ขั้นตอนการเปิดบัญชี
ขั้นตอนการเปิดบัญชี
 1. คลิกเลือกเมนู “เปิดบัญชี” 
 2. กดปุ่ม “ขอเปิดบัญชี” 
 3. เลือก “ขอเปิดบัญชีใหม่” หลังจากนั้นให้ลูกค้ากรอก ชื่อนามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล จากนั้นกด ยืนยัน และใส่รหัส OTP เพื่อเป็นการยืนยัน ระบบจะส่งลิงค์ของแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีใหม่มาให้ในอีเมลที่ลูกค้าได้กรอกไว้ในครั้งแรก 
 4. เมื่อลูกค้าเปิดอีเมล จะเจออีเมลของทางบริษัทฯ ให้ลูกค้ากดลิงค์ในอีเมลนั้น ระบบจะปรากฏหน้าจอเพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเลือกบัญชีที่ท่านต้องการเปิด 
 5. แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน, และ สำเนาใบรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน (ไฟล์เอกสารทั้งหมดสามารถเป็นรูปถ่ายจากมือถือได้)  
 6. ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์”เอกสารประกอบเพื่อขอเปิดบัญชี”หรือให้ทางบริษัทพิมพ์แล้วส่งไปรษณีย์ไปให้ (ในกรณีที่ให้บริษัทพิมพ์แล้วส่งกลับไปให้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 3-5 วันทำการ) 
 7. หลังจากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อจบกระบวนการกรอกเอกสารออนไลน์  
 8. จากนั้นระบบจะทำการส่งอีเมล์ยืนยันการขอเปิดบัญชีพร้อมทั้ง Application ID และ ลิงค์ในการดาวน์โหลด “เอกสารประกอบเพื่อขอเปิดบัญชี” ไปยังอีเมลของท่าน ซึ่งลูกค้าจะต้องพิมพ์เอกสารพร้อมทั้งเซ็นชื่อและส่งกลับมายังบริษัท (ในกรณีที่ให้บริษัทพิมพ์ "เอกสารประกอบเพื่อขอเปิดบัญชี" ลูกค้าไม่จำเป็นต้องพิมพ์อีก)
 9. หลังจากได้ Application ID แล้วให้ลูกค้านำ Application ID ไปทำการ ยืนยันตัวตนด้วยมือถือผ่าน Application : SBITO My Info หรือใชั บริการ “ส่งข้อมูล” ที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ  
 10. ลูกค้าต้องส่งเอกสารประกอบเพื่อขอเปิดบัญชีทั้งหมดกลับมาที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด เพื่อขออนุมัติการเปิดบัญชี (บริษัทจะแจ้งผลการอนุมัติการเปิดบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารทั้งหมด) 
 11. หลังจากบัญชีของลูกค้าได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจะส่ง User name และ Password ที่ใช้ในการ log-in ในครั้งแรกไปให้ท่าน ภายใน 1 วันหลังจากบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติ 
 12. หลังจากลูกค้าได้รับ user name และ password ลูกค้าสามารถ log-in เข้าเว็บไซต์ เพื่อเข้าสู่ระบบและสามารถทำรายการต่างๆได้ตามความต้องการ (สำหรับการ  log in ในครั้งแรกระบบจะบังคับให้ลูกค้าเปลี่ยน password เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน) 

