• ตารางสัมมนา
  • รูปภาพ/วิดีโอจากงาน
ปฏิทินงานสัมมนา
เลือกมุมมอง
ค้นหา
หัวข้อสัมมนา วันเวลา จำนวนที่นั่ง ผู้ลงทะเบียน สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย วิทยากร
Time to Investment with DW24
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 50 ที่นั่ง
(เหลือ 1 ที่นั่ง)
49 คน M Academy อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 5 ฟรี คุณสุรเชษฐ์ คมไพบูลย์กิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส