแนวต้าน 1752จุด เพื่อทำราคาปิดช่วงท้ายตลาด ฉะนั้นวันนี้ดูแนวต้านย่อย 1756 จุด ผ่านได้ยืนยันรอบขึ้นในราย 60 นาที เป้าหมาย1770 จุด และบ่งชี้ว่าดัชนีรอบนี้พักตัวเสร็จแล้วยกเว้นเหวี่ยงหลุด 1741 จุดอีกรอบ จะเปิดความเสี่ยงต่อการพักตัวที่ยังไม่เสร็จสิ้น
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 27 September 2018,เกาะแกว่งออกข้างแบบจำกัดแนวต้าน 1754/1757 จุด
(views 105)
เช้าดัชนียังเน้นแกว่งออกข้าและจำกัดแนวต้านที่1754 จุด ดีสุดไม่ขา้ ม1757 จุด โดยระวังจุดเสี่ยงที่1746 จุดหลุดยืนยันการเลือกทิศทางในฝั่งลบหลังจากเกาะ Sideway มาตลอดช่วง 1สัปดาห์ที่ผ่านมา
ยกเว้นเริ่ม เห็นการทะลุแนวต้าน1758 จุด ต้องเริ่มระวังการเลือกทางฝั่งขึ้น แต่จากรูปแบบปัจจุบันยังให้น้ำหนักการชะลอตัวเพื่อขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 26 September 2018,แกว่งออกข้าง จำกัดแนวต้านแรก 1753 จุด
(views 105)
ดัชนีปิดหลุดแนวรับ 1750 จุดเป็นวันที่สอง รอบหลักยังคงโอกาสเจอฐาน 1730-1735 จุด หลังไม่ทาลาย Negative Divergence ใน RSI (เป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ) ยกเว้นทะลุเร็วพ้น 1766 จุด จะขึ้นต่อแบบไม่พักขณะที่เช้าวันนี้คาดว่าจะแกว่งออกข้างแบบจำกัดแนวต้าน 1753 จุดกรณีมีแรงส่งดีกว่าคาด ยังไม่ข้ามแนวต้าน 1757 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 25 September 2018,รอบเช้าคาดเปิดฟื้น แต่ยังติดแนวต้าน 1755/1758 จุด
(views 103)
ภาพรายสัปดาห์เราให้ระวังการหลุดแนวรับ 1750 จุด (เมื่อวานปิดหลุด) เพราะจะเจอฐานรอทดสอบอีกรอบช่วง 1730-1735 จุด ตาม Negative Divergence ใน RSI (รอบหลักยังเป็นฐานรอซื้อ เนื่องจากเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ)ส่วนรอบเช้าวันนี้คาดจะเปิดฟื้นจากแนวรับใกล้ 1747 จุด แต่ยังจำกัดแนวต้าน 1755 จุด หรอื 1758 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 24 September 2018,คาดแนวต้านจะกดต่ำลง หลังศุกร์ที่ผ่านมาปิดต่ำกว่า 1760 จุด
(views 123)
ภาพรายสัปดาห์ตราบที่ไม่รีบดึงHigh เกิน 1765 จุด เพื่อทำลายNegative Divergence ใน RSI ยังให้ระวังการหลุดแนวรับ 1750 จุด มีฐานรอซื้อกลับ 1730-1735 จุด (แต่รอบหลักยังเป็นแค่การพักตัวเพื่อขึ้นต่อ)ส่วนวันนึ้คาดว่า Upside ตลาดยังจำกัด 1760 จุด หรือ 1766 จุด สังเกตราย 60 นาที ความเสี่ยงในชะลอยังคงอยู่ ราย ชม. ระวังหลุด 1753 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 21 September 2018,เปิดบวกแต่ยังจำกัดแนวต้าน 1758-1760 จุด
(views 113)
คงรอบพักช่วงสั้น หลังดัชนีติดแนวต้าน 1760 จุด สองวันต่อเนื่องไม่ทำลาย Negative Divergence ใน RSI มีโอกาสย่อ แนวรับหนาแน่นด่านแรก 1730-1735 จุด แต่เป็นย่อเพื่อขึ้นภาพรอบเช้าเปิดบวกจำกัดแนวต้าน 1758-1760 จุด ท้ายตลาดระวังหลุด 1750 จุด เพราะจะเป็นการยืนยันตามภาพหลักที่ให้โอกาสพักฐาน ตราบที่ไม่รีบดึง Higher High เกิน 1765จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 20 September 2018,ภาพหลักพักตัวหลังจากขึ้นแรง ส่วนเช้านี้ติดด่านแรก 1754 จุด
(views 116)
รอบหลัก SET Index ติด 1760 จุด จึงยังไม่สามารถทำลาย Negative Divergence ใน RSI และเริ่มมีย่อสลับหลังจากขึ้น แรง 2 วันถึง 45 จุด แต่ในรอบหลักยังเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ แนวรับหนาแน่นด่านแรก 1730/1720 จุด ส่วนภาพวันนี้การฟื้นตัวรอบเชา้น่าจะติดด่านแรก 1754 จุด ดีสุดไม่พ้น 1760 จุด และมีโอกาสที่จะเผชิญแรงขายกดดันเมื่อทดสอบแนวดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 19 September 2018,ติดแนวต้าน 1750 จุด
(views 105)
SET Index ดีดขึ้นใกล้แนวต้านหลัก 1750 จุด ส่งผลให้ Upside ระยะสั้นเหลือไม่มาก เริ่มระวังการติดรอบขึ้นแรง กรณีดีสุดน่าจะติด 1760 จุด และมีโอกาสย่อ แต่ในรอบหลักยังเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ แนวรับ 1730/1720 จุด เว้นทะลุ 1760 จุด ไปต่ออีก 10 จุดภาพราย ชม. ติดแนวต้าน 1750จุด หลังเกิด Negative Divergenceใน RSI แต่ตราบที่ไม่หลุด 1735 จุด ยังมีโอกาสถูกทำลายสัญญาณลบระยะสั้นหากเกิดการทะลุ 1760 จุดขึ้นยืนในวันนี้
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 18 September 2018,สลับชะลอราย ชม. ไม่ควรหลุด แนวรับ 1705 จุด
(views 111)
เมื่อวานหลุดแนวรับ 1713 จุดลงไปเล็กน้อย (มูลค่าการซื้อขายเบาบาง 49,524 ลบ.) ก่อนจะฟื้นตัวในกรอบแคบๆ ติด 1722 จุด ซึ่งกลายเป็นแนวต้านสำคัญของภาพในเช้าวันนี้ กรณีผ่านได้ จะไปติดแนวต้าน 1725-1727จุด ซึ่ง ประเมินแนวนี้ผ่านยาก เพราะภาพรวมยังเน้นการพักตัวระหว่างรอบหลักแนวรับของรอบหลักไม่ควรหลุด1705 จุด ลงไป เพื่อคงโอกาสฟื้น
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 17 September 2018,รอบเช้าน่าจะแกว่งตัวในกรอบ 1718-1728 จุด
(views 99)
วันนี้คาดดัชนีจะแกว่งตัวออกด้านข้างสลับพักตัวระยะสั้น โดยมีแนวรับสำคัญ 1718 จุด (Low ศุกร์ที่ผ่านมา) ที่น่าจะประคองได้ ในราย ชม. เพื่อดึงให้ภาพรวมแกว่งตัวในกรอบ 1718-1728 จุดกรณีหลุด 1718 จุด จะดึงลงทดสอบแนวรับ 1713 จุด แต่ยังเป็นการปรับลงระยะสั้นเพื่อขึ้นต่อ เพราะภาพหลักมีโอกาสทะลุแนวต้าน 1730 จุดขึ้นทดสอบ 1750 จุด ในระยะถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 14 September 2018,รอบเช้าเปิดบวกต่อ แนวต้านแรก รอทดสอบ 1723 จุด
(views 150)
หลังจากขึ้นแรงต่อเนื่อง 2 วันทาการถึง 46 จุด ภาพหลักของดัชนียังคงมีรอบที่จะขยับขึ้นต่อ โดยมีเป้าหมายคือ High ก่อนหน้า 1730 จุด แนวนี้น่าจะมีติดแรงขายระยะสั้น ก่อนจะทะลุผ่านเพื่อขึ้นทดสอบเป้าหมายถัดมา 1750 จุด ขณะที่เช้านี้ยืนบวก คาดจะขึ้นทดสอบแนวต้านแรก 1723 จุด และแนวต้านหลักของวัน 1730 จุด ก่อนจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นที่แนวดังกล่าวคาดว่าวันนี้น่าจะติด 1730 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 13 September 2018,รอบเช้าดูแนวต้านย่อย 1680 จุด รอบหลักน่าจะผ่าน Low ไปแล้ว
(views 95)
เมื่อวานดัชนีหยุดที่แนวรับสำคัญ 1665 จุด (ไม่หลุด Low 16 ส.ค. ที่ผ่านมา) และตามมาด้วยยการเกิด Technical Rebound ยืนปิดเหนือ 1678 จุดได้ ทาให้ปิดระยะที่จะไหลลงสู่ 1655 จุด และน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากฐาน 1665 จุด มีเป้าหมายหลัก 1700-1705 จุด ส่วนรอบวันนี้ให้ดูแนวต้านย่อย1680 จุด เปิดผ่านได้ขึ้นต่อ มีแนวต้านรอทดสอบ 168 6 จุด กรณีเปิดติด 1680 จุด จะมีย่อสลับราย ชม.ได้บ้างโดยยืน 1675 จุดก่อนดีดกลับ
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 12 September 2018,ระดับเปิดดูแนวรับ 1665-1668 จุด เปิดยืนได้ลุ้นฟื้น เปิดหลุดเสี่ยง
(views 104)
ดัชนีหลุด 1677 จุด (Low ก่อนหน้า) ทำให้ภาพหลักกลับมาเสี่ยงและเปิด Downside มีแนวรับสำคัญถัดมา1665 จุด (Low 16 ส.ค. ที่ผ่านมา)ควรจะเกิด Technical Rebound เพื่อปิดระยะไหลลงสู่ 1655 จุด
รอบเช้าสังเกตแนวรับ 1665-1668 จุด กรณีเปิดหลุดทิศทางการฟื้นตัวในราย ชม. จะเป็นการฟื้นเพื่อลงต่อกรณีเปิดยืนได้ลุ้นฟื้น แต่จะดีถ้าพ้น 1680 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 11 September 2018,เช้านี้ยังแกว่งแคบ ติดแนวต้าน 1695 จุด
(views 112)
รอบเช้าเมื่อวานมีแรงเหวี่ยงดึงดัชนีหลุดแนวรับแรก 1685 จุด แต่ยังยืนไม่หลุดแนวรับหลักของวันที่ 1681 จุด ฉะนั้นภาพรวมยังเกาะทำฐานต่อ ยกเวน้หลุด 1677 จุด (Low ก่อนหน้า) จะเปิด Downside วันนี้รอบเช้าเกาะช่วงแกว่งแคบแนวต้านยังติด 1695/1698 จุด เมื่อเขา้ใกล้แนวดังกล่าวจะมีความผันผวนสลับในราย ชม. ได้บ้าง
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 10 September 2018,รอบเช้ายังจำกัดแนวต้าน 1694-1696 จุด
(views 107)
รอบรายสัปดาห์หลังจากดัชนีหลุด 1700 จุด ลงมาแตะแนวรับตั้งต้น 1677 จุด และยืน Low ได้แข็งแกร่งส่งผลให้จากนี้ไปไม่น่าจะมีแรงเหวี่ยงรุนแรง เข้าสู่ระยะทยอยฟื้นตัวเพื่อ รอทะลุ1730 จุดในระยะถัดไป
เช้านี้ Sideway ช่วง 1685-1694 จุด Upside ยังจำกัดจนกว่าจะทะลุแนวต้าน 1700 จุด เพื่อยืนยันว่ารอบหลักจะฟื้นตัวสู่ 1730 จุดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 7 September 2018,เช้าติด 1696 จุด จะเริ่มชะลอในราย ชม. อีกครั้ง
(views 106)
เมื่อวานหยุดการไหลได้ที่แนวรับตั้งต้น 1677 จุด (ซึ่งให้เป็ นแนวถ้าจะเกิดการกลับตัวหรือซื้อ กลับ) แต่ยังถือว่าไม่ยั่งยืน เพราะการฟื้นกลับยังปิดไม่พน้แนวตา้ น 1695-1700 จุด แต่ถือว่าปิดความเสี่ยงที่จะลง ลึกไปเจอฐาน 1665/1655 จุดไปแล้วภาพ ณ ปัจจุบันรอการกลับไปยืน 1700 จุดเพื่อยืนว่ารอบหลักจะฟื้นตัวสู่ 1730 จุด อีกครั้งขณะที่ภาพเช้าวันนี้ดูแนวต้าน1696 จุด หรือ 1701 จุด คาดยังไม่พ้นมีโอกาสกดชะลอ ให้ดูฐานแรก 1688 จุด กรณีเหวี่ยงจะไม่หลุด 1677 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 6 September 2018,ดูฐานสำคัญ 1677-1680 จุด ถ้าจะฟื้นกลับ
(views 125)
ดัชนีหลุดกรอบล่างของรอบแกว่งขึ้น ณ ระดับ 1700 จุด เปลี่ยนทิศทางของภาพระยะสัปดาห์จากรอบแกว่งขึ้นสู่การปรับฐาน มี GAP ราย 4 ชม. ช่วง 1674.13-1679.68 จุดรอปิดวันนี้ดูว่าจะหยุดการไหลที่แนวรบัตั้งต้น 1680 จุด หรือ 1677 จุดได้ยั่งยืนหรือไม่ กรณียืนได้มีโอกาสที่จะฟื้นกลับไปที่1695-1700 จุด กรณียืนไม่ได้จะเจอฐานอีกที 1665/1655 จุด แต่ยังให้น้ำหนักที่ฐานแรก ถ้าจะเกิดรอบการกลับตัว หรือซื้อกลับ
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 5 September 2018,เช้าดูแนวเปิดที่ 1713 จุด ไม่หลุด ฟื้น หลุดถอยมาที่ 1706/1700 จุด
(views 112)
ยังให้มุมมองการถอยเป็นจังหวะซื้อ เพราะรอบหลักยังไม่เสียโอกาสทะลุ 1730 จุด ตราบที่ไม่หลุดกรอบล่างของรอบที่1700 จุด (หลุดเปลี่ยนทิศทาง)รอบเช้านี้สำคัญมากที่ระดับเปิดโดยให้เล็ง 1713 จุดไว้ กรณีเปิดไม่หลุด1713 จุดจะฟื้นกลับไปที่ 1720/1725 จุดหากเปิดหลุด 1713 จุด จะไหลต่อเนื่องเข้าหาแนวรับ 1710/1706 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 4 September 2018,วันนี้ Sideway แนวต้าน ยังจำกัด 1725 จุดเป็นหลกั
(views 106)
รอบหลักยังคงแนวโน้มทยอยฟื้นตัวผ่าน High ก่อนหน้า ณ ระดับ 1730จุด (ซึ่งติดมาถึง 4 รอบ) มีเป้าหมายรอทดสอบในช่วงถัดมา 1745-1750 จุดส่ว น วัน นี้รอบเช้าคาด ว่า Sideway แบบจำกัดแนวต้าน 1725จุด โดยยังไม่น่าจะทะลุแนวต้าน 1725-1727 จุด ขณะที่การอ่อนตัวสลับเมื่อทดสอบแนวต้านดังกล่าวจะไม่หลุดแนวรบั 1713-1717 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2018
Chart Insight (Morning) : 3 September 2018,รอบเช้าเปิดไม่หลุดแนวรับย่อย 1717-1719 จุด จะดีดขึ้นต่อ
(views 112)
ศุกร์ที่ผ่านมา Low ไม่หลุดแนวรับหลัก 1710-1713 จุด และฟื้นกลับเกือบชนแนวต้าน 1723 จุด ถือว่ารอบการคลายตัวมี Momentum ที่ไม่แรงส่งผลให้รอบหลักยังมีอัตราเร่งที่จะฟื้นตัวผ่าน High ก่อนหน้า ณ ระดับ 1730จุด (ซึ่งติดมาถึง 4 รอบ) มีเป้าหมายรอทดสอบในช่วงถัดมา 1745-1750 จุดขณะที่รอบเช้านี้ การเปิดตัวไม่หลุดแนวรับย่อย 1717- 1719 จุด จะขยับเข้าหาแนวต้าน 1727-1730 จุด
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 31 August 2018,ระดับเปิดดูแนวรับแรก 1715 จุด
(views 121)
เมื่อวานปิดที่แนวรับรอบบ่าย 1720 จุด คลายตัวหลังติดแนวต้าน 1730 จุด และเกิด Bearish Divergence ใน RSI ประเมินแนวรับหลัก 1710-1713 จุด และตราบที่ Low ไม่หลุด 1700-1704 จุดทิศทางของรอบหลักคงรอบคลายตัวเพื่อขึ้นต่อวันนี้เปิดดูรับแรก 1715 จุด ยืนอยู่จะฟื้นกลับไปที่1723/1727 จุดกรณีเสี่ยงคือ หลุด 1715 จุด ระยะถัดไปจะถอยไปที่1700 จุด ซึ่งยังมองเป็นโอกาสซื้อ เพียงแต่รอบการไปที่ 1740-1750 จุดจะค่อยๆ ฟื้น
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 30 August 2018,รอบเช้าติดแนวต้าน และมีโอกาสชะลอราย ชม.
