Daily Technical

31
มีนาคม
2017
Daily Technical : 31 March 2017, ถ้าจะซื้อใหม่เรายังแนะนำให้รอช่วงลบไว้ก่อนดีกว่า แต่ส่วนที่ซื้อแล้วยังเน้นถือ
(views 70)
SET ยังบวกต่อได้ดี แต่ก็มีจังหวะผันผวนต่อเนื่อง ทำให้ยังมีลุ้นอ่อนตัวอีกได้ ดังนั้นถ้าจะซื้อใหม่เรายังแนะนำให้รอช่วงลบไว้ก่อนดีกว่า แต่ส่วนที่ซื้อแล้วยังเน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2017
Daily Technical : 30 March 2017, ถ้าจะซื้อบวกให้เน้นเล่นสั้น
(views 54)
แม้ SET แกว่งทรงตัวด้านบนได้ดี แต่ยังมีจังหวะผันผวนให้เห็น ขณะที่สัญญาณอ่อนตัวลงยังมีอยู่ ดังนั้นถ้าจะซื้อใหม่เรายังแนะนำให้รอช่วงลบก่อนดีกว่า โดยถ้าจะซื้อบวกให้เน้นเล่นสั้น
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2017
Daily Technical : 29 March 2017, ซื้อใหม่ยังน่ารอช่วงลบ ถ้าซื้อบวกเน้นเล่นสั้นไปก่อน
(views 52)
SET บวกต่อได้ดี และยังแกว่งตัวเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยรายสัปดาห์ต่อเนื่อง แต่ต้องตามลุ้นช่วงท้ายสัปดาห์ว่าจะยืนอยู่ได้จริงหรือไม่ ดังนั้นซื้อใหม่ยังน่ารอช่วงลบ ถ้าซื้อบวกเน้นเล่นสั้นไปก่อน
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2017
Daily Technical : 28 March 2017, ซื้อแล้วถือ แต่ซื้อใหม่ยังน่ารอช่วงลบ
(views 47)
SET ยังแกว่งทรงตัวได้ แต่ก็มีจังหวะผันผวนจากแรงทำกำไรช่วงสั้น ทำให้มีลุ้นจังหวะอ่อนตัวลง ก่อนกลับไปขยับบวกจริงจังในรอบถัดไป ดังนั้นซื้อแล้วถือ แต่ซื้อใหม่ยังน่ารอช่วงลบ
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2017
Daily Technical : 27 March 2017, ซื้อแล้วถือ แต่ซื้อใหม่น่ารอช่วงลบ
(views 54)
แม้ SET ยังขยับบวกต่อเนื่องได้อีก แต่ก็มีแรงขายช่วงบวกกดดันให้ผันผวนพอควร ทำให้ยังมีลุ้นอ่อนตัวลง ก่อนกลับไปขยับบวกจริงจังในรอบถัดไป ดังนั้นซื้อแล้วถือ แต่ซื้อใหม่น่ารอช่วงลบ
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2017
Daily Technical : 24 March 2017, ซื้อแล้วถือต่อได้ แต่ซื้อใหม่ยังแนะนำให้รอช่วงอ่อนตัว
(views 53)
แม้ว่าช่วงนี้ SET จะดูทรงตัวได้ดี แต่คาดว่ายังมีสิทธิแกว่งผันผวนและอ่อนตัวลงใหม่ ก่อนจะกลับไปขยับบวกจริงจังในรอบถัดไป ดังนั้นซื้อแล้วถือต่อได้ แต่ซื้อใหม่ยังแนะนำให้รอช่วงอ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2017
Daily Technical : 23 March 2017, ซื้อแล้วถือได้ แต่ซื้อใหม่ยังน่ารออ่อน
(views 58)
SET อ่อนตัวลงแต่ก็ยังมีแรงซื้อพยุง ทำให้ยังมีสิทธิทรงตัวด้านบวก แต่คาดกรอบบวกไม่กว้าง และลุ้นลงต่อได้อีก ก่อนกลับไปบวกจริงจังรอบหน้า ดังนั้นซื้อแล้วถือได้ แต่ซื้อใหม่ยังน่ารออ่อน
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2017
Daily Technical : 22 March 2017, รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงตลาดปรับลงดีกว่า
(views 52)
SET ยังมีแรงขายกดดันให้ผันผวนที่บริเวณแนวต้าน คาดมีลุ้นปรับพักตัวลงก่อนได้ แล้วค่อยกลับไปขยับขึ้นรอบใหม่ช่วงถัดไป ดังนั้นรอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงตลาดปรับลงดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2017
Daily Technical : 21 March 2017, รอเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัวดีกว่า แต่ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องต่อไปได้
(views 57)
แม้ SET ยังขยับขึ้นได้ แต่ก็มีจังหวะผันผวนมากขึ้น ทำให้มีลุ้นอ่อนตัวลงอีก ก่อนกลับไปขึ้นรอบใหม่ ดังนั้นรอเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัวดีกว่า แต่ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2017
Daily Technical : 20 March 2017, รอเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัวดีกว่า แต่ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอรอบบวกต่อไป
(views 63)
SET พลิกกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็ว และทดสอบแนวต้านอยู่ ซึ่งคาดว่ามีสิทธิอ่อนตัวให้เป็นโอกาสซื้อใหม่ได้ ดังนั้นรอเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัวดีกว่า แต่ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอรอบบวกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2017
Daily Technical : 17 March 2017, ยังแนะนำรอเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัว แต่ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอรอบบวกได้
(views 63)
แม้ SET จะเริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ดี แต่ก็ต้องตามระวังจังหวะแกว่งผันผวนและอ่อนตัวระหว่างทาง ดังนั้นยังแนะนำรอเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัว แต่ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอรอบบวกได้
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2017
Daily Technical : 16 March 2017, แนะนำเน้นถือเพื่อรอรอบบวกได้
(views 50)
สัปดาห์นี้ SET เริ่มแกว่งทรงตัวได้ดีขึ้นที่บริเวณแนวรับจากเส้นต้นทุนเฉลี่ย sma.25 สัปดาห์ ทำให้คาดว่ายังมีลุ้นโอกาสขยับขึ้นต่อเนื่องในช่วงถัดไป ดังนั้นแนะนำเน้นถือเพื่อรอรอบบวกได้
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2017
Daily Technical : 15 March 2017, ยังเลือกหุ้นซื้อลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกตามคาดเดิมได้
(views 59)
SET เริ่มมีจังหวะบวกสลับให้เห็นอีกครั้ง ทำให้ยังลุ้นโอกาสแกว่งทรงตัวได้ดีขึ้น เพื่อสร้างฐานรอรอบบวกในช่วงถัดไป ดังนั้นยังเลือกหุ้นซื้อลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกตามคาดเดิมได้
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2017
Daily Technical : 14 March 2017, ยังน่าสนใจเลือกหุ้นซื้อลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกตามคาดได้
(views 52)
แม้ SET ยังแกว่งตัวผันผวนและอ่อนแอให้เห็น แต่คาดว่าจะทรงตัวได้ดีขึ้น เพื่อรอลุ้นรอบบวกในช่วงถัดไป ดังนั้นยังน่าสนใจเลือกหุ้นซื้อลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกตามคาดได้
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2017
Daily Technical : 13 March 2017, เลือกหุ้นซื้อลบแล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกตามคาดต่อไปได้
(views 59)
แม้ว่า SET ยังแกว่งผันผวนและมีจังหวะอ่อนแอให้เห็น แต่คาดว่าจะเริ่มแกว่งทรงตัวได้ดีขึ้น เพื่อลุ้นรอบบวกในช่วงถัดไป ดังนั้นเลือกหุ้นซื้อลบแล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกตามคาดต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2017
Daily Technical : 10 March 2017, เลือกหุ้นซื้อลบแล้วเน้นถือรอบบวก
(views 68)
คาดว่า SET จะมีลักษณะแกว่งทรงตัวดีขึ้น แม้ว่าอาจจะยังปรับตัวลงให้เห็นอยู่ โดยกรอบลบจะเริ่มจำกัด และเตรียมลุ้นไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย ดังนั้นเลือกหุ้นซื้อลบแล้วเน้นถือรอบบวก
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2017
Daily Technical : 9 March 2017, ยังเลือกหุ้นซื้อลบแล้วเน้นถือรอรอบบวก
(views 53)
หลัง SET ปรับตัวลงไปในกรอบแนวรับที่คาดว่ามีนัยสำคัญ แล้วมีแรงซื้อหนุนกลับได้ดี ทำให้คาดว่าตลาดกำลังจะเริ่มทรงตัวและลุ้นดีดขึ้นตามคาด ดังนั้นยังเลือกหุ้นซื้อลบแล้วเน้นถือรอรอบบวก
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2017
Daily Technical : 8 March 2017, ยังแนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า แต่หลังจากซื้อแล้วแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ต่อไป
(views 60)
แม้ SET ทำท่าจะทรงตัวได้ แต่ก็ยังดูอ่อนแอ ทำให้มีลุ้นแกว่งตัวลงอีกมากกว่า ดังนั้นยังแนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า แต่หลังจากซื้อแล้วแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2017
Daily Technical : 7 March 2017, แนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่
(views 60)
SET แกว่งพักตัวลงมากว่าเดือนแล้ว และเริ่มเข้าใกล้แนวรับเป้าหมายที่คาดว่ามีสิทธิเป็นฐานของรอบขึ้นครั้งใหม่ ดังนั้นแนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2017
Daily Technical : 6 March 2017, ยังแนะนำให้เลือกหุ้นรอค่อยๆ ทยอยซื้อช่วงลบต่อไปดีกว่า
(views 68)
SET เริ่มมีแรงขายกดดันให้อ่อนตัวลง ซึ่งคาดว่ายังมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้อีกพัก ดังนั้นยังแนะนำให้เลือกหุ้นรอค่อยๆ ทยอยซื้อช่วงลบต่อไปดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2017
Daily Technical : 3 March 2017, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปดีกว่า
(views 67)
หลัง SET รีบาวด์ขึ้นมาพอควรแล้ว ต้องระวังแรงขายจากแนวต้านกดดันให้มีสิทธิกลับไปปรับย้อนลบอีกครั้งตามคาดเดิมด้วยดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2017
Daily Technical : 2 March 2017, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปดีกว่า
(views 62)
SET ยังอยู่ในช่วงรีบาวด์บวกได้ดี แต่คาดว่ามีความเสี่ยงกับกรอบบวกที่ยังจำกัด และมีสิทธิปรับย้อนลงอีกตามคาดเดิม ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
01
มีนาคม
2017
Daily Technical : 1 March 2017, ยังใช้วิธีค่อยๆ เลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อช่วงลบต่อไป
(views 61)
แม้ SET อาจมีจังหวะบวกสลับ แต่ยังถูกแรงขายจากแนวต้านเส้นต้นทุนเฉลี่ยระดับต่างๆ กดดันอยู่ ทำให้กรอบบวกแคบและยังลุ้นลงต่ออีก ดังนั้นยังใช้วิธีค่อยๆ เลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อช่วงลบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 28 February 2017, ยังใช้วิธีค่อยๆ เลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อช่วงลบต่อไป
(views 65)
SET หลุดต่ำกว่าแนวรับจากจุดต่ำเดิมแถว 1560 จุดลงมาแล้ว แม้ว่าจะยังลงไม่ลึกมาก แต่คาดว่าจะยังอยู่ในช่วงแกว่งลงต่อเนื่อง ดังนั้นยังใช้วิธีค่อยๆ เลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อช่วงลบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 27 February 2017, คาดว่าใกล้ที่จะหลุดต่ำกว่าลงไปในเร็วๆ นี้ได้
(views 62)
อยู่ระหว่างทดสอบแนวรับจากจุดต่ำเดิมแถว 1560 จุด โดยยืนทดสอบมาเกือบทั้งสัปดาห์ แต่ไม่มีแรงซื้อหนุนขึ้น ทำให้คาดว่าใกล้ที่จะหลุดต่ำกว่าลงไปในเร็วๆ นี้ได้
อ่านเพิ่มเติม
24
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 24 February 2017, แนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อไป ซึ่งลุ้น SET ไหลลงไปแกว่งในกรอบ 1560-1530 จุดได้
(views 60)
แม้ SET ยังทรงตัวที่จุดต่ำเดิมได้ แต่คาดว่ากรอบบวกค่อนข้างจำกัด และมีสิทธิปรับลงอีก ดังนั้นแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อไป ซึ่งลุ้น SET ไหลลงไปแกว่งในกรอบ 1560-1530 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 23 February 2017, แนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อไป ซึ่ง SET ยังมีสิทธิไหลลงต่ำกว่า 1560 จุด
(views 59)
แม้ SET จะเริ่มแกว่งทรงตัวที่จุดต่ำเดิมอีกครั้ง แต่คาดว่ากรอบบวกจำกัด และมีลุ้นปรับตัวลงอีกมากกว่า ดังนั้นแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อไป ซึ่ง SET ยังมีสิทธิไหลลงต่ำกว่า 1,560 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 22 February 2017, แนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อไปก่อนได้
(views 84)
SET เริ่มกลับมาลงจริงจังอีกครั้ง ซึ่งแม้ว่าอาจมีจังหวะบวกสลับ แต่กรอบรีบาวด์คาดว่ายังแคบ ดังนั้นแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อไปก่อนได้
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 21 February 2017, แนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อไป
(views 61)
หลัง SET รีบาวด์ขึ้นมาติดกันหลายวัน เมื่อวานนี้เริ่มทรงตัวทดสอบแนวต้านและผันผวนมากขึ้น ทำให้ยังลุ้นอ่อนตัวไปแกว่งลงใหม่ในเร็วๆ นี้ได้ ดังนั้นแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 20 February 2017, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อไป
(views 68)
แม้ SET ยังรีบาวด์ขึ้นได้ต่อเนื่อง แต่กรอบบวกแคบและมีแรงขายกดดันให้ผันผวน ทำให้คาดว่ามีแนวโน้มอ่อนตัวไปแกว่งลงใหม่ในเร็วๆ นี้ได้ ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
17
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 17 February 2017, น่ารอเลือกหุ้นซื้อลบต่อไป
(views 70)
แม้ SET จะรีบาวด์ขึ้นหลังทดสอบแนวรับเส้น sma.10 สัปดาห์ แต่ยังมีแนวต้านจากเส้น sma. อื่นกดดันอยู่ ทำให้คาดว่ากรอบบวกยังแคบและมีแนวโน้มแกว่งลงใหม่ ดังนั้นน่ารอเลือกหุ้นซื้อลบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
16
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 16 February 2017, ยังรอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 61)
หลังจาก SET ปรับลงมาหลายวัน ทำให้มีแรงซื้อกลับหนุนให้มีจังหวะบวกบ้าง แต่คาดกรอบบวกยังแคบและมีแนวโน้มแกว่งลงอีก ดังนั้นยังรอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 15 February 2017, ยังเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปได้...ไม่ต้องรีบไล่ราคาช่วงบวก แต่ซื้อแล้วให้เน้นถือ
(views 59)
SET เริ่มอ่อนตัวลงให้เป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อสะสมต่อแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มแกว่งลงอีกพัก ดังนั้นยังเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปได้...ไม่ต้องรีบไล่ราคาช่วงบวก แต่ซื้อแล้วให้เน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 14 February 2017, น่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปดีกว่า
(views 70)
ช่วงนี้ SET มีจังหวะแกว่งตัวบวก-ลบสลับ และค่อยๆ ไต่ระดับเข้าใกล้จุดสูงสุดที่ 1600 จุดอยู่ แต่คาดว่ายังมีความเสี่ยงกับโอกาสปรับพักตัวลงได้ ดังนั้นน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
10
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 10 February 2017, น่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปดีกว่า
(views 61)
ช่วงนี้ SET มีจังหวะแกว่งตัวบวก-ลบสลับ และค่อยๆ ไต่ระดับเข้าใกล้จุดสูงสุดที่ 1600 จุดอยู่ แต่คาดว่ายังมีความเสี่ยงกับโอกาสปรับพักตัวลงได้ ดังนั้นน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
09
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 9 February 2017, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปก่อนดีกว่า
(views 59)
แม้ SET จะดีดกลับเป็นบวกใหม่ได้ดี แต่รูปแบบกราฟดัชนียังมีความเสี่ยงกับโอกาสปรับพักตัวลง ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปก่อนดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 8 February 2017, ยังแนะนำเลือกหุ้นทยอยซื้อลบ
(views 65)
SET เริ่มอ่อนตัวลงอีกครั้ง แม้ว่าอาจจะยังมีจังหวะบวกสลับ แต่คาดว่ากรอบบวกแคบ และมีลุ้นลงหา 1570 จุดหรือต่ำกว่าได้ ก่อนจะกลับไปขยับขึ้นรอบใหม่ ดังนั้นยังแนะนำเลือกหุ้นทยอยซื้อลบ
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 7 February 2017, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบไว้ก่อน
(views 80)
แม้ว่า SET ยังขยับบวกต่อได้อีก แต่รูปแบบกราฟดัชนีมีความเสี่ยงกับโอกาสปรับพักลงในเร็วๆ นี้อีกครั้ง ซึ่งเรายังเห็นแรงขายช่วงบวกกดดันอยู่ด้วย ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบไว้ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 6 February 2017, น่ารอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 85)
แม้ว่า SET จะรีบาวด์ขึ้น หลังทดสอบแนวรับเส้นต้นทุนเฉลี่ย sma.25 วันแล้วมีแรงซื้อหนุน แต่รูปแบบกราฟดัชนียังมีความเสี่ยงกับโอกาสปรับพักลงต่อ ดังนั้นน่ารอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
03
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 3 February 2017, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นค่อยๆ ทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 69)
ถึงแม้ว่า SET ยังแกว่งทรงตัวอยู่ แต่ก็มีแรงขายช่วงบวกกดดันต่อเนื่อง ทำให้กรอบบวกยังแคบ และมีลุ้นใกล้ลงต่อมากกว่า ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นค่อยๆ ทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
02
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 2 February 2017, น่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบมากกว่า โดยยังต้องตามระวังแรงขายช่วงบวกไว้ด้วย
(views 81)
แม้ SET เริ่มทรงตัว ทำให้มีลุ้นรีบาวด์บวก แต่คาดว่ามีกรอบขึ้นจำกัด และยังลงได้อีก ดังนั้นน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบมากกว่า โดยยังต้องตามระวังแรงขายช่วงบวกไว้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม
01
กุมภาพันธ์
2017
Daily Technical : 1 February 2017, รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบมากกว่า แล้วเน้นถือเพื่อรอสร้างฐานสำหรับการกลับไปขยับขึ้นใหม่รอบหน้า
(views 77)
SET เริ่มลงจริงจัง ซึ่งคาดว่าจะยังแกว่งลงต่อเนื่องได้อีก แม้ว่าอาจมีลุ้นรีบาวด์เป็นบวกสลับ แต่น่ารอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบมากกว่า แล้วเน้นถือเพื่อรอสร้างฐานสำหรับการกลับไปขยับขึ้นใหม่รอบหน้า
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2017
Daily Technical : 31 January 2017, น่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงปรับลบ
(views 67)
วานนี้ SET ยังสามารถทรงตัวต่อเนื่องได้อีก แต่รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอร์มตัวของ Indicators ยังดูอ่อนแอ ทำให้คาดว่ามีโอกาสแกว่งพักตัวลงอีกได้ ดังนั้นน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงปรับลบ
