บทวิเคราะห์รายวัน

21
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 21 September 2020,Defensive and Selective Play//Expect a Rebound at 1,200
(views 70)
เราคาด SET Index ยังมีความผันผวนค่อนข้างสูงโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหว 1,200-1,220 จุด บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังค่อนไปทางบวกจากความคาดหวังเรื่องการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯรอบใหม่ที่มีความคืบหน้า อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่ตกลงกันได้ รวมถึงชั้นวุฒิสภาที่มีท่าที่ไม่เห็นด้วย ขณะที่ปัจจัยกดดันสำคัญยังคงมาจากการเมืองในประเทศ โดยวันนี้จะมีการนัดชุมนุมใหญ่หลังรัฐบาลไม่ทาตามข้อเรียกร้อง ซึ่งต้องติดตามว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมและเสี่ยงเกิดความรุนแรงในอนาคตหรือไม่ ขณะที่ผลประกอบการกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่อย่าง BBL และ SCB ต่ากว่าคาดเป็นอีกแรงกดดัน เราประเมินการฟื้นตัวของ SET Index ยังค่อนข้างจำกัด จึงยังเน้นกลยุทธ์เลือกการลงทุนในกลุ่ม Defensive Play ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 20 September 2020,Domestic and Defensive Play//Expect a Rebound at 1,200+-
(views 95)
เราคาด SET Index ยังมีความผันผวนสูง แต่ประเมินระยะสั้น Downside จำกัดขึ้นและคาดมีโอกาสเกิด Technical Rebound จากระดับแนวรับสำคัญบริเวณ 1,200 จุด โดยปัจจัยที่ต้องติดยังคงเป็นสถานการณ์การเมืองในประเทศ โดยเฉพาะท่าที่ของรัฐบาลว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการยกระดับการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ ส่วนปัจจัยต่างประเทศตลาดยังคงคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯคืนนี้ อย่างไรก็ตามเรายังให้น้ำหนักปัจจัยการเมืองในประเทศที่คาดมีโอกาสลากยาวอีกระยะและกดดัน SET Index ให้ยังฟื้นตัวได้จำกัด เรายังคงกลยุทธ์เน้นเลือกลงทุนในกลุ่ม Defensive Play ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 19 September 2020,Domestic and Defensive Play//Entry Point 1,200+-
(views 109)
เราคาด SET Index จะยังแกว่งตัวในแดนลบและอ่อนแอกว่าภูมิภาค โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,220-1,240 จุด โดยคาดกระแสเงินทุนยังคงไหลออก แม้จะมีความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐฯ แต่ประเด็นการชุมนุมทางการเมืองในประเทศยังกดดัน โดยเฉพาะหลังมีเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่วันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่จานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกยังคงเร่งขึ้นอย่างน่ากังวล รวมถึงเริ่มพบผู้ติดเชื้อในประเทศอีกครั้งที่จังหวัดตาก ทำให้ยังต้องติดตามสถานการณ์และคาดยังกดดันการฟื้นตัวของ SET Index เราจึงยังคงกลยุทธ์เน้นเลือกลงทุนในกลุ่ม Domestic โดยเฉพาะหุ้น Defensive Play ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า อสังหาฯ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 16 September 2020, Domestic and Defensive Play//Entry Point 1240-1,200
(views 113)
เราคาด SET Index จะยังคงแกว่งตัวผันผวนโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,230-1,250 จุด โดยปัจจัยการเมืองในประเทศโดยเฉพาะการชุมนุมที่ยังคงกดดันและนัดชุมนุมอย่างต่อเนื่องท่ามกลางพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดสถานการณ์รุนแรงในอนาคต ส่วนปัจจัยต่างประเทศยังต้องจับตาทั้งการเจรจา Brexit ของฝั่ง EU-อังกฤษ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐฯ ที่ยังมีความไม่แน่นอน ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกเร่งขึ้นอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ เราจึงยังคงกลยุทธ์เน้นเลือกลงทุนในกลุ่ม Domestic โดยเฉพาะหุ้น Defensive Play ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจำเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า อสังหาฯ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม
15
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 15 October 2020 : Domestic and Defensive Play//Entry Point 1240-1,200
(views 108)
เราคาด SET Index จะยังแกว่งตัวผันผวนและมีโอกาสอ่อนตัวลงในกรอบ 1,250-1,260 จุด โดยปัจจัยกดดันหลักยังคงมาจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ โดยล่าสุดราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่ 4.00 น.วันนี้ ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดสถานการณ์รุนแรงในอนาคต ส่วนฝั่งผู้ชุมนุมนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้ง 16.00 น.วันนี้ ขณะที่ Sentiment จากฝั่งต่างประเทศค่อนไปในเชิงลบเล็กน้อยหลังรมว.คลังสหรัฐฯยอมรับอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี เราจึงยังคงกลยุทธ์เน้นเลือกลงทุนในกลุ่ม Domestic และ Defensive Play ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า อสังหาฯ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
14
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 14 October 2020 : Domestic and Value Play with Entry Point 1240-1,200
(views 101)
เราคาด SET Index แกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,265-1,280 จุด แม้จะมีความผิดหวังที่ Johnson&Johnson ระงับการทดลองวัคซีนโควิด-19 หลังผู้เข้าร่วมทดลองป่วยไม่มีสาเหตุ และบริษัท Eli Lilly & Co ประกาศระงับการรับอาสาทดลองวัคซีน แต่ตัวเลขส่งออก-นาเข้าของจีนเดือน ก.ย. ฟื้นต่อเนื่อง เป็นบวกต่อ supply chain ของจีนในเอเชีย หากปัจจัยที่ตลาดรอมีความชัดเจนขึ้น ทั้งการชุมนุม ผลประกอบการแบงก์ที่ไม่แย่ไปกว่าคาด และข้อสรุปแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์ ตลาดมีโอกาสปรับขึ้น ระหว่างนี้ตลาดยังเลือกเล่นเป็นรายตัวเน้นหุ้นกลาง-เล็กที่มี story เรายังคงเน้นเลือกลงทุนในกลุ่ม Domestic Play ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า อสังหาฯ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่มี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 12 October 2020 : Domestic and Value Play//Entry Point 1240//1,200
(views 113)
เราคาด SET Index แกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,265-1,275 จุดหลังจากไม่สามารถผ่าน 1,275 ได้ในสัปดาห์ก่อน คาดตลาดเลือกเล่นเป็นรายตัวเน้นหุ้นกลาง-เล็กที่มี story กลุ่มแบงก์และพลังงานจะยังกดดันตลาด กำไรแบงก์เริ่มประกาศซึ่งยังอ่อนแอ ราคาน้ำมันถูกกดดันหลังแรงงานในอุตสาหกรรมน้ำมันของนอร์เวย์ยุติการประท้วงและจานวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ส่วนการชุมนุมวันที่ 14 ต.ค. และการเจรา Brexit ไม่น่ามีน้าหนักต่อตลาด ประเด็นบวกต่อหุ้นโลกคือข้อสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์ เรายังคงเน้นเลือกลงทุนในกลุ่ม Domestic Play ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า อสังหาฯ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่มี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 9 October 2020 : Domestic and Value Play//Entry Point 1240//1,200
(views 122)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,270-1,285 จุด โดยคาดกลุ่มพลังงานหนุนตลาดตามราคาน้ามันดิบที่ปรับขึ้นจากพายุเดลต้า รวมถึงความคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯที่จะออกมาเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามเราประเมิน Upside ของตลาดจากัดขึ้นหลังปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วันทาการกว่า 30 จุด โดยบ้านเราจะเข้าช่วงคาบเกี่ยววันหยุด รวมถึงต้องติดตามปัจจัยในประเทศสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะการนัดชุมนุมทางการเมืองวันที่ 14 ต.ค. ซึ่งอาจกดดัน เราจึงยังคงกลยุทธ์เน้นเลือกลงทุนในกลุ่ม Domestic Play ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า อสังหาฯ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ ขณะที่กลุ่มค้าปลีกระยะสั้นคาดยังมีโอกาส Outperform จากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 8 October 2020 : Domestic and Value Play//Entry Point 1240//1,200
(views 132)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,260-1,270 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลาย โดยระยะสั้นเม็ดเงินไหลกลับสู่สินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง ตลาดคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจย่อยของสหรัฐฯที่คาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้ สอดรับรายงานการประชุม FED ที่ระบุว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงหากออกมาตรการกระตุ้นล่าช้าและไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับในประเทศที่ศบศ.เคาะมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อยภาษีส่งท้ายปี อย่างไรก็ตามสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทั้งในสหรัฐฯและยุโรปยังคงน่ากังวลจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นซึ่งยังกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และต้องลุ้นให้วีคซีนประสบความสาเร็จโดยเร็ว เราจึงคาด Upside ของดัชนีจะเริ่มจากัดมากขึ้น จึงยังคงกลยุทธ์เน้นเลือกลงทุนในกลุ่ม Domestic Play ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า อสังหาฯ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ ขณะที่กลุ่มค้าปลีกระยะสั้นมีโอกาส Outperform รับมาตรการกระตุ้น
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 7 October 2020 : Selective and Value Play//Key Entry Point = 1,200+-
(views 132)
เราคาด SET Index จะแกว่งพักตัวลงในกรอบ 1,240-1,245 จุด หลังจากปรับตัวขึ้นแรงวานนี้ โดยกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีคาดมีแรงขายทำกำไรหลังราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับลง ปัจจัยกดดันมาจากฝั่งสหรัฐฯหลังทรัมป์สั่งชะลอการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกับพรรคเดโมแครตไปจะกว่าจะพ้นการเลือกตั้งปธน.วันที่ 3 พ.ย. ขณะที่มุมมองของประธาน FED ยังคงเน้นย้าถึงความจาเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการคลัง ทาให้กระแสเงินทุนผันผวนโดยพลิกมาไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามการประชุมศบศ.ในด้านการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายของปี ขณะที่สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกยังคงน่ากังวลและมีความเสี่ยงที่จะแย่ลงจากสภาพอากาศที่ค่อยๆเย็นขึ้น เราจึงยังคงกลยุทธ์เน้นเลือกลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า อสังหาฯ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 6 October 2020 : Selective and Value Play//Key Entry Point = 1,200
(views 131)
เราคาด SET Index จะยังแกว่งตัวในแดนบวกทดสอบระดับ 1,250-1,253 จุดจากบรรยากาศการลงทุนที่ยังผ่อนคลายหลังทรัมป์ออกจากโรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษา COVID-19 ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้เม็ดเงินไหลกลับสู่สินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งสังเกตจาก Dollar Index ที่อ่อนค่า Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ที่ 0.77% โดยเราคาดกลุ่มพลังงานจะได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ต้องติดตามคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่จะออกมาเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีเพื่อประคองเศรษฐกิจและรอความสาเร็จของวัคซีน COVID-19 (ธปท.คาด GDP 2H20 -8.5% Y-Y) รวมถึงยังต้องติดตามการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่อาจแย่ลงจากสภาพอากาศที่จะค่อยๆเย็นขึ้น เราจึงยังคงกลยุทธ์เน้นเลือกลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า อสังหาฯ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 5 October 2020: Selective and Value Play//Key Entry Point = 1,200
(views 114)
เราคาด SET Index แกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,240-1,250 จุด แม้ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯเดือน ก.ย. ออกมาต่ากว่าคาดที่ 6.6 แสนตาแหน่ง (ตลาดคาด 8.5 แสนตาแหน่ง) แต่อัตราว่างงานดีขึ้นเป็น 7.9% รวมถึงจากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายขึ้นหลังมีรายงานว่าทรัมป์อาจได้ออกจากโรงพยาบาลภายในวันนี้ อย่างไรก็ตามเรายังประเมิน Upside การฟื้นตัวของ SET Index จะยังไม่สูงจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวค่อนข้างช้า (ธปท.คาด GDP 2H20 -8.5% Y-Y) จากจานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกที่ยังเพิ่มขึ้นและกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงซึ่งอากาศจะเย็นขึ้นซึ่งอาจทำให้สถานการณ์แย่ลง เราจึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า อสังหาฯ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 2 October 2020,Selective and Value Play//Key Entry Point = 1,200
(views 127)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Down ในกรอบ 1,240-1,250 จุด โดยกลุ่มพลังงานคาดถ่วงตลาดหลังราคาน้ำมันดิบปรับลงแรงจากความกังวลเรื่องภาวะ Oversupply จาก Demand ที่ยังอ่อนแอตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการผลิตของ OPEC ที่มากขึ้น ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ US$2.2 ล้านล้าน ล่าสุดสภาผู้แทนฯผ่านร่างดังกล่าวแล้วด้วยคะแนน 214-207 อย่างไรก็ตามเนื่องจากทั้ง 2 พรรคยังไม่สามารถตกลงกันได้ในรายละเอียด จึงคาดว่าจะยังไม่ผ่านชั้นวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมาก ขณะที่คืนนี้ต้องรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.ย. เราคาดความผันผวนของตลาดยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง จึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2020
Daily Focus : 1 October 2020,Selective and Value Play//Key Entry Point = 1,200
(views 139)
เราคาด SET Index เคลื่อนไหวในกรอบ 1,230-1,245 จุด ระยะสั้นอาจมีจังหวะเกิด Technical Rebound ได้บ้างหลังดัชนีปรับลงแรงวานนี้ โดยประเด็นต่างประเทศยังต้องติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯและมาตรการเยียวยา COVID-19 US$2.2 ล้านล้าน อย่างไรก็ตามโดยรวมยังขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้น ขณะที่วันนี้ตลท.ปรับเกณฑ์ Ceiling/Floor และ Short Sell กลับเป็นเกณฑ์เดิมก่อนเกิด COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลต่อความผันผวนของหุ้นรายตัวให้มากขึ้น และโดยปกติตลาดหุ้นเดือน ต.ค. ในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯส่วนใหญ่มักจะพักฐาน เราจึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยยังเน้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2020
Daily Focus : 30 September 2020,Selective and Value Play//Accumulate at 1,240
(views 132)
เราคาด SET Index จะอ่อนตัวลงหาระดับ 1,250+- จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ไม่สดใสนัก โดยคาดกลุ่มพลังงานจะถ่วงตลาดตามราคาน้ามันดิบที่ร่วงแรง โดยนักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้นสังเกตจาก Dollar Index ที่แข็งค่าค่อนข้างเร็ว เพื่อรอดูปัจจัยสาคัญเช้านี้คือการ Debate นัดแรกของทรัมป์และไบเดน และติดตามพัฒนาการเจรจาทั้งมาตรการเยียวยา COVID-19 US$2.2 ล้านล้านของสหรัฐฯและ Brexit เราคาดตลาดยังคงมีความผันผวนในระยะสั้น จึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยยังเน้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2020
Daily Focus : 29 September 2020, Selective and Value Play//Accumulate at 1,240-1,250
(views 144)
เราคาด SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways Up โดยมีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ 1270+- จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ยังค่อนข้างสดใสและเม็ดเงินที่ยังไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงจาก Dollar Index ที่อ่อนค่า ขณะที่กลุ่มพลังงานคาดหนุนตลาดตามราคาน้ามันดิบที่ฟื้นตัว ตลาดยังคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการเยียวยา COVID-19 รอบใหม่ของสหรัฐฯวงเงิน US$2.4 ล้านล้าน ส่วนการประชุมครม.ของไทยวันนี้คาดเคาะแจกเงินโครงการ “คนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ขณะที่ประเด็นการเมืองในประเทศมีแนวโน้มผ่อนคลายลง รวมถึงการได้ตัวรมว.คลังคนใหม่ในเดือน ต.ค. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาดช่วยหนุนความเชื่อมั่น สังเกตได้จากสถาบันในประเทศที่พลิกมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นอีกครัง เรายังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยยังเน้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจำเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2020
Daily Focus : 28 September 2020, Selective and Value Play//Accumulate at 1,240-1,250
(views 133)
เราคาด SET Index มีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะสั้นขึ้นหากรอบ 1,250-1,260 จุด หลังทดสอบแนวรับ 1,240 จุด 2 วันล่าสุด โดยภาพรวมบรรยากาศการลงทุนผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อย ตลาดคาดหวังเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนรวมถึงมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 รอบใหม่ของสหรัฐฯ US$2.4 ล้านล้าน ขณะที่ประเด็นการเมืองในประเทศเราคาดว่าตลาดจะคลายกังวลขึ้นบ้างหลังมีการเปลี่ยนแปลงประธานยุทธศาสตร์และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ซึ่งทำให้คาดว่าการชุมนุมในเดือน ต.ค. ประเด็นแก้รัฐธรรมนูญจะไม่รุนแรงอย่างที่เคยกังวล อย่างไรก็ตามด้านเศรษฐกิจยังคงเปราะบาง แต่นายกฯยืนยันได้รมว.คลังคนใหม่ในเดือน ต.ค. เรายังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกลุ่ม Defensive ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจำเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ กลยุทธ์ : เลือกลงทุนในหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัว Defensive และมี Valuation ถูก//ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเพิ่มเติมบริเวณ 1,240-1,250
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2020
Daily Focus : 25 September 2020,Selective and Value Play//Accumulate at 1,240-1,250
(views 163)
เราคาด SET Index จะเกิด Technical Rebound ระยะสั้นหลังจากปรับฐานแรงติดต่อกัน 4 วันทำการ อย่างไรก็ตามเราประเมินว่าจะยังไม่ผ่านแนวต้านในกรอบ 1,255-1,260 จุด สภาผู้แทนสหรัฐฯเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 2.4 ล้านล้านเหรียญในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เริ่มเร่งขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯยังคงกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ส่วนการเมืองในประเทศวานนี้สภาฯมีมติเพียงให้ตั้งกรรมาธิการศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญอีก 30 วัน ทำให้ยังยืดเยื้อและคาดมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งในเดือน ต.ค. โดยรวมจึงทำให้ SET Index ยังคงเปราะบางและผันผวนสูง เราจึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกลุ่ม Defensive ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจำเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2020
Daily Focus : 24 September 2020,Defensive and Value Play//Accumulate at 1250+-
(views 148)
เราคาด SET Index จะปรับตัวลงในกรอบ 1,250-1,260 จุดจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบจากเม็ดเงินที่ยังคงไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับลงแรง ตลาดยังกังวลต่อทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยังรุนแรง แม้จะมีวัคซีนที่อยู่ในขั้นการทดสอบระยะที่ 3 ถึง 10 บริษัท ขณะที่ FED ยังเน้นยาว่าจาเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้จับตาการชุมนุมวันนี้ที่หน้ารัฐสภากดดันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ โดยรวมดัชนียังคงเปราะบางและผันผวนสูง เราจึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกลุ่ม Defensive ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2020
Daily Focus : 23 September 2020,Selective and Value Play//Accumulate on Dip
(views 143)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,260-1,275 จุด โดยแม้บรรยากาศการลงทุนยังไม่สดใสนัก ตลาดยังกังวลเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในยุโรป ขณะที่ถ้อยแถลงของประธาน FED ต่อสภาคองเกรสวานนี้ยังคงแสดงความกังวลต่อความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นจากนโนบายการคลังที่ล่าช้า ล่าสุดสภาผู้แทนฯสหรัฐฯผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อเลี่ยง Deadline Shutdown 30 ก.ย. แล้ว ส่วนการประชุมกนง.วันนี้เราคาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% เช่นเดิม (มีโอกาสลดปลายปี) โดยรวมดัชนียังคงเปราะบางและผันผวนสูง เราจึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกลุ่ม Defensive ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่า
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2020
Daily Focus : 22 September 2020,Selective and Value Play//Accumulate on Dip
(views 127)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways Down ลงกรอบ 1,260-1,275 จุด โดยบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างเป็นลบจากประเด็นธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินผิดกฎหมาย 2 ล้านล้านเหรียญและมีข่าวว่า 4 ธนาคารไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง ขณะที่ตลาดกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในยุโรปซึ่งทาให้อังกฤษอาจพิจารณากลับไป Lockdown อีกครั้ง ขณะที่เจอโรม พาวเวลกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังต้องใช้ระยะเวลาอีกนานก่อนฟื้นตัวเต็มที่และยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ทาให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงและถือเงินสดมากขึ้นสังเกตจาก Dollar Index ทีแข็งค่าแรง เราจึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกลุ่ม Defensive ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะหุ้นที่ยังมี Valuation ถูก
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2020
Daily Focus : 21 September 2020,Selective and Value Play//Accumulate on Dip
(views 126)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,280-1,295 จุด โดยบรรยากาศการลงทุนผ่อนคลายมากขึ้นโดยเฉพาะปัจจัยในประเทศทั้งการชุมนุมที่ไม่ยืดเยื้อและร่างงบประมาณ 64 ที่ผ่านสภาผู้แทนฯ ส่วนประเด็นต่างประเทศล่าสุดทรัมป์อนุมัติดีลซื้อขาย TikTok แล้ว ขณะที่ศาลสหรัฐฯห้ามรัฐบาลแบน WeChat ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดลงบ้าง แต่อาจทาให้ทรัมป์หันไปโจมตีอื่นทางอื่นแทน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ระบาด COVID-19 ในยุโรปยังค่อนข้างน่ากังวล เราจึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล อสังหาฯ โดยเฉพาะหุ้นที่ยังมี Valuation ถูก
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2020
Daily Focus : 18 September 2020,Selective and Value Play//Accumulate on Dip
(views 123)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,280-1,290 จุด โดยกลุ่มพลังงานคาดยังประคองตลาดจากราคาน้ามันดิบที่ยังขยับขึ้นหลังการประชุม OPEC+ วานนี้จะเดินหน้าปฏิบัติตามข้อตกลงลดกาลังการผลิต 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตามเราคาดกรอบการบวกของตลาดจะยังจากัด โดยปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามพรุ่งนี้คือการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองซึ่งยังมีความไม่แน่นอนและเป็นปัจจัยเสี่ยง ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในยุโรปแย่ลง เรายังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล อสังหาฯ โดยเฉพาะหุ้นที่ยังมี Valuation ถูก
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2020
Daily Focus : 17 September 2020,Selective and Value Play//Accumulate on Dip
(views 116)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways โดยกลุ่มพลังงานคาดนาตลาดจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นจากพายุเฮอร์ริเคน Sally ส่วนวันนี้จับตาการประชุม OPEC+ ซึ่งคาดรีวิวการลดกาลังการผลิตแต่ละประเทศตามที่ตกลงไว้ อย่างไรก็ตามเราคาดว่ากรอบการบวกจะจำกัดมากขึ้นและไม่ผ่านแนวต้านหลัก 1,300 จุด โดยการประชุม FOMC วานนี้แม้จะส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยในระดับต่ำถึงปี 2023 แต่ยังมีความไม่แน่นอนในด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจว่าจะยังดีกว่าคาดต่อเนื่องหรือไม่ และยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เราจึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล สื่อสารฯ เป็นต้น โดยเฉพาะหุ้นที่มี Valuation ไม่สูง
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2020
Daily Focus : 16 September 2020,Selective and Value Play//Accumulate on Dip
(views 142)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,280-1,293 จุด หลังจากปรับตัวขึ้นแรงวานนี้ โดยกลุ่มพลังงานอาจมีแรงหนุนจากราคาน้ามันดิบที่ฟื้นตัวจากพายุเฮอร์ริเคน Sally จ่อเข้าอ่าวเม็กซิโก ส่วนปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามคืนนี้คือการประชุม FOMC ซึ่งตลาดคาดว่าจะยังคงนโยบายการเงินเช่นเดิม ส่วนปัจจัยในประเทศสภาฯจะเริ่มพิจารณาร่างงบประมาณปี 2564 วาระ 2-3 วันนี้ โดยรวมตลาดยังไม่มีประเด็นหนุนใหม่ที่ชัดเจน เราจึงยังเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล สื่อสารฯ เป็นต้น โดยเฉพาะหุ้นที่มี Valuation ไม่สูง
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2020
Daily Focus : 15 September 2020,Selective and Value Play//Accumulate on Dip
(views 125)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,265-1,280 จุด โดยไร้ปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุน โดยปัจจัยการเมืองในประเทศยังคงกดดันทั้งงบประมาณปี 2564 ที่บังคับใช้ล่าช้า รวมถึงการชุมนุมใหญ่วันที่ 19 ก.ย. นี้ ส่วนปัจจัยต่างประเทศยังต้องติดตามสถานการณ์สหรัฐฯ-จีน โดยล่าสุดแม้ ByteDance กาลังจะขาย TikTok ในสหรัฐฯให้ Oracle แต่ทางการจีนยังพยายามชะลอและไม่อยากให้ขาย เราจึงยังเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล สื่อสารฯ โดยเฉพาะหุ้นที่มี Valuation ไม่สูง
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2020
Daily Focus : 14 September 2020, Selective and Value Play//Accumulate on Dip
(views 156)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,275-1,285 จุด อ่อนแอกว่าภูมิภาคที่ปรับตัวขึ้น แม้ประเด็นพัฒนการของวัคซีน COVID-19 จะผ่อนคลายขึ้นหลัง AstraZeneca กลับมาทดสอบระยะที่ 3 อีกครั้งและ CEO Pfizer คาดว่าจะได้วัคซีนใช้งานภายในสิ้นปีนี้ แต่ปัจจัยในประเทศยังกดดันโดยเฉพาะด้านการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอนทั้งในและนอกสภาฯ นอกจากนี้งบประมาณปี 2564 ที่ล่าช้าและบังคับใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. นี้เป็นอีกปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน เราจึงยังเน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล สื่อสารฯ
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2020
Daily Focus : 11 September 2020,Selective and Value Play//Accumulate on Dip
(views 150)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,280-1,290 จุด โดยมีแรงกดดันหลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างรายสัปดาห์ของสหรัฐฯสูงกว่าคาด ขณะที่ ECB คงนโยบายการเงินตามเดิม แม้จะมองบวกต่อการหดตัวของ GDP ยูโรโซนมากขึ้น แต่ตลาดไม่ตอบรับเชิงบวก รวมถึงคาดหวังการผ่อนคลายเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปี ส่วนฝั่งในประเทศประเด็นการเมืองยังคงมีแรงกดดันทั้งภายในและนอกสภาฯในประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญ และต้องผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2564 วาระ 2-3 ภายในเดือนนี้ เราจึงยังเน้นลงทุนในหุ้นที่กี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล สื่อสารฯ
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2020
Daily Focus : 10 September 2020,Defensive and Value Play//Accumulate on Dip
(views 162)
เราคาด SET Index จะรีบาวด์ได้ต่อเนื่องจากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายมากขึ้นหลังมีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามเราคาดยังคงไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ 1,300 จุดได้ โดยปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามวันนี้คือการประชุม ECB ซึ่งตลาดคาดว่าจะคงนโยบายการเงินตามเดิม แต่จากสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ที่เร่งตัวขึ้นในภูมิภาคทาให้มีความเสี่ยงกระทบกับเศรษฐกิจมากขึ้นและมีแนวโน้มต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในช่วงทีเหลือของปี ส่วนการเมืองในประเทศยังเป็นอีกปัจจัยกดดันในระยะนี้ เราจึงยังเน้นลงทุนในหุ้นที่กี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาเป็น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล สื่อสารฯ
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2020
Daily Focus : 9 September 2020, Defensive and Value Play//Next Main Support 1250+-
(views 172)
เราคาด SET Index จะปรับตัวลงแรงต่อเนื่องหากรอบ 1,270+- จุด โดยยังเผชิญ Sentiment ลบหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังร่วงแรงจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ AstraZeneca ระงับการทดลองวัคซีน COVID-19 ขั้นสุดท้ายหลังทบผู้พบอาการข้างเคียงรุนแรง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังร่วงแรงกว่า 7% จากความกังวลเรื่อง Demand ที่อ่อนแอซึ่งทำให้กลุ่มพลังงานคาดยังถ่วงตลาดต่อเนื่อง ระยะสั้นเม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง เรายังคงเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจำเป็น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล เป็นต้น โดยเฉพาะหุ้นที่มี PE ต่ำ ปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2020
Daily Focus : 8 September 2020, Selective and Laggard Play//Accumulate at 1,300+-
(views 161)
เราคาด SET Index จะเปิดตลาดในแดนลบลงหากรอบ 1,295-1,300 จุดชดเชยช่วงวันหยุดที่ตลาดหุ้นต่างประเทศปรับลงแรง โดยกลุ่มพลังงานคาดเป็นตัวถ่วงตลาดจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงแรงหลังซาอุดิอาระเบียปรับลดราคาขายลงสะท้อน Demand ที่ยังอ่อนแอ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเห็นแรงซื้อกลับและทาให้ดัชนีรีบาวด์กลับขึ้นได้บ้างแต่คาดยังจำกัด โดยปัจจัยกดดันยังคงเป็นเรื่องความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนหลังสหรัฐฯ จ่อแบน SMIC ขณะที่การเมืองในประเทศยังเป็นอีกปัจจัยเสี่ยง เราจึงยังแนะนำให้เน้นทยอยสะสมในช่วงตลาดปรับฐาน โดยยังชอบกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจำเป็น
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2020
Daily Focus : 3 September 2020, Selective and Laggard Play//Accumulate around 1,300+-
(views 157)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,310-1,325 จุด โดยได้รับ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามเราคาดว่ามูลค่าการซื้อขายจะเบาบาง และคาดว่าการแกว่งตัวจะอ่อนกว่าภูมิภาคเนื่องจากเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว ขณะที่ปัจจัยการเมืองในประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนทั้งภายในครม.รวมถึงการเมืองนอกสภา ส่วนปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามคืนวันศุกร์คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯเดือน ส.ค. ที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 1.4 ล้านตาแหน่ง จึงยังเน้นรอจังหวะตลาดพักฐานบริเวณ 1,300 จุดในการทยอยสะสม โดยยัง Selective หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและยัง Laggard ตลาด
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2020
Daily Focus : 2 September 2020, Selective and Laggard Play//Accumulate around 1,300+-
(views 143)
เราคาด SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,300-1,310 จุด อ่อนแอกว่าภูมิภาค แม้ตัวเลข PMI ทั่วโลกจะส่งสัญญาณให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว แต่ปัจจัยกดดันเฉพาะตัวคือเสถียรภาพของรัฐบาลหลังนายปรีดี ดาวฉายลาออกจากตาแหน่งรมว.คลังท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 ที่ต้องการแรงขับเคลื่อนจากนโยบายกระตุ้นของภาครัฐ โดยต้องติดตามต่อว่าใครจะเข้าดารงตาแหน่งแทน ส่วนวันนี้ติดตามการประชุมศบศ.ว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอย่างไร เรายังแนะนาให้เลือกลงทุนในกลุ่มหรือหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงมีความ Defensive มากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
01
กันยายน
2020
Daily Focus : 1 September 2020,Selective and Laggard Play//Accumulate around 1,300+-
(views 140)
เราคาด SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,300-1,320 จุด โดยเริ่มมีแรงขายในตลาดหุ้นทั่วโลกหลังปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา รวมถึงขาด Catalyst ใหม่ระยะสั้น โดยปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้คือ PMI และ ISM ภาคการผลิตเดือน ส.ค. ของจีน สหรัฐฯและยูโรโซนประเทศสาคัญทั่วโลก เรายังเน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic และ Laggard Play ที่ได้ประโยชน์จากบาทแข็งรวมถึงคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุมศบศ.พรุ่งนี้
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2020
Daily Focus :31 August 2020,Selective and Laggard Play//Accumulate on Dip
(views 150)
เราคาด SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,315-1,330 จุด โดยแรงหนุนมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้คือตัวเลช PMI เดือน ส.ค. ของประเทศสาคัญทั่วโลก รวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามคาดเห็นแรงขายในหุ้น Big Cap บางส่วนจากผลของ MSCI Rebalance ที่ Effective วันนี้ซึ่งไทยถูกลดน้าหนักลงเล็กน้อย รวมถึงยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะประเด็นการเมืองในประเทศ เราจึงยังเน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic และ Laggard Play โดยคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุมศบศ.วันพุธนี้ ซึ่งจะเป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก ขณะที่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2020
Daily Focus :28 August 2020,Selective and Laggard Play//Accumulate on Dip
(views 168)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,320-1,335 จุด บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังผ่อนคลายหลัง FED มีการปรับใช้ Average Inflation Target ที่ 2% ตามคาดใน Jackson Hold Symposium วันแรกเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะยาวจากอัตราดอกเบี้ยที่จะคงอยู่ในระดับต่า ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามคืนนี้คือถ้อยแถลงของทรัมป์ในการรับตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งคาดว่าจะมีท่าทีแข็งกร้าวต่อจีน เรายังคาดเห็น Sector และ Stock Rotation เข้าหุ้นกลุ่มที่ยัง Laggard รวมถึงได้ประโยชน์จากบาทแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งเริ่มเห็นแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นวานนี้ ส่วนประเด็นพัฒนาการของวัคซีนที่คาดว่าจะออกมาใน 1-2 เดือนข้างหน้าคาดหนุน Sentiment กลุ่ม Global Play
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2020
Daily Focus :27 August 2020,Selective Buy//Accumulate on Dip
(views 166)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,300-1,330 จุด โดยปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนติดตามคือถ้อยแถลงของทรัมป์คืนวันศุกร์ในการรับตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงนำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งคาดว่าจะมีท่าทีแข็งกร้าวต่อจีน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินนโยบายการเงินของ FED โดยเฉพาะด้านเป้าหมายเงินเฟ้อใน Jackson Hole Symposium วันที่ 27-28 ส.ค. นี้ว่าจะมีการปรับใช้ Average Inflation ตามคาดหรือไม่ ซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะหนุนให้ Dollar Index อ่อนค่า (บาทแข็ง) เป็นบวกหุ้นที่มีเงินกู้สกุลดอลลาร์มาก เช้น โรงไฟฟ้าซึ่งยังเป็นกลุ่มที่ Laggard ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาให้มีโอกาสกลับมา Outperform อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 26 August 2020,Selective Buy//Accumulate on Dip
(views 161)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways หลังจากวันนี้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,328 จุด ทำให้กรอบการเคลื่อนไหวในระยะนี้ยังอยู่ที่ 1,300-1,330 จุด บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังไม่เป็นลบโดยตลาดยังคาดหวังเชิงบวกต่อวัคซีน COVID-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนต่างยืนยันในการเดินหน้าทำตามข้อตกลงเฟส 1 อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามปลายสัปดาห์นี้คือมุมมองต่อเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของ FED โดยเฉพาะเงินเฟ้อใน Jackson Hole Symposium วันที่ 27-28 ส.ค. รวมถึงถ้อยแถลงของทรัมป์ในการรับตาแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงนาแหน่งประธานาธิบดีซึ่งคาดว่าจะมีท่าทีแข็งกร้าวต่อจีน ในเชิงกลยุทธ์จึงยังเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มกาไร 2H20 ต่อเนื่องปี 2021 แข็งแกร่ง โดยเฉพาะที่ยัง Laggard กลุ่มอุตสาหกรรมที่เราชอบยังเป็น อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาฯแนวราบ สื่อสารฯ การแพทย์ โรงไฟฟ้า ส่วนประเด็นวัคซีน COVID-19 ให้ติดตามผลการทดลองเฟสที่ 3 จากฝั่งสหรัฐฯ-ยุโรปช่วง 1-2 เดือนนี้ ซึ่งหากออกมาในเชิงบวกเราแนะนาให้เก็งกำไร Global Play