(views 115)
รอบหลักมีโอกาสทะลุ 1730 จุดขึ้นทดสอบ 1740-1750 จุด ฉะนั้นการคลายตัวที่เกิดขึ้น จะเพื่อขึ้นต่อ ประเมินแนวรับ หลัก 1710-1713 จุด และตราบที่Low ไม่หลุด 1704 จุดทิศทางของรอบหลักจะไม่เสีย
รอบเช้ามีแรงส่งจำกัด โอกาสผ่าน 1727/1730 จุดในวันมีน้ำหนักน้อย คาดคลายตัวระยะสั้นกลับเข้าหาแนวรับ 1715 จุด
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 29 August 2018,เช้านี้คาดเปิดฟื้น แต่จำกัดแนวต้าน 1724/1728 จุด
(views 144)
เมื่อวานดัชนีเกือบทดสอบ Highก่อนหน้าที่1730 จุด แตะ High ของวันที่1728.22 จุด ก่อนเผชิญแรงขายแต่ตราบที่ไม่หลุด 1704 จุด ยังประเมินว่าเป็นการคลายตัวเพื่อขึ้นต่อ โดยมีลุ้นทำ Higher High วางเป้าหมายถัดมา 1740-1750 จุด เช้าเปิดฟื้น แต่ยังจำกัดแนวตา้ น1724 จุด หรือ 1728 จุด โดยวางแนวรับสำคัญไว้ที่1713 จุด ไม่หลุดไม่เสีย
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 28 August 2018, รอบเช้าดูแนวต้านแรก 1720-1722 จุด
(views 113)
ภาพระยะ 2 สัปดาห์ขึ้นไปยังให้น้ำหนักดัชนีมีโอกาสทดสอบ High 1730 จุด และมีการปรับขึ้นต่อเพื่อทำ Higher High วางเป้าหมาย 1750 จุด รอบบ่ายเมื่อวานปิดผ่าน 1716จุด ได้หนุนเช้านี้ต่อยอดเข้าหาแนวต้านแรก 1720-1722 จุด แต่เบื้องต้นอาจมีแรงขายสลับได้บ้างที่แนวนี้ (คลายตัวระหว่างทางไม่เยอะ 1712/1710 จุดรับอยู่) ก่อนจะขยับขึ้นทดสอบ 1730 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 27 August 2018, คาดขึ้น ทดสอบ แนวต้านย่อยด่านแรก 1706 จุด
(views 101)
ภาพระยะ 2 สัปดาห์ ขึ้นไปให้น้ำหนักดัชนีมีโอกาสทดสอบ High 1730 จุด และมีการปรับขึ้นต่อเพื่อทำ Higher High วางเป้าหมาย 1750 จุดฉะนั้นตราบที่ไม่หลุด 1684-1687 จุด จะเป็นแค่การคลายตัวเพื่อขึ้นต่อส่วนภาพเช้าเปิดบวกวางแนวต้านย่อย 1706 จุด คาดทะลุผ่านเพื่อขึ้นทดสอบแนวต้านหลักของวันที่1711จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 22 August 2018,เช้าซึมลงในลักษณะแกว่งออกข้าง ดูแนวรับ 1689/1684 จุด
(views 110)
ประเมินรอบหลักเป็นการคลายตัวเพื่อขึ้นต่อ ตราบที่ไม่ดึง Low หลุด 1687/1684 จุด มองการชะลอตัวเป็นจังหวะซื้อ เพราะภาพรวมยังมีโอกาสที่จะทดสอบ 1715/1730 จุด ส่วนภาพเช้านี้คาดว่าจะซึมตัวในลักษณะแกว่งออกข้าง (หลังจากระยะดีดคืนช่วงบ่ายเมื่อวานติด 1695 จุด) วางแนวรับ 1689/1684 จุด คาดจะยืนได้แข็งแกร่ง แต่ระยะนี้การฟื้นตัวสลับรายชม. ยังทำได้จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 21 August 2018,รอบเช้ายังมีทิศทางบวก วางแนวต้าน 1705-1708 จุด
(views 123)
ภาพระดับสัปดาห์การสลับพักยังวางเป็นแนวซื้อ (คาดดัชนีจะไม่มีการทำ Lower Low หลุด 1665 จุด) โดยมีแนวรับสาคัญช่วงแรกคือ 1687 จุด ตราบที่ยังไม่หย่อน Low ลงต่ำากว่าภาพรวมยังมีโอกาสที่จะทดสอบ 1715/1730 จุดขณะที่ภาพรวมเช้านี้เน้นแกว่งออกข้างแบบจากัดแนวต้าน 1705-1708 จุด และการเหวี่ยงราย ชม. ยังน่าจะยืนที่ 1696 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 20 August 2018,รอบเช้าเปิดบวกเข้าหาแนวต้านแรก 1694 จุด
(views 99)
ภาพระดับสัปดาห์ขึ้นไปมีโอกาสสลับพักตัวได้บ้าง แต่ยังวางเป็นแนวซื้อเพราะรอบนี้ดัชนีไม่น่าจะมีการทำ Lower Low หลุด 1665 จุด เป็นแค่คลายตัวลงจาก High 1730 จุด แล้วจะมีการปรับขึ้นต่อเพื่อทำ Higher High วางเป้าหมาย 1750 จุด ส่วนภาพเช้านี้คาดเปิดบวกเข้าหาแนวต้านแรก 1694 จุด และจะปรับขึ้นต่อเพื่อปิด Gap 1697.06-1705.20
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 17 August 2018,รอบเช้าระยะเปิดสำคัญ ดูที่แนว ต้านย่อย 1683 จุด
(views 103)
ดัชนีลงไปสร้างฐานที่ 1665 จุด(โซนแนวรับฐานล่างช่วง 1660-1665 จุด) และกลับมาปิดที่ 1680 จุด ได้ยืนยันว่าการคลายตัวลงจาก High 1730 จุด ในรอบนี้เป็นการคลายตัวเพื่อขึ้นต่อ โดยรอทะลุแนวต้าน 1690 จุด ภาพเช้านี้มีแนวต้านย่อย 1683จุด เปิดพ้น 1683 จุด จะฟื้นต่อไปที่ 1688-1695 จุด และ 1697 จุด คาดว่าแรงขายสลับราย ชม. เบาบางเนื่องจากมีฐานหนาแน่นที่ 1674 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 16 August 2018,แรงกดของตลาดต่างประเทศยังต้องรอดูแนวรับ 1670/1660 จุด
(views 99)
ดัชนีทำ Lower Low ใกล้แนวรับ 1670 จุด เป็นกรอบล่างของรอบหลักที่ยังเกาะกรอบแกว่งขึ้น กรณีหลุด 1670 จุด น่าจะประคองฐานไว้ที่ 1660 จุด ยกเว้นหลุดเกิดการเปลี่ยนทิศทางส่วนรอบเช้านี้ดูแนวเปิดที่ระดับ1670-1672 จุด กรณีเปิดไม่หลุด จะทรงตัวสลับฟื้น แต่ยังจำกัดแนวต้านส่วนกรณีเปิดลงต่อ และหลุด1670-1672 จุด จะมีฐานรอฟื้นตัวที่1660 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 15 August 2018,วันนี้ดีดขึ้นปิด Gap 1697.06-1705.20 จุด
(views 106)
เมื่อวาน Low รอบเช้าแตะใกล้ฐานของรอบหลัก ณ ระดับ 1680 จุด(แนวซื้อกลับ) เราจึงคาดว่ารอบบ่ายเมื่อวานจะเริ่ม ทรงตัวสลับดีด ซึ่งการที่ดัชนีกลับมาปิดเกือบ High เป็นสัญญาณยืนยันว่าภาพรายวันน่าจะยุติการคลายตัว และเริ่มรอบฟื้นกลับอีกครั้งขณะที่ภาพวันนี้มีโอกาสฟื้นขึ้นปิด Gap 1697.06-1705.20 จุด และมีแนวต้านหลักของวันที่ 1710 จุด ส่วนภาพที่จะเกิดแรงเหวี่ยงราย ชม. จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
14
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 14 August 2018,ตัดประเด็นต่างประเทศออก มีรอบ ฟื้น ก่อนจะปรับลงต่อ
(views 112)
ส่วนรอบเช้านี้ Upside จากัดส่วน Downside ใหดู้ช่วง 1696-1700จุด เบื้องต้นน่าจะรองรับอยู่ หรือกรณีมีแรงขายหนาแน่นช่วงเปิดตลาดฯ ยังไม่น่าหลุด 1688-1690 จุด แต่หากตัด Sentiment ต่างประเทศออกไปมีโอกาสที่จะเห็นรอบฟื้นมาที่ 1711-1715 จุด ก่อนจะปรบั ลงต่อรอบหลักคลายตัวจาก High 1730 จุด วางแนวรับหลัก 1690 จุดกรณีเหวี่ยงจะไม่หลุด 1675-1680 จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 10 August 2018,รอบเช้าแกว่งออกข้างติดแนวต้านแรก 1728-1729 จุด
(views 108)
รอบหลักดัชนีมีโอกาสคลายตัวหลังสร้าง Higher High เกือบแตะ 1730 จุด แต่ Momentum บวกจากRSI ไ ม่ปรับ ขึ้นตามเกิด Bearish Divergence (ยกเว้นดีดแรงผ่าน 1730จุด มีโอกาสถูกทาลาย) วางแนวรับหลัก1690 จุด และกรณีเหวี่ยงจะไม่หลุด 1675-1680 จุดเป็นรอบซื้อกลับอีกครั้งส่วนเช้านี้คาดแกว่งออกข้างสลับอ่อนตัว โดยจากัดแนวต้านไว้ในช่วง 1728-1729 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 9 August 2018,คาด Upside จำกัดระวังแนวต้าน 1725-1727 จุด
(views 103)
เมื่อวานปิดผ่าน Downtrend 1718-1720 จุด แตะ Higher High 1724 จุด แต่ Momentum จาก RSI สวนทาง เกิด Bearish Divergence(แม้ว่าจะมีโอกาสถูกทาลาย ถ้าดีดแรงผ่าน 1727-1730 จุด) แต่ยังให้ระวังในแง่ Upside ที่หดตัวระวังแนวต้าน1725 จุด ภาพหลักประเมินโอกาสคลายตัวเพื่อขึ้น ต่อ วางแนวรับหลัก 1690 จุดและกรณีเหวี่ยงจะไม่หลุด 1680 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 8 August 2018,เช้าลุ้นฟื้นตัวต่อเนื่อง แนวต้านแรก 1712-1714 จุด
(views 102)
เมื่อวานดัชนีลงไปแตะ 1692 จุดก่อนจะฟื้นตัว แต่ยังไม่พ้นแนวต้าน1714 จุด คาดว่าระยะเปิดรอบเช้าน่าจะทยอยฟื้นตัวเข้าหาแนวต้านช่วงแรก 1712-1714 จุด ขณะที่แนวต้านหลักยังติด Downtrend 1718-1720 จุดภาพหลักประเมินไม่น่าจะเกิดการเหวี่ยงตัวรุนแรงหลุดแนวลึกที่วางไว้ ณระดับ 1680 จุด หลังการย่อตัวเช้าเมื่อวานไม่หลุด 1690 จุด เป็นโอกาสทยอยซื้อ เพราะเป็นเพียงการพักตัวแล้วขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 7 August 2018,มีโอกาสเปิดรอบเช้าฟื้นตัวแต่ให้ดูด่านแรก 1700-1703 จุด
(views 115)
ดัชนีมีการคลายตัวจากการติด Downtrend 1718-1720 จุด มองเป็นจังหวะซื้อ หลังเมื่อวานแตะฐานแรกช่วง1695-1700 จุด ฉะนั้นรอบเช้าวันนี้จะดึงให้เกิดระยะฟื้นตัวขึ้น ก่อนดูแนวต้านช่วงแรก 1700-1703 จุด และแนวต้านหลัก 1714 จุด คาดว่ายังจะมีแรงกดระยะสั้นที่บริเวณนี้แต่ภาพหลักยังไม่น่าจะเกิดการเหวี่ยงตัวรุนแรงหลุดแนวลึกที่วางไว้ ณ ระดับ 1680 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 6 August 2018,คาดว่ารอบเช้ายังไม่ผ่าน แนวต้าน 1716/1720 จุด
(views 106)
ยังให้ระวังแรงขายระยะสั้นจากการติด Downtrend 1718-1720 จุด โดยรอบนี้จะเป็นแค่ระยะคลายตัวเพื่อขึ้นต่อ มองเป็นจังหวะซื้อ มีฐาน 1695-1700 จุด รอทดสอบ และวางแนวลึกไว้ที่ 1680 จุด การที่
ดัชนีมีการคลายตัว ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากกว่าการขึ้นต่อโดยไม่พักไปที่แนวต้าน 1750 จุด เลยทันทีภาพรอบเช้าคาดว่าจะติดแนวต้าน 1716 จุด หรือดีสุดคือ 1720 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 3 August 2018,เช้านี้การดีดสลับทาได้จำกัดติดช่วง 1712-1716 จุด
(views 111)
เมื่อวานปิดสิ้นวันยืนเหนือ 1710 จุด ไม่ได้ ฉะนั้นให้ระวังแรงขายจากการติด Downtrend 1718 -1720 จุด ต่อเนื่อง แต่รอบหลักจะมีการไม่มีการทำ Lower Low เพราะดัชนีได้ผ่านจุดต่ำ สุด ณ ระดับ 1585 จุดไปแล้ว ดังนั้นจะเป็นแค่ระยะคลายตัวเพื่อขึ้นต่อส่วนภาพเช้านี้การดีดสลับจะจำกัดช่วง 1712 จุด (ดีสุดยังไม่น่าพ้น1716 จุด) และมีโอกาสอ่อนตัวเข้าหาแนวรบั 1700 จุดอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 2 August 2018,ทิศทางหลักยังขึ้นต่อตราบที่ไม่ หลุด 1710 จุด แต่ระวังแรงขายบ้าง
(views 104)
ทิศทางหลักดีดแรงโดยไม่มีการคลายตัวสลับตราบที่ยังยืนไม่หลุด 1710 จุด การขึ้นต่อตามภาพรายสัปดาห์มีเป้าหมาย 1750 จุด เมื่อวานปิดเหนือ Downtrendของรอบใหญ่ ณ ระดับ 1718-1720 จุด