หมายเหตุ 
*Application : SBITO My Info มีทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการยืนยันตัวตันที่ 7-11 และ ส่ง”เอกสารประกอบเพื่อขอเปิดบัญชี” กลับมาให้บริษัทภายใน 30 วัน หลังจากได้รับ อีเมล์ยืนยันการเปิดบัญชี  
*สำหรับการส่ง”เอกสารประกอบเพื่อขอเปิดบัญชี” ของลูกค้าที่ขอเปิดบัญชี ลูกค้าสามารถใช้บริการส่งเอกสารจาก @ALL ได้ที่ 7-11 ทุกสาขา ทั่วประเทศ (บริการนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) 
*บริษัทจะใช้เวลาภายใน 5 วันทำการ เพื่ออนุมัติการเปิดบัญชีหลังจากได้รับ”เอกสารประกอบเพื่อขอเปิดบัญชี” แล้ว 
*หลังจากเปิดบัญชีแล้ว ลูกค้าสามารถทำการเปิดบริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้เอทีเอ็มได้ (ปัจจุบันลูกค้าสามารถเปิดใช้บริการ Payment Gateway ของธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้โดยผ่านตู้เอทีเอ็ม นอกนั้นยังสามารถส่งเอกสารไปให้ทางธนาคารเพื่อขอทำการเปิดใช้บริการได้อีกด้วย) 
*การเปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้เอทีเอ็มจะใช้เวลา 1-3 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร) หลังจากทำรายการผ่านหน้าตู้เอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว 
การส่งเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ที่ 7-11
ลูกค้าที่เปิดบัญชีกับบริษัท สามารถใช้บริการส่งเอกสารได้ที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีขั้นตอนการส่ง ดังนี้  
 1. ลูกค้าพิมพ์เอกสารประกอบการเปิดบัญชีทั้งหมด ผ่านลิ้งค์ที่ได้รับจากอีเมล์ ซึ่งในเอกสารทั้งหมดนั้นจะมี “ใบปะหน้า” ซึ่งจะมีสองส่วน คือ “ส่วนที่มีชื่อผู้ส่งและชื่อผู้รับ” พร้อมทั้ง “ส่วนหลักฐานการส่งเอกสาร”  
 2. ให้ตัดสองส่วนนี้ออกจากกัน จากนั้น ลูกค้านำเอกสารทั้งหมดใส่ซองน้ำตาล (ขนาดที่แนะนำคือ 10x12 นิ้ว) ยกเว้น “ใบปะหน้า” ให้นำ”ใบปะหน้า” “ส่วนที่มีชื่อผู้ส่งและชื่อผู้รับ” แปะลงบนซองน้ำตาลและทำการปิดซองให้เรียบร้อย 
 3. นำซองเอกสารไปยื่นที่เคาน์เตอร์ 7-11 ใกล้บ้านท่าน  
 4. พนักงาน 7-11 จะทำการบันทึกรายการส่ง ประทับตราร้านและเซ็นชื่อลงใน “ส่วนหลักฐานการส่งเอกสาร” ของท่าน  
 5. ให้ท่านเก็บ “ส่วนของหลักฐานการส่งเอกสาร” เพื่อเป็นหลักฐานการส่ง และ ท่านสามารถตรวจสอบกระบวนการส่งเอกสารได้ โดยผ่านทาง http://www.dynamic-logistics.co.th/ParcelPublic/Login.aspx?ClientPrefix=SBI และพิมพ์ Application Id หรือ เบอร์โทรศัพท์ ของท่านลงในช่อง “เลขที่ Order.” เพื่อทำการตรวจสอบสถานะ

หมายเหตุ 
การส่งผ่านร้าน 7-11 จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 
การเปลี่ยนแปลง Password
สำหรับการ Login ครั้งแรกลูกค้าจะเปลี่ยน password ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ด้านล่างนี้

1. รหัสผ่านของท่าน ต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร และไม่เกิน 8 ตัวอักษร โดยรหัสผ่านห้ามมีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
2. รหัสผ่านใหม่ของท่าน ต้องแตกต่างจากรหัสผ่านเดิม
3. รหัสผ่านใหม่ของท่าน ต้องมีการผสมกัน ระหว่างตัวเลขและตัวอักษร ท่านไม่สามารถตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลขทั้งหมด หรือตัวอักษรทั้งหมดได้
4. อักขระซ้ำกันได้ ไม่เกิน 3 ตัว (ทั้งตัวเลขและอักษร)
5. อักขระเรียงกันได้ ไม่เกิน 3 ตัว (ทั้งตัวเลขและอักษร)
6. รหัสผ่าน มีอายุ 90 วัน โดยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ก่อนรหัสผ่านหมดอายุ ท่านต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ แต่หากรหัสผ่านหมดอายุ ท่านต้องทำการ Reset password (กดปุ่มลืมรหัสผ่าน)
7. ถ้าหากท่านไม่ได้ login นานเกิน 180 วัน บัญชีของท่านจะถูก lock ท่านต้องทำการ Reset password (กดปุ่มลืมรหัสผ่าน)
8. Password จำเป็นต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัวอักษร แต่ไม่สามารถใช้เครื่องหมาย | (เครื่องหมายไปป์) และ เครื่องหมาย &