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2017
Daily Technical : 30 January 2017, แนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงปรับลงดีกว่า
(views 86)
แม้ SET อ่อนตัวลงแล้วยังมีแรงซื้อหนุนให้ทรงตัวได้ แต่โอกาสแกว่งพักลงอีกยังเป็นไปได้ ดังนั้นแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงปรับลงดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
27
มกราคม
2017
Daily Technical : 27 January 2017, น่ารอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 83)
SET ขึ้นแตะแนวต้านเป้าหมาย 1600 จุดแล้ว แม้ว่าจะยังลุ้นขยับเข้าไปแกว่งในกรอบ 1600-1650 จุดได้ แต่ที่ผ่านมาขึ้นเร็วเกินไป ทำให้ต้องระวังรอบปรับพัก ดังนั้นน่ารอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
26
มกราคม
2017
Daily Technical : 26 January 2017, ถือต่อรอขายสูงได้ แต่ถ้าจะซื้อใหม่น่ารอรอบปรับพัก
(views 93)
SET ขึ้นมาใกล้กรอบของแนวต้านเป้าหมาย 1600 จุดเร็วกว่าคาด ยิ่งทำให้ต้องระวังแรงขายกดดันให้อ่อนตัวลงแรงในช่วงถัดไปไว้ด้วย ดังนั้นถือต่อรอขายสูงได้ แต่ถ้าจะซื้อใหม่น่ารอรอบปรับพัก
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2017
Daily Technical : 25 January 2017, แนะนำเน้นแค่เทรดดิ้งสั้นตามรอบ ทำกำไรไว ส่วนซื้อจริงจังยังน่ารอช่วงตลาดปรับลง
(views 95)
SET ขึ้นเร็วพอควร หลังจากก่อนหน้านี้ก็ไต่ระดับขึ้นมามากแล้ว ดังนั้นต้องระวังการปรับพักตัวลงไว้ด้วย จึงแนะนำเน้นแค่เทรดดิ้งสั้นตามรอบ ทำกำไรไว ส่วนซื้อจริงจังยังน่ารอช่วงตลาดปรับลง
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2017
Daily Technical : 24 January 2017, แนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบเช่นเดิม
(views 93)
แม้ SET ยังบวกต่อ แต่ก็มีแรงขายกดดันให้ผันผวนในกรอบจำกัด โดยคาดว่ายังเสี่ยงกับการอ่อนตัวลง เพื่อสร้างฐานรอการขึ้นจริงจังรอบหน้า ดังนั้นแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2017
Daily Technical : 23 January 2017, แนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 94)
แม้ SET จะฟื้นตัวกลับมาขยับบวกได้ แต่คาดว่ากรอบบวกยังจำกัด และเสี่ยงกับการอ่อนตัวลงใหม่ เพื่อสร้างฐานรอการขึ้นจริงจังรอบหน้า ดังนั้นแนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
20
มกราคม
2017
Daily Technical : 20 January 2017, ยังแนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบใหญ่
(views 83)
คาด SET ยังลงต่อได้อีก แต่จะมีลักษณะแกว่งทรงตัวได้ดีขึ้นบ้างเพื่อรอสร้างฐานสำหรับการขยับขึ้นจริงจังรอบหน้า ดังนั้นยังแนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2017
Daily Technical : 19 January 2017, รอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อ
(views 83)
SET ยังถูกกดดันจากแนวต้านเส้นต้นทุนเฉลี่ย sma.5 และ 10 วัน ทำให้ยังมีสิทธิไหลลงหาเส้น sma.25 วันแถว 1540 จุด(+/-) เพื่อลุ้นแรงซื้อดันกลับขึ้นรอบหน้า ดังนั้นรอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบต่อ
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2017
Daily Technical : 18 January 2017, เลือกหุ้นทยอยซื้อลบ
(views 88)
SET เริ่มอ่อนตัวหลุดแนวรับเส้นต้นทุนเฉลี่ย sma.5 และ 10 วัน ทำให้มีสิทธิไหลลงหาเส้น sma.25 วันแถว 1540 จุด(+/-) ได้ ก่อนลุ้นพลิกกลับไปขยับบวกใหม่รอบหน้า ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อลบ
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2017
Daily Technical : 17 January 2017, ยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 90)
แม้ SET ยังดูแกว่งทรงตัวได้ดี แต่ก็มีแรงขายกดดันให้ผันผวนอยู่ ขณะที่มีสัญญาณลบจากรูปแบบกราฟดัชนีและการฟอร์มตัวของ Indicators ด้วย ดังนั้นยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2017
Daily Technical : 16 January 2017, ยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบ
(views 81)
SET ผันผวนมากขึ้น แม้ทรงตัวได้ ขณะที่สัญญาณลบจากรูปแบบกราฟดัชนีและ Indicators ยังกดดัน ทำให้คาดว่าดัชนีจะปรับตัวลงก่อนลุ้นขึ้นใหม่รอบหน้า ดังนั้นยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบ
อ่านเพิ่มเติม
13
มกราคม
2017
Daily Technical : 13 January 2017, รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ
(views 94)
SET เริ่มมีแรงขายหนาตาขึ้น ขณะที่สัญญาณลบจากรูปแบบกราฟดัชนีและ Indicators ยังกดดัน จึงคาดว่าจะปรับพักตัวลงสักระยะ ก่อนลุ้นขึ้นใหม่รอบหน้า ดังนั้นรอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ
อ่านเพิ่มเติม
12
มกราคม
2017
Daily Technical : 12 January 2017, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วง SET ลบดีกว่า
(views 108)
SET ขยับบวกต่อได้ แต่ก็มีแรงขายช่วงบวกกดดัน ทำให้คาดว่ากรอบบวกช่วงนี้จะยังจำกัด และมีสิทธิปรับพักตัวลงก่อนตามคาด ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วง SET ลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2017
Daily Technical : 11 January 2017, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วง SET ลบดีกว่า
(views 97)
แม้ SET ยังดีดกลับบวก แต่คาดกรอบบวกน่าจะยังจำกัด และมีสิทธิปรับพักตัวลงก่อนได้ ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วง SET ลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2017
Daily Technical : 10 January 2017, ตลาดปรับลงจึงเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อเพิ่มได้
(views 94)
คาด SET เริ่มเข้าสู่รอบปรับพัก เพื่อลดความร้อนแรงจากการขึ้นรอบก่อน แต่แนวโน้มใหญ่ยังมีสิทธิขึ้นต่ออีก ดังนั้นตลาดปรับลงจึงเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อเพิ่มได้
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2017
Daily Technical : 9 January, 2017, แนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงปรับลงดีกว่า
(views 94)
SET เริ่มผันผวนมากขึ้น หลังขยับขึ้นมาแรงและเร็วพอควรในช่วงก่อนหน้า โดยมีสัญญาณอ่อนตัวใน Indicators ระยะสั้นและรูปแบบกราฟแท่งเทียน ดังนั้นแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงปรับลงดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
06
มกราคม
2017
Daily Technical : 6 January 2017, แนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัวดีกว่า
(views 93)
SET ขยับขึ้นมาแรงและเร็วพอควร ขณะที่เริ่มมีสัญญาณอ่อนแรงใน Indicators ระยะสั้น ทำให้ต้องระวังจังหวะปรับพัก ก่อนขึ้นต่อ ดังนั้นแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัวดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2017
Daily Technical : 5 January 2017, แนะนำให้รอซื้อใหม่ช่วงอ่อนตัวดีกว่า
(views 107)
แม้ SET ยังขึ้นได้ดี แต่ก็ขยับมาแรงและเร็วพอควร รวมทั้งดัชนีขยับถึงเป้าหมายแรกแล้วด้วย ทำให้ต้องระวังจังหวะปรับพักก่อนขึ้นต่อ ดังนั้นแนะนำให้รอซื้อใหม่ช่วงอ่อนตัวดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2017
Daily Technical : 4 January 2017, ต้องเริ่มระวังจังหวะปรับพักตัว แต่คาดว่าเป็นการพักช่วงสั้น ก่อนลุ้นขึ้นต่อเนื่องเพื่อทดสอบเป้าหมายถัดไป
(views 99)
SET ขยับขึ้นมามากพอควรแล้ว และเข้าใกล้แนวต้านเป้าหมายแรกด้วย ทำให้ต้องเริ่มระวังจังหวะปรับพักตัว แต่คาดว่าเป็นการพักช่วงสั้น ก่อนลุ้นขึ้นต่อเนื่องเพื่อทดสอบเป้าหมายถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
30
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 30 December 2016, เทรดดิ้ง...น่าแบ่งส่วนทำกำไรบ้าง
(views 93)
SET ยังมีแรงซื้อหนุนต่อเนื่อง ทำให้มีโอกาสขยับบวกต่อได้ดี แต่ขึ้นมามากแล้ว และถึงแนวต้านเป้าหมายแรกด้วย จึงมีสิทธิอ่อนตัวในช่วงถัดไปก่อนขึ้นใหม่ ดังนั้นเทรดดิ้ง...น่าแบ่งส่วนทำกำไรบ้าง
อ่านเพิ่มเติม
29
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 29 December 2016, ยังถือต่อเพื่อรอขายสูง
(views 91)
SET บวกติดต่อกันมาหลายวัน ทำให้มีสิทธิอ่อนตัวช่วงสั้นได้บ้าง แต่คาดว่ากรอบลบยังจำกัด และมีลุ้นโอกาสกลับขึ้นทดสอบแนวต้านเป้าหมายเดิมตามคาดต่อได้ ดังนั้นยังถือต่อเพื่อรอขายสูง
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 28 December 2016, ยังถือต่อเพื่อรอขายสูง
(views 88)
SET ยังขยับบวกต่อได้ แม้ว่าจะมีจังหวะแกว่งผันผวนเป็นระยะ ซึ่งทำให้รูปแบบกราฟดัชนียังดูดีต่อเนื่อง จึงลุ้นโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านเป้าหมายเดิมตามคาดได้ ดังนั้นยังถือต่อเพื่อรอขายสูง
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 27 December 2016, ยังถือต่อเพื่อรอขายสูง
(views 103)
คาด SET ยังอยู่ในช่วงรีบาวด์ขึ้นต่อเนื่องได้ แม้ว่าอาจจะมีจังหวะผันผวนสลับบ้าง แต่กรอบลบยังจำกัดและลุ้นทดสอบแนวต้านเป้าหมายเดิมตามคาดได้อยู่ ดังนั้นยังถือต่อเพื่อรอขายสูง
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 26 Debember 2016, เน้นถือต่อเพื่อรอขายสูงต่อไป
(views 103)
SET เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุน หลังได้ปรับพักตัวบ้างแล้ว ขณะที่รูปแบบกราฟยังดูดี ทำให้ยังลุ้นโอกาสขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายเดิมตามคาดได้ ดังนั้นเน้นถือต่อเพื่อรอขายสูงต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 23 December 2016, เน้นถือต่อเพื่อรอขายสูง
(views 97)
คาด SET แค่พักตัวจากการขยับขึ้นครั้งก่อน โดยยังลุ้นโอกาสพลิกกลับไปขยับบวกต่อได้ตามคาดในเร็วๆ นี้ ซึ่งเป้าหมายยังคงเดิม ดังนั้นเน้นถือต่อเพื่อรอขายสูง
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 22 December 2016, เป้าหมายยังคงเดิม จึงเน้นถือต่อไว้ก่อน
(views 88)
แม้ SET ยังมีจังหวะอ่อนตัวให้เห็น แต่ก็มีแรงซื้อช่วงลบช่วยหนุน ทำให้ยังลุ้นทรงตัวและเตรียมกลับไปขยับบวกต่อในเร็วๆ นี้ได้ ซึ่งเป้าหมายยังคงเดิม จึงเน้นถือต่อไว้ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 21 December 2016, เตรียมลุ้นกลับไปขยับบวกต่อในเร็วๆ นี้ เพื่อขึ้นทดสอบแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าได้ตามคาดเดิมต่อไป
(views 82)
หลัง SET พักตัวมาพอควรแล้ว คาดว่ากำลังจะแกว่งทรงตัว เพื่อเตรียมลุ้นกลับไปขยับบวกต่อในเร็วๆ นี้ เพื่อขึ้นทดสอบแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าได้ตามคาดเดิมต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 20 December 2016, ลุ้นพลิกกลับไปขยับขึ้นทดสอบแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าได้ตามคาดเดิมในช่วงถัดไป
(views 90)
แม้ SET ยังแกว่งผันผวน และอาจอ่อนตัวลงได้อีก แต่คาดว่ากรอบลบค่อนข้างจำกัด ก่อนลุ้นพลิกกลับไปขยับขึ้นทดสอบแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าได้ตามคาดเดิมในช่วงถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
19
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 19 December 2016, ยังมีแนวโน้มที่จะพลิกกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าได้ตามคาดเดิมต่อไป
(views 93)
แม้สัปดาห์ที่แล้ว SET จะอ่อนตัวลงบ้าง แต่คาดว่ากรอบลบค่อนข้างจำกัด และยังมีแนวโน้มที่จะพลิกกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าได้ตามคาดเดิมต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 16 December 2016, กรอบลบยังจำกัด และมีสิทธิกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าได้ตามคาดเดิมต่อไป
(views 84)
แม้สัปดาห์นี้ SET จะปรับพักตัวลงมาบ้าง แต่ก็มีแรงซื้อพยุง ทำให้คาดว่ากรอบลบยังจำกัด และมีสิทธิกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าได้ตามคาดเดิมต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 15 December 2016, ยังเน้นถือรอรอบบวกต่อไป
(views 87)
คาด SET ปรับลงเพื่อพักตัวจากการขึ้นรอบที่ผ่านมา โดยกรอบลบยังจำกัด และมีสิทธิขึ้นใหม่เพื่อทดสอบแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าตามคาดเดิมได้ ดังนั้นยังเน้นถือรอรอบบวกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 14 December 2016, ยังเน้นถือรอรอบบวก และเลือกซื้อช่วงลบได้
(views 84)
SET ยังมีโอกาสแกว่งผันผวนและอ่อนตัวบ้าง แต่สุดท้ายยังลุ้นไต่ระดับขึ้นต่อ เพื่อทดสอบแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าตามคาดเดิม ดังนั้นยังเน้นถือรอรอบบวก และเลือกซื้อช่วงลบได้
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 13 December 2016, ยังน่าเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือรอรอบบวกต่อได้
(views 100)
แม้ SET อาจผันผวนและอ่อนตัวสลับบ้าง แต่ยังคาดว่ามีโอกาสไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าต่อตามคาดเดิมได้ ดังนั้นยังน่าเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือรอรอบบวกต่อได้
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 9 December 2016, น่ารอซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 91)
แม้ SET จะทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 เดือนได้สำเร็จ ซึ่งสนับสนุนโอกาสไต่ระดับขึ้นหาเป้าหมาย 1550 จุดหรือสูงกว่าต่อตามคาด แต่ช่วงสั้นต้องระวังอ่อนตัว ดังนั้นน่ารอซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 8 December 2016, ยังเน้นถือต่อ เพื่อรอขายสูงเช่นเดิม
(views 93)
SET กำลังจะทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน เพื่อเตรียมไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายแถว 1550 จุดหรือสูงกว่าได้ตามคาด ดังนั้นยังเน้นถือต่อ เพื่อรอขายสูงเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 7 December 2016, อ่อนตัวน่าซื้อ แล้วเน้นถือเพื่อรอขายสูงต่อไป
(views 107)
SET รีบาวด์กลับขึ้นจากแนวรับได้ดี ทำให้คาดว่ากำลังจะไต่ระดับขึ้นต่อตามเป้าหมาย แม้ว่าระหว่างทางอาจผันผวนและอ่อนตัวบ้างก็ไม่น่าห่วง ดังนั้นอ่อนตัวน่าซื้อ แล้วเน้นถือเพื่อรอขายสูงต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 6 December 2016, อ่อนตัวน่าซื้อ แล้วเน้นถือเพื่อรอขายสูงต่อไป
(views 111)
SET อ่อนตัวลงจากแนวต้านจุดสูงสุดเดิมอีกครั้ง แต่คาดว่าจะยังมีลักษณะของการพักตัวยกฐานขึ้นได้อยู่ และลุ้นแกว่งขึ้นต่อได้ตามคาดเดิม ดังนั้นอ่อนตัวน่าซื้อ แล้วเน้นถือเพื่อรอขายสูงต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 2 December 2016, อ่อนตัวน่าซื้อ แล้วถือต่อเพื่อรอขายสูงเช่นเดิม
(views 83)
SET ขยับขึ้นทดสอบแนวต้านจากจุดสูงสุดเดิม แล้วยังถูกกดดันแต่รอบนี้คาดว่ากรอบลบจะค่อนข้างจำกัด และยังลุ้นขึ้นต่อได้อีกตามคาดเดิม ดังนั้นอ่อนตัวน่าซื้อ แล้วถือต่อเพื่อรอขายสูงเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2016
Daily Technical : 1 December 2016, ยังเน้นถือต่อเพื่อรอขายสูงต่อไป
(views 97)
SET เริ่มขยับขึ้นต่อได้ดี หลังแกว่งผันผวนในลักษณะพักตัวมาหลายวัน ทำให้คาดว่าดัชนีกำลังจะขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายตามคาดแล้ว ดังนั้นยังเน้นถือต่อเพื่อรอขายสูงต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 30 November 2016, ซื้อแล้วเน้นถือ และยังน่าสนใจเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่มช่วงปรับลง
(views 95)
คาด SET อ่อนตัวลงเพื่อพักฐาน ก่อนลุ้นขึ้นต่อเนื่องอีกครั้งในช่วงต่อไป โดยมีเป้าหมายตามคาดเดิม ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือ และยังน่าสนใจเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่มช่วงปรับลง
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 29 November 2016, ซื้อแล้วเน้นถือ และช่วงตลาดเป็นลบก็ยังเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่มได้
(views 96)
SET อาจจะยังแกว่งผันผวนและย้อนลบลงได้อีก แต่คาดกรอบลบจำกัด และยังมีลุ้นขยับไต่ระดับขึ้นต่อได้ตามคาดเดิม ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือ และช่วงตลาดเป็นลบก็ยังเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่มได้
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 28 November 2016, ซื้อแล้วยังเน้นถือ และช่วงตลาดเป็นลบก็ยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่มได้
(views 106)
แม้ SET จะมีลักษณะแกว่งตัวผันผวนเป็นระยะ แต่กรอบลบยังค่อนข้างจำกัด และมีลุ้นโอกาสบวกต่อได้อีกมากกว่า ดังนั้นซื้อแล้วยังเน้นถือ และช่วงตลาดเป็นลบก็ยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่มได้
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 24 November 2016, ซื้อแล้วเน้นถือรอรอบบวก ส่วนถ้าจะเลือกหุ้นซื้อเพิ่มให้รอช่วงตลาดปรับลง
(views 99)
แม้ SET ยังมีสิทธิปรับพักตัวลงก่อน หลังขยับบวกขึ้นมาพอควร แต่คาดกรอบลบจำกัดและยังลุ้นขึ้นต่ออีกได้ ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือรอรอบบวก ส่วนถ้าจะเลือกหุ้นซื้อเพิ่มให้รอช่วงตลาดปรับลง
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 23 November 2016, ยังให้เน้นถือต่อเพื่อรอรอบบวก และยังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบได้
(views 85)
คาด SET ยังอยู่ในช่วงรีบาวด์ขึ้นต่อเนื่องได้ แม้ว่าระหว่างทางอาจมีจังหวะผันผวนและอ่อนตัวบ้าง แต่กรอบลบน่าจะจำกัด ดังนั้นยังให้เน้นถือต่อเพื่อรอรอบบวก และยังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบได้
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 22 November 2016, เลือกหุ้นทยอยซื้อแล้ว ยังแนะนำให้เน้นถือต่อเพื่อรอรอบบวกต่อไป.