ส่งผลให้ภาพเปิดรอบเช้ามีทิศทางแกว่งตัวในกรอบ 1714-1726 จุด ขณะที่แนวต้านหลักของวันอยู่ที่ 1730-1735 จุด ระยะแรกอาจมีติดแนวต้าน 1726 จุดได้บา้ ง (ยกเวน้ หลุด 1710 จุดเสียทิศทาง)
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 1 August 2018, ยังระวังแรงขายช่วงสั้น แม้ว่าเช้านี้จะขึ้นต่อ
(views 107)
วันนี้รอบเช้าการขึ้นต่อมีแนวต้านแรก 1705 จุด และแนวต้านหลัก1714 จุด ยังไม่น่าจะทะลุผ่านเพราะภาพรายวัน Upside จำกัด แม้ว่าจะยังมีโมเมนตัมบวกต่อ แต่ยังให้ระวังแรงขายจากการคลายตัวดูแนวรับสำคัญ 1696/1690 จุด ไว้เป็นจุดเปลี่ยนหลุดจะมีแนวรอซื้อ ที่ 1680-1685 จุด (Upside การขึ้นต่ออีกระลอกตามภาพรายสัปดาห์มีเป้าหมาย1750 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
26
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 26 July 2018,ทดสอบแนวต้าน 1695-1700 จุดแต่ยังไม่น่าทะลุผ่าน
(views 162)
เมื่อวานเข้าใกล้แนวจิตวิทยา 1700 จุด รอบหลักมีโอกาสเกิดระยะคลายตัว ซึ่งใหเ้ป็นโอกาสซื้อมองฐานในระยะถัดไปคือ 1665 จุด (กรณีหลุด 1665 จุด จะยิ่งเปิด Upside)วันนี้ระวังแรงขาย แม้ว่าจะยังมีโมเมนตัมบวกต่อในรอบเช้า แต่น่าจะติดแนวต้าน 1695-1700 จุด เพราะเป็นแนวต้านหลักของรอบ การคลายตัวจากช่วงแนวต้านดังกล่าว ให้สังเกตแนวรับ 1685 จุด (Low บ่ายเมือ่ วาน) ดึงหลุด
เมื่อไหร่ยืนยันทิศทางของรอบหลักที่จะคลายตัวทันที
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 25 July 2018,วันนี้จำกัด Upside มากขึ้น รอบหลักเข้าสู่ช่วงคลายตัว
(views 116)
รอบหลักให้ระวังการคลายตัวหลังจากขยับเข้าใกล้แนวต้าน 1690 จุด(High เมื่อ วาน 1686.81 จุด) เนื่องจาก Upside จำกัด สังเกตแนวรับ 1665 จุด(เส้นสีเขียว) หลุดจะเป็นการยืนยันสัญญาณลบในช่วงสั้น (แต่ครั้งนี้รอบพักเพื่อขึ้นต่อ : มองเป็นจังหวะซื้อ)วันนี้จำกัด Upside มากขึ้น ติด1680-1684 จุด ส่วนกรอบล่างเบื้องต้นแนวรับ 1670 จุด น่าจะรองรับการอ่อนตัวราย ชม. ได้ก่อนจะอ่อนตัวในระยะถัดไปเข้าหาแนวรับ 1665 จุด และมีโอกาสปรับลงต่ำกว่า
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 24 July 2018,รอบเช้า 1680-1685 จุด เป็นด่าน แรก อาจมีแรงขายสลับ ราย ชม.
(views 118)
เมื่อวานปิด Gap 1674-1679จุด ได้สนิท ยืนยันว่าการ ที่ดัชนีทะ ลุ1650 จุดขึ้นมาคือ รอบขึ้นต่อเนื่อง โดยไม่มีการพักฐานสลับ และจะมีแนวต้านรอทดสอบถัดมา 1680-1690/1700 จุด รอบเช้าวันนี้คาดการขึ้นทดสอบแนวต้านแรก 1680-1685 จุด มีโอกาสเกิดแรงขายสลับในภาพราย ชม. แต่จะไม่เกิดแรงเหวี่ยงมากนักตราบที่ดัชนีไม่หลุด 1665 จุด เพื่อยืนยันการพักฐานระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
23
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 23 July 2018,แนวต้านนสำคัญ 1675-1680 จุด ระวังแรงขายทำกำไร
(views 122)
วันนี้ระวังแรงขายทากาไรรายชม. หลังจากดีดแรงถึง 24 จุด ดูแนว Gap 1674-1679 จุด เป็นด่านสำคัญกรณีจะยืนยันว่าการทะลุ 1650 จุดขึ้นมาคือ รอบขึ้น ต่อเนื่อง โดยไม่มีการพักฐานสลับและจะมีแนวต้านรอทดสอบถัดมา 1680-1690/1700 จุดได้ เมื่อ Gap ดังกล่าวถูกปิดสนิทกรณีปิดแนว Gap 1674-1679จุดไม่ได้ จะบ่งชี้ว่าการเด้งในครั้งนี้ ยังมีโอกาสเป็นการเด้งเพื่อลงมาสร้างฐานอีก
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 20 July 2018,เมื่อชนแนวต้านหลัก 1650 จุดไป แล้ว วันนี้มีโอกาสอ่อนตัวสลับ
(views 118)
เมื่อวานชนแนวต้าน 1650 จุดแล้วไม่ผ่าน คาดว่าวันนี้มีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวสลับ โดยมีฐาน 1640/1636 จุดรองรับ (ยกเว้น ดัชนีทะลุเร็วพ้น 1650จุด จะเป็นการขึ้น ต่อเนื่องแบบไม่พักฐาน) คาดประคองตัวไม่หลุดต่ากว่า เป็นจังหวะซื้อเล่นรอบดักดีดขณะที่รอบสั้นจะไม่มีการทำ Low ใหม่ต่ำกว่า 1585 จุด เนื่องจากภาพรายสัปดาห์ ให้สัญญาณตั้งฐานฟื้นตัว ประเมิน 1600 จุด เป็นฐานหนาแน่น
อ่านเพิ่มเติม
19
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 19 July 2018,เช้านี้ยงให้ดูแนวต้านด่านสำคญัญ 1640-1642 จุด
(views 117)
เช้าการฟื้นตัวสังเกตแนวต้าน1640-1642 จุด (ตา้ นหลัก 1650 จุด)ระยะสั้นการฟื้นตัวแบบ Double Bottoms ยังมีโอกาสสูงที่จะจบรอบ ณแนวต้าน 1650 จุด ฉะนั้นยังคงความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวอีกระลอก แต่จะไม่มีการทำ Low ใหม่ เนื่องจากภาพรายสัปดาห์ให้สัญญาณตั้งฐานเพื่อตัว ประเมิน1600 จุดเป็ นฐานหนาแน่น (ยกเว้น ดัชนีกลับมาดีดเร็วผ่านแนวต้าน 1650 จุดจะเป็นการขึ้นต่อเนื่องแบบไม่พัก)
อ่านเพิ่มเติม
18
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 18 July 2018,ราย ชม. การฟื้นตัวยังจำกัด ไม่ผ่าน 1630-1633 จุด และเสี่ยงชะลอ
(views 128)
ประเมินเช้านี้ไม่ผ่านแนวต้าน 1630-1633 จุด คาดยังมีทิศทางเหวี่ยงในกรอบชะลอตัว เนื่องจากรอบหลักที่ฟื้นตัวแบบ Double Bottoms ในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสมากขึ้นที่จะจบรอบ ณแนวต้าน 1650 จุด ฉะนั้นรอบหลักยังคงเสี่ยงที่จะเป็นการดีดเพื่อลงต่อยกเว้นดัชนีกลับมาดีดเร็วผ่านแนวต้าน 1650 จุด ถึงจะเป็ นการหลุดพ้นจากแนวโน้มขาลง และเริ่มตน้ การฟื้นตัวในรอบหลัก
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 17 July 2018,รอบเช้ามีโอกาสเปิดฟื้นตัวจากรอบลงแรงเมื่อวาน
(views 117)
ภาพรวมรอบเช้ามีโอกาสเปิดฟื้นตัว แต่ติดแนวต้านแรกช่วง 1633 -1635 จุด ดีสุดของวันยังไม่ผ่านแนวต้าน 1640 จุดเมื่อวานให้ระวังการเหวี่ยงรายชม . หลุด 1 6 4 0 จุด เพราะจะเปิด Downside ในรอบหลัก และบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวแบบ Double Bottoms ในระยะสั้นมีโอกาสมากขึ้นที่จะจบรอบที่ 1650 จุด ฉะนั้นรอบหลักจะเป็นการดีดเพื่อลงต่อเนื่องจากดัชนียังเคลื่อนไหวภายใต้ Downtrend ณ ระดับ 1670 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 16 July 2018,แกว่งออกข้างแนวต้านจำกัดระวังหลุด 1640 จุด
(views 114)
ศุกร์ที่ผ่านมาระยะทดสอบ 1646-1650 จุด ได้เผชิญกับแรงขายทำกำไรระยะสั้น ส่งผลให้รอบเช้าวันนี้คาดว่าจะแกว่งออกข้าง แนวต้านยังไม่พ้น 1646-1648 จุด และระวังการเหวี่ยงรายชม. หลุด 1640 จุดขณะที่ภาพหลักการฟื้นตัวแบบ Double Bottoms มี Upside รอทดสอบในช่วง 1660-1665 จุด ซึ่งระยะที่จะขึ้น เกินกว่าแนวดังกล่าวน่าจะมีน้ำหนักน้อยเนื่องจากดัชนีในรอบหลักยังเคลื่อนไหวภายใต้ Downtrend ตราบที่ยังไม่ผ่าน 1670 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 13 July 2018,ยืนบวกต่อ มีแนวต้าน 1646-1650 จุด
(views 115)
ตราบที่ดัชนีไม่วกลับไปหลุดสนวรับ 1630 จุด (กรอบล่างการแกว่งขึ้นนับตั้งสต่ 11 ม.ค. 2559) ยังคงแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องในกรอบ Double Bottoms ขณะที่เมื่อวานดัชนีมีการยก Low สละ High ที่สูงขึ้น โดยปิดตัวเหนือ 1640 จุดได้ ทาให้ท้ายสัปดาห์ยังไม่น่าจะมีสรงเหวี่ยงราย ชม. มากนักส่งผลให้วันนี้น่ าจะต่อยอดเข้าหาสนวต้าน 1646-1650 จุดซึ่งระยะทดสอบ 1646-1650 จุดอาจเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นได้บ้าง
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 12 July 2018,รอบเช้าเปิดชะลอ ระดับพักตัวดูฐาน 1630/1625 จุด
(views 109)
รอบเช้าประเมินเปิดชะลอฐานสำคัญ 1630 จุด ซึ่งเป็นกรอบล่างของแนวโน้มแกว่งขึ้น นับตั้งแต่ 11 ม.ค.2559 ทีผ่านมา และเมื่อวานยืนปิดเหนือแนวดังกล่าวได้ คาดว่าระยะเปิดจะยืน 1630 จุด ได้การชะลอตัวกรณีลึกสุดวันนี้ยังไม่น่าหลุดแนวรับ 1625 จุดคาดว่าเมื่อทดสอบ 1625 จุดน่าจะทรงตัวและฟื้นสลับราย ชม. ได้ความสาคัญอยู่ที่ Low ของวัน เมื่อดึงหลุด Lower low ต่ำกว่า 1628 จุด ลงไปตั้งฐานที่ 1625 จุด ควรจะต้องเกิดระยะดีดกลับมาปิดเหนือ 1628-1630จุดอีกครั้ง เพื่อไม่เปิด Downside
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 11 July 2018,ระวังแรงขายหลังจากขึ้นแรง แนวต้าน 1648-1650 จุด
(views 117)
เมื่อวานดัชนีเหวี่ยงตัวขึ้นรุนแรงกว่าคาดการณ์ หลังแตะ Low ใกล้ 1616 จุด แล้วดีดกลับปิดเหนือ High ก่อนหน้าในช่วง 1630-1640 จุด ตามแรงซื้อของหุ้นใหญ่ทำให้ดัชนีกลับเข้าสู่แนวโน้มแกว่งขึ้น อีกระลอก (นับตั้งแต่ 11 ม.ค.2559) มีแนวต้าน 1650-1652 จุดรอทดสอบ และเมื่อทะลุจะดึงกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวในรูปแบบ Flags ช่วง 1650-1700 จุดแต่ภาพรวมช่วงเช้าการจะไปต่อใหดู้แนวต้าน 1648-1650 จุด เป็นด่านหลัก เพราะยังต้องระวังแรงขายระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
10
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 10 July 2018,รอบเช้ายังยืนบวก มีรอบทดสอบแนวต้าน 1630 จุด
(views 129)
แม้ว่าเมื่อวานการชะลอช่วงท้ายตลาดฯ จะยังดึงลงมาปิด Gap 1618-1621 จุดไม่งนิทก็ตาม แต่จะพบว่าดัชนียังไม่งามารถผ่านสนวตา้ น 1630 จุดได้(ซึ่งเป็นช่วงสนวของ High ก่อนหน้า ณระดับ 1630 จุด สละ 1640 จุด ซึ่งประเมินว่าสนวดังกล่าวจะเผชิญแรงขายเพราะรอบหลักยังเสี่ยงชะลอต่ำกว่า1600 จุด) สละเริ่มมีการอ่อนตัว ฉะนั้นยังระวังความเสี่ยงของรอบหลัก กลยุทธ์จึงยังเน้น Trading เป็นหลักส่วนภาพเช้านี้ฟื้นตัวงลับจากัดแนวต้านช่วงแรกไว้ที่ 1626-1630 จุด และแนวต้านหลักของวัน 1630 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 9 July 2018,รอบเช้าบวกต่อ แนวต้านช่วงแรก 1620-1625 จุด
(views 124)
ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีผันผวนรุนแรงโดยเปิดตลาดปรับลงเร็วทำ Low ต่ากว่า 1596 จุด ก่อนจะฟื้นตัวในอัตราเร่งผ่านช่วงแนวต้าน 1605-1610 จุด ซึ่งปิดตลาดฯ ยืนเหนือ 1610 จุดได้ ให้ดู High ก่อนหน้า 1630 จุด และ 1640จุด คาดเป็ นแนวเผชิญแรงขาย เพราะรอบหลักยังเสี่ยงชะลอต่า กว่า 1600 จุดขณะที่วันนี้การฟื้นตัวตามภาพราย 60 นาที ที่กลับตัวแบบ Double Bottoms จะมีแนวต้านรอทดสอบในช่วง 1620 -1625 จุด คาดเมื่อทดสอบแล้วน่าจะกดอ่อนตัวกลยุทธเ์น้น Trading เป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 6 July 2018,ระยะดีดราย ชม. จำกัดคาดรอบหลักปรับลงต่อ
(views 116)
ท้ายสัปดาห์ประเมินทิศทางหลักยังชะลอลงต่อ โดยการฟื้นตัวราย ชม.รอบเช้าติดช่วงแนวต้าน 1605-1610จุด และยังระวังการทำ Low ต่า กว่าระดับเมื่อวาน ณ ระดับ 1596 จุด ยกเว้นกลับมาปิดเหนือ 1610 จุดได้ จะทรงตัวทำฐาน แต่ยังให้น้าหนักกับกรณีนี้น้อยซึ่ง เมื่อวานการลงมาแตะ Low 1596 จุด (ใกล้แนวรับรอบบ่ายที่วางไว้ ณ ระดับ 1595 จุด) จะพบว่ามีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น ฉะนั้นทิศทางไม่น่าหลุดจากรอบหลักที่เสี่ยงลงต่อ แม้ว่าเมื่อวานจะพยายามปิดเหนือ 1600 จุด กลยุทธเ์น้น Trading เป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 5 July 2018,วันนี้คาด Sideway แนวต้าน ของรอบเช้ายังติด 1633 จุด
(views 118)
รอบฟื้นตัวจากแนวรับ 1585 จุด(หลังดัชนีมีการตีกลับมายืนเหนือแนว1620 จุด) มี Upside รอทดสอบ ถัดมา 1640-1650 จุด แต่ยังประเมินทิศทางของภาพรายสัปดาห์ว่า การดีดที่เกิดขึ้นยังเสี่ยงที่จะเป็นรอบดีดเพื่อลงต่อเนื่องจากติดแนวต้าน 1660-1670 จุดขณะที่ภาพรว มวันนี้น่าจะยืน Sideway เป็นหลักในกรอบ 1624 -1633 จุด ซึ่ง กรณีแย่สุด Low ในรอบเช ้ายังไม่น่าจะเหวี่ยงหลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน
ณ ระดับ 1619 จุดกลยุทธเ์ น้น Trading เป็ นหลักเพราะรอบการฟื้นตัวยังไม่ถาวร
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 4 July 2018,ให้ Momentum บวกต่อ หลงั ผ่าน 1620 จุด
(views 159)
ระยะสั้น ยืน Low ที่1587 จุด ได้และเมื่อวานมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนมากขึ้น หลังดัชนีรีบตกีลับมายืนเหนือแนวต้าน 1620 จุดอีกครั้ง มี Upsideรอทดสอบ 1640-1650 จุด ขณะที่รอบเช้านี้อาจจะมีติดแนวต้านย่อย 1630-1635 จุด ได้บ้าง (ช่วงกรอบล่างของรอบ Sideway up วัดจากฐาน 11 ม.ค. 2559 ) แต่จาก Momentum ของรอบหลัก เรายังให้น้ำหนักทะลุผ่านแต่ถ้าไปประเมินที่ภาพรายสัปดาห์ ยังเสี่ยงที่จะเกิดรอบดีดเพื่อลงต่อ เนื่องจากติดแนวต้าน 1670 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 3 July 2018,เช้าคาดผันผวน หลังรอบบ่ายดีดมาแตะ 1607 จุด
(views 121)
เมื่อวาน Low รอบบ่ายยืนได้ที่ 1587 จุด และเด้งกลับมายืนปิดเหนือแนวจิตวิทยา 1600 จุด ตามสัญญาณRSI ที่มี Bullish Divergence ในราย60 และรายวัน โดยมีแนวต้านหลัก 1610-1620 จุด สัญญาณการ
กลับตัวระยะสั้น จะชัดเจน เมื่อรีบกลับมายืนเหนือแนวต้าน1620 จุดอีกครั้งแต่วันนี้รอบเช้าคาดว่าจะมีแรงเหวี่ยง หลังจากเมื่อวานแตะ 1607 จุดโดยที่มูลค่าการซื้อขายยังเบาบาง ฉะนั้นรอบเช้าเล็งแนวต้าน 1610-1618 จุด มีโอกาสเผชิญแรงขาย
อ่านเพิ่มเติม
02
กรกฏาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 2 July 2018,รอบเช้าแกว่งออกข้าง แต่ยังระวังแรงเหวี่ยงราย ชม.
(views 117)
รอบเช้าประเมินแกว่งออกข้างแนวต้านจำกัด 1600 จุด และ 1610 จุดเพราะการฟื้นตัวระหว่างทางยังไม่ยืนยันสัญญาณการกลับตัวชัดเจน หากไม่รีบกลับมายืนเหนือแนวต้าน 1620 จุดเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีเกิดระยะไหลต่อเนื่องหลุด 1610 จุด ทาให้เกิดการเปลี่ยนแนวโน้มรอบใหญ่แต่การไหลเร็วจนเครื่องมือทางเทคนิคอยู่ในภาวะ Oversold (RSI มีBullish Divergence ใน ราย 60 และรายวัน) น่าจะมีการฟื้นตัวกลับได้บ้างจากช่วงแนวรบั 1580-1585 จุด โดยมีแนวต้านหลัก 1610-1620 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 28 June 2018,ยังมีแรงเหวี่ยง การฟื้นตัวยังจำกัด Upside และไม่ควรหลุด 1607 จุด
(views 133)
รอบเช้าเมื่อวานยังคงเกิด Technical Rebound ระหว่าง ชม.การซื้อขายต่อเนื่องดึง High เกิน1637 จุด แต่กลับมาปิดต่ำกว่า 1630จุด ทำให้ภาพรวมรอบเช้าวันนี้ความพยายามฟื้นตัวยังมีแรงเหวี่ยงขายกดดันแนวต้านติด 1624 จุด และ 1630 จุดขณะที่แ รงเหวี่ยงขายไม่ควรหลุดฐานสำคัญของวันไว้ที่ 1610 จุดและ1607 จุด เพื่อคงโอกาสการฟื้นตัวในภาพรายสัปดาห์ แต่ยังเสี่ยงที่จะฟื้นเพื่อลงต่อตราบที่การฟื้นตัวยังไม่เร่งตัวผ่านแนวต้าน 1660 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 27 June 2018,ภาพรวมเช้านี้ Sideway มีแนวต้าน 1628-1635 จุด
(views 128)
วันนี้รอบเช้าน่าจะยืน Sideway โดยมีแนวต้านจากัดช่วงแรก 1628-1635 จุดหลังจากระดับเปิดตลาดฯ รอบเช้าเมื่อวานเผชิญแรงขาย ดึงลงทดสอบแนวรับรายเดือน 1608-1610 จุด ก่อนจะเกิด Technical Rebound ระหว่างชม. การซื้อ ขาย แต่ยังปิดได้ต่ำกว่า 1630 จุด ทำให้ยังมีโอกาสเกิดแรงเหวี่ยงเมื่อทดสอบแนวต้านสำคัญๆอาทิ 1630-1637 จุดส่วนภาพรายสัปดาห์ยังคาดจะทยอยฟื้นตัวระยะสั้นเข้าหาแนวต้าน 1665 จุด แต่ยังเสี่ยงที่จะฟื้นเพื่อลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
26
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 26 June 2018,เช้าฟื้นตัวราย ชม. ติด 1630- 1637 จุด ก่อนเผชิญแรงขาย
(views 153)
รอบบ่ายดัชนีไหลต่อเนื่องหลุด 1625 จุด เสี่ยงต่อการทดสอบ 1610จุด โดยมีแนวรับแรก 1615 จุดส่วนภาพรายสัปดาห์ยังคาดจะทยอยฟื้นตัวระยะสั้นเข้าหาแนวต้าน 1665 จุด แต่ยังเป็นความเสี่ยงที่จะฟื้น
เพื่อลงต่อโดยรอบเช้าวันนี้ควรจะฟื้นตัวราย ชม. เขา้ หาแนวต้าน 1630-1637จุด ก่อนจะเผชิญแรงขาย เนื่องจากทิศทางรวมยังมีแรงเหวี่ยง แต่ไม่ควรหลุดแนวรับ 1610 จุดลงไป เพราะจะเป็นการเปิด Downside หลุด 1600 จุดในระยะถัดไปมา
อ่านเพิ่มเติม
25
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 25 June 2018,รอบเช้าฟื้นตัวมีแนวต้านช่วงแรก 1640-1646 จุด
(views 176)
เช้านี้คาดดัชนีเปิดบวก ฟื้นเข้าหาแนวต้านช่วงแรก 1640-1646 จุดหลังจากศุกร์ที่ผ่านมายืนไม่หลุดแนวรบัฐานล่างของกรอบการแกว่งขึ้นตั้งแต่ 11 ม.ค. 59 ณ ระดับ 1625-1630 จุด(ยกเว้นเกิดไหลต่อเนื่องหลุด 1625 จุดจะเสี่ยงต่อการทดสอบ 1610 จุด)ส่วนภาพในสัปดาห์นี้คาดจะทยอยฟื้นตัวระยะสั้นเข้าหาแนวต้าน1665 จุดแต่ตราบที่การฟื้นตัวยังไม่ขยับขึ้นปิด Gap 1674.28-1679.48 จุด ความเสี่ยงที่จะเป็นการฟื้นตัวเพื่อลงต่อยังมีโอกาสเกิดขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 22 June 2018,ท้ายสัปดาห์ยังมีเหวี่ยงต่อเนื่อง แต่คาด Downside ลดลง
(views 137)
บ่ายเมื่อวานให้ระวังการความเสี่ยงที่จะทำ Lower Low โดยที่ดัชนีแตะ Low ใหม่ 1629.26 จุด ยังกดดันให้รอบหลักทั้งระยะสั้น-กลางซึ่งอยู่ในช่วงขาลง ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวภาพรวมวันนี้ท้ายสัปดาห์หน้าจะมีแรงเหวี่ยง แต่จะเริ่ม ลด Downside ลงวางแนวรับน่าจะยืน 1625-1630 จุด ซึ่งเป็นกรอบล่างของรอบแกว่งขึ้นตั้งแต่ 11ม.ค. 2559 แย่สุดคือทรงตัวที่แนวรับ1618 จุดได้บริเวณดังกล่าวประเมินเป็นฐานรอฟื้นตัว ยกเว้นหลุด 1610 จุด เปลี่ยนแนวโน้มรอบใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 21 June 2018,วันนี้รอบเช้าน่าจะติดแนวต้าน 1668 จุด หรอื 1675 จุด
(views 132)
รอบเช้าวันนี้คาดว่าจะติดแนวต้าน 1668 จุด ดีสุดของวันยังไม่น่าผ่านแนวต้าน 1675 จุด แม้ว่าเมื่อวานจะเกิด Technical Rebound และปิดเกือบ High ที่แนวเส้นค่าเฉลี่ย 1664 จุดพอดีทาให้แนว 1650 จุดกลายเป็นแนวรับไปแต่ภาพรวมทั้งในระยะสั้น-กลางยังอยู่ภายใต้ขาลง ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดแรงขายโดยมี Gap 1674.28-1679.48 จุดเป็นแนวต้านสาคัญของรอบและแนวตา้ นหลัก 1690-1695 จุด ยังเป็นกรอบบนของรอบที่น่าจะผ่านลาบาก
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 20 June 2018,ต้องรีบกลับมายืนเหนือ 1650 จุด
(views 134)
เมื่อวานดัชนีปรับลงหนักเป็นวันที่2 และปิดหลุดแนวรับฐานสุดท้ายที่ 1648-1650 จุด ทาให้ภาพรวมยังเสี่ยงที่จะทดสอบฐานลึกที่ 1610-1628 จุด(ซึ่งรอบบ่ายเมื่อวานเราประเมินมีน้าหนักเกิดขึ้นน้อย)ตราบที่การฟื้นตัวยังไม่ขยับขึ้นปิด Gap 1674.28-1679.48 จุด ความเสี่ยงที่จะเป็นการฟื้นตัวเพื่อลงต่อยังมีโอกาสเกิดขึ้นรอบเช้าวันนี้ กรณีเปิดทรงตัวและดีดกลับควรจะต้องพ้นแนวต้าน 1650 จุด เพื่อเริ่มทรงตัว กรณีเปิดลงต่อดูแนวรับ 1628 จุด หรือ 1610 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 19 June 2018,ฟื้นจำกัดหลังจากเมื่อวานปิดต่ำกว่า 1680 จุด
(views 145)
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ดัชนีกลับมายืนเหนือ 1695 จุดไม่ได้ และปิดต่ำกว่า1680 จุด ซึ่งการหลุดแนวดังกล่าวจะไปเจอฐานอีกที 1670-1673 จุด และทิศทางในระยะสั้น-กลางยังถูกกดดันภายใต้ขาลง จนกว่าจะเห็นการกลับมายืนเหนือ 1695 จุดได้อีกรอบ เพื่อให้ทิศทางการตั้งฐานและดีดกลับขณะ ทีภาพรวมวันนี้ยังมีแรงกดดันเชิงลบทำให้การดีดระหว่าง ชม.ยังมีแนวต้านกดต่ำติด 1685-1690 จุด และยังเสี่ยงที่จะดึง Low ทดสอบ1673 จุด หรือ 1670 จุดยกเว้นเปิดบวกแล้วทรงตัวไม่หลุด 1680 จุด จะมีการตั้งฐานและฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
18
