วิธีการฝากเงินเข้าพอร์ต
Payment Gateway คืออะไร

*ลูกค้าต้องเซ็นสัญญาเพื่อขอเปิดใช้บริการดังกล่าวก่อนใช้งาน ซึ่งได้เตรียมไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชีแล้ว
*สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงศรีฯ จะสามารถฝากเงินเป็นหลักประกันสูงสุดได้วันละไม่เกิน 20,000,000 บาท
*ลูกค้าที่มีบัญชีของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสมัครบริการนี้ได้โดยผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ท่านสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ “ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM”


 
การใช้งาน Payment Gateway ผ่านเว็บไซต์
การใช้งาน Payment Gateway ผ่าน Streaming
ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM / Internet Banking

คุณสามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีหุ้นได้ทาง 1) Payment Gateway และ 2) ATS (Automatic Transfer System)


โดยความแตกต่างของ Payment Gateway และ ATS มีดังนี้
 

รายละเอียด การฝากเงินด้วยช่องทาง
Payment Gateway
การฝากเงินด้วยช่องทาง ATS
ระยะเวลาการหักบัญชี ทันที ทุกๆ 2 ชั่วโมง
ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท 5,000 บาท
ช่องทางฝากเงินสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีแบบ Cash Balance หรือ Credit Balance เลือกสมัครช่องทางใดก็ได้ หรือ สมัครทั้ง 2 ช่องทาง (แนะนำ)
ช่องทางการฝากเงินสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี Cash Account หรือ TFEX จะเปิด หรือไม่เปิดใช้บริการ Payment Gateway ก็ได้ จำเป็น ต้องเปิดใช้บริการ ATS


คุณสามารถสมัครบริการตัดเงินด้วยระบบ Payment Gateway และ/หรือ ATS โดยการผูกบัญชีธนาคารเหล่านี้

(คลิกที่ลิงค์เพื่อดูวิธีการสมัครโดยละเอียด)
 

 
ธนาคาร Payment Gateway ATS
ใบสมัคร ATM Internet Banking Mobile Application ใบสมัคร ATM Internet Banking Mobile Application
ธนาคารกรุงเทพ ดาวน์โหลด ดูวิธีการสมัคร     ดาวน์โหลด ดูวิธีการสมัคร    
ธนาคาไทยพาณิชย์ ดาวน์โหลด ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร
ธนาคารกสิกรไทย ดาวน์โหลด ดูวิธีการสมัคร   ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาวน์โหลด       ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร
ธนาคารกรุงไทย         ดูวิธีการสมัคร ดูวิธีการสมัคร  
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต         ดูวิธีการสมัคร    
ธนาคารซีไอเอ็มบี              

* สำหรับการสมัครด้วย "ใบสมัคร" ทั้งช่องทาง Payment Gateway และ ATS กรุณาแนบเอกสารดังนี้:
1.) สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)
2.) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี (1 ฉบับ)
** เอกสารทุกฉบับต้องลงนามให้เหมือนกับตัวอย่างลายเซ็นที่ให้ไว้กับทางธนาคาร
โดยส่งเอกสารทั้งหมดมาที่:  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 / สอบถามเพิ่มที่ 02 022-1499
*** ช่องทางการสมัครด้วย "ใบสมัคร" อาจใช้ระยะเวลาดำเนินการระหว่าง 2 สัปดาห์ - 1 เดือน (ขึ้นอยู่กับธนาคาร)
ช่องทางการใช้ ATS ฝากเงิน (หลักประกัน)
ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการใช้ ATS เพื่อฝากเงินหลักประกันได้ ที่นี่ 
Payment Gateway และ ATS แตกต่างกันอย่างไร
การฝากเงินหลักประกันผ่านช่องทาง Bill Payment
อีกหนึ่งช่องทางที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการฝากหลักประกันโดยลูกค้าสามารถดูขั้นตอนการโอนหลักประกันผ่านช่องทาง Bill Payment ของแต่ละธนาคารได้ที่นี่ 
หมายเหตุ: “ท่านจะสามารถใช้ช่องทางฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment ได้เฉพาะในกรณีที่ท่านได้มีการสมัครบริการ ATS/Payment Gateway และอยู่ระหว่างรอผลอนุมัติเท่านั้น หากท่านยังไม่ได้มีการสมัครบริการดังกล่าว รบกวนสมัครบริการ ATS/Payment Gateway ก่อนเริ่มทำการฝากเงิน”
ช่องทางการหักค่าขายจากบัญชี Cash Account
อีกช่องทางในการฝากเงินหลักประกันที่ท่านสามารถทำได้ คือ การแจ้งการนำค่าขายจากบัญชี Cash account มาเป็นเงินหลักประกันซึ่งสามารถทำได้โดย
  •    ล็อคอินเข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ sbito.co.th 
  •    ไปที่หัวข้อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเลือก “แจ้งฝาก/ถอน เงิน” 
  •    เลือก “ฝากเงินโดยค่าขายหลักทรัพย์ ที่รับจากบัญชีเงินสด” และกรอกข้อมูลการฝากเงิน
  •    เลือก “รายการค่าขายหลักทรัพย์ที่ต้องการ”
  •    กด “ถัดไป” เพื่อทำการยืนยัน

 
คำนวณค่าคอมมิชชั่น