(views 93)
หลัง SET ยังแกว่งทรงตัวได้ดี โดยมีแรงซื้อกลับเข้าหนุน ทำให้มีลุ้นโอกาสขยับบวกต่อเนื่องได้อีก ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อแล้ว ยังแนะนำให้เน้นถือต่อเพื่อรอรอบบวกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 21 November 2016, ซื้อแล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกเช่นเดิม
(views 182)
สัปดาห์ที่แล้ว SET เริ่มแกว่งทรงตัวได้ดีขึ้น แม้ว่าจะยังอ่อนแออยู่ ทำให้คาดว่ากรอบลบจะค่อนข้างจำกัด และมีสิทธิพลิกกลับไปขยับบวกได้ในเร็วๆ นี้ ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 18 November 2016, ยังน่าเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัวลง แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวก
(views 87)
แม้ว่า SET ยังปรับตัวลงอีก แต่ก็มีลุ้นว่ากรอบลบจะค่อนข้างจำกัดและมีสิทธิพลิกกลับไปขยับบวกต่อได้ในช่วงถัดไปตามคาด ดังนั้น ยังน่าเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัวลง แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวก
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 17 November 2016, อ่อนตัวน่าซื้อ แล้วเน้นถือต่อได้
(views 106)
แม้ SET ยังผันผวนและอ่อนตัวลงอีก แต่คาดว่าเป็นการแกว่งสร้างฐานเพื่อรอโอกาสที่จะพลิกกลับไปขยับบวกไต่ระดับขึ้นหา 1550 จุด(+/-) ตามคาดต่อไป ดังนั้นอ่อนตัวน่าซื้อ แล้วเน้นถือต่อได้
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 16 November 2016, ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้ก่อนเช่นเดิม
(views 82)
หลัง SET ไหลลงแรง ก็เริ่มมีแรงซื้อหนุนกลับ ทำให้โอกาสที่จะพลิกไปขยับบวกไต่ระดับขึ้นหา 1550 จุด(+/-) ตามคาดยังเป็นไปได้ ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้ก่อนเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 15 November 2016, ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้ก่อนดีกว่า
(views 88)
SET ยังคงไหลลงแรงเกินคาด แต่โอกาสที่จะพลิกกลับไปขยับบวกไต่ระดับขึ้นหา 1550 จุด(+/-) ยังเป็นไปได้ โดยอาจต้องเสียเวลาสร้างฐานใหม่อีกพัก ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้ก่อนดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 14 November 2016, ซื้อแล้วยังแนะนำเน้นถือไว้ก่อนดีกว่า ขณะที่ตลาดอ่อนตัวก็เลือกหุ้นทยอยซื้อได้
(views 97)
แม้ SET ยังปรับตัวย้อนลบลงแรงอีกครั้ง แต่ก็มีลุ้นผันผวนในลักษณะยกระดับ เพื่อขึ้นต่อเนื่องตามคาด ดังนั้นซื้อแล้วยังแนะนำเน้นถือไว้ก่อนดีกว่า ขณะที่ตลาดอ่อนตัวก็เลือกหุ้นทยอยซื้อได้
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 11 November 2016, ซื้อแล้วเน้นถือไว้ก่อน แต่ซื้อใหม่อาจรอช่วงอ่อน
(views 104)
SET เริ่มฟื้นตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง แม้ว่าอาจจะผันผวนและอ่อนตัวบ้าง แต่คาดว่ายังลุ้นแกว่งไต่ระดับขึ้นต่อได้ตามคาด ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือไว้ก่อน แต่ซื้อใหม่อาจรอช่วงอ่อน
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 10 November 2016, ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้ก่อนดีกว่า
(views 94)
แม้ว่าวานนี้ SET จะยังผันผวนและย้อนลบ แต่ก็มีแรงซื้อหนุนให้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ดี ทำให้คาดว่ายังลุ้นดัชนีแกว่งไต่ระดับขึ้นต่อได้อีกตามคาด ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้ก่อนดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 9 November 2016, ซื้อแล้วเน้นถือเช่นเดิม
(views 76)
SET ขยับบวกต่อได้ดี แม้ว่าจะมีจังหวะแกว่งตัวผันผวนบ้าง แต่กรอบอ่อนตัวค่อนข้างจำกัด และยังมีแรงซื้อหนุน ทำให้คาดว่ายังลุ้นไต่ระดับขึ้นต่อได้อีกตามคาด ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 8 November 2016, ซื้อแล้วเน้นถือไว้ก่อน
(views 89)
SET เริ่มพลิกกลับมาขยับบวกจริงจังมากขึ้น แม้ว่าอาจจะยังต้องระวังจังหวะแกว่งผันผวนอยู่ แต่คาดกรอบลบแคบ และลุ้นขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายได้ในเร็วๆ นี้ ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือไว้ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 7 November 2016, ซื้อลบแล้วยังแนะนำให้เน้นถือต่อเนื่องไว้ก่อน
(views 96)
หลังจาก SET ได้พักตัวลดความร้อนแรงลงบ้างในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คาดว่าใกล้ที่ดัชนีจะกลับเข้าสู่รอบบวกต่อในเร็วๆ นี้ตามคาดเดิม ดังนั้นซื้อลบแล้วยังแนะนำให้เน้นถือต่อเนื่องไว้ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 4 November 2016, คาดกรอบลบจำกัด และมีแนวโน้มที่ใกล้จะเข้าสู่รอบรีบาวด์ในเร็วๆ นี้ด้วย
(views 108)
ช่วงนี้ SET อ่อนตัวลง ยังมองเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกในช่วงถัดไป โดยคาดกรอบลบจำกัด และมีแนวโน้มที่ใกล้จะเข้าสู่รอบรีบาวด์ในเร็วๆ นี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 3 November 2016, เลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป
(views 98)
แม้ SET ยังผันผวนและอ่อนตัวสลับ แต่คาดว่าเป็นการแกว่งทรงตัวเพื่อรอรอบบวกต่อในช่วงถัดไป โดยกรอบลบยังจำกัด ดังนั้นเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2016
Daily Technical : 1 November 2016, น่าเลือกหุ้นทยอยซื้อลบ แล้วเน้นถือรอบวกต่อไปได้
(views 101)
แม้ SET จะแกว่งผันผวนและมีจังหวะอ่อนตัวให้เห็นเป็นระยะ แต่คาดว่ากรอบลบมีจำกัด และลุ้นกลับไปแกว่งบวกต่อได้ตามคาด ดังนั้นน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อลบ แล้วเน้นถือรอบวกต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 31 October 2016, ยังแนะนำเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอบวกต่อไป
(views 94)
แม้ SET ยังแกว่งผันผวนและปรับตัวลงให้เห็น แต่ก็มีแรงซื้อช่วยหนุน ทำให้มีสิทธิทรงตัวและลุ้นรีบาวด์ขึ้นในเร็วๆ นี้ได้ตามคาด ดังนั้นยังแนะนำเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอบวกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
28
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 28 October 2016, ยังแนะนำเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัว แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป
(views 97)
หลัง SET ปรับพักตัวแล้วยังมีแรงซื้อหนุน ทำให้คาดว่ามีสิทธิทรงตัวและลุ้นรีบาวด์ขึ้นต่อในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังแนะนำเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัว แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 27 October 2016, ยังน่าเลือกหุ้นซื้อแล้วเน้นถือ
(views 104)
คาดว่า SET อยู่ระหว่างพักตัวระยะสั้น โดยมีกรอบลบจำกัด หลังจากนั้นยังคาดหมายโอกาสขยับบวกขึ้นต่อ เพื่อลุ้นแนวต้าน 1550 จุด(+/-) ตามคาดเดิม ดังนั้นยังน่าเลือกหุ้นซื้อแล้วเน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 26 October 2016, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 97)
หลังจาก SET ขยับขึ้นมาร้อนแรงพอควร และช่วงนี้ก็มีแรงขายกดดันให้ผันผวนอยู่ ทำให้ต้องระวังจังหวะปรับพักตัวด้วย ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 25 October 2016, ยังแนะนำรอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า และสามารถแบ่งส่วนทำกำไรช่วงบวกบ้างเพื่อลดเสี่ยง
(views 120)
SET บวกขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรง ทำให้ต้องระวังจังหวะปรับพักตัวลง ก่อนขึ้นใหม่ต่อไป ดังนั้นยังแนะนำรอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า และสามารถแบ่งส่วนทำกำไรช่วงบวกบ้างเพื่อลดเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 21 October 2016, ยังน่ารอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 107)
หลัง SET บวกขึ้นมาพอควรแล้ว และชนแนวต้านแถว 1500 จุดอยู่ ซึ่งมีแรงขายกดดันเป็นระยะ ทำให้ต้องระวังจังหวะพักตัวลง ก่อนขึ้นใหม่ ดังนั้นยังน่ารอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 20 October 2016, ยังน่ารอซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 115)
SET ยังบวกขึ้นในกรอบแนวต้าน 1470-1500 จุด ซึ่งคาดว่าต้องระวังแรงขายกดดันให้ปรับพักตัวลงในเร็วๆ นี้ ก่อนที่จะลุ้นกลับไปขยับบวกจริงจังต่อไปในรอบหน้า ดังนั้นยังน่ารอซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 19 October 2016, ยังเลือกรอซื้อช่วงลบ
(views 110)
แม้ว่า SET ยังแกว่งทรงตัวทดสอบแนวต้านในกรอบ 1470-1500 จุดได้ดี แต่ก็มีแรงขายกดดันเป็นระยะ ทำให้ยังคาดว่ามีสิทธิปรับลงก่อนลุ้นกลับไปแกว่งบวกจริงจังต่อ ดังนั้นยังเลือกรอซื้อช่วงลบ
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 18 October 2016, เทรดดิ้งสั้นน่าทำกำไรช่วงบวกเพื่อรอซื้อลบ แต่ส่วนลงทุนซื้อลบแล้วเน้นถือ
(views 91)
คาดว่ายังต้องระวังจังหวะแกว่งผันผวนและอ่อนตัวของ SET อยู่ก่อนลุ้นพลิกกลับไปแกว่งบวกจริงจังต่อไป ดังนั้นเทรดดิ้งสั้นน่าทำกำไรช่วงบวกเพื่อรอซื้อลบ แต่ส่วนลงทุนซื้อลบแล้วเน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 17 October 2016, เทรดดิ้งสั้นน่าทำกำไรช่วงบวกเพื่อรอซื้ออ่อนตัว
(views 102)
SET ดีดบวกขึ้นในลักษณะ V-shape ได้ แสดงถึงแรงซื้อที่ยังช่วยหนุน ทำให้มีลุ้นพลิกกลับไปแกว่งบวกตามคาด แต่ช่วงสั้นยังต้องระวังแกว่ง ดังนั้นเทรดดิ้งสั้นน่าทำกำไรช่วงบวกเพื่อรอซื้ออ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม
14
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 14 October 2016, เทรดดิ้งสั้นรอทำกำไรช่วงบวก
(views 92)
แม้วานนี้ SET ยังไหลลงแรงต่ออีก แต่ก็เป็นการย้อนลบภายในกรอบแกว่งเดิม และดีดกลับขึ้นได้ดีในช่วงท้าย ทำให้ยังมีลุ้นพลิกกลับไปแกว่งบวกตามคาด ดังนั้นเทรดดิ้งสั้นรอทำกำไรช่วงบวก
อ่านเพิ่มเติม
13
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 13 October 2016, ที่ซื้อแล้วยังเน้นถือ แต่ซื้อช่วงนี้เน้นเทรดดิ้งสั้นไปก่อน
(views 93)
SET ยังมีจังหวะผันผวนรุนแรง จากแรงขาย panic sell เป็นระยะ ทำให้โอกาสพลิกกลับไปแกว่งบวกตามคาดเดิมคงต้องรอนานขึ้น ดังนั้นที่ซื้อแล้วยังเน้นถือ แต่ซื้อช่วงนี้เน้นเทรดดิ้งสั้นไปก่อน
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 11 October 2016, ยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อ
(views 98)
แม้ SET จะพักตัวลงแรงกว่าคาด แต่รูปแบบการเคลื่อนไหวและสัญญาณต่างๆ ยังมีลุ้นโอกาสทรงตัวและพลิกกลับไปบวกใหม่ได้ตามคาดเดิม ซึ่งอาจล่าช้ากว่าเดิมบ้าง แต่ยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 10 October 2016, อ่อนตัวยังน่าซื้อเพิ่ม แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป
(views 102)
คาด SET กำลังอยู่ระหว่างแกว่งยกระดับ เพื่อขึ้นทดสอบแนวต้านเป้าหมายต่างๆ ได้ตามคาด โดยกรอบลบช่วงนี้จะค่อนข้างจำกัด ดังนั้นอ่อนตัวยังน่าซื้อเพิ่ม แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 7 October 2016, เลือกหุ้นซื้อสะสม เพื่อรอลุ้นโอกาสแกว่งยกระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุด(+/-) ภายในเดือนนี้ตามคาด
(views 116)
คาดว่า SET ยังมีสิทธิแกว่งตัวผันผวนและอ่อนตัวลงได้ แต่ยังน่าสนใจเลือกหุ้นซื้อสะสม เพื่อรอลุ้นโอกาสแกว่งยกระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย 1550 จุด(+/-) ภายในเดือนนี้ตามคาด
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 5 October 2016, เลือกหุ้นซื้อสะสมแล้วเน้นถือรอรอบบวก
(views 131)
แม้ SET ยังมีสิทธิแกว่งผันผวนและอ่อนตัวลงได้ แต่คาดว่าใกล้จะเริ่มไต่ระดับขึ้นหาเป้า 1550 จุด(+/-) ในเร็วๆ นี้แล้ว ซึ่งกรอบลบช่วงนี้ก็ค่อนข้างแคบ ดังนั้นเลือกหุ้นซื้อสะสมแล้วเน้นถือรอรอบบวก
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 4 October 2016, ยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมต่อ แล้วเน้นถือรอรอบบวกเช่นเดิม
(views 117)
แม้ว่า SET ยังแกว่งผันผวนและมีอ่อนตัวให้เห็น แต่คาดกรอบลบแคบ และมีโอกาสบวกไต่ระดับขึ้นใหม่ ดังนั้นยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมต่อ แล้วเน้นถือรอรอบบวกเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2016
Daily Technical : 3 October 2016, ตลาดอ่อนตัวยังเลือกหุ้นทยอยซื้อได้ แล้วเน้นถือรอรอบบวก
(views 110)
คาดว่า SET แกว่งผันผวนและอ่อนตัวช่วงนี้ จะมีกรอบลบจำกัด และใกล้ที่จะลุ้นพลิกกลับไปขยับบวกต่อเนื่องได้ในเร็วๆ นี้ ดังนั้นตลาดอ่อนตัวยังเลือกหุ้นทยอยซื้อได้ แล้วเน้นถือรอรอบบวก
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2016
Daily Technical : 30 September 2016, ตลาดอ่อนตัวยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อได้
(views 114)
แม้ว่า SET ยังมีสิทธิแกว่งผันผวนและอ่อนตัวลง แต่คาดกรอบลบจำกัด และใกล้ที่จะมีลุ้นพลิกกลับไปขยับบวกต่อเนื่องได้ในเดือนหน้า ดังนั้นตลาดอ่อนตัวยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อได้
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2016
Daily Technical : 29 September 2016, เน้นถือต่อเนื่อง โดยถ้าจะหาจังหวะขายทำกำไรตามรอบ น่ารอดูที่เป้าหมายแรก 1550 จุด(+/-) ในเดือน ต.ค.
(views 110)
หลังจาก SET ปรับตัวลงมาให้เป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อสะสมแล้ว ถัดจากนี้แนะนำให้เน้นถือต่อเนื่อง โดยถ้าจะหาจังหวะขายทำกำไรตามรอบ น่ารอดูที่เป้าหมายแรก 1550 จุด(+/-) ในเดือน ต.ค.
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2016
Daily Technical : 28 September 2016, ซื้อแล้วเน้นถือ
(views 105)
แม้ SET ยังมีจังหวะแกว่งตัวผันผวน แต่คาดกรอบลบไม่รุนแรง และใกล้ที่จะมีลุ้นพลิกกลับไปขยับบวกต่อในเร็วๆ นี้ได้ ซึ่งแนวต้านเป้าหมายแรกคาดไว้ที่ 1550 จุด(+/-) ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2016
Daily Technical : 27 September 2016, มีแนวโน้มที่จะกลับไปขยับบวกต่อในเดือนหน้า เพื่อลุ้นเป้าหมาย 1550 จุด(+/-) ต่อไปได้ตามคาด
(views 106)
แม้ว่า SET ยังอยู่ระหว่างปรับพักตัว หลังขึ้นแรงรอบก่อน แต่คาดกรอบลบค่อนข้างจำกัด และมีแนวโน้มที่จะกลับไปขยับบวกต่อในเดือนหน้า เพื่อลุ้นเป้าหมาย 1550 จุด(+/-) ต่อไปได้ตามคาด
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2016
Daily Technical : 23 September 2016, ซื้อแล้วเน้นถือได้ แต่ถ้าจะซื้อใหม่แนะนำรอช่วงตลาดปรับลงดีกว่า
(views 134)
หลังจาก SET ดีดกลับขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรง ทำให้ต้องระวังจังหวะปรับพักตัวลง ก่อนขึ้นต่อไว้ด้วย ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือได้ แต่ถ้าจะซื้อใหม่แนะนำรอช่วงตลาดปรับลงดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2016
Daily Technical : 22 September 2016, ระวังแรงขายจากแนวต้าน 1500 จุด(+/-) ไว้ด้วย เพราะคาดว่ายังมีสิทธิแกว่งผันผวนอีกพัก ก่อนขยับขึ้นจริงจังต่อไป
(views 111)
SET ยังดีดกลับจากแนวรับ 1470 จุด(+/-) ได้ตามคาด แต่ระยะสั้นต้องระวังแรงขายจากแนวต้าน 1500 จุด(+/-) ไว้ด้วย เพราะคาดว่ายังมีสิทธิแกว่งผันผวนอีกพัก ก่อนขยับขึ้นจริงจังต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2016
Daily Technical : 21 September 2016, ที่กรอบแนวรับ 1470 จุดหรือต่ำกว่าไม่มาก ยังมองเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อ เพื่อเน้นถือรอรอบบวกใหญ่ต่อไปเช่นเดิม
(views 111)
ถึงแม้ว่า SET จะปรับพักตัวลงเร็วและแรงกว่าคาด แต่ที่กรอบแนวรับ 1470 จุดหรือต่ำกว่าไม่มาก ยังมองเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อ เพื่อเน้นถือรอรอบบวกใหญ่ต่อไปเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2016
Daily Technical : 20 September 2016, ถ้าเทรดดิ้งก็น่าทยอยทำกำไรบ้าง เพื่อรอซื้อใหม่ช่วงตลาดปรับลง แต่ส่วนลงทุนยังถือต่อได้
(views 115)
SET รีบาวด์กลับขึ้นมาแรงแล้ว ขณะที่บริเวณ 1500 จุด(+/-) เป็นแนวต้านที่มีนัยสำคัญพอควร ดังนั้นถ้าเทรดดิ้งก็น่าทยอยทำกำไรบ้าง เพื่อรอซื้อใหม่ช่วงตลาดปรับลง แต่ส่วนลงทุนยังถือต่อได้
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2016
Daily Technical : 19 September 2016, ระหว่างทางอาจแกว่งผันผวนบ้าง ก็ถือเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องเช่นเดิม
(views 131)
คาดว่า SET ยังอยู่ในช่วงแกว่งไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายต่างๆ ตามคาด แต่ระหว่างทางอาจแกว่งผันผวนบ้าง ก็ถือเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2016
Daily Technical : 16 September 2016, ซื้อแล้วยังเน้นถือต่อเพื่อรอขายสูงเช่นเดิม
(views 150)
SET ยังอยู่ในช่วงขยับบวกขึ้นได้ดี แม้ว่าอาจจะมีจังหวะแกว่งตัวผันผวนให้เห็นบ้าง แต่คาดกรอบลบจำกัดและยังลุ้นวิ่งขึ้นหาเป้าหมายได้ ดังนั้นซื้อแล้วยังเน้นถือต่อเพื่อรอขายสูงเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2016
Daily Technical : 15 September 2016, ยังแนะนำเลือกหุ้นซื้อแล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ต่อไปเช่นเดิม
(views 145)
คาด SET ยังอยู่ในช่วงแกว่งตัวบวกขึ้นต่อเนื่องได้ แม้ว่าระหว่างทางอาจจะแกว่งตัวผันผวนบ้างแต่ไม่น่าห่วง โดยยังแนะนำเลือกหุ้นซื้อแล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ต่อไปเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2016
Daily Technical : 14 September 2016, ซื้อแล้วยังเน้นถือต่อเนื่อง เพื่อรอรอบบวกใหญ่ต่อไปดีกว่า
(views 112)
แม้ SET อาจจะยังมีจังหวะแกว่งผันผวนช่วงรีบาวด์บ้าง แต่คาดว่ายังมีสิทธิแกว่งไต่ระดับขึ้นต่อได้อีก ดังนั้นซื้อแล้วยังเน้นถือต่อเนื่อง เพื่อรอรอบบวกใหญ่ต่อไปดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2016
Daily Technical : 12 September 2016, ซื้อแล้วเน้นถือไว้ก่อนดีกว่า และตลาดลบยังเลือกหุ้นซื้อต่อได้
(views 126)
SET ได้พักตัวลงลึกช่วยลดความร้อนแรงของการขึ้นรอบก่อนแล้ว ทำให้คาดว่าตลาดใกล้กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในเร็วๆ นี้ ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือไว้ก่อนดีกว่า และตลาดลบยังเลือกหุ้นซื้อต่อได้
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2016
Daily Technical : 9 September 2016, ยังน่าซื้อสะสมต่อเนื่อง แล้วเน้นถือเพื่อรอทำกำไรกรอบกว้างได้
(views 144)
รูปแบบกราฟ SET ที่ไหลลงลึก-ลงเร็ว ขณะที่แนวโน้มใหญ่ยังเป็นขาขึ้น ทำให้มีลุ้นโอกาสพลิกกลับและวิ่งขึ้นเร็วได้เช่นกัน ดังนั้นยังน่าซื้อสะสมต่อเนื่อง แล้วเน้นถือเพื่อรอทำกำไรกรอบกว้างได้
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2016
Daily Technical : 7 September 2016, รอซื้อเพิ่มช่วงอ่อนตัวได้ ส่วนซื้อแล้วแนะนำให้เน้นถือ
(views 120)
คาด SET จะเริ่มแกว่งทรงตัว เพื่อรอรอบบวกขึ้นหาเป้าหมาย 1600-1650 จุดในช่วงถัดไป แต่ยังต้องระวังผันผวนและปรับลงอีก ดังนั้นรอซื้อเพิ่มช่วงอ่อนตัวได้ ส่วนซื้อแล้วแนะนำให้เน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2016