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 25 August 2020,Selective Buy//Accumulate on Dip
(views 166)
เราคาด SET Index จะฟื้นตัวต่อเนื่องทดสอบกรอบ 1,325-1,330 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่สดใส โดยตลาดคาดหวังเชิงบวกต่อทั้งพัฒนาการของวัคซีน COVID-19 รวมถึงการใช้พลาสม่าในการรักษา ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ส่วนปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้คือมุมมองต่อเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของ FED ใน Jackson Hole Symposium วันที่ 27-28 ส.ค. รวมถึงรอกำหนดการพูดคุยรีวิวข้อตกลงทางการค้าเฟส1 ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ในเชิงกลยุทธ์เรายังเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มกำไร 2H20 ต่อเนื่องปี 2021 แข็งแกร่ง โดยเฉพาะที่ยัง Laggard กลุ่มอุตสาหกรรมที่เราชอบยังเป็น อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาฯแนวราบ สื่อสารฯ การแพทย์ โรงไฟฟ้า ส่วนประเด็นวัคซีน COVID-19 ให้ติดตามผลการทดลองเฟสที่ 3 จากฝั่งสหรัฐฯ-ยุโรปช่วง 1-2 เดือนนี้ ซึ่งหากออกมาในเชิงบวกเราแนะนำให้เก็งกาไร Global Play
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 24 August 2020,Selective Buy//Accumulate on Dip
(views 163)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,290-1,308 จุด หลังยังคงไร้ปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้น โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามวันนี้คือตัวเลขส่งออกเดือน ก.ค. (ตลาดคาด -17.8% Y-Y) ส่วนสัปดาห์นี้ติดตามการกำหนดวันพูดคุยข้อตกลงทางการค้าเฟส 1 ระหว่างสหรัฐฯ-จีนหลังครบ 6 เดือน และติดตามมุมมองและสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินของ FED ในงานสัมมนาประจาปีที่ Jackson Hole วันที่ 27-28 ส.ค.นี้ เราจึงยังเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและยัง Laggard โดยเน้น Domestic Play และเกี่ยวข้องกับสินค้าบริการจาเป็น ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาฯแนวราบ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ส่วนประเด็นวัคซีน COVID-19 ให้ติดตามผลการทดลองเฟสที่ 3 จากฝั่งสหรัฐฯ-ยุโรปช่วง 1-2 เดือนนี้ ซึ่งหากออกมาในเชิงบวกเราแนะนำให้เก็งกำไร Global Play
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 21 August 2020,Selective and Laggard Play//Accumulate on Dip
(views 178)
เราคาด SET Index เกิด Technical Rebound ระยะสั้นขึ้นในกรอบ 1,305+- จุด หลังปรับตัวลงแรงติดตามกัน 2 วันทำการ โดยได้แรงหุนนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นภูมิภาครวมถึงสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามเราคาดกรอบการบวกของดัขนีจะยังไม่กว้างนัก โดยต้องติดตามการรีวิวข้อตกลงทางการค้าเฟส 1 ระหว่างสหรัฐฯ-จีนหลังครบ 6 เดือน ซึ่งคาดว่าจะกำหนดวันในเร็วๆนี้ ส่วนปัจจัยในประเทศคาดตลาดคลายกังวลหลังผู้พบเชื้อ COVID-19 ทั้ง 2 รายเป็นเพียงซากเชื้อ แต่ประเด็นการเมืองยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเริ่มมีบทบาทมากขึ้น เราจึงยังเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและยัง Laggard โดยเน้น Domestic Play และเกี่ยวข้องกับสินค้าบริการจาเป็น ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาฯแนวราบ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ส่วนประเด็นวัคซีน COVID-19 ให้ติดตามพัฒนาการของการทดลองเฟสที่ 3 จากฝั่งสหรัฐฯ-ยุโรปช่วง 1-2 เดือนนี้ ซึ่งหากออกมาในเชิงบวกเราแนะนาให้เก็งกาไร Global Play
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 20 August 2020,Selective and Laggard Play//Accumulate on Dip around 1,300+-
(views 192)
เราคาด SET Index จะเกิด Technical Rebound ระยะสั้นในกรอบ 1,320+- จุด หลังพบว่าผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยรายแรกเป็นซากเชื้อ ส่วนอีกรายรอผลตรวจละเอียด อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นๆกดดันทั้งรายงานการประชุม FED เดือน ก.ค. ที่แสดงถึงความกังวลต่อเศรษฐกิจในช่วง 2H20 จากการระบาดระลอกที่ 2 รวมถึงการเมืองในประเทศที่ไม่สงบและเริ่มมีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายทั้งการยุบสภาและแก้รัฐธรรมนูญ เราจึงยังมองกรอบการบวกของตลาดยังจากัด โดยยังเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและยัง Laggard โดยเน้น Domestic Play และเกี่ยวข้องกับสินค้าบริการจาเป็น ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาฯแนวราบ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ส่วนประเด็นวัคซีน COVID-19 ให้ติดตามพัฒนาการของการทดลองเฟสที่ 3 จากฝั่งสหรัฐฯ-ยุโรปช่วง 1-2 เดือนนี้ ซึ่งหากออกมาในเชิงบวกเราแนะนาให้เก็งกาไร Global Play
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 19 August 2020, Selective and Laggard Play//Accumulate on Dip around 1,300+-
(views 179)
เราคาด SET Index ยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,320-1,340 จุด โดยภาพรวมตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้น โดยการเคลื่อนไหวของหุ้นเป็นลักษณะ Sector และ Stock Rotation เข้าหาหุ้นที่ยัง Laggard และมีประเด็นบวกเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ต้องติดตามคือสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยเฉพาะฝั่งสหรัฐฯที่ยังโจมตีจีนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเมืองในประเทศเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงหลังเริ่มขยายวงกว้างขึ้น เราจึงยังเน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic Play และเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาฯแนวราบ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ส่วนประเด็นวัคซีน COVID-19 ให้ติดตามพัฒนาการของการทดลองเฟสที่ 3 จากฝั่งสหรัฐฯ-ยุโรปช่วง 1-2 เดือนนี้ ซึ่งหากออกมาในเชิงบวกเราแนะนาให้เก็งกาไร Global Play
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 18 August 2020, Selective Buy//Accumulate on Dip around 1,300+-
(views 168)
เราคาด SET Index แกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,315-1,335 จุดโดยกลุ่มพลังงานอาจประคองตลาดได้จากราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นหลัง OPEC+ ลดกำลังการผลิตได้ตามที่ตกลง รวมการเลื่อนเจรจาการค้าเปิดโอกาสให้จีนนำเข้าสินค้าสหรัฐฯมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยกดดันโดยสหรัฐฯยังคงกดดันจีนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดจากัด Huawei การเข้าถึงชิพซัพพลายในสหรัฐฯ ขณะที่การเมืองในไทยยังเป็นอีกความเสี่ยงหลังเริ่มลุกลามเป็นวงกว้างขึ้น เราจึงยังเน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic Play และเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร อสังหาฯแนวราบ สื่อสารฯ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า และหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนเฟสที่ 3 จากสหรัฐฯ-ยุโรป เราแนะนาให้เก็งกาไร Global Play ระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 17 August 2020,Laggard Play//Accumulate on Dip around 1,300+-
(views 186)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways down ในกรอบ 1,310-1,330 จุด ความเสี่ยงจากความตึงเคีรยดระหว่างสหรัฐ-จีนเพิ่มขึ้นเมื่อการเจรจาวันเสาร์ที่ผ่านถูกเลื่อนไปไม่มีกาหนด และปธน.ทรัมป์ยังมีคาสั่งบังคับให้ ByteDance ขายกิจการหรือ spinoff ธุรกิจในสหรัฐออกมาภายใน 90 วัน ขณะเดียวเช้านี้ญี่ปุ่นรายงาน GDP 2Q20 หดตัวสูงถึง 27.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี นักลงทุนยังจับตา GDP 2Q20 ของไทยเช้านี้ด้วย นอกจากนี้ สถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษาเมื่อวานนี้ยังเป็นที่จับตา เรายังประเมินว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ยัง Laggard มีโอกาส Outperform ได้แก่ ธนาคาร ไฟแนนซ์ ขนส่ง ปิโตรเคมี การแพทย์ สื่อสารฯ
อ่านเพิ่มเติม
14
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 14 August 2020,Laggard Play//Accumulate on Dip around 1,300+-
(views 188)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,340-1,350 จุด โดยขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้น แม้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯจะออกมาต่ากว่าคาดที่ 9.6 แสนคน แต่การเจรจาในสภาฯของสหรัฐฯเพื่อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ยังคงไม่ได้ข้อสรุป ขณะที่ตลาดยังจับตาการพบกันของผู้แทนการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนช่วงกลางเดือนนี้เพื่อรีวิวข้อตกลงเฟส 1 ส่วนประเด็นพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีน COVID-19 เราแนะนาให้ติดตามผลการทดสอบเฟส 3 ของฝั่งสหรัฐฯ-ยุโรปที่คาดว่าจะออกมาในช่วง 1-2 เดือนนี้ซึ่งหากประสบความสำเร็จ เราคาดว่าจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ตลาดมากกว่าวัคซีนของรัสเซีย เรายังประเมินว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ยัง Laggard มีโอกาส Outperform ได้แก่ ธนาคาร ไฟแนนซ์ ขนส่ง ปิโตรเคมี การแพทย์ สื่อสารฯ
อ่านเพิ่มเติม
13
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 13 August 2020,Laggard Play//Accumulate on Dip around 1,300+-
(views 195)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัวในแดนบวกในกรอบ 1,345-1,350 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างเป็นบวก จากทั้งผลประกอบการ 2Q20 ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศแล้วโดยรวมออกมาดีกว่าที่คาด รวมถึงพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีน COVID-19 หลังรัสเซียขึ้นทะเบียนเป็นรายแรกของโลกแม้อยู่ในขั้นทดลองเฟสที่ 1 รวมถึงสหรัฐฯตกลงที่จะสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทต่างๆ Moderna Pfizer Johnson and Johnson เป็นต้น ส่งผลให้ระยะสั้นเม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคeและพันธบัตรรัฐบาลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น เราคาคว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ราคายัง Laggard มีโอกาส Outperform ได้แก่ ธนาคาร ไฟแนนซ์ ขนส่ง ปิโตรเคมี ท่องเที่ยว การแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 11 August 2020,Selective and Earnings Play//Accumulate around 1,300+-
(views 184)
เราคาด SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,320-1,330 จุด และมีมูลค่าการซื้อขายเบาบางเนื่องจากบ้านเราเป็นช่วงคาบเกี่ยววันหยุด ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังคงเป็นปัจจัยสฎคัญที่ต้องติดตาม โดยจีนเริ่มมีการตอบโต้บ้างโดยคว่าบาตร 11 นักการเมืองสหรัฐฯ ขณะที่ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ-จีนมีกาหนดพบกันวันที่ 15 ส.ค. นี้เพื่อรีวิวข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดัน ซึ่งจากกรอบการเคลื่อนไหวที่ค่อนขางแคบ ทำให้แรงซื้อและแรงเก็งกำไรคาดยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นที่มีกาไร 2Q20 แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของเรา ส่วนจังหวะอ่อนตัวของดัชนีลงใกล้ระดับ 1,300+- ยังมองเป็นจุดในการทยอยสะสมเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนในเฟส 3 เราแนะนำให้ Switch ไปลงทุนกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 10 August 2020,Selective and Earnings Play//Accumulate around 1,300+-
(views 191)
เราคาด SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,320-1,330 จุด แม้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.ค. ของสหรัฐฯจะออกมาสูงกว่าคาดที่ 1.76 ล้านตาแหน่ง แต่การเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสภาสหรัฐฯยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งทาให้ทรัมป์เซ็นคาสั่งบริหารขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยาคนตกงานสัปดาห์ละ 400 เหรียญ รวมถึงชะลอการจ่ายภาษีและเลื่อนจ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษา ขณะที่ปัจจัยหลักที่ยังต้องจับตาและกดดันบรรยากาศการลงทุนคือสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยคาดจีนจะมีมาตรการตอบโต้การแบน TikTok และ WeChat ขณะที่ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ-จีนมีกาหนดพบกันวันที่ 15 ส.ค. นี้เพื่อประเมินผลของข้อตกลงทางการค้าเฟสแรก ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังไม่มีประเด็นหนุนโดยยังต้องติดตามการประกาศผลประกอบการ 2Q20 ซึ่งเราแนะนำเลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว ส่วนจังหวะดัชนีอ่อนตัวลงใกล้ระดับ 1,300+- ยังมองเป็นจังหวะทยอยสะสมระยะกลาง-ยาว โดยหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนในเฟส 3 เราแนะนำให้ Switch ไปลงทุนกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 7 August 2020,Selective and Earnings Play//Accumulate around 1,300+-
(views 202)
เราคาด SET Index ยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,325-1,345 จุด แม้จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯจะลดลงเหลือ 1.2 ล้านคน แต่ปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามคืนนี้คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (คาดเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านคน) และอัตราว่างงาน (คาดที่ 10.5%) นอกจากนี้ต้องติดตามการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐฯว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ ส่วนกลางเดือนติดตามการพูดคุยของผู้แทนการค้าสหรัฐฯ-จีนเพื่อประเมินผลของข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกซึ่งอาจกดดันบรรยากาศการลงทุน ส่วนปัจจัยในประเทศรอติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังปรับครม.แล้วเสร็จ ระยะสั้นเรายังเน้นเลือกเก็งกำไรหุ้นที่มีกาไร 2Q20 แข็งแกร่งตามรายชื่อด้านล่าง และยังแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานในจังหวะอ่อนตัวของดัชนีลงใกล้ระดับ 1,300+- โดยหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนในเฟส 3 เราแนะนำให้ Switch ไปลงทุนกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 6 August 2020,Selective and Earnings Play//Accumulate around 1,300+-
(views 201)
เราคาด SET Index แกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,330-1,345 จุด โดยตลาดคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐฯวงเงิน 1 ล้านล้านเหรียญที่คาดว่าจะเจรจาแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นกดดันและต้องติดตามคือสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยเฉพาะการพบกันของผู้แทนการค้า 2 ประเทศกลางเดือน ส.ค. นี้ หลังครบระยะเวลา 6 เดือนของข้อตกลงทางการค้าเฟสแรก ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือน ก.ค. ของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นเพียง 1.67 แสนตาแหน่งต่ากว่าคาดมาก ทาให้ต้องจับตาการจ้างงานนอกภาคเกษตรคืนพรุ่งนี้ ส่วนปัจจัยในประเทศติดตามผลประกอบการ 2Q20 ฝั่ง Real Sector จะทยอยออกมาหนาแน่นมากใน 1-2 สัปดาห์นี้ซึ่งโดยรวมไม่สดใส ระยะสั้นยังเน้นเลือกเก็งกาไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง และจังหวะอ่อนตัวของดัชนีลงใกล้ระดับ 1,300+- จุด ยังเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเช่นเดิม โดยหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนในเฟส 3 เราแนะนำให้ Switch ไปลงทุนกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 5 August 2020,Selective and Earnings Play//Accumulate around 1,300+-
(views 219)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,320-1,340 จุด โดยสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนหลังจีนจะตอบโต้สหรัฐฯกรณี TikTok ขณะที่ผู้แทนการค้าของทั้ง 2 ฝ่ายมีกาหนดพูดคุยกลางเดือน ส.ค. นี้หลังครบระยะเวลา 2 เดือนของข้อตกลงทางการค้าเฟสแรก ซึ่งจีนยังนาเข้าสินค้าเกษตรและพลังงานต่ากว่าที่กาหนด ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามการประชุมกนง.ซึ่งเราคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยและรอครม.ชุดใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง ขณะที่ผลประกอบการ 2Q20 ฝั่ง Real Sector จะทยอยออกมาหนาแน่นมากขึ้นใน 1-2 สัปดาห์นี้ซึ่งไม่สดใส เรายังประเมินกรอบการบวกของตลาดจากัด โดยระยะสั้นยังเน้นเลือกเก็งกาไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง และจังหวะอ่อนตัวของดัชนีลงใกล้ระดับ 1,300+- จุด ยังเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเช่นเดิม โดยหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนในเฟส 3 เราแนะนำให้ Switch ไปลงทุนกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 4 August 2020,Selective and Earnings Play//Accumulate around 1,300+-
(views 196)
เราคาด SET Index จะ Rebound ในกรอบแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,320-1,340 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยตลาดได้แรงหนุนจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ค. ของยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าคาด ขณะที่จานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่เริ่มชะลอตัวลงช่วง 2 วันล่าสุด อย่างไรก็ตามยังมีหลายประเด็นที่ต้องจับตาทั้งสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนหลังล่าสุดทรัมป์ยืนกรานให้ TikTok ขายธุรกิจในสหรัฐฯภายใน 15 ก.ย. นี้ โดยเราคาดว่าจะยังมีประเด็นโจมตีระหว่างกันและเป็น Noise ในช่วงก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ ส่วนปัจจัยในประเทศรอดูผลประกอบการ 2Q20 ฝั่ง Real Sector และเสถียรภาพของรัฐบาลภายหลังปรับครม.กลางเดือนนี้ ระยะสั้นเรายังเน้นให้เลือกเก็งกาไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง และจังหวะอ่อนตัวของดัชนีลงใกล้ระดับ 1,300+- จุด ยังเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเช่นเดิม โดยหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนในเฟส 3 เราแนะนาให้ Switch ไปลงทุนกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2020
Daily Focus : 3 August 2020,Selective and Earnings Play//Accumulate around 1,300+-
(views 192)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,320-1,335 จุด โดยยังคงขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุนในระยะสั้น ประเด็นสาคัญที่ยังต้องติดตามระยะนี้คือสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ยังมีความเสี่ยงรุนแรงขึ้น โดยล่าสุดสหรัฐฯเตรียมแบนแอพจีนนอกเหนือจาก TikTok ขณะที่สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกยังคงน่ากังวลและทาให้บางประเทศเริ่มกลับมา Lockdown บางส่วนอีกครั้ง ซึ่งยังกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยในประเทศผลประกอบการ 2Q20 ฝั่ง Real Sector จะทยอยประเทศออกมาหนาแน่นขึ้น ขณะที่การปรับครม.แม้จะมีความชัดเจน แต่ยังต้องระมัดระวังเรื่องเสถียรภาพและคลื่นใต้น้าจากบุคคลที่พลาดตาแหน่ง ระยะสั้นเราจึงยังเน้นให้เลือกเก็งกาไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง และหากดัชนีมีจังหวะปรับฐานลงหาระดับ 1,300+- จุด เหมือนเช่นที่เกิดในวันศุกร์ เรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสม โดยหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนในเฟส 3 เราแนะนำให้ Switch ไปลงทุนกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
31
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 31 July 2020,Selective and Earnings Play//Accumulate around 1,300+-
(views 221)
เราคาด SET Index อยู่ในช่วงของการพักตัวโดยระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1,300+- จุด โดยปัจจัยกดดันมาจากตัวเลข GDP 2Q20 ของเยอรมนีที่แย่กว่าคาด (-10.1% Q-Q, -11.7% Y-Y) ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯแม้จะดีกว่าคาดเล็กน้อย แต่หดตัวแรงที่สุดนับตั้งแต่เก็บตัวเลข -32.9% Q-Q ส่วนตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ยังอยู่ในระดับสูง 1.43 ล้านคน ขณะที่สถานการณ์ระบาด COVID-19 ยังน่ากังวลจากจานวนผู้ติดเชื้อที่สูงถึงราว 2.8 แสนคนและเริ่มเห็นบางประเทศในยุโรปที่เร่งตัวขึ้น (สเปน ฝรั่งเศส) ทำให้เรายังคงกังวลต่อความเร็วในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยในประเทศจับตาผลประกอบการ 2Q20 ฝั่ง Real Sector โดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งหากออกมาต่ากว่าคาด มีโอกาสที่จะเห็นตลาดพักฐานระยะสั้น เราจึงยังเน้นให้เลือกเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง และหากดัชนีมีจังหวะปรับฐานลงหาระดับ 1,300+- จุด เรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสม โดยหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนในเฟส 3 เราแนะนำให้ Switch ไปลงทุนกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
30
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 30 July 2020,Selective and Earnings Play//Accumulate around 1,300+-
(views 191)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,330-1,350 จุด หลัง FED คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0-0.25% ตามคาดและให้คำมั่นจะใช้มาตรการต่างๆหนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อรับมือการระบาดของ COVID-19 รวมถึงหนุนให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังมากขึ้นซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาในชั้นวุฒิสภา อย่างไรก็ตามเรายังประเมินกรอบการบวกของดัชนีค่อนข้างจากัด โดยยังคงมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามทั้งจานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันที่พุ่งทา New High อีกครั้งวานนี้ราว 2.8 แสนคน ซึ่งต้องระมัดระวังหลังเริ่มเห็นตัวเลขการติดเชื้อในบางประเทศของยุโรปมากขึ้น ส่วนปัจจัยในประเทศจับตาผลประกอบการ 2Q20 ฝั่ง Real Sector โดยวันนี้มี PTTEP และ GLOBAL ส่วนประเด็นปรับครม.และผู้ว่าธปท.คนใหม่ชัดเจนแล้ว โดยรวมระยะสั้นจึงยังเน้นให้เลือกเก็งกาไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย โรงไฟฟ้า เป็นต้น และหากดัชนีมีจังหวะปรับฐานลงใกล้ระดับ 1,300 จุด เรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสม โดยหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนในเฟส 3 เราแนะนาให้ Switch ไปลงทุนกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
29
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 29 July 2020,Earnings Play//Accumulate on Dip
(views 202)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Down ในกรอบ 1,330-1,350 จุด บรรยากาศการลงทุนในภาพรวมยังขาดปัจจัยบวกใหม่ นักลงทุนยังติดตามสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่มีท่าทีรุนแรงขึ้นหลังตอบโต้ประเด็นการปิดสถานกงสุลของฝั่งตรงข้าม ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐฯยังไม่คืบหน้าหลังวุฒิสภาของทั้ง 2 พรรคยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในรายละเอียด ขณะที่คืนนี้รอติดตามผลการประชุม FED (ตลาดคาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0-0.25%) แต่ล่าสุดมีการขยายระยะเวลาโครงการเงินกู้ฉุกเฉินออกไปอีก 3 เดือนจนถึงสิ้นปีนี้เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง ส่วนปัจจัยในประเทศเริ่มเข้าช่วงทยอยประกาศผลประกอบการฝั่ง Real Sector เริ่มที่ SCC และ PTTEP ขณะที่การปรับครม.เริ่มชัดเจนขึ้นหลังคุณปรีดี ดาวฉาย และคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยรวมระยะสั้นจึงยังเน้นให้เลือกเก็งกาไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย โรงไฟฟ้า เป็นต้น และหากดัชนีมีจังหวะปรับฐานลงใกล้ระดับ 1,300 จุด เรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสม
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 24 July 2020,Earnings Play//Accumulate on Dip
(views 214)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัวลงทดสอบระดับ 1,345-1,350 จุดจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบ โดยถูกกดดันจากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.42 ล้านคนซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดและยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติอย่างมี่นัยยะ ขณะที่จานวนผู้ติดเชื่อ COVID-19 ยังไม่มีสัญญาณลดลง นอกจากนี้สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ยังสร้างความกังวลและมีโอกาสรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯช่วงต้นเดือน พ.ย. 20 ส่วนปัจจัยในประเทศยังขาดปัจจัยหนุนโดยต้องจับตาการปรับครม.โดยเฉพาะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ รวมถึงผลประกอบการฝั่ง Real Sector ที่อาจแย่กว่าคาดหลังกลุ่มธนาคารส่งสัญญาณเป็นลบ โดยจากปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประเด็น ระยะสั้นจึงยังเน้นให้เลือกเก็งกาไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย โรงไฟฟ้า เป็นต้น และหากดัชนีมีจังหวะปรับฐานลงใกล้ระดับ 1,300 จุด เรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสม
อ่านเพิ่มเติม
23
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 23 July 2020,Earnings Play//Accumulate on Dip
(views 234)
เราคาด SET Index จะกลับมาแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,350-1,365 จุด หลังปรับตัวลงแรง การเคลื่อนไหวของตลาดยังมีความผันผวนสูง โดยปัจจัยหนุนคือพัฒนาการของวัคซีนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลก ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนเป็นปัจจัยหลักที่กดดันและต้องจับตา ซึ่งมีโอกาสที่จะรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯช่วงต้นเดือน พ.ย. 20 นอกจากนี้ยังต้องติดตามผลประกอบการฝั่ง Real Sector ที่อาจแย่กว่าคาดหลังกลุ่มธนาคารส่งสัญญาณเป็นลบ ส่วนประเด็นไทยอาจติด Watch List แทรกแซงค่าเงินของสหรัฐฯ ธปท.ได้พูดถึงในการประชุมนักวิเคราะห์ว่าได้มีการชี้แจงและประสานงานกับฝั่งสหรัฐฯอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นประเด็น อย่างไรก็ตามจากปัจจัยความไม่แน่นอนหลายอย่าง ระยะสั้นเราจึงยังเน้นให้เลือกเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย โรงไฟฟ้า เป็นต้น และหากดัชนีมีจังหวะปรับฐานลงใกล้ระดับ 1,300 จุด เรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสม
อ่านเพิ่มเติม
22
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 22 July 2020,Earnings Play//Accumulate on Dip
(views 220)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,370-1,385 จุด หลังจากปรับตัวขึ้นแรงวานนี้ โดยตอบรับประเด็นบวกไปมากพอสมควรจากทั้งพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีน COVID-19 และการบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูของ EU อย่างไรก็ตามโฟกัสหลักของตลาดคาดว่าจะอยูที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฝั่ง Real Sector ซึ่งอาจมีแรงกดดันหลังกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่ประกาศกำไร 2Q20 ออกมาต่ากว่าคาด ส่วนประเด็นการปรับครม.นายกฯเผยว่าโผรายชื่อเสร็จแล้วซึ่งหากราบรื่นเราคาดว่าจะช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน ระยะสั้นเราจึงยังเน้นให้เลือกเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย โรงไฟฟ้า เป็นต้น และหากดัชนีมีจังหวะปรับฐานลงใกล้ระดับ 1,300 จุด เรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสม
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 21 July 2020,Earnings Play//Accumulate on Dip
(views 190)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,350-1,365 จุด โดยระยะสั้นตลาดได้แรงหนุนจากผลการทดสอบวัคซีนเฟส 1-2 ของ AstraZeneca ที่ออกมาในเชิงบวก อย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดจะได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการกลุ่มธนาคารฝั่งบ้านที่ประกาศออกมาวานนี้ส่วนใหญ่ต่ากว่าคาดจากการตั้งสำรอง Expected Credit Loss ที่สูงขึ้น และอาจสร้างความกังวลถึงฝั่ง Real Sector ที่จะทยอยประกาศตามออกมา นอกจากนี้ยังต้องติดตามการปรับครม.โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจและรมว.พลังงาน ระยะสั้นเราจึงยังเน้นให้เลือกเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย โรงไฟฟ้า เป็นต้น และหากดัชนีมีจังหวะปรับฐานลงหาระดับ 1,300 จุด+- เรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสม
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 20 July 2020,Earnings Play//Accumulate on Dip
(views 236)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,350-1,370 จุด ตลาดยังคงติดตามสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ควบคู่ไปกับพัฒนาการของวัคซีนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านนโยบายการคลังโดยเฉพาะฝั่ง EU ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในการเจรจา ขณะที่โฟกัสหลักในระยะนี้อยู่ที่การประกาศผลประกอบการ 2Q20 ของบริษัทจดทะเบียนโดยฝั่งบ้านเรากลุ่มธนาคารจะประกาศทั้งหมดในสัปดาห์นี้ ส่วนอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นคือการปรับครม.ซึ่งต้องจับตาว่าจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่โดยเฉพาะเก้าอี้รมว.พลังงาน ระยะสั้นเราจึงยังเน้นให้เลือกเก็งกeไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง ส่วนจังหวะปรับฐานของตลาดลงหาระดับ 1,300 จุด+/- ยังเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 17 July 2020,Earnings Play//Accumulate on Dip
(views 200)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,340-1,355 จุด โดยเราประเมินว่าตลาดจะเริ่มได้รับปัจจัยบวกจาก Liquidity Driven ลดลงหลังท่าที่ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมและอยู่ในโหมด Wait & See รอดูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยล่าสุดวานนี้ผลการประชุม ECB คงนโยบายการเงินตามเดิม เราคาดว่าตลาดจะกลับมาให้น้ำหนักกับภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงมากขึ้น รวมถึงพัฒนาการของวัคซีน COVID-19 ซึ่งตลาดคาดว่าน่าจะสำเร็จและเริ่มผลิตได้ในช่วงปลายปีนี้ ส่วนปัจจัยในประเทศยังคงต้องติดตามการปรับครม. รวมถึงผลประกอบการกลุ่มธนาคารที่จะเริ่มทยอยประกาศตั้งแต่วันนี้ ระยะสั้นเราเน้นให้เลือกเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง ส่วนจังหวะปรับฐานของตลาดลงหาระดับ 1,300 จุด+/- ยังเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
16
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 16 July 2020,Speculate Global Play//Accumulate on Dip
(views 213)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,345-1,365 จุด แม้จะยังได้อานิสงส์จากพัฒนาการของวัคซีน COVID-19 ทั้งฝั่ง Moderna รวมถึง AstraZeneca แต่คาดว่าระยะสั้นตลาดจะให้น้ำหนักกับประเด็นการเมืองในประเทศมากขึ้นสาหรับการปรับครม.หลังมีข่าวว่านายสมคิดและทีมจะยื่นลาออกจากตำแหน่งวันนี้ ซึ่งต้องติดตามทีมเศรษฐกิจชุดใหม่รวมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในอนาคต ส่วนเช้านี้ต้องติดตามตัวเลข GDP 2Q20 ของจีนซึ่งคาดว่าจะพลิกกลับมาเติบโตได้หากดูจากตัวเลขเศรษฐกิจระยะหลังที่ดีกว่าคาดเปนนส่วนใหญ่ ระยะสั้นเราแนะนำให้เก็งกำไรกลุ่ม Global Play ตามพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีน ส่วนจังหวะปรับฐานของตลาดยังเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
15
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 15 July 2020,Speculate Global Play//Accumulate on Dip
(views 210)
เราคาด SET Index จะสามารถรีบาวด์ขึ้นทดสอบระดับ 1,355-1,360 จุด ได้จากบรรยากาศการลงทุนทีเป็นบวกหลัง Moderna เปิดเผยผลการทดลองวัคซีนขั้นต้นพบว่าผู้ทดสอบทั้งหมด 45 คนมีภูมิคุ้มกันในระดับที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในไทยช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าว่าจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศหรือไม่ รวมถึงโอกาสในการปรับครม.เร็วๆนี้ นอกจากนี้ยังต้องติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 2Q20 ที่จะเริ่มทยอยประกาศช่วงปลายสัปดาห์ ระยะสั้นเราแนะนำให้เก็งกำไรกลุ่ม Global Play ตามพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีน ส่วนจังหวะปรับฐานของตลาดยังเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 14 July 2020,Earnings Play//Accumulate on Dip
(views 214)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,330-1,350 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบมากขึ้นโดยเฉพาะการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยซึ่งเป็นทหารและคณะฑูตที่เข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ทาให้มีความเสี่ยงระบาดระลอกที่ 2 เหมือนในต่างประเทศ โดยต้องติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นการพัฒนาวัคซีนช่วยประคองหลังล่าสุด Pfizer&BioNTech ได้สถานะ Fast Track จาก FDA เราคาดว่าตลาดจะยังแกว่งตัวผันผวนทั้งประเด็นสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงโอกาสในการปรับครม.ในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้องติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 2Q20 ที่จะเริ่มทยอยประกาศ ระยะสั้นจึงยังเน้นเก็งกำไรหุ้นที่คาดมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง ขณะที่การปรับฐานของตลาดยังเป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานโดยเน้น Domestic plays แต่หากมีพัฒนาการเชิงบวกที่ชัดเจนของวัคซีน COVID-19 เราแนะนาให้เปลี่ยนไปลงทุนในกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 13July 2020,Earnings Play//Accumulate on Dip
(views 218)
เราคาด SET Index จะเกิด Technical Rebound ระยะสั้นในกรอบ 1,345-1,365 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายมากขึ้น ตลาดเริ่มให้น้ำหนักลดลงและมองข้ามตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เร่งตัว และคาดหวังเชิงบวกต่อพัฒนาการของวัคซีน (4 บริษัทอยู่ระหว่างทดลองเฟส 3 ในมนุษย์) รวมถึง Gilead ที่เปิดเผยว่ายา Remdesivir สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ 62% เทียบกับการรักษามาตรฐาน อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ต้องติดตามการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเริ่มที่กลุ่มธนาคารซึ่งหากออกมาต่ำกว่าคาดอาจกดดันให้ดัชนีมีการปรับฐานอีกครั้ง ส่วนการเมืองในประเทศยังเป็นอีกความเสี่ยงโดยเฉพาะประเด็นการปรับครม. ระยะสั้นเราจึงแนะนาเก็งกำไรหุ้นที่คาดมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง ขณะที่การปรับฐานของตลาดยังเป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานโดยเน้น Domestic plays แต่หากมีพัฒนาการเชิงบวกที่ชัดเจนของวัคซีน COVID-19 เราแนะนาให้เปลี่ยนไปลงทุนในกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
10
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 10 July 2020,Earnings Play//Accumulate on Dip
(views 233)
เราคาด SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,350-1,375 จุด โดยคาดความผันผวนของตลาดยังค่อนข้างสูง โฟกัสหลักยังอยู่ที่การระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19 ซึ่งเริ่มเห็นตัวเลขในฮ่องกงและญี่ปุ่นพุ่งขึ้นและคาดว่าจะยิ่งน่ากังวลมากขึ้นหากตัวเลขในยุโรปกลับมาเร่งตัว ขณะที่ปัจจัยการเมืองในประเทศคาดว่าจะมีน้ำหนักมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการปรับครม. รวมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลดูลดลงและหากยังยืดเยื้อในระยะเวลานานอาจเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการยุบสภาในอนาคต ซึ่งจากความเสี่ยงทั้ง 2 ปัจจัยทาให้ระยะสั้นเราแนะนาเก็งกำไรหุ้นที่คาดมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง ขณะที่การปรับฐานของตลาดยังเป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานโดยเน้น Domestic plays แต่หากมีพัฒนาการเชิงบวกที่ชัดเจนของวัคซีน COVID-19 เราแนะนาให้เปลี่ยนไปลงทุนในกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
09
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 9 July 2020,Maintain Domestic Play//Accumulate on Dip
(views 214)
เราคาด SET Index แกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,355-1,375 จุด โดยรวมตลาดยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นและยังคงจับตาการระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19 ซึ่งจะยิ่งน่ากังวลมากขึ้นหากตัวเลขผู้ติดเชื้อในยุโรปกลับมาเร่งตัว โดยวันนี้ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจทั้งอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. ของจีน (ตลาดคาด +2.5%) รวมถึงดุลการค้าเดือน พ.ค. ของเยอรมนีเพื่อประเมินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน 2H20 ขณะที่ช่วงกลางเดือน ก.ค.-ส.ค. เริ่มเข้าสู่การทยอยประกาศผลประกอบการ 2Q20 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งต้องติดตามว่าจะแย่กว่าที่ตลาดคาดหรือไม่ เราจึงยังเน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic plays เป็นหลักในช่วงนี้ แต่หากมีพัฒนาการเชิงบวกที่ชัดเจนของวัคซีน COVID-19 เราแนะนำให้เปลี่ยนไปลงทุนในกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
08
