กองทุนรวม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
Highlight FUND
Equity Fund Fund
Name YTD% 3 Month
(Resturn %)
6 Month
(Resturn %)
1 Year
(Resturn %)
3 Years
(Anlsd %)
5 Years
(Anlsd %)
Last Price Last Price
(Date)
ONE Ultimate Global Growth Fund RA 25.02 9.00 34.91 32.83 18.84 - 23.90 21/05/2020
PHILLIP WORLD INNOVATION FUND 20.63 0.71 22.96 20.56 - - 12.19 21/05/2020
KTAM World Gold and Precious Equity Fund 17.06 10.33 29.64 61.91 3.77 6.36 4.99 21/05/2020
Asset Plus Innovative Healthcare Fund 16.75 9.57 24.29 27.91 - - 12.36 21/05/2020
Krungsri Global Technology Equity 16.59 -1.38 21.02 18.81 - - 11.97 21/05/2020
เปิดบัญชีใช้เอกสารอะไรบ้าง

ชุดเปิดบัญชี
เซ็นลายเซ็นลงบนเอกสารทุกหน้า
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุรายละเอียด "เพื่อเปิดบัญชีกับ SBITO เท่านั้น"
หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
เฉพาะหน้าแรกที่มีชื่อลูกค้าอยู่ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
*เอกสารต้องเซ็นลงนามเหมือนกันทุกฉบับ
*ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารเปิดบัญชีได้ที่นี่
*หมายเหตุ:   สำหรับการซื้อขายกองทุนรวม บริษัทฯ มีการให้บริการตัดเงินอัตโนมัติ (Payment Gateway) จำนวน 4 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพานิชย์ โดยนักลงทุนต้องสมัครใช้บริการ Payment Gateway และรอผลการอนุมัติจากธนาคาร โดยมีระยะเวลา รอผลประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)
1.บริการตัดเงินอัตโนมัติ ATS (ATS_SA)
2.การโอนเงินเข้า SBITO (TRN_SA) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking) หรือผ่าน Mobile Banking   โดยเมื่อท่านได้ทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ Sbito_infofund@sbito.co.th  หรือ   support@sbito.co.th
**หมายเหตุ  บลจ.ฟิลิป และ บลจ.สยาม ไนท์ ฟันด์ ไม่สามารถส่งคำสั่งผ่าน Streaming for Fund ได้ โดยจะต้องใช้ใบคำสั่งซื้อ-ขาย ในการทำรายการ (จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง) โดยนักลงทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน >>> คลิก
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน >>> คลิก
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน >>> คลิก