Daily Technical : 6 September 2016, ซื้อสะสม แล้วเน้นถือรอบวกใหญ่
(views 109)
SET ลงมาต่ำกว่า 1500 จุดให้เป็นโอกาสซื้อสะสมต่อเนื่องแล้ว คาดว่าใกล้ที่จะทรงตัวได้และพร้อมแกว่งกลับขึ้นหาเป้าหมาย 1600-1650 จุดในช่วงถัดไป ดังนั้นซื้อสะสม แล้วเน้นถือรอบวกใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2016
Daily Technical : 5 September 2016, ซื้อเพิ่มแนะนำดูช่วงอ่อนตัวดีกว่า
(views 136)
SET ปรับลงจริงจังให้เป็นโอกาสทยอยซื้อสะสมต่อเนื่องแล้ว โดยหลังซื้อแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ ดีกว่าทำกำไรไวไป แต่ยังต้องระวังผันผวน ดังนั้นซื้อเพิ่มแนะนำดูช่วงอ่อนตัวดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2016
Daily Technical : 2 September 2016, เรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วง SET ลงต่ำ
(views 132)
SET ยังแกว่งผันผวนและมีแรงขายกดดันให้กลับมาทดสอบแนวรับ 1540 จุด(+/-) อีก ซึ่งคาดว่ามีลุ้นหลุดลงไปต่ำกว่าได้ตามคาดเดิม ดังนั้นเรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วง SET ลงต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 31 August 2016, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นค่อยๆ ทยอยซื้อช่วง SET ลบต่อไปดีกว่า
(views 127)
SET ขยับบวกกลับขึ้นมาได้ แต่ก็ยังมีกรอบบวกแคบและแกว่งผันผวนต่อเนื่อง ทำให้ยังมีลุ้นปรับตัวลงต่อได้อีกมากกว่า ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นค่อยๆ ทยอยซื้อช่วง SET ลบต่อไปดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 30 August 2016, เรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นค่อยๆ ทยอยซื้อช่วง SET ลบต่อไปดีกว่า
(views 133)
แม้ SET ยังมีลักษณะแกว่งทรงตัวได้อยู่ แต่คาดว่าเป็นการผันผวนและเน้นปรับตัวลงต่อก่อนมากกว่า ดังนั้นเรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นค่อยๆ ทยอยซื้อช่วง SET ลบต่อไปดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 29 August 2016, รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 144)
แม้ SET จะพลิกกลับมาแกว่งทรงตัวด้านบวก แต่ก็อยู่ภายใต้กรอบแกว่งเดิม และยังมีแรงขายกดดันอยู่ ทำให้คาดว่ายังมีสิทธิปรับลงต่อได้อีกตามคาดเดิม ดังนั้นรอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 26 August 2016, ยังให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 135)
หลัง SET ขยับขึ้นใกล้แนวต้านจากกรอบแกว่งด้านบน แล้วมีแรงขายกดดันอยู่ ทำให้คาดว่ายังมีความเสี่ยงกับการปรับตัวลงต่อได้อีกตามคาดเดิม จึงยังให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 25 August 2016, ยังลุ้นปรับตัวลงต่อได้อีกมากกว่า ดังนั้นแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 133)
แม้ SET ขยับบวกขึ้นแรงได้ดี แต่รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอร์มตัวของ Indicators ยังมีความเสี่ยง โดยยังลุ้นปรับตัวลงต่อได้อีกมากกว่า ดังนั้นแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 24 August 2016, รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบต่อไป
(views 127)
แม้บ่ายวานนี้ SET จะดีดกลับขึ้นมาค่อนข้างดี แต่รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอร์มตัวของ Indicators ยังอ่อนแอ ทำให้มีลุ้นปรับลงหา 1500 จุด(+/-) ได้ตามคาด ดังนั้นรอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 23 August 2016, ยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมช่วงลบต่อไป
(views 139)
แม้ SET จะทรงตัวได้บ้าง หลังปรับลงแรงวันก่อน แต่ก็มีแรงขายช่วงบวกกดดัน ทำให้ยังลุ้นแกว่งลงทดสอบแนวรับแถว 1500 จุด (+/-) ได้อยู่ ดังนั้นยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมช่วงลบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 22 August 2016, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมช่วง SET ลบ
(views 128)
คาดว่า SET ยังอยู่ในช่วงแกว่งผันผวนและมีสิทธิปรับตัวลงต่อได้อีกมากกว่า โดยสามารถลุ้นทดสอบแนวรับแถว 1500 จุด(+/-) ได้ด้วย ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมช่วง SET ลบ
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 19 August 2016, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมช่วงตลาดปรับลงดีกว่า
(views 134)
คาดว่าช่วงนี้ SET แค่รีบาวด์ช่วงสั้น ก่อนย้อนกลับไปปรับตัวลงต่อได้อีกตามคาดเดิม ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมช่วงตลาดปรับลงดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 18 August 2016, ยังแนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมช่วงลบดีกว่า
(views 116)
แม้ SET จะมีจังหวะแกว่งทรงตัวได้บ้าง ทำให้มีลุ้นโอกาสรีบาวด์ขึ้น แต่คาดกรอบบวกยังจำกัด และมีสิทธิลงต่อก่อนมากกว่า ดังนั้น ยังแนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 17 August 2016, ช่วงนี้ SET เริ่มไหลลงมาให้แล้ว จึงเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมได้ โดยเฉพาะถ้าดัชนีลงไปใกล้ 1500 จุดหรือหลุดต่ำกว่าลงไป
(views 144)
หลังจากเราแนะนำให้รอซื้อสะสมช่วง SET ลบ ดังนั้นช่วงนี้ SET เริ่มไหลลงมาให้แล้ว จึงเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมได้ โดยเฉพาะถ้าดัชนีลงไปใกล้ 1500 จุดหรือหลุดต่ำกว่าลงไป
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 16 August 2016, ยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงตลาดปรับลงเช่นเดิม
(views 150)
แม้ว่า SET ยังมีจังหวะบวกต่อให้เห็น แต่คาดว่ากรอบบวกจะยิ่งจำกัดมากขึ้น และมีโอกาสพักตัวลงต่อได้ ก่อนลุ้นขึ้นจริงจังในรอบถัดไป ดังนั้นยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงตลาดปรับลงเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2016
Daily Technical : 15 August 2016, ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงตลาดปรับลงเช่นเดิมดีกว่า
(views 143)
คาด SET ยังมีโอกาสแกว่งตัวผันผวนและย้อนลบได้ตามคาด ก่อนลุ้นขึ้นต่อจริงจังในรอบถัดไป ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงตลาดปรับลงเช่นเดิมดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้เลือกหุ้นรอทยอยซื้อ
(views 160)
SET เริ่มแกว่งตัวผันผวนและย้อนลบมากขึ้น ทำให้ยังลุ้นโอกาสพักตัวลง ก่อนขึ้นต่อได้อยู่ ดังนั้นยังแนะนำให้เลือกหุ้นรอทยอยซื้อช่วงตลาดปรับลงเช่นเดิมดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2016
Daily Technical : ถ้าขายลดพอร์ตไปแล้ว จะชะลอการขายบ้างก็ได้ แต่ซื้อใหม่ให้รอช่วงลบดีกว่า
(views 148)
คาดว่ายังต้องระวัง SET แกว่งผันผวนและย้อนลบ เพื่อสร้างฐานรอการขยับขึ้นจริงจังอีกครั้งในรอบถัดไป ดังนั้นถ้าขายลดพอร์ตไปแล้ว จะชะลอการขายบ้างก็ได้ แต่ซื้อใหม่ให้รอช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2016
Daily Technical : ยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่าเช่นเดิม
(views 130)
แม้ SET ยังบวกแรงได้ดี แต่ก็ต้องระวังแรงขายทำกำไรช่วงสั้นกดดันให้ผันผวนและย้อนลบ เพื่อสร้างฐานรอการขยับขึ้นจริงจังในรอบหน้า ดังนั้นยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบดีกว่าเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2016
Daily Technical : ยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบมากกว่า
(views 151)
แม้ SET ยังบวกต่อได้ แต่ก็ต้องระวังกรอบบวกจำกัดและมีสิทธิปรับพักตัวลงอีกครั้ง ก่อนลุ้นสร้างฐานเพื่อการขยับขึ้นจริงจังต่อไปในรอบหน้า ดังนั้นยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบมากกว่า
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2016
Daily Technical : ลุ้นรอทยอยซื้อใกล้ๆ 1480 จุดหรือหลุดต่ำกว่าได้ด้วย ก่อนที่จะสร้างฐานเพื่อรอการขยับขึ้นจริงจังต่อไปในรอบหน้า
(views 134)
คาด SET ยังมีสิทธิแกว่งผันผวนและย้อนลบลงอีกมากกว่า ซึ่งมีลุ้นรอทยอยซื้อใกล้ๆ 1480 จุดหรือหลุดต่ำกว่าได้ด้วย ก่อนที่จะสร้างฐานเพื่อรอการขยับขึ้นจริงจังต่อไปในรอบหน้า
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2016
Daily Technical : ยังลุ้นรอซื้อแถว 1480 จุด หรือหลุดต่ำกว่าได้ ก่อนสร้างฐานเพื่อขยับขึ้นจริงจังในรอบหน้า
(views 144)
คาด SET รีบาวด์กลับแค่ช่วงสั้นก่อน ทำให้กรอบบวกยังมีจำกัด หลังจากนั้นยังมีสิทธิปรับพักตัวลงอีก ซึ่งยังลุ้นรอซื้อแถว 1480 จุด หรือหลุดต่ำกว่าได้ ก่อนสร้างฐานเพื่อขยับขึ้นจริงจังในรอบหน้า
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2016
Daily Technical : เร็วๆ นี้จะมีลุ้นโอกาสรีบาวด์กลับช่วงสั้นได้บ้าง แต่สุดท้ายยังต้องระวังไหลหลุด 1480 จุดลงไป ก่อนสร้างฐานเพื่อขึ้นจริงจังรอบหน้า
(views 133)
SET เริ่มมีจังหวะปรับตัวลงแรงต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าเร็วๆ นี้จะมีลุ้นโอกาสรีบาวด์กลับช่วงสั้นได้บ้าง แต่สุดท้ายยังต้องระวังไหลหลุด 1480 จุดลงไป ก่อนสร้างฐานเพื่อขึ้นจริงจังรอบหน้า
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมใหม่ในช่วงลบดีกว่า
(views 135)
หลังจาก SET ขยับขึ้นมากว่า 100 จุดในช่วงเดือนเศษ ทำให้มีลุ้นโอกาสปรับพักตัวสักระยะก่อนขยับขึ้นรอบใหม่ ดังนั้นยังแนะนำให้เลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมใหม่ในช่วงลบดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2016
Daily Technical : ไม่อยากขายให้เน้นถือ แต่ถ้าอยากซื้อยังน่ารอช่วงลบ
(views 157)
แม้ SET ยังขยับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ดี แต่ก็มีแรงขายกดดันให้ผันผวนเป็นระยะ ซึ่งมีความเสี่ยงกับการปรับพักตัวลงก่อนได้ตามคาด ดังนั้นไม่อยากขายให้เน้นถือ แต่ถ้าอยากซื้อยังน่ารอช่วงลบ
อ่านเพิ่มเติม
29
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ไม่อยากขายให้เน้นถือ แต่ถ้าอยากซื้อยังน่ารอช่วงลบ
(views 111)
แม้ SET จะดีดตัวขึ้นมายืนเหนือกรอบแกว่งของสัปดาห์ก่อนได้ แต่ความเสี่ยงที่จะมีรอบปรับพักตัวลงตามคาดเดิมยังไม่หมดไป แต่ความเสี่ยงที่จะมีรอบปรับพักตัวลงตามคาดเดิมยังไม่หมดไป ดังนั้นไม่อยากขายให้เน้นถือ แต่ถ้าอยากซื้อยังน่ารอช่วงลบ
อ่านเพิ่มเติม
28
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ยังน่ารอทยอยซื้อช่วงไหลลงต่ำดีกว่า
(views 140)
SET ดีดบวกกลับภายในกรอบแกว่งเดิม และยังมีแรงขายกดดัน ทำให้คาดว่ามีสิทธิปรับลงได้อีก ก่อนที่จะไปลุ้นรอบบวกจริงจังอีกครั้งในช่วงถัดไป ดังนั้นยังน่ารอทยอยซื้อช่วงไหลลงต่ำดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
27
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ยังรอทยอยซื้อช่วงไหลลงต่ำดีกว่า
(views 131)
แม้ SET จะปรับลงมาแต่ก็ยังอยู่ในกรอบแกว่งสัปดาห์ก่อน ทำให้มีสิทธิทรงตัวในกรอบต่อเนื่อง แต่สุดท้ายคาดว่าจะปรับลง ก่อนลุ้นขึ้นจริงจังรอบหน้า ดังนั้นยังรอทยอยซื้อช่วงไหลลงต่ำดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
26
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ยังแบ่งส่วนขายทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอซื้อลบได้เช่นเดิม
(views 120)
แม้ SET จะดีดขึ้นมาได้ แต่ก็มีแรงขายกดดัน ทำให้ยังคาดหมายว่าจะมีรอบปรับพักฐานลง ก่อนลุ้นขึ้นต่อรอบหน้า ดังนั้นยังแบ่งส่วนขายทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอซื้อลบได้เช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ยังน่าแบ่งส่วนทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอซื้อลบ
(views 138)
แม้ SET ยังดีดกลับขึ้นมาได้อีก แต่รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอร์มตัวของ Indicators ยังมีสัญญาณเสี่ยงกับการปรับพักฐานก่อนขึ้นต่อ ดังนั้นยังน่าแบ่งส่วนทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอซื้อลบ
อ่านเพิ่มเติม
22
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : หลังแบ่งส่วนทยอยขายทำกำไรช่วงบวกแล้ว ถัดจากนี้ก็รอเลือกหุ้นทยอยซื้อใหม่ช่วงตลาดปรับตัวลง เพื่อลุ้นขยับขึ้นรอบหน้า
(views 128)
คาด SET กำลังจะเข้าสู่รอบปรับพักตัวลงในกรอบกว้าง ดังนั้น หลังแบ่งส่วนทยอยขายทำกำไรช่วงบวกแล้ว ถัดจากนี้ก็รอเลือกหุ้นทยอยซื้อใหม่ช่วงตลาดปรับตัวลง เพื่อลุ้นขยับขึ้นรอบหน้า
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : แบ่งส่วนทยอยขายทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอซื้อใหม่ช่วงพักตัว
(views 148)
SET ขึ้นมาถึงแนวต้านเป้าหมายแล้ว ซึ่งคาดว่ามีนัยสำคัญพอที่จะกดดันให้ตลาดมีรอบปรับพักในกรอบกว้างได้ ดังนั้นแนะนำให้แบ่งส่วนทยอยขายทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอซื้อใหม่ช่วงพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : น่าสนใจทยอยขายช่วงบวก เพื่อรอซื้อต่ำ
(views 144)
SET ไต่ระดับขึ้นมาใกล้แนวต้านเป้าหมายแถว 1500 จุด (+/-) แล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีความเสี่ยงกับการปรับพักตัวลงในกรอบกว้างได้ ดังนั้นน่าสนใจทยอยขายช่วงบวก เพื่อรอซื้อต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
15
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : น่าสนใจทยอยขายทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอซื้อต่ำ
(views 140)
SET ไต่ระดับขึ้นมาใกล้แนวต้านเป้าหมายแถว 1500 จุด(+/-)แล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีความเสี่ยงกับการปรับพักตัวลงในกรอบกว้างได้ ดังนั้นน่าสนใจทยอยขายทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอซื้อต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ซื้อเพิ่มน่ารอช่วงอ่อนตัวเช่นเดิม
(views 123)
คาด SET อยู่ระหว่างไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายแถว 1500 จุด(+/-) จึงแนะนำถือต่อเนื่องไม่เน้นขายเร็ว แต่ตลาดขึ้นเร็ว จึงต้องระวังจังหวะผันผวน ดังนั้นซื้อเพิ่มน่ารอช่วงอ่อนตัวเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ซื้อเพิ่มน่ารอช่วงอ่อนตัวมากกว่า
(views 138)
SET ยังมีโอกาสแกว่งไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายแถว 1,500 จุด (+/-) ตามคาด จึงแนะนำถือต่อเนื่อง ไม่เน้นขายเร็ว แต่ต้องระวังจังหวะผันผวน ดังนั้น ซื้อเพิ่มน่ารอช่วงอ่อนตัวมากกว่า
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอขายสูงและถ้า SET อ่อนลงเป็นโอกาสซื้อเพิ่ม
(views 130)
SET กลับมาขยับบวกต่ออีกครั้ง โดยยังลุ้นโอกาสแกว่งไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายแถว 1500 จุด (+/-) อยู่ ดังนั้น ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอขายสูงและถ้า SET อ่อนลงเป็นโอกาสซื้อเพิ่ม
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : เน้นถือต่อเนื่อง
(views 140)
คาดว่า SET แกว่งพักตัวเพียงระยะสั้นและกรอบลบจำกัด ขณะที่รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอร์มตัวของ Indicators ยังดูดี มีลุ้นใกล้ที่ SET จะเริ่มขยับไต่ระดับขึ้นต่อแล้ว ดังนั้นเน้นถือต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
08
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วยังเน้นถือได้
(views 156)
SET ยังมีจังหวะผันผวนช่วงบวก และวานนี้ย้อนปิดสิ้นวันต่ำ ทำให้รูปแบบกราฟดัชนียังมีลุ้นรอซื้อช่วงอ่อนตัวได้อยู่ ก่อนจะพลิกกลับขึ้นหาเป้าหมายในช่วงถัดไป ดังนั้นซื้อแล้วยังเน้นถือได้
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ตลาดปรับลงยังน่าซื้อ แล้วเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอขายสูง
(views 147)
หลังจาก SET ย้อนลบแล้วยังมีแรงซื้อหนุน ทำให้คาดว่ากรอบลบมีจำกัด และยังลุ้นโอกาสกลับแกว่งไต่ระดับขึ้นต่อไปได้ในช่วงถัดไป ดังนั้นตลาดปรับลงยังน่าซื้อ แล้วเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอขายสูง
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : แนะนำให้เน้นถือต่อเนื่อง เพื่อรอขายสูงเช่นเดิม
(views 163)
SET เริ่มมีจังหวะย้อนลบ โดยคาดว่าจะปรับพักตัวลงต่อได้อีก แต่คาดว่าเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่มได้ และหลังจากซื้อแล้วยังแนะนำให้เน้นถือต่อเนื่อง เพื่อรอขายสูงเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : รอซื้อช่วงอ่อนตัว แต่ซื้อแล้วยังเน้นถือต่อ เพื่อรอขายสูงต่อไป
(views 149)
คาดว่ายังมีลุ้น SET ปรับพักตัวลงให้เป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อเพิ่มได้ จึงยังแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัว แต่ซื้อแล้วยังเน้นถือต่อ เพื่อรอขายสูงต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วยังเน้นถือต่อ ส่วนถ้าตลาดอ่อนตัวปรับลง ยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่ม
(views 162)
SET อาจยังผันผวนบ้าง แต่ยังคาดว่าเป็นการสร้างฐานเพื่อลุ้นโอกาสแกว่งไต่ระดับขึ้นรอบใหม่ ดังนั้น ซื้อแล้วยังเน้นถือต่อ ส่วนถ้าตลาดอ่อนตัวปรับลง ยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่ม
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ยังเน้นถือต่อดีกว่า ขณะที่ตลาดอ่อนตัวยังน่าซื้อเพิ่ม
(views 150)
แม้ SET อาจแกว่งผันผวนและอ่อนตัวได้ แต่คาดกรอบลบแคบ และมีลุ้นขยับไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายตามคาดในเร็วๆ นี้ ดังนั้น ยังเน้นถือต่อดีกว่า ขณะที่ตลาดอ่อนตัวยังน่าซื้อเพิ่ม
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ยังเน้นถือ
(views 133)
SET เริ่มขยับขึ้นได้ดีอีกครั้ง แม้ว่าอาจจะยังแกว่งตัวผันผวนและอ่อนตัวลงบ้าง แต่คาดว่ากรอบลบจะแคบลง และมีลุ้นขยับไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายได้ตามคาดในเร็วๆนี้ ดังนั้น ยังเน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วเน้นถือ
(views 136)
คาด SET ยังมีสิทธิแกว่งตัวผันผวนและอ่อนตัวลงอีกได้ จึงน่ารอซื้อเพิ่มช่วงตลาดปรับลง แต่คาดกรอบลบจำกัด และมีลุ้นพลิกกลับไปขยับขึ้นครั้งใหม่ในรอบถัดไป ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ตลาดลบยังเลือกหุ้นซื้อสะสมต่อ แล้วถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่เช่นเดิม
(views 129)
คาด SET ยังปรับพักตัวในกรอบจำกัด และมีลุ้นแกว่งทรงตัวสร้างฐานสำหรับรอบขึ้นครั้งใหม่ได้ตามคาดเดิม ดังนั้นตลาดลบยังเลือกหุ้นซื้อสะสมต่อ แล้วถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่เช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ตลาดลบยังเลือกหุ้นซื้อสะสมได้ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ต่อไปเช่นเดิม
(views 137)
SET ยังแกว่งตัวผันผวน แต่คาดว่าเป็นการสร้างฐานสำหรับรอบขึ้นครั้งใหม่ตามคาด ดังนั้นตลาดลบยังเลือกหุ้นซื้อสะสมได้ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ต่อไปเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ยังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอบวกรอบใหญ่ต่อไปได้