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 8 July 2020,Maintain Domestic Play//Accumulate on Dip
(views 230)
เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,360-1,385 จุด โดยประเด็นที่กดดันยังมาจาการระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19 ซึ่งจะยังน่ากังวลหากเริ่มเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในยุโรปเร่งตัวขึ้น ขณะที่ผลกระทบเชิงลบและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจช้ากว่าคาดโดยล่าสุดคณะกรรมาธิการยุโรปได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ยูโรโซนลงอีกครั้ง ขณะที่ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. ของเยอรมนีฟื้นตัวต่ากว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้เรากาลังเขาสู่ช่วงเริ่มประกาศผลประกอบการ 2Q20 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งคาดว่าออกมาไม่สดใส เรายังเน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic plays เป็นหลักในช่วงนี้ แต่หากมีพัฒนาการเชิงบวกที่ชัดเจนของวัคซีน COVID-19 เราแนะนาให้หมุนไปลงทุนในกลุ่ม Global Play ทันที
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 7 July 2020,Speculate on Global Plays //Accumulate Domestic Plays
(views 250)
เราคาด SET Index แกว่งตัว sideways up ในกรอบ 1,360-1,385 จุด ได้รับอานิสงส์จากตลาดหุ้นในเอเชียที่เขียวสดใสตั้งแต่วานนี้จนถึงเช้านี้ ประกอบกับ ISM ภาคบริการของสหรัฐเดือน มิ.ย. ที่ฟื้นขึ้นแรงเป็น 57.1 จาก 45.4 ในเดือน พ.ค. หลังจากกลับมา Reopen ซึ่งสร้างความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยนักลงทุนมองข้ามยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งวันละเกือบ 2 แสนรายไปแล้ว ยังแนะนา Domestic plays ที่ฟื้นตัวล้อไปกับเศรษฐกิจ ยกเว้นกลุ่มแบงก์ที่ผลประกอบการไม่น่าสดใสตลอด 3 ไตรมาสที่เหลือของปี
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 3 July 2020,Speculate Global Play //Accumulate Domestic and Defensive Play on Dip
(views 264)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,365-1,385 จุด โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯที่ออกมาแข็งแรงกว่าที่ตลาดคาดมาก รวมถึงพัฒนาการของวัคซีนในวันก่อนหน้า ส่งผลให้กลุ่ม Global Play คาดว่ายังหนุนตลาดได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามการระบาดระลอกที่ 2 ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งขึ้นทา New High ต่อเนื่องซึ่งอาจทาให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงหลังช่วง Reopen 2 เดือนที่ผ่านมา เรายังมองจังหวะปรับฐานของตลาดในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานที่บริเวณ 1,330-1,350 จุด+- โดยยังคงเน้นกลุ่ม Domestic และ Defensive Play เป็นหลัก ส่วนระยะสั้นสามารถเก็งกาไรกลุ่ม Global Play และท่องเที่ยวตามตามปัจจัยบวกของวีคซีน
อ่านเพิ่มเติม
02
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 2 July 2020,Speculate Global Play on Vaccine News//Accumulate Domestic and Defensive Play on Dip
(views 222)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,340-1,360 จุด โดยได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากผลการทดสอบวัคซีนเฟส 1 ของ Pfizer&BioNTech และ Inovio ที่ออกมาค่อนข้างดี เช่นเดียวกับตัวเลขเศรษฐกิจของหลายประเทศสาคัญทั้งสหรัฐฯ จีน และยุโรปที่แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัว อย่างไรรายงานการประชุม FED ยังคงกังวลต่อการระบาดระลอกที่ 2 ซึ่งทาให้อาจจาเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม เรายังมองจังหวะปรับฐานของตลาดในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานที่บริเวณ 1,300 จุด+/- เทียบเท่า 2021PER ราว 15.5 เท่า โดยยังคงเน้นกลุ่ม Domestic และ Defensive Play เป็นหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ รับเหมาฯ ส่วนระยะสั้นสามารถเก็งกาไรกลุ่ม Global Play และท่องเที่ยวตามพัฒนาการของวีคซีน
อ่านเพิ่มเติม
01
กรกฏาคม
2020
Daily Focus : 1 July 2020,Maintain Domestic and Defensive Play//Accumulate on Dip
(views 224)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในกรอบ 1,330-1,350 จุด โดยประเด็นที่ต้องติดตามยังอยู่ที่สถานการณ์การระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19 ควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเช้านี้จับตาตัวเลข Caixin Manufacturing PMI เดือน มิ.ย.ของจีน ขณะที่การชี้แจงของสหรัฐฯประธาน FED และรมว.คลังของสหรัฐฯต่อหน้าคณะกรรมาธิการการเงินสภาผู้แทนฯมีมุมมองที่ต่างกันเล็กน้อยในแง่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ทั้งคู่ให้คามันว่าจะร่วมมือพยุงเศรษฐกิจให้พ้นวิกฤตนี้ ส่วนฝั่งบ้านเราวันนี้เริ่มผ่อนปรนระยะที่ 5 ซึ่งไฮไลท์คือการเริ่มเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศได้ในกรณีจาเป็น เรายังมองจังหวะปรับฐานของตลาดในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานที่บริเวณ 1,300 จุด+- เทียบเท่า 2021PER ราว 15.5 เท่า โดยยังคงเน้นกลุ่ม Domestic และ Defensive Play เป็นหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ รับเหมาฯ
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 30 June 2020,Maintain Domestic and Defensive Play//Accumulate on Dip
(views 208)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในกรอบ 1,310-1,345 จุด ในระยะนี้ โดยนักลงทุนจับตาดูการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากตัวเลขของแต่ละประเทศ ล่าสุดจีนประกาศ PMI เดือน มิ.ย. ออกมาดีกว่าคาด ส่วนคืนนี้ประธาน FED และรมว.คลังของสหรัฐฯจะมีการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการเรเงินสภาผู้แทนฯซึ่งคาดว่าจะเห็นสัญญาณเพิ่มเติมทั้งมุมมองต่อเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้น ขณะที่ฝั่งบ้านเราศบค.เริ่มผ่อนปรนระยะที่ 5 ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศในกรณีจะเป็นส่วน Travel Bubble ยังไม่มีข้อสรุป ขณะที่การประชุมครม.วันนี้จับตามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ “เที่ยวปันสุข” ซึ่งคาดว่าเลื่อนเปิดลงทะเบียนเป็น 15 ก.ค. เรายังมองจังหวะปรับฐานของตลาดในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานที่บริเวณ 1,300 จุดและ 1,260 จุด ตามลาดับ เทียบเท่า 2021PER ราว 15-15.5 เท่า โดยยังคงเน้นกลุ่ม Domestic และ Defensive Play เป็นหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ รับเหมาฯ
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 29 June 2020,Focus on Domestic and Defensive Play//Accumulate on Dip
(views 228)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,300-1,310 จุด อีกครั้งจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบจากตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ร่วงแรง โดยนักลงทุนกังวลต่อการระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19 ที่เร่งตัวขึ้นซึ่งจะทาให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจช้ากว่าที่คาด ส่วนในไทยสถานการณ์ยังค่อนข้างดีโดยไร้ผู้ติดเชื้อกว่า 1 เดือนซึ่งวันนี้ต้องติดตามการประชุมศบค.ในการผ่อนปรนระยะที่ 5 โดยประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือการมาตรการรับชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศทั้งภาคธุรกิจและโดยเฉพาะ Medical Tourist ส่วน Travel Bubble ยังไม่มีข้อสรุป เรายังมองจังหวะปรับฐานของตลาดในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานที่บริเวณ 1,300 จุดและ 1,260 จุด ตามลำดับ เทียบเท่า 2021PER ราว 15-15.5 เท่า โดยยังคงเน้นกลุ่ม Domestic และ Defensive Play เป็นหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ รับเหมา
อ่านเพิ่มเติม
26
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 26 June 2020,Focus on Domestic and Defensive Play//Accumulate on Dip
(views 236)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในกรอบ 1,310-1,340 จุด โดยคาดความผันผวนยังค่อนข้างสูง ดัชนีอาจฟื้นตัวได้ตามภูมิภาคได้ในระยะสั้นแต่เราคาดกรอบการ Rebound จะยังไม่มาก โดยยังต้องติดตามการระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19 ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ FED ยังสั่งให้ธนาคารหยุดซื้อหุ้นคืนและลดระดับการจ่ายปันผลลงในไตรมาสที่ 3 นี้หลังผล Stress Test สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของ COVID-19 ที่อาจกระทบระดับเงินกองทุนในบาง Scenario ขณะที่บ้านเราต้องติดตามการประชุมศบค.วันนี้ในการผ่อนปรนระยะที่ 5 โดยประเด็นสาคัญให้จับตาเรื่องการมาตรการรับชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ส่วน Travel Bubble คาดว่ายังต้องใช้เวลาพูดคุย เรายังมองจังหวะปรับฐานของตลาดในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานที่บริเวณ 1,300 จุดและ 1,260 จุด ตามลำดับ เทียบเท่า 2021PER ราว 15-15.5 เท่า โดยยังคงเน้นกลุ่ม Domestic และ Defensive Play เป็นหลัก ได้แก่ อาหารและ
อ่านเพิ่มเติม
25
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 25 June 2020,Focus Core Port on Domestic Play //Accumulate on Dip
(views 233)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวลงในกรอบ 1,320-1,340 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐฯ ขณะที่หลายๆประเทศเริ่มมีสัญญาณการระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19 นอกจากนี้ IMF ยังปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลง ทำให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น ทำให้ SET Index เกิดการปรับฐานลงหลังมี Valuation ค่อนข้างสูงจากการฟื้นตัวเป็น V-Shape รับความคาดหวังจากการ Reopen Economy ในช่วงก่อนหน้า เรามองกรอบในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานอีกระดับที่บริเวณ 1,300 จุด และ 1,260 จุด ตามลาดับ เทียบเท่า 2021PER ราว 15-15.5 เท่าหลังจากสะสมระดับแรกบริเวณ 1,330 จุด+- ไปแล้ว โดยยังคงเน้นกลุ่ม Domestic และ Defensive Play เป็นหลัก เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 24 June 2020,Focus Core Port on Domestic Play //Accumulate on Dip
(views 227)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways สร้างฐานในกรอบ 1,340-1,380 จุดในระยะนี้หลังจากที่ตอบรับประเด็น Reopen Economy ไปมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามความรุนแรงของการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ควบคู่ไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลก ส่วนปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามวันนี้โดยเฉพาะฝั่งบ้านเราคือการประชุมกนง. (เราคาดคงดอกเบี้ยที่ 0.50%) รวมถึงประมาณการเศรษฐกิจใหม่ของ IMF อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อถือว่าค่อนข้างดี เราจึงยังมองจังหวะพักตัวของ SET Index ในกรอบ 1,330-1,350 จุด+- เทียบเท่า 2021PER ราว 15.7 เท่าและ Earning Yield Gap ราว 5% เป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน โดยยังคงเน้นกลุ่ม Domestic Play เป็นหลัก เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 23 June 2020,Focus Core Port on Domestic Play //Accumulate on Dip
(views 227)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,345-1,365 จุด โดยมีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะสั้นหลังจากปรับลงแรงวานนี้ กลุ่มพลังงานคาดว่ายังเป็นกลุ่มหลักที่ประคองตลาดจากราคาน้ามันดิบที่ทรงตัวเหนือ 40 เหรียญ/บาร์เรล อย่างไรก็ตามโดยรวมตลาดยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นตลาดยังคงอยู่ในช่วงแกว่งตัวสร้างฐานและจับตาการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ควบคู่ไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลก โดยฝั่งบ้านเรากนง.จะประชุมวันพรุ่งนี้ (เราคาดคงดอกเบี้ยที่ 0.50%) สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 28 วันถือว่าค่อนข้างดี เราจึงมองจังหวะพักตัวของ SET Index ในกรอบ 1,330-1,350 จุด+/- เทียบเท่า 2021PER ราว 15.7 เท่าและ Earning Yield Gap ราว 5% เป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน โดยยังคงเน้นกลุ่ม Domestic Play เป็นหลัก เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 22 June 2020,Focus Core Port on Domestic Play//Accumulate on Dip
(views 254)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Down ในกรอบ 1,360-1,375 จุด โดยกลุ่มที่คาดว่าจะกดดันตลาดคือกลุ่มธนาคารหลังธปท.ขอให้งดจ่ายปันผลระหว่างกาลและซื้อหุ้นคืน ซึ่งอาจสร้างความกังวลในแง่มุมมองของธปท.ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาด อย่างไรก็ตามเราคาดว่ากลุ่มพลังงานยังประคองตลาดได้หลังราคาน้ำมันดิบยังปรับขึ้นจากการลดกาลังการผลิตของ OPEC+ เราคาดว่าตลาดอยุ่ในช่วงแกว่งตัวสร้างฐานและจับตาการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ควบคู่ไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลก โดยฝั่งบ้านเรากนง.จะประชุมวันพุธนี้ เรายังมองจังหวะพักตัวลงของ SET Index บริเวณ 1,330-1,350 จุด+/- ซึ่งเทียบเท่า 2021PER ราว 15.7 เท่าและ Earning Yield Gap ราว 5% เป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน โดยเน้นกลุ่ม Domestic Play เป็นหลัก เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 19 June 2020,Focus Core Port on Domestic Play//Accumulate on Dip
(views 250)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways สร้างฐานในกรอบ 1,360-1,385 จุด โดยยังขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่หลังปรับตัวขึ้นตลอดช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมารับความคาดหวังเชิงบวกเรื่อง Reopen Economy และส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปค่อนข้างมาก ล่าสุดวานนี้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯอยู่ที่ 1.5 ล้านคนมากกว่าที่ตลาดคาดและลดลงเพียงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้า ปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามระยะนี้คือการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ควบคู่ไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลก (ล่าสุด BoE เพิ่มวงเงิน QE อีก 1 แสนล้านปอนด์) ในไทย กนง.จะประชุมสัปดาห์หน้า เราประเมินการเคลื่อนไหวของตลาดจะค่อนข้างผันผวนระยะนี้ โดยจังหวะพักตัวลงของ SET Index บริเวณ 1,330-1,350 จุด+/- ซึ่งเทียบเท่า 2021PER ราว 15.7 เท่าและ Earning Yield Gap ราว 5% เป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน โดยเน้นกลุ่ม Domestic Play เป็นหลัก เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
18
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 18 June 2020,Focus Core Port on Domestic Play//Accumulate on Dip
(views 234)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งพักตัวในกรอบ 1,360-1,380 จุด ตลาดขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นในระยะสั้นหลังจากที่ปรับตัวขึ้นตลอดช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมารับความคาดหวังเรื่องเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากการ Reopen Economy รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลกเป็นอีกปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม เริ่มมีสัญญาณการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ในหลายประเทศซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ยังไม่ได้สะท้อนในดัชนีมากนัก เราจึงมองการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะนี้จะค่อนข้างผันผวน โดยหาก SET Index มีจังหวะพักฐานลงหากรอบ 1,330-1,350 จุด+- ซึ่งเทียบเท่า 2021PER อิง 15.7 เท่าและ Earning Yield Gap ราว 5% เรามองเป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน โดยเน้นกลุ่ม Domestic Play เป็นหลัก เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 17 June 2020,Focus Core Port on Domestic Play//Accumulate on Dip
(views 239)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบกว้าง 1,355-1,380 จุด เพื่อสร้างฐานรอบใหม่ โดยตลาดยังมีมุมมองและความคาดหวังเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่รวดเร็ว โดยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. ของสหรัฐฯฟื้นตัวดีกว่าคาด +17.7% M-M และทรัมป์เตรียมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน US$1 ล้านล้าน ประธาน FED ระบุว่าเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในเดือน เม.ย. ทีผ่านมา แต่การฟื้นตัวกลับสู่ระดับปกติยังต้องใช้เวลาและยังมีความเสี่ยงอยู่ เช่นเดียวกับ IMF ที่เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกลงอีกครั้ง (เดือนมี.ค. คาด -3%) เราคาดว่าความผันผวนของตลาดจะอยู่ในระดับสูงในระยะนี้และยังต้องติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนและยารักษาควบคู่ไปกับการระบาดระลอกที่ 2 โดยล่าสุดมีผลทดสอบว่ายา Dexamethasone ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ 1 ใน 3 เรายังมองจังหวะพักฐานของ SET Index ที่ระดับราว 1,330-1,350 จุด+/- เทียบเท่า 2021PER อิง 15.7 เท่าและ Earning Yield Gap ราว 5% เป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน โดยยังชอบกลุ่ม Domestic Play เช่น โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 16 June 2020,Speculate Global Play//Accumulate on Dip
(views 258)
เราคาดว่า SET Index จะรีบาวด์ขึ้นทดสอบระดับ 1,360 จุด+- จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายมากขึ้นหลัง FED ขยายขอบเขตโครงการ Secondary Market Corporate Credit Facility โดยจะซื้อ Corporate Bond เป็นวงกว้างจากเดิมที่ลงทุนเฉพาะ ETF ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดยังมีความผันผวนสูงในระยะนี้และยังต้องติดตามการระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19 ที่ยังเป็นความเสี่ยง เรายังมองจังหวะพักฐานของ SET Index ที่ระดับราว 1330 จุด+- เทียบเท่า 2021PER อิง 15.7 เท่าและ Earning Yield Gap ราว 5% เป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน โดยยังชอบกลุ่ม Domestic Play เช่น โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ส่วนระยะสั้นเก็งกำไร Global Play ตาม Sentiment ตลาด
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 15 June 2020,Stay in Defensive and Domestic Play//Accumulate on Dip
(views 287)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,360-1,370 จุด อีกครั้งหลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปักกิ่งอีกครั้งรวมถึงในโตเกียวที่มีผู้ติดเชื้อเร่งตัวขึ้น ทำให้ความกังวลเรื่องการระบาดระลอกที่ 2 สูงขึ้น ทำให้ระยะสั้นมีโอกาสที่ยังเห็นเม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยและถือเงินสดมากขึ้น อย่างไรก็ตามไทยไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันแล้ว 20 วันและยังคุมเข้มการเดินทางเข้าประเทศทำให้ความกังวลมีน้อยกว่าแต่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เรายังประเมินว่า SET Index อยู่ในช่วงแกว่งพักฐานจาก Valuation ที่ค่อนข้างตึงตัวโดยมี 2021PER อยู่ที่ราว 16.5 เท่า เราจึงแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานกลับตามแนวรับหลังจากให้ทยอยทำกำไรบริเวณ 1,450 จุด+- ส่วนระยะสั้นเน้นพักเงินในกลุ่ม Domestic และ Defensive เช่น โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ อาหาร
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 12 June 2020,Stay in Defensive and Domestic Play//Accumulate on Dip
(views 285)
เราคาดว่า SET Index จะปรับฐานลงทดสอบระดับ 1,360 จุด+- จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบ เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยและถือเงินสดมากขึ้น สังเกตจาก US Dollar Index ที่แข็งค่าขึ้นแรง ตลาดมีมุมมองเป็นลบต่อผลการประชุม FED 2 ก่อนโดยเฉพาะมุมมองต่อเศรษฐกิจช่วง 2 ปีข้างหน้า ขณะที่ประเด็นสำคัญที่ฉุดตลาดคือความกังวลเรื่องการระบาดระลอกที่ 2 ที่เริ่มมีสัญญาณในหลายๆรัฐของสหรัฐฯ ตลาดอยู่ในช่วงปรับฐานสอดคล้องกับมุมมองของเราหลังดัชนีปรับตัวขึ้นราว 40% รับความคาดหวังเรื่อง Reopen Economy ไปมาก ทำให้ Valuation ตึงตัวโดยมี 2021PER อยู่ที่ราว 16.6 เท่า เราแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานกลับตามแนวรับหลังจากให้ทยอยทำกำไรบริเวณ 1,450 จุด+- ส่วนระยะสั้นเน้นพักเงินในกลุ่ม Defensive เช่น โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ อาหาร เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
11
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 11 June 2020,Focus on Laggard Play//Gradually Take Profit at 1,450+-
(views 262)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวลงทดสอบระดับ 1,400-1,410 จุด หลังผลการประชุม FED ออกมาในโทน Dovish กว่าคาดโดยจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจนกว่าตลาดแรงงานจะกลับมาปกติ ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจที่อาจซึมยาว จาก Dot Plot ชี้ให้เห็นว่า FED จะคงดอกเบี้ยที่ 0-0.25% ไปจนถึงสิ้นปี 2022 เช่นเดียวกับ GDP ที่ต้องรอถึงปี 2022 จึงจะกลับมายืนเหนือระดับปี 2019 ได้ส่งผลให้ Bond Yield ร่วงลงและกดดันตลาดหุ้น นอกจากนี้ยังเริ่มเห็นการพูดถึง 2nd Wave ของการระบาดมากขึ้น ดัชนีจึงมีแนวโน้มพักฐานระยะสั้นหลังปรับตัวขึ้นช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาราว 40% รับประเด็น Reopen Economy ไปมาก Valuation ค่อนข้างตึงตัวโดยมี 2021PER ที่ 17 เท่า เราจึงแนะนาเพียงเก็งกำไรหุ้นที่ยัง Laggard และทยอยทากาไรหากดัชนีปรับตัวขึ้นแตะบริเวณ 1,450 จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 10 June 2020,Speculate Laggard Play//Gradually Take Profit at 1,450+-
(views 279)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways บริเวณ 1,400-1,420 จุด หลังจากปรับตัวลงแรงวานนี้ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคืนนี้คือการประชุม FED ซึ่งคาดว่ายังคงนโยบายการเงินเช่นเดิม แต่ที่ต้องจับตาคือมุมมองต่อเศรษฐกิจและ Dot Plot ดัชนีมีแนวโน้มพักฐานระยะสั้นโดยเฉพาะแรงขายจากฝั่งสถาบันในประเทศหลังจากปรับตัวขึ้นช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาราว 40% รับประเด็น Reopen Economy ไปมาก ทาให้ Valuation ค่อนข้างตึงตัวโดยมี 2021PER อยู่ที่ราว 17 เท่า เราจึงแนะนำเพียงเก็งกำไรหุ้นที่ยัง Laggard และทยอยทำกำไรหากดัชนีปรับตัวขึ้นแตะบริเวณ 1,450 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 9 June 2020,Go with the Flow
(views 263)
SET Index ปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,455 จุดในช่วงเปิดตลาดจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวก ก่อนที่จะทยอยแกว่งตัวลงมาและปิดบวกแคบลงเหลือ 2.96 จุด ณ สิ้นวัน กลุ่มที่ปรับตัวได้แข็งแกร่งคือกลุ่มพลังงานจากราคาน้้ามันดิบพุ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติพลิกมาขายสุทธิในตลาดหุ้น 2.5 พันลบ.และ 788 ลบ. ตามล้าดับ (ต่างชาติ Short Index Futures อีก 7.2 พันสัญญา)
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 8 June 2020,Go with the Flow
(views 374)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวขึ้นทดสอบบริเวณ 1,450 จุด นำโดยกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอย่างต่อเนื่องหลังกลุ่ม OPEC+ ตกลงขยายเวลาลดกาลังการผลิตน้ามันดิบ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันไปอีก 1 เดือน (สิ้นสุด ก.ค. 20) ส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้นแรงทาตะระดับ 40 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯพลิกมาเพิ่มขึ้น 8.5 ล้านตำแหน่ง ดีกว่าคาดมาก สัปดาห์นี้ต้องติดตามการประชุม FED เกี่ยวกับมุมมองทางเศรษฐกิจและคาดว่ายังคงนโยบายการเงินและเน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะใช้ทกเครื่องมือให้ผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 เราประเมินกรอบบนของ SET Index ทางพื้นฐานบริเวณ 1,450 จุด+- เทียบเท่า 2021PER ราว 17 เท่า อย่างไรก็ตาม กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าอาจทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นสูงกว่าปัจจัยพื้นฐานในระยะสั้น จึงแนะนำเก็งกำไรหุ้น Big Cap ตามโมเมนตัมของตลาดและรอทำกำไรเมื่อเห็นสัญญาณกระแสเงินทุนพลิกมาไหลออก
อ่านเพิ่มเติม
05
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 5 June 2020,Go with the Flow
(views 295)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,400-1,420 จุด หลังจากปรับตัวขึ้นแรง 2 วันก่อนหน้าโดยตอบรับความคาดหวังเรื่องการ Reopen Economy ไปมากพอสมควร ส่วนการประชุม ECB วานนี้แม้จะเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรอีก 6 แสนล้านยูโรซึ่งมากกว่าตลาดคาด แต่ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงอย่างน่าผิดหวัง อย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดหุ้นเอเชียยังได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้า โดยประเมินกรอบบนของดัชนีรอบนี้บริเวณ 1,450 จุด เทียบเท่า 2021PER ที่ 17 เท่าซึ่งค่อนข้างสูงและมีโอกาสเห็นแรง Sell on Fact บริเวณกรอบดังกล่าว ระยะสั้นเราแนะนำเก็งกำไรหุ้น Big Cap ตามโมเมนตัมของตลาด โดยเน้น Laggard Play อย่างกลุ่ม สื่อสารฯ การแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 4 June 2020,Go with the Flow
(views 314)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,390-1,400 จุด นำโดยหุ้นขนาดใหญ่โดยยังได้แรงหนุนจากกระแสเงินที่ไหลเข้าภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ตลาดยังให้น้ำหนักเชิงบวกกับการ Reopen Economy และคาดว่าผ่านจุดแย่ที่สุดจาก COVID-19 ไปแล้ว ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้คือการประชุม ECB ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการซื้อพันธบัตรอีก 5 แสนล้านยูโร ทำให้สภาพคล่องในตลาดการเงินโลกอยู่ในระดับสูง เราประเมินกรอบบนของดัชนีรอบนี้บริเวณ 1,400-1,450 จุด ซึ่งเทียบเท่า 2021PER ที่ 16.5-17 เท่าและค่อนข้างสูงและมีโอกาสเห็นแรง Sell on Fact บริเวณกรอบดังกล่าวหลังรับความคาดหวังเชิงบวกต่างๆไปมาก ระยะสั้นเราแนะนำเก็งกำไรตามกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าหนุนดัชนี โดยยังเน้น Laggard Play อย่างกลุ่ม ธนาคาร สื่อสารฯ การแพทย์ อสังหาฯ รับเหมาฯ
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 2 June 2020,Laggard and Selective Play
(views 274)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,345-1,360 จุด โดยตลาดยังตอบรับเชิงบวกต่อการทยอย Reopen Economy อย่างไรก็ตามสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังเป็นประเด็นที่ต้องระวังหลังล่าสุดจีนสั่งระงับการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯรวมถึงถั่วเหลืองชั่วคราว ทำให้อาจกระทบต่อข้อตกลงทางการค้าเฟส 1 ทำให้ความผันผวนของตลาดคาดว่าจะมากขึ้นในระยะนี้ เราประเมินกรอบบนของดัชนีรอบนี้บริเวณ 1,400 จุด ซึ่งเทียบเท่า 2021PER ที่ 16.5 เท่าและค่อนข้างสูง เรามองว่าดัชนีตอบรับปัจจัยบวกจากมาตรการผ่อนคลายระยะต่างๆไปค่อนข้างมาก ทาให้มีโอกาสที่จะเห็นแรง Sell on Fact บริเวณกรอบดังกล่าวหลังสถานการณ์ต่างๆกลับมาใกล้ระดับปกติก่อนมี COVID-19 เราจึงแนะนาทยอยทำกำไรหากดัชนีปรับตัวขึ้นแตะระดับดังกล่าว ส่วนระยะสั้นจึงเน้นเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวและกลุ่มที่ยัง Laggard เช่น กลุ่มการแพทย์ สื่อสารฯ แบงค์
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2020
Daily Focus : 1 June 2020,Laggard and Selective Play
(views 246)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,335-1,350 จุด โดยกลุ่มพลังงานจะกลับมานาตลาดระยะสั้นหลังราคาน้ำมันดิบคืนวันศุกร์พุ่งแรงกว่า 5% ขณะที่ตลาดยังให้น้ำหนักกับการ Reopen Economy อย่างไรก็ตามยังต้องระมัดระวังสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนหลังทรัมป์แถลงยกเลิกข้อตกลงพิเศษต่างๆที่ให้แก่ฮ่องกงเพื่อตอบโต้จีนที่ผ่านกฎหมายความมั่นคง ขณะที่ดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมากว่า 30% ในช่วง 2 เดือนครึ่ง Price In ปัจจัยบวกจากมาตรการผ่อนคลายระยะต่างๆไปมาก ทำให้ระยะถัดอาจมีแรง Sell on Fact หลังสถานการณ์กลับมาใกล้ระดับปกติก่อนมี COVID-19 เราประเมินกรอบบนของดัชนีรอบนี้บริเวณ 1,360-1,400 จุด ซึ่งเทียบเท่า 2021PER ถึง 16.5 เท่าซึ่งไม่ถูกและแนะนาทยอยทำกำไรหากดัชนีปรับตัวขึ้นแตะระดับดังกล่าว ส่วนระยะสั้นจึงเน้นเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวและกลุ่มที่ยัง Laggard เช่น กลุ่มการแพทย์ สื่อสารฯ
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 29 May 2020,Focus on Laggard and Defensive Play
(views 253)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Down พักฐานในกรอบ 1,320-1,345 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบโดยสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้น วานนี้สภาใหญ่จีนผ่านความเห็นชอบกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงซึ่งเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐฯในแง่การริดรอนเสรีภาพของฮ่องกง โดยคืนนี้ทรัมป์จะแถลงนโยบายฉบับใหม่ที่จะด้าเนินการกับจีนต่อสื่อคืนนี้ นอกจากนี้ดัชนีได้ปรับตัวขึ้น Price-In ประเด็นบวกจากการ Reopen Economy ไปมากพอสมควรทำให้ Valuation ค่อนข้างแพง โดย 2020-2021PER อยู่ที่ 19 เท่าและ 15.7 เท่าตามลำดับ เราประเมินกรอบบนของดัชนีรอบนี้เต็มที่บริเวณ 1,360-1,400 จุด ซึ่งเทียบเท่า 2021PER ราว 16.5 เท่า โดยมี Upside ไม่มาก ระยะสั้นจึงเน้นเลือกลงทุนในกลุ่มที่ยัง Laggard และ Defensive เช่น กลุ่มการแพทย์ สื่อสารฯ อาหาร ธนาคาร ส่วนระยะกลาง-ยาวยังรอจังหวะพักฐานก่อนเข้าสะสมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 28 May 2020,Still Focus on Laggard Play
(views 280)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,335-1,360 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ยังค่อนข้างเป็นบวกโดยตลาดยังให้น้ำหนักต่อประเด็นการ Reopen Economy และทยอยคลาย Lockdown อย่างต่อเนื่องของหลายๆประเทศหลักทั่วโลก อย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องระมันระวังและยังไม่ได้ Price-In ในดัชนีคือสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่มากขึ้นหลังล่าสุดสหรัฐฯระบุว่าฮ่องกงไม่ได้มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองจากจีนอีกต่อไปซึ่งกระทบต่อสถานะพิเศษทางการค้ากับสหรัฐฯ ขณะที่ล่าสุดสภาผู้แทนฯสหรัฐฯได้ยื่นร่างกฎหมายคว่้าบาตรจีนในประเด็นอุยกูร์ให้ทรัมป์ลงนาม เราประเมินกรอบบนของดัชนีรอบนี้เต็มที่บริเวณ 1,400 จุดซึ่งเทียบเคียง 2021PER ที่ 16.5 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า Upside ไม่มาก ระยะสั้นจึงเน้นเลือกลงทุนในกลุ่มที่ยัง Laggard เช่น กลุ่มการแพทย์ สื่อสารฯ ธนาคาร อสังหาฯ และรับเหมาฯ ส่วนระยะกลาง-ยาวยังรอจังหวะพักฐานก่อนเข้าสะสมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 27 May 2020,Focus on Laggard Play//Wait to Accumulate on Dip
(views 279)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Down พักฐานระยะสั้นในกรอบ 1,320-1,345 จุด หลังจากปรับตัวขึ้นแรงในช่วง 2 วันก่อนหน้า ดัชนีปรับตัวขึ้นรับประเด็นบวกจากการ Reopen Economy และทยอยคลาย Lockdown อย่างต่อเนื่องของหลายๆประเทศหลักทั่วโลกรวมถึงความคืบหน้าด้านวัคซีน อย่างไรก็ตามประเด็นกดดันและจำกัด Upside ของดัชนีคือสถานการณ์ตึกเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยล่าสุดทรัมป์จะแถลงจุดยืนและอาจคว่ำบาตรจีนในเรื่องกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกง ขณะที่ PER2020-2021 ที่กว่า 19 เท่า และ 15.7 เท่า ตามลำดับ ค่อนข้างสูง ระยะสั้นเน้นเลือกลงทุนในกลุ่มที่ยัง Laggard เช่น กลุ่มการแพทย์ สื่อสาร อสังหาฯ รับเหมา และธนาคาร ส่วนระยะกลาง-ยาวยังรอจังหวะพักฐานก่อนเข้าสะสมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 26 May 2020,Laggard Play//Wait to Accumulate on Dip
(views 275)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,310-1,333 จุด โดยตลาดยังให้น้้าหนักกับประเด็นการ Reopen Economy จากการทยอยคลาย Lockdow อย่างต่อเนื่องของหลายๆประเทศหลักทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีประเด็นหนุนจากข่าว Novavax ที่เริ่มทดลองวัคซีนในมนุษย์ครั้งแรก อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ต้องติดตามคือสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนว่าจะตึงเครียดมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งต้องดูท่าทีของจีนในการผลักดันกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงในการประชุมสภาใหญ่ของจีน ส่วนฝั่งของ Valuation SET Index เรายังมองว่าอยู่ในระดับสูงโดยมี PER2020-2021 ที่กว่า 19 เท่า และ 15.5 เท่า ตามล้าดับ ระยะสั้นจึงเน้นเก็งก้าไรกลุ่มที่ยัง Laggard เช่น กลุ่มการแพทย์ สื่อสารฯ อสังหาฯ รับเหมาฯ เป็นต้น ส่วนระยะกลาง-ยาวยังรอจังหวะพักฐานก่อนเข้าสะสมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 25 May 2020,Short-Term Trading //Wait to Accumulate on Dip
(views 283)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,290-1,315 จุด โดยระยะสั้นอาจเกิด Technical Rebound ได้บ้างหลังหลังปรับตัวลงแรงวันศุกร์แต่ยังยืนเหนือแนวต้านสำคัญ 1,300 จุด ได้อย่างไรก็ตามเราคาดว่า Upside ของตลาดยังคงจำกัดโดยดัชนีรับความคาดหวังเชิงบวกจากการ Reopen Economy ไปค่อนข้างมาก ขณะที่ประเด็นกดดันมาจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่มากขึ้นทั้งการค้าละการเมือง โดยล่าสุดสหรัฐฯขู่คว่าบาตรจีนหลังเตรียมใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกง ขณะเดียวกัน Valuation ของ SET Index ที่อยู่ในโซนสูงโดยมี PER2020-2021 ที่กว่า 19 เท่า และ 15.5 เท่า ตามลำดับ ระยะสั้นจึงแนะนาเพียง Trading ตามการแกว่งตัวของดัชนีและเน้น Laggard Play เช่นกลุ่มการแพทย์ สื่อสารฯ อสังหาฯ รับเหมาฯ เป็นต้น ส่วนระยะกลาง-ยาวยังรอจังหวะพักฐานก่อนเข้าสะสมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 22 May 2020,Momentum Trading and Laggard Play
(views 274)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,310-1,330 จุด แม้ตลาดจะยังให้น้ำหนักเชิงบวกกับการ Reopen Economy แต่ระยะสั้นถูกกดดันหลังวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมาย Holding Foreign Companies Accountable Act ซึ่งอาจทำให้บริษัทจีนต้องถูก Delist จากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำให้สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนตึงเครียดมากขึ้นในระยะหลัง ส่วนตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯยังอยู่ในระดับสูง 2.44 ล้านคนในสัปดาห์ทีผ่านมา ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ในฝั่งบ้านเราคือตัวเลขส่งออกเดือน เม.ย. ระยะสั้นเรายังแนะนำกลยุทธ์ Trading ตามโมเมนตัมของดัชนีและเน้น Laggard Play เช่นกลุ่มการแพทย์ สื่อสารฯ อสังหาฯ รับเหมาฯ เป็นต้น ส่วนระยะกลาง-ยาวยังคงมองว่า Valuation ปัจจุบันยังสูงเกินไปโดยมี PER2020-2021 ที่กว่า 19 เท่า และ 15.7 เท่า ตามลาดับ จึงยังรอจังหวะพักฐานก่อนพิจารณาเข้าสะสมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 21 May 2020,Momentum Trading and Laggard Play
(views 248)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,310-1,340 จุด โดยยังได้โมเมนตัมเชิงบวกหลังผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1,300 จุด ขณะที่บรรยากาศการลงทุนยังค่อนข้างสดใส ตลาดยังให้น้ำหนักและคาดหวังเชิงบวกต่อการ Reopen Economy ของประเทศหลักๆทั่วโลก กลุ่ม Global Play อย่างพลังงานและปิโตรเคมีคาดว่าจะหนุนตลาดได้อีกครั้งตามราคาน้ำมันดิบที่ยังอยู่ในแนวโน้มขึ้น ระยะสั้นเราแนะนาให้ Trading ตามโมเมนตัมของดัชนีที่เป็นบวกและเน้น Laggard Play เช่นกลุ่มการแพทย์ สื่อสารฯ รับเหมาฯ เป็นต้น ส่วนระยะกลาง-ยาวเรามองว่าดัชนีปัจจุบันมี Valuation ที่ค่อนข้างสูงโดยมี PER2020-2021 กว่า 19 เท่า และ 15.7 เท่า ตามลาดับ จึงยังรอจังหวะพักฐานก่อนพิจารณาเข้าสะสมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 20 May 2020,Momentum Trading//Wait to Accumulate on Dip
(views 266)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,300-1,320 จุด หลังจากปรับตัวพุ่งขึ้นวานนี้ โดยระยะสั้นตลาดได้รับ Sentiment เชิงลบหลังมีข้อกังขาต่อผลการทดลองวัคซีน COVID-19 ของ Moderna ว่ายังไม่ชัดเจนพอ นอกจากนี้เรามองว่าตลาดรับคามคาดหวังเชิงบวกต่อประเด็นดังกล่าวไปมากและเร็ว โดยยังมีอีกหลายเฟสสาหรับการทดลองซึ่งต้องใช้เวลา สำหรับปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามวันนี้คือการประชุมกนง.ซึ่งตลาดคาดว่าจะลดดอกเบี้ย 0.25% (เราคาดคงดอกเบี้ย) ระยะสั้นเราแนะนำให้ Trading ตามโมเมนตัมของดัชนีที่อยู่ในแนวโน้มเชิงบวก ส่วนระยะกลาง-ยาวยังคงเน้นให้รอจังหวะพักฐานถึงจะเป็นจังหวะเข้าสะสมจาก Valuation ของ SET ที่ยังค่อนข้างสูงโดย 2020PER อยู่ที่ราว 18 เท่า ทาให้ Upside ยังค่อนข้างจากัดเทียบกับ Downside ที่เปิด
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 19 May 2020,Trading on Vaccine News
(views 265)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในแดนบวกขึ้นทดสอบระดับ 1,300 จุด อีกครั้งและมีโอกาสทะลุผ่านในรอบนี้โดยกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีคาดว่ายังนาตลาดจากราคาน้ามันดิบที่ยังพุ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนสาคัญจากข่าวการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ของ Moderna ที่ให้ผลค่อนข้างน่าพอใจในระยะแรกของการทดลอง ขณะที่ตลาดยังให้น้ำหนักเชิงบวกกับการทยอย Reopen Economy ทั่วโลก ระยะสั้นเราแนะนำให้ Trading ตามโมเมนตัมของดัชนีที่อยู่ในแนวโน้มเชิงบวก ส่วนระยะกลาง-ยาวยังแนะนาให้รอจังหวะพักฐานถึงจะเป็นจังหวะเข้าสะสมจาก Valuation ของ SET ที่ยังค่อนข้างสูงโดย 2020PER อยู่ที่ราว 18 เท่า
