การถอนเงิน
แจ้งถอนเงิน
ลูกค้าจะสามารถแจ้งการถอนเงินได้โดยผ่านหน้าเว็บไซต์ ดังนี้
  •    ล็อคอินเข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ sbito.co.th 
  •    ไปที่หัวข้อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเลือก “แจ้งฝาก/ถอน เงิน”
  •    เลือกเมนูที่ต้องการถอน
  •    กรอกข้อมูลและจำนวนเงินที่ต้องการถอน 
  •    กด “ถัดไป” เพื่อทำการยืนยัน
หมายเหตุ
*การแจ้งถอนเงินก่อน 12.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ ท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีของวันทำการถัดไป (T+1)
*การแจ้งถอนเงินหลัง 12.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ ท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีในอีก 2 วันทำการถัดไป (T+2)