(views 163)
แม้ SET มีสิทธิอ่อนแอลงได้อีก แต่คาดว่าเป็นการแกว่งตัวเพื่อสร้างฐานก่อนลุ้นไต่ระดับขึ้นรอบใหม่ตามคาดเดิม ยังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอบวกรอบใหญ่ต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2016
Daily Technical : เน้นถือเพื่อรอรอบขยับบวกลุ้นเป้า 1500 จุด(+/-) ในช่วงถัดไปได้
(views 124)
SET ยังมีสิทธิแกว่งผันผวนและอ่อนตัวให้เห็นได้ แต่มองว่าตลาดปรับลงเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อต่อเนื่อง จากนั้นเน้นถือเพื่อรอรอบขยับบวกลุ้นเป้า 1500 จุด(+/-) ในช่วงถัดไปได้
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2016
Daily Technical : เน้นถือเพื่อรอรอบขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย 1500 จุด(+/-) ในช่วงถัดไปได้ตามคาดเดิม
(views 136)
SET ยังมีจังหวะแกว่งผันผวนให้เห็น แต่คาดว่าเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อต่อเนื่อง จากนั้นเน้นถือเพื่อรอรอบขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย 1500 จุด(+/-) ในช่วงถัดไปได้ตามคาดเดิม
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2016
Daily Technical : เน้นถือเพื่อรอดัชนีขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย 1500 จุด(+/-) ได้ในช่วงถัดไปอยู่เช่นเดิม
(views 132)
SET อาจจะยังแกว่งตัวผันผวนไปบ้าง แต่จังหวะปรับลงยังมองเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อ แล้วเน้นถือเพื่อรอดัชนีขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย 1500 จุด(+/-) ได้ในช่วงถัดไปอยู่เช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2016
Daily Technical : คาดว่า SET ใกล้ที่จะเริ่มแกว่งไต่ระดับเพื่อขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย 1500 จุด (+/-) ได้ในเร็วๆนี้แล้ว
(views 138)
SET ปรับลงยังมองเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อ แล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้ก่อนดีกว่า เพราะคาดว่า SET ใกล้ที่จะเริ่มแกว่งไต่ระดับเพื่อขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย 1500 จุด (+/-) ได้ในเร็วๆนี้แล้ว
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ตลาดอ่อนตัวยังเลือกหุ้นซื้อต่อเนื่อง และถ้าซื้อไว้แล้ว เราแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่อยู่
(views 143)
คาด SET จะเริ่มแกว่งไต่ระดับ เพื่อหาแนวต้านเป้าหมาย 1,500 จุด(+/-)ในเร็วๆนี้แล้ว ดังนั้น ตลาดอ่อนตัวยังเลือกหุ้นซื้อต่อเนื่อง และถ้าซื้อไว้แล้ว เราแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่อยู่
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2016
Daily Technical : หลังจากซื้อแล้วเราแนะนำให้เน้นถือต่อเนื่องมากกว่าขายเร็ว เพื่อลุ้นทำกำไรกรอบใหญ่
(views 128)
คาด SET ยังมีสิทธิปรับตัวลงให้เป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อได้อีก จึงไม่ต้องรีบร้อนซื้อไล่ราคา แต่หลังจากซื้อแล้วเราแนะนำให้เน้นถือต่อเนื่องมากกว่าขายเร็ว เพื่อลุ้นทำกำไรกรอบใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2016
Daily Technical : เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบแล้วเน้นถือ
(views 143)
แม้ SET ปรับตัวลงต่อ แต่ก็มีแรงซื้อหนุนเป็นระยะ ทำให้ยังคาดว่าเป็นการลงสร้างฐานก่อนลุ้นกลับไปไต่ระดับขึ้นหาเป้าหมาย 1500 จุดในช่วงถัดไป ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบแล้วเน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2016
Daily Technical : เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบแล้วเน้นถือ
(views 140)
SET เริ่มพักตัวลงต่ำกว่า 1430 จุดแล้ว ซึ่งคาดว่ายังมีลุ้นปรับตัวลงต่อได้อีก ก่อนที่จะสามารถพลิกกลับเพื่อไต่ระดับขึ้นหาเป้าหมาย 1500 จุดในช่วงถัดไป ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบแล้วเน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ทยอยซื้อลบต่อ
(views 122)
SET พักตัวลงจากแนวต้านในกรอบ 1450-1460 จุดอีกครั้ง ซึ่งคาดว่ายังมีลุ้นปรับตัวลงต่อและมีสิทธิต่ำกว่า 1430 จุดได้ด้วย ก่อนจะพลิกกลับขึ้นหาเป้าหมาย 1500 จุดได้ต่อไป จึงทยอยซื้อลบต่อ
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ถ้าเทรดดิ้งสั้นตามรอบต้องระวังแรงขายในจังหวะบวก โดยเฉพาะกรอบแนวต้าน 1450-1460 จุด
(views 139)
ช่วงนี้ซื้อแล้วยังเน้นถือเพื่อรอลุ้นเป้าหมาย 1500 จุดหรือใกล้เคียงได้ต่อ แต่ถ้าเทรดดิ้งสั้นตามรอบต้องระวังแรงขายในจังหวะบวก โดยเฉพาะกรอบแนวต้าน 1450-1460 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2016
Daily Technical : รอทยอยซื้อเพิ่มช่วงอ่อนตัว
(views 149)
ถึงแม้ว่ารูปแบบกราฟดัชนีจะบอกถึงโอกาสในการที่ SET จะสามารถแกว่งไต่ระดับขึ้นหาเป้าหมายที่ 1500 จุดได้ในช่วงถัดไป แต่ระยะสั้นต้องระวังย้อนลบ ดังนั้นรอทยอยซื้อเพิ่มช่วงอ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ระยะสั้นต้องระวังผันผวนและย้อนลง ดังนั้นซื้อเพิ่มรออ่อน
(views 138)
SET ยังขยับบวกขึ้นได้ดี ทำให้รูปแบบกราฟดัชนีบอกถึงแนวโน้มเริ่มเข้าสู่รอบขาขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ 1500 จุดตามที่เคยกล่าวถึงแล้ว แต่ระยะสั้นต้องระวังผันผวนและย้อนลง ดังนั้นซื้อเพิ่มรออ่อน
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อเพิ่มช่วงลบต่อไปก่อนดีกว่า แต่ซื้อแล้วเน้นถือ
(views 160)
SET ดีดบวกได้ดี แต่รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอร์มตัวของ Indicators ยังเสี่ยงกับจังหวะผันผวนและย้อนลบ ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อเพิ่มช่วงลบต่อไปก่อนดีกว่า แต่ซื้อแล้วเน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
03
มิถุนายน
2016
Daily Technical : รอเลือกหุ้นซื้อเพิ่มช่วงลบต่อไปก่อนดีกว่า
(views 164)
แม้ SET จะรีบาวด์กลับได้ดี แต่ก็มีสัญญาณอ่อนแออยู่ จึงต้องระวังแกว่งผันผวนและปรับลง ก่อนลุ้นบวกขึ้นหา 1500 จุด(+/-) ต่อไป ดังนั้นรอเลือกหุ้นซื้อเพิ่มช่วงลบต่อไปก่อนดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2016
Daily Technical : รอเลือกหุ้นซื้อเพิ่มช่วงลบเช่นเดิม ส่วนที่ซื้อแล้วยังเน้นถือต่อเนื่องได้
(views 166)
คาดว่า SET ยังมีจังหวะแกว่งตัวผันผวนและปรับลงได้ ก่อนลุ้นบวกขึ้นหา 1500 จุด(+/-) ต่อไป ดังนั้นรอเลือกหุ้นซื้อเพิ่มช่วงลบเช่นเดิม ส่วนที่ซื้อแล้วยังเน้นถือต่อเนื่องได้
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2016
Daily Technical : รอเลือกหุ้นซื้อเพิ่มช่วงลบดีกว่า ส่วนที่ซื้อแล้วเน้นถือ
(views 128)
แม้ว่าเราจะคาดหมายว่า SET ใกล้ที่จะแกว่งตัวบวกขึ้นจริงจังเพื่อลุ้น 1500 จุด(+/-) แต่ระยะสั้นต้องระวังการแกว่งผันผวนและย้อนลบ ดังนั้นรอเลือกหุ้นซื้อเพิ่มช่วงลบดีกว่า ส่วนที่ซื้อแล้วเน้นถือ
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ถ้าจะเลือกหุ้นเข้าซื้อใหม่ น่ารอช่วงลบต่อไปก่อน
(views 133)
SET มีโอกาสกลับไปแกว่งขึ้นต่อเนื่องจริงจังตามคาด ดังนั้น มีหุ้นอยู่จึงน่าถือต่อ แต่ระยะสั้นต้องระวังการแกว่งผันผวนและย้อนลบ ถ้าจะเลือกหุ้นเข้าซื้อใหม่จึงน่ารอช่วงลบต่อไปก่อน
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วเน้นถือได้ แต่ซื้อใหม่ยังน่ารอซื้อลบ
(views 126)
แม้ SET จะเริ่มมีจังหวะบวกได้ดีขึ้น เพื่อลุ้นโอกาสกลับไปแกว่งขึ้นต่อเนื่องจริงจังตามคาด แต่ก็ต้องระวังการแกว่งผันผวนและย้อนลบอยู่ ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือได้ แต่ซื้อใหม่ยังน่ารอซื้อลบ
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วเน้นถือไว้ก่อนได้ แต่ถ้าซื้อใหม่ยังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบต่อไป
(views 165)
คาด SET ยังมีสิทธิแกว่งตัวผันผวนและย้อนลบได้อีก ก่อนที่จะเริ่มต้นแกว่งไต่ระดับขึ้นจริงจังในช่วงถัดไป ดังนั้น ซื้อแล้วเน้นถือไว้ก่อนได้ แต่ถ้าซื้อใหม่ยังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ซื้อไว้แล้วเน้นถือต่อเนื่องได้ แต่ถ้าจะเข้าซื้อใหม่แนะนำให้รอช่วงลบ
(views 164)
แม้คาดว่า SET จะสามารถแกว่งบวกขึ้นหาเป้า 1500 จุดได้ในช่วงถัดไป แต่ช่วงนี้ยังมีความเสี่ยงกับโอกาสพักตัวลงอีก ดังนั้นซื้อไว้แล้วเน้นถือต่อเนื่องได้ แต่ถ้าจะเข้าซื้อใหม่แนะนำให้รอช่วงลบ
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วถือไว้ได้ แต่ถ้าซื้อใหม่น่ารอลบ
(views 137)
แม้ SET จะมีแรงซื้อเช้ามาหนุนได้ดีขึ้น แต่รูปแบบกราฟดัชนียังมีความเสี่ยงพักตัวลงได้อีก ก่อนลุ้นแกว่งบวกขึ้นหาเป้า 1500 จุด ตามคาดในช่วงถัดไป ดังนั้น ซื้อแล้วถือไว้ได้ แต่ถ้าซื้อใหม่น่ารอลบ
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : เลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อสะสม เพื่อถือรอรอบบวกใหม่ โดยมีเป้าหมาย 1500 จุดหรือใกล้เคียง ดังนั้นไม่ควรขายทำกำไรไวเกินไป
(views 126)
แม้ SET ยังอยู่ในช่วงแกว่งตัวลบต่อเนื่อง แต่เป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อสะสม เพื่อถือรอรอบบวกใหม่ โดยมีเป้าหมาย 1500 จุดหรือใกล้เคียง ดังนั้นไม่ควรขายทำกำไรไวเกินไป
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : หลังซื้อแล้วน่าเน้นถือมากกว่าขายทำกำไรไว.
(views 136)
SET แกว่งตัวลบถือเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหม่ โดยไม่ต้องรีบร้อนซื้อไล่ราคาช่วงบวกแต่ในทางกลับกันหลังซื้อแล้วน่าเน้นถือมากกว่าขายทำกำไรไว
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปได้ แล้วเน้นถือเพื่อรอขาขึ้นครั้งใหม่
(views 136)
SET เริ่มกลับมาย้อนลบ ซึ่งคาดว่ายังแกว่งลบลงต่อได้ตามคาดเดิม เพื่อสร้างฐานสำหรับรอบขึ้นครั้งใหม่ในช่วงถัดไป ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปได้ แล้วเน้นถือเพื่อรอขาขึ้นครั้งใหม่
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบต่อไปก่อนดีกว่า แต่ถ้าซื้อแล้วถือได้
(views 130)
SET ยังขยับบวกต่อเนื่องได้ดี แต่รูปแบบกราฟดัชนียังมีความเสี่ยงกับการปรับตัว เพื่อสร้างฐานสำหรับรอบขึ้นใหม่อยู่ ดังนั้นยังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบต่อไปก่อนดีกว่า แต่ถ้าซื้อแล้วถือได้
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบต่อไปก่อน โดยหลังจากซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องได้
(views 128)
แม้ SET ยังมีจังหวะบวกสลับ และแกว่งทรงตัวได้ดีต่อเนื่อง แต่ก็ยังเห็นแรงขายช่วงบวกกดดันอยู่ ดังนั้นยังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบต่อไปก่อน โดยหลังจากซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องได้
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วถือต่อได้ แต่ถ้าซื้อใหม่น่ารอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ
(views 155)
แม้สัปดาห์ที่แล้ว SET จะทรงตัวได้ดี และมีจังหวะดีดกลับขึ้นได้บ้าง แต่ยังคาดว่ามีกรอบบวกจำกัด และลุ้นปรับตัวลงต่อได้อีก ดังนั้นซื้อแล้วถือต่อได้ แต่ถ้าซื้อใหม่น่ารอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วเน้นถือได้ แต่ถ้าซื้อใหม่น่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบ
(views 137)
แม้ SET จะดีดกลับขึ้นได้ดีโดยไม่หลุดต่ำลงไปจากกรอบแกว่งเดิมแต่มีแนวโน้มที่กรอบบวกยังจำกัด และลุ้นปรับตัวลงต่อได้อยู่ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือได้ แต่ถ้าซื้อใหม่น่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อลบ!
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : จังหวะตลาดเป็นลบจึงมองเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสม เพื่อเน้นถือรอรอบบวกได้
(views 173)
คาด SET อยู่ในช่วงปรับพักตัวลง เพื่อรอพลิกกลับไปขยับบวกต่อในช่วงถัดไป ดังนั้นจังหวะตลาดเป็นลบจึงมองเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสม เพื่อเน้นถือรอรอบบวกได้
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 126)
แม้วานนี้ SET ยังลบต่อ แต่ก็แกว่งทรงตัวในกรอบเดิม ทำให้ยังลุ้นโอกาสรีบาวด์เป็นบวกได้อยู่ แต่คาดกรอบบวกจำกัด และมีแนวโน้มแกว่งลงต่อได้อีก ดังนั้นยังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า...
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบ เพื่อเน้นถือต่อเนื่องต่อไป
(views 128)
แม้ SET จะรีบาวด์กลับเป็นบวกได้ แต่คาดกรอบบวกยังจำกัด และมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวลงต่อได้อีกมากกว่า ดังนั้นเรายังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบ เพื่อเน้นถือต่อเนื่องต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : รอทยอยซื้อช่วงลบ เพื่อเน้นถือต่อเนื่องต่อไป
(views 121)
“SET ยังพยายามยืนแถวแนวรับเส้น sma.5 และ 10 สัปดาห์ที่ 1390 จุดอยู่ อาจลุ้นดีดบวกช่วงสั้น แต่คาดว่ามีสิทธิลงต่อได้อีก ดังนั้นเรายังแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วงลบ เพื่อเน้นถือต่อเนื่องต่อไป...”
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : แนะนำเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป
(views 149)
“คาด SET กำลังจะไหลลงต่อ เพื่อปรับตัวลงไปสร้างฐานสำหรับการกลับมาขยับขึ้นจริงจังรอบใหม่ในช่วงถัดไป ดังนั้นแนะนำเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป...”
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤษภาคม
2016
Daily Technical : หลังจากซื้อแล้วแนะนำให้เน้นถือต่อเนื่อง.
(views 128)
“แม้ SET ยังมีจังหวะรีบาวด์เป็นบวกสลับ แต่คาดว่ายังลุ้นปรับตัวลงต่อได้อีกเช่นเดิม ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบต่อไปก่อนดีกว่า โดยหลังจากซื้อแล้วแนะนำให้เน้นถือต่อเนื่อง...”
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2016
Daily Technical : ทยอยซื้อลบ แล้วเน้นถือต่อเนื่อง
(views 121)
“SET เริ่มปรับตัวลงจริงจังอีกครั้ง ถือเป็นการลดความร้อนแรงของรอบที่ผ่านมา และเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นเข้าซื้อสะสมครั้งใหม่ตามที่เคยคาดกันไว้ด้วย ดังนั้นทยอยซื้อลบ แล้วเน้นถือต่อเนื่อง...”
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2016
Daily Technical : รอทยอยซื้อช่วง SET ลบเช่นเดิมไว้ก่อนดีกว่า
(views 118)
“SET ยังมีลักษณะแกว่งตัวผันผวนเป็นบวก-เป็นลบสลับ แต่คาดว่ากรอบบวกยังจำกัด และลุ้นปรับพักตัวลงต่อได้อีก จึงแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วง SET ลบเช่นเดิมไว้ก่อนดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2016
Daily Technical : รอทยอยซื้อช่วง SET ลบเช่นเดิมไว้ก่อนดีกว่า
(views 148)
“แม้ SET จะดีดบวกกลับ แต่คาดว่ามีกรอบขึ้นจำกัด และยังลุ้นปรับพักตัวลงต่อได้อีก จึงแนะนำให้รอทยอยซื้อช่วง SET ลบเช่นเดิมไว้ก่อนดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2016
Daily Technical : รอซื้อช่วง SET ลบเช่นเดิมไว้ก่อน เพราะถ้ามีจังหวะรีบาวด์ขึ้นช่วงนี้ มีโอกาสที่กรอบบวกจะยังค่อนข้างจำกัด
(views 123)
“คาดว่า SET ยังมีลุ้นปรับพักตัวลงต่อได้อีก จึงยังแนะนำให้รอซื้อช่วง SET ลบเช่นเดิมไว้ก่อน เพราะถ้ามีจังหวะรีบาวด์ขึ้นช่วงนี้ มีโอกาสที่กรอบบวกจะยังค่อนข้างจำกัด...”
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2016
Daily Technical : แนะนำเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบได้
(views 132)
“SET เริ่มปรับตัวลงจริงจังมากขึ้น ทำให้คาดว่าดัชนีกำลังเข้าสู่รอบปรับพักตัวย้อนลบตามคาดแล้ว แต่มองเป็นการปรับลงเพื่อรอกลับไปขยับบวกต่อ ดังนั้นแนะนำเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบได้...”
อ่านเพิ่มเติม
22
เมษายน
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกซื้อช่วงลบดีกว่าเช่นเดิม
(views 128)
“แม้ SET ยังดีดกลับขึ้นอีกวานนี้ แต่ก็มีลักษณะผันผวนและอ่อนตัวลงจากแรงขายช่วงบวก ทำให้คาดว่ายังมีสิทธิลุ้นปรับพักตัวย้อนลบได้อีก ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกซื้อช่วงลบดีกว่าเช่นเดิม...”
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 109)
“SET เริ่มผันผวนและย้อนลบ แม้ยังมีแรงซื้อสู้ ทำให้มีลุ้นดีดขึ้นอีกแต่รูปแบบกราฟดัชนีและ Indicators ยังมีความเสี่ยงถูกกดดันให้ย้อนลบ ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกซื้อช่วงลบดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วถือได้ แต่ถ้าจะซื้อใหม่น่ารอลบดีกว่า
(views 142)
“SET ยังดีดขึ้นแรงได้ดี แต่รูปแบบกราฟดัชนีและการฟอร์มตัวของ Indicators ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกกดดันให้ตลาดแกว่งผันผวนและย้อนลบอยู่ ดังนั้นซื้อแล้วถือได้ แต่ถ้าจะซื้อใหม่น่ารอลบดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2016
Daily Technical : ส่วนที่ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องได้ แต่ถ้าจะซื้อใหม่แนะนำให้รอซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 106)
“แม้ SET จะดีดกลับขึ้นมาได้ดี ทำให้ยังมีลุ้นบวกต่อ แต่ก็ต้องระวังการแกว่งผันผวนและย้อนลบอยู่ ดังนั้นส่วนที่ซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องได้ แต่ถ้าจะซื้อใหม่แนะนำให้รอซื้อช่วงลบดีกว่า!!!”
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2016
Daily Technical : แนะนำรอซื้อช่วงลบเช่นเดิมดีกว่า
(views 126)
“หลัง SET ดีดกลับขึ้นมาพอควร ขณะที่กราฟดัชนียังมีลุ้นโอกาสกลับไปปรับตัวลงได้อีกตามคาดเดิม ดังนั้นเรายังแนะนำรอซื้อช่วงลบเช่นเดิมดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2016
Daily Technical : แกว่งแคบต่อเนื่อง แล้วมาว่ากันใหม่อีกครั้งหลังสงกรานต์
(views 174)
“ยังแนะนำรอซื้อช่วงลบเช่นเดิม เพราะวอลุ่มฝั่งซื้อยังไม่มา ทำให้ Upside การฟื้นอยู่ในกรอบจำกัด ซึ่งคาดว่าวันนี้จะแกว่งแคบต่อเนื่อง แล้วมาว่ากันใหม่อีกครั้งหลังสงกรานต์...”
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2016
Daily Technical : รอเลือกหุ้นซื้อช่วง SET ลบน่าจะปลอดภัยกว่า
(views 134)
“หลัง SET ลงแรงยังมีแรงซื้อดันกลับ แต่คาดว่ากรอบบวกน่าจะยังจำกัด และมีสิทธิปรับตัวลงอีก จึงแนะนำรอเลือกหุ้นซื้อช่วง SET ลบน่าจะปลอดภัยกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
08
เมษายน
2016
Daily Technical : คาดมีลุ้นสร้างฐานเพื่อขึ้นต่อได้ ดังนั้นทยอยซื้อถือช่วงลบ
(views 164)
“SET ปรับตัวลงมามากพอควร ทำให้สัญญาณทางเทคนิคลดความร้อนแรงช่วงบวกที่เป็นมาจากการขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีลงไปแล้ว คาดมีลุ้นสร้างฐานเพื่อขึ้นต่อได้ ดังนั้นทยอยซื้อถือช่วงลบ...”
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2016
Daily Technical : ยังน่ารอเลือกหุ้นเข้าซื้อช่วง SET แกว่งลงต่อมากกว่า
(views 154)
“หลัง SET เริ่มไหลลงแรงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทำให้อาจลุ้นรีบาวด์ช่วงสั้นได้บ้าง แต่คาดกรอบบวกยังจำกัด ก่อนลงต่อตามคาดเดิม ดังนั้นยังน่ารอเลือกหุ้นเข้าซื้อช่วง SET แกว่งลงต่อมากกว่า!!”