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 18 May 2020,Energy and Petro Trading//Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 259)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,270-1,290 จุด กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีคาดว่ายังนาตลาดจากราคาน้ามันดิบที่ยังพุ่งขึ้นจากการ Reopen Economy และการลดกำลังการผลิต ส่วนปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามวันนี้คือตัวเลข GDP 1Q20 (ตลาดคาด -4% Y-Y) รวมถึงการประชุมกนง.ในวันพุธว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหรือไม่ ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกยังต้องเฝ้าดูความเสี่ยงของการระบาดระลอกที่ 2 หลังทยอยเปิดเมือง เรายังมอง Valuation ของ SET ที่ PER 17.5-18 เท่ายังค่อนข้างแพง จึงยังแนะนาให้รอการพักฐานก่อนทยอยสะสมหุ้นรอบใหม่ ส่วนระยะสั้นแนะนา Trading ตามการแกว่งตัวของดัชนี
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 15 May 2020,Short-Term Trading//Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 301)
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะสั้นหลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วันก่อนหน้า โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,270-1,300 จุด กลุ่มพลังงานคาดว่าจะหนุนตลาดตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นหลัง EIA คาดว่าสต๊อกน้ำมันดิบที่จะลดลงในช่วง 2H20 โดยรวมตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่ชัดเจนโดยยังต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะเกิดการระบาดระลอก 2 หรือไม่ภายหลังเริ่ม Reopen Economy ส่วนวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลายตัวโดยเฉพาะ GDP 1Q20 ของยูโรโซน รวมถึงตัวเลขยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯและจีน ส่วนบ้านเรารอข้อสรุปมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 วันนี้และตัวเลข GDP 1Q20 วันจันทร์ เรายังมอง Valuation ของ SET ที่ PER 17.5 เท่ายังค่อนข้างแพง จึงยังแนะนำให้รอการพักฐานก่อนทยอยสะสมหุ้นรอบใหม่ ส่วนระยะสั้นแนะนำ Trading ตามการแกว่งตัวของดัชนี
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 14 May 2020,Short-Term Trading//Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 285)
เราคาดว่า SET Index ยังคงอยู่ในช่วงแกว่งตัว Sideways Down พักฐานโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,280-1,300 จุด หลังขึ้นทดสอบแนวต้านสาคัญ 1,300 จุด ในช่วง 2 วันล่าสุด บรรยากาศการลงทุนยังค่อนไปในทางลบหลังประธาน FED ให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังเผชิญความเสี่ยงขาลงอย่างมีนัยยะจากผลของ COVID-19 และอาจจาเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ขณะที่นักลงทุนเริ่มมีมุมมองระมัดระวังมากขึ้นต่อการ Reopen Economy และความเสี่ยงเกิดการระบาดระลอกที่ 2 ส่วนด้าน Valuation ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นราว 30% จากจุดต่าสุดรวมถึง SET ซึ่งสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกไปค่อนข้างมาก โดยปัจจุบันซื้อขายที่ PER 17.8 เท่าซึ่งค่อนข้างแพง จึงยังมอง Upside จำกัด และยังแนะนำให้รอการพักฐานในเดือนนี้เพื่อสะสมหุ้นรอบใหม่ ส่วนระยะสั้นแนะนำ Trading ตามการแกว่งตัวของดัชนี
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 13 May 2020,Short-Term Trading//Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 243)
เราคาดว่า SET Index แกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,285-1,305 จุด หลังปรับตัวของต่อเนื่อง 2 วันล่าสุด ขณะที่บรรยากาศการลงทุนเริ่มเป็นลบมากขึ้น โดยปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุน ขณะที่นักลงทุนเริ่มระมัดระวังมากขึ้นต่อการ Reopen Economy ของทั่วโลกหลังตอบรับประเด็นดังกล่าวไปมาก และเริ่มให้น้ำหนักกับการจับตาสถานการณ์ติดเชื้อว่าจะเกิดการระบาดระลอกที่ 2 หรือไม่ เช่นเดียวกับไทยที่อยู่ระหว่างประเมินมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ขณะที่ประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังต้องติดตามว่าจะมีการออกมาโจมตีระหว่างกันและทำได้ตามข้อตกลงเฟสแรกหรือไม่ซึ่งเป็นอีกความเสี่ยง ขณะที่ฝั่ง Valuation ของ SET ปัจจุบันซื้อขายที่ PER 17.8 เท่าซึ่งค่อนข้างแพง เราจึงยังมอง Upside ของดัชนียังจำกัด โดยยังแนะนำให้รอการพักฐานในเดือนนี้เพื่อสะสมหุ้นรอบใหม่ ส่วนระยะสั้นแนะนำ Trading ตามการแกว่งตัวของดัชนี
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 11 May 2020,Short-Term Trading//Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 290)
เราคาดวำ SET Index จะตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,260-1,280 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ยังค่อนข้างผํอนคลาย นักลงทุนมองข๎ามตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอและยังให้น้ำหนักกับการ Reopen Economy ของหลายประเทศหลักทั่วโลก อยำงไรก็ตามยังต้องจับตาตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังจากนี้วำจะเกิด 2nd Wave ของการระบาดหรือไมํ ขณะที่สถานการณ์การค้าระหวำงสหรัฐฯ-จีนที่แม้จะผํอนคลายลงหลังผู้แทนฯทั้ง 2 ประเทศได้พูดคุยและตกลงจะร่วมมือให้เป็นไปตามข้อตกลงทางการค๎าเฟสแรก แต่ต้องจับตาทรัมป์ซึ่งคาดวำจะใช้ประเด็นดังกลำวในการโจมตีจีนโดยเฉพาะช่วง side ของดัชนีจำกัดโดยรับความคาดหวังเชิงบวกไปมากพอสมควร ขณะที่ PER ยังอยูํที่ 17.1 เทำซึ่งสูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค ยังแนะนาให้รอการพักฐานในเดือนนี้เพื่อสะสมหุ้นรอบใหม่ ส่วนระยะสั้นแนะนา Trading ตามการแกว่งตัวของดัชนี
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 8 May 2020,Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 257)
เราคาดว่า SET Index จะ Rebound ระยะสั้นในกรอบ 1,250-1,270 จุด ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯและภูมิภาคเอเชียที่ฟื้นตัว โดยนักลงทุนยังให้น้ำหนักเชิงบวกกับการกลับมา Reopen Economy ของหลายประเทศหลักทั่วโลกและมองข้ามตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดยยังต้องระมัดระวังว่าจะท้าให้เกิด 2nd Wave ของการระบาดหรือไม่ รวมถึงสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนโดยเฉพาะข้อตกลงทางการค้าที่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง ส่วนฝั่งบ้านเราให้ติดตามผลประกอบการ 1Q20 ของฝั่ง Real Sector ที่จะประกาศออกมาหนาแน่นจนถึงสัปดาห์หน้าซึ่งเราคาดไม่สดใสและจะทรุดหนักใน 2Q20 ขณะที่ด้าน Valuation แม้ดัชนีจะปรับตัวลง 3.4% WTD แต่ในแง่ PER ยังอยู่ที่ 17 เท่าซึ่งยังค่อนข้างแพงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค จึงยังมอง Upside จำกัดและให้รอการพักฐานในเดือนนี้เพื่อสะสมหุ้นรอบใหม่ ส่วนระยะสั้นแนะนำเพียง Trading ตามการแกว่งตัวของดัชนี
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 7 May 2020,Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 249)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Down ในกรอบ 1,265-1,285 จุด โดยยังคงมุมมองว่าตลาดจะมีการพักฐานในเดือน พ.ค. หลังพุ่งแรงในเดือน เม.ย. รับความคาดหวังเชิงบวกไปมากโดยเฉพาะประเด็นการ Reopen Economy ซึ่งต้องติดตามว่าจะฟื้นตัวได้เร็วเพียงใดรวมถึงจะทาให้เกิด 2nd Wave ของการระบาดหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องระวังสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่อาจตึงเครียดมากขึ้นทั้งประเด็นต้นตอ COVID-19 และลามไปถึงประเด็นการค้า ส่วนฝั่งบ้านเราให้ติดตามผลประกอบการ 1Q20 ของฝั่ง Real Sector ที่จะประกาศออกมาหนาแน่นในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเราคาดไม่สดใสและจะทรุดหนักใน 2Q20 เรายังประเมิน Upside ของดัชนียังจากัดจาก Valuation ที่สุง (PER 17.3 เท่า) แพงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค จึงยังแนะนำรอการพักฐานในเดือนนี้เพื่อสะสมหุ้นรอบใหม่ ส่วนระยะสั้นแนะนาเพียง Trading ตามการแกว่งตัวของดัชนี
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤษภาคม
2020
Daily Focus : 5 May 2020,Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 298)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวลงในกรอบ 1,280-1,300 จุด หลังตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงแรงวานนี้ ประเด็นกดดันกลับมาอยู่ที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยสหรัฐฯโจมตีจีนเป็นต้นตอการระบาดของ COVID-19 รวมถึงปกปิดข้อมูลและกักตุนอุปกรณ์การแพทย์ นอกจากนี้ยังลามไปถึงประเด็นการค้าโดยทรัมป์ขู่เก็บภาษีสินค้ารอบใหม่เพื่อตอบโต้ แต่กลุ่มพลังงานคาดว่าจะช่วยประคองตลาดได้บ้างหลังราคาน้ามันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทั้งการคลาย Lockdown และกลุ่ม OPEC+ เริ่มลดกาลังการผลิตในเดือน พ.ค. อย่างไรก็ตาม เรายังมองว่า Upside ของดัชนียังจากัดจาก Valuation ที่สุง (PER 17.5 เท่า) แพงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค จึงยังรอการพักฐานในเดือนนี้เพื่อสะสมหุ้นรอบใหม่ ส่วนระยะสั้นแนะนำเพียง Trading ตามการแกว่งตัวของดัชนี
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2020
Daily Focus : 30 April 2020,Trading and Test 1,300//Mid-to-Long term Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 345)
เราคาดว่า SET Index จะยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องและทดสอบระดับ 1,300 จุดจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกทั้งถ้อยแถลงของประธาน FED ที่ยืนยันว่าจะทาทุกวิถีทางเพื่อให้พ้นวิกฤติ COVID-19 และยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ Gilead แถลงว่าผลการทบสอบยา Remdesivir ร่วมกับสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติให้ผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวบดบังตัวเลข GDP 1Q20 ของสหรัฐฯซึ่งหดตัว -4.8% แย่กว่าตลาดคาด ขณะที่ปัจจัยในประเทศให้ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังเริ่มคลาย Lockdown รวมถึงผลประกอบการ 1Q20 ของบริษัทจดทะเบียนในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตามเรายังมอง Upside ของดัชนีจากัดจาก Valuation ที่สุง (PER 17.3 เท่า) แพงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค ระยะสั้นจึงแนะนาเพียง Trading ตามโมเมนตัมตลาด ขณะที่ระยะกลาง-ยาวยังรอการพักฐานเพื่อสะสมหุ้นรอบใหม่
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2020
Daily Focus : 29 April 2020,Short-term Trading//Mid-to-Long term Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 282)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,260-1,285 จุด โดยปัจจัยที่ต้องติดตามคืนนี้คือตัวเลข GDP 1Q20 ของสหรัฐฯ (ตลาดคาด -4%) และถ้อยแถลงของประธาน FED ว่าจะมีมุมมองทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินอย่างไร รวมถึงผลประกอบการ 1Q20 ของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในช่วงปลายสัปดาห์ (SCC PTTEP) อย่างไรก็ตามเรายังประเมิน Upside ของดัชนีค่อนข้างจากัดโดยประเด็นสำคัญหลังจากนี้และจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดคือสถานการณ์และตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลังจากหลายประเทศทั่วโลกคลาย Lockdown รวมถึงไทย ซึ่งหากไม่เร่งตัวขึ้นคาดว่าดัชนีมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นต่อ แต่หากตัวเลขกลับมาเพิ่มขึ้นคาดว่าอาจมีการใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มขึ้นอีกครั้งและทำให้ดัชนีมีการปรับฐาน ระยะสั้นจึงแนะนาเพียง Trading หุ้นที่ได้อานิสงส์จากการคลาย Lockdown (กลุ่มค้าปลีก ขนส่ง เป็นต้น) ขณะที่ระยะกลาง-ยาวยังรอการพักฐานจึงจะเป็นจังหวะสะสมหุ้นรอบใหม่
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2020
Daily Focus : 28 April 2020,Short-term Trading//Wait to Accumulate and DCA on Dip
(views 235)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,255-1,280 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ยังผ่อนคลาย และนักลงทุนตอบรับและคาดหวังเชิงบวกต่อการทยอยคลาย Lockdown ของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงได้แรงหนุนจากสภาพคล่องที่ล้นจากการอัดฉีดของธนาคารกลางหลักทั่วโลก ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่อง (US Bond Yield พุ่งขึ้น และทองคำปรับลง) อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ต้องติดตามตัวเลข GDP 1Q20 ของสหรัฐฯและยุโรโซน รวมถึงการประชุม ECB และ FED ขณะที่ในประเทศจับตาการประชุมครม.ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติการยืดพรก.ฉุกเฉิน ยกเลิกวันหยุดและดาเนินการคลาย Lockdown ตามแผนที่ศบค.เสนอวานนี้ อย่างไรก็ตามเรามองว่าจุดสาคัญที่ต้องรอดูผลคือตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังจากคลาย Lockdown ซึ่งหากควบคุมได้ดีมีโอกาสที่ดัชนีจะแกว่งตัวขึ้นต่อ แต่หากกลับมาเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีการคุมเข้ม Lockdown อีกครั้งและทาให้ดัชนีปรับฐาน ระยะสั้นจึงแนะนาเพียง Trading หุ้นที่ได้อานิสงส์จากการคลาย Lockdown (กลุ่มค้าปลีก ขนส่ง เป็นต้น) ขณะที่ระยะกลาง-ยาวยังให้รอการพักฐานจึงจะเป็นจังหวะสะสมหุ้นรอบใหม่
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2020
Daily Focus : 27 April 2020,Short-term Trading//Accumulate and DCA on Dip
(views 355)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,240-1,270 จุด โดยสัปดาห์นี้หลายปัจจัยที่ต้องติดตามทั้ง GDP 1Q20 ของทั้งสหรัฐฯและยุโรโซน รวมถึงการประชุมธนาคารกลางใหญ่ทั้ง BOJ (อาจมีปลดล็อคเพดาน QE) ECB และ FED ขณะที่ในประเทศต้องติดตามการประชุมศบค.และครม.จะมีการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown หรือไม่และในรูปแบบใด เราคาดว่าดัชนีปรับตัวขึ้นเกือบ 30% จากจุดต่ำสุดรอบนี้สะท้อนความคาดหวังและปัจจัยบวกต่างๆต่อสถานการณ์ COVID-19 และการคลาย Lockdown ไปมากพอสมควร ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานตามไม่ทัน โดยสัปดาห์นี้ผลประกอบการ 1Q20 ของ Real Sector จะทยอยประกาศออกมามากขึ้น (SCC PTTEP HMPRO DELTA) ซึ่งจะสะท้อนผลกระทบจาก COVID-19 ได้ชัดเจนกว่ากลุ่มธนาคาร ล่าสุดตลาดหุ้นไทยมี 2020PER อยู่ที่ 16.8 เท่า ค่อนข้างสูง ระยะสั้นจึงแนะนาเพียง Trading เล่นรอบ ขณะที่ระยะกลาง-ยาวยังให้รอการพักฐานจึงจะเป็นจังหวะสะสมหุ้นรอบใหม่
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2020
Daily Focus : 24 April 2020,Short-term Trading//Accumulate and DCA on Dip
(views 314)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,260-1,280 จุด กลุ่มพลังงานคาดว่ายังหนุนตลาดได้จากราคาน้ามันดิบที่ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามเรายังมอง Upside ของดัชนียังจากัดหลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นอีก 4.4 ล้านคน (รวม 5 สัปดาห์ 26.5 ล้านคน) รวมถึง WHO รายงานว่าการทดลองยา Remdesivir ของ Gilead ของคลินิกในจีนไม่ได้ช่วยเร่งการฟื้นตัวแก่ผู้ป่วย COVID-19 ขณะที่ประเด็นที่ต้องติดตามคือจานวนผู้ติดเชื้อภายหลังหลายประเทศเริ่มทยอยผ่อนปรนการ Lockdown เราประเมินว่าการปรับขึ้นของ SET ราว 30% จากจุดต่ำสุดในช่วง 1 เดือนเศษที่ผ่านมารับความคาดหวังและปัจจัยเชิงบวกต่างๆไปมากพอสมควร ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานและกำไรบริษัทจดทะเบียนตามไม่ทันโดยผลประกอบการ 1Q20 ฝั่ง Real Sector จะทยอยประกาศหนาแน่นขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่าจะเริ่มสะท้อนภาพผลกระทบจาก COVID-19 ได้ชัดเจนขึ้นและจะทรุดลงใน 2Q20 ขณะที่ 2020PER ปัจจุบันที่ 17 เท่าถือว่าค่อนข้างแพง ระยะสั้นจึงแนะนาเพียง Trading
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2020
Daily Focus : 23 April 2020,Short-term Trading//Accumulate and DCA on Dip
(views 243)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up โดยมีโอกาสขึ้นทดสอบ High เดิม 1,270-1,273 จุด โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่เริ่ม Stabilize อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ต้องตามคืนนี้คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯที่คาดว่าจะเพิ่มอีก 4.3 ล้านคน รวมถึงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ว่าจะแย่ลงหรือไม่หลังหลายประเทศเริ่มทยอยผ่อนปรนการ Lockdown ขณะที่ด้าน SET Index ที่ปรับตัวขึ้นกว่า 20% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาเรามองว่ารับความคาดหวังเชิงบวกต่างๆไปมากพอสมควร ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานและกำไรบริษัทจดทะเบียนตามไม่ทันโดยให้จับตาผลประกอบการ 1Q20 ฝั่ง Real Sector ที่จะทยอยประกาศหนาแน่นขึ้นในสัปดาห์หน้า โดยหากอิง 2020PER ปัจจุบันที่ 16.7 เท่าถือว่าค่อนข้างแพง ทำให้เรายังมอง Upside ของดัชนีค่อนข้างจากัด ระยะสั้นจึงแนะนำเพียง Trading เล่นรอบ ขณะที่ระยะกลาง-ยาวยังให้รอการพักตัวจึงจะเป็นจังหวะสะสมหุ้นรอบใหม่
อ่านเพิ่มเติม
22
เมษายน
2020
Daily Focus : 22 April 2020,Short-term Trading//Accumulate and DCA on Dip
(views 307)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งพักตัวในกรอบ 1,220-1,260 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบหลังราคาน้ำมันดิบยังร่วงแรงจากอุปสงค์ที่ต่า ประกอบกับดัชนีที่ปรับตัวขึ้นกว่า 20% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารับความคาดหวังเชิงบวกทั้งสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ชะลอรวมถึงการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ของหลายๆประเทศ ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานและกำไรบริษัทจดทะเบียนตามไม่ทัน โดยคาดการณ์ EPS ของ SET จาก Bloomberg Consensus อยู่ที่ 75.7 บาท -11.3% Y-Y ซึ่งดัชนีปัจจุบันเทียบเท่า PER 16.5 เท่าซึ่งค่อนข้างแพง นอกจากนี้ยังต้องติดตามว่าหลังคลาย Lockdown จะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาพุ่งขึ้นและเกิด 2nd Wave หรือไม่ ส่วนด้านผลประกอบการกลุ่มธนาคารโดยรวมแม้ออกมาไม่แย่ แต่ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจากผลของมาตรฐานบัญชีใหม่และ COVID-19 ที่ยังกระทบไม่เต็มที่ ซึ่งต้องติดตามฝั่ง Real Sector ซึ่งจะเห็นผลกระทบชัดเจนกว่า เรายังประเมินว่าดัชนียังมีโอกาสพักตัวระยะสั้นและเป็นจังหวะสะสมหุ้นหรือเก็งกำไรรอบใหม่
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2020
Daily Focus : 21 April 2020,Short-term Trading//Accumulate and DCA on Dip
(views 283)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งพักตัวในกรอบ 1,240-1,270 จุด พลังจากปรับตัวขึ้นแรงติดต่อกัน 2 วันก่อนหน้า กล่มพลังงานคาดว่าจะถ่วงตลาดหลังราคาน้ามันดิบผันผวนหนักและร่วงแรง ทำให้คาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรและเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นอันดับต้นๆในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ส่วนประเด็นที่ประคองตลาดและต้องติดตามคือตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ที่ชะลอทำให้หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง อย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าจะส่งผลให้ตัวเลขกลับมาพุ่งขึ้นหรือเกิด 2nd Wave หรือไม่ ส่วนผลประกอบการกลุ่มธนาคารโดยรวมไม่แย่อย่างที่ตลาดกังลเนื่องจากผลของมาตรฐานบัญชีใหม่และ COVID-19 ที่ยังกระทบไม่เต็มที่ แต่ฝั่ง Real Sector ที่จะทยอยประกาศตามหลังจะเห็นผลกระทบชัดเจนกว่า เราประเมินว่าดัชนียังมีโอกาสพักตัวระยะสั้นและเป็นจังหวะสะสมหุ้นหรือเก็งกาไรรอบใหม่
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2020
Daily Focus : 20 April 2020,Accumulate and DCA on Dip
(views 269)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,220-1,260 จุด ประเด็นที่หนุนตลาดคือตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันที่เพิ่มในอัตราที่ชะลอ ทำให้หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และทยอยเปิดเศรษฐกิจ สภาคองเกรสใกล้ได้ข้อสรุปเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มเติม ขณะที่ในประเทศพ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านประกาศลงราชกิจจาฯแล้วซึ่งถือว่าเร็วกว่าคาด อย่างไรก็ตามเราประเมินว่าดัชนีที่ปรับตัวขึ้นแรงสัปดาห์ก่อนได้รับประเด็นดังกล่าวไปพอสมควร ทำให้ยังมอง Upside ของดัชนีในระยะสั้นจำกัด รวมถึงต้องติดตามว่าหลังผ่อนคลาย Lockdown จะทาให้จำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเร่งตัวขึ้นหรือไม่ ส่วนสัปดาห์นี้ให้จับตาผลประกอบการ 1Q20 ของกลุ่มธนาคารซึ่งหากออกมาแย่กว่าคาดมีโอกาสที่ตลาดจะเกิดการพักฐานอีกครั้ง เราแนะนาให้รอจังหวะสะสมหุ้นรอบใหม่ในช่วงตลาดปรับตัวลง
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2020
Daily Focus : 17 April 2020,Accumulate and DCA on Dip
(views 238)
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะสั้นโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ที่ 1,180-1,230 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกมากขึ้นแม้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯจะยังสูงกว่าคาด แต่มีรายงานข่าวว่ายา Remdesivir ของบริษัท Gilead ได้ผลดีในการรักษา COVID19 รวมถึงหลายๆประเทศทยอยผ่อนปรนมาตรการ Lockdown อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามว่าหลังจากผ่อนปรนจะมีจานวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวขึ้นอีกครั้งหรือไม่ รวมถึงต้องติดตามคือผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลประกอบการ 1Q20 ของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่เช้านี้จีนจะประกาศ GDP 1Q20 (ตลาดคาด -6.5% Y-Y) เราแนะนำให้รอจังหวะสะสมหุ้นรอบใหม่ในช่วงตลาดพักฐานโดยเบื้องต้นประเมินระดับการพักตัวแรกบริเวณ 1,150-1,170 จุด บวกลบ
อ่านเพิ่มเติม
16
เมษายน
2020
Daily Focus : 16 April 2020,Take Profit into Strength //Accumulate and DCA on Dip
(views 259)
เราคาดว่า SET Index อยู่ในช่วงของการแกว่งตัวพักฐานโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวระยะนี้ที่ 1,200-1,250 จุด ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง รวมถึงตลาดเริ่มหันมาให้น้ำหนักกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของ COVID-19 ซึ่งกระทบ GDP โลกและกดดันกำไรของบริษัทจดทะเบียน 1Q20 ที่คาดไม่สดใสและจะยิ่งทรุดหนักใน 2Q20 ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯหลายตัวออกมาแย่กว่าคาด (คืนนี้ติดตามตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ตลาดคาดเพิ่มอีก 5.1 ล้านคน) ประกอบกับ Valuation ของ SET ณ ปัจจุบันเริ่มแพงโดยซื้อขายที่ระดับ 2020PER ที่ 16.1 เท่า (EPS Bloomberg Consensus ล่าสุดขยับลงเหลือ 76.8 บาท -10.1% Y-Y) จึงมองว่า Upside ของตลาดจำกัดในระยะนี้และมีโอกาสพักฐานเพื่อเปิดโอกาสในสะสมรอบใหม่
อ่านเพิ่มเติม
15
เมษายน
2020
Daily Focus : 15 April 2020,Take Profit into Strength //Accumulate Back and DCA on Dip
(views 266)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว ในกรอบ 1,230-1,270 จุด โดยคาดกลุ่มพลังงานจะถ่วงตลาดหลังราคาน้ำมันดิบร่วงแรง 10% ขณะที่ IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP โลกปีนี้เป็น -3% รุนแรงุสุดนับตั้งแต่ปี 1930 (คาด GDP ไทย -6.7%) อย่างไรก็ตาม ตลาดให้น้ำหนักกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ทยอยดีขึ้นซึ่งเรามองว่าสะท้อนอยู่ในดัชนีมากพอสมควรแล้ว และคาดว่าจะโฟกัสกับประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน 1Q20 ที่จะทยอยประกาศปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไปว่าจะแย่หรือดีกว่าคาดเพื่อประเมินภาพกำไรทั้งปีได้ชัดเจนขึ้น เรายังเชื่อว่า Upside ของตลาดจำกัดในระยะนี้โดยปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ 2020PER ที่ 16.3 เท่า (EPS Bloomberg Consensus ล่าสุดขยับลงเหลือ 77.1 บาท -9.8% Y-Y) เราคาดว่ามีโอกาสที่ดัชนีจะพักฐานในระยะถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
14
เมษายน
2020
Daily Focus : 14 April 2020,Short-Term Profit Taking around 1,250//Accumulate Back and DCA on Dip
(views 231)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,200-1,250 จุด โดยประเมินว่าตลาดตอบรับความคาดหวังเชิงบวกต่อตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมถึงไทยที่เพิ่มในอัตราที่ชะลอไปมากพอสมควร ขณะที่โฟกัสหลักของตลาดในระยะนี่คาดว่าอยู่ที่การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน 1Q20 ว่าจะออกมาแย่หรือดีกว่าคาดและประเมินภาพกาไรทั้งปีได้ชัดเจนขึ้น เรายังประเมิน Upside ของตลาดจำกัดที่ 1,250 จุดโดยคิดเป็นระดับ 2020PER ที่ 16 เท่า (อิงตัวเลข EPS จาก Bloomberg Consensus ล่าสุดที่ 77.9 บาท -8.8 Y-Y) โดยยังมองการปรับขึ้นเป็นจังหวะทยอยทำกำไรระยะสั้น และรอตลาดย่อตัวอีกครั้งก่อนเข้าสะสมกลับเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
13
เมษายน
2020
Daily Focus : 13 April 2020,Short-Term Profit Taking around 1,240-1,250//Accumulate Back and DCA on Dip
(views 282)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways ในกรอบกว้าง 1,200-1,250 จุด โดยเราประเมินกลุ่มพลังงานไม่ได้อานิสงส์เชิงบวกนักหลังกลุ่ม OPEC+ ประชุมฉุกเฉินเมื่อคืนและได้ข้อตกลงร่วมมือลดกาลังการผลิต 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ต่ากว่าก่อนหน้าที่ 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เริ่มทยอยดีขึ้นหลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มชะลอตัวทั่วโลกรวมถึงไทย อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นโลกรวมถึง SET Index ที่ปรับขึ้นกว่า 20% จากจุดต่ำสุดรอบนี้ถือว่ารับความคาดหวังเชิงบวกไปมากพอสมควร และยังมีปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามคือการประกาศผลประกอบการ 1Q20 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบและสามารถประเมินภาพทั้งปีได้ชัดขึ้น ขณะที่แง่ Valuation ของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันซื้อขายบน 2020PER ขยับขึ้นเป็น 15.7 เท่าซึ่งไม่ถูกและยังคาดเห็นการทยอยปรับ EPS ของตลาดลงต่อเนื่อง (ล่าสุดลงมาที่ 78.3 บาท -8.4 Y-Y จาก Bloomberg Consensus) เราจึงมอง Upside ของตลาดจากัดบริเวณ 1,250 จุด และเป็นจังหวะในการทยอยทากาไรระยะสั้น โดยรอการปรับฐานของตลาดในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานกลับเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2020
Daily Focus : 10 April 2020,Short-Term Profit Taking around 1,240-1,250//Accumulate Back and DCA on Dip
(views 303)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,180-1,240 จุด โดยคาดว่ากลุ่มพลังงานยังมีแรงขายกดดันตามราคาน้ำมันดิบที่ร่วงแรงแม้กลุ่ม OPEC+ จะสามารถร่วมมือกันลดกาลังการผลิตน้ำมันลงได้ 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ตลาดคาดไม่เพียงพอเทียบกับผลกระทบของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามตลาดยังมีปัจจัยหนุนหลังล่าสุด FED ประกาศออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมวงเงิน 2.3 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดกลางและย่อม ส่วน SET Index ที่ปรับขึ้นแรงกว่า 20% จากจุดต่าสุดรอบนี้รับความคาดหวังเชิงบวกต่อสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่เริ่มชะลอตัวไปค่อนข้างมากและไม่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียน โดยแง่ Valuation ของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันซื้อขายบน 2020PER ขยับขึ้นเป็น 15.4 เท่าซึ่งเริ่มไม่ถูกและยังคาดเห็นการทยอยปรับ EPS ของตลาดลงต่อเนื่อง (ล่าสุดลงมาที่ 78.9 บาท -7.7% Y-Y จาก Bloomberg Consensus) เราจึงมอง Upside ของตลาดจากัดบริเวณ 1,250 จุดและเป็นจังหวะในการทยอยทากำไรระยะสั้น โดยรอการปรับฐานของตลาดในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานกลับเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2020
Daily Focus : 9 April 2020,Short-Term Profit Taking around 1,240-1,250//Accumulate Back and DCA on Dip
(views 246)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,180-1,240 จุด โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามวันนี้คือผลการประชุม OPEC+ ว่าจะสามารถร่วมมือและตกลงลดกาลังการผลิตรวมกัน 10 ล้านบาร์เรล/วันได้ตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้าหรือไม่ ขณะที่ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นรับประเด็นดังกล่าวไปพอสมควร ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึง SET Index ปรับขึ้นแรงกว่า 20% จากจุดต่ำสุดรอบนี้รับความคาดหวังเชิงบวกต่อสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวไปค่อนข้างมาก โดยแง่ Valuation ของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันซื้อขายบน 2020PER ราว 15.2 เท่าซึ่งเริ่มไม่ถูกและยังคาดเห็นการทยอยปรับ EPS ของ SET Index ลงต่อเนื่อง (ล่าสุดอยู่ที่ 79.5 บาทจาก Bloomberg Consensus) เราจึงมอง Upside ของตลาดจำกัดบริเวณ 1,250 จุดและมองเป็นจังหวะในการทยอยทำกำไรระยะสั้น โดยรอการปรับฐานของตลาดในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานกลับเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
08
เมษายน
2020
Daily Focus : 8 April 2020,Short-Term Profit Taking around 1,200-1,250//Accumulate Back and DCA on Dip
(views 267)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Down ในกรอบ 1,190-1,240 หลังจากปรับตัวขึ้นแรงวานนี้ โดยระยะสั้นกลุ่มพลังงานอาจเผชิญแรงขายทากาไรบ้างหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรงเมื่อคืนและต้องรอติดตามการประชุม OPEC+ พรุ่งนี้ ส่วนสถานการณ์ COVID-19 แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงบ้าง แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นรับความคาดหวังเชิงบวกดังกล่าวไปพอสมควร โดยด้านตลาดหุ้นไทยปัจจุบันซื้อขายบน 2020PER ราว 15 เท่าซึ่งเริ่มไม่ถูกและยังคาดเห็นการทยอยปรับ EPS ของ SET Index ลงจากราว 80 บาทซึ่ ณ ปัจจุบัน (Bloomberg Consensus) เราจึงมองการปรับขึ้นแรงของตลาดในช่วงนี้เป็นจังหวะในการทยอยทำกำไรระยะสั้น และรอการปรับฐานของตลาดในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานกลับเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2020
Daily Focus : 7 April 2020,Short-Term Profit Taking around 1,200+-//Accumulate or DCA on Dip
(views 265)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,170-1,180 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายขึ้นหลังนักลงทุนตอบรับเชิงบวกกับจานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว ขณะที่กลุ่มพลังงานคาดว่ายังคงนาตลาดตามราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นจากความคาดหวังว่าซาอุฯและรัสเซียจะร่วมมือลดกาลังการผลิตได้ในการประชุมวันพฤหัสฯนี้ อย่างไรก็ตามเราประเมิน Upside ของตลาดคาดว่าจะเริ่มจำกัดมากขึ้นบริเวณ 1,200+- จุดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและกาไรของบริษัทจดทะเบียนจาก COVID-19 โดย EPS ของ SET Index จาก Bloomberg Consensus ล่าสุดอยู่ที่ราว 80 ซึ่งยังมีแนวโน้มปรับลงต่อเนื่องทำให้ 2020PER จะอยู่ที่ราว 15 เท่า (ที่ 1,200 จุด) เราจึงมองเป็นจังหวะทากาไรระยะสั้นและมองการปรับฐานของตลาดลงใกล้ระดับ 1,000 จุด บวกลบเป็นจังหวะในการทยอยสะสมหรือทา DCA หุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2020
Daily Focus : 3 April 2020,Short-Term Profit Taking around 1,200+-//Accumulate or DCA on Dip
(views 259)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวในแดนบวกทดสอบระดับ 1,150-1,170 จุด นำโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นกว่า 20% หลังทรัมป์แสดงความเชื่อมั่นว่าซาอุดิอาระเบียและรัสเซียจะสามารถตกลงและร่วมมือกันลดกาลังการผลิตน้ำมันได้ ขณะที่ครม.เศรษฐกิจไทยนัดประชุมพิเศษวันนี้เพื่อเคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3 อย่างไรก็ตามเราประเมิน Upside ของตลาดคาดว่าจะเริ่มจากัดมากขึ้นบริเวณ 1.180-1,200 จุด เนื่องจากเศรษฐกิจไทยและกาไรของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ถูกกระทบค่อนข้างแรงจากผลของ COVID-19 ซึ่งยังคาดเห็นตลาดทยอยปรับ EPS ของ SET Index ลงจาก Bloomberg Consensus ปัจจุบันที่ 83.5 ทำให้เรายังคาดว่าดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวลงโดยยังมองระดับดัชนีบริเวณ 1,000 จุด บวกลบเป็นจังหวะในการทยอยสะสมหรือทำ DCA หุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2020
Daily Focus : 2 April 2020,Accumulate or DCA on Dip
(views 202)
เราคาดว่า SET Index มีแนวโน้มอ่อนตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหว 1,070-1,130 จุด แม้ตัวเลข ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯจะออกมาดีกว่าคาด แต่ตลาดยังกังวลต่อตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังทรัมป์ออกโรงเตือน ทาให้เม็ดเงินพลิกกลับมาไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งสังเกตุจาก US Bond Yield ที่ปรับลงและ Dollar Index ที่แข็งค่า ส่วนสถานการณ์ COVID-19 ในไทยแม้จะยังไม่เห็นตัวเลขพุ่งขึ้นแต่ยังคงมีความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้างหนักและเริ่มทยอยเห็นการปรับลดประมาณการกาไรของบริษัทจดทะเบียนลงโดยตัวเลขจาก Bloomberg Consensus ปัจจุบันอยู่ที่ 84.5 (ลดจาก 85.7 ช่วงต้นสัปดาห์) ทำให้เรายังคาดว่าดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวลงใกล้ระดับ 1,000 จุดอีกครั้ง ซึ่งมองว่าเป็นจังหวะในการเริ่มทยอยสะสมหรือทำ DCA หุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2020
Daily Focus : 1 April 2020,Accumulate or DCA on Dip
(views 170)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,100-1,135 จุด หลังจากปรับตัวขึ้นแรงวานนี้ โดยล่าสุดทรัมป์เตือนว่าอาจเห็นการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 ในสหรัฐฯช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามเช้านี้คือตัวเลข Caixin Manufacturing PMI เดือน มี.ค. ของจีนว่าจะออกมาดีกว่าคาดอีกหรือไม่ (ตลาดคาด 45.5) ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยคาดว่ายังมีโอกาสเร่งตัวขึ้นซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนักและคาดจะเห็นการทยอยปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนลงจาก Consensus ปัจจุบันซึ่งอยู่ราว 85.7 ทำให้ดัชนียังมีโอกาสอ่อนตัวลงใกล้ระดับ 1,000 จุด อีกครั้ง โดยในแง่ Valuation เทียบเคียง PER ราว 12 เท่าและ PBV ราว 1 เท่าซึ่งเรามองว่าเป็นจังหวะในการเริ่มทยอยสะสมหรือทา DCA หุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2020
Daily Focus : 31 March 2020,Accumulate or DCA on Dip
(views 170)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,050-1,120 จุด ระยะนี้โดยตลาดปรับตัวขึ้นสัปดาห์ก่อนรับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบของ COVID-19 ไปพอสมควร ขณะที่ปัจจุบันยังต้องติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะไทยที่มีความเสี่ยงเร่งตัวขึ้นเช่นกันในระยะ 1 เดือนข้างหน้า ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังปรับลงแรงแตะ 20 เหรียญ/บาร์เรลซึ่งยังกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน ปัจจัยดังกล่าวกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างหนักและคาดว่าจะเห็นการทยอยปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนลงในระยะถัดไปจาก Consensus ปัจจุบันซึ่งอยู่ราว 85.7 ทำให้ดัชนียังมีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบระดับใกล้เคียง 1,000 จุด ซึ่งในแง่ Valuation เทียบเคียง PER ราว 12 เท่าและ PBV ราว 1 เท่าซึ่งเรามองว่าเป็นจังหวะในการเริ่มทยอยสะสมหรือทา DCA หุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2020
Daily Focus : 30 March 2020,Accumulate or DCA on Dip
(views 194)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในแดนลบวันนี้และเคลื่อนไหวในกรอบ 1,050-1,100 จุดหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปร่วงแรงเมื่อวันศุกร์ โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ยังพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐฯและยุโรป ขณะที่สถานการณ์ในไทยยังมีความเสี่ยงที่จะเห็นตัวเลขพุ่งสูงขึ้นตาม ทาให้ยังมีความกังวลในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะหดตัวทั่วโลก ขณะที่ราคาน้ามันดิบปรับลงแตะระดับ 20 เหรียญ/บาร์เรลซึ่งคาดว่าจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นดีสัปดาห์ก่อน เราจึงยังมองว่าดัชนีจะยังผันผวนและมีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบระดับใกล้เคียง 1,000 จุด ซึ่งในแง่ Valuation เทียบเคียง PER ราว 12 เท่าและ PBV ราว 1 เท่าซึ่งเรามองว่าเป็นจังหวะในการเริ่มทยอยสะสมหรือทา DCA หุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2020
Daily Focus : 27 March 2020,Accumulate or DCA on Dip
(views 219)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อเนื่องในกรอบ 1,070-1,130 จุดจากบรรยากาศการลงุทนที่ผ่อนคลายและความกลัวของตลาดที่ชะลอลงหลังสหรัฐฯได้ผ่านร่างกฎหมายเยียสยา COVID-19 วงเงิน US$2ล้านล้าน ทาให้เม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศว่าจะพุ่งขึ้นหรือไม่ รวมถึงและมาตรการที่อาจออกมาเพิ่มเติมภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะและทาให้ GDP คาดว่าจะติดลบแรงสุดนับตั้งแต่วิกฤติต้มยากุ้ง (BOT คาด -5.3%) ทาให้ยังมีโอกาสที่ดัชนีจะยังผันผวนและอ่อนตัวลงทดสอบระดับใกล้เคียง 1,000 จุด ซึ่งในแง่ Valuation เทียบเคียง PER ราว 12 เท่าและ PBV ราว 1 เท่าซึ่งเรามองว่าเป็นจังหวะในการเริ่มทยอยสะสมหรือทา DCA หุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2020
Daily Focus : 26 March 2020,Hold Cash and Accumulate or DCA on Dip!!!
