การฝากเงิน
Payment Gateway


*ลูกค้าต้องเซ็นสัญญาเพื่อขอเปิดใช้บริการดังกล่าวก่อนใช้งาน ซึ่งได้เตรียมไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชีแล้ว
*สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงศรีฯ จะสามารถฝากเงินเป็นหลักประกันสูงสุดได้วันละไม่เกิน 20,000,000 บาท
*ลูกค้าที่มีบัญชีของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสมัครบริการนี้ได้โดยผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ท่านสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ “การเปิดใช้บริการ ATS ผ่านตู้เอทีเอ็ม”


 
ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM
ลูกค้าสามารถดูรายละเอียด ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM โดยสามารถดูรายละเอียดแต่ละธนาคารตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 

เปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM เปิดใช้บริการ ATS ผ่านตู้ ATM
ช่องทางผ่าน ตู้ ATM หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร
     ช่องทางที่คุ้นเคยสำหรับการฝากเงินหลักประกันของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถฝากเงินผ่านตู้ ATM หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร เพื่อนำเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ซึ่งหลังจากฝากเงินเข้าบัญชีแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งการฝากเงินผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้
  •    ล็อคอินเข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ sbito.co.th 
  •    ไปที่หัวข้อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเลือก “แจ้งฝาก/ถอน เงิน" 
  •    เลือก “ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท” และกรอบข้อมูลการฝากเงิน 
  •    แนบรูปใบ Pay-in slip (กรุณาเขียนชื่อ – สกุล, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ของท่านลงในใบ Pay-in เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการตรวจสอบ)
  •    กด submit เพื่อทำการยืนยัน
ซึ่งการฝากเงินสามารถฝากเข้า บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (กระแสรายวัน)  ตามรายชื่อธนาคาร, สาขา และ เลขที่บัญชี ด้านล่างนี้  
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์  เลขที่บัญชี 152-3-12457-4
  • ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์  เลขที่บัญชี 285-0-01814-4
  • ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ  เลขที่บัญชี 000-6-14954-5
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน  เลขที่บัญชี 082-1-09418-6
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  เลขที่บัญชี 049-3-14375-0
  • ธนาคารทหารไทย สาขาราชประสงค์ เลขที่บัญชี 011-1-08588-2 
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี สาขา สนญ. ถนนหลังสวน เลขที่บัญชี 800-0-25494-2


หมายเหตุ
  • ลูกค้าแจ้งฝากก่อน 11:00 น ทางบริษัทขึ้นวงเงินให้ภายใน 14:30 น.
  • ลูกค้าแจ้งฝากหลัง 11:00 น. ทางบริษัทขึ้นวงเงินในวันทำการถัดไปภายใน 9:30 น.
ช่องทางการหักค่าขายจากบัญชี Cash Account
อีกช่องทางในการฝากเงินหลักประกันที่ท่านสามารถทำได้ คือ การแจ้งการนำค่าขายจากบัญชี Cash account มาเป็นเงินหลักประกันซึ่งสามารถทำได้โดย
  •    ล็อคอินเข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ sbito.co.th 
  •    ไปที่หัวข้อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเลือก “แจ้งฝาก/ถอน เงิน” 
  •    เลือก “ฝากเงินโดยค่าขายหลักทรัพย์ ที่รับจากบัญชีเงินสด” และกรอกข้อมูลการฝากเงิน
  •    เลือก “รายการค่าขายหลักทรัพย์ที่ต้องการ”
  •    กด “ถัดไป” เพื่อทำการยืนยัน

 
ช่องทางการใช้ ATS ฝากเงิน (หลักประกัน)
ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการใช้ ATS เพื่อฝากเงินหลักประกันได้ ที่นี่