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2016
Daily Technical : ขายลดพอร์ตโดยเฉพาะช่วงบวก เพื่อรอซื้อช่วงไหลลงต่ำดีกว่า
(views 136)
“SET ยังผันผวนและมีแรงขายกดดัน ถึงแม้ว่าวานนี้จะทรงตัวได้บ้าง แต่สัญญาณลบทางเทคนิคยังกดดันต่อเนื่อง เราจึงยังแนะนำขายลดพอร์ตโดยเฉพาะช่วงบวก เพื่อรอซื้อช่วงไหลลงต่ำดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2016
Daily Technical : แนะนำขายบวก เพื่อรอซื้อลบดีกว่า
(views 212)
“แม้ว่า SET ยังมีจังหวะแกว่งบวกสลับ แต่ก็มีสัญญาณลบทางเทคนิคกดดัน ทำให้ช่วงบวกยังเสี่ยงและมีสิทธิปรับพักตัวลงต่อได้ตามคาด เราจึงแนะนำขายบวก เพื่อรอซื้อลบดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2016
Daily Technical : คาดว่ามีสิทธิปรับพักตัวลงต่อ เราจึงแนะนำขายบวก เพื่อรอซื้อลบดีกว่า
(views 146)
“SET ยังมีจังหวะแกว่งตัวผันผวนและย้อนลบให้เห็น ขณะที่มีแรงขายช่วงบวกกดดัน พร้อมมีสัญญาณลบทางเทคนิค ทำให้คาดว่ามีสิทธิปรับพักตัวลงต่อ เราจึงแนะนำขายบวก เพื่อรอซื้อลบดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2016
Daily Technical : แนะนำให้ขายบวก เพื่อรอซื้อลบต่อไปน่าจะปลอดภัยกว่า
(views 159)
“แม้ SET ยังดีดบวกขึ้นได้ดี แต่ก็มีสัญญาณลบทางเทคนิคกดดันต่อเนื่อง ทำให้คาดว่ายังมีสิทธิลุ้นปรับตัวลงใหม่ได้อีก ดังนั้นเราแนะนำให้ขายบวก เพื่อรอซื้อลบต่อไปน่าจะปลอดภัยกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบต่อไปน่าจะเหมาะสมกว่า
(views 169)
“แม้ SET ยังมีสิทธิแกว่งบวกสลับ แต่คาดกรอบบวกยังจำกัด และลุ้นปรับตัวลงต่อได้อีก ดังนั้นเรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบต่อไปน่าจะเหมาะสมกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบไว้ก่อนดีกว่า
(views 134)
“SET ยังมีสิทธิแกว่งตัวผันผวน และปรับย้อนลบต่อได้ ก่อนลุ้นโอกาสพลิกกลับเป็นขาขึ้นรอบใหม่ในช่วงถัดไป ดังนั้นเรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบไว้ก่อนดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบไว้ก่อนดีกว่า
(views 124)
“SET ยังมีสิทธิแกว่งตัวผันผวน และปรับย้อนลบต่อได้ ก่อนลุ้นโอกาสพลิกกลับเป็นขาขึ้นรอบใหม่ในช่วงถัดไป ดังนั้นเรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบไว้ก่อนดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 140)
“คาดว่า SET น่าจะยังแกว่งตัวผันผวน และมีกรอบบวกจำกัด ก่อนลุ้นแรงขายกดดันให้ดัชนีปรับตัวลงต่อตามคาด ดังนั้นเรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2016
Daily Technical : เรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่าอยู่
(views 142)
“แม้ SET ยังกลับมาขยับบวกต่อได้แรงอีก แต่ก็มีแรงขายช่วงบวกกดดันให้เห็น ทำให้โอกาสที่ตลาดจะปรับพักตัวลงก่อนตามคาด ยังเป็นไปได้ ดังนั้นเรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบดีกว่าอยู่...”
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ
(views 160)
“SET ยังแกว่งผันผวนอยู่ในกรอบแกว่งเดิม และมีแรงขายช่วงบวกกดดันอยู่ ทำให้คาดว่ามีสิทธิปรับพักตัวลง ก่อนลุ้นพลิกกลับไปเป็นขาขึ้นรอบใหม่ต่อไป ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ...”
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 146)
“แม้ SET มีจังหวะดีดกลับเป็นบวกได้ แต่ยังอยู่ในกรอบแกว่งเดิม ทำให้ยังมีสิทธิปรับพักตัวลงต่ออีก ก่อนที่จะลุ้นพลิกกลับไปเป็นขาขึ้นรอบใหม่ต่อไป ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกซื้อช่วงลบดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 136)
“คาด SET ยังแกว่งผันผวนและมีสิทธิปรับพักตัวลงต่อได้อีก โดยมีลุ้นไหลลงหา 1360 จุดหรือหลุดต่ำกว่าได้ ก่อนพลิกกลับไปเป็นขาขึ้นรอบใหม่ต่อไป ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกซื้อช่วงลบดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 164)
“ในจังหวะ SET บวกก็ยังมีแรงขายกดดันต่อเนื่อง ทำให้เรายังคาดว่าช่วงนี้กรอบบวกมีจำกัด และต้องระวังกลับไปแกว่งตัวลงต่ออีกตามคาด ดังนั้นยังแนะนำให้รอซื้อช่วงลบดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอซื้อช่วงลบดีกว่า
(views 124)
“คาดว่า SET ยังอยู่ในช่วงแกว่งลง โดยจะมีจังหวะรีบาวด์บวกสลับบ้าง แต่คาดกรอบบวกมีจำกัด และสุดท้ายยังมีแนวโน้มแกว่งตัวลงต่อได้อีกตามคาด ดังนั้นยังแนะนำให้รอซื้อช่วงลบดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2016
Daily Technical : เน้นขายบวก เพื่อรอซื้อลบ โดยมีแนวรับเป้าหมายที่ให้ไว้สำหรับการเลือกหุ้นทยอยซื้อคือ 1360 จุดหรือหลุดต่ำกว่าลงไป
(views 157)
“คาดว่า SET ยังมีลุ้นแกว่งพักตัวลงต่อเนื่องได้อีก ดังนั้นช่วงนี้ยังเน้นขายบวก เพื่อรอซื้อลบ โดยมีแนวรับเป้าหมายที่ให้ไว้สำหรับการเลือกหุ้นทยอยซื้อคือ 1360 จุดหรือหลุดต่ำกว่าลงไป...”
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อในช่วง SET ปรับตัวลงก่อนดีกว่า
(views 134)
“แม้ SET ยังมีจังหวะบวกอีก แต่ก็มีแรงขายช่วงบวกมากขึ้น เราจึงยังแนะนำให้ระวังแรงขายกดดันให้พักตัวไว้ด้วย ดังนั้นยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อในช่วง SET ปรับตัวลงก่อนดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อในช่วง SET ปรับตัวลงก่อนดีกว่า
(views 163)
“SET ยังมีลักษณะแกว่งขึ้น-ลงผันผวนในกรอบจำกัด หลังจากขยับขึ้นมามากแล้ว ทำให้ต้องระวังแรงขายกดดัน ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อในช่วง SET ปรับตัวลงก่อนดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อในช่วง SET แกว่งตัวลงลึกกว่านี้ดีกว่า
(views 142)
“SET ยังแกว่งขึ้น-ลงผันผวนในกรอบจำกัด หลังจากรอบก่อนวิ่งขึ้นมามากแล้ว แสดงถึงแรงขายที่กดดันมากขึ้น ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อในช่วง SET แกว่งตัวลงลึกกว่านี้ดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังน่าหาจังหวะขายลดพอร์ตช่วงบวก เพื่อรอเลือกหุ้นทยอยซื้อกลับช่วงลบเช่นเดิมดีกว่า
(views 132)
“แม้ SET จะพลิกกลับมาขยับบวกต่อได้อีกครั้ง แต่ถือว่ายังมีความเสี่ยงที่จะมีรอบปรับพักฐานอยู่ ดังนั้นยังน่าหาจังหวะขายลดพอร์ตช่วงบวก เพื่อรอเลือกหุ้นทยอยซื้อกลับช่วงลบเช่นเดิมดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2016
Daily Technical : หลังจากขายช่วงบวกไปแล้ว สามารถเลือกหุ้นทยอยซื้อกลับช่วงลบได้ แต่ค่อยๆ ตั้งรับ
(views 178)
“คาดว่า SET เริ่มจะเข้าสู่รอบปรับพักตัวลง แต่ยังเป็นการปรับลงเพื่อรอขึ้นต่อเนื่องอีกครั้งตามคาด ดังนั้นหลังจากขายช่วงบวกไปแล้ว สามารถเลือกหุ้นทยอยซื้อกลับช่วงลบได้ แต่ค่อยๆ ตั้งรับ...”
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำให้เน้นขายมากกว่าซื้อ เพราะถ้าจะซื้อยังรอรับต่ำดีกว่า
(views 134)
“แม้ว่า SET จะขยับขึ้นถึงเป้า 1400 จุดได้เร็วกว่าคาด แต่การขึ้นแบบร้อนแรงทำให้เสี่ยงกับรอบปรับพักตัวกรอบกว้างอยู่ ดังนั้นยังแนะนำให้เน้นขายมากกว่าซื้อ เพราะถ้าจะซื้อยังรอรับต่ำดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังขายบวกต่อเพื่อรอเลือกหุ้นซื้อใหม่ช่วง SET แกว่งลงดีกว่า
(views 138)
“SET บวกขึ้นมาร้อนแรงเกินไปแล้ว ทำให้ต้องระวังแรงขายกดดันให้ปรับพักตัวลงก่อนได้ตามคาดในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังขายบวกต่อเพื่อรอเลือกหุ้นซื้อใหม่ช่วง SET แกว่งลงดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังขายบวกต่อได้ เพื่อรอเลือกหุ้นซื้อใหม่ช่วง SET แกว่งลง
(views 142)
“SET บวกขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรง ทำให้ยังต้องระวังแรงขายกดดันซึ่งมีลุ้นรอบปรับพักตัวลงได้ตามคาดในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังขายบวกต่อได้ เพื่อรอเลือกหุ้นซื้อใหม่ช่วง SET แกว่งลง...”
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังน่าขายบวก เพื่อถือเงินสดไว้รอเลือกหุ้นซื้อช่วง SET ลบต่อไปก่อนดีกว่า
(views 139)
“ในจังหวะ SET บวกยังมีแรงขายกดดันเป็นระยะ ทำให้ยังมีลุ้นรอบปรับพักตัวลงได้ตามคาดเดิม ดังนั้นยังน่าขายบวก เพื่อถือเงินสดไว้รอเลือกหุ้นซื้อช่วง SET ลบต่อไปก่อนดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2016
Daily Technical : ยังน่าขายบวกเพื่อถือเงินสดไว้รอเลือกหุ้นซื้อช่วง SET ลบได้เช่นเดิม
(views 133)
“แม้ SET จะดีดกลับดีกว่าคาด ทำให้มีลุ้นโอกาสขยับบวกต่อได้อีกแต่ยังลุ้นรอบปรับพักตัวลงได้ตามคาดเดิม ดังนั้นยังน่าขายบวกเพื่อถือเงินสดไว้รอเลือกหุ้นซื้อช่วง SET ลบได้เช่นเดิม...”
อ่านเพิ่มเติม
01
มีนาคม
2016
Daily Technical : น่าแบ่งส่วนทยอยขายช่วง SET บวก เพื่อถือเงินสดไว้ก่อนแล้วรอจังหวะเลือกหุ้นกลับเข้าซื้อช่วง SET ลบลงต่อเนื่องสักพัก
(views 158)
“SET เริ่มอ่อนตัวลง ซึ่งคาดว่าจะยังปรับพักตัวลงต่อได้ ดังนั้นยังน่าแบ่งส่วนทยอยขายช่วง SET บวก เพื่อถือเงินสดไว้ก่อนแล้วรอจังหวะเลือกหุ้นกลับเข้าซื้อช่วง SET ลบลงต่อเนื่องสักพัก...”
อ่านเพิ่มเติม
29
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : แนะนำให้แบ่งส่วนทยอยขายช่วง SET บวกไว้ก่อนเพื่อลดความเสี่ยง ในขณะที่ถ้าจะกลับเข้าซื้อน่ารอให้ตลาดแกว่งตัวลบสักพักก่อนดีกว่า
(views 135)
“เนื่องจากยังต้องระวังการปรับพักตัวของตลาด ดังนั้นจึงแนะนำให้แบ่งส่วนทยอยขายช่วง SET บวกไว้ก่อนเพื่อลดความเสี่ยง ในขณะที่ถ้าจะกลับเข้าซื้อน่ารอให้ตลาดแกว่งตัวลบสักพักก่อนดีกว่า!!!”
อ่านเพิ่มเติม
26
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : จังหวะซื้อยังแนะนำให้รอตลาดแกว่งตัวลบสักพักก่อนดีกว่า
(views 137)
“ถัดจากนี้ยังแนะนำให้แบ่งส่วนทยอยขายช่วง SET บวกเช่นเดิมเพราะมีความเสี่ยงกับการปรับพักตัวลงกรอบกว้างได้ ในขณะที่จังหวะซื้อยังแนะนำให้รอตลาดแกว่งตัวลบสักพักก่อนดีกว่า!!!”
อ่านเพิ่มเติม
25
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : ต้องระวังการปรับพักตัวในกรอบกว้าง จึงแนะนำทยอยขายช่วงบวก
(views 178)
“SET ขยับขึ้นมาแกว่งตัวในกรอบ 1320-1340 จุดแล้ว และเริ่มเข้าใกล้แนวต้านที่คาดว่ามีนัยสำคัญแถว 1340-1350 จุดด้วย ดังนั้นต้องระวังการปรับพักตัวในกรอบกว้าง จึงแนะนำทยอยขายช่วงบวก!!”
อ่านเพิ่มเติม
24
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : จากเดิมที่แนะนำ ‘ลงซื้อ-ขึ้นถือ’ ให้เปลี่ยนเป็น ‘ลงซื้อ-ขึ้นขาย’ แทน
(views 147)
“คาดระยะสั้น SET จะเริ่มผันผวนมากขึ้น และแม้จะขึ้นต่อได้ แต่ก็ต้องระวังแรงขายกดดันให้พักตัวลงในกรอบกว้างด้วย ดังนั้นจากเดิมที่แนะนำ ‘ลงซื้อ-ขึ้นถือ’ ให้เปลี่ยนเป็น ‘ลงซื้อ-ขึ้นขาย’ แทน”
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : หลังจากซื้อแล้วยังเน้นถือ เพื่อรอขายแถว 1340-1350 จุดหรือใกล้เคียง แต่ยังไม่น่าซื้อไล่ราคาโดยเฉพาะถ้าบวกแรง.
(views 140)
“คาด SET ยังบวกต่อได้ แต่อาจมีจังหวะผันผวนสลับ ดังนั้น หลังจากซื้อแล้วยังเน้นถือ เพื่อรอขายแถว 1340-1350 จุดหรือใกล้เคียง แต่ยังไม่น่าซื้อไล่ราคาโดยเฉพาะถ้าบวกแรง...”
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : ยังน่าสนใจเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือต่อเนื่องเช่นเดิม
(views 153)
“SET เริ่มมีจังหวะขยับบวกต่อ แม้ว่าอาจจะยังผันผวนบ้าง แต่คาดว่ากรอบลบมีจำกัด ดังนั้นยังน่าสนใจเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือต่อเนื่องเช่นเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
18
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : หลังจากเลือกหุ้นซื้อช่วงลบแล้ว แนะนำให้เน้นถือต่อเนื่องเช่นเดิม
(views 163)
“SET มีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุน หลังจากช่วงนี้แกว่งทรงตัวได้ดีขึ้น ทำให้คาดว่าดัชนีกำลังจะขยับบวกต่อได้ตามคาด ดังนั้นหลังจากเลือกหุ้นซื้อช่วงลบแล้ว แนะนำให้เน้นถือต่อเนื่องเช่นเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
17
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : ยังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบได้ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อเช่นเดิม
(views 177)
“แม้ SET ยังมีจังหวะแกว่งตัวผันผวนและอ่อนแอลงอีก แต่เราคาดว่ากรอบลบจำกัด ก่อนลุ้นขยับบวกต่อเนื่องได้ตามคาด ดังนั้นยังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบได้ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อเช่นเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
16
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : หลังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบแล้ว ยังเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อเช่นเดิม
(views 143)
“SET เริ่มมีจังหวะดีดขึ้นหลังสัปดาห์ที่แล้วพักลงพอควร ซึ่งอาจเห็นดัชนีผันผวนบ้างแต่ยังมีลุ้นขยับบวกต่อเนื่องได้ ดังนั้นหลังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบแล้ว ยังเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อเช่นเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : หลังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบแล้ว ถัดจากนี้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อเช่นเดิม
(views 191)
“หลังจากสัปดาห์ที่แล้ว SET พักตัวลงพอควร ซึ่งเราคาดว่าเป็นการปรับตัวตามรอบก่อนลุ้นขึ้นต่อตามคาดเดิม ดังนั้นหลังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบแล้ว ถัดจากนี้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อเช่นเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
12
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อเช่นเดิม
(views 155)
“แม้ SET พักตัวลงแรง แต่ยังมองว่าเป็นการปรับพักตามรอบก่อนลุ้นขึ้นต่อตามคาดเดิม จึงยังแนะนำเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อเช่นเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
11
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : ซื้อแล้วเน้นถือไว้เช่นเดิม
(views 162)
“แม้ SET ยังมีแรงซื้อกลับให้เห็น แต่ก็ต้องระวังจังหวะปรับพักอยู่ จึงยังแนะนำรอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบเช่นเดิม แต่สุดท้ายคาดว่ามีลุ้นขยับขึ้นไปสูงกว่า 1320 จุดได้ ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือไว้เช่นเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
10
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : ตลาดปรับลงยังน่าสนใจเลือกหุ้นทยอยซื้อ แล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้เช่นเดิม
(views 159)
“คาด SET แค่ปรับพักตัวช่วงสั้นในกรอบจำกัด ก่อนลุ้นขยับขึ้นไปสูงกว่า 1320 จุดได้ในช่วงถัดไป ดังนั้นตลาดปรับลงยังน่าสนใจเลือกหุ้นทยอยซื้อ แล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้เช่นเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
09
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : ตลาดปรับลงยังเลือกหุ้นซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องได้เช่นเดิม
(views 141)
“คาด SET มีสิทธิพักตัวช่วงสั้นในกรอบจำกัด ก่อนลุ้นขยับขึ้นหาเป้าหมาย 1350 จุดหรือใกล้เคียงต่อไปในช่วงหน้า ดังนั้นตลาดปรับลงยังเลือกหุ้นซื้อแล้วเน้นถือต่อเนื่องได้เช่นเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : อ่อนตัวเลือกหุ้นซื้อแล้วเน้นถือต่อ
(views 148)
“คาด SET ยังอยู่ในช่วงแกว่งบวกต่อเนื่อง เพื่อลุ้นขยับขึ้นหาเป้าหมาย 1350 จุดหรือใกล้เคียงต่อไป แม้ว่าอาจพักตัวระหว่างทางบ้างแต่กรอบลบแคบ ดังนั้นอ่อนตัวเลือกหุ้นซื้อแล้วเน้นถือต่อ…”
อ่านเพิ่มเติม
05
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : ยังเน้นถือเพื่อรอขึ้นหา 1350 จุดหรือใกล้เคียง ส่วนอ่อนตัวยังเลือกหุ้นซื้อได้
(views 160)
“แม้ SET ยังผันผวนในช่วงบวกและอาจอ่อนตัวบ้าง แต่คาดกรอบลบจำกัด โดยลุ้นโอกาสขยับบวกต่อได้ตามคาด ดังนั้นยังเน้นถือเพื่อรอขึ้นหา 1350 จุดหรือใกล้เคียง ส่วนอ่อนตัวยังเลือกหุ้นซื้อได้…”
อ่านเพิ่มเติม
04
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : หลังจากเลือกหุ้นซื้อช่วงลบแล้ว แนะนำให้เน้นถือเพื่อรอขยับบวกขึ้นหา 1350 จุด
(views 173)
“หลัง SET ปรับพักตัวลงพอควรแล้ว และเริ่มมีแรงซื้อดันกลับ ทำให้คาดว่ากำลังจะแกว่งบวกต่อตามคาด ดังนั้นหลังจากเลือกหุ้นซื้อช่วงลบแล้ว แนะนำให้เน้นถือเพื่อรอขยับบวกขึ้นหา 1350 จุด...”
อ่านเพิ่มเติม
03
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : เลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อสะสมต่อ แล้วถือเพื่อรอรอบแกว่งบวก
(views 154)
“SET ยังปรับพักตัวย้อนลบได้ แต่คาดว่าเป็นการพักฐานช่วงสั้นก่อนลุ้นแกว่งบวกต่อเนื่องในช่วงถัดไป จึงถือเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อสะสมต่อ แล้วถือเพื่อรอรอบแกว่งบวก...”
อ่านเพิ่มเติม
02
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : เลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อสะสมต่อ เพื่อถือไว้รอรอบแกว่งบวกต่อเนื่องในช่วงถัดไปตามคาดเดิม
(views 174)
“คาด SET ยังผันผวนและปรับพักตัวย้อนลบได้ แต่ถือเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อสะสมต่อ เพื่อถือไว้รอรอบแกว่งบวกต่อเนื่องในช่วงถัดไปตามคาดเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
01
กุมภาพันธ์
2016
Daily Technical : ยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบเช่นเดิม
(views 185)
“SET เริ่มมีจังหวะบวกจริงจังมากขึ้น ทำให้ยังน่าถือต่อเนื่อง เพื่อรอขายสูงได้ตามคาดเดิม แต่ระหว่างทางต้องระวังผันผวนและย้อนลบ ดังนั้นยังน่ารอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบเช่นเดิม…”
อ่านเพิ่มเติม
29
มกราคม
2016
Daily Technical : ซื้อลบแล้วเน้นถือเพื่อรอขายสูง.
(views 157)
“วานนี้ SET ยังผันผวนและย้อนลบให้เห็น แต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนหนักแน่นพอควร ทำให้เรายังคาดว่ากรอบลบมีจำกัด และลุ้นแกว่งบวกขึ้นต่อได้ไม่ยาก ดังนั้นซื้อลบแล้วเน้นถือเพื่อรอขายสูง...”