(views 182)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบกว้างบริเวณ 1,050-1,100 จุด แม้ระยะสั้นดัชนีอาจขยับขึ้นต่อได้จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายขึ้นและสภาพคล่องที่ล้นตลาดจากการอัดฉีดของธนาคารกลางทั่วโลก แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่ยังมีความเสี่ยงจะพุ่งขึ้นและปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะโดยธปท.คาด GDP ปีนี้ติดลบถึง -5.3% แย่ที่สุดในรอบ 22 ปีนับตั้งแต่วิกฤติต้มยากุ้ง เรายังคาดว่าดัชนียังมีแนวโน้มผันผวนและมีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบระดับ 1,000 จุด หรือต่ำกว่าอีกครั้ง ซึ่งในแง่ Valuation เทียบเคียง PER ราว 12 เท่าและ PBV ราว 1 เท่าซึ่งเรามองว่าเป็นจังหวะในการเริ่มทยอยสะสมหรือทำ DCA หุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว กลยุทธ์ : ถือเงินสดรอดูสถานการณ์//เริ่มทยอยสะสมและทำ DCA ที่ระดับ
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2020
Daily Focus : 25 March 2020,Hold Cash and Accumulate or DCA on Dip!!!
(views 195)
เราคาดวำ SET Index มีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้นได้จากบรรยากาศการลงทุนที่ผํอนคลายโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวอย่างกว้างที่ 1,000-1,100 จุด ระยะสั้นดัชนีได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสภาพคลํองจากธนาคารกลางทั่วโลกทำให้ระยะสั้นมีโอกาสที่เม็ดเงินจะชะลอการไหลออกหรือพลิกมาไหลเข้าได้บ้างหลังขายสะสมกว่าแสนลบ.ในปีนี้ ขณะที่ครม.ได้ออกมาตรการระยะที่ 2 ช่วยเหลือผู๎ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ต้องติดตามยังคงเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อของไทยที่มีแนวโน้มพุํงขึ้นตํอเนื่อง รวมถึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินของรัฐบาลที่จะมีผล 26 มี.ค. นี้ว่าจะมีรายละเอียดมาตรการและข้อบังคับอยำงไร เรายังประเมินระดับดัชนี 950-1,000 จุดเทียบเคียง PER ราว 12 เท่าและ PBV ราว 1 เทำเป็นจังหวะทยอยสะสมและเริ่มทำ DCA หุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2020
Daily Focus : 24 March 2020,Hold Cash and Accumulate on Dip!!!
(views 170)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัวผันผวนโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 970-1,070 จุด ระยะสั้นดัชนีมีโอกาสรีบาวด์ได้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยล่าสุด FED ประกาศทำ QE ไม่จากัดวงเงินและลดดอกเบี้ย REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตามสาหรับไทยต้องรอติดตามการประชุมครม.วันนี้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติมหรือไม่หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อของไทยพุ่งขึ้นต่อเนื่องและเริ่มมีความเสี่ยงที่ระบบสาธารณสุขจะรับไม่ไหวในอนาคต เรายังมองระดับดัชนี 950-1,000 จุดเทียบเคียง PER ราว 12 เท่าและ PBV ราว 1 เท่าเป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2020
Daily Focus : 23 March 2020,Hold Cash and Accumulate on Dip!!!
(views 220)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวร่วงแรงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯและเอเชียเช้านี้หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากการระบาดของ COVID-19 ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องรวมถึงไทยที่สถานการณ์เริ่มน่าเป็นห่วง ขณะที่ราคาน้ามันดิบร่วงแรงและคาดกดดันหุ้นในกลุ่มพลังงาน นอกจากกนง.ยังมีกระประชุมและลดดอกเบี้ยฉุกเฉินลง 0.25% คืนวันศุกร์ทั้งที่จะประชุมกันในวันพุธที่ 25 ม.ค. รวมถึงวานนี้มีการแถลงมาตรการเสริมสภาพคล่องตลาดพันธบัตรเป็นตัวตอกย้ำว่าเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักและจาเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นและเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน เราประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ที่ 1050-1,100 จุด และยังมองฐานของ SET Index ที่เริ่มน่าสนใจในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานที่ระดับใกล้เคียง 1,000 จุดหรือต่ำกว่า โดยเทียบเท่าระดับ PER 12 เท่าและ PBV ราว 1 เท่าซึ่งเริ่มไม่แพง
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2020
Daily Focus : 20 March 2020,Hold Cash and Accumulate on Dip!!!
(views 260)
เราคาดวำ SET Index จะยังแกวํงตัวผันผวนตํอเนื่องโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหว 1010-1,070 จุด โดยยังต้องติดตามสถานการณ์การแพรํระบาดของ COVID-19 อยำงตํอเนื่องและยังน่ากังวลจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรวมทั่วโลกที่ยังพุํงขึ้น 12% D-D (+26,697 ราย เป็น 245,073 ราย) และ 12.1% D-D (+1,097 ราย เป็น 10,041 ราย) ตามลำดับ โดยระยะสั้นอาจมีปัจจัยประคองดัชนีได้จากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัว รวมถึงธนาคารกลางทั่วโลกที่เดินหนำอัดฉีดสภาพคลํองพยุงเศรษฐกิจ เรายังคงประเมินฐานของ SET Index ที่คาดวำจะเริ่มมีแรงซื้อกลับในกรอบ 950-1,000 จุด โดยเทียบเทำระดับ PER 11.5-12 เทำและ PBV ราว 1 เท่าซึ่งเริ่มไมํแพง แนะนำนักลงทุนให๎เน๎นถือเงินสดและเริ่มพิจารณาทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานในชํวงตลาดปรับลงแรงเข้าใกล้กรอบดังกล่าวหลังทำไรบางสํวนไปแล้วบริเวณ 1,400 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
มีนาคม
2020
Daily Focus : 19 March 2020,Hold Cash and Accumulate on Dip!!!
(views 226)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวผันผวนต่อเนื่องโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหว 990-1,070 จุด โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังน่ากังวลจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรวมทั่วโลกที่ยังพุ่งขึ้น 10.4% D-D และ 12.1% D-D ตามลาดับ รวมถึงราคาน้ำมันที่ติดลบแรงจากความกังวลเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยและคาดกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างหนัก อย่างไรก็ตามตลาดมีปัจจัยบวกประคองได้บ้างจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการคลังและการเงินทั่วโลก โดยล่าสุด ECB ประกาศซื้อสินทรัพย์ฉุกเฉินวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโรเพื่อรับมือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเป็นบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจระยะยาว เรายังประเมินว่าจะเริ่มมีแรงซื้อกลับจากระดับ 950-1,000 จุดบวกลบโดยคิดเป็นระดับ PER 11.5-12 เท่าและ PBV ราว 1 เท่าซึ่งเริ่มไม่แพง จึงแนะนานักลงทุนให้เน้นถือเงินสดและเริ่มพิจารณาทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานในช่วงตลาดปรับลงแรงเข้าใกล้กรอบดังกล่าวหลังทาไรบางส่วนไปแล้วบริเวณ 1,400 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2020
Daily Focus : 18 March 2020,Hold Cash and Accumulate on Dip!!!
(views 162)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวผันผวนตํอเนื่องโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหว 1,000-1,060 จุด โดยยังต้องติดตามสถานการณ์แพรํระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อกำลังพุํงขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงแรงยังเป็นอีกปัจจัยกดดันหุ้นกลุํมพลังงานให้ถํวงตลาด อยำงไรก็ตามเราประเมินวำจะเริ่มมีแรงซื้อกลับจากระดับ 950-1,000 จุด บวกลบโดยคิดเป็นระดับ PER 11.5-12 เทำและ PBV ราว 1 เทำซึ่งเริ่มไมํแพง รวมถึงคาดวำจะมีแรงประคองจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินจากธนาคารกลางทั่วโลก รวมถึงนโยบายการคลังที่คาดวำจะออกมาหนุนเพิ่มเติม เราจึงแนะนานักลงทุนให้เน้นถือเงินสดและเริ่มพิจารณาทยอยสะสมหุ๎นพื้นฐานในชํวงตลาดปรับลงแรงเข๎าใกล๎กรอบดังกลำวหลังทาไรบางสํวนไปแล๎วบริเวณ 1,400 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2020
Daily Focus : 17 March 2020,Hold Cash and Wait to Accumulate!!!
(views 192)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวผันผวนและยังมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อจากความกังวลสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังสูงและไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นต่อเนื่องแม้ภาครัฐจะยังไม่ได้ประกาศเข้าสู่ระยะที่ 3 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับลงแรงจากการทยอยปิดเมืองประเทศของหลายๆประเทศซึ่งกดดันอุปสงค์ ขณะที่อุปทานยังล้นหลังยังไม่มีความคืบหน้าการเจรจาของกลุ่มผู้ผลิตน้ามัน อย่างไรก็ตาม เราประเมินว่าจะเริ่มมีแรงซื้อกลับที่ SET ระดับ 950-1,000 จุด บวกลบโดยคิดเป็นระดับ PER 11.5-12 เท่าและ PBV ราว 1 เท่าซึ่งเริ่มไม่แพง โดยแนะนำนักลงทุนให้เน้นถือเงินสดแลเริ่มพิจารณาทยอยสะสมที่บริเวณดังกล่าวหลังทาไรบางส่วนไปแล้วบริเวณ 1,400 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2020
Daily Focus : 16 March 2020,Hold Cash and Wait to Accumulate!!!
(views 204)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวผันผวนต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนโดยยังถูกกดดันจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยเริ่มพุ่งแรงซึ่งตอกย้ามุมมองว่าใกล้ที่จะเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 นอกจากนี้ FED มีการประชุมชุกเฉินเมื่อคืนที่ผ่านมาและลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% เหลือ 0-0.25% และออก QE วงเงิน 7 แสนล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้จะเป็นบวกในระยะยาว แต่ระยะสั้นคาดว่าตลาดจะยังตอบรับในเชิงลบตราบใดที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่เริ่มเห็นสัญญาณคลี่คลาย เรายังแนะนำนักลงทุนให้เน้นถือเงินสดหลังทำไรบางส่วนไปแล้วบริเวณ 1,400 จุด และรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามหากดัชนีปรับตัวลงเข้าหากรอบล่างบริเวณ 950-1,000 จุด เรามองว่าเป็นจังหวะเริ่ม “ทยอยซื้อลงทุน”
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2020
Daily Focus : 13 March 2020,Hold Cash!!!
(views 233)
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสปรับตัวลงต่อจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบโดยมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบระดับ 950 จุด บวกลบในระยะนี้จากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ที่น่ากังวลอย่างมากทั่วโลก รวมถึงไทยที่คาดว่าเข้าสู่การระบาดระยะ 3 ในอนาคตแน่นอน โดยปัจจัยดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจในปี 2020 คาดว่าจะถดถอยทั่วโลก เรายังแนะนำนักลงทุนให้เน้นถือเงินสดหลังทำไรบางส่วนไปแล้วบริเวณ 1,400 จุด สัปดาห์ก่อนและรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การประเมิน Downside ของดัชนีปัจจุบันค่อนข้างลำบากเนื่องจากไม่สามารถประเมินผลกระทบของ COVID-19 ได้แน่ชัดว่าจะลุกลามมากและกินระยะเวลานานเพียงใด อย่างไรก็ตามหากดัชนีปรับตัวลงเข้าใกล้กรอบล่างที่ประเมินเรามองว่าเป็นจังหวะเริ่ม “ทยอยซื้อลงทุน”
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2020
Daily Focus : 12 March 2020,Hold Cash//Stay in Defensive and Dividend Play
(views 196)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวลงทดสอบระดับ 1,200-1,220 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบหลังสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ที่น่ากังวลมากขึ้นโดยล่าสุด WHO ประกาศเข้าสู่ภาวะแพร่ระบาดทั่วโลก ขณะที่ไทยมีจานวนผู้ติดเชื่อเพิ่มขึ้นและคาดว่ามีโอกาสเข้าสู่ระยะที่ 3 ในเร็วๆนี้ ส่งแม้ทั่วโลกจะมีมาตรการกระตุ้นทั้งนโยบายการคลังและการเงิน แต่หาก COVID-19 ยังระบาดหนักคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีโอกาสหดตัวในปีนี้ ขณะที่ราคาน้ามันดิบยังผันผวนและมีโอกาสก่อนตัวลงต่อโดยต้องจับตาว่ากลุ่ม OPEC+ จะสามารถกลับมาร่วมมือกันสร้างสมดุลในตลาดน้ามันดิบได้หรือไม่ เรายังแนะนานักลงทุนให้เน้นถือเงินสดรอและติดตามสถานการณ์หลังทาไรบางส่วนไปแล้วบริเวณ 1,400 จุดสัปดาห์ก่อน ส่วนหุ้นในพอร์ตให้เป็น Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2020
Daily Focus : 11 March 2020,Stay in Defensive and Dividend Play//Hold Cash
(views 162)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัวผันผวนในกรอบ 1,250-1,290 จุด แม้ระยะสั้นจะได้แรงหนุนจาก Technical Rebound รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐทั้งนโยบายการเงินและการคลัง แต่ปัจจัยที่กดดันและต้องติดตามคือสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งยังลุกลามโดยเฉพาะฝั่งยุโรปและสหรัฐฯส่วนไทยที่ยังมีความเสี่ยงเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบคาดยังผันผวนโดยต้องจับตาว่ากลุ่ม OPEC+ จะสามารถกลับมาร่วมมือกันสร้างสมดุลในตลาดน้ำมันดิบได้หรือไม่ เรายังแนะนำให้ถื้อเงินสดรอและติดตามสถานการณ์หลังทำไรบางส่วนไปแลว้บริเวณ 1,400 จุด สัปดาห์ก่อน ส่วนพอร์ตหลักยังเน้น ถือหุ้น Defensive และ Dividend Play ซึ่งคาดว่ายังเคลื่อนไหวได้แข็งกว่าตลา
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2020
Daily Focus : 10 March 2020,Stay in Defensive and Dividend Play//Hold Cash
(views 186)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวผันผวนโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่ยังถ่วงตลาดจากราคาน้ำมันดิบที่ยังมีแนวโน้มปรับลงโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวอย่างกว้างที่ 1,220-1,270 จุด ภาพเศรษฐกิจโลกถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ขณะที่กลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ไม่สามารถตกลงกันลดกาลังการผลิตน้ำมันลงได้ ระยะสั้นตลาดอาจมีโอกาสเกิด Technical Rebound ได้บ้างหลังปรับลงแรงและเร็ว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ยังแนะนำให้ถือเงินสดและติดตามสถานการณ์หลังทำไรบางส่วนไปแล้วบริเวณ 1,400 จุด สัปดาห์ก่อน ส่วนพอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้น Defensive และ Dividend Play ซึ่งเคลื่อนไหวแข็งแกร่งกว่าตลาด
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2020
Daily Focus : 9 March 2020,Stay in Defensive and Dividend Play//Hold Cash
(views 207)
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสปรับตัวลงทดสอบระดับ 1,300-1,320 จุด อีกครั้งจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบอย่างมากทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังน่ากังวลทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันดิบที่ร่วงแรงกว่า 30% หลัง OPEC และ Non-OPEC ไม่สามารถตกลงกันลดกาลังการผลิตน้ามันลงได้ ส่งผลให้ยังมีแรงขายออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพลังงานคาดว่าจะถูกกดดันและถ่วงตลาดอย่างหนัก เราแนะนำให้ถือเงินสดหลังจากให้ทำกำไรระยะสั้นไปแล้วบริเวณ 1,400 จุด ในสัปดาห์ก่อน ส่วนพอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้น Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2020
Daily Focus : 6 March 2020,Accumulate on Dip//Selective Play
(views 163)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวลงในกรอบ 1,360-1,380 จุด หลังปรับขึ้นทดสอบ 1,400 จุด ตามคาด โดยบรรยากาศการลงทุนเป็นลบหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯพลิกกลับมาร่วงแรงโดยปัจจัยกดดันยังเป็นเรื่องของสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 นอกประเทศจีนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นต่อเนื่องซึ่งคาดว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยยะ ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงกนง.ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยปลายเดือนนี้เช่นกัน สำหรับประเทศไทยยังต้องติดตามสถานการณ์และลุ้นว่าจะเข้าสู่ระยะ 3 หรือไม่ เราแนะนำให้รอทยอยสะสมหุ้นกลับโดยเฉพาะหากปรับลงใกล้ระดับ 1,320-1,300 จุด หลังจากให้ขายทำกำไรรยะสั้นที่ระดับ 1,400 จุด บวกลบไปแล้ววานนี้ ส่วนพอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้น Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2020
Daily Focus : 5 March 2020,Short-Term Profit Taking at 1,400//Selective Play
(views 181)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,390-1,400 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯรีบาวด์ขึ้นแรงหลังโจ ไบเดนชนะเลือกตั้งศึก Super Tuesday รวมถึงตลาดคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก โดยล่าสุด IMF เตรียมสินเชื้อ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สาหรับสู้วิกฤติ COVID-19 อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีความผันผวนและยังต้องจับตาสถานการณ์แพร่ระบาดของ COIVD-19 ซึ่งกระทบเศรษฐกิจค่อนข้างมากและยังต้องลุ้นว่าจะเข้าสู่ระยะ 3 หรือไม่ เราจึงมองการปรับขึ้นของ SET เป็นเพียงการรีบาวด์ระยะสั้น จึงแนะนาให้ขายทากาไรรยะสั้นที่ระดับ 1,400 จุด บวกลบและให้รอสะสมกลับในช่วงปรับฐานเข้าใกล้กรอบ 1,320-1,300 จุด ส่วนพอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้น Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2020
Daily Focus : 4 March 2020,Stay in Defensive and Dividend Play//Short-Term Profit Taking at 1,400
(views 194)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนโดยเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,350-1,400 จุด หลัง FED ปรับลดดอกเบี้ยฉุกเฉิน 0.5% ก่อนการประชุมช่วงกลางเดือนนี้ ทำให้ตลาดอาจกังวลว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ COIVD-19 อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่คาด และเราเชื่อว่าธนาคารกลางอื่นๆทั้ง ECB BoJ รวมถึงธปท.จะมีการลดดอกเบี้ยหรือดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีความเสี่ยงเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 เราแนะนำทำกำไรรยะสั้นหากดัชนีปรับขึ้นทดสอบ 1,400 และให้รอสะสมกลับในช่วงปรับฐานเข้าใกล้กรอบ 1,320-1,300 จุด ขณะที่พอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้น Defensive และ Dividend Play กลยุทธ์
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2020
Daily Focus : 3 March 2020,Stay in Defensive and Dividend Play//Expect Short-Term Rebound
(views 177)
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสเกิด Technical Rebound หลังจากปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์กว่า 10% โดยคาดวันนี้มีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ 1,360 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายมากขึ้นหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯฟื้นตัวแรง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากกระแสคาดการณ์ว่า FED อาจลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ ซึ่งเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามสถานการณ์ของ COVID-19 อย่างใกล้ชิดซึ่งไทยยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 ระยะสั้นเราแนะนาเก็งกำไรลุ้นรีบาวด์ขณะที่พอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้น Defensive และ Dividend Play และมองการอ่อนตัวของตลาดบริเวณ 1,300 เป็นจังหวะเริ่มทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2020
Daily Focus : 2 March 2020,Stay in Defensive and Dividend Play
(views 150)
เราคาดว่า SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อเนื่องลงทดสอบแนวรับสาคัญอีกระดับบริเวณ 1,300 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ยังเป็นลบอย่างมากหลังตลาดหุ้นทั่วโลกยังปรับลงแรงจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคนอกเหนือจีนและมีจำนวนผู้ติดเชื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 และต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ตลาดปรับตัวลงกว่า 15% YTD และ Indicator ส่งสัญญาณ Oversold อย่างมาก เราจึงยังคาดหวังว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับบริเวณ 1,300 จุด ซึ่งเป็นจังหวะในการเก็งกาไรคาดหวังการฟื้นตัวระยะสั้น ขณะที่พอร์ตหลักเรายังเน้นถือหุ้น Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 28 February 2020,Stay in Defensive and Dividend Play
(views 179)
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสปรับตัวลงทดสอบบริเวณ 1,350 จุด อีกครั้งจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบอย่างมากจากตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับลงแรงจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ไทยยังเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามตลาดปรับตัวลงกว่า 10% YTD สะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควร เราจึงมอง Downside ของดัชนีกรณีเลวร้ายที่สุดไม่น่าหลุดระดับ 1,300 จุด ซึ่งเรามองเป็นจังหวะในการเข้าซื้อลงทุนเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวแบบ V-Shape ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายในช่วง 2H20
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 27 February 2020,Stay in Defensive and Dividend Play//Expect Short-Term Rebound
(views 179)
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสอ่อนตัวลงอีกเล็กน้อยทดสอบระดับ 1,350 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เริ่มกระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะไทยที่กำลังมีความเสี่ยงแพร่ระบาดระยะที่ 3 มากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วง 1H20 อย่างมีนัยยะ อย่างไรก็ตาม SET Index ปรับตัวลง 10% MTD และ 13.5% YTD ซึ่งถือว่าสะท้อนปัจจัยลบไปมากและค่อนข้างเร็ว จึงยังคาดหวังการเกิด Technical Rebound ในระยะสั้น และในกรณีเลวร้ายสุดหาก SET Index ปรับตัวร่วงแตะระดับ 1,300 จุด เรามองเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวแบบ V-Shape ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายในช่วง 2H20
อ่านเพิ่มเติม
26
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 26 February 2020,Stay in Defensive and Dividend Play//Bet on Rebound Around 1,400-1,420
(views 174)
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสปรับตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,400-1,420 จุด อีกครั้งจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบ โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 น่ากังวลมากขึ้นหลังมีผู้ติดเชื้อรายแรกในอีกหลายๆประเทศและเริ่มกระจายไปทั่วโลก รวมถึงไทยที่มีความเสี่ยงเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วง 1H20 อย่างมีนัยยะ อย่างไรก็ตาม SET Index ปรับตัวลงร่วม 100 จุดระยะกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งค่อนข้างเร็วและเริ่มเข้าเขต Oversold เราจึงคาดว่าดัชนีมีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะสั้นหลังจากปรับตัวลง เรายังประเมินว่าหุ้นในกลุ่ม Defensive และ Dividend Play อย่างกลุ่มสื่อสารฯ โรงพยาบาล PF&REIT จะปรับตัวได้แข็งแรงกว่าตลาด
อ่านเพิ่มเติม
25
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 25 February 2020,Stay in Defensive and Dividend Play//Bet in Rebound Around 1,400-1,420
(views 175)
เราคาดว่า SET Index ยังมีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อจากบรรยากาศการลงทุนที่ยังเป็นลบจาก COVID-19 แต่คาดว่าจะสามารถเกิด Technical Rebound ระยะสั้นจากดัชนีที่ปรับตัวลงแรงกว่า 100 จุด ในระยะกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาและเริ่มเข้าเขต Oversold โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,415-1,440 จุด อย่างไรก็ตามตลาดยังมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในช่วง 1H20 เรายังประเมินว่าหุ้นในกลุ่ม Defensive และ Dividend Play อย่างกลุ่มสื่อสารฯ โรงพยาบาล PF&REIT จะปรับตัวได้แข็งแรงกว่าตลาด
อ่านเพิ่มเติม
24
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 24 February 2020,Accumulate on Dip//Defensive and Dividend Play
(views 257)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในแดนลบในกรอบ 1,480-1,500 จุด โดยประเด็นการระบาดของ COVID-19 กลับมากดดันอีกครั้งหลังจำนวนผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนพุ่งขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งสาหรับไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่กาดระบาดระยะที่ 3 เช่นกัน ทำให้ภาพเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในช่วง 1H20 คาดว่าจะอ่อนแอ ขณะที่สัปดาห์นี้ต้องติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เรายังประเมินว่าหุ้นในกลุ่ม Defensive และ Dividend Play อย่างกลุ่มสื่อสารฯ โรงพยาบาล PF&REIT จะปรับตัวได้แข็งแรงกว่าตลาด
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 21 February 2020,Accumulate on Dip//Selective Play
(views 180)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways แต่ยังคงอยู่ในช่วงพักตัวโดยระยะสั้นมีแนวรับบริเวณ 1,480 จุด ซึ่งประเมินว่ามีโอกาสเกิด Technical Rebound จากระดับดังกล่าว อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของตลาดยังทาได้จำกัดโดยถูกกดดันจากภาพเศรษฐกิจในประเทศที่อ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 1Q20 จากหลายปัจจัยโดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19 เราประเมินว่าหุ้นในกลุ่ม Defensive และ Dividend Play อย่างกลุ่มสื่อสารฯ โรงพยาบาล PF&REIT จะปรับตัวได้แข็งแรงกว่าตลาด รวมถึงกลุ่มพลังงานต้นน้าที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ขยับขึ้น อย่างไรก็ตามเรามองการปรับฐานของตลาดในช่วง 1Q20-2Q20 เป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานและคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจากโรคระบาดที่คลี่คลายรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งเบิกจ่ายของภาครัฐ
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 20 February 2020, Accumulate on at 1,550 or Below//Selective Play
(views 167)
เราคาดว่า SET Index อยู่ในช่วงพักตัวโดยมีแนวนับสำคัญบริเวณ 1,495-1,500 จุดโดยเรามองว่ามีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะสั้นจากระดับดังกล่าวโดยกลุ่มพลังงานคาดหนุนตลาดจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรง ประเด็นที่กดดันตลาดระยะนี้คือความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้หลายสำนักปรับลด GDP ปี 2020 ลงเป็นโตต่ำกว่า 2% ขณะที่อีกปัจจัยที่ต้องติดตามวันพรุ่งนี้คือการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นการยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งหากผลออกมาเป็นลบอาจสร้างแรงกดดันต่อประเด็นการเมืองอีกครั้ง เราแนะนำจังหวะอ่อนตัวของตลาดลงใกล้บริเวณ 1,500 จุดหรือต่ำกว่าเป็นโอกาสทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานและเก็งกำไรระยะสั้นคาดหวังการรีบาวด์
อ่านเพิ่มเติม
18
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 18 February 2020,Short-Term Profit-Taking at 1,550+-//Selective Play
(views 197)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,520-1535 จุด โดยบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมยังคงไร้ปัจจัยบวกใหม่ ตลาดยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขแนะนาให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ขณะที่ GDP รวมถึงแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 4Q19 ที่อ่อนแอ และจะแย่ลงอีกในปี 2020 จากหลายปัจจัยรุมเร้าทั้งภายนอกและภายใน เราจึงยังประเมินกรอบการบวกของ SET จากัดบริเวณ 1,550 จุดซึ่งเป็นจังหวะในการทำกำไรระยะสั้น ขณะที่จุดที่น่าสนใจในการเข้าสะสมคือบริเวณ 1,500 จุดหรือต่ำกว่าเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
17
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 17 February 2020,Short-Term Profit-Taking at 1,550+-//Selective Play
(views 176)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,520-1535 จุด โดยกลุ่มพลังงานต้นน้ำคาดพยุงตลาดจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น ขณะที่กลุ่มสื่อสารฯโดยเฉพาะ ADVANC คาดปรับแข็งแกร่งจากผลประมูล 5G ทีผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามวันนี้คือการประกาศตัวเลข GDP 4Q19 ของไทย (ตลาดคาด +2%) รวมถึงประมาณการ GDP ใหม่ของสภาพัฒน์ที่รวมปัจจัยลบทั้งภัยแล้ง งบประมาณที่ล่าช้า และโดยเฉพาะ COVID-19 ซึ่งเป็นลบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรก เราจึงยังประเมินกรอบการบวกของ SET จำกัดบริเวณ 1,550 จุด ซึ่งเป็นจังหวะในการทำกำไรระยะสั้น ขณะที่จุดที่น่าสนใจในการเข้าสะสมคือบริเวณ 1,500 จุด หรือต่ำกว่า
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 14 February 2020,Short-Term Profit-Taking at 1,550+-//Selective Play
(views 182)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,525-1540 จุด ปัจจัยการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลับมากดดันตลาดอีกครั้งในแง่ความกังวลต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจัยในประเทศยังมีแรงหนุนหลังสภาผู้แทนฯผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 วาระ 2-3 แล้ววานนี้และเตรียมเข้าที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ ทำให้หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งรับเหมาฯ วัสดุก่อสร้าง ธนาคาร คาดได้อานิสงส์เชิงบวก อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองเป็นลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1H20 ทำให้กรอบการบวกของ SET คาดยังจากัดบริเวณ 1,550 จุด ซึ่งเป็นจังหวะในการทำกำไรระยะสั้น ขณะที่จุดที่น่าสนใจในการเข้าสะสมคือบริเวณ 1,500 จุด หรือต่ำกว่า
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 13 February 2020,Short-Term Profit-Taking at 1,550-1,570 / Selective Play
(views 167)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในแดนบวกทดสอบระดับ 1,550 จุดโดยคาดกลุ่มพลังงานจะนำตลาดหลังราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแรง +2.5% โดยคาดหวังต่อกลุ่ม OPEC ที่จะลดกำลังการผลิต ขณะที่วันนี้จะมีการลงมติพ.ร.บ. งบประมาณ 2563 วาระ 2-3 ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศ อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามการระบาดของโคโรน่าไวรัสซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวรวมถึงกำลังซื้อและเศรษฐกิจในประเทศที่ยังอ่อนแอ ทำให้เรายังมองกรอบการบวกของ SET เริ่มจำกัดมากขึ้น ประกอบกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 4Q19 ที่จะทยอยประกาศในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคาดว่าไม่สดใสนัก เราจึงเน้นทยอยทำกำไรระยะสั้นในกรอบ 1,550-1,570 และมองจุดที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนที่บริเวณ 1,500 จุด
อ่านเพิ่มเติม
12
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 12 February 2020,Short-Term Profit-Taking at 1,540-1,550+-//Selective Play
(views 181)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways พักฐานในกรอบ 1,515-1530 จุด โดยถ้อยแถลงของประธาน FED ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังต้องติดตามการลงมติวาระ 2-3 ใหม่สาหรับพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ในวันพรุ่งนี้ เรายังประเมินการปรับขึ้นของ SET จะยังจำกัดบริเวณ 1,550 จุด และเป็นจังหวะทำกำไรระยะสั้นจากภาพเศรษฐกิจ 4Q19-1Q20 ที่อ่อนแอ รวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 4Q19 ที่จะทยอยประกาศในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคาดว่าไม่สดใส โดยมองจุดที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนที่ระดับ 1,500 จุด บวกลบ
อ่านเพิ่มเติม
11
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 11 February 2020,Short-Term Profit-Taking at 1,540-1,550+-//Selective Play
(views 177)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways ต่อเนื่องหลังจากปรับตัวบวกค่อนข้างดีสัปดาห์ก่อนและตอบรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ลงมติวาระ 2-3 ใหม่สำหรับพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะนี้ยังคงเป็นการระบาดของโคโรน่าไวรัสซึ่งแม้จะนวนผู้ติดเชื่อจะเริ่มเพิ่มในอัตราชะลอตัว แต่ยังต้องติดตามว่าไวรัสจะมีการพัฒนาหรือกลายพันธุ์หรือไม่ ขณะที่ภาพเศรษฐกิจในประเทศ ณ ปัจจุบันรวมถึงผลประกอบการ 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยประกาศหนาแน่นในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าคาดว่ายังอยู่ในทิศทางอ่อนแอ เราจึงคาดว่า SET จะยังปรับขึ้นได้จากัดบริเวณ 1,550+- จุด จึงแนะนาให้ขายทำกำไรระยะสั้นในช่วงตลาดปรับขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 7 February 2020,Short-Term Profit-Taking at 1,540-1,550+-//Investment Related Play
(views 203)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways พักฐานหลังจากปรับตัวขึ้นแรงระหว่างสัปดาห์ โดยยังต้องติดตามสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่าที่ยังแพร่ระบาด ขณะที่ปัจจัยสำคัญวันนี้การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยว่าพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จะเป็นโมฆะหรือไม่ ซึ่งหากผลออกมาในเชิงบวกจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รับเหมาฯ ธนาคาร นิคม) อย่างไรก็ตามจากภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันรวมถึงผลประกอบการ 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยประกาศหนาแน่นในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าที่ค่อนข้างอ่อนแอ เราจึงคาดว่า SET จะยังปรับขึ้นได้จำกัดบริเวณ 1,550+- จุด จึงแนะนำให้ขายทำกำไรระยะสั้นในช่วงตลาดปรับ
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 6 February 2020,Short-Term Profit-Taking at 1,540-1,550+-//Speculate Energy Play
(views 172)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อเนื่องตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่เม็ดเงินยังไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงในระยะนี้หลังมีข่าวลือว่าสามารถคิดค้นยารักษาไวรัสโคโรน่าได้สาเร็จ โดยเราคาดดัชนีมีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ 1,540-1,550 จุด อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงนี้คือการเมืองในประเทศโดยศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 พรุ่งนี้ รวมถึงวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ปมเงินกู้วันที่ 21 ก.พ. เราคาดว่ากรอบการรีบาวด์ของ SET จะเริ่มจากัดที่บริเวณ 1,550+- โดยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยใน 1H20 ยังคงอ่อนแอ จึงแนะนาให้ขายทากาไรระยะสั้นในช่วงตลาดปรับขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
05
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 5 February 2020,Wait to Take Profit after Bet at 1,500+-//Speculate Refinery and Petrochem
(views 167)
เราคาดว่า SET Index จะยังสามารถรีบาวด์ได้ต่อเนื่องจากบรรยากาศการลงทุนที่ยังผ่อนคลายหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯพุ่งแรง โดยเราคาดดัชนีมีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ 1,530-1,540 จุด อย่างไรก็ตามเราคาดว่าการปรับขึ้นของดัชนีในระยะนี้เป็นเพียงการรีบาวด์ระบะสั้น โดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส รวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 4Q19 ที่คาดไม่สดใส ขณะที่การประชุมกนง.วันนี้เราคาดลดดอกเบี้ยลง 0.25% โดยหลังจากให้สะสมบริเวณ 1,500 จุดไปแล้วให้เน้นถือรอขายทำกำไรระยะสั้น ขณะที่หุ้นในกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมีมีโอกาส Outperform ในระยะนี้
อ่านเพิ่มเติม
04
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 4 February 2020,Bet on Rebound at 1,480-1,500//Maintain Defensive and Dividend Play
(views 166)