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 18 June 2018,วันนี้แนวต้านนช่วงแรกยังติด 1708-1710 จุด
(views 162)
สัปดาห์นี้คาดว่าจะเกิดการดีดกลับได้บ้าง (หลังจากสัปดาห์ที่แล้งลงมาทดสอบ Low 1695.39 จุด ใกล้แนวรบัสาคัญ 1690 จุด) แต่ยังต้องดูด่านสำคัญ 1715-1725 จุด เพราะยังเป็นการดีดภายใต้แรงกดดันทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง ตราบที่ยังไม่พ้นแนวต้านหลัก 1750 จุดส่วนรอบวันนี้การฟื้นตัวตามแรงหนุนระยะสั้น ของ RSI ที่เกิด Positive Divergence คาดว่าจะยังติดแนวต้านแรก 1708-1710 จุด โดยรักษาระยะเคลื่อนไหวในช่วง1700-1710 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 15 June 2018, เมื่อวานดัชนีหาจุดต่ำสุดของรอบ สั้น วันนี้คาดทยอยฟื้นตัว
(views 131)
เมื่อวานดัชนีประคองแนวรับไว้ได้ที่ระดับจิตวิทยา 1700 จุด ให้เป็นด่านทยอยซื้อเพื่อรอรอบการเกิด Technical Rebound และทิศทางระยะสั้นน่าจะผ่านการหาจุดต่าสุดของรอบไปแลว้ฉะนั้นวันนี้น่าจะทยอยฟื้นตัว โดยระดับเปิดอาจมีติดแนวต้านย่อยบ้างที่1710-1711 จุด แต่รอบวันยังมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1716 จุดยกเว้นหลุด 1700 จุด เสี่ยงสูงที่จะเกิดการเปลี่ยนทิศทางอีกระลอกโดยมีแนวรับรอทดสอบถัดมา 1690 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 14 June 2018, ประเมิน Downside แรกช่วง 1710-1715 จุด
(views 144)
เช้านี้ประเมิน Downside 1710 -1715 จุด เป็นด่านแรกที่จะทดสอบ แต่ระดับปิดไม่ควรทำ LowerLow แม้ว่าระหว่างชั่วโมงการซื้อขายอาจมีแรงกดดันจาก Sentiment ภายนอกหลังจาก FED ปรับขึ้ดอกเบี้ย 0.25%ซึ่ง ภาพหลักที่ยังอยู่ในโซนฐานน่าจะประคองแนวรับไว้ได้ที่ระดับจิตวิทยา 1700 จุดยกเว้นหลุด เสี่ยงสูงที่จะเปลี่ยนทิศทางอีกระลอกโดยมีแนวรับรอทดสอบถัดมา 1690 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 13 June 2018, รอบเช้าเน้นแกว่งออกข้างช่วง 1720-1731 จุด
(views 814)
บ่ายเมื่อเมื่อวานติดแนวต้าน1735 จุด และถูกกดปิดต่ากว่าแนวเสน้ค่าเฉลี่ย 200 วันที่1730 จุด ทำให ้ภาพรวมรอบเช้าวันนี้ยังเน้นแกว่งตัวออกด้านข้าง 1720-1731 จุด ระยะดีสุดยังไม่พ้นแนวต้าน 1735 จุด แต่ถือว่า Downside มากขึ้นจำกัดประเมินฐาน 1715 จุด เป็นจุดรองรับหนาแน่นไม่น่าจะเกิดการทำ Lower Low โดยการกลับตัวจะยืนยันการหลุดจากรอบทำฐานเมื่อดัชนีพ้น High 7 มิ.ย. 1747 จุดเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 12 June 2018, ฟื้นสลับยังจำกัดระวังกรอบล่างไม่ให้หลุด 1715 จุด
(views 148)
ยังระวังแนว Low ไม่ควรหลุดแนวรับ 1715 จุดลงไป เพราะจะดึงดัชนีกลับมาสร้างฐานที่ Low เดิม 1710 จุดและแนวรับจิตวิทยา 1700 จุด (แม้จะพบว่า Downside จากัด) ซึ่งจะทาให้โอกาสฟื้นตัวเป็นฟื้นเพื่อลงต่อ ตามแรงกดดันของขาลงส่วนภาพรวมวันนี้ยังติดแนวต้าน1727 จุด เนื่องจากภาพระยะสั้น-กลางอยู้ในเชิงลบจุดกลับตัวจะเกิดเมื่อพ้นแนวต้าน1747 จุด (High เมื่อ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา)หรือยืน Low ไม่หลุด 1715 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 11 June 2018, ทิศทางหลักซึมลงต่อ โดยระวังหลุด Low เดิม 1710 จุด
(views 132)
ศุกร์ที่ผ่านมาท้ายตลาดมีแรงขายกดดัชนีปิดต่ำกว่า 1725 จุด ซึ่งการฟื้นตัวในสัปดาห์ท์ที่ผ่านมาติดแนวต้านแค่ 1747 จุด ฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะถูกดึง Low หลุดแนวรับ 1715 จุดลงไปตามทิศทางการแกว่งลง (ตามรูป) ประเมินกลับมาสร้างฐานที่่ Low เดิม 1710 จุด และแนวรับจิตวิทยา 1700 จุด ซึ่งจะทำให้โอกาสฟื้นตัวเป็นฟื้นเพื่อลงต่อ ตามแรงกดดันของขาลงขณะที่วันนี้การฟื้นตัวราย ชม.
รอบเช้าจำกัดไม่น่าผ่าน 1728 จุด และยังจะซึมลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 8 June 2018,Downside ยังจำกัด 1725-1728 จุด รองรับหนาแน่น
(views 125)
แม้ว่าเมื่อวานดัชนีจะเผชิญแรงขายที่แนวต้าน 1745-1747 จุด และกดปิดต่ำแต่ยังเกาะช่วงเคลื่อนไหวในกรอบ1730-1790 จุดไว้ได้ประเมิน Downside วันนี้ยังอยู่ในระยะจากัด แนวรับ 1725-1728 จุด
น่าจะมีการดีดคืน โดยเฉพาะภาพรายชม. วางแนวต้าน 1736 จุดเป็ บนด่านสำคัญโดยการฟื้นตัวภายใต้ขาลงจะมีแรงส่งมากขึ้นเมื่อทะลุช่วงแนวต้าน1747-1750 จุดเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 7 June 2018,สาคัญที่แนวต้าน 1745 จุด (Downside แคบ 1733-1736 จุด)
(views 140)
กลับเข้าสู่การเคลื่อนไหวในช่วง 1730-1790 จุดอีกรอบตามการส่งสัญญาณนาในช่วงก่อนหน้าของ RSI ที่เกิด Bullish Divergence วันนี้มีแนวต้านหลัก 1745 จุดรอทดสอบคาดว่ายังมีแรงขายสลับซึ่งหาก
เปิดตัวในรอบเช้ามีระยะสลับอ่อนตัวลงก่อน ในวันจะมีโอกาสทะลุแนวต้าน1745 จุด ขึ้นทดสอบด่านถัดมาช่วง1747-1750 จุด โดยแนวดังกล่าวเป็นแนวต้านหลักของรอบการฟื้นตัวจากฐาน 1711 จุดแต่หากเช้าเปิดบวกขึ้นก่อนมีโอกาสติดแรงขายที่แนวต้าน 1745 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 6 June 2018,เช้านี้มีแนวต้านรอทดสอบด่านย่อย 1734-1735 จุด
(views 144)
เมื่อวานปิดเหนือ 1730 จุดภาพรวมหลุดพ้นจากกรอบแกว่งออกข้างในช่วง 1715-1725 จุด และกลับเข้าสู่กรอบเคลื่อนไหวช่วง 1730-1790 จุดอีกรอบโดยให้ Momentum บวกต่อภาพรายวัน และยืนยันสัญญาณการฟื้นตัวจาก Bullish Divergence ใน RSI ต่อเนื่องมีแนวต้านหลัก 1745 จุดโดยเช้านี้คาดว่าแนวต้านย่อย 1734-1735 จุดจะเป็นด่านทดสอบสำคัญ มีน้าหนักทะลุผ่านในระยะถัดไปเพราะ Downside ราย ชม. ค่อนข้างจำกัดในช่วง 1729 จุด
อ่านเพิ่มเติม
05
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 5 June 2018,เน้นแกว่งออกข้างแบบจำกัดแนวต้านจนกว่าจะผ่าน 1730 จุด
(views 144)
ภาพรวมยังเกาะกรอบแกว่งออกข้าง 1715-1725 จุด Momentum บวกในภาพรายวันจะเกิดเมื่อดัชนีพ้นแนวต้าน 1730 จุด เพื่อยืนยันสัญญาณการฟื้นตัวจาก Bullish Divergence ใน RSI ตามทิศทางของภาพหลักซึ่งอยู่ในช่วงทรงตัวทำฐานรอฟื้นกลับ แต่ไม่ควรเห็นดัชนีดึง Low หลุดแนวรับ1715 จุดลงไปอีกเพราะจะดึงให ้ทิศทางการแกว่งลง (ตามรูป) กลับมาสร้างฐานที่แนวรับจิตวิทยา 1700 จุด ซึ่งจะทำให้โอกาสฟื้นตัวเป็นฟื้นเพื่อลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 4 June 2018,วันนี้แกว่งในกรอบ 1715-1725 จุด
(views 182)
ศุกร์ที่ผ่านมาปิดต่ากว่ากรอบล่างในรอบการแกว่งตัว (ตามรูป) ที่1730จุด ทำให้วันนี้ยังจะคลื่อนไหวในกรอบบวกได้ไม่มาก เกาะช่วงแกว่งตัว 1715-1725 จุด และยังไม่ทาลายโอกาสของสัญญาณการฟื้นตัวจาก Bullish Divergence ใน RSI หลังจากแรงเหวี่ยงศุกร์ที่ผ่านดึง Low ไม่หลุดแนวรับ 1715 จุด ฉะนั้นยังให้น้าหนักทรงทำฐานรอฟื้นตัวยกเว้นกลับมาทา Lower Low ต่ำกว่า 1715 จุดอีกระลอกจะดึงให้ภาพรวมกลับมาสร้างฐานที่ 1700 จุดซึ่งจะเข้าลักษณะการฟื้นตัวเพื่อลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2018
Chart Insight (Morning) : 1 June 2018,ท้ายสัปดาห์เน้นแกว่งออกข้าง แบบจำกัดแนวต้าน
(views 138)
เมื่อวานระหว่าง ชม. ขยับขึ้นปิด Gap 1727-1730 จุด แต่ระดับปิดยังไม่พ้น 1730 จุด เพื่อยืนยันการฟื้นตัวจาก Bullish Divergence ใน RSI ทำให้ภาพโดยรวมท้ายสัปดาห์ดัชนียังมีน้าหนักที่จะติดแนวต้าน 1730-1737 จุด และแรงเหวี่ยงในวันไม่ควรหลุดแนวรับ 1715 จุด เพราะจะดึงใหทิ้ศทางการแกว่งลง (ตามรูป) กลับมาสร้างฐานที่แนวรับจิตวิทยา 1700 จุดซึ่งจะทาให้โอกาสฟื้นตัวระยะถัดไปเป็นการฟื้นเพื่อลงต่อแต่จากทิศทางยังให้น้าหนักทรงทำฐานรอฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 31 May 2018,ฟื้นจากรอบลงแรงผ่าน 1730 จุดยืนยันรอบบวก
(views 142)
ปิดต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี และเปิด Gap ทิ้งไว้ในช่วง 1727-1730 จุด ทาให้แนวดังกล่าวกลายเป็นแนวต้านที่จะต้องข้ามผ่าน เพื่อให้รอบต่อเนื่องของ Technical Rebound
ซึ่งในภาพราย 60 นาที และภาพรายวันมีสัญญาณจาก RSI ที่เกิด Bullish Divergence หนุนการฟื้นตัวระยะสั้น แต่จะมีด่านสาคัญคือ 1730 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน) ผ่านได้จะเปิด Upside ยืนยันการฟื้นตัวระยะสั้นกลับเข้าสู่กรอบเคลื่อนไหว 1730-1795 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 30 May 2018,Sentiment ภายนอกกดดันดูฐานที่ 1725/1720 จุด
(views 143)
รอบเช้าเปิดชะลอดูแนวเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันบริเวณ 1730 จุด และฐานล่างของกรอบแกว่งลง ณ ระดับ1725 จุด ควรจะยืนไม่หลุดแนวดังกล่าวแม้จะมีแรงกดดันจาก Sentiment ของตลาดฯ ต่างประเทศในเช้า
นี้ก็ตามกรณีหลุดแนวรับ 1730 จุด หรือ1725 จุด ควรจะเป็นการหลุดแค่ในระหว่างชม. การซื้อขายแล้วตีกลับมายืนปิดเหนือ 1725-1730 จุดอีกรอบเพื่อไม่เสียโอกาสที่จะทรงตัวทำฐาน และรอรอบการดีดกลับ
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 28 May 2018,คาดแนวโน้มยังมีแรงเหวี่ยงราย ชม. แนวต้านติด 1745-1750 จุด
(views 154)
ศุกร์ที่ผ่านมามีการยืนยันว่าฐาน1725 จุดเป็นแนวที่จะหยุดไหล และตั้งฐานฟื้นตัว หลังปิดสิ้นวันยืนเหนือ 1740จุดได้อีกครั้งทำให้การแตะ Low 1725.06 จุด (เกาะแนวเส้นค่าเฉลี่ย200 วัน) ถือเป็นฐานล่างของกรอบแกว่งลง ฉะนั้นรอบหลักจะทยอยทำฐานและดีดสลับขณะ ที่วันนี้น่าจะมีแรงเหวี่ยงฉะนั้นแนวต้านจำกัดช่วง 1745-1750จุด และจะมีแรงขายสลับกดดันการชะลอราย ชม. วางฐาน 1733 จุดรองรับได้ดี
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 25 May 2018,เมื่อวานไหลลงแรง ควรจะมีดีดสลับ (แต่ต้องกลับมาปิดเหนือ 1740 จุด)