อ่านเพิ่มเติม
28
มกราคม
2016
Daily Technical : ยังรอเลือกหุ้นซื้อในจังหวะลบได้เช่นเดิม แต่ซื้อแล้วยังน่าเน้นถือเพื่อรอขายสูง
(views 157)
“แม้ว่า SET จะเริ่มมีจังหวะรีบาวด์ขึ้นได้ตามคาด แต่ยังมีสิทธิแกว่งผันผวนและย้อนลบในกรอบแคบให้เห็น ดังนั้นยังรอเลือกหุ้นซื้อในจังหวะลบได้เช่นเดิม แต่ซื้อแล้วยังน่าเน้นถือเพื่อรอขายสูง...”
อ่านเพิ่มเติม
27
มกราคม
2016
Daily Technical : เลือกหุ้นซื้อช่วงลบไปแล้วแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอขายสูง แต่ถ้าจะซื้อช่วงบวกยังต้องระวัง
(views 166)
“หลัง SET ได้ปรับพักตัวบ้างแล้ว และยังมีแรงซื้อหนุนได้ดีอยู่ ทำให้คาดว่ากำลังจะลุ้นรีบาวด์ขึ้นต่อ ดังนั้นเลือกหุ้นซื้อช่วงลบไปแล้วแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอขายสูง แต่ถ้าจะซื้อช่วงบวกยังต้องระวัง...”
อ่านเพิ่มเติม
26
มกราคม
2016
Daily Technical : สำหรับเทรดดิ้งสั้นหลังจากขายช่วงบวกแล้ว รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบได้ ขณะที่ส่วนลงทุนยังเน้นซื้อแล้วถือต่อ...
(views 171)
“SET กลับมาปรับพักตัวลงอีกครั้ง แต่คาดว่ากรอบลบยังจำกัดก่อนลุ้นบวกต่อ ดังนั้นสำหรับเทรดดิ้งสั้นหลังจากขายช่วงบวกแล้ว รอเลือกหุ้นซื้อช่วงลบได้ ขณะที่ส่วนลงทุนยังเน้นซื้อแล้วถือต่อ...”
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2016
Daily Technical : เทรดดิ้งกรอบกว้างจึงยังเน้นถือต่อเนื่องได้ แต่เทรดดิ้งสั้นก็ยังต้องตามระวังแรงขายด้วย!!
(views 143)
"SET เริ่มดีดบวกจริงจังและสามารถแกว่งตัวเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยระดับต่างๆ ทำให้ยังมีลุ้นขึ้นต่อ ดังนั้น เทรดดิ้งกรอบกว้างจึงยังเน้นถือต่อเนื่องได้ แต่เทรดดิ้งสั้นก็ยังต้องตามระวังแรงขายด้วย!!"
อ่านเพิ่มเติม
22
มกราคม
2016
Daily Technical : เทรดดิ้งสั้นยังน่าใช้วิธีลงซื้อ-ขึ้นขายไว้ก่อน แต่ถ้าเป็นส่วนลงทุน หรือถือลุ้นเทรดดิ้งกรอบกว้างได้ หลังจากซื้อช่วงลบแล้วเน้นถือต่อเนื่อง!
(views 189)
“SET ยังแกว่งตัวผันผวนโดยมีจังหวะบวก-ลบสลับ ทำให้เทรดดิ้งสั้นยังน่าใช้วิธีลงซื้อ-ขึ้นขายไว้ก่อน แต่ถ้าเป็นส่วนลงทุน หรือถือลุ้นเทรดดิ้งกรอบกว้างได้ หลังจากซื้อช่วงลบแล้วเน้นถือต่อเนื่อง!”
อ่านเพิ่มเติม
21
มกราคม
2016
Daily Technical : เทรดดิ้งสั้นยังใช้วิธีลงซื้อ-ขึ้นขายไว้ก่อน แต่ถ้าเป็นส่วนลงทุน หรือถือลุ้นเทรดดิ้งกรอบกว้างได้ ก็ยังสามารถซื้อช่วงลบแล้วเน้นถือต่อเนื่อง!
(views 151)
“ช่วงนี้ยังต้องระวังการแกว่งตัวผันผวนของ SET ดังนั้นเทรดดิ้งสั้นยังใช้วิธีลงซื้อ-ขึ้นขายไว้ก่อน แต่ถ้าเป็นส่วนลงทุน หรือถือลุ้นเทรดดิ้งกรอบกว้างได้ ก็ยังสามารถซื้อช่วงลบแล้วเน้นถือต่อเนื่อง!”
อ่านเพิ่มเติม
20
มกราคม
2016
Daily Technical : ตลาดปรับลงยังเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้ออยู่
(views 145)
“แม้ว่ายังต้องระวังแรงขายกดดันให้ SET แกว่งผันผวนและอ่อนตัวลงอีกตามคาด แต่ก็มีลุ้นกรอบลบจำกัด และกลับไปดีดบวกใหม่ได้ในช่วงถัดไป ดังนั้นตลาดปรับลงยังเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้ออยู่...”
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2016
Daily Technical : เน้นถือต่อเพื่อรอขายสูงได้ แต่ไม่แนะนำให้ซื้อไล่ราคาช่วงบวก
(views 146)
“หลัง SET พักตัวลงมาแล้วยังมีแรงซื้อดันกลับ ทำให้มีสิทธิรีบาวด์เป็นบวก แต่ยังต้องระวังแกว่งผันผวนและอ่อนตัวลงอีก ดังนั้นเน้นถือต่อเพื่อรอขายสูงได้ แต่ไม่แนะนำให้ซื้อไล่ราคาช่วงบวก...”
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2016
Daily Technical : ยังน่าสนใจเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือต่อไว้ก่อนเช่นเดิม
(views 156)
“แม้ SET ยังผันผวนและอ่อนแอลงอีกครั้ง แต่คาดว่าเป็นการปรับลงเพื่อเรียกแรงซื้อเข้ามาหนุนให้เปลี่ยนเป็นตลาดขาขึ้นได้ ดังนั้นยังน่าสนใจเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือต่อไว้ก่อนเช่นเดิม...”
อ่านเพิ่มเติม
15
มกราคม
2016
Daily Technical : เลือกหุ้นซื้อลบแล้ว เน้นถือต่อได้
(views 172)
“SET พักตัวจากแนวต้านลงมา แต่ก็ยังแกว่งทรงตัวเหนือแนวรับได้ดี ทำให้ยังคาดว่ากรอบลบค่อนข้างจำกัด และมีลุ้นพลิกกลับไปขยับขึ้นต่อได้ตามคาด ดังนั้นเลือกหุ้นซื้อลบแล้ว เน้นถือต่อได้...”
อ่านเพิ่มเติม
14
มกราคม
2016
Daily Technical : เทรดดิ้งสั้นถ้าขายบวกไปแล้ว ก็เตรียมรอเลือกหุ้นซื้อลบ...ซื้อแล้วเน้นถือต่อก่อน
(views 171)
“หลัง SET รีบาวด์ขึ้นแรง ก็มีสิทธิที่จะปรับพักตัวลงบ้าง แต่คาดกรอบลบจำกัด และลุ้นกลับไปขึ้นต่อได้ ดังนั้นเทรดดิ้งสั้นถ้าขายบวกไปแล้ว ก็เตรียมรอเลือกหุ้นซื้อลบ...ซื้อแล้วเน้นถือต่อก่อน!!”
อ่านเพิ่มเติม
13
มกราคม
2016
Daily Technical : เน้นถือต่อเพื่อรอขายสูง แต่ต้องระวังการแกว่งผันผวนด้วย เทรดดิ้งสั้นจึงหาจังหวะทำกำไรตามรอบได้
(views 160)
SET เริ่มมีจังหวะรีบาวด์ขึ้นได้ดี ซึ่งคาดว่าดัชนีจะยังแกว่งบวกต่อเนื่องได้ตามคาด จึงน่าเน้นถือต่อเพื่อรอขายสูง แต่ต้องระวังการแกว่งผันผวนด้วย เทรดดิ้งสั้นจึงหาจังหวะทำกำไรตามรอบได้
อ่านเพิ่มเติม
12
มกราคม
2016
Daily Technical : ยังเน้นถือเพื่อรอทำกำไรที่สูงได้ แต่ไม่แนะนำให้ซื้อไล่ราคามากนัก
(views 175)
"วานนี้ SET ยังทำจุดต่ำสุดใหม่อีก แต่ก็มีแรงซื้อกลับได้ดี ทำให้เรายังมองว่าตลาดมีลุ้นพลิกกลับไปแกว่งบวกได้ตามคาด ดังนั้นยังเน้นถือเพื่อรอทำกำไรที่สูงได้ แต่ไม่แนะนำให้ซื้อไล่ราคามากนัก..."
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ เพื่อเน้นถือต่อเนื่องไว้ได้
(views 157)
แม้ SET ยังมีสิทธิแกว่งผันผวนและย้อนลบได้อีก แต่คาดว่ากรอบลบจำกัด และลุ้นพลิกกลับไปแกว่งตัวขึ้นตามคาดได้ในช่วงต่อไป ดังนั้น ยังแนะนำเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ เพื่อเน้นถือต่อเนื่องไว้ได้
อ่านเพิ่มเติม
08
มกราคม
2016
Daily Technical : ยังแนะนำเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้ดีกว่า.
(views 176)
“แม้ SET ยังมีจังหวะปรับตัวลงรุนแรงให้เห็นอีก แต่คาดว่าเป็นการปรับลงช่วงท้าย ก่อนที่ใกล้จะพลิกกลับไปแกว่งตัวขึ้นตามคาดแล้ว ดังนั้นยังแนะนำเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือต่อเนื่องไว้ดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
07
มกราคม
2016
Daily Technical : SET จะดีดขึ้นได้ แต่แรงซื้อไม่หนักแน่น และมีจังหวะทำจุดต่ำใหม่ให้เห็น
(views 159)
“แม้วานนี้ SET จะดีดขึ้นได้ แต่แรงซื้อไม่หนักแน่น และมีจังหวะทำจุดต่ำใหม่ให้เห็น จึงยังต้องระวังการแกว่งผันผวนและย้อนลบอีก แต่คาดกรอบลบจำกัดและยังมีสิทธิรีบาวด์ขึ้นต่อตามคาดได้...”
อ่านเพิ่มเติม
06
มกราคม
2016
Daily Technical : หลังจากเลือกหุ้นซื้อลบแล้ว ยังเน้นถือเพื่อรอขายสูงต่อไป!
(views 171)
“SET ยังแกว่งตัวค่อนข้างอ่อนแอ แต่คาดว่ากรอบลบน่าจะเริ่มจำกัดมากขึ้น ก่อนลุ้นโอกาสพลิกกลับไปขยับบวกได้ตามคาด ดังนั้นหลังจากเลือกหุ้นซื้อลบแล้ว ยังเน้นถือเพื่อรอขายสูงต่อไป!”
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2016
Daily Technical : ยังเน้นถือเพื่อรอขายสูงได้ โดยช่วง SET ปรับลงก็สามารถทยอยซื้อได้ แต่ต้องเลือกหุ้น
(views 164)
แม้ SET จะย้อนปรับตัวลงแรงอีกครั้ง แต่ยังคาดว่าใกล้จะมีลุ้นรอบรีบาวน์ขึ้นได้ตามคาดเดิมแล้ว ดังนั้นยังเน้นถือเพื่อรอขายสูงได้ โดยช่วง SET ปรับลงก็สามารถทยอยซื้อได้ แต่ต้องเลือกหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2016
Daily Technical : ต้นปีนี้ยังมีลุ้นโอกาสขยับบวกต่อ
(views 181)
“ปลายปีก่อน SET เริ่มมีจังหวะรีบาวด์ขึ้นมาแกว่งทรงตัวได้ดีบ้างแล้ว ทำให้คาดว่าต้นปีนี้ยังมีลุ้นโอกาสขยับบวกต่อได้ตามคาดเดิมดังนั้นยังเน้นถือเพื่อรอขายสูงได้ แต่ถ้าจะซื้อควรรอช่วงอ่อนตัว...”
อ่านเพิ่มเติม
30
ธันวาคม
2015
Daily Technical : SET ยังปรับพักตัวย้อนลบอีกวานนี้ แต่ก็มีกรอบลบจำกัดและมีลักษณะแกว่งทรงตัวได้ดี
(views 184)
“แม้ว่า SET ยังปรับพักตัวย้อนลบอีกวานนี้ แต่ก็มีกรอบลบจำกัดและมีลักษณะแกว่งทรงตัวได้ดี พร้อมทั้งมีแรงซื้อหนุนอยู่ ทำให้เรายังคาดว่ามีลุ้นโอกาสที่ SET จะขยับกลับไปบวกต่อได้ตามคาด…”
อ่านเพิ่มเติม
29
ธันวาคม
2015
Daily Technical : เน้นถือเพื่อรอขายสูง แต่ถ้าจะซื้อควรรอลบ
(views 177)
“SET ยังแกว่งทรงตัวได้ดี แม้ว่าจะผันผวนและย้อนลบให้เห็นบ้างทำให้คาดว่ากรอบลบมีจำกัด และลุ้นโอกาสขยับบวกขึ้นต่อได้ตามคาดอยู่ ดังนั้นเน้นถือเพื่อรอขายสูง แต่ถ้าจะซื้อควรรอลบ...”
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2015
Daily Technical : ยังเน้นถือรอต่อเพื่อรอขายสูง แต่ไม่แนะนำให้ซื้อไล่ราคา
(views 180)
“แม้ SET ยังแกว่งตัวผันผวนและย้อนลบให้เห็นบ้าง แต่คาดว่ากรอบลบยังจำกัด และมีลุ้นโอกาสขยับบวกขึ้นต่อได้ตามคาดเดิมดังนั้นยังเน้นถือรอต่อเพื่อรอขายสูง แต่ไม่แนะนำให้ซื้อไล่ราคา!!”
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2015
Daily Technical : ยังเน้นถือรอต่อเพื่อรอขายสูง ส่วนถ้าจะเลือกหุ้นซื้อควรรอช่วงอ่อนตัวดีกว่า
(views 180)
“แม้ว่า SET อาจจะยังแกว่งผันผวนให้เห็นบ้าง แต่คาดว่ายังมีลุ้นโอกาสขยับบวกขึ้นต่อได้ ดังนั้นยังเน้นถือรอต่อเพื่อรอขายสูง ส่วนถ้าจะเลือกหุ้นซื้อควรรอช่วงอ่อนตัวดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
24
ธันวาคม
2015
Daily Technical : เน้นถือรอขายสูงได้ ส่วนถ้าจะเลือกหุ้นซื้อควรรอช่วงอ่อนตัว!
(views 181)
“SET ยังมีลุ้นแกว่งบวกขึ้นต่อได้ หลังจากที่ผ่านมาไหลลงมาแรงและเร็วพอควรแล้ว แต่ต้องระวังผันผวนระหว่างทางด้วย ดังนั้นเน้นถือรอขายสูงได้ ส่วนถ้าจะเลือกหุ้นซื้อควรรอช่วงอ่อนตัว!”
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2015
Daily Technical : เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ แล้วยังเน้นถือไว้ก่อน
(views 174)
“แม้ SET ยังขยับขึ้นต่อได้ไม่ดีนัก และมีจังหวะย้อนลบลงอีก แต่ก็ยังอยู่ในรูปแบบแกว่งทรงตัว ทำให้ยังคาดว่ามีลุ้นรอบรีบาวด์ในช่วงถัดไปได้ ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ แล้วยังเน้นถือไว้ก่อน...”
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2015
Daily Technical : เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือไว้ก่อนได้
(views 189)
“แม้ SET ยังปรับลงรุนแรงจากการไหลลงของหุ้นกลุ่มสื่อสารเป็นหลัก แต่ภาพรวมยังลุ้นแกว่งทรงตัว เพื่อรอรอบรีบาวด์ในช่วงถัดไปได้ ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือไว้ก่อนได้...”
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2015
Daily Technical : เลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบแล้วถือเพื่อรอขายสูงในรอบถัดไปได้เช่นเดิม...
(views 160)
“แม้ SET ยังมีสิทธิอ่อนตัวลงได้อีก แต่คาดว่าจะเป็นลักษณะแกว่งทรงตัว เพื่อลุ้นรอบรีบาวด์ต่อไปได้ ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบแล้วถือเพื่อรอขายสูงในรอบถัดไปได้เช่นเดิม...”
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2015
Daily Technical : เน้นถือเพื่อรอขายสูง
(views 166)
“SET มีสิทธิผันผวนบวก-ลบสลับได้ จึงไม่จำเป็นต้องซื้อไล่ราคาช่วงบวก แต่รอเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบเป็นหลัก แล้วเน้นถือเพื่อรอขายสูง เพราะยังคาดหมายโอกาสขยับบวกต่อในช่วงถัดไป...”
อ่านเพิ่มเติม
17
ธันวาคม
2015
Daily Technical : เน้นถือเพื่อรอขายสูง และเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัวได้
(views 166)
“แม้ว่า SET ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวผันผวนบวก-ลบสลับ แต่คาดว่าจะเริ่มมีลักษณะทรงตัวเพื่อรอจังหวะแกว่งบวกขึ้นต่อได้ตามคาดดังนั้นยังเน้นถือเพื่อรอขายสูง และเลือกหุ้นซื้อช่วงอ่อนตัวได้…”
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2015
Daily Technical : ต้องระวังแกว่งจึงน่ารอซื้อช่วงอ่อน…
(views 169)
“SET มีจังหวะดีดกลับขึ้นแรง หลังดัชนีไหลลงมาลึกแล้ว ทำให้มีลุ้นโอกาสเข้าสู่ช่วงแกว่งบวกกรอบกว้างตามที่เคยคาดไว้ได้ ดังนั้นยังเน้นถือเพื่อรอขายสูง แต่ต้องระวังแกว่งจึงน่ารอซื้อช่วงอ่อน…”
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2015
Daily Technical : เน้นถือไว้ก่อน
(views 162)
“แม้ SET ยังไหลลงแรงต่อเนื่อง แต่ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงตลาดไว้ให้เห็นบ้าง ทำให้ยังคาดว่าใกล้มีลุ้นโอกาสพลิกกลับไปแกว่งบวกกรอบกว้างได้ในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังเน้นถือไว้ก่อนได้...”
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2015
Daily Technical : รอขายในช่วงตลาดบวกดีกว่า
(views 201)
“SET ไหลลงแรงต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าจะยังลงได้อีก แต่คาดว่าใกล้มีลุ้นโอกาสพลิกกลับไปแกว่งบวกกรอบกว้างได้ในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังแนะนำให้เน้นถือไว้ก่อน เพื่อรอขายในช่วงตลาดบวกดีกว่า…”
อ่านเพิ่มเติม
11
ธันวาคม
2015
Daily Technical : SET ไหลลงต่อเนื่อง แต่มีสิทธิเป็นช่วงท้ายของขาลง
(views 161)
แม้ว่า SET ยังไหลลงต่อเนื่อง แต่คาดว่ามีสิทธิเป็นช่วงท้ายของตลาดขาลง
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2015
Daily Technical : แนะนำให้รอขายบวก!
(views 207)
“SET ไหลลงมาลึกเร็วกว่าคาด โดยเฉพาะถ้าหลุดต่ำกว่า 1300 จุดลงไปก็จะยิ่งน่าสนใจเลือกหุ้นกลับเข้าซื้อรอบใหม่ เพราะคาดว่าเป็นช่วงท้ายของตลาดขาลงแล้ว ส่วนที่ติดอยู่ยังแนะนำให้รอขายบวก!”
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2015
Daily Technical : ยังไม่แนะนำให้เทรดดิ้งใหม่
(views 169)
SET ยังอ่อนแอโดยไม่มีปัจจัยบวกช่วยหนุน ทำให้มีสิทธิปรับตัวลงต่อได้ จึงยังไม่แนะนำให้เทรดดิ้งใหม่ แต่ไหลลงมาลึกแล้วทำให้คาดว่าจะมีรอบรีบาวด์ขึ้นสลับ ดังนั้นยังถือรอขายช่วงบวกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2015
Daily Technical : SET ยังอ่อนแอ
(views 154)
SET ยังอ่อนแอ ทำให้มีสิทธิปรับตัวลงต่อ แต่ระยะสั้นคาดมีลุ้นจังหวะรีบาวด์
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2015
Daily Technical : คาดว่ายังมีลุ้นจังหวะรีบาวด์ขึ้นสลับ
(views 171)
SET ยังปรับตัวลงแรงในลักษณะอ่อนแอกว่าคาดมาก ทำให้เสี่ยงต่อการที่จะยังต้องแกว่งตัวลงต่อเนื่องอีกพักใหญ่ แต่คาดว่ายังมีลุ้นจังหวะรีบาวด์ขึ้นสลับ ดังนั้นแนะนำให้รอขายช่วงบวกต่อได้
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2015
Daily Technical : ดังนั้นยังแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอขายช่วงบวก
(views 149)
“แม้ SET ยังแกว่งตัวอ่อนแอต่อเนื่อง แต่ก็มีลักษณะทรงตัวได้ดีขึ้นทำให้ยังมีลุ้นโอกาสรีบาวด์กลับไปแกว่งบวกได้ตามคาด ดังนั้นยังแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอขายช่วงบวกดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2015
Daily Technical : เน้นถือเพื่อรอขายบวกต่อไป
(views 161)
คาด SET ยังมีลุ้นโอกาสรีบาวด์กลับไปแกว่งบวก เพราะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงอ่อนตัวลงต่อ แต่ก็มีแรงซื้อหนุนให้แกว่งทรงตัวได้อยู่ ดังนั้นยังแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอขายบวกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : เน้นเพียงถือเพื่อรอขายช่วงบวก
(views 148)
สัปดาห์ที่แล้ว SET ปรับตัวลงแรงพอควรแล้ว คาดว่าใกล้ที่จะเข้าสู่รอบรีบาวด์ขึ้นได้ แต่ยังต้องระวังการแกว่งผันผวน จึงเน้นเพียงถือเพื่อรอขายช่วงบวกเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : เน้นถือต่อเพื่อรอขายบวกได้
(views 168)
“SET ปรับตัวลงอ่อนแอกว่าคาด ดังนั้นแม้ว่ายังมีลุ้นรอบรีบาวด์ขึ้นได้ในเร็วๆ นี้ แต่คงต้องพิจารณาจังหวะขายทำกำไรที่เร็วกว่าคาดเดิม ดังนั้นเน้นถือต่อเพื่อรอขายบวกได้ แต่เข้าเทรดดิ้งต้องระวัง!”
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : แนะนำให้เน้นถือต่อไว้ก่อน
(views 170)
“แม้ SET ยังปรับตัวลงต่อ แต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงตลาดเป็นระยะ ทำให้เรายังคาดว่ากรอบลบน่าจะค่อนข้างจำกัด และมีลุ้นบวกต่อได้ตามเป้าหมายเดิมอยู่ ดังนั้นแนะนำให้เน้นถือต่อไว้ก่อน...”
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : เลือกหุ้นซื้อแล้วยังแนะนำให้เน้นถือต่อไว้ก่อน
(views 178)
“SET ยังแกว่งผันผวนและปรับย้อนลบ แต่เรายังคาดว่ากรอบลบน่าจะค่อนข้างจำกัด และยังลุ้นบวกต่อได้ตามเป้าหมายเดิม ดังนั้นหลังจากเลือกหุ้นซื้อแล้วยังแนะนำให้เน้นถือต่อไว้ก่อนดีกว่า...”
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : เน้นถือรอขายสูง แต่ไม่ซื้อไล่ราคาช่วงบวก
(views 213)
“แม้ SET ยังผันผวนและปรับย้อนลงจากแนวต้านเส้น SMA.25 วันแถว 1403 จุด แต่คาดกรอบลบยังจำกัดและลุ้นบวกต่อได้ตามเป้าหมายเดิม ดังนั้นเน้นถือรอขายสูง แต่ไม่ซื้อไล่ราคาช่วงบวก...”
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : SET พลิกกลับมารีบาวด์ขึ้นได้อีกครั้ง
(views 161)
Daily Technical : SET พลิกกลับมารีบาวด์ขึ้นได้อีกครั้งและยังมีลุ้นโอกาสแกว่งบวกขึ้นต่อได้ตามเป้าเดิม
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : รอขายสูง แต่ไม่ซื้อไล่ราคาช่วงบวก
(views 149)
SET ดีดขึ้นได้อีกครั้ง แต่ก็ยังมีแรงขายกดดันให้ผันผวน จึงอาจจะยังเห็นย้อนลบอยู่ แต่คาดกรอบลบจำกัด และยังลุ้นพลิกกลับไปบวกต่อเนื่องได้ ดังนั้นเน้นถือรอขายสูง แต่ไม่ซื้อไล่ราคาช่วงบวก
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : เน้นถือรอขายสูง แต่ไม่แนะนำให้ซื้อไล่ราคา
(views 182)
“SET ยังกลับมาปรับตัวลงแรงอีก แต่ก็มีลักษณะทรงตัวในกรอบอยู่โดยคาดว่ากรอบลบจำกัด และยังลุ้นโอกาสพลิกบวกขึ้นได้ตามคาดเดิม ดังนั้นเน้นถือรอขายสูง แต่ไม่แนะนำให้ซื้อไล่ราคาช่วงบวก...”
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : เน้นถือรอขายสูง
(views 159)
“แม้ SET จะแกว่งผันผวนและย้อนลบได้บ้าง แต่คาดกรอบลบจำกัดและลุ้นโอกาสแกว่งบวกต่อได้ตามคาดเดิม ดังนั้นจึงเน้นถือรอขายสูง แต่ถ้าจะเข้าซื้อต้องระวังการแกว่งย้อนระหว่างทางด้วย...”
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : ระวังการแกว่งระหว่างทางด้วย
(views 178)
SET มีจังหวะดีดกลับขึ้นได้ดี หลังช่วงที่ผ่านมาพักตัวลงพอควรแล้ว โดยคาดว่าจะอยู่ในช่วงแกว่งบวกต่อเนื่องได้ตามคาด จึงเน้นถือรอขาย แต่ถ้าเข้าซื้อต้องระวังการแกว่งระหว่างทางด้วย...
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : ลุ้นพลิกเป็นบวกได้ช่วงถัดไป
(views 182)
แม้ SET ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว ทำให้มีสิทธิแกว่งด้านลบต่อเนื่องแต่รูปแบบกราฟดัชนีและ Indicators ระยะกลางยังดูดีอยู่ ทำให้คาดว่ากรอบลบจำกัด และลุ้นพลิกเป็นบวกได้ช่วงถัดไป จึงถือรอต่อ...
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : ลุ้นขยับบวกขึ้นตามคาดได้อยู่
(views 181)
“หลัง SET ปรับตัวลงมาพอควรแล้ว แต่รูปแบบกราฟ SET และ Indicators ยังไม่เสียอาการมากนัก ทำให้ยังคาดว่ากรอบลบจำกัด และลุ้นขยับบวกขึ้นตามคาดได้อยู่ ดังนั้นเน้นถือรอไว้ก่อนเช่นเดิม”
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : เน้นถือเพื่อรอขายสูงไว้ก่อนได้
(views 184)
“ผิดคาด!! SET ยังอยู่ในช่วงปรับตัวลงต่ออีก แต่คาดว่ากรอบลบยังจำกัด และมีลุ้นขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายตามคาดเดิมได้ในช่วงถัดไปอยู่ ดังนั้นยังเน้นถือเพื่อรอขายสูงไว้ก่อนได้...”
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : คาดว่ากรอบลบจำกัด และมีลุ้นขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายตามคาดเดิมได้ในช่วงถัดไป
(views 181)
“หลัง SET พักตัวลงมาพอควรแล้ว ยังมีแรงซื้อพยุงตลาด ทำให้ คาดว่ากรอบลบจำกัด และมีลุ้นขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายตาม คาดเดิมได้ในช่วงถัดไป ดังนั้นยังถือต่อเพื่อรอขายสูงได้เช่นเดิม...”
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : คาดว่ากรอบลบยังจำกัด ก่อนลุ้นขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายตามคาด
(views 193)
SET ยังอยู่ระหว่างปรับพักตัวต่อเนื่อง แต่คาดว่ากรอบลบยังจำกัด ก่อนลุ้นขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายตามคาดเดิมได้ในช่วงถัดไป ดังนั้นยังเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอขายสูงได้เช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : ก่อนลุ้นขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายได้ตามคาด
(views 165)
SET ยังมีจังหวะทรงตัวได้ดี แม้จะแกว่งตัวผันผวนอยู่ โดยคาดว่าจะมีกรอบลบจำกัด ก่อนลุ้นขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายได้ตามคาด ดังนั้นยังเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอขายสูงต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : เน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอขายสูงได้
(views 183)
“แม้ SET จะแกว่งตัวย้อนลบ แต่คาดว่าจะมีลักษณะทรงตัวได้ดีโดยมีกรอบลบจำกัด ก่อนลุ้นขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายได้ตามคาด ดังนั้นยังเน้นถือต่อเนื่องเพื่อรอขายสูงได้...”
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : ยังเน้นถือต่อเนื่อง
(views 212)
SET ยังขึ้นต่อได้ดี แม้ว่าจะมีจังหวะแกว่งผันผวนให้เห็นบ้าง แต่คาดกรอบลบยังแคบ และลุ้นขยับขึ้นหาเป้าหมายได้
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : ยังเน้นถือต่อเนื่อง แต่ต้องระวังการแกว่งผันผวน
(views 190)
ยังเน้นถือต่อเนื่อง แต่ต้องระวังการแกว่งผันผวนเป็นระยะๆ
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : ไม่แนะนำซื้อไล่ราคา
(views 180)
SET เริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ดี ทำให้มีลุ้นจังหวะแกว่งขึ้นต่อตามคาดเดิด
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2015
Daily Technical : คาดว่า SET จะเริ่มแกว่งทรงตัวได้ดีขึ้น
(views 141)
คาดว่า SET จะเริ่มแกว่งทรงตัวได้ดีขึ้น และมีลุ้นโอกาสรีบาวด์กลับตามคาดเดิมในเร๋วๆนี้
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2015
Daily Technical : เลือกหุ้นซื้อช่่วงลบ แล้วเน้นถือเนื่องไว้ก่อนได้
(views 202)
แม้ set ยังไหลลงแรงต่อเนื่อง แต่คาดว่าใกล้ที่จะมีลักษณะทรงตัวได้ดีขึ้น และลุ้นโอกาสขยีบบวกต่อตามคาดได้ในเร็วๆนี้ ดังนั้นยังเลือกหุ้นซื้อช่่วงลบ แล้วเน้นถือเนื่องไว้ก่อนได้
อ่านเพิ่มเติม
29
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ถือหุ้นต่อเนื่องเพื่อรอขายที่เป้าหมายได้
(views 175)
แม้ SET ย้อนลบแรงกว่าคาด แต่ยังอยู่ในกรอบแกว่งเดิมได้ ทำให้มีลุ้นโอกาสขยับบวกต่อตามคาดอยู่ ดังนั้นถือหุ้นต่อเนื่องเพื่อรอขายที่เป้าหมายได้ แต่ถ้าซื้อใหม่ช่วงลบ แนะนำเพียงเทรดดิ้งสั้น
อ่านเพิ่มเติม
28
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ถือต่อเพื่อรอขายที่เป้าหมายได้
(views 162)
แม้ SET ยังผันผวนและย้อนลบให้เห็นอีก แต่คาดว่ากรอบจำกัด และแรงซื้อจากแนวรับจะผลักดันให้ SET ขยับบวกต่อได้ ดังนั้นยังถือต่อเพื่อรอขายที่เป้าหมายได้ แต่ถ้าซื้อให่ม่ต้องเน้นเทรดดิ้งสั้น
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ถือต่อเพื่อรอขายที่เป้า 1440 จุด
(views 188)
คาด SET กำลังเริ่มแกว่งตัวขึ้นต่อตามดาคแล้ว ซึ่งอาจผันผวนและย้อนลบบ้าง แต่กรอบลบยังจำกัด ดังนั้นถือต่อเพื่อรอขายที่เป้า 1440 จุดหรือสูงกว่าได้ แต่ถ้าซื้อใหม่ต้องเน้นเทรดดิ้งสั้น
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ซื้อลบแล้วเน้นถือเพื่อรอทำกำไร
(views 163)
สัปดาห์ที่แล้ว set แกว่งแคบในลักษณะอ่อนตัวบ้าง หลังขึ้นมาแรงพอควร แต่ยังทรงตัวดีและมีลุ้นขยับขึ้นหาแนวต้าน 1440-1450 จุดได้ต่อ ดังนั้นซื้อลบแล้วเน้นถือเพื่อรอทำกำไรช่วงบวกเช่สนเดิม
อ่านเพิ่มเติม
22
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ซื้อลบแล้วเน้นถือเพื่อรอทำกำไรที่แนวต้าน
(views 190)
แม้ SET ยังมีจังหวะปรับพักตัวลง แต่คาดว่ากรอบลบค่อนข้างจำกัด และยังมีลุ้นโอกาสขยับขึ้นหาแนวต้าน 1440-1450 จุดต่อได้ ดังนั้นยังเลือกหุ้นซื้อลบแล้วเน้นถือเพื่อรอทำกำไรที่แนวต้านได้
อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ซื้อลบแล้วยังเน้นถือเพื่อรอทำกำไรที่แนวต้าน
(views 187)
SET แก่วงทรงตัวไกด้ดีต่เนื่อง ทำให้คาดว่ากรอบลบจำกัด ซื้อลบแล้วยังเน้นถือเพื่อรอทำกำไรที่แนวต้าน
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ลุ้นขึ้นทดสอบแนวต้าน 1440-1450 จุดต่อได้
(views 155)
แม้ SET จะปรับตัวลงแต่คาดกรอบลบจำกัด และยังมีลุ้นขึ้นทดสอบแนวต้าน 1440-1450 จุดต่อได้ ดังนั้น SET ปรับลงยังเลือกหุ้นซื้อได้ แต่เน้นเป็นเทรดดิ้งช่วงสั้นก่อน เพราะคัดยังผันผวน
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2015
Daily Technical : เน้นเทรดดิ้งช่วงสั้นก่อน เพราะคาดยังผันผวน
(views 182)
แม้ SET จะปรับลงแต่คาดกรอบลบจำกัด และยังมีลุ้นขึ้นทดสอบแนวต้าน 1440 - 1450 จุดต่อได้ ดังนั้น SET ปรับลงยังเลือกหุ้นซื้อได้ แต่เน้นเทรดดิ้งช่วงสั้นก่อน เพราะคาดยังผันผวน
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2015
Daily Technical : SET วิ่งขึ้นเป้าหมายเร็วกว่าคาด
(views 289)
SET วิ่งขึ้นมาหาเป้าหมายเร็วกว่าคาดแต่ยังมอง รอบนี้ที่แนวต้านแถว 1440-1450 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
ตุลาคม
2015
Daily Technical : เน้นถือเพื่อรอรอบขึ้นครั้งใหม่
(views 216)
คาด SET ยังอยู่ในช่วงปรับพักตัวลงต่อได้ แต่มองว่าเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อ แล้วแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอรอบขึ้นครั้งใหม่ที่มีเป้าหมาย 1440 - 1500 จุดต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
14
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ระวังจังหวะผันผวนและปรับพักก่อนขึ้นต่อ
(views 156)
SET เริ่มมีจังหวะปรับพักลงให้เป็นจังหวะเลือกหุ้นซื้อ ซึ่งซื้อแล้วแนะนำให้เน้นถือรอรอบขึ้นครั้งใหม่ที่มีเป้าหมาย 1440-1500 จุดต่อไป ส่วนช่วงนี้ถ้ายังไม่ผ่าน 1420 จุดขึ้นไปก็ยังรอซื้อต่ำอยู่
อ่านเพิ่มเติม
13
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ต้องระวังจังหวะแกว่งพักตัวย้อนลบช่วงสั้น
(views 165)
หลัง SET ขึ้นมาแรงพอควรแล้ว ต้องระวังจังหวะแกว่งพักตัวย้อนลบช่วงสั้นก่อนบวกต่อไว้ด้วย ดังนั้นสามารถแบ่งส่วนทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอจังหวะซื้อช่วงลบต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2015
Daily Technical : แบ่งส่วนทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอจังหวะซื้อช่วงลบ
(views 134)
หลังจาก SET ดีดกลับขึ้นมาพอสมควรแล้ว ทำให้ต้องระวังจังหวะแกว่งผันผวนและย้อนลบช่วงสั้นก่อนบวกต่อ ดังนั้นสามารถแบ่งส่วนทำกำไรช่วงบวก เพื่อรอจังหวะซื้อช่วงลบต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ระยะสั้นมีสิทธิปรับพักตัว
(views 152)
แม้ SET ยังลุ้นแกว่งบวกต่อเนื่องได้อีก แต่ระยะสั้นมีสิทธิปรับพักตัวย้อนลบให้เห็นก่อนได้ ดังนั้นถ้าจะเลือกหุ้นเข้ามาซื้อใหม่น่ารอช่วงอ่อนตัวก่อนดีกว่า แต่ซื้อแล้วยังแนะนำให้เน้นถือต่อเนื่องเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2015
Daily Technical : แนะนำให้เน้นถือต่อเนื่องได้
(views 195)
หลัง SET ขึ้นมาแรงแล้วพอควรแล้ว ต้องระวังจังหวะผันผวนและปรับพักก่อนขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ระวังจังหวะผันผวนและปรับพักก่อนขึ้นต่อ
(views 160)
หลัง SET ขึ้นมาแรงพอควรแล้ว ต้องระวังจังหวะผันผวนและปรับพักก่อนขึ้นต่อ ดังนั้นถ้าจะเลือกซื้อหุ้นเข้าใหม่น่ารอช่วงอ่อนตัวก่อนดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ระวังแรงขายจากแนวต้าน
(views 150)
คาด SET ยังลุ้นแกว่งบวกต่อเนื่องได้ แต่ก็ต้องตามระวังแรงขายจากแนวต้านกดดันให้ผันผวนและอ่อนตัวไว้ด้วย ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือต่อได้ แต่ถ้าจะเลือกหุ้นเข้าซื้อใหม่น่ารอช่วงอ่อนตัวก่อน
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2015
Daily Technical : ซื้อลบแล้วเน้นถือเพื่อรอรอบรีบาวด์
(views 343)
หลัง SET ปรับลงพอสมควรแล้ว และมีจังหวะทรงตัวได้ดีขึ้นบ้างในสัปดาห์ก่อน ทำให้ยังคาดว่าใกล้ที่จะมีลุ้นโอกาสดีดกลับขึ้นไปใหม่ในเร็วๆนี้ ดังนั้นซื้อลบแล้วเน้นถือเพื่อรอรอบรีบาวด์ต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2015
Daily Technical : มีลุ้นโอกาสดีดกลับขึ้นได้ไหมในช่วงต่อไป
(views 156)
แม้ว่า SET ยังผันผวนและกลับมาย้อนลบอีกครั้ง แต่ยังคาดว่ากรอบลบจำกัด มีลุ้นโอกาสดีดกลับขึ้นได้ไหมในช่วงต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2015
Daily Technical : SET เริ่มรีบาวด์ขึ้นแล้วและยังมีสิทธิแกว่งบวกต่อได้
(views 217)
SET เริ่มรีบาวด์ขึ้นแล้วและยังมีสิทธิแกว่งบวกต่อได้ แต่ต้องระวังแกว่งตัวหลังการไหลลงลึกไว้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2015
Daily Technical : SET มีลุ้นจังหวะรีบาวด์กลับไปแกว่งบวก
(views 174)
คาด SET มีลุ้นจังหวะรีบาวด์กลับไปแกว่งบวก แต่เนื่องจากกรอบที่ผ่านมาดัชนีไหลลงลึกกว่าคาด ทำให้ยังต้องระวังการแกว่งผันผวนและย้อนลบอยู่ ดังนั้นเน้นเทรดดิ้งสั้น เพื่อรอผ่าน 1375 ได้ก้อน
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2015
Daily Technical : แม้ว่า SET จะลงลึกกว่าคาด
(views 137)
แม้ว่า SET จะลงลึกกว่าคาด แต่รูปแบบกราฟระยะกลางถือวายังไม่เสียหาย ทำให้ยังคาดว่ามีลุ้นโอกาสพลิกกลับไปแกว่งบวกได้ในช่วงถัดไปอยู่ ดังนั้นถือไว้รอขายช่วงบวกดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2015
Daily Technical : SET ยังแกว่งทรงตัวได้ดี
(views 137)
SET ยังแกว่งทรงตัวได้ดี แม้ว่าจะผันผวนและปรับลบให้เห็นบ้าง แต่คาดว่าจะลงไม่ลึกและยังมีลุ้นกลับไปบวกต่อได้ตามคาด ดังนั้นยังเน้นถือต่อเนื่องได้ เพื่อรอจังหวะทำกำไรเมื่อ SET แกว่งบวก
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2015
Daily Technical : เน้นถือต่อเนื่องได้ เพื่อรอจังหวะทำกำไรเมื่อ SET แกว่งบวก
(views 194)
แม้ SET ยังผันผวนและปรับลบ แต่คาดว่าลงไม่ลึกและยังมีลุ้นกลับไปบวกต่อได้ตามคาดเดิม ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบแล้วยังเน้นถือต่อเนื่องได้ เพื่อรอจังหวะทำกำไรเมื่อ SET แกว่งบวก
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2015
Daily Technical : แม้ SET ยังปรับลง แต่ก็ทรงตัวได้ดีขึ้นบ้าง
(views 145)
แม้ SET ยังปรับลง แต่ก็ทรงตัวได้ดีขึ้นบ้าง ทำให้ยังคาดว่าเป็นการพักตัวช่วงสั้นก่อนลุ้นบวกต่อ ดังนั้นหลักจากเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบแล้ว ยังแนะนำให้เน้นถือต่อเนื่อง เพื่อรอขายสูงต่อไปเช้นเดิม!!
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2015
Daily Technical : แม้ว่า SET ยังปรับลงอีก แต่คาดเป็นการพักตัวช่วงสั้น
(views 159)
แม้ว่า SET ยังปรับลงอีก แต่คาดเป็นการพักตัวช่วงสั้นก่อนลุ้นบวกต่อ ดังนั้นหลังจากเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบแล้ว แนะนำให้เน้นถือต่อเนื่อง เพื่อรอขายสูงต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2015
Daily Technical : แนะนำให้เน้นถือต่อเนื่อง
(views 151)
SET มีช่วงปรับลงให้ได้เลือกหุ้นทยอยซื้อกลับไปแล้ว ถัดจากนี้แนะนำให้เน้นถือต่อเนื่อง เพื่อรอลุ้น SET ดีดกลับขึ้นไปแกว่งในกรอบ 1400-1420 จุดตามคาดต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2015
Daily Technical : ลุ้นขึ้นไปแกว่งในกรอบ 1400-1420
(views 191)
หลังจากแนะนำให้แบ่งกำไรช่วงบวกบ้างสำหรับเทรดดิ้งช่วงสั้น ถัดจากนี้ SET ปรับลงก็เลือกหุ้นซื้อกลับได้ เพื่อถือลุ้นขึนไปแกว่งในกรอบ 1400-1420 จุดได้ตามคาดต่อไป
อ่านเพิ่มเติม