เราคาดว่า SET Index อาจย่อตัวระยะสั้นหลังจากหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,500 จุด แต่คาดมีโอกาสเกิด Technical Rebound จาก Downside ที่จำกัดหลังปรับตัวลงกว่า 100 จุด ในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมารับประเด็นการระบาดของโคโรน่าไวรัสไปพอสมควร ขณะที่ RSI ส่งเข้าเขต Oversold และการประชุมกนง.พรุ่งนี้มีโอกาสลดดอกเบี้ยลง 0.25% หนุนบรรยากาศการลงทุนได้บ้างและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่โดยรวมยังค่อนข้างอ่อนแอ เรายังมอง SET ที่ระดับ 1480-1,500 จุด เป็นจังหวะเข้าซื้อเก็งกำไรคาดหวังการรีบาวด์ระยะสั้นหลังทำกำไรบางส่วนไปแล้วตั้งแต่บริเวณ 1,600 จุด ขณะที่พอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้นพื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring Defensive และปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
03
กุมภาพันธ์
2020
Daily Focus : 3 February 2020,Maintain Defensive and Dividend Play//Bet on Rebound at 1480-1,500
(views 190)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคและมีโอกาสหลุดระดับ 1,500 จุด ในระยะสั้นโดยปัจจัยกดดันยังมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วง 1Q20 เป็นอย่างน้อย ขณะที่ภาพเศรษฐกิจของไทยยังค่อนข้างเปราะบางนอกเหนือจากโรคระบาด ยังเจอปัญหาภัยแล้งซึ่งกระทบต่อกาลังซื้อของผู้บริโภค ขณะที่ผลประกอบการ 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมคาดออกมาไม่ค่อยสดใสนัก อย่างไรก็ตามดัชนีปรับตัวลงมาราว 100 จุดในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาซึ่งตอบรับประเด็นลบ ทาให้เราคาดว่า Downside จะเริ่มจากัดแถวระดับ 1480-1,500 จุด เราจึงมองเป็นจังหวะเข้าซื้อเก็งกาไรคาดหวังการรีบาวด์ระยะสั้นหลังทากาไรบางส่วนไปแล้วตั้งแต่บริเวณ 1,600 จุด ขณะที่พอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้นพื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring Defensive และปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2020
Daily Focus : 31 January 2020,Maintain Defensive and Dividend Play//Bet on Rebound at 1,500-1,520
(views 192)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways สร้างฐานหลังยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุนตลาด โดยยังต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสซึ่งยังเห็นตัวเลขผู้ติดเชื่อและผู้เสียชีวิตเร่งตัวขึ้นโดยล่าสุด WHO ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินโลกแล้ว ส่วนภาพเศรษฐกิจไทยยังค่อนข้างเปราะบางทั้งจากโรคระบาด ภัยแล้ง ขณะที่ผลประกอบการ 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมคาดออกมาไม่ค่อยสดใสนัก อย่างไรก็ตามดัชนีปรับตัวลงมาเกือบ 100 จุดในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนปัจจัยลบไปมากพอสมควร ทาให้เราคาดว่า Downside จะเริ่มจากัดแถวระดับ 1,500 จุด จึงมองเป็นจังหวะเข้าซื้อระยะสั้นคาดหวังการรีบาวด์หลังทากาไรบางส่วนไปแล้วตั้งแต่ 1,600 จุด ขณะที่พอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้นพื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring Defensive และปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2020
Daily Focus : 30 January 2020,Maintain Defensive and Dividend Play//Bet on Rebound at 1,500+-
(views 179)
เราคาดว่า SET Index คาดว่าจะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,510-1,530 จุด โดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้างเพียงใดในระยะ 1 เดือนข้างหน้าซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในระยะสั้น ขณะที่ FED คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50-1.75% ตามคาด ส่วนปัจจัยในประเทศต้องรอดูผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 หลังรับวินิจฉัยแล้ววานนี้ นอกจากนี้ปัจจุบันกาลังเข้าช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งภาพรวมคาดไม่ค่อยสดใสนัก อย่างไรก็ตามดัชนีปรับตัวลงแรงสะท้อนปัจจัยลบไปมากพอสมควร ทาให้ Downside ของ SET Index คาดว่าจะจากัดบริเวณ 1,500 จุด เราจึงมองเป็นจังหวะเข้าซื้อระยะสั้นคาดหวังการรีบาวด์ ขณะที่พอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้นพื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring Defensive และปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
29
มกราคม
2020
Daily Focus : 29 January 2020,Maintain Defensive and Dividend Play//Bet on Rebound at 1,500+-
(views 162)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งทรงตัวระยะสั้นหลังจากปรับตัวลงแรงในช่วง 2 วันก่อนหน้า โดยเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวบริเวณ 1,500-1,530 จุด อย่างไรก็ตามภาครวมบรรยากาศการลงทุนยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ โดยการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสคาดว่ายังกดดันในระยะ 1 เดือนข้างหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในระยะสั้น ขณะที่ปัจจัยในประเทศวันนี้ต้องติดตามศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับพิจารณาคาร้องตีความร่วงพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 หลังมีการเสียบบัตรแทนกันหรือไม่ ขณะที่แนวโน้มกาไร 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนคาดไม่สดใสนัก เราประเมิน SET Index บริเวณ 1,500 จุดเป็นจุดในการเข้าซื้อระยะสั้นคาดหวังการรีบาวด์หลังจากแนะนาให้ทากาไรบางส่วนไปแล้วบริเวณ 1,600 จุด ขณะที่พอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้นพื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring Defensive และปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
28
มกราคม
2020
Daily Focus : 28 January 2020,Maintain Defensive and Dividend Play//Bet on Rebound at 1,500
(views 189)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงปรับตัวในแดนลบโดยมีโอกาสลงทดสอบกรอบ 1,500-1,520 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ โดยตลาดยังถูกกดดันจากบรรยากาศการลงทุนที่ยังค่อนข้างเป็นลบจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่ขยายวงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในระยะสั้น ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังมีประเด็นลบเฉพาะตัวทั้งพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ที่ล่าช้าซึ่งกระทบการเบิกจ่าย และทิศทางกำไร 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนคาดอยู่ในทิศทางไม่สดใส โดยหลังจากแนะนำให้ทำกำไรระยะสั้นไปแล้วบริเวณ 1,600 จุด ให้ถือเงินสดรอดูแรงซื้อบริเวณ 1,500 จุด ซึ่งเป็นระดับให้เข้าเก็งกำไรระยะสั้นได้บางส่วน ขณะที่พอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้นพื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring Defensive และปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
27
มกราคม
2020
Daily Focus : 27 January 2020,Maintain Recurring Defensive and Dividend Play
(views 192)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงปรับตัวลงในกรอบ 1,555-1565 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ยังค่อนข้างเป็นลบหลังการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสยังคงกระจายและขยายวงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จีนออกมาตรการระงับการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ชั่วคราวซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยใน 1H20 ขณะที่ปัจจัยในประเทศต้องติดตามว่าพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จะโมฆะหรือไม่จากกรณีเสียบบัตรแทนกันซึ่งกระทบในแง่ของความล่าช้าในการเบิกจ่าย ขณะที่ทิศทางกำไร 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนคาดอยู่ในทิศทางไม่สดใส เรายังแนะนำให้ถือเงินสดรอตลาดอ่อนตัวหลังจากแนะนำให้ทำกำไรระยะสั้นไปแล้วบริเวณ 1,600 จุด ขณะที่พอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้นพื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring Defensive และปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2020
Daily Focus : 24 January 2020,Maintain Recurring Defensive and Dividend Play
(views 170)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,560-1580 จุด โดยประเด็นที่ตลาดกังวลและต้องติดตามคือการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสว่าจะรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้างมากน้อยเพียงใด ขณะที่การประชุม ECB วานนี้ยังคงอัตราดอกเบี้ยแต่ส่งสัญญาณ Dovish มากขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลว่าเศรษฐกิจในยูโรโซนยังไม่แข็งแรง ฝั่งปัจจัยในประเทศต้องติดตามว่าพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จะโมฆะหรือไม่จากกรณีเสียบบัตรแทนกัน ขณะที่ทิศทางกำไร 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนคาดไม่สดใส โดยรวมจึงยังไม่มีประเด็นบวกที่หนุนตลาดระยะนี้ เราแนะนำถือเงินสดรอตลาดอ่อนตัวหลังจากแนะนำให้ทำกำไรระยะสั้นไปแล้วบริเวณ 1,600 จุด ขณะที่พอร์ตหลักยังเน้นถือหุ้นพื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring Defensive และปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2020
Daily Focus : 23 January 2020,Maintain Recurring Defensive and Dividend Play
(views 168)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,565-1580 จุด ตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุน ทิศทางผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 4Q19 ฝั่ง Real Sector ที่จะทยอยประกาศออกมาคาดว่ายังไม่สดใส ขณะที่ประเด็นที่กดดันตลาดและต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสซึ่ง มีตัวเลขผูติ้ดเชื้อ เพิ่มขึ้น ต่อเนื่องโดยล่าสุดพุ่งถึง 571 ราย เสียชีวิต 17 ราย และกำลังเข้าช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งมีการเดินทางของประชาชนค่อนข้างมาก (ล่าสุดทางการจีนสั่งระงับการเดินทางเข้าออกเมืองอู่ฮั่นแล้ว) หากมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างถือเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจระยะสั้น ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 2563 อาจต้องรอตีความจากศาลรธน. เรายังเน้นถือหุ้น พื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring Defensive และจ่ายปันผลสูง ส่วนที่เราแนะนำให้ทำกำไรระยะสั้นไปแล้วเน้น ถือเงินสดรอดัชนีอ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม
22
มกราคม
2020
Daily Focus : 22 January 2020,Maintain Recurring Defensive and Dividend Play
(views 191)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,565-1580 จุด โดยทิศทางผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 4Q19 คาดว่าจะออกมาไม่สดใสนัก ขณะที่ประเด็นที่กดดันตลาด ณ ปัจจุบันคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสซึ่งเริ่มมากขึ้นและพบเพิ่มเติมในหลายประเทศ (ล่าสุดพบรายแรกในสหรัฐฯแล้ว) จุดสำคัญที่ต้องติดตามคือการแพร่ระบาดของโรคภายหลังการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่าจะรุนแรงมากน้อยเพียงใด และเป็นความเสี่ยงที่อาจกระทบการเติบโตของเศรษฐกิจระยะสั้น เรายังเน้นถือหุ้นพื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring Defensive และจ่ายปันผลสูง ส่วนที่เราแนะนำให้ทำกำไรระยะสั้นไปแล้วเน้นถือเงินสดรอดัชนีอ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม
21
มกราคม
2020
Daily Focus : 21 January 2020,Maintain Recurring and Dividend Play
(views 172)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Down ในกรอบ 1,583-1595 จุด โดยเรามองประเด็นที่กดดันตลาดในระยะนี้คือการเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการ 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งคาดว่าไม่สดใสตามทิศทางของ GDP ที่ยังโตในระดับต่ำ (คาด +2.5% Y-Y) โดยล่าสุดกลุ่มธนาคารที่ประกาศออกมาส่วนใหญ่ต่ากว่าคาดและอาจลามไปสู่ฝั่ง Real Sector ที่ไม่สดใสเช่นกัน ขณะที่วันนี้ต้องติดตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปมยุบพรรคอนาคตใหม่คดีล้มล้างการปกครอง เราจึงยังเน้นถือหุ้นพื้นฐานที่มีธุรกิจ Recurring และจ่ายปันผลสูง ส่วนที่เราแนะนำให้ทำกำไรระยะสั้นไปแล้วเน้นถือเงินสดรออ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม
20
มกราคม
2020
Daily Focus : 20 January 2020,Profit Taking around 1,600-1620//Maintain Recurring and Dividend Play
(views 189)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ออกข้างในกรอบ 1,595-1605 จุด โดยคาดการปรับขึ้นของตลาดยังมี Upside จำกัดบริเวณ 1,610-1,620 จุด ปัจจัยหลักเกิดจากการเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการ 4Q19 ซึ่งคาดจะออกมาไม่สดใสนักตามทิศทางของ GDP ที่ยังโตในระดับต่ำ (คาด +2.5% Y-Y) ล่าสุดธนาคารขนาดใหญ่อย่าง SCB ประกาศกำไรออกมาน่าผิดหวังทาให้กลุ่มธนาคารอาจถ่วงตลาด เราจึงยังมองการบวกของดัชนีในช่วงนี้เป็นจังหวะในการทยอยทำกำไรระยะสั้นโดยเฉพาะหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า ส่วนระยะกลาง-ยาวยังเน้นถือหุ้นพืนฐานที่มีธุรกิจ Recurring และปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2020
Daily Focus : 17 January 2020,Profit Taking around 1,600-1620//Maintain Recurring and Dividend Play
(views 196)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อเนื่องจากบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างผ่อนคลายและมีโอกาสทะลุขึ้นเหนือระดับ 1,600 จุด โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามเช้านี้คือตัวเลข GDP 4Q19 ของจีน (ตลาดคาด +6%) อย่างไรก็ตามปัจจัยในประเทศยังไม่มีประเด็นหนุนที่ชัดเจนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบกับเริ่มทยอยเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งภาพรวมคาดว่าไม่สดใสตามทิศทาง GDP ที่ยังโตในระดับต่ำ (คาด +2.5% Y-Y) เราจึงยังมองกรอบการบวกของดัชนีจะยังจากัดบริเวณ 1,620 จุด จึงยังเน้นทยอยทำกำไรระยะสั้นในช่วงตลาดปรับขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2020
Daily Focus : 16 January 2020,Profit Taking around 1,600//Maintain Recurring and Dividend Play
(views 174)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,575-1590 จุด โดยคาดได้อานิสงส์อ่อนๆจากการลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามตลาดคาดหวังกับเรื่องดังกล่าวไปค่อนข้างมากพอสมควรทำให้ระยะสั้นอาจเห็นการ Sell on Fact ระยะสั้น ประกอบกับปัจจุบันเริ่มทยอยเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q19 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งภาพรวมของไทยคาดว่าไม่สดใสตาม GDP ที่ยังโตในระดับต่ำ (คาด +2.5% Y-Y) เราจึงยังมองการปรับขึ้นของดัชนีจะยังจำกัดบริเวณ 1,600 จุด จึงยังเน้นทยอยทำกำไรระยะสั้นในช่วงตลาดปรับขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
15
มกราคม
2020
Daily Focus : 15 January 2020,Short-Term Profit Taking at 1,600+-//Maintain Recurring and Dividend Play
(views 192)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,580-1595 จุด โดยประเด็นสำคัญที่ตลาดจับตาคือการลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นคืนนี้ ซึ่งอาจต้องระมัดระวังแรง Sell on Fact ระยะสั้น ขณะที่ปัจจุบันเริ่มทยอยเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q19 โดยรวมเรายังมองว่าไม่สดใสนัก เราจึงประเมินกรอบการบวกของตลาดระยะนี้อาจยังจำกัดบริเวณ 1,600-1,610 จุด เรายังเน้นให้ลงทุนในหุ้นที่มีรายได้และผลประกอบการสม่าเสมอรวมถึงมีประเด็นบวกเฉพาะตัว เช่น กลุ่มการแพทย์ เป็นต้น รวมถึงหุ้นที่ปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
14
มกราคม
2020
Daily Focus : 14 January 2020,Short-Term Profit Taking at 1,600+-//Maintain Recurring and Dividend Play
(views 172)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways Up ได้ต่อเนื่องในกรอบ 1,580-1595 จุด จากความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นการลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ขณะที่กลุ่ม Domestic Play ที่เกี่ยวข้องกับการลงุทนคาดยังมีแรงส่งจาก Sentiment บวกต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเราประเมินกรอบการบวกของตลาดระยะนี้อาจยังจำกัดบริเวณ 1,600-1,610 จุด โดยกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q19 ซึ่งโดยรวมคาดออกมาไม่สดใส ทำให้อาจเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
13
มกราคม
2020
Daily Focus : 13 January 2020,Maintain Recurring and Dividend Play
(views 171)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,575-1590 จุด โดยประเด็นสาคัญที่ต้องติดตามคือการลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนในสัปดาห์นี้หลังล่าสุดจีนบินเยือนสหรัฐฯวันที่ 13-15 ม.ค. ขณะที่ปัจจัยในประเทศผ่อนคลายขึ้นหลังสภาผู้แทนฯสามารถผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 วาระ 2-3 ได้สาเร็จ ทำให้เราคาดว่าหุ้นในกลุ่ม Domestic Play จะได้แรงหนุนและเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริโภค
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2020
Daily Focus : 10 January 2020,Speculate Global Play//Maintain Recurring and Dividend Play
(views 187)
เราคาดว่า SET Index จะยังสามารถปรับตัวขึ้นต่อในกรอบ 1,585-1,590 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ยังค่อนข้างผ่อนคลายทั้งสถานการณ์ตึงเครียดระหว่งสหรัฐฯ-อิหร่านที่เบาลง รวมถึงสภาผู้แทนฯสหรัฐฯผ่านญัตติจากัดอานาจทรัมป์ในการปฏิบัติทางทหารกับอิหร่าน นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ขณะที่ปัจจัยในประเทศคาดว่าจะสามารถลงมติอนุมัติพ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 วาระ 2-3 ได้สาเร็จในสัปดาห์นี้ โดยจากภาพรวมที่ค่อนข้างเป็ฯบวกเราจึงยังถือหุ้นพื้นฐานต่อ
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2020
Daily Focus : 9 January 2020,Speculate Petrochem//Maintain Defensive and Dividend Play
(views 179)
เราคาดว่า SET Index จะสามารถรีบาวด์ตามตลาดหุ้นทั่วโลกโดยประเมินกรอบ 1,570-1585 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายมากขึ้นหลังถ้อยแถลงของทรัมป์วานนี้ไม่ได้แข็งกร้าว โดยไม่ได้ระบุว่าจะตัดสินใจใช้กาลังทางทหารในการตอบโตอิหร่าน แต่จะใช้วิธีการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจและส่งสัญญาณเจรจากับอิหร่านเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง ทำให้ระยะสั้นเม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและน้ามันดิบที่ปรับลงแรง ทำให้กลุ่มพลังงานต้นน้ำคาดเผชิญแรงขายซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของเราในช่วงก่อนหน้าที่ให้ทยอยทากาไรช่วงปรับขึ้น ขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีจะได้ประโยชน์ ส่วนปัจจัยในประเทศยังคงต้องตามการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 วาระ 2-3 ซึ่งท้ายที่สุดคาดว่าจะสามารถผ่านได้ พอร์ตหลักเรายังเน้นถือหุ้นที่มีธุรกิจ Recurring รวมถึงหุ้นปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
08
มกราคม
2020
Daily Focus : 8 January 2020,Stay in Defensive and Dividend Play
(views 186)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวลงในกรอบ 1,660-1670 จุด จากสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพอากาศสหรัฐฯในอิรัก ส่งผลให้เม็ดเงินจะยังไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคาและน้ำมันดิบ ขณะที่ปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามประชุมสภาพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 วาระ 2-3 เราคาดว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ำจะยังเคลื่อนไหวในแดนบวกจากอานิสงส์ของราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น ขณะที่หุ้น Defensive และ Dividend Play (เช่น กลุ่มสื่อสารฯ การแพทย์ โรงไฟฟ้า รถไฟฟ้า) คาดว่าจะเคลื่อนไหวได้แข็งแรงกว่าตลาดและเป็นแหล่งพักเงินที่ดี
อ่านเพิ่มเติม
07
มกราคม
2020
Daily Focus : 7 January 2020,Defensive and Dividend Play//Sell into Strength Oil Play
(views 196)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบกว้าง 1,560-1,580 จุด ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยระยะสั้นอาจเกิด Technical Rebound ได้บ้างตามตลาดหุ้นภูมิภาคหลังปรับตัวลงแรงในช่วงก่อนหน้า แต่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านคาดยังคงกดดันสินทรัยพ์เสี่ยงอยู่ ขณะที่ปัจจัยในประเทศสัปดาห์นี้ต้องติดตามการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 วาระ 2-3 เราแนะนาให้ทยอยทากาไรระยะสั้นกลุ่มพลังงานจากราคาที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างมากและเริ่มเห็น Upside ของราคาน้ามันดิบที่จากัดมากขึ้น และยังเน้นพักเงินในหุ้น Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
06
มกราคม
2020
Daily Focus : 6 January 2020, Defensive and Dividend Play
(views 201)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวลงในกรอบ 1,580-1,590 จุดหลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้าและเริ่มมี Upside จำกัดตามที่เราประเมิน ประกอบกับบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ทำให้นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงและถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นแรงและหนุนกลุ่มพลังงานให้ประคอง SET ได้บ้าง ขณะที่หุ้น Defensive และ Dividend Play คาดจะเคลื่อนไหวได้แข็งแรงกว่าตลาดในระยะนี้
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2020
Daily Focus : 3 January 2020, Selective and Dividend Play
(views 192)
เราคาดว่า SET Index จะเคลื่อนไหวในแดนบวกและมีโอกาสทะลุระดับ 1,600 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกจากความคาดหวังเรื่องการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่จะเกิดขึ้นกลางเดือนนี้ ทำให้ระยะสั้นหุ้นในกลุ่ม Global Plays ยังปรับตัวนำตลาด อย่างไรก็ตามเราคาดว่ากรอบการบวกจะเริ่มจำกัดบริเวณ 1,610-1,620 จุด ในระยะนี้เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามตลอดเดือน ม.ค. ทั้ง Brexit และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองในประเทศทั้งในและนอกสภา เรายังเน้นให้เลือกลงทุนหุ้นเป็นรายตัวที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและราคาปรับตัวลงแรงในช่วง 1-2 เดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะหุ้นที่ให้ Dividend Yield ระดับสูง
อ่านเพิ่มเติม
02
มกราคม
2020
Daily Focus : 2 January 2020,Selective and Dividend Play
(views 201)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,570-1,590 จุด โดยประเด็นหนุนคือการลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 15 ม.ค.นี้รวมถึง PBOC ที่ปรับลด RRR ลง 0.5% อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามทั้งเรื่อง Brexit รวมถึงการเมืองในประเทศทั้งในและนอกสภา เรายังเน้นให้เลือกลงทุนหุ้นเป็นรายตัวที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและราคาปรับตัวลงแรงในช่วง 1-2 เดือนก่อนหน้าโดยเฉพาะหุ้นที่ให้ Dividend Yield ระดับสูง
อ่านเพิ่มเติม
30
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 30 December 2019,Selective and Dividend Play
(views 193)
แม้ปริมาณการซื้อขายจะเบาบางเพราะใกล้วันหยุดปีใหม่แต่เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว sideways up ในกรอบ 1,575-1,585 จุด จากการทำWindow dressing หลังปีใหม่ยังมีการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนที่ต้องติดตาม รวมถึงตัวเลข PMI ของประเทศหลักๆในโลกซึ่งคาดว่ามีทิศทางดีขึ้น แนะนาถือหุ้นกลุ่มรพ. อาหาร ค้าปลีก รวมถึงหุ้นปันผลสูงข้ามปี
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 27 December 2019,Selective and Dividend Play
(views 170)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,570-1,585 จุด ท่ามกลางการซื้อขายที่ยังคงเบาบางเนื่องจากเข้าใกล้ช่วงวันหยุดปีใหม่ รวมถึงปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามทั้งในและต่างประเทศอยู่ในเดือน ม.ค. 2020 อย่างไรก็ตามแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF/RMF และ Window Dressing ช่วงโค้งสุดท้ายของปีคาดว่ายังหนุนตลาดได้อีกเล็กน้อย เราแนะนาให้เลือกลงทุนหุ้นเป็นรายตัวที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและราคาปรับตัวลงแรงในช่วง 1-2 เดือนก่อนหน้าและทาให้ Dividend Yield อยุ่ในระดับสูง
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 26 December 2019,Selective and Dividend Play
(views 162)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,565-1,580 จุด ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางต่อเนื่องจากช่วงเทศกาลคริสมาสต์ต่อเนื่องปีใหม่ซึ่งตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่ทยอยปิดทาการ รวมถึงไม่มีประเด็นใหม่เข้ามากระทบตลาดในช่วงนี้ มีเพียงแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF/RMF และ Window Dressing ช่วงโค้งสุดท้ายของปีที่อาจหนุนตลาดได้อีกเล็กน้อย เราแนะนาให้เลือกลงทุนหุ้นเป็นรายตัวที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและราคาปรับตัวลงแรงในช่วง 1-2 เดือนก่อนหน้าและทาให้ Dividend Yield อยุ่ในระดับสูง
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 25 December 2019,Selective and Dividend Play
(views 171)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,560-1,575 จุด ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลคริสมาสต์ซึ่งตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่ปิดทาการและโดยรวมตลาดยังไร้ประเด็นใหม่เข้าหนุน นอกจากนี้แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่โตในระดับต่าคาดว่ายังคงกดดันและจากัดการปรับขึ้นของ SET ในระยะนี้ มีเพียงแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF/RMF และ Window Dressing ช่วงโค้งสุดท้ายของปีที่ประคองตลาด เราจึงแนะนาให้เลือกลงทุนหุ้นเป็นรายตัวที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและราคาปรับตัวลงแรงในช่วง 1-2 เดือนก่อนหน้าและทาให้ Dividend Yield อยู่ในระดับสูง
อ่านเพิ่มเติม
24
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 24 December 2019,Selective and Dividend Play
(views 182)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,565-1,580 จุด บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังค่อนข้างผ่อนคลายจากประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนหลังล่าสุดรัฐบาลจีนจะปรับลดภาษีสินค้ากว่า 850 รายการในวันที่ 1 ม.ค. แต่ปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศที่โตในระดับต่ายังคงกดดันให้ตลาดหุ้นไทยยังค่อนข้างอ่อนแอกว่าภูมิภาค รวมถึงยังต้องติดตามประเด็นการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณปี 2563 ในเดือนหน้ารวมถึงประเด็นการยุบพรรค อย่างไรก็ตามคาดว่าจะยังเห็นแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF/RMF อีกเล็กน้อยรวมถึง Window Dressing ช่วงโค้งสุดท้ายของปี เรายังแนะนาให้เลือกลงทุนหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและปรับตัวลงแรงในช่วงหลังโดยเฉพาะที่จ่ายหุ้นปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 23 December 2019,Selective and Dividend Play
(views 181)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,565-1,580 จุด บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังค่อนข้างผ่อนคลายในประเด็นสงครามการค้าทั้งการพูดคุยระหว่างทรัมป์-สีจิ้นผิง รวมถึงคาดจะกำหนดวันลงนามข้อตกลงเฟสแรกในเร็วๆนี้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศวันนี้ติดต่อตัวเลขส่งออกเดือน พ.ย. (ตลาดคาด -4% Y-Y) ส่วนประเด็นการเมืองในประเทศยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่าจะยังเห็นแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF/RMF ช่วงโค้งสุดท้ายอีกเล็กน้อย เรายังแนะนำให้เลือกลงทุนหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและปรับตัวลงแรงในช่วงหลังโดยเฉพาะที่จ่ายหุ้นปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 20 December 2019,Dividend and Selective Play
(views 193)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในช่วง 1,565-1,580 จุด โดยกรอบการบวกของดัชนีคาดว่าจะเริ่มจากัดมากขึ้นหลังจากบวกติดต่อกัน 2 วันราว 25 จุด บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังไม่มีประเด็นกดดันแม้จะมีประเด็นเรื่องการถอดถอนทรัมป์ (คาดหลุดในชั้นวุฒิสภา) แต่ตลาดไม่มีประเด็นบวกใหม่เช่นกัน โดยรอดูการลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกต้นปีหน้ารวมถึงการเจรจาในเฟส 2 รวมถึงประเด็นการเมืองในประเทศที่ต้องติดตาม อย่างไรก็ตาม คาดว่ายังมีแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF/RMF ช่วงโค้งสุดท้ายอีกเล็กน้อย เรายังแนะนาให้เลือกลงทุนหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและปรับตัวลงแรงในช่วงหลังโดยเฉพาะที่จ่ายหุ้นปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
19
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 19 December 2019,Dividend and Selective Play
(views 163)
เราคาดว่า SET Index จะยังสามารถรีบาวด์ได้ต่อเนื่องทดสอบระดับ 1,570-1,575 จุด จากกระแสเงินทุนที่เริ่มพลิกกลับมาไหลเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 วันล่าสุดที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิทั้งหุ้นและฟิวเจอร์สหนาแน่น รวมถึงสถาบันในประเทศที่คาดว่ายังซื้อต่อเนื่องจากเม็ดเงิน LTF/RMF ช่วงโค้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม คาดว่ากรอบการรีบาวด์ของ SET จะยังไม่กว้างนักและเป็นเพียงช่วงสั้นๆจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ดูยังไม่แข็งแรง รวมถึงปัจจัยการเมืองในประเทศที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เรายังแนะนำให้เลือกลงทุนหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและปรับตัวลงแรงในช่วงหลัง โดยเฉพาะที่จ่ายหุ้นปันผลสูง
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 18 December 2019,Dividend and Selective Play
(views 158)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways ออกข้างโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,545 จุด โดยตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่หลังจากที่สหรัฐฯ-จีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกไปแล้ว โดยนักลงทุนกังวลต่อประเด็นความเสี่ยงเรื่อง Hard Brexit มากขึ้น ขณะที่ปัจจัยการเมืองในประเทศคาดว่าจะปัจจัยสำคัญและเป็นตัวชี้นาตลาดหุ้นไทยในระยะนี้จากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการชุมนุมและการยุบพรรค เราคาดว่าหุ้นปันผลสูงและมีธุรกิจ Defensive โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวได้แข็งแรงกว่าตลาด รวมถึงหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
17
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 17 December 2019,Dividend and Defensive Play
(views 162)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวออกข้างโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,545-1,550 จุด แม้บรรยากาศการลงทุนจะค่อนข้างผ่อนคลายหลังสหรัฐฯ-จีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกได้สำเร็จ แต่ปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยให้ Underperform คือความกังวลเรื่องการเมืองในประเทศ โดยล่าสุดเริ่มมีการชุมนุมชั่วคราวรวมถึงส่งสัญญาณอำจมีการลงถนนในเดือนหน้า รวมถึงพรรคอนาคตใหม่เตรียมฟ้องกกต.กรณีเร่งรัดคดียุบพรรค ทำให้คาดว่าอาจยังเห็นนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยต่อเนื่อง เราแนะนำให้พักเงินในหุ้นปันผลสูงและมีธุรกิจ Defensive โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวได้แข็งแรงกว่าตลาด
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 16 December 2019,Global Play//Hold Let Profit run
(views 165)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,565-1,580 จุด หลังสหรัฐฯ-จีนสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามกรอบการบวกคาดว่ายังไม่กว้างนักเนื่องจากผลเจรจาโดยรวมอาจยังดูมีพัฒนาการน้อยกว่าที่ตลาดคาดหวัง ขณะที่ประเด็นการเมืองในประเทศต้องจับตามากขึ้นหลังเริ่มมีการชุมนุมชั่วคราวและส่งสัญญาณลงถนนเดือนหน้า อย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1,550 จุด ขณะที่หุ้นกลุ่ม Global Play คาดกลับมา Outperform ตลาดต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 13 December 2019,Risk-On//Global Play
(views 165)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,580-1,585 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่สดใสหลังล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐฯ-จีนสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าในกลักการใหญ่ๆระหว่างกันได้สาเร็จโดยจะลดภาษีนาเข้าที่เก็บไปแล้วลง 50% และยกเลิกส่วนที่จะเก็บภาษีในวันที่ 15 ธ.ค.นี้โดยแลกกับการที่จีนจะซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐฯเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลการเลือกตั้งอังกฤษออกมาพรรคอนุรักษ์นิยมได้เสียงข้างมากในสภาและทิ้งห่างพรรคแรงงานซึ่งเป็นบวกต่อกระบวนการ Brexit ในระยะถัดไป โดยรวมทาให้นักลงทุนกลับมาอยู่ในสถานะ Risk-On อีกครั้ง เราคาดว่าหุ้นในกลุ่ม Global Play และ Commodity จะปรับตัวโดดเด่นวันนี้
อ่านเพิ่มเติม
12
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 12 December 2019,Selective and Dividend Play//Main Support 1,550+-
(views 184)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up หลังจากทดสอบแนวรับบริเวณ 1,545-1,550 จุด โดยได้อานิสงส์จาก FED ที่ส่งสัญญาณว่าจะตรึงดอกเบี้ยยาวจนถึงปีหน้ารวมถึง S&P ที่ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือไทยเป็น Positive จากเดิม Stable อย่างไรก็ตามปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามและเป็นตัวกาหนดทิศทางดัชนีในอนาคตยังอยู่ที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนว่าจะบรรลุข้อตกลงหรือมีการเลื่อนการเก็บภาษีสินค้านาเข้าเพิ่มเติมในวันที่ 15 ธ.ค. หรือไม่ ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษวันนี้โพลคาดพรรคอนุรักษ์นิยมจะได้ที่นั่งมากที่สุดราว 43% เรายังคาดว่าการอ่อนตัวลงของ SET จะเริ่มจากัดเนื่องจาก Laggard กว่าภูมิภาคและโลกมาก รวมถึง Valuation ที่ไม่สูง โดยหุ้น Defensive และ Dividend Play คาดว่าจะเคลื่อนไหวแข็งแรงกว่าตลาดในระยะนี้
อ่านเพิ่มเติม
11
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 11 December 2019,Selective and Dividend Play//Main Support 1,550+-
(views 171)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways โดยมีแนวรับสำคัญบริวเวณ 1,550 จุด บวกลบ การเคลื่อนไหวของดัชนีคาดว่ายังผันผวนค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ โดยยังต้องติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนว่าจะบรรลุข้อตกลงหรือมีการเลื่อนการเก็บภาษีสินค้านำเข้าเพิ่มเติมในวันที่ 15 ธ.ค. หรือไม่ ขณะที่การประชุมธนาคารกลางใหญ่รอบสุดท้ายของปีทั้ง FED และ ECB คาดว่ายังคงนโยบายการเงินเช่นเดิม แม้บรรบากาศการลงทุนจะยังไม่มีปัจจัยบวกที่ชัดเจน แต่เราคาดว่าการอ่อนลงตัวของของ SET จะเริ่มจำกัดเนื่องจาก Laggard กว่าภูมิภาคและโลกมาก รวมถึง Valuation ที่ไม่สูง ขณะที่หุ้น Defensive และหุ้นปันผลสูงคาดว่าจะเคลื่อนไหวแข็งแรงกว่าตลาดในระยะนี้
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 9 December 2019,Selective and Dividend Play//Main Support 1,550+-
(views 160)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในกรอบ 1,550-1,570 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้ำงเบาบาเนื่องจากยังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยววันหยุด อย่างไรก็ตามประเมินว่าดัชนีจะยังค่อนข้างผันผวนในระยะนี้ โดยประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือการเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการค้าของสหรัฐฯ-จีนว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ 15 ธ.ค. หรือไม่ซึ่งเป็นวันที่จะมีการเก็บภาษีสินค้านำเข้าเพิ่มเติม ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจภาคแรงงานสหรัฐฯออกมาแข็งแกร่งสวนทางตัวเลขส่งออกจีนแย่กว่าคาด อย่างไรก็ตามเราคาดว่าการอ่อนลงตัวของของ SET จะเริ่มจำกัดเนื่องจาก Laggard กว่าภูมิภาคและโลกมาก และคาดเริ่มมีแรงซื้อกลับจากแนวรับสำคัญบริเวณ 1,550 จุด บวกลบ ส่วนหุ้น Defensive และหุ้นปันผลสูงคาดว่าจะเคลื่อนไหวแข็งแรงกว่าตลาดในระยะนี้