(views 171)
เมื่อวานปิดหลุดกรอบล่างการพักตัวที่1740 จุด และเปิด Downside ไว้ในช่วง 1725-1735 จุด โดยระหว่างชม. แตะ Low 1729.95 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน) ถือเป็นฐานล่างของกรอบแกว่งลงฉะนั้นอาจมีการดีดสลับจากการลงแรงไดบ้างแต่ควรจะกลับมายืนปิดท้ายสัปดาห์เหนือ 1740 จุดอีกครั้งเพื่อไม่ยืนยันการไหลต่อเนื่องลงสู่แนวรับ 1725 จุด และ 1715 จุด และจะทำให้การดีดเป็นการดีดเพื่อลงต่อมากกว่าจะเป็ นจุดทยอยรบั กลับ
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 24 May 2018,ผันผวนระวังไม่ให้เกิด Low ต่ำกว่า 1745 จุด
(views 133)
รอบหลักยังไม่ถูกปิดโอกาสฟื้นตัวขึ้นสู่เป้าหมายในช่วง 1780-1790 จุด(แต่ถือว่า Upside จากัด เพราะการดีดที่ผ่านมายังไม่พ้น 1770-1775 จุด)หลังจากเมื่อวานดัชนีไม่มีการปิดทำ Lower Low หลุด 1745 จุดลงไปและกลับมายืนปิดเหนือ 1750-1755 จุดได้แต่ช่วงนี้ยังมีความผันผวนสูง ทำให้แนวต้านถูกจากัดไว้ในช่วง 1760-1762 จุด แนวโน้มการพักตัวจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางสู่ขาลงอีกระลอกเมื่อปิดหลุด 1745 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 23 May 2018,ผันผวนในรอบเช้าระวังอย่าปิดหลุดทา Lower Low
(views 152)
รอบหลักจะถูกปิดโอกาสฟื้นตัวขึ้นสู่เป้าหมายในช่วง 1780-1790 จุดหากดัชนีมีการปิดทำ Lower Low หลุด1 7 4 5 จุดลงไปแต่เบื้องต้นแนวรับ 1750-1755 จุดน่าจะเป็นแนวรองรับได้แข็งแกร่ง
โดยรอบเช้าน่าจะผันผวนหลังจากเมื่อวานดัชนีกลับลงมาปิด Gap 1755.53-1758.47 จุด แรงเหวี่ยงเช้านี้อยู่ในช่วง 1755-1765 จุด ระดับความเสี่ยงจะเปิดหากเริ่ม ชะลอหลุดแนวรับ 1750 จุดในระหว่าง ชม. การซื้อขาย
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 22 May 2018,รอบเช้าเปิดบวก รอทดสอบแนว ต้านสำคัญ 1775 จุด
(views 142)
รอบหลักมีเป้าหมายการฟื้นตัวอยู่ที่ช่วง 1780-1790 จุด ซึ่ง เบื้องต้นขอดูแรงส่งที่แนวนี้ก่อนแม้ว่ายังมี Upside ที่เหลือรอทดสอบณแนวจิตวิทยา 1800 จุดก็ตามรอบเช้ามีแนวต้านย่อย 1770 จุดขวางอยู่บ้าง อาจมีติดแรงขายราย ชม.แต่เมื่อพิจารณารอบหลักใหน้ ้าหนักทะลุผ่าน เพื่อขึ้นทดสอบ High 14 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ ระดับ 1775 จุด ฉะนั้นแรงเหวี่ยงราย ชม. ไม่น่าหลุดแนวรับ 1765 จุด หรือ 1760 จุด เพื่อลงไปปิด GAP 1755.53-1758.47 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 21 May 2018,ดูระดับเปิดรอบเช้าที่แนวต้านย่อย 1755 จุดเป็นแนวตัดสิน
(views 132)
ภาพหลักยังประเมินว่าการหลุดแนวจุดเสี่ยง 1758 จุดครั้งนี้ น่าจะเป็นการหลุดชั่วคราววาง Downside แย่สุดอยู่ในช่วงแนวรับ 1735-1740 จุดซึ่ง Momentum ของรอบจะไม่เสียหากไม่มีการทำ Lower Low หลุด 1745 จุด (Low 10 พ.ค. ที่ผ่านมา)ส่วนรอบเช้านี้สังเกตแนวเปิดที่ระดับ 1755 จุด (แนวต้านย่อย) กรณีเปิดไม่ข้ามจะเกิดระยะอ่อนตัวลงมาได้ก่อน แต่ยังไม่น่าดึงแนวรับของวันหลุด1745 จุด เพื่อคงโอกาสฟื้นตัวในกรอบย่อยแบบ Double Bottoms
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 18 May 2018,รอบเช้าเปิดทรงตัวแนวต้านยังจำกัด 1755 จุด
(views 143)
ยังปิดตัวได้ต่ำกว่าแนว 1758-1760 จุด และรอบรวมอ่อ นแอกว่า SET50 Index Futures ส่งผลให้ภาพรวมวันนี้ยังติดแนวต้าน 1755-1760 จุด ซึ่งกรณียกตัวขึ้นปิดท้ายสัปดาห์หน้าเหนือ 1758-1760 จุดได้จะยืนยันโอกาสฟื้นตัวแต่ถ้าปิดต่ำกว่าภาพรวมสัปดาห์หน้าจะเสี่ยงปรับฐานมากขึ้นขณะที่รอบเช้าน่าจะเปิดทรงตัวแบบจำกัดแนวต้าน 1755 จุด เพื่อประคองกรอบไม่หลุดจากการพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 17 May 2018,รอบเช้าควรจะฟื้นตัวต่อเนื่องเพื่อไม่เปลี่ยนสู่ขาลง
(views 145)
เมื่อวานดัชนีกลับมาปิดเหนือจุดเสี่ยง ณ ระดับ 1758 จุดไม่ได้ ทำให้โอกาสฟื้นตัวจะถูกจากัดต่ำลงโดยรอบการเคลื่อนตัวของภาพวันนี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1744-1745 จุด เพื่อให้ระยะฟื้นตัวกลับสู่แนวต้าน 1758-1760 จุดอีกรอบ และเพื่อไม่เปิดความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแนวโน้มของรอบหลักสู่ระยะแกว่งลงโอกาสฟื้นตัวจะยืนยันเมื่อดัชนีกลับมาปิดตัวเหนือแนวต้าน 1758-1760 จุด แต่ Upside ของภาพรายสัปดาห์เริ่มไปไดไ้ ม่ไกล
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 16 May 2018,ภาพรวมรอบเช้าแกว่งออกข้าแบบจำกัดแนวต้าน
(views 145)
เมื่อวานทา Low ใกลเ้ คียง 1758จุด แต่ไม่หลุดแนวเสี่ยงดังกล่าว ฉะนั้นภาพรายสัปดาห์เรายังยืนกรอบฟื้นเป้าหมาย 1785-1795 จุด โดยระหว่างทางอาจมีติดแนวต้านย่อย เช่น 1775-1780 จุดได้บ้าง แต่จะไม่เปิดความเสี่ยงตราบที่ไม่หลุด 1758 จุดส่วนภาพรวมรอบเช้านี้ประเมินแกว่งออกข้างแนวต้านยังติด 1769 จุดดีสุดยังไม่เกิน 1774 จุด แรงเหวี่ยงรายชม. ไม่น่าจะมากเช่นภาพเมื่อวาน แนวรบับ 1760 จุดน่าจะรองรับได้แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 15 May 2018,เปิดเช้า Sideway 1769-1776 จุด ขณะที่รอบหลักไปต่อ
(views 150)
เรายังยืนมุมมองว่าสัปดาห์นี้ฟื้นกลับต่อเนื่องมีเป้าหมาย 1785-1795จุด โดยระหว่างทางอาจมีติดแนวต้านย่อย เช่น 1780 จุดได้บ้าง แต่จะไม่เปิดความเสี่ยง ตราบที่ไม่หลุด 1758 จุดขณะที่ภาพเช้านี้ประเมิน Sideway ในกรอบ 1769-1776 จุดโดยระดับเปิดน่าจะตันที่แนวต้านย่อย1774 จุด ซึ่งแนวต้านของวันยังจำกัดที่1776-1780 จุด แต่ในระยะถัดมามีโอกาสที่จะทะลุแนวต้าน 1780 จุดเพื่อเปิด Upside อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 14 May 2018,ระยะเปิดอาจมีติดแนวต้านย่อยได้บ้าง แต่ภาพหลักยังฟื้นตัวต่อเนื่อง
(views 147)
สัปดาห์นี้เราประเมินเป็นระดับตั้งฐานและฟื้นกลับ หลังจากศุกร์ที่ผ่านมาปิดพ้น 1760 จุดทาให้เปิด UpsideUpside การฟื้นตัวต่อเนี่องทันที มีเป้าหมาย 1785-1795 จุด ส่วนภาพรวมเช้านี้ ระดับเปิดอาจมีติดแนวต้านย่อย ณ ระดับ 1767-1768 จุดได้บ้าง แต่คาดว่าแรงเหวี่ยงที่จะชะลอราย ชม. มีไม่มาก แนวรับ 1758-1761 จุดเป็นฐานหนาแน่น โดยรวมให้น้าหนักฟื้นตัวในสัดส่วนที่มากกว่า แนวต้านรอทดสอบ 1770 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 11 May 2018,ไหลลงมาเร็ว Downside ที่เหลือ จำกัดน่าจะตั้งฐานทยอยฟื้นตัว
(views 141)
เมื่อวานรอบเปิดบวกช่วงเช้าติดแนวต้าน 1763 จุดและร่วงแรงในช่วงบ่าย โดยรักษาฐานไว้ในช่วง 1750-1755 จุดไม่ได้ ฉะนั้นยังระวังการไหลสู่ฐานถัดมา ณ ระดับ 1735 จุดขณะที่เช้านี้มีแนวรับ 1745 จุดที่จะต้องยืนไม่หลุดต่ากว่า เพื่อลุ้นการเกิด Technical Rebound กลับสู่ช่วง 1755-1760 จุด แต่ยังทะลุผ่านลาบากเนื่องจากเป็นท้ายสัปดาห์อาจมีแรงขายช่วงฟื้นตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้นการไหลลงต่อเนื่องของดัชนีน่าจะเหลือ Downside จำกัด และถึงรอบที่จะต้องฟื้นตั
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 10 May 2018,ฟื้นตัวรอบเช้าโดยมีแนวต้านสำคัญช่วง 1763-1765 จุด
(views 149)
ในระหว่าง ชม. การซื้อขายเมื่อวานนี้ดัชนีหลุดแนวสุดท้ายของรอบแนวรับ ณ ระดับ 1755 จุด ลงไปแตะ Low 1751.22 จุด ก่อนจะฟื้นกลับมายืนปิดเหนือ 1755 จุดได้ ส่งผลให้เช้านี้ยังมีระยะฟื้นตัว แต่จำกัดแนวต้าน 1763-1765 จุด โดยระยะการพักตัวจะดีขึ้นเมื่อยืนเหนือ 1765-1770 จุดได้ เพราะจะดึงให้รอบรายสัปดาห์ เห็นระยะฟื้นกลับไปที่แนวต้าน 1800 จุดอีกรอบแต่หากรอบหลักครั้งนี้ยืนเหนือแนวรับที่ 1755 จุดไม่ได้ ระวังการหลุดเป็นขาลงสู่ฐาน 1735 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 9 May 2018,รอบเช้าแนวต้าน 1765 จุด สำคัญมาก
(views 142)
เมื่อวานลงแรงสวนภูมิภาค หลุดจากกรอบแกว่งตัวช่วง 1770-1815 จุดโดยลงมาแตะ Low 1756.72 จุด ใกล้แนวสุดท้ายของรอบแนวรับ ณ ระดับ 1755 จุด ฉะนั้นควรจะรีบเด้งกลับไปยืนเหนือ 1770 จุดให้ได้อีกครั้งแนวต้านรอบเช้าสำคัญมากที่บริเวณ 1765-1770 จุด ระยะการพักตัวจะดีขึ้นเมื่อยืนเหนือแนวดังกล่าวได้เพราะจะดึงให้รอบรายสปัดาห์เห็นระยะฟื้นกลับไปที่แนวต้าน 1800 จุดอีกรอบแต่รอบหลักครั้งนี้ถ้ายืนแนวรับที่ 1755 จุดไม่ได้ จะหลุดจากกรอบการคลายตัวเป็นขาลงทันที
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 8 May 2018,Sentiment ราคาน้ำมันทะลุ 70 ดอลลาร์ น่าจะหนุนดัชนีเปิดบวก
(views 138)
รอบหลักยังฟอร์มตัวอยู่ในเงื่อนไข Inverse Head & Shoulders โดยยังประคอง Low ของวันไม่หลุดแนวรับใหญ่ ณ ระดับ 1770 จุด แต่จะทาให้รอบยังแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงในช่วง 1770-1815 จุด
รอบเช้านี้คาดเปิดบวกโดยได้ Sentiment บวกจากราคาน้ามันดิบที่ทะลุ 70 ดอลลาร์ ให้สังเกตแนวต้านช่วงแรก 1783-1785 จุด กรณีทะลุได้ไปต่อทันทีแต่กรณีไม่ทะลุยังระวังความผันผวนด้านล่าง ซึ่งไม่ควรหลุดแนวรับ 1770 จุด
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 7 May 2018,รอบเช้าเปิดบวก แต่ยังดูด่านแนวต้าน 1785 จุดเป็นสำคัญ
(views 178)
การถอยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมายังไม่เสียโอกาสฟื้นตัวกลับแบบ Inverse Head & Shoulders เนื่องจากฐานยังประคองไม่หลุดแนวรับใหญ่ 1770 จุด จึงยังแกว่งตัวในกรอบ 1770-1815 จุด บวกกับอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างแนวโน้มทำให้มีความผันผวนสูงขณะที่รอบเช้านี้ดัชนีน่าจะฟื้นตัวโดยได้ Sentiment บวกจากราคาน้ามันดิบที่ขยับใกล้ 70 ดอลลาร์ แต่คาดยังจำกัดที่แนวต้านสำคัญ 1785 จุด (ระดับเสี่ยงที่ปิดหลุดเมื่อศุกร์ที่ผ่านมา) ดีสุดวันนี้ไม่ผ่าน 1790 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 4 May 2018,แนวต้านเช้าติด 1795-1797 จุด รอบรวมยงั Sideway
(views 140)
รอบหลักยังคงรักษากรอบฟื้นตัวแบบ Inverse Head & Shoulders มีโอกาสทยอยฟื้นตัวเข้ามาแนวต้าน 1805-1815 จุดเมื่อวานดัชนียังปิดไม่พ้น 1793จุด (แนวกรอบบนของการพักตัวในรูปแบบ Flags) แต่ดึง High ได้ถึง1798 จุดถือว่ารอบรวมยังไม่เสียทิศทางฟื้นตัว โดยเช้านี้คาดว่าแนวต้าน 1795-1797 จุด ยังเป็นแนวกดดันแต่การอ่อนตัวสลับราย ชม. จะไม่หลุดแนวรับช่วง 1785-1787 จุดระดับเสี่ยงจะเกิดเมื่อปิดหลุดแนวรับ 1785 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 3 May 2018,เช้านี้คาดเปิดบวกแนวต้านสำคัญ 1793 จุด
(views 143)
รอบหลักยังรักษากรอบการฟื้นตัวแบบ Inverse Head & Shoulders หลังดัชนียืน Low รอบนี้ไม่หลุด 1767-1770 จุด (และปิดสิ้นวันผ่าน 1790 จุด)ฉะนั้นรอบหลักมีโอกาสฟื้นตัวสู่แนวต้าน 1805-1815 จุด
ขณะที่รอบเช้าประเมินเปิดบวกโดยมีแนวต้านสำคัญคือ 1793 จุด(แนวกรอบบนของการพักตัวในรูปแบบFlags) ฉะนั้นเมื่อทะลุแนวต้าน 1793จุดได ้ จะ เปิด Upside ต่อเนื่อง และยืนยันการหลุดจากกรอบพักตัวที่ดำเนินมาถึง 3 เดือน
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤษภาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 2 May 2018,รอบเช้าแกว่งออกด้านข้างในกรอบ 1777-1785 จุด
(views 147)
รอบหลักโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวแบบ Inverse Head & Shoulders ยังไม่ถูกทำลายตราบที่ดัชนีปิดไม่หลุด 1767-1770 จุด โดยระหว่างสัปดาห์สามารถดึง Low ได้ถึง 1762 จุด (แต่ระดับปิดต้องไม่ต่ำกว่า 1767-1770 จุด)เพื่อไม่ทำลายโอกาสฟื้นตัวสู่แนวต้าน 1790 จุด และเปิด Downside ไหลต่อเนื่องลงสู่แนวรับ 1750 จุด หรือ1740 จุดส่วนรอบเช้านี้ประเมินแกว่งออกข้างในกรอบ 1777-1785 จุด โดยมี
แนวต้านย่อย ณ ระดับ 1783 จุดที่อาจมีแรงขายทำกำไรสลับได้
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 30 April 2018,รอบเช้าติดแนวต้าน 1780 จุด มีรอบที่จะชะลอราย ชม.
(views 146)
รอบหลักกรณีฐานปิดไม่หลุดแนวรับ 1767-1770 จุด ซึ่งเป็นจุดกำหนดทิศทางจะส่งผลให้รอบรวมยังมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ 1785จุด ตามโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวแบบ Inverse Head & Shoulders ยกเว้นปิดหลุดแนวรับ 1768-1770 จุด จะเปิด Downside ไหลต่อเนื่องลงสู่แนวรับ 1750 จุด หรือ1740 จุดขณะที่รอบเช้าน่าจะเปิดชะลอตัวจากการติดแนวต้าน 1780 จุด โดยคาดว่าน่าจะยืนเหนือแนวรับ 1767-1770จุดได้ (เพื่อไม่เกิดการทำ Lower Low)
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 27 April 2018,รอบเช้าเปิดฟื้นตัว หลังจากเมื่อวานลงแตะแนวรับสำคัญ 1770 จุด
(views 211)
เมื่อวานเปิดฟื้นขึ้นก่อนและไปติดแนวต้าน 1783-1785 จุด ก่อนจะอ่อนตัวสลับราย ชม. อีกรอบลงมาที่แนวรับ 1770-1773 จุด ส่งผลให้รอบเช้านี้มีน้ำหนักที่จะเปิดฟื้น วางแนวต้านรอบเช้า 1778-1780 จุด
รอบหลักการชะลอลงทดสอบแนวรับสำคัญ 1770 จุดถือว่าเป็นจุดกำหนดทิศทาง เพราะกรณีฟื้นตัวได้ที่แนวนี้และดึงขึ้นต่อเนื่องผ่านแนวต้าน 1785 จุดได้จะเป็นการยืนยันการฟื้นตัวกลับในรูปแบบที่เรียกว่า Inverse Head &Shoulders เป้าหมาย 1800 จุด(ยกเว้นปิดหลุด 1770 จุด เป็นลบ)
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 26 April 20186 : ภาพรอบเช้ายังมีน้ำหนักฝั่งชะลอ ทำให้การดีดสลับจากัด 1785 จุด
(views 214)
ภาพหลักยังระวังทิศทางอ่อนตัวต่อเนื่อง แต่เริ่มประเมิน Downsideจากัด หลังจากเมื่อวานรอบบ่ายชะลอตัวลงมาปิด GAP 1772.27-1776.81 จุดและดีดกลับมาปิดใกล้เคียง 1780 จุดได้ส่งผลให้โอกาสที่จะเกิดการไหลลึกน่าจะมีน้าหนักน้อยลง ประเมิน 1760/1750จุดเป็นฐานหลักที่จะเกิดระยะฟื้นกลับขณะที่รอบเช้านี้ยังมีน้าหนักอ่อนตัวเป็นหลักวางแนวรับ 1770-1773จุด โดยอาจเปิดฟื้นขึ้นก่อนแต่จะไปติด
แนวต้าน 1783-1785 จุด ก่อนจะอ่อนตัวสลับราย ชม. อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 25 April 2018,เช้ามีน้ำหนักอ่อนตัวโดยเฉพาะ High ดึงไม่พ้น 1792 จุด
(views 159)
ภาพหลักดัชนียังไม่ผ่านกรอบบน (เส้นสีแดง) ที่แนวต้าน 1805 จุด และอ่อนตัวเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน ที่ยกระดับขึ้นมาอยู่ที 1790 จุด ทำให้รอบเช้าวันนี้มีโอกาสดีดสลับราย ชม. จากัดและตราบที่ระดับปิดไม่พ้นแนวต้าน 1796 จุด ยังระวังทิศทางอ่อนตัวต่อเนื่องและยังวางแนวสังเกตที่แนวรับสาคัญ 1780 จุดไว้เป็นจุดเปลี่ยนทิศทางเช่นเดิม หลุดแนวดังกล่าวยืนยันทิศทางลบระยะสั้นมากขึ้น และต้องระวังการชะลอตัวเพื่อปิด GAP 1772.27-1776.81 จุดในระยะถัดมา
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 24 April 2018,ระยะพยายามฟื้นราย ชม. จำกัดน้ำหนักอยู่ในทางอ่อนตัวสูงกว่า
(views 157)
หลังจากดัชนีชนกรอบบน (เส้นสีแดง) ที่แนวต้าน 1805 จุด และเริ่มอ่อนตัว โดยมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน ณ ระดับ 1783-1785จุด แนวนี้อาจมีแรงฟื้นตัวได้บ้าง แต่ตราบที่ไม่พน้ แนวต้าน 1796 จุดยังระวังทิศทางอ่อนตัวต่อเนื่องโดยให้สังเกตแนวรับสำคัญ1780 จุดไว้เป็นจุดเปลี่ยนทิศทางหลุดแนวดังกล่าวยืนยันทิศทางลบระยะสั้นมากขึ้น และต้องระวังการชะลอตัวเพื่อปิด GAP 1772.27-1776.81 จุดในระยะถัดมา
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 23 April 2018,มีโอกาสอ่อนตัวมากกว่าที่จะเด้งผ่าน 1805 จุด (ในลักษณะยืนปิด)
(views 144)
เช้านี้แรงส่งจำกัดแนวต้าน 1805 จุดยังผ่านลำบาก โดยมีโอกาสอ่อนตัวราย ชม. เข้าหาแนวรับ 1795จุด หรือ 1792 จุด ขณะที่ประเมิน Upside รอบหลักเริ่มจำกัด ยังไม่น่าพ้นนกรอบบน(เส้นสีแดง) ที่แนวต้าน 1805 จุด กรณีพ้นยังไปติดแนวต้าน 1813 จุดสังเกตแนวรับสำคัญ 1780 จุดไว้เป็นจุดเปลี่ยนทิศทาง หลุดแนวดังกล่าวยืนยันทิศทางลบระยะสั้น และระวังการชะลอตัวเพื่อปิด GAP 1772 . 27 -1776.81 จุดในระยะถัดมา
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 20 April 2018,ระดับเปิดรอบเช้าน่าจะ ติดแนวต้าน 1800-1805 จุด
(views 209)
รอบเช้าคาดว่าแนวต้านช่วง 1800-1805 จุดยังผ่านได้ไม่ง่าย เพราะเป็นกรอบบนในการฟื้นตัวขึ้นจากฐาน 1725 จุด (ตามรูปแบบ V-Shape) โดยที่เมื่อวานการเปิดทิ้ง Gap ไว้ในช่วง 1772.27-1776.81 จุด จะดัน Upsideไปต่อได้ไม่เยอะ เพราะเมื่อวานการฟื้นตัวเกิดจากแรงส่งของหุ้นกลุ่มน้ามันคือ PTT PTTEP TOPและปิโตรเคมี คือ IVL PTTGCเป็นหลัก ฉะนั้นคาดว่าวันนี้รอบเช้าแนวต้านยังไม่พ้น 1800-1805 จุด ยกเว้นมีการเก็งกาไรหุ้น PTT ต่อเนื่อง อาจดึงดัชนีขึ้นถึงแนวต้าน 1813 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 19 April 2018,เช้าดูแนวต้านรายเดือน 1785 จุด เป็นด่านสำคัญ
(views 168)
เมื่อวานดีดแรงและปิดผ่านแนวต้าน 1770 จุด ฉะนั้นรอบหลักยังคงความต่อเนื่องที่จะขึ้นทดสอบแนวต้านรายเดือน 1785 จุด แนวนี้เป็นด่านสาคัญสาหรับการเปิด Upside อีกขั้นเพราะเมื่อทะลุ ระยะถัดไปจะทยอยขึ้นทดสอบแนวต้าน 1 79 0 -1 800 จุดตามมาแต่รอบเช้านี้ หลังจากเมื่อวานมีการดีดแรง การขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ระดับเปิดเช้านี้ อาจจะมีติดแรงขายที่แนวต้านรายเดือน 1785 จุดได้บ้างโดยเช้านี้น่าจะได้ แรงส่งจากราคาน้ามันดิบที่ดีดขึ้นเกือบ 3% หนุนการปรับขึ้นของกลุ่มน้ามัน
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 18 April 2018, ไม่ควรทำ Low ต่ำกว่า 1750 จุดเพื่อไม่ดึงให้รอบหลักมีทิศทางลบ
(views 146)
ความเสี่ยงอยู่ที่แนวรับ 1745-1750 จุด เพราะหากหลุดจากแนวนี้รอบหลักจะเสียโอกาสฟื้นตัว และกลับทิศทางเป็นลบทันที โดยมี Downside ฐานเดิมแถว 1720 -1730 จุด รอทดสอบฉะนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดวันนี้คือไม่ควรดึง Low หลุดแนวรับ 1750 จุดและประคอง Sideway ไว้ในช่วง 1750-1760 จุดให้ได้หลังจากเมื่อวานรอบบ่ายดึงLow หลุด 1755 จุด ทิศทางเริ่มไม่ค่อยดีนัก
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 17 April 2018, มี Downside จำกัด แม้ว่าจะมี Sentiment ภายนอกกดดัน
(views 221)
รอบเช้าคาดว่าแนวต้านยังจำกัด1770 จุด หรือ 1778 จุด มีโอกาสที่จะเกิดแรงเหวี่งราย ชม. ภาพรวมเช้านี้จึงเน้นแกว่งออกข้าง 1760-1770 จุดแต่จะพบว่า Downside รวมของภาพหลักค่อนข้างปิดความเสี่ยงสสำหรับการเกิดระยะไหลลึกๆ เพราะรอบหลักมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องไปที่แนวต้านเบื้องต้น 1780-1785 จุดในระยะถัดไปจุดเสี่ยงจะเกิดก็ต่อเมื่อวันนี้ดึง Low หลุดแนวรับ 1755 จุด และไม่เกิดการฟื้นตัวจนปิดต่ำ กว่า 1755 จุด
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 12 April 2018, รอบเช้าจำกัดแนวต้าน 1768 - 1770 จุด
(views 156)
เมื่อวานปิดไม่ทะลุแนวต้านแรก 1764-1765 จุด โดยระหว่างวันขึ้นไปแตะ 1770 จุด ก่อนจะถูกขายทำกำไรฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะเกิดแรงเหวี่ยงราย ชม. ส่งผลให้ภาพรวมรอบเช้าวันนี้จะเน้นแกว่งออกข้างแบบจำกัดแนวต้านไว้ในช่วง 1768 -1770 จุด แต่ค่อนข้างปิดความเสี่ยงที่จะเกิดระยะไหลลึกๆส่วนรอบหลักมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องไปที่แนวต้านเบื้องต้น 1780-1785 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 11 April 2018,เช้าเปิดบวก แต่หากไม่ข้ามแนวต้าน 1765 จุด จะมีชะลอราย ชม.
(views 166)
เมื่อวานการ Rebound ปิดที่ระดับ 1760 จุดได้อีกรอบ ทาให้โอกาสที่จะเกิดการ Rebound เพื่อลงต่อลดน้อยลงโดยเฉพาะวันนี้ปิดทะลุแนวต้าน แรก 1764-1765 จุดได้ จะเป็นการยืนยันรอบ Rebound ต่อเนื่อง และเปิด Upside ไปที่แนวต้าน 1790-1800 จุดอีกรอบแต่หากวันนี้ปิดเหนือ 1765 จุดไม่ได้ มีโอกาสชะลอสลับ แต่ค่อนข้างปิดความเสี่ยงที่จะเกิดระยะไหลลึกๆ
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 10 April 2018,เปิดบวกรอบเช้าแต่ระวังแรงขายที่แนวต้าน 1755-1760 จุด
(views 166)
ตราบใดที่การ Rebound ยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1760 จุดได้อีกรอบยังมองว่าเป็นเพียงการรีบาวน์ราย ชม. เพื่อลงต่อโดยมีแนวรับสาคัญ 1730 จุด ส่วนรอบเช้านี้การเปิดบวกติด
แนวต้านช่วง 1755-1760 จุด ระวังแรงขายราย ชม.ยกเว้นปิดทะลุแนวต้าน 1764 จุดได้จะเป็นการยืนยันรอบ Rebound ต่อเนื่องและเปิด Upside ไปที่แนวต้าน1790-1800 จุดอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 9 April 2018,แนวเปิดรอบเช้าไม่ผ่านแนวต้านย่อย 1740 จุด ยังเสี่ยงชะลอ
(views 197)
ประเมินทิศทางของรอบหลักคือตราบใดที่การ Rebound ยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1760 จุดได้อีกรอบ มองว่าเป็นเพียงการรีบาวน์ราย ชม.เพื่อลงต่อแนวรับสำคัญบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ณ ระดับ 1715 จุด คาดได้เห็นการฟื้นตัวในรอบสั้น แต่ยังเสี่ยงที่จะเกิดแค่ชั่วคราวแล้วลงต่อ โดยเฉพาะหลุด1715 จุด เสี่ยงที่จะต่ำกว่า 1700 จุดส่วนรอบเช้านี้ประเมินแนวต้านถูกกดดันที่ช่วง 1745-1750 จุด ขณะที่ Downside ถูกเปิดรอที่แนวรับ 1725-1730 จุด
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 5 April 2018,ทิศทางหลักมีน้าหนักเชิงลบ หลังหลุดแนวรับสำคัญ 1760 จุด
(views 192)
ดัชนีในวานนี้ปรับตัวลงแรงกว่า 40 จุด โดยเฉพาะกลุ่มแบงค์และพลังงาน ที่ถูกแรงเทขายมาอย่างหนักภาพในทางเทคนิคต้องบอกว่าทิศทางโดยรวมกลับเป็นเชิงลบแล้ว เนื่องจากดัชนีหลุดแนวรับสำคัญ 1760 จุด ลงมา Downside ถูกเปิดกว้างอีกทั้งแท่งเทียนเกิดรูปแบบ Big black candle แสดงถึงแรงขายที่หนาแน่น มีความเสี่ยงการพักตัวลงต่อแนวรับสาคัญถัดไปที่ 1700 จุดรอบเช้าจะมีแนวรับย่อยที่บริเวณ
1716 จุด คาดได้เห็นการฟื้นตัวในรอบสั้นหลังดิ่งหนัก
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 4 April 2018,แนวรับ สุดท้าย 1760 จุด ดัชนีไม่ควรหลุดบริเวณนี้
(views 179)
เมื่อวานนี้ช่วงท้ายตลาด เกิดแรงเทขายออกมาทำให้ดัชนีลงมาปิดที่1765 จุด ปรับตัวลดลงกว่า 17 จุดภาพในทางเทคนิคมีแนวรับสุดท้ายที่ 1760 จุด ดัชนีไม่ควรหลุดบริเวณนี้แล้ว เพราะถ้าหลุด จะทำให้ Downside กลับมาเปิดกว้าง อีกทั้งจะดึงสัญญาณลบในภาพใหญ่เข้ามาแต่หากสามารถยืนระดับดังกล่าวได้ เรายังคงให้เป้าหมายการฟื้นตัวที่1790 จุด ในภาพหลักอยู่
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 3 April 2018,รอบเช้าหากยังสามารถยืนเหนือระดับ 1768 จุด รักษาภาพฟื้นตัว
(views 184)
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐ พักตัวลงมาค่อนข้างแรง โดยดัชนี DowJones ลงกว่า 1.90% ซึ่ง อาจกดดันตลาดในรอบเช้าบ้านเราโดยในทางเทคนิคหากดัชนีสามารถประคองตัวเหนือระดับ 1768 จุดได้ ก็จะยังคงรักษาภาพฟื้นตัวของรูปแบบแท่งเทียน Morning star ไว้ได้ มีโอกาสที่จะได้เห็นการฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1790 จุดในรอบหลักได้
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2018
Chart Insight (Morning) : 2 April 2018,ควรเปิดด้วยการเกิด Technical Rebound มิฉะนั้นเสี่ยง
(views 181)
ศุกร์ที่ผ่านมาเกิด Technical Rebound ตีกลับมายืนปิดเหนือ 1770 จุดได้อีกครั้ง เกิดรูปแบบแท่งเทียนที่เรียกว่า “ Dragon Fly Doji” ปิด Downside ระยะสั้นที่จะลงไปทดสอบแนวรับ 1740 จุด
จึงประเมินรอบเช้าเปิดบวกต่อ มีแนวต้านย่อยสาคัญ 1777 จุด เปิดทะลุได้ ยืนยันรอบบวกต่อเนื่อง เป้าหมายรอทดสอบที่เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน 1785 จุดและเป้ าหมายหลักของรอบ 1800 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 30 March 2018,ควรเปิดด้วยการเกิด Technical Rebound มิฉะนั้นเสี่ยง
(views 188)
เมื่อวานมีการดันช่วง Call Market จาก 1758 จุด ขึ้นมาปิดที่ 1767 จุด (ระหว่างวันถือว่าลงแรงกว่าที่ประเมินแนวรับไว้ที่ 1770 จุด และดึง Low หลุดฐานล่างที่ 1760 จุด แตะ 1756.62 จุด) ทาให้ภาพรวมรอบเชา้ นี้ควรจะเลือกเปิดแล ้วเกิด Technical Rebound ทันที โดยต้องตีกลับมายืนที่ 1770 จุดให้ ได้อีกครั้ง กรณีเปิดลงต่อจะถือว่ารอบลงยังไม่จบ มี Downside เปิดรอที่แนวรับ 1740 จุดทันทีฉะนั้น ณ ปัจจุบันควรจะเลือกฝั่งเกิด Technical Rebound มากกว่าไหลลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 29 March 2018,รอบเช้าจำกัดแนวต้าน 1787- 1790 จุด และมีโอกาสถอยสู่แนวรับ
(views 200)
เมื่อวานช่วงใกล้ 16.00 น. มีแรงขายหนาแน่นดึง Low หลุด 1790 จุดทำให ้ Downside ถูกเปิดอีกรอบ มีโอกาสถอยกลับมาตั้งหลักที่ 1770 จุดและ 1760 จุด แนวนี้ประเมินเป็นฐานดีดกลับ ยกเว้นดีดพ้น 1790 จุดถึงจะปิดรอบปรับฐานส่วนรอบเช้านี้จำกัดแนวต้านกดต่า 1787-1790 จุด และมีโอกาสที่จะเกิดแรงขายกดร่วงลงสู่แนวรับ 1780 จุดหรือต่ากว่าได้ แต่ยังไม่น่าดึงร่วงเร็วหลุด1770 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 28 March 2018,เช้านี้คาดฟื้นตัวแนวต้านแรกรอทดสอบ 1805 จุด
(views 242)
เมือวานติดแนวต้าน 1810 จุดและย่อลงมาแตะ 1800 จุดอีกรอบแต่ประเมินการเหวี่ยงดังกล่าวไม่เสียทิศทางฉะนั้นเช้านี้จึงมีโอกาสฟื้นตัวสู่แนวต้าน 1805 จุด ดีสุดยังไม่ข้ามแนวต้านหลักของวันที่
1810 จุดขณะที่รอบหลักการฟื้นตัวจาก Low 1779.73 จุดตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. ยังคงวางเป้ าหมายแรกรอทดสอบ 1815 จุด เมื่อทะลุผ่านจะเปิด Upside ในการรอทดสอบด่านถัดมาที่1830 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 27 March 2018,รอบเช้าประเมินติดแนวต้าน 1805-1810 จุด
(views 250)
รอบหลักการฟื้นตัวจาก Low 1779.73 จุดตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. มีเป้าหมายแรกรอทดสอบ 1815 จุด เมื่อทะลุผ่านจะเปิด Upside ในการรอทดสอบด่านถัดมาที่ 1830 จุด ขณะที่เมื่อวาน SET INDEX ยืนแข็งแกร่งกว่าตลาดฯ ในภูมิภาค และปิดเหนือ 1800 จุด ทาให้ Momentum บวกต่อรอบการฟื้นตัวยังคงอยู่เช้านี้ประเมินแนวต้าน 1805-1810 จุด เป็นด่านสกัดระหว่างทางฉะนั้นมีโอกาสที่ระยะทดสอบจะถูกขายทำกำไร กดเหวี่ยงทดสอบ 1795 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 26 March 2018,การชะลอตัว มองเป็นโอกาสซื้อฐาน 1785 จุด
(views 222)
เช้าศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเหวี่ยงหลุด 1 7 9 0 จุด ลงไปแตะ Low 1779.73 จุด ใกล้แนวรับระดับแรกของภาพรายเดือน ซึ่งให้ไว้เป็นโอกาสฟื้นตัวแต่รอบปิดศุกร์ที่ผ่านมายังปิดเหนือ1795 จุดไม่ได้ ทำให้รอบเช้านี้มีโอกาสชะลอสู่ฐาน 1785 จุดอีกรอบ บริเวณนี้คาดจะมีการดีดกลับราย ชม .(Downside กรณีแย่สุดรอบนี้คือ1765 จุด)แต่ยังประเมินการชะลอตัวคือจังหวะซื้อ เพราะยังไม่มีน้าหนักที่จะเปลี่ยนทิศทางสู่ขาลง
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 23 March 2018,วันนี้รอบเช้า Sentiment ต่างประเทศกดดันเปิดชะลอตัว
(views 193)
เมื่อวานแม้ว่าระยะฟื้นตัวรอบเช้าจะขึ้นเกินแนวต้านที่เราคาดว่าจะติดในกรอบ 1807-1809 จุด ขึ้นไปแตะ Highได้ถึง 1813.64 จุด แต่ในที่สุดก็เกิดรอบเหวี่ยงตัวราย ชม. กลับสู่แนวรับ 1796 จุด ฉะนั้นวันนี้เปิดรอบเช้าน่าจะชะลอต่อ วางแนวรับ 1790/1785 จุดแต่รอบหลักยังอยู่ในเงื่อนไขการฟอร์ม ตัวแบบ Inverse Head &Shoulders ตราบใดที่Low ไม่หลุด1785 จุด ไม่เสียทิศทาง
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 22 March 2018,ภาพรวมวันนี้เน้น Sideway 1796-1807 จุด
(views 187)
รอบหลักฟอร์มตัวเข้าเงื่อนไข Inverse Head & Shoulders หลังจากดัชนีลงมาสร้างไหล่ขวาเมื่อ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ ระดับใกล้เคียงแนวรบั 1790 จุด ระยะการฟื้นตัวผ่าน 1815 จุดได้จะยืนยัน Momentum บวกต่อเนื่องภาพโดยรวมของวันนี้ประเมิน Sideway 1796-1807 จุด ซึ่งรอบเช้าระยะฟื้นตัวยังติดแนวต้าน 1807-1809 จุด และเมื่อทดสอบแล้วมีจังหวะที่จะเกิดรอบเหวี่ยงตัวราย ชม. กลับสู่ 1796 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2018
Chart Insight (Morning) : 21 March 2018,รอบเช้าเปิดบวกตาม โดยวางแนว ต้านช่วงแรก 1803-1805 จุด
(views 252)
เมื่อวานยืนเหนือแนวรับ 1790 จุดได้ ประเมิน Downside ของตลาดฯจากัด แนวรับฐานเดิม 1785-1788 คาดจะเป็นระดับฟื้นตัว หลังจากสร้างไหล่ขวาเสร็จ ตามรูปแบบกลับตัวที่เรียกว่า Inverse Head & Shoulders ส่วนรอบเช้านี้ประเมินเปิดบวกแนวต้านช่วงแรก 1803-1805 จุด และแนวต้านหลักของวันคือ 1809 จุด กรณีทะลุจะยืนยันว่า Low เมื่อวาน 1793.09จุด เป็นฐานการกลับตัวของรอบนี้
อ่านเพิ่มเติม