การฝากเงิน
ช่องทาง Payment Gateway
     ช่องทางสำหรับการฝากเงินหลักประกันเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์, การชำระเงิน และ การชำระเงินเกินกำหนด ที่สะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัทจะปรับยอดเงินให้ท่านทันที หลังจากที่ท่านทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ (สำหรับลูกค้าบริษัท เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำเป็นต้องสมัครบริการนี้ทุกท่าน) - สามารถดูวิดีโอการใช้ได้งาน ที่นี่

วิธีการใช้งาน 
  •    Log-in เข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ sbito.co.th 
  •    คลิกที่เมนู ข้อมูลลูกค้า เลือก  บริการอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นเลือก Payment Gateway 
  •    เลือก “วางหลักประกัน”, “ชำระเงิน” หรือ “ชำระเงินเกินกำหนด
       o    หัวข้อ “วางหลักประกัน”
              - บัญชี Cash Balance จะเป็นการเพิ่มอำนาจในการซื้อหลักทรัพย์สำหรับลูกค้า (แต่ไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ได้เกิน Credit limit ที่บริษัทฯประเมินไว้) 
              - บัญชี Cash จะเป็นการเพิ่มอำนาจในการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า
       o    หัวข้อ “ชำระเงิน”  
              - ลูกค้าที่เปิดบัญชีประเภท Cash Account สามารถชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยช่องทางนี้ได้เช่นกัน แต่หลังจากที่ระบบ ATS เปิดใช้งานแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถใช้ช่องทางนี้ในการชำระเงินได้เกิน 3ครั้ง/ไตรมาส ถ้าชำระเกินจะมีค่าปรับ 1,000 บาท ต่อการชำระหนึ่งครั้ง 
       o    หัวข้อ “ชำระเงินเกินกำหนด”  
             - ลูกค้าประเภท Cash Account สามารถชำระเงินค่าปรับและดอกเบี้ยด้วยช่องทางนี้
       o    หัวข้อ “ประวัติการทำรายการ”  
             - ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการโอนเงินและชำระเงินได้จากหัวข้อนี้

หมายเหตุ
*ในแต่ละธนาคารอาจมีชื่อเรียกบริการที่แตกต่างกัน ดังนี้
ธนาคารกรุงศรี: E-Payment
ธนาคารกรุงเทพ: Payment on the NET
ธนาคารกสิกรไทย: ODD
ธนาคารไทยพาณิชย์: Payment Gateway
,

*ลูกค้าต้องเซ็นสัญญาเพื่อขอเปิดใช้บริการดังกล่าวก่อนใช้งาน ซึ่งได้เตรียมไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชีแล้ว
*สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงศรีฯ จะสามารถฝากเงินเป็นหลักประกันสูงสุดได้วันละไม่เกิน 20,000,000 บาท
*ลูกค้าที่มีบัญชีของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสมัครบริการนี้ได้โดยผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ท่านสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ “การเปิดใช้บริการ ATS ผ่านตู้เอทีเอ็ม”

 
ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM
ลูกค้าสามารถดูรายละเอียด ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM โดยสามารถดูรายละเอียดแต่ละธนาคารตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 

เปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM เปิดใช้บริการ ATS ผ่านตู้ ATM
ช่องทางผ่าน ตู้ ATM หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร
     ช่องทางที่คุ้นเคยสำหรับการฝากเงินหลักประกันของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถฝากเงินผ่านตู้ ATM หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร เพื่อนำเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ซึ่งหลังจากฝากเงินเข้าบัญชีแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งการฝากเงินผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้
  •    ล็อคอินเข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ sbito.co.th 
  •    ไปที่หัวข้อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเลือก “แจ้งฝาก/ถอน เงิน" 
  •    เลือก “ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท” และกรอบข้อมูลการฝากเงิน 
  •    แนบรูปใบ Pay-in slip (กรุณาเขียนชื่อ – สกุล, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ของท่านลงในใบ Pay-in เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการตรวจสอบ)
  •    กด submit เพื่อทำการยืนยัน
ซึ่งการฝากเงินสามารถฝากเข้า บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (กระแสรายวัน)  ตามรายชื่อธนาคาร, สาขา และ เลขที่บัญชี ด้านล่างนี้  
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์  เลขที่บัญชี 152-3-12457-4
  • ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์  เลขที่บัญชี 285-0-01814-4
  • ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ  เลขที่บัญชี 000-6-14954-5
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน  เลขที่บัญชี 082-1-09418-6
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  เลขที่บัญชี 049-3-14375-0
  • ธนาคารทหารไทย สาขาราชประสงค์ เลขที่บัญชี 011-1-08588-2 


หมายเหตุ
  • ลูกค้าแจ้งฝากก่อน 11:00 น ทางบริษัทขึ้นวงเงินให้ภายใน 14:30 น.
  • ลูกค้าแจ้งฝากหลัง 11:00 น. ทางบริษัทขึ้นวงเงินในวันทำการถัดไปภายใน 9:30 น.
ช่องทางการหักค่าขายจากบัญชี Cash Account
อีกช่องทางในการฝากเงินหลักประกันที่ท่านสามารถทำได้ คือ การแจ้งการนำค่าขายจากบัญชี Cash account มาเป็นเงินหลักประกันซึ่งสามารถทำได้โดย
  •    ล็อคอินเข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ sbito.co.th 
  •    ไปที่หัวข้อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเลือก “แจ้งฝาก/ถอน เงิน” 
  •    เลือก “ฝากเงินโดยค่าขายหลักทรัพย์ ที่รับจากบัญชีเงินสด” และกรอกข้อมูลการฝากเงิน
  •    เลือก “รายการค่าขายหลักทรัพย์ที่ต้องการ”
  •    กด “ถัดไป” เพื่อทำการยืนยัน

 
ช่องทางการใช้ ATS ฝากเงิน (หลักประกัน)
ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการใช้ ATS เพื่อฝากเงินหลักประกันได้ ที่นี่