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 6 December 2019,Selective and Dividend Play//Main Support 1,550+-
(views 199)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,560-1,570 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่บางลงเนื่องจากอยู่ในช่วงคาบเกี่ยววันหยุด ขณะที่ประเด็นเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการค้าของสหรัฐฯ-จีนยังคงต้องติดตามหลังมีทั้งกระแสข่าวบวกและลบสลับในแต่ละวัน ขณะที่การประชุม OPEC+ มีลุ้นลดกำลังการผลิต 1.7 ล้านบาร์เรล/วันซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาด เรามองว่าการเคลื่อนไหวของตลาดมในสัปดาห์ข้างหน้าจะยังแกว่งตัวค่อนข้างผันผวน แต่ยังเชื่อว่าการปรับลงของ SET จะเริ่มจากัดเนื่องจาก Laggard กว่าภูมิภาคและโลก โดยคาดว่าจะเริ่มมีแรงซื้อกลับจากแนวรับสาคัญบริเวณ 1,550 จุดบวกลบ ส่วนหุ้น Defensive และหุ้นปันผลสูงคาดว่าจะเคลื่อนไหวแข็งแรงกว่าตลาดในระยะนี้
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 4 December 2019,Selective and Dividend Play//Next Support 1,550+-
(views 186)
เราคาดว่า SET Index มีแนวโน้มอ่อนตัวลงหากรอบ 1,550-1,560 จุด ตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่ร่วงแรงหลังทรัมป์กล่าวว่าการบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับจีนอาจรอจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้า ซึ่งสร้างความผิดหวังและทำให้เกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยแทน เรามองว่าการเคลื่อนไหวของตลาดจะค่อนข้างผันผวนในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการปรับลงของ SET จะเริ่มจากัดมากขึ้นเนื่องจาก Laggard กว่าภูมิภาคและทั่วโลก โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นแรงซื้อกลับจากแนวรับสำคัญบริเวณ 1,550 จุด บวกลบ ส่วนหุ้นที่จ่ายปันผลสูงคาดว่าจะเคลื่อนไหวแข็งแรงกว่าตลาดในระยะนี้
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 3 December 2019,Selective and Dividend Play//Next Support 1,550+-
(views 174)
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อในกรอบ 1,550-1,560 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบหลังตัวเลข ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯเดือน พ.ย. ออกมาต่ากว่าคาด โดยตลาดกังวลในประเด็นเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนหลังเข้าใกล้วันที่ 15 ธ.ค. ซึ่งจะมีการเก็บภาษีรอบใหม่ นอกจากนี้ทรัมป์ยังเปิดศึกการค้ารอบใหม่โดยเตรียมเก็บภาษีสินค้าโลหะจากบราซิลและอาร์เจนตินา รวมถึงสินค้านาเข้าจากฝรั่งเศส (แชมเปญ กระเป๋าถือ ชีสและอื่นๆ) และดูจากการ Short Index Futures เพิ่มขึ้นของต่างชาติทาให้เราประเมินการเคลื่อนไหวของตลาดจะค่อนข้างผันผวนในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเริ่มเห็นแรงซื้อกลับที่ฐานแนวรับบริเวณ 1,550 จุดบวกลบ โดยหุ้นที่จ่ายปันผลสูงคาดเคลื่อนไหวแข็งแรงกว่าตลาดในระยะนี้
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2019
Daily Focus : 2 December 2019,Selective Buy//Accumulate on Dip and Hold
(views 184)
เราคาดว่า SET Index จะเกิด Technical Rebound ได้บ้างหลังเริ่มมีแรงซื้อกลับบริเวณแนวรับสาคัญ 1,580 จุด อย่างไรก็ตามกรอบการบวกคาดว่ายังไม่กว้างนักและคาดจากัดบริเวณ 1,600 จุดบวกลบ แม้ตัวเลขตัวเลข PMI เดือน พ.ย. จะออกมาแข็งแรงกว่าคาด แต่ปัจจัยสาคัญคือการเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนว่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้หรือไม่ โดยล่าสุดจีนยื่นกรานให้สหรัฐฯยกเลิกการเก็บภาษีที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขข้อตกลง ภาพรวมการซื้อขายยังค่อนข้างผันผวนแต่เราแนะนาให้ถือหุ้นพื้นฐานหลังจากสะสมในกรอบ 1,580-1,600 จุดไปแล้ว โดยคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นใน 4Q19 ต่อเนื่อง 2020
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 29 November 2019,Selective Buy//Accumulate on Dip and Hold
(views 184)
เราคาดว่า SET Index ยังอยู่ในช่วงแกว่งตัวสร้างฐานบริเวณ 1,600 จุด บวกลบโดยตลาดยังคงติดตามความชัดเจนและพัฒนาการของการเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนว่าจะเกิดขึ้นทัน 15 ธ.ค. ซึ่งจะมีการขึ้นภาษีอีกระลอกหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทรัมป์ลงนามกฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งสร้างความตึงเครียดกับจีนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เรายังมองการอ่อนตัวลงของตลาดในกรอบ 1,580-1,600 จุดยังเป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลาง-ยาว จากความคาดหวังเศรษฐกิจไทยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นใน 4Q19 ต่อเนื่อง 2020 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งนโบบายการคลัง นโยบายการเงิน รวมถึงการลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 28 November 2019,Selective Buy//Accumulate on Dip and Hold
(views 185)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,600-1615 จุด โดยตลาดยังคงติดตามพัฒนาการของการเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่มีข่าวว่าใกล้ที่จะบรรลุ อย่างไรก็ตามอาจมีแรงกดดันบ้างหลังล่าสุดทรัมป์ลงนามกฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งเป็นสิ่งที่จีนเคยออกมาเตือนว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในและกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามเรายังมองเป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานหากดัชนีอ่อนตัวลงหากรอบ 1,580-1,600 จุด โดยยังคาดหวังเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นใน 4Q19 ต่อเนื่อง 2020 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งนโบบายการคลัง นโยบายการเงิน รวมถึงกระตุ้นการลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 27 November 2019,Selective Buy//Let Profit Run
(views 194)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,605-1620 จุด จากความพัฒนาการและความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาและบรรลุจ้อตกลงทางการค้าเฟส 1 ระหว่าสหรัฐฯ-จีนที่ยังมีอยู่ในตลาด ทาให้เม็ดเงินคาดว่ายังคงไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงในระยะนี้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศคาดว่าได้อานิสงส์เช่นกันจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ครม.อนุมัติวานนี้ รวมถึงรมต.คลังคะบุอาจมีมาตรการเพิ่มเติมในช่วงสิ้นปี ทาให้เรายังคงมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่าสุดไปแล้วใน 2Q19-3Q19 เราแนะนาให้ถือหุ้นต่อเนื่องหลังจากที่แนะนาให้ทยอยสะสมบริเวณ 1,580-1,600 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 26 November 2019,Selective Buy//Let Profit Run
(views 193)
เราคาดว่า SET Index จะยังสามารถแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อเนื่องในกรอบ 1,610-1630 จุดจากบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างสดใสหลังมีข่าวว่าสหรัฐฯ-จีนใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกโดยอาจสามารถเซ็นได้ภายในปีนี้ รวมถึงจีนยินดีที่จะเจรจาข้อตกลงอีกหลายเฟสตามมา ทาให้เม็ดเงินคาดว่าจะไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยในประเทศเราคาดว่าจะเห็นภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วงสิ้นปีและคงมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่าสุดไปแล้ว เราแนะนาให้ถือหุ้นต่อเนื่องหลังจากที่แนะนาให้ทยอยสะสมบริเวณ 1,580-1,600 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 25 November 2019,Selective Buy//Accumulate around 1,580-1,600
(views 202)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up โดยคาดแกว่งตัวในกรอบ 1,590-1,610 จุด โดยบรรยากาศการลงทุนผ่อนคลายมากขึ้นหลังทรัมป์ให้ข่าวว่าทั้ง 2 ฝ่ายต่างใกล้บรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรก ส่วนฝั่งสี จิ้น ผิง ย้่ากว่าต้องการท่างานกับสหรัฐฯเพื อให้ได้ข้อตกลง แต่ไม่กลัวที จะตอบโต้เช่นกัน ขณะที ปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามการหารือระหว่าง FETCO และรมต.คลังเกี ยวกับกองทุนที จะมาทดแทน LTF ส่วนพรุ่งนี้จะมี MSCI Rebalance ซึ งจะท่าให้หุ้นที ถูกปรับเข้า-ออกเคลื อนไหวผันผวน เรายังมองการสร้างฐานของตลาดบริเวณ 1,600 จุดบวกลบในระยะนี้เป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานระยะกลาง-ยาว โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นใน 4Q19 ต่อเนื อง 2020
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 22 November 2019,Selective Buy//Accumulate around 1,580-1,600
(views 282)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัวสร้างฐานบริเวณ 1,580-1,600 จุด บวกลบต่อเนื่องโดยยังคงรอดูความชัดเจนและพัฒนาการในประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยล่าสุดมีข่าวว่าผู้แทนการค้าจีนได้เชิญผู้แทนสหรัฐฯเข้าร่วมเจรจาที่กรุงปักกิ่ง แต่ยังไม่มียืนยันกาหนดวันเจรจาที่แน่นอน ขณะที่ในด้านปัจจัยในประเทศแม้ตัวเลขส่งออกเดือน ต.ค. จะออกมาแย่กว่าคาด แต่คาดว่าภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการบริโภคและท่องเที่ยวออกมาเพิ่มเติมเพื่อชดเชย โดยเรายังมองเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่าสุดไปแล้วและจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้น การปรับลงของตลาดยังเป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 21 November 2019,Selective Buy//Accumulate around 1,580-1,600
(views 197)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัวสร้างฐานบริเวณ 1,580-1,600 จุด บวกลบต่อเนื่องโดยยังคงถูกกดดันจากประเด็นการเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ยังไม่แน่นอนและอาจถูกเลื่อนไปเป็นปีหน้าจากเดิมที่คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. ขณะที่ประเด็นการเมืองในประเทศต้องติดตามกกต.ว่าจะดำเนินการเอาผิดทางอาญาและยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง อย่างไรก็ตามในด้านเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะค่อยๆทยอยฟื้นตัวใน 4Q19 เป็นต้นไปโดยคาดว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง เรายังมองการปรับลงของตลาดเป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานระยะกลาง-ยาว
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 20 November 2019,Selective Buy//Accumulate around 1,580-1,600
(views 178)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways Down สร้างฐานบริเวณ 1,600 จุด บวกลบต่อเนื่อง โดยประเด็นการเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ราคาสินค้า Commodity โดยเฉพาะน้ามันร่วงแรงและคาดว่าจะกดดันหุ้นในกลุ่มพลังงานวันนี้ ขณะที่ปัจจัยสาคัญในประเทศต้องจับตาประเด็นการเมืองซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาวินิจฉัยปมถือหุ้นสื่อของนายธนาธร เรายังมองจังหวะอ่อนตัวของตลาดเป็นโอกาสสะสมหุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลางยาวจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่คาด Bottom ไปแล้วใน 2Q19-3Q19 และจะค่อยๆทยอยฟื้นตัวใน 4Q19 ต่อเนื่อง 2020 จากทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่ออกมากระตุ้น
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 19 November 2019,Selective Buy//Accumulate around 1,580-1,60
(views 175)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways สร้างฐานบริเวณ 1,600 จุด บวกลบ โดยคาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ที่ 1,600-1,615 จุด โดยตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ำมาหนุนและยังคงรอความชัดเจนในประเด็นการเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการค้ำ ล่ำสุดทางการจีนมีความกังวลต่อคำพูดของทรัมป์ที่ไม่เห็นด้วยกับการลดภำษีสินค้านำเข้าซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จีนต้องการ ปัจจัยในประเทศต้องจับตาประเด็นการเมืองพรุ่งนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยปมถือหุ้นสื่อของนายธนาธร ขณะที่ภาพเศรษฐกิจไทยเรามองว่าผ่านช่วงแย่สุดไปแล้วใน 2Q19-3Q19 และจะค่อยๆฟื้นตัวใน 4Q19 ต่อเนื่อง 2020 จากทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่ออกมากระตุ้น จึงยังมองจังหวะอ่อนตัวของตลาดเป็นโอกาสสะสมหุ้นพื้นฐำนเพื่อถือลงทุนระยะกลางยาว
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 18 November 2019,Selective Buy//Accumulate around 1,580-1,600
(views 206)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1590-1,610 จุด โดยแม้จะมีประเด็นบวกจากทาเนียบขาวที่ให้ข่าวว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนคืบหน้าและสร้างสรรค์ รวมถึงใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในเร็วๆนี้ แต่ปัจจัยสาคัญที่จะกำหนดทิศทางตลาดคือการประกาศ GDP 3Q19 ของไทยเช้านี้ (ตลาดคาด +2.7% Y-Y) ซึ่งหากออกมาต่ากว่าคาดมีโอกาสที่ดัชนีจะยังอ่อนตัวลงต่อ อย่างไรก็ตามเราคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยได้ผ่านช่วงแย่สุดไปแล้วในช่วง 2Q19-3Q19 ที่ผ่านมาและจะค่อยๆฟื้นตัวใน 4Q19 ต่อเนื่อง 2020 จากทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่ออกมากระตุ้น เราจึงยังมองจังหวะอ่อนตัวของตลาดเป็นโอกาสสะสมหุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลางยาว
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 15 November 2019,Selective Buy//Accumulate around 1,600+-
(views 191)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways พักฐานโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 1,600-1,620 จุด โดยยังคงมีแนวรับสำคัญของรอบนี้บริเวณ 1,580-1,600 จุด ตลาดยังคงไร้ปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้นและต้องติดตามพัฒนาการในประเด็นการเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการระหว่างสหรัฐฯ-จีนว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก่อนการขึ้นภาษี 15 ธ.ค. หรือไม่ ส่วนภาพรวมกำไร 3Q19 ของบริษัทจดทะเบียนบ้านเราโดยรวมออกมาต่ากว่าคาดทำให้ดัชนียังปรับบวกได้จากัด อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองภาวะเศรษฐกิจไทยว่าได้ผ่านช่วงแย่สุดไปแล้วและจะค่อยๆฟื้นตัวใน 4Q19 ต่อเนื่อง 2020 จากทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่กระตุ้น เราจึงยังเน้นเลือกเก็งกำไรและลงทุนเป็นรายตัวและมองจังหวะอ่อนตัวของตลาดเป็นโอกาสสะสมหุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลางยาว
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 14 November 2019,Selective Buy//Accumulate around 1,600+-
(views 233)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,610-1,620 จุด และมีแนวรับสำคัญบริเวณ 1,580-1,600 จุด ตลาดยังคงไร้ปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุนโดยยังจับตาการเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนซึ่งยังมีความไม่แน่นอนจากข่าวที่ว่ามีระเอียดหลายรายการที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ขณะที่ประธาน FED กล่าวว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันต่อไปหากเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนกำไร 3Q19 ของบริษัทจดทะเบียนบ้านเราโดยรวมออกมาในทางต่ำกว่าคาดถึงตามคาดซึ่งยังไม่ช่วยหนุนดัชนีในระยะนี้ อย่างไรก็ตามเราคาดว่าได้พ้นช่วงแย่สุดไปแล้วและจะค่อยๆฟื้นตัวใน 4Q19 ต่อเนื่อง 2020 เราจึงยังเน้นเลือกเก็งกาไรและลงทุนเป็นรายตัวและมองจังหวะอ่อนตัวของตลาดบริเวณแนวรับสาคัญดังกล่าวเป็นโอกาสสะสมหุ้นพื้นฐานเพื่อถือลงทุนระยะกลางยาว
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 13 November 2019,Selective Buy//Accumulate around 1,600+-
(views 197)
เราคาดว่า SET Index จะคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,620-1,630 จุด โดยทรัมป์ยังคงโจมตีจีนว่าโกงการค้าสหรัฐฯในการกล่าวบนเวทีสโมสรเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก แต่ก็กล่าวว่าใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงบางส่วนในเฟสแรกในเร็วๆนี้แต่ต้องเป็นประโยชน์กับสหรัฐฯเท่านั้น ส่วนคืนนี้ต้องติดตามการแถลงมุมมองเศรษฐกิจของประธาน FED ต่อหน้าสภาคองเกรส ขณะที่การประกาศกำไร 3Q19 ของบริษัทจดทะเบียนบ้านเราโดยรวมออกมาส่วนใหญ่จะออกมาในทางต่ำกว่าคาดถึงตามคาด แต่คาดว่าได้พ้นช่วงแย่สุดไปแล้วและคาดค่อยๆฟื้นตัวใน 4Q19 ต่อเนื่อง 2020 เราจึงยังเน้นเลือกเก็งกำไรและลงทุนเป็นรายตัวและมองจังหวะอ่อนตัวของตลาดยังเป็นโอกาสสะสมหุ้นพื้นฐาน
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 12 November 2019,Selective and Earnings Play
(views 172)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,615-1,630 จุด โดยยังคงไร้ปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้น นักลงทุนยังคงรอความชัดเจนในประเด็นเจรจาและลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยต้องติดตามการแถลงของทรัมป์ต่อสโมสรเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กคืนนี้และการแถลงมุมมองเศรษฐกิจของประธาน FED ต่อหน้าสภาคองเกรสคืนพรุ่งนี้ว่าจะมีมุมมองและส่งสัญญาณอย่างไร ขณะที่ฝั่งบ้านเราเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศกาไร 3Q19 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งโดยรวมที่ออกมาแล้วส่วนใหญ่ตามคาดและต่ากว่าคาด เราจึงยังเน้นเลือกเก็งกาไรและลงทุนเป็นรายตัว
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 11 November 2019,Selective and Earnings Play
(views 194)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,630-1,642 จุด หลังจากปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีสัปดาห์ก่อน โดยคาดตลาดจับตาความชัดเจนของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นหลังทรัมป์กล่าวว่ายังไม่ได้ตกลงที่จะลดภาษีนาเข้าสินค้าเพื่อบรรลุข้อตกลงในเฟสแรก ขณะที่สัปดาห์นี้ต้องติดตามการแถลงของทรัมป์ต่อสโมสรเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กและประธาน FED ต่อหน้าสภาคองเกรสว่ามีสัญญาณความคืบหน้าของประเด็นการค้าและแนวโน้มนโยบายการเงินอย่างไร ขณะที่ฝั่งบ้านเราเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศกาไร 3Q19 ของบริษัทจดทะเบียน จึงยังเน้นเลือกเก็งกาไรเป็นรายตัว
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 8 November 2019,Global and Earnings Play
(views 192)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อเนื่องและมีโอกาสทดสอบระดับ 1,650 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างเป็นบวกโดยยังได้อานิสงส์จากประเด็นสหรัฐฯ-จีนตกลงว่าจะยกเลิกการเก็บภาษีสินค้านำเข้าระหว่างกันเข้ามาอยู่ในข้อตกลงเฟสแรกที่คาดว่าจะลงนามกันในเดือน ธ.ค. ส่งผลให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q19 ฝั่ง Real Sector ที่ทยอยประกาศออกมาหนาแน่นหากไม่ต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยยะ คาดว่าตลาดจะตอบรับเชิงบวกจากภาพกำไรและเศรษฐกิจที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและจะค่อยๆฟื้นตัวใน 4Q19 ต่อเนื่องปี 2020 จากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐทั้งนโยบำยการคลังรวมถึงนโยบายการเงิน ระยะสั้นคำดหุ้น Global Play จะยัง Outperform ตลาด
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 7 November 2019,Selective Buy
(views 194)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways บริเวณ 1,615-1,630 จุด โดยยังคงติดตามพัฒนาการของประเด็นการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนซึ่งล่าสุดอาจถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือน ธ.ค. ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเริ่มพลิกมาปรับตัวลงหลังบวกติดต่อกัน 3 วันก่อนหน้า ทำให้กลุ่มพลังงานอาจมีแรงขายทำกำไรระยะสั้น ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตาระยะนี้คือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q19 ฝั่ง Real Sector จะทยอยประกาศออกมาหนาแน่น ซึ่งหากไม่ต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยยะเราคาดว่าเศรษฐกิจและกาไรบริษัทจดทะเบียนจะค่อยๆฟื้นตัวใน 4Q19 ต่อเนื่องปี 2020 จากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐทั้งนโยบายการคลังรวมถึงนโยบายการเงิน ยังเน้น Selective Play หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 6 November 2019,Selective Buy//Short-term Speculate Global Play
(views 178)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways บริเวณ 1,620-1,630 จุด โดยกระแสคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ-จีนใกล้ที่จะลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกในเดือนนี้ยังคงเป็นแรงหนุนของตลาดในระยะนี้ อย่างไรก็ตามไฮไลท์สาคัญที่ต้องติดตามวันนี้คือการประชุมกนง.ว่าจะมีการลดดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาดหรือไม่ ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q19 ฝั่ง Real Sector จะทยอยประกาศออกมาหนาแน่นขึ้นซึ่งต้องดูว่าออกมาใกล้เคียงคาดมากน้อยเพียงใด เราคาดว่าระยะสั้นหุ้นในกลุ่ม Big Cap โดยเฉพาะ Global Play จะยัง Outperform ต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 5 November 2019,Selective Buy//Short-term Speculate Global Play
(views 189)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อจากบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างสดใสโดยยังได้แรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่คาดว่าจะลงนามข้อตกลงเฟสแรกในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามระยะสั้นดัชนีอาจยังติดแนวต้านบริเวณ 1,630-1,640 จุดซึ่งคาดว่าอาจมีแรงขายระยะสั้นออกมากดดัน นอกจากนี้ตลาดยังต้องติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q19 ฝั่ง Real Sector ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ซึ่งโดยรวมไม่สดใสนัก รวมถึงรอดูผลการประชุมกนง.ว่าจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ เราคาดว่าหุ้นกลุ่ม Big Cap โดยเฉพาะ Global Play จะยัง Outperform ต่อในระยะนี้
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 4 November 2019,Selective Buy//Short-term Speculate Global Play
(views 173)
เราคาดว่า SET Index จะเกิด Technical Rebound ขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600-1,610 จุด อีกครั้งจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกมากขึ้นหลังโอกาสที่สหรัฐฯ-จีนจะลงนามข้แตกลงทางการค้าเฟสแรกได้ในเดือนี้มีสูงขึ้นรวมถึงราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นแรง อย่างไรก็ตามอีกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อทิศทางดัชนีคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q19 ฝั่ง Real Sector ที่จะทยอยประกาศออมาหนาแน่นขึ้นและการประชุมกนง.วันพุธนี้(เราคาดมีโอกาสลดดอกเบี้ย) เราคาดว่าหุ้นกลมุ่ Global Play มีโอกาส Outperform จากแรงเก็งกำไรระยะสั้นรวมถึงเรายังเน้น Selective Buy หุ้นที่มีแนวโน้มกำไรแข็งแกร่งและมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2019
Daily Focus : 1 November 2019,Selective Buy//Accumulate on Dip
(views 179)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,590-1,610 จุด โดยยังต้องตามความคืบหน้าประเด็นการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ขณะที่คืนนี้สหรัฐฯจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจภาคแรงงานเดือน ต.ค. ส่วนฝั่งบ้านเราโฟกัสหลักยังอยู่ที่การประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q19 ของฝั่ง Real Sector รวมถึงกนง.ที่จะประชุมสัปดาห์หน้า (เราคาดลดดอกเบี้ย 1 ครั้งจาก 2 การประชุมสุดท้ายของปี) โดยรวมยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ที่ชัดเจนเข้ามาหนุนตลาด จึงยังเน้น Selective Buy หุ้นที่มีแนวโน้มกาไรแข็งแกร่งและมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 31 October 2019,Selective Buy//Accumulate on Dip
(views 168)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,590-1,610 จุด หลังสามารถปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 1,600 จุด ได้ประกอบกับบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างผ่อนคลายหลัง FED ลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ตามคาด และคาดว่ามีโอกาสที่กนง.จะลดดอกเบี้ยเช่นกันในการประชุมสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามยังเป็นเรื่องการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด รวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q19 ฝั่ง Real Sector บ้านเราที่จะทยอยประกาศออกมาซึ่งโดยรวมไม่สดใสนัก เราจึงยังเน้น Selective Buy หุ้นที่มีแนวโน้มกาไรแข็งแกร่งและมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 30 October 2019,Selective Buy//Defensive and Dividend Play
(views 165)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,580-1,600 จุด หลังไม่สามารถยืนเหนือ 1,600 จุด ได้วานนี้โดยคาดตลาดรอดูผลการประชุม FED คืนนี้ซึ่งคาดว่าจะลดดอกเบี้ย 0.25% รวมถึงติดตามพัฒนาการทั้งประเด็นการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน รวมถึง Brexit ซึ่งล่าสุดสภาล่างอังกฤษได้ลงมติจัดการเลือกตั้งวันที่ 12 ธ.ค. นี้ อย่างไรก็ตามจากภาพรวมกาไรบริษัทจดทะเบียนและเศรษฐกิจใน 3Q19 ที่ไม่สดใสนัก เราจึงยังเน้น Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงหุ้น Defensive และ Dividend Play ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนไหวได้แข็งแรงกว่าตลาด
อ่านเพิ่มเติม
29
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 29 October 2019,Bet on Rebound//Selective Buy
(views 178)
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสเกิด Technical Rebound ได้ต่อเนื่องในระยะสั้นหลังจากทำได้ค่อนข้างดีวานนี้โดยมีโอกาสทะลุขึ้นยืนเหนือ 1,600 จุด อีกครั้ง บรรยากาศการลงทุนค่อนไปในทางบวกจากความคาดหวังเกี่ยวกับการลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีนในเร็วๆนี้และ EU ที่เลื่อนเส้นตาย Brexit ออกไปเป็น 31 ม.ค. 2020 ขณะที่การประชุม FED สัปดาห์นี้หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ตามคาดคาดว่าจะช่วยหนุนเม็ดเงินให้ไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงและตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตามเรายังเน้นกลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและมีแนวโน้มผลประกอบการ 3Q19 แข็งแกร่งท่ามกลางภาพรวมพื้นฐานเศรษฐกิจที่ไม่แข็งแรงนัก
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 25 October 2019,Selective and Earnings Play
(views 201)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,610-1,630 จุด ตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุนโดยยังคงจับตาดูฝั่ง EU ว่าจะขยายเส้นตาย Brexit ออกไปจาก 31 ต.ค. หรือไม่ ขณะที่การลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนยังไม่มีพัฒนาการเพิ่มเติม ส่วนด้านผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฝั่ง Real Sector ซึ่งจะเริ่มทยอยประกาศในสัปดาห์หน้าโดยรวมคาดไม่มีอะไรโดดเด่น ระยะนี้จึงยังมองตลาดปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจากัด จึงยังเน้น Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและคาดคาดมีกาไร 3Q19 แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
24
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 24 October 2019,Selective and Earnings Play
(views 194)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,625-1,640 จุดโดยกลุ่มพลังงานคาดว่าจะช่วยหนุนตลาดจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น 2.7% อย่างไรก็ตามคาดกรอบการบวกยังไม่กว้าง โดยตลาดต่างรอดูความชัดเจนในประเด็น Brexit ซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่าจะไม่ทันเส้นตายวันที่ 31 ต.ค.และอาจมีการขยายออกไป รวมถึงการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในการประชุม APEC เดือนหน้า ขณะที่สัปดาห์หน้าบริษัทจดทะเบียนฝั่ง Real Sector บ้านเราจะเริ่มทยอยประกาศผลการดาเนินงานซึ่งโดยรวมคาดไม่โดดเด่น เราจึงคาดยังเน้น Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและคาดคาดมีกาไร 3Q19 แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
22
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 22 October 2019,Selective and Earnings Play
(views 210)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways พักฐานหลังไร้ปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุน ตลาดยังรอดูพัฒนาการทั้งประเด็นการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน รวมถึง Brexit ว่าจะสามารถผ่านการลงมติในสภาล่างและทันเส้นตายวันที่ 31 ต.ค. หรือไม่ ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการ 3Q19 ของบริษัทจดทะเบียนของไทยโดยรวมคาดว่าไม่มีกลุ่มใดโดดเด่นเป็นพิเศษ เราจึงยังเน้น Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและคาดคาดมีกาไร 3Q19 แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 21 October 2019,Selective and Earnings Play
(views 193)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways โดยยังประเมินกรอบการเคลื่อนไหวบริเวณ 1,625-1,640 จุด ตลาดโดยยังต้องติดตามประเด็น Brexit ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนหลังสภาล่างอังกฤษเลื่อนลงมติรับข้อตกลงออกไป ทำให้ยังสุ่มเสี่ยงว่าทันเส้นตาย 31 ต.ค. หรือไม่ อย่ำงไรก็ตามกลุ่ม Domestic Play คำดว่าจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดหลังกฎหมายงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ผ่านในวาระแรก โดยรวมยังไม่มีประเด็นบวกที่ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นแรงในระยะสั้น เราจึงยังเน้น Selective Buy เป็นรายตัวโดยเฉพาะที่คาดมีกำไร 3Q19 แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 18 October 2019,Selective and Earnings Play
(views 220)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1625-1640 จุด โดยแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกในประเด็น Brexit หลังอังกฤษและ EU สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แต่ยังต้องรอดูผลการลงมติของสภาล่างอังกฤษในสุดสัปดาห์หน้าว่าจะไดรั้บเสียงข้างมากรับรองหรือไม่ นอกจากนีประเด็นการข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงการอภิปรายงบประมาณปี 2563 ของไทยยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม เราจึงยังเน้น Selective Buy เป็นรายตัวโดยเฉพาะที่คาดมีกำไร 3Q19 แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 17 October 2019,Selective and Earnings Play
(views 197)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ออกด้านข้างในกรอบ 1,625-1,640 จุด หลังจากแกว่งตัวขึ้นในช่วง 3 วันทำการล่าสุด อย่างไรก็ตามยังคงมีหลากหลายปัจจัยที่ต้องติดตามทั้ง การลนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ยังไม่แน่นอนหลังล่าสุดสภาล่างสหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนผู้ประท้วงฮ่องกงรวมถึงข้อตกลง Brexit ซึ่งใกล้เสนอตายสิ้นเดือนนี้ขณะที่ใรนประเทศต้องจับตาการอภิปรายงบประมาณปี 2563 และกลุ่ม ธนาคารทยอยประกาศกำไร 3Q19 ทำให้ตลาดคาดว่ายังเคลื่อนไหวจำกัด จึงยังเน้น SelectiveBuy เป็นรายตัวโดยเฉพาะที่คาดมีกำไร 3Q19 แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 16 October 2019,Selective and Earnings Play
(views 190)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,620-1,635 จุด โดยมีความหวังในการบรรลุข้อตกลง Brexit มากขึ้น อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นคาดว่ายังไม่กว้างเนื่องจากต้องรอความชัดเจนของการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่หลังจีนต้องการเจรจาเพิ่มเติม ทำให้ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ในตลาด ขณะที่ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการ 3Q19 โดยเริ่มที่กลุ่มธนาคารสัปดาห์นี้ซึ่งโดยภาพรวมคาดว่าไม่โดดเด่น เราจึงเน้น Selective Buy เป็นรายตัวโดยเฉพาะคนที่คาดมีกาไร 3Q19 แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
15
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 15 October 2019,Speculate Global Play
(views 204)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวขึ้นได้ต่อเนื่องทดสอบระดับ 1,630-1,640 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างสดใสหลังสหรัฐฯ-จีนบรรลุข้อตกลงได้บางส่วนในการเจรจาการค้าสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตามจีนต้องการเจรจาเพิ่มเติมปลายเดือนนี้และสรุปรายละเอียดก่อนที่จะลงนาม ทำให้ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง แต่เราเชื่อว่าหุ้นในกลุ่ม Global Play จะยังมีแรงเก็งกำไรเข้ามาหนุนและนำตลาดซึ่งพอที่จะเก็งกำไรได้ ส่วนบ้านเราเริ่มเข้าสู่ช่วงการประกาศผลการดำเนินงาน 3Q19 เริ่มที่กลุ่มธนาคารซึ่งโดยภาพรวมไม่มีอะไรโดดเด่น จึงยังต้องเลือก Selective Buy รายตัว
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 11 October 2019,Accumulate at 1,600+-//Stay in Defensive and Defensive Play
(views 203)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวในกรอบ 1,600-1,620 จุด ต่อเนื่องโดยคาดวันนี้จะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้หลังจากทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในวันแรกเป็นไปด้วยดีและจะพบกับรองนายกฯจีนในวันนี้เพื่อหารือต่อ ส่งผลให้ตลาดมีความคาดหวังเชิงบวกมากขึ้นว่าจะมีความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงหรือเลื่อนการเก็บภาษีออกไป ขณะที่ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นหลัง OPEC พร้อมที่จะปรับสมดุลให้น้ามัน ทำให้หุ้น Global Play มีโอกาสฟื้นตัวในวันนี้ อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าผลลัพธ์ของการเจรจาการค้ายังคงมีความไม่แน่นอน จึงเน้น Selective Buy โดยยังเลือกยังมองแนวรับสำคัญบริเวณ 1,600 จุด บวกลบเป็นจุดในการสะสมหุ้นพื้นฐานโดยเฉพาะหุ้น Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 10 October 2019,Accumulate at 1,600//Stay in Defensive and Defensive Play
(views 219)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวในกรอบ 1,600-1,620 จุด หลังมีกระแสข่าวหลายด้านเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาการค้าทั้งฝั่งลบและบวก อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามการพูดคุยระดับรัฐมนตรีในคืนนี้และคืนพรุ่งนี้ว่าท้ายที่สุดจะมีพัฒนาการเชิงบวกตามที่ตลาดคาดหวังหรือไม่ รวมถึความไม่แน่นอนของกรณี Brexit ที่ยังคงอยู่ ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q19 บ้านเราที่จะทยอยประกาศในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปโดยรวมไม่สดใสนัก เราจึงเน้น Selective Buy โดยยังเลือกยังมองแนวรับสาคัญบริเวณ 1,600 จุดบวกลบเป็นจุดในการสะสมหุ้นพื้นฐานโดยเฉพาะหุ้น Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 9 October 2019,Accumulate at 1,600//Stay in Defensive and Defensive Play
(views 176)
เราคาดว่า SET Index จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,600 จุด อีกครั้งจากบรรยากาศการลงทุนที่ไม่สดใสหลังสหรัฐฯขึ้นบัญชีดาบริษัทและหน่วยงานจีน 28 แห่งซึ่งทำลายความคาดหวังเชิงบวกในการเจรจาการค้าของเจ้าหน้าที่ระดับสูงช่วงปลายสัปดาห์ลง ส่วนประเด็น Brexit ยังคงมีความไม่แน่นอน ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q19 ของบ้านเราที่จะทยอยประกาศในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปโดยรวมไม่สดใสนักทาให้ตลาดขาดปัจจัยหนุนระยะสั้น เรายังมองแนวรับสาคัญบริเวณ 1,600 จุดยังเป็นจังหวะในการสะสมหุ้นโดยยังเน้นพักเงินในหุ้น Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 8 October 2019,Accumulate at 1,600//Domestic Defensive and Defensive Play
