SBITO x M Card

รายละเอียดโปรโมชั่น SBITO x M Card

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก M Card  เปิดพอร์ตหุ้นกับ SBITO ที่เคาท์เตอร์สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน รับ M Point 1,000 คะแนน หรือผ่านช่องทางออนไลน์รับ M Point 800 คะแนน

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษที่ 1 : สมาชิก M Card ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
1. ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์เคาท์เตอร์ SBITO ซึ่งตั้งอยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน  และบัญชีได้รับการอนุมัติ รับ 1,000 M Point ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
2. ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่มิใช่เคาน์เตอร์ SBITO  และบัญชีได้รับการอนุมัติ รับ 800 M Point ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
3. ผู้ใช้บริการใหม่และเก่า (เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564) สะสมยอดคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 รับ 40 M Point ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
 
เงื่อนไขแคมเปญ
โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
บัตร M Card คือ โปรแกรมการดูแลสมาชิกของธุรกิจในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป สามารถสะสมคะแนน M Point ผ่านทุกการซื้อสินค้าและบริการที่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ บลูพอร์ต หัวหิน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา  สมาชิก M Card จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทั่วโลก หรือแลกคะแนนเป็นส่วนลด ของรางวัล ภายในศูนย์การค้าหรือร้านค้าชั้นนำมากมาย เพิ่มเติมคลิก https://www.mcardmall.com/th/about-mcard
บัญชีหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ แคชแอคเคานท์ และบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น
บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด มาก่อน
M Point มูลค่า 1,000 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ
M Point มูลค่า 800 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ
ทั้งผู้เปิดบัญชีใหม่และผู้เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มียอดสะสมการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี M Point 40 คะแนน ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีรายการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
สงวนสิทธิการรับคะแนน M Card สำหรับมูลค่าสะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชแอคเคานท์ และบัญชีแคชบาลานซ์
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
ผู้ใช้บริการที่สมัครเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทจะต้องมีข้อมูลส่วนตัวคือ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ตรงกับสมาชิก M Card จึงจะสามารถรับคะแนนได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการสมัครสมาชิก M Card
สมัครที่เคาน์เตอร์ M Card และ จุดบริการแคชเชียร์ เดอะมอลล์ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน
สมัครช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ http://tmg.click/WMsB หรือสมัคร M Card application http://tmg.click/dLMsb