(views 276)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways สร้างฐานในกรอบ 1,600-1,620 จุด โดยนักลงทุนต่างรอดูความคืบหน้าของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในช่วงวันที่ 10-11 ต.ค.นี้ รวมถึงท่าทีของ EU ต่อข้อเสนอ Brexit ของนายกฯอังกฤษ ขณะที่ฝั่งบ้านเราช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการ 3Q19 ซึ่งโดยรวมคาดว่ายังไม่สดใสนักและเราคาดว่ามีโอกาสที่จะเห็นภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปี เรายังมองแนวรับสาคัญบริเวณ 1,600 จุดยังเป็นจังหวะในการสะสมหุ้นโดยเน้นหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 7 October 2019,Bet at 1,600//Stay in Defensive and Defensive Play
(views 195)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัวสร้างฐานในกรอบ 1,600-1,620 จุด โดยตัวเลขเศรษฐกิจภาคแรงงานของสหรัฐฯเดือน ก.ย. ออกมากระจัดกระจาย แต่โดยรวมยังไม่ถึงขั้นสร้างความกังวลต่อประเด็นเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่ปัจจัยสำคัญสัปดาห์นี้คือการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนวันที่ 10-11 ต.ค.ว่าจะได้เห็นพัฒนาการเชิงบวกหรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดในระยะถัดไป ขณะที่ปัจจัยในประเทศเราคาดว่ามีโอกาสที่จะเห็นภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปี เรายังมองแนวรับสาคัญบริเวณ 1,600 จุดยังเป็นจังหวะในการสะสมหุ้นโดยเน้นหุ้น Defensive และ Dividend Play เป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 4 October 2019,Bet at 1,600//Stay in Defensive and Defensive Play
(views 172)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวสร้างฐานในกรอบ 1,600-1,620 จุด หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วันก่อนหน้า โดยคืนนี้ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจภาคแรงงานเดือน ก.ย. ของสหรัฐฯซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของ FED ในช่วงที่เหลือของปีว่าจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่ ขณะที่สัปดาห์หน้าต้องติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนว่าจะมีพัฒนาการเชิงบวกหรือไม่ ขณะที่ปัจจัยในประเทศมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปี เรายังมองแนวรับสาคัญบริเวณ 1,600 จุดยังเป็นจังหวะในการสะสมหุ้นโดยเน้นหุ้น Defensive และ Dividend Play เป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 3 October 2019,Bet at 1,600//Stay in Defensive and Defensive Play
(views 199)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัวลงต่อและมีโอกาสทดสอบแนวรับสำคัญ 1,590-1,600 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบโดยยังเห็นแรงขายหนาแน่นในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวหลังตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆประเทศออกมาต่ำสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่ล่าสุดสหรัฐฯเตรียมจะเก็บภาษีสินค้าเครื่องบินและเกษตรจากยุโรปหลัง WTO ไฟเขียวจากประเด็นให้เงินอุดหนุน Airbus นอกจากนี้ยังต้องติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในสัปดาห์หน้า รวมถึง Brexit ซึ่งล่าสุดนายจอห์นสันได้ยื่นข้อเสนอใหม่แก่ EU แล้ว (แต่ตลาดคาด EU จะไม่ยอมรับ) พอร์ตหลักยังเน้นพักเงินใน Defensive และ Dividend Play และเก็งกาไรลุ้นรีบาวด์บริเวณกรอบแนวรับ
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 2 October 2019,Accumulate around 1,600-1,620//Stay in Defensive and Defensive Play
(views 305)
เราคาดว่า SET Index ยังคงอยู่ในช่วงแกว่งตัวพักฐานโดยคาดอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญในกรอบ 1,600-1,620 จุด อีกครั้งจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบ โดยประเด็นที่กดดันเกิดจากความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวหลังตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่ทั่วโลกออกมาอ่อนแอ ขณะที่ปัจจัยสาคัญที่ยังต้องจับตายังคงเป็นเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและ Brexit อย่างไรก็ตามเรายังมอง Valuation ที่ระดับแนวรับดังกล่าวค่อนข้างน่าสนใจโดยคิดเป็น 2020PER ราว 14.5-14.7 เท่าและคาดเห็นแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF RMF โดยให้น้าหนักกับหุ้น Defensive และ Dividend Play มากขึ้นในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2019
Daily Focus : 1 October 2019,Accumulate around 1,600-1,620//Stay in Domestic Defensive and Defensive Play
(views 208)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways to Sideways Down ในกรอบ 1,630-1,645 จุด โดยกลุ่มพลังงานคาดว่ายังถ่วงตลาดตามราคาน้ำมันดิบที่ร่วงแรง ขณะที่นักลงทุนยังรอติดตามพัฒนาการของประเด็นเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและ Brexit ในเดือนนี้ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในระยะการชะลอตัวแต่คาดจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นใน 4Q19 เป็นต้นไปและมีโอกาสเห็นมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมทั้งนโยบายการเงินและการคลังในช่วงปลายปี เรายังมองการอ่อนตัวของตลาดบริเวณ 1,600-1,620 จุดยังน่าสนใจในการสะสมหุ้นพื้นฐาน โดยยังคงเน้นหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2019
Daily Focus : 30 September 2019,Accumulate around 1,600-1,620//Maintain Domestic Defensive and Dividend Play
(views 203)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways to Sideways Down จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบเล็กน้อยจากฝั่งต่างประเทศหลังมีข่าวว่าสหรัฐฯเตรียมจากัดการลงทุนในจีนและอาจปลดบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ นอกจากนี้ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาคือการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนวันที่ 10-11 ต.ค. รวมถึง Brexit ที่เข้าใกล้เส้นตายสิ้นเดือนหน้าเช่นกัน ระยะสั้นอาจมีแรงขายบางส่วนหลังดัชนีรีบาวด์ได้พอสมควรสัปดาห์ก่อน อย่าไงรก็ตามเรายังมองการอ่อนตัวของตลาดสู่แนวรับบริเวณ 1,600-1,620 จุดยังน่าสนใจในการสะสมหุ้นพื้นฐานจาก Valuation ที่เริ่มถูกโดย 2020PER อยู่ที่ราว 14.5-14.7 เท่า โดยยังคงเน้นหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2019
Daily Focus : 27 September 2019,Accumulate around 1,600-1,620//Maintain Domestic Defensive and Dividend Play
(views 192)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways ออกข้างหลังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุน ตลาดยังคงจับตาดูการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนซึ่งล่าสุดกาหนดแล้วว่าจะเกิดขึ้นวันที่ 10-11 ต.ค. นี้ ขณะที่ประเด็น Brexit จะเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นโดยเฉพาะในเดือนหน้าเช่นกัน เรายังประเมินจังหวะการอ่อนตัวของตลาดลงสู่แนวรับบริเวณ 1,600-1,620 จุด ยังน่าสนใจในการสะสมหุ้นพื้นฐานจาก Valuation ที่เริ่มถูกโดย 2020PER อยู่ที่ราว 14.5-14.7 เท่ารวมถึงแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF RMF โดยยังคงเน้นหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2019
Daily Focus : 26 September 2019,Accumulate around 1,600-1,620//Maintain Domestic Defensive and Dividend Play
(views 209)
เราคาดว่า SET Index จะยังแกว่งตัว Sideways โดยยังคงประเมินแนวรับแรกบริเวณ 1,620 จุด และมีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้นจาก Sentiment บวกหลังทรัมป์กล่าวว่าการทำข้อตกลงทางการค้าอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามการเจรจาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเดือนหน้า ขณะที่กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยที่ 1.5% ตามคาด แม้จะปรับลด GDP ลง แต่คาดว่าจะค่อยๆฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยเฉพาะภาคการบริโภคและการลงทุน เรายังคงมองว่าแนวรับบริเวณ 1,600-1,620 จุดยังน่าสนใจในการสะสมหุ้นพื้นฐานจาก Valuation ที่เริ่มถูกโดย 2020PER อยู่ที่ราว 14.5-14.7 เท่ารวมถึงแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF RMF โดยยังคงเน้นหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2019
Daily Focus : 25 September 2019,Accumulate around 1,600-1,620//Maintain Domestic Defensive and Dividend Play
(views 203)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Down และมีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับระดับแรกที่ 1,620 จุด โดยปัจจัยต่างประเทศยังคงกดดันทั้งประเด็นการเจรจาการหลังทรัมป์กล่าวโจมตีจีนบนเวทีสหประชาชาติ รวมถึงสภาล่างสหรัฐฯที่เริ่มไต่สวนเพื่อถอดถอนทรัมป์ออกจากตาแหน่งกรณียอมให้ต่างชาติแทรกแซงการเลือกตั้ง ส่งให้ราคาน้ำมันดิบปรับลงและคาดกดดันหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขณะที่ปัจจัยในประเทศวันนี้คาดกนง.จะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50% อย่างไรก็ตามคาดว่าบริเวณแนวรับ 1,600-1,620 จุด ยังน่าสนใจในการสะสมหุ้นพื้นฐานจาก Valuation ที่เริ่มถูกโดย 2020PER อยู่ที่ราว 14.5-14.7 เท่ารวมถึงแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF RMF โดยยังคงเน้นหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2019
Daily Focus : 24 September 2019,Accumulate around 1,600-1,620//Maintain Domestic Defensive and Dividend Play
(views 205)
เราคาดว่า SET Index ยังอยู่ในช่วงแกว่งตัวพักฐานโดยตลาดยังกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสงครามการค้า รวมถึงจับตาดูการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ-จีนในเดือนหน้า อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเริ่มเห็นแรงซื้อกลับบริเวณแนวรับ 1,600-1,620 จุด เนื่องจากปรับตัวลงมาค่อนข้างเร็ว รวมถึง Valuation ที่น่าสนใจโดย 2020PER อยู่ที่ราว 14.7 เท่า นอกจากนี้คาดว่าจะมีแรงซื้อจากเม็ดเงิน LTF RMF เข้ามาหนุน เรายังมองจังหวะการอ่อนตัวของตลาดเป็นโอกาสในการสะสมหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2019
Daily Focus : 23 September 2019,Selective Buy on Dip//Maintain Domestic Defensive and Dividend Play
(views 229)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways หลังจากที่ปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน ตลาดยังคงขาดปัจจัยหนุนใหม่โดยประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือพัฒนาการของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนโดยเฉพาะการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้า ส่วนปัจจัยในประเทศสัปดาห์นี้จับตาการประชุมกนง.ซึ่งคาดว่าจะยังคงดอกเบี้ยที่ 1.50% หลังจากลดดอกเบี้ยเดือนก่อน เรายังมองจังหวะการอ่อนตัวของดัชนีหากลงทดสอบระดับ 1,600-1,620 จุด ยังมองเป็นโอกาสสะสมหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยต่า
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2019
Daily Focus : 20 September 2019,Maintain Domestic Defensive and Dividend Play//Selective Buy on Dip
(views 264)
เราดาว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways โดยกลุ่มพลังงานอาจมีแรงซื้อกลับได้บ้างหลังร่วงแรงติดต่อกัน 2 วันก่อนหน้ารวมถึงราคาน้ำมันดิบที่เริ่มดีดตัวขึ้นเช้านี้ อย่างไรก็ตามกรอบการบวกของดัชนีคาดว่ายังไม่กว้างโดยเช้านี้ต้องติดตามตัวเลขส่งออกเดือน ส.ค. ของไทย (ตลาดคาด -2% Y-Y) รวมถึงประเด็นสำคัญที่มีผลต่อทิศทางตลาดคือการเจรจาการค้ำระหว่างสหรัฐฯ-จีนในเดือนหน้าเรายังเน้นลงทุนในหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2019
Daily Focus : 19 September 2019,Maintain Domestic Defensive and Dividend Play
(views 226)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,650-1,665 จุด โดยได้แรงหนุนจากการประชุม FED ที่ลดดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด อย่างไรก็ตามกรอบการบวกของตลาดคาดว่ายังไม่กว้างนักโดย Dot Plot ล่าสุดสะท้อนความเห็นที่ค่อนข้างกระจัดกระจาย ขณะที่กลุ่มน้ำมันคาดยังกดดันตลาดต่อเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ยังปรับตัวลง นอกจากนี้ยังมีประเด็นสาคัญที่ตลาดเฝ้าติดตามคือการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในเดือนหน้า เรายังเน้นลงทุนในหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2019
Daily Focus : 18 September 2019,Maintain Domestic Defensive and Dividend Play//Take Profit Energy Play
(views 190)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,655-1,670 จุด โดยหุ้นในกลุ่มน้ำมันคาดเห็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังล่าสุดราคาน้ำมันดิบปรับลดลง 5.7% หลังซาอุฯเชื่อมั่นว่าจะกลับมาผลิตน้ำมันได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้ ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในโหมด Wait & See รอดูผลการประชุม FED คืนนี้ (ความน่าจะเป็นในการลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 52% จากกว่า 90% สัปดาห์ก่อน) ซึ่งหากไม่มีการลดดอกเบี้ยคาดเห็นแรงขายออกมาในสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่บ้านเราวันนี้จับตาการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของนายกฯ เรายังเน้นลงทุนในหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2019
Daily Focus : 17 September 2019,Short-Term Trading Energy Play//Maintain Defensive and Dividend Play
(views 183)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,655-1,665 จุด โดยกลุ่มพลังงานต้นน้ำคาดว่ายังประคองตลาดได้บ้างจากราคาน้ำมันดิบที่ยังปรับขึ้นจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและกบฏฮูตีขู่โจมตีเพิ่ม อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวถือเป็นลบต่อบรรยากาศการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจโลก ขณะที่สัปดาห์นี้ต้องติดตามการประชุม FED (ตลาดคาดลดดอกเบี้ย 0.25%) และการวินิจฉัยนายกฯของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ระยะสั้นสามารถเก็งกำไรกลุ่มน้ำมันตามทิศทางราคาน้ำมัน แต่พอร์ตหลักยังเน้นพักเงินในหุ้น Defensive และ Dividend Play เพื่อลดความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2019
Daily Focus : 16 September 2019,Short-Term Trading Global Play//Maintain Domestic Defensive and Dividend Play
(views 194)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในแดนบวกทดสอบระดับ 1,670-1,680 จุด อีกครั้งนำโดยกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรงหลังมีเหตุโจมตีโรงโรงกลั่นของ Saudi Aramco รวมถึงพัฒนาการของสงครามการค้าที่ดีขึ้นหลังจีนยกเว้นภาษีสินค้าเกษตรบางรายการของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยสำคัญต้องติดตามสัปดาห์นี้คือการประชุม FED (ตลาดคาดลดดอกเบี้ย 0.25%) รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่อาจพักตัวในระยะถัดไปหลังซาอุฯเตรียมกลับมาดาเนินการโรงกลั่นบางส่วนอีกครั้งวันนี้และทรัมป์สั่งปล่อยน้ำมันจากคลังสารองเพื่อรักษาอุปทานในตลาดให้เหมาะสม ระยะสั้นสามารถเก็งกำไรกลุ่ม Global Play โดยมองกรอบในการทากำไรบริเวณ 1,680-1,700 จุด ส่วนพอร์ตหลักยังเน้น Domestic และ Dividend Play
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2019
Daily Focus : 13 September 2019,Maintain Domestic Defensive and Dividend Play
(views 187)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up โดยได้อานิสงส์จาก ECB จะผ่อนคลายนโยบายการเงินตามคาดทั้งการลดดอกเบี้ยเงินฝากและทำ QE อีกครั้ง อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามทั้งการประชุม FED ในสัปดาห์หน้า รวมถึงการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและประเด็น Brexit ในเดือน ต.ค. ประกอบกับหุ้นในกลุ่ม Global Play ปรับตัวขึ้นรับความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นต่างๆไปพอสมควรในช่วงก่อนหน้าทำให้การปรับขึ้นของดัชนีคาดว่ายังจำกัด เราจึงยังเน้นถือพอร์ตหลักเป็นหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play โดยเฉพาะหุ้นทีได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2019
Daily Focus : 12 September 2019,Big Cap and Global Play
(views 211)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในแดนบวกทะลุแนวต้านบริเวณ 1,680 จุด ได้จากบรรยากาศการลงทุนที่สดใสจากประเด็นสงครามการค้า โดยล่าสุดทรัมป์ชะลอการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจีนวงเงิน 2.5 แสนล้านเหรียญในวันที่ 1 ต.ค. ออกไปอีก 2 สัปดาห์ ขณะที่การเมืองในประเทศผ่อนคลายขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยปมนายกฯถวายสัตย์ไม่ครบ ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดดูดีขึ้นกว่าที่เราประเมิน และคาดว่าหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Global Play ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและเศรษฐกิจโลกจะปรับตัวได้แข็งแกร่งวันนี้ซึ่งเป็นจังหวะเก็งกำไรได้ โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,700 จุด ส่วนปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามวันนี้คือการประชุม ECB
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2019
Daily Focus : 11 September 2019,Maintain Domestic Defensive and Dividend Play//Take Profit Global Play at 1,680-1,700
(views 185)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ออกด้านข้างต่อเนื่องโดยยังมีแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1,680 จุด โดยตลาดยังจับตาการประชุม ECB และ FED ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ รวมถึงพัฒนาการของประเด็น Brexit และการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งจากการเคลื่อนไหวของดัชนีที่เริ่มจำกัดมากขึ้น ทำให้เริ่มเห็นการเกิด Sector Rotation จากกลุ่มที่นาตลาดอย่างกลุ่มสื่อสารฯและกลุ่มอาหาร ไปยังกลุ่มที่ Laggard และมี Valuation ถูกอย่างกลุ่มธนาคารรวมถึงคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไป ทำให้มีโอกาสปรับตัวได้เด่นกว่าตลาดในระยะนี้ เรายังคงเน้นถือพอร์ตหลักเป็นหุ้น Domestic Play เช่นเดิม ขณะที่การดีดขึ้นของตลาดมองเป็นจังหวะทำกำไรระยะสั้นกลุ่ม Global Play
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2019
Daily Focus : 10 September 2019,Maintain Domestic Defensive and Dividend Play//Take Profit Global Play at 1,680-1,700
(views 190)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ต่อเนื่องโดยมีแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1,680 จุด กลุ่มพลังงานอาจหนุนตลาดได้บ้างจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น 2.4% หลังรัฐมนตรีพลังงานซาอุฯใหม่ย้ำถึงการเดินหน้าลดกาลังการผลิต ขณะที่ตลาดคลายกังวลมากขึ้นกรณี No-Deal Brexit หลังสภาฯอังกฤษไม่เห็นชอบรอบที่ 2 ในการจัดเลือกตั้งใหม่ อย่างไรก็ตามยังคงอีกหลายประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามโดยเฉพาะการประชุม ECB ปลายสัปดาห์นี้และ FED ในสัปดาห์หน้า เรายังคงเน้นถือพอร์ตหลักเป็นหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เช่นเดิม ขณะที่การดีดขึ้นของตลาดมองเป็นจังหวะทำกำไรระยะสั้นกลุ่ม Global Play
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2019
Daily Focus : 9 September 2019,Maintain Domestic Defensive and Dividend Play//Take Profit Global Play at 1,680-1,700
(views 223)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways โดยมีแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1,680 จุด หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแรงพอสมควรในช่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเราคาดว่าตลาดยังจับตาดูพัฒนาการของข่าวทั้งประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในเดือนหน้ารวมถึง Brexit รวมถึงคาดว่าจะให้น้ำหนักมากขึ้นกับการประชุมธนาคารกลางหลักหลายแห่งทั้ง ECB ในสัปดาห์นี้และโดยเฉพาะอย่ายิ่ง FED ในสัปดาห์หน้าที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย 0.25% (ล่าสุดตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค. ออกมาต่ำกว่าคาด) เรายังคงเน้นถือพอร์ตหลักเป็นหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เช่นเดิม ขณะที่การดีดขึ้นของตลาดมองเป็นจังหวะทากาไรระยะสั้นกลุ่ม Global Play
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2019
Daily Focus : 6 September 2019,Maintain Domestic Defensive and Dividend Play//Short-Term Speculate Global Play
(views 212)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways to Sideways Up โดยมีแนวต้านบริเวณ 1,680 จุด บรรยากาศการลงทุนยังค่อนข้างผ่อนคลายหลังสหรัฐฯ-จีนเตรียมตั้งโต๊ะเจรจาการที่กรุงวอชิงตันในเดือน ต.ค. ซึ่งทาให้ตลาดคาดหวังผลลัพธ์ในเชิงบวก แต่อย่างไรก็ตามจากการเจรจาหลายครั้งที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ง่ายๆซึ่งยังต้องระมัดระวัง ประกอบกับยังมีปัจจัยสาคัญอื่นที่ต้องติดตามทั้งประเด็น Brexit ซึ่งล่าสุดนายกฯอังกฤษยังยืนกรานว่าจะไม่เลื่อนเส้นตายออก รวมถึงการประชุม FED ในช่วงกลางเดือนนี้ ระยะสั้นหุ้นในกลุ่ม Global Play คาดว่ายังมีโอกาส Outperform ตลาดและสามารถเก็งกาไรได้ ขณะที่พอร์ตหลักเรายังเน้นถือหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Playเช่นเดิมโดยจับตาการประชุมครม.เศรษฐกิจวันนี้ซึ่งอาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2019
Daily Focus : 5 September 2019,Maintain Domestic Defensive and Dividend Play//Short-Term Speculate Global Play
(views 228)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ทดสอบระดับ 1,665-1,670 จุด หลังจากปรับตัวขึ้นแรงวานนี้โดยยังคงได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายขึ้นทั้งสถานการณ์ในฮ่องกงที่เห็นพัฒนาการที่ดี รวมถึงสภาสามัญชนอังกฤษที่อนุมัติร่างกฎหมายป้องกันการเกิด No-Deal Brexit ส่งผลให้ Bond Yield 10Y-2Y กลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง ทาให้ระยะสั้นคาดว่าจะมีแรงเก็งกาไรเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Global Play อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นสาคัญที่ต้องติดตามทั้งการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและการประชุม FED เราจึงยังเน้นถือหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เป็นพอร์ตหลักเช่นเดิมโดยคาดระยะสั้นจะได้แรงหนุนจากการประชุมครม.เศรษฐกิจในวันศุกร์นี้
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2019
Daily Focus : 4 September 2019,Continue to Stay in Domestic Defensive and Dividend Play//Accumulate at 1600+-
(views 208)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways to Sideways Down จากความไม่แน่นอนที่ยังค่อนข้างสูงทั้งประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและโอกาสเกิด No-Deal Brexit สูงขึ้น รวมถึงแรงกดดันของ Inverted Yield Curve ต่อการตัดสินใจของ FED ว่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย.นี้หรือไม่ (ตลาดคาดลด 0.25%) เราจึงยังเน้นพักเงินในหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เช่นเดิมโดยคาดระยะสั้นจะได้แรงหนุนจากการประชุมครม.เศรษฐกิจในวันศุกร์นี้ซึ่งคาดมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติม โดยเรามองงหวะตลาดอ่อนตัวลงใกล้ระดับ 1,600 จุดจึงเป็นจังหวะสะสม
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2019
Daily Focus : 3 September 2019,Continue to Stay in Domestic Defensive and Dividend Play
(views 212)
เราคาดว่า SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้น ตลาดยังคงติดตามพัฒนาการของประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นเมื่อใด รวมถึงแรงกดดันของ Inverted Yield Curve ซึ่งกดดันการตัดสินใจดาเนินนโยบายการเงินของ FED ว่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย.นี้หรือไม่ (ตลาดคาดลด 0.25%) นอกจากนี้ปัจจัยในประเทศยังต้องติดตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นทั้งปมถวายสัตย์ไม่ครบและการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของนายกฯ เราจึงยังเน้นพักเงินในหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เช่นเดิมและรอจังหวะตลาดอ่อนตัวลงใกล้ระดับ 1,600 จุดจึงเป็นจังหวะสะสม
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2019
Daily Focus : 2 September 2019,Stay in Domestic Defensive and Dividend Play
(views 230)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Down หลังสหรัฐฯ-จีนเริ่มเก็บภาษีสินค้านำเข้าเพิ่มเติมระหว่างกันแล้ววานนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับลงอีกครั้งทำให้คาดว่ามีแรงขายกดดันกลุ่มพลังงานหลังจากปรับตัวขึ้นแรง 2 วันก่อนหน้า เราประเมินความผันผวนของตลาดยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงโดยยังคงต้องติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในเดือนนี้ รวมถึงภาพ Inverted Yield Curve ซึ่งค่อนข้างกดดัน FED ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในการประชุม 17-18 ก.ย.นี้หรือไม่ (ตลาดคาดลด 0.25%) ขณะที่ปัจจัยในประเทศต้องติดตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นทั้งปมถวายสัตย์ไม่ครบและการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของนายกฯ เราจึงยังเน้นพักเงินในหุ้น Domestic และ Defensive Play เช่นเดิมและรอจังหวะตลาดอ่อนตัวลงใกล้ระดับ 1,600 จุดจึงเป็นจังหวะสะสม
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2019
Daily Focus : 30 August 2019,Stay in Domestic Defensive and Dividend Play
(views 264)
บรรยากาศการลงทุนกลับมาดีขึ้นโดยได้แรงหนุนจากความหวังเรื่องการเจรจาการค้าหลังจีนแสดงท่าทีประนีประนอมมากขึ้น เราคาดว่า SET Index วันนี้จะแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบ 1647-48 จุด แต่เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติยังขาย เชื่อว่าดัชนีจะฟื้นเพียงชั่วคราว เพราะยังมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามในเดือน ก.ย. ทั้งการขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐฯ-จีน การประชุมธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะ FED รวมถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นทั้งปมถวายสัตย์ไม่ครบและการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของนายกฯ เราจึงยังเน้นพักเงินในหุ้น Domestic และ Defensive Play ซึ่งปลอดภัยจากประเด็นดังกล่าว เช่น กลุ่มสื่อสาร กลุ่มนิคมฯ กลุ่มการแพทย์ กลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นต้น ขณะที่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงสามารถเก็งกำไรลุ้นการรีบาวด์หากดัชนีปรับฐานลงบริเวณ 1,590-1,600 จุด
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2019
Daily Focus : 29 August 2019,Stay in Domestic Defensive and Dividend Play
(views 214)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบกว้าง 1,610-1,625 จุด แม้กลุ่มพลังงานอาจฟื้นตัวได้บ้างตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น แต่ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และภาพ Inverted Yield Curve ยังคงกดดันและท้าให้ดัชนีคาดยังแกว่งตัวผันผวน นอกจากนี้ยังมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามในเดือน ก.ย. ทั้งการขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐฯ-จีน การประชุมธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะ FED รวมถึงค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นทั้งปมถวายสัตย์ไม่ครบและการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของนายกฯ เราจึงยังเน้นพักเงินในหุ้น Domestic และ Defensive Play ซึ่งปลอดภัยจากประเด็นดังกล่าว เช่น กลุ่มสื่อสาร กลุ่มนิคมฯ กลุ่มการแพทย์ กลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นต้น ขณะที่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงสามารถเก็งกำไรลุ้นการรีบาวด์หากดัชนีปรับฐานลงบริเวณ 1,590-1,600 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2019
Daily Focus : 28 August 2019,Stay in Domestic Defensive and Dividend Play
(views 218)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,610-1,620 จุด และยังมีความผันผวนสูงจากประเด็นสงครามการค้าที่ยังตึงเครียด รวมถึงภาพ Inverted Yield Curve ที่กดดันและสร้างความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อาจถดถอยในอนาคต ขณะที่ปัจจัยการเมืองในประเทศเริ่มมีความไม่แน่นอนมากขึ้นในส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยต้องรอดูศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 2 ประเด็นทั้งปมถวายสัตย์ไม่ครบและการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เราจึงยังเน้นพักเงินในหุ้น Domestic และ Defensive Play ซึ่งปลอดภัยจากประเด็นดังกล่าว เช่น กลุ่มสื่อสาร กลุ่มนิคมฯ กลุ่มการแพทย์ กลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นต้น ขณะที่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงสามารถเก็งกาไรลุ้นการรีบาวด์หากดัชนีปรับฐานลงบริเวณ 1,590-1,600 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2019
Daily Focus : 27 August 2019,Stay in Domestic Defensive and Dividend Play
(views 325)
เราคาดว่า SET Index จะเกิด Technical Rebound ขึ้นทดสอบระดับ 1,630-1,635 จุด จากความคาดหวังว่าสหรัฐฯ-จีนเตรียมที่จะกลับมาเจรจาการค้ากันอีกครั้ง อย่างไรก็ยังคงติดตามพัฒนาการของข่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้ความผันผวนของตลาดยังอยู่ในระดับสูงมากในระยะ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า เราจึงยังเน้นพักเงินในหุ้น Domestic และ Defensive Play ซึ่งปลอดภัยจากประเด็นสงครามการค้า เช่น กลุ่มสื่อสาร กลุ่มนิคมฯ กลุ่มการแพทย์ กลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นต้น ขณะที่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงสามารถเก็งกาไรลุ้นการรีบาวด์หากดัชนีปรับฐานลงใกล้บริเวณ 1,600 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2019
Daily Focus : 26 August 2019,Domestic Defensive and Dividend Play
(views 237)
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวลงแรงทดสอบระดับ 1,610-1,620 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบหลังสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนตึงเครียดมากขึ้น โดยต่างฝ่ายต่างประกาศจะเก็บภาษีสินค้าระหว่างกันในอัตราที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน FED ในกำรประชุมประจำปีที่ Jackson Hole เมื่อวันศุกร์ไม่ได้มีการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม (ประชุมรอบถัดไป 17-18 ก.ย.) ทำให้ทิศทำงของตลาดคาดว่าจะมีความผันผวนสูงในระยะ 2-3 สัปดาห์ข้ำงหน้ำ เราจึงยังเน้นพักเงินในหุ้น Domestic และ Defensive Play ซึ่งปลอดภัยจำกประเด็นสงครามการค้า เช่น กลุ่มสื่อสาร กลุ่มนิคมฯ กลุ่มการแพทย์ กลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2019
Daily Focus : 23 August 2019,Domestic Defensive and Dividend Play
(views 279)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,620-1,645 จุด โดยประเด็นความกังวลเรื่องสงครามการค้าและโอกาสเกิด Recession ในอนาคตจาก Inverted Yield Curve ยังคงกดดันตลาด ส่งผลให้นักลงทุนจับตาดูการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน FED ในการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole คืนนี้ว่าจะท่าทีดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายขึ้นหรือไม่ เรามองว่าความผันผวนของตลาดยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า จึงยังคงให้เน้นพักเงินในหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เป็นหลักโดยคาดว่าจะได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2019
Daily Focus : 22 August 2019,Domestic Defensive and Dividend Play
(views 204)
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,625-1,650 จุด โดยยังประเมินความผันผวนของตลาดยังอยู่ในระดับสูง ล่าสุดทรัมป์ยังทวีตข้อความกดดันให้ FED ลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามคือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน FED ในการประชุมประจาปีที่ Jackson Hole วันพรุ่งนี้ว่าจะมีท่าทีดำเนินนโยบายการเงินอย่างไรหลังล่าสุดรายงานการประชุม FED ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปี เราจึงยังคงให้เน้นพักเงินในหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เป็นหลักโดยคาดว่าจะแข็งแกร่งกว่าตลาดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่คาดว่าจะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2019
Daily Focus : 21 August 2019,Domestic Defensive and Dividend Play
(views 245)
เราคาดว่า SET Index จะเคลื่อนไหว Sideways Down ลงทดสอบระดับ 1,610-1,620 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มกลับมาเป็นลบอีกครั้ง โดยประเด็นกดดันยังมาจากต่างประเทศทั้งความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกที่อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยจากสงครามการค้า รวมถึงความไม่แน่นอนในยุโรปทั้งการเมืองในอิตาลีและ Brexit ซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าหลังเริ่มขยับเข้าใกล้เส้นตายวันที่ 31 ต.ค. นี้ เราจึงยังคงให้เน้นพักเงินในหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เป็นหลักจำกความผันผวนของตลาดที่สูง ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐคาดว่ำจะช่วยประคองเศรษฐกิจให้กลับมาโตดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2019
Daily Focus : 20 August 2019,Domestic Defensive and Dividend Play//Short-Term Profit Taking after Bet at 1,590-1,600
(views 227)
เราคาดว่า SET Index จะเคลื่อนไหว Sideways Up ต่อเนื่องและมีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ 1,645-1650 จุด จากบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมที่ผ่อนคลายหลังล่าสุดสหรัฐฯขยายระยะเวลาทำธุรกิจกับหัวเหว่ยอีก 90 วัน อย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องจับตาวันนี้คือการประชุมครม.ว่าจะอนุมัติมาตรการกกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 3.16 แสนลบ.ตามที่คาดหรือไม่ เรายังประเมินความผันผวนของตลาดยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงจึงยังเน้นลงทุนในหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เป็นหลัก ขณะที่การรีบาวด์ของตลาดยังมองเป็นจังหวะทำกำไรระยะสั้นในส่วนที่เข้าซื้อบริเวณ 1,590-1,600 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2019
Daily Focus : 19 August 2019,Domestic Defensive and Dividend Play//Short-Term Sell into Strength after Bet at 1,590-1,600
(views 207)
เราคาดว่า SET Index จะเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ต่อเนื่องขึ้นทดสอบระดับ 1,640-1645 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายขึ้นหลัง Bond Yield 10 ปีของสหรัฐฯเริ่มกลับมาสูงกว่า 5 ปี ขณะที่ตลาดยังคาดหวังพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนหลังการพูดคุยระยะหลังเริ่มส่งสัญญาณทีดีขึ้น อย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องจับตาในประเทศคือตัวเลข GDP 2Q19 เช้านี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปี ขณะทีพรุ่งนี้จะมีการกระชุมครม.ซึ่งต้องดูว่าจะอนุมัติมาตรการกกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 3.16 แสนลบ.หรือไม่ เรายังประเมินความผันผวนของตลาดยังอยู่ในระดับสูงจึงยังเน้นลงทุนในหุ้น Domestic Defensive และ Dividend Play เป็นหลัก ขณะที่การรีบาวด์ของตลาดบริเวณ 1,640-1,650 เป็นจังหวะในการทากาไรและลดพอร์ตระยะสั้นในส่วนที่เข้าซื้อบริเวณ 1,